POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Žiadosť o zníženie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Zahraničie

Otázka: Žiadosť o zníženie výživného

Prosím o poradenstvo vo veci zníženia výživného, pretože sa moja sociálna a finančná situácia zmenila od vynesenia posledného rozhodnutia súdu. Moje súčasné príjmy sú pod životným minimom, čiastočne aj z dôvodu manželkinej choroby, ktorá vyžaduje moju stálu opateru. Matka mojej dcery Karin, na ktorú mám výživovaciu povinnosť, požiadala o zvýšenie výživného s odôvodnením, že Karin trpí nevyliečiteľnou chorobou - celiakiou. Tá, však, nikdy nebola diagnostikovaná. Karin neuzíva žiadne nákladné lieky a nemusí dodržiavať žiadnu drahú diétu. Navyše, bol mi zamietnutý kontakt s dcérou. Z rozhodnutia súdu mi vyplýva právo stráviť s ňou 2-3 týždne počas letných prázdnin. Mám tiež obmedzený telefonický kontakt s Karin - žiadny Skype alebo iné média. Vzhľadom na tieto nové skutočnosti, prosím o poradenstvo ako postupovať vo veci zníženia výživného. Rád by som sa tiež upozornil na sankcie, ktoré by sa mohli uplatniť voči mne, ak by som nemohol platiť výšku výživného určenú súdom, z dôvodu platobnej neschopnosti. Samozrejme, budem dodržiavať štátom určené minimálne výživné. Ďakujem za skoré vybavenie.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

Dobrý deň,

pokiaľ sa Vaša finančná situácia zmenila, nastala tzv. zmena pomerov, ktorá odôvodňuje a umožňuje zmenu rozhodnutia o výživnom. Odporúčam Vám podať na súd návrh na zníženie výživného. V návrhu uveďte všetky dôležité skutočnosti, ktoré odôvodňujú Váš návrh a priložte potrebné dôkazy. Sankciou sa neplatenie výživné v súdom stanovenej výške je možné exekučné konanie. Okrem toho podľa § 207 Trestného zákona ods.1 Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

Trápi vás "Žiadosť o zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či existuje oficiálna žiadosť o zníženie výživného zo strany osoby, ktorej bola súdom nariadená povinnosť platiť výživné. Na stránke okresného súdu som našla žiadosť o zníženie/zvýšenie výživného, ktorá je podľa mojich predpokladov určená len pre oprávnenú osobu, nie pre povinného platiť výživné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň,

neexistuje oficiálna žiadosť na zníženie výživného.

Ak chcete použiť vzor žiadosti zo stránky okresného súdu, je potrebné si žiadosť upraviť podľa toho, či ju podáva oprávnený alebo povinný. 

V žiadosti povinného na zníženie výživného je potrebné uviesť dôvod a tento preukázať príslušnými listinami. V návrhu na zníženie výživného je potrebné riadne odôvodniť svoje podanie a podložiť dokumentami. Zamerať sa na dôvody zníženia výživného. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som požiadať o zníženie výživného na maloleté deti. Prosím, mohli by ste mi poradiť? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, v takomto prípade je potrebné podať na príslušný súd (súd, v obvode ktorého má mal. dieťa určené bydlisko dohodou rodičov) návrh na zníženie výživného. Tento je však nevyhnutné odôvodniť. Treba jasne uviesť, aká zmena pomerov u vás nastala od kedy súd vo veci  rozhodoval naposledy.

Súd môže zmeniť rozsudok o výživnom, ak sa zmenia pomery. Zmena pomerov môže nastať tak na strane oprávneného z výživného, ako aj na strane povinného z vyživovacej povinnosti. Na strane povinného k tomu môže dôjsť, ak sa zmenili jeho schopnosti, možnosti alebo majetkové pomery. Napríklad, ak ste prišli nie svojou vinou o zamestnanie, v tomto prípade je to objektívny dôvod na zníženie výživného. Jedným dychom však treba uviesť, že ak by ste sa dobrovoľne bez dôležitého dôvodu vzdali výhodnejšieho zamestnania, zárobku, či majetkového prospechu, na toto by súd musel prihliadnuť a zníženiu výživného by nepristúpil.  

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča, súd neberie do úvahy pri určení vyživovacej  výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 

Ak by ste potrebovali pomôcť s podaním návrhu na zníženie výživného, dajte nám vedieť a pomôžeme vám s tým. 


Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môžem požiadať o zníženie výživného. Momentálne platím 140 eur, ale som na predĺženej rodičovskej dovolenke a čakáme ďalšie bábätko.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
o zníženie alebo zvýšenie výživného je možné požiadať vždy vtedy keď dôjde k zmene pomerov, z ktorých súd vychádzal pri pôvodnom rozhodnutí. Tzn. že je potrebné porovnať pomery na základe ktorých súd určoval výživné v minulosti a pomery v súčasnosti. Na jednej strane mohlo dôjsť u Vás k zníženiu príjmu a čoskoro pribudne ďalšia vyživovacia povinnosť (to bude relevantné, až sa dieťa narodí). Avšak na druhej strane, plynutím času oprávnené dieťa rástlo a tým rastú aj jeho výdavky. S tým je potrebné počítať pri podávaní návrhu na zníženie výživného.


Trápi vás "Žiadosť o zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som požiadať o zníženie výživného na deti. Minulý rok som absolvoval súdne konanie týkajúce sa rozvodu, pri ktorom moja bývalá manželka určila výživné na sumu 300 eur, čo predstavuje 150 eur na jedno dieťa. Ako živnostník však čelím poklesu tržieb.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
ak nastala taká zmena pomerov, z ktorých súd vychádzal pri pôvodnom rozhodnutí, že je dôvodné znížiť výživné, môžete na mieste príslušný súd (v obvode ktorého bývajú deti) podať návrh na zníženie výživného. V návrhu je potrebné uviesť z akých pomerov vychádzal súd pri určení výživného (t.j. aký ste mali vtedy príjem, aké boli výdavky na deti, aký príjem mala matka) a ako sa zmenili tieto pomery v súčasnosti, najmä Váš príjem.


Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Už rok čakám na súdne pojednávanie o znížení výživného a chcem sa spýtať, či súd zníži výživné na prvom súdnom pojednávaní, alebo budem musieť absolvovať ďalšie súdne pojednávanie.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,
to bude závisieť od toho, či bude mať súd za to, že je dokazovanie skončené a má všetky podklady preto, aby vo veci vedel riadne rozhodnúť. V prípade, že by došlo medzi účastníkmi konania k dohode, takmer určite súd rozhodne aj bez toho, aby pojednávanie odročoval na iný termín. Ak sa však nedohodnete, nie je vylúčené, že súd nebude mať všetky podklady k tomu, aby rozhodol, a preto bude musieť pojednávanie odročiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Nedávno som sa rozišla s priateľom a po vzťahu nám ostal maloletý, štvormesačný syn. Ja som požiadala súd o priznanie výživného. Súd nám už oznámil termín rokovania, no môj expriateľ, hoci poslal na súd žiadosť o výživné, ešte nevie, koľko bude musieť platiť. Neviete mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
ak ste Vy podali návrh na určenie výživného a on následne akýsi návrh na zníženie Vami požadovaného výživného, súd bude toto jeho podanie vnímať ako vyjadrenie k Vášmu návrhu. Ak bola vec náhodou zaevidovaná pod rôzne spisové značky, súd konania spojí. Súd nemôže rozhodovať o znížení výživného, ak o výživnom ešte nikdy nebolo rozhodnuté.

Ak Vás súd vyzve na vyjadrenie k jeho návrhu spravte tak písomne. V konaní hlavne zdokladujte Vaše výdavky, ktoré máte v domácnosti s dieťaťom. Tieto doklady odovzdajte súdu najneskôr na pojednávaní. V prípade, že máte informácie o jeho príjmovej činnosti, ktorú vo svojom podaní nespomenul, uveďte to súdu.


Trápi vás "Žiadosť o zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som požiadal o zníženie výživného na dieťa, ktoré mám z predchádzajúceho vzťahu. Dôvody sú tieto:

1. Oženil som sa a počas manželstva sa nám narodila dcéra.
2. Moja manželka a dcéra musia bývať u jej rodičov, pretože si nemôžeme dovoliť vlastné bývanie. Moja manželka sa stará o dcéru a nepracuje. Žije len z rodičovského príspevku a z toho, čo jej posielať.
3. Pracujem v zahraničí, ale moja finančná situácia už nie je taká, ako pred rokmi, kedy mi súd určil výšku výživného 350 €. Momentálne sme začali pracovať len na 80 % z dôvodu pandémie a sám neviem, ako to bude ďalej.

Rád by som sa informoval, či tieto tri dôvody budú postačujúce pre moju žiadosť o zníženie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň. Zníženie výživného je na mieste vtedy, ak dôjde k podstatnej zmene pomerov v porovnaní s tým, ktoré boli v čase pôvodného určenia výživného. Hoci nepoznám detailne Váš prípad a nedokážem porovnať vtedajšie pomery, body ktoré uvádzate môžu byť dobrým základom pre zníženie výživného.

Založil iste si rodinu, máte ďalšie vyživovacie povinnosti (manželka a dcéra), s čím súvisia zvýšené výdavky plus sa Vám objektívne znížil príjem (tzn. nie vlastným zavinením).


Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, vzhľadom na súčasnú situáciu mi bývalý manžel oznámil, že pravdepodobne bude musieť zostať doma s 80% platom. Tým pádom sa mu príjem zníži o 150 EUR, a preto mi nebude môcť platiť 130 EUR na výživnom. Ako by som mala postupovať v tejto situácii, keďže som sama na úrade práce s mojim synom a mám znížený príjem? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, kým súd nezmení pôvodné súdne rozhodnutie o výške výživného, musí Vám bývalý manžel platiť výživné vo výške 130,- €. Tento dôvod podľa nášho názoru dokonca ani neodôvodňuje zmenu výšku výživného. Ak totiž nepracuje a je doma, hoci dostáva 80 % svojho príjmu, museli sa zároveň zmeniť aj jeho výdavky napríklad za cestovné do zamestnania a ďalšie náklady, ktoré mu doma nevzniknú ak nebude chodiť do práce. Rovnako podľa zákona o rodine má vyživovacia povinnosť otca maloletého dieťaťa k dieťaťu absolútnu prednosť pred jeho výdavkami. Tzn. že sa uskromniť musí z iných výdavkov a nie z výživného. Ak on posúdi svoju situáciu tak, že nevie platiť výživné, bude môcť podať návrh na zníženie výživného. Ako sme však uviedli, podľa nášho názoru nie sú splnené zákonné podmienky. Ak by výživné neplatil v plnej výške, budete môcť podať návrh na vykonanie exekúcie, aby Vám dlžné výživné doplatil.


Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom zníženia výživného. Môj partner má maloletého syna, na ktorého prispieva sumou 200 eur pri plate 1100 eur. Má dosť výdavkov a úver, ktorý spláca. Teraz som otehotnela, takže budeme mať spoločné dieťa. Myslíte si, že má zmysel požiadať o zníženie výživného, keď bude môj partner mať už aj druhé dieťa? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 18.07.2019)

Dobrý deň,

V prípade ak sa zmenila Vaša finančná situácia a v zmysle zákona o rodine došlo k zmene pomerov na Vašej strane, môžete podať návrh na zníženie výživného na súd.

Súd by následne mal posúdiť Vašu novú finančnú situáciu a ak zistí, že došlo k zmene pomerov na Vašej strane (narodenie ďalšieho dieťaťa) a povinný nie je schopný dosiahnuť vyšší príjem bez vlastného zavinenia, je súd oprávnený výživné znížiť.

Predmetné konanie je možné začať len na návrh povinného z vyživovacej povinnosti.  


Trápi vás "Žiadosť o zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som položila otázku týkajúcu sa podania návrhu na zníženie výživného pre môjho syna. Ktoré informácie musí tento návrh obsahovať, ak o to žiadam z dôvodu, že som na materskej/rodičovskej dovolenke a žiaľ, moje výdavky prevyšujú príjem? Veľmi pekne vám ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

rozsudky o výživnom možno meniť, ak sa zmenia pomery, za ktorých došlo k poslednej úprave výživného. Súd rozhodol podľa nejakého stavu o výške výživného. Tento stav, sa zmenil tým, že ste na materskej a znížil sa Vám objektívne príjem, pričom z uvedeného dôvodu nie ste schopná platiť pôvodné výživné. Toto je potrebné v návrhu uviesť a podrobnejšie opísať. Rovnako je potrebné uviesť Vaše aktuálne príjmy a výdavky a požiadať o zníženie výživného. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Žiadosť o zníženie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.