Máte
otázku?

Zníženie výživného po strate zamestnania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Zníženie výživného po strate zamestnania

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa zníženia výživného po strate zamestnania. V apríli 2013 som bol nútený podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru bez nároku na odstupné. Môj plat bol približne 600 €. Následne som sa prihlásil na úrade práce a bola mi priznaná podpora v hodnote približne 400 €. Podal som žiadosť o zníženie výživného pre moju plnoletú dcéru, ktorej momentálne platím 130 €. Jej štúdium na súkromnej škole v mieste jej bydliska stojí 890 € na semester. Mám ešte jednu vyživovaciu povinnosť - maloletú dcéru, u ktorej som sa s matkou dohodol na minimálnom výživnom. Moje mesačné výdavky sú zhruba 600 €. Žijem v podnájme, ktorý ma stojí 135 €, splácam hypotekárny úver 154 €, výživné pre plnoletú dcéru je 130 € a pre maloletú 28 €. Zvyšok pokrýva strava, zubár, oblečenie a podobne. Nemám žiadny majetok ani úspory, mám len pôžičku vo výške 25000 €, ktorú som ešte nemal možnosť spláciť z dôvodu nedostatku financií. Výživné momentálne platím včas, bez omeškania. Chcem sa opýtať, či môžem opäť požiadať o zníženie výživného na základe nových finančných okolností, kedy mi končí nárok na podporu a nebudem mať žiadny príjem. Čaká ma iba sociálna podpora, ak mi ju schvália. Môže sudca opätovne odôvodniť svoje rozhodnutie tým, že som si sám zapríčinil stratu zamestnania, alebo súd už raz o tom rozhodol a nemôže to použiť ako argument znovu? Zaujímalo by ma, ako by sa situácia vyvíjala v prípade žiadosti o zníženie výživného po strate zamestnania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Dobrý deň.

Zníženie výživného po strane zamestnania je možné, ale neznamená to, že súd automaticky zníži výživné po strate zamestnania. Súd skúma najmä to, prečo došlo k strate zamestnania.

 

Podľa § 62 ods. 2 a 5 Zákona o rodine:
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

 

Pri posudzovaní výšky výživného vychádza súd zo schopnosti, možnosti a majetkových pomerov povinného rodiča. Tieto skúma nie vzhľadom na skutočnú situáciu povinného rodiča, ale vzhľadom na potenciálne možnosti povinného rodiča. Týmto sa snaží súd vyhnúť napr. tomu, aby povinný rodič skončil v zamestnaní z dôvodu, aby nebol povinný prispievať na dieťa vysoké výživné. Vo Vašej otázke spomínate, že ste boli v práci donútený podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, bez odstupného. Túto skutočnosť ste pred súdom zrejme nedostatočne preukázali, v dôsledku čoho súd ponechal rovnakú výšku výživného. Zníženie výživného po strate zamestnania súd musí odôvodniť tak, aby nevznikli pochybnosti. Súd ste nepresvedčili, že na zníženie výživného máte nárok. Súd musí rozlíšiť medzi tými povinnými rodičmi, ktorí úmyselne stratili svoje zamestanie len, len aby nemuseli platiť vysoké výživné. S tým sa stretávame pomerne často.

 

Pokiaľ teraz stratíte nárok na dávku v nezamestnanosti, Váš príjem sa tým preukázateľne zníži, avšak súd bude stále zvažovať skutočnosť, či ste si stratu zamestnania nezavinil sám. Súd môže v odôvodnení rozhodnutia v novom konaní opäť vysloviť niečo podobné, ako to, že ste si stratu zamestnania zavinil sám preto, aby ste nemuseli platiť nižšie výživné.

 

V prípade ďalšieho konania o zníženie výživného po strate zamestania by som Vám poradil, aby ste sa sústredili na preukázanie skutočnosti, že ste si stratu zamestnanie nezavinil sám a že je pre Vás náročné opäť si nájsť zamestnanie (napr. vek, zdravotný stav, vzdelanie alebo región s vysokou nezamestnanosťou); taktiež by som spomenul, že máte aj ďalšiu vyživovaciu povinnosť na maloleté dieťa, na ktoré platíte z objektívnych dôvodov iba minimálne výživné. Rovnako by ste sa mal sústrediť na preukázanie Vašich nevyhnutných nákladov, ktoré po tom, čo stratíte nárok na dávku v nezamestnanosti budú prevyšovať vaše príjmy. Pomohlo by Vám aj to, ak by sa Vám podarilo preukázať, že Vaša plnoletá dcéra je už schopná sama sa živiť; preukázať túto skutočnosť však nebude jednoduché, nakoľko stále študuje (predpokladám, že dennou formou). Úplnou stratou príjmov dôjde na Vašej strane k horšej situácii, aká tu bola, keď súd rozhodoval prvý krát. Súd teda môže znížiť výživné po strate zamestnania, ale musíte to riadne odôvodniť.

Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, momentálne som nezamestnaný a chystám sa zaregistrovať na úrade práce s nádejou na získanie podpory. Aktuálne platím 150 eur na výživnom. Je možné s týmto niečo urobiť?

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň, chápem, že sa obávate finančnej záťaže spojenej s platením výživného počas nezamestnanosti. Na Slovensku, v prípade zmeny Vášho príjmu môžete požiadať súd o zmenu výživného. Tento proces je do značnej miery závislý na konkrétnych okolnostiach, avšak súd bude brať do úvahy vašu novú finančnú situáciu. Ak sa vaše príjmy znížia, napríklad kvôli nezamestnanosti, súd môže rozhodnúť o znížení sumy výživného. Je však dôležité vedieť, že pokiaľ sa vaša finančná situácia zlepší, môže byť suma výživného opäť zvýšená. Záleží to na okolnostiach a tiež hodnotení súdu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, bol som dlho bez príjmu, ale platil som výživné vo výške 70 eur pre moju ročnú dcéru. Moja bývalá priateľka podala návrh na zvýšenie výživného a od októbra platím 145 eur na výživné pre dcéru. Predtým som bol zamestnaný v firme, ktorá nás následne predala druhej firme, kde naša zmluva skončila a dostali sme novú. Avšak, po troch mesiacoch v skúšobnej dobe nám dali výpoveď. Neviem, čo robiť v tejto situácii. Momentálne som zaregistrovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale nemám nárok na podporu, pretože nemám odpracované dva roky. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 10.01.2022)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že od času, kedy súd rozhodoval o výživnom, sa podstatne zmenili pomery na Vašej strane (strata zamestnania je takouto podstatnou zmenou pomerov), odporúčam Vám podať návrh na zníženie výživného. Avšak na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu. Preto sa v návrhu sústreďte na preukázanie skutočnosti, že ste zamestnanie stratili avšak túto stratu ste si nezavinili Vy sám, a že je pre Vás náročné opäť si nájsť zamestnanie (napr. z dôvodu veku, zdravotného stavu, prípadne s poukazom na zamestnanosť v regióne). Okrem uvedeného, môžete v návrhu preukázať aj výšku Vašich nevyhnutných nákladov, a že z dôvodu straty zárobku, tieto výdavky prevyšujú Váš príjem.


Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám takýto problém a hľadám riešenie: mám vyživovaciu povinnosť vo výške 150 eur mesačne. Pracoval som vo firme, ktorá už neexistuje. V roku 2018, v decembri, som odišiel na pracovnú neschopnosť a následne na operáciu ramena. Po 4 mesiacoch, čiže apríla 2019, som podstúpil tú istú operáciu, pretože sa tam niečo pokazilo. Marodoval som až do konca roka. V januári 2020 som dostal výpoveď dohodou, pretože firma už mala problémy a pre môj zdravotný stav s obmedzeniami mi už nedokázala ponúknuť inú prácu, ako som vykonával predtým. Následne som išiel na úrad práce, kde som poberal dávku a hľadal som si prácu. No v marci prišiel Covid, tak to bolo ešte ťažšie. Do augusta som poberal dávku a odvtedy už nič. Stále som evidovaný na úrade práce a platil som až do októbra. Za november a december som platil už len po 50 eur na syna, ktorý má 20 rokov, no ešte študuje. Po neúspešnom dohováraní so synom o mimosúdnom dohodnutí o znížení splátky mi asi nič iné neostáva, ako ísť oznámiť to sociálnemu úradu a požiadať o radu, ako postupovať, alebo požiadať súd o zníženie výživného. Lebo už to za mňa ťahá manželka s jej pracovnou neschopnosťou a máme ešte jedno neplnoleté dieťa s terajšou manželkou. Ďakujem za každú odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade Vám naozaj nič iné nezostane iba podať na súd návrh na zníženie výživného. Podľa časových údajov, ktoré uvádzate, sú tu dôvody na zníženie výživného už dlhšie. Ak ste sa so synom nevedeli dohodnúť (hoci takáto mimosúdna dohoda by nemohla meniť súdne rozhodnutie), mohli ste už skôr podať návrh na zníženie výživného, aby Vám nehrozila exekúcia od syna, ak mu výživné neplatíte v plnej výške.

Návrh sa podáva na miestne príslušnom súde podľa trvalého pobytu navrhovateľa, čiže Vášho. V návrhu je potrebné uviesť pomery, z ktorých súd vychádzal pri určení pôvodnej výšky výživného a následne pomery, ktoré existujú teraz. Vo Vašom prípade ide najmä o zníženie príjmu, a to zrejme podstatným spôsobom. Súd však bude skúmať, či je vo Vašich možnostiach zamestnať sa a dosahovať príjem, aký ste dosahovali v minulosti.


Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám vyživovaciu povinnosť voči neplnoleté dcére, avšak momentálne som vedený na úrade práce a už nepoberám žiadnu podporu, keďže som ju vyčerpal. Nemám teraz z čoho platiť. Prosím Vás, čo mám urobiť? Môžem byť trestne stíhaný, keď v tejto situácii nebudem platiť? Ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,
v takejto situácii odporúčam, pokiaľ máte súdom priznané výživné, podať návrh na zníženie výživného a odôvodniť to práve uvedeným. Súd však bude zisťovať, prečo ste nezamestnaný a či vo Vašom okolí sú pracovné ponuky, alebo nie. Ak áno, potom nemusí Vášmu návrhu vyhovieť. Výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami rodičov. Pokiaľ ide o trestné stíhanie, ak máte obavy, odporúčam platiť aspoň minimálne výživné, ktoré je 28,79 €, ideálne však koľko Vám situácia dovolí.


Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnosti zníženia výživného pre plnoleté dieťa, ktoré ešte stále študuje dennou formou. Je možné, aby súd vyhovel návrhu na zníženie výživného z dôvodu zlej finančnej situácie, aj keď od posledného súdneho rozhodnutia uplynul len jeden rok? V spise bolo uvedené: Za podstatnú zmenu pomerov sa považuje zmena v dôsledku plynutia času, ktorá v zmysle súdnej praxe nastáva vo všeobecnosti až po uplynutí troch rokov od poslednej úpravy.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 29.04.2020)

Dobrý deň,
nie je mi zrejmé, prečo to súd uviedol, ale zákon neurčuje žiadnu lehotu na to, kedy už ide o zmenu pomerov a kedy ešte nie. Zmena pomerov môže nastať aj deň po rozhodnutí súdu (napr. vážna nehoda). Preto podľa môjho právneho názoru, pokiaľ vie navrhovateľ reálne súdu preukázať, že sa zhoršili jeho pomery a nemá perspektívu zlepšenia, potom môže riadne podať návrh na súd.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň. Stra Diskutoval som o zamestnanie minulý mesiac v máji. Keďže platím výživné a nemám akýkolvek príjem, požiadal som súd o zníženie výživného. Proces sa bude konať až niekedy na jeseň. Mať stratil príjem a výživné v sume 300 €, nemám z čoho ho platiť. Chcem vedieť, na koho sa môžem obrátiť, aby mi exekútor nezobral vodičský preukaz. Skúsil som kontaktovať všetky príslušné inštitúcie, avšak neposkytli mi žiadne rady. Budem veľmi vďačný za rýchlu odpoveď. Ivan.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň, 

je treba sa registrovať na príslušnom úrade práce, čo predpokladáme, že ste aj urobili, aby ste poberali dávku v nezamestnanosti.

Naša rada nebude pre Vás zrejme riešením, ale do úvahy prichádza v tomto prípade len dohoda s matkou dieťaťa, ale ani táto nie je zárukou, že nepodá návrh na vykonanie exekúcie, takže musíte sa snažiť nájsť si nové zamestnanie.

V otázke uvádzate pomerne vysoké výživné, neuvádzate, či sa nejedná o náhodou o plnoleté dieťa ?  Potom dohoda s plnoletým dieťaťom, ale rovnako ani táto nie je zárukou, že nepodá návrh na vykonanie exekúcie.

Výživné podľa ust. § 62  ods. 3 zákona o rodine platí, že "každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

Otázkou je tiež z akého dôvodu došlo k strate zamestnania a teda ku skončeniu pracovného pomeru  /napr. vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa/, alebo by ste napr. dostali okamžitú výpoveď.

Súd v konaní teda bude skúmať aj dôvody prečo došlo k strate zamestnania, alebo inakšie nie každá strata zamestnania je dôvodom na zníženie výživného.


Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám pomerne dlhú otázku. Včera som cez bazár predala sukňu na Ukrajinu, pričom dotyčná osoba požadovala odo mňa potvrdenie z pošty o zaslaní balíka. Na základe toho jej banka posiela na môj účet peniaze. Dnes ráno mi z tejto banky písali, že medzinárodná platba je komplikovaná - niečo v tom zmysle - a že tá osoba, ktorá si odo mňa kupuje sukňu, musí na môj účet poslať 700 eur. Potom ja musím na účet banky poslať 600 eur. Pokiaľ nepošlem tých 600 eur, peniaze mi nepošlú. Písala som im, že zásielku som už zrušila, ale aj tak tie peniaze musím poslať. Ak to neurobím, bude to riešiť polícia. Peniaze mi ešte nedošli. Myslíte, že ide o podvod alebo budem musieť tie peniaze uhradiť? Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste stornovali zaslanie balíka na Ukrajinu. 

V otázke neuvádzate meno banky, ktorá od Vás požaduje uhradiť 600 € za to, že na Váš bude zaslaná suma 700 €.

Pokiaľ zo strany banky Vám došla požiadavka, aby ste uhradili 600 € , sme názoru, že takáto požiadavka je viac ako pochybná. 

Príkladom si pozrite sadzobník poplatkov Vašej banky za prevod finančných prostriedkov z krajín mi o EÚ.  

Odporúčame nič neuhradzovať.

 


Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám takú otázku - môže sa môj syn zriecť detí, ktoré žijú v Českej republike? Kvôli chorobe, a konkrétne kvôli prvým epileptickým záchvatom, zostal bez práce. Nevieme, z čoho bude platiť výživné, keď sme žiadali o jeho zníženie a nikto nechce súhlasiť so znížením. Predtým mu jeho ex-partnerka odoberala výživné priamo z platu. Teraz už ale neviem, ako ďalej. Poradte mi, prosím, ako sa zriecť detí, pretože nevidím inú možnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň,

odpovedáme Vám nasledovne :

1./ V otázke sa pýtate, či syn sa môže zriecť detí. Tento pojem zákon nepozná, ale pokiaľ by jeho bývalá manželka sa vydala, jej manžel by mohol deti adoptovať. To by bola možná ceste.

2./ Ak by sme vychádzali z toho, že syn má nepriaznivý zdrav. stav, ostal bez práce, je nevyhnutné vybaviť invalidný dôchodok a zatiaľ požiadať o dávky v hmotnej núdzi na úrade práce. V otázke nepíšete, kedy a či došlo k rozvodu manželstva. Je tu aj možnosť požiadať bývalú manželku o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa ust. zákona o rodine § 72 /citujeme/ :

"Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

§ 73 : Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

3./ Otázka výživného : Vyživovacia povinnosť trvá do času kým dieťa nie je schopné sa samé živiť. Nevieme z akého dátumu máte rozhodnutie súdu, ktorým zamietol návrh na zníženie výživného a ako je doteraz určené výživné.  Minimálne výživné podľa ust. zákona o rodine je nateraz vo výške 28,08 €. Bývalá manželka resp. matka detí môže požiadať aj o náhradné výživné.

 

 

 


Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám priateľa, ktorý je na úrade práce, má exekúcie a navyše má problém nájsť si zamestnanie kvôli jeho trestnému registru. Ďalší problém nastal, keď jeho plnoletá dcéra požiadala o zvýšenie výživného. Méne stanovené súdom bolo 50 €, avšak dobrovoľne jej platil 70 €. Teraz dcéra študuje na veterinej veterinárnej škole a žiada o zvýšenie výživného na dvojnásobok súčasnej sumy. Prosím Vás, máte nejaké rady, čo by mohlo pomôcť k tomu, aby súd nezvýšil výživné tak výrazne?

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 23.03.2018)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za dôležité uviesť, že súd neskúma iba reálny príjem otca pri určovaní výšky výživného. Súd pri určení výšky výživného musí zo zákona skúmať aj schopnosti a možnosti povinného rodiča. Prvoradou povinnosťou a zodpovednosťou každého rodiča je totiž zabezpečiť výživné pre svoje dieťa. Súd bude preto skúmať, či sa otec naozaj nevie alebo nechce zamestnať (často súdy vychádzajú z toho, že i človek so základným vzdelaním si vie nájsť manuálnu alebo remeselnú prácu, ktorá by zabezpečila jeho príjem). Ak súd vyhodnotí, že by sa Váš partner vedel zamestnať, reálne hrozí zvýšenie výživného. Na druhej strane súd bude skúmať aj odôvodnené potreby plnoletého dieťaťa. Súd bude skúmať, či sa od poslednej úpravy výživného zvýšili výdavky na život dieťaťa a v akom rozsahu. Až po zistení skutočného stavu veci, odôvodnených potrieb dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd posúdi, či sú naplnené dôvody na zvýšenie výživného.


Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu. Som dlhodobo nezamestnaná, mám 41 rokov, som na pracovnej neschopnosti a otec mojej 12-ročnej dcéry požiadal o zvýšenie výživného. Momentálne platím 100 eur, avšak moje príjmy sú nulové. Rada by som vedela, čo potrebujem na súde preukázať, aby nedošlo k zvýšeniu výživného. Ideálne by bolo, keby bolo výživné znížené. Otec dcéry má právničku, ktorá na poslednom pojednávaní uviedla, že ako nezamestnaná musím platiť 100 eur, avšak ja som aj na pracovnej neschopnosti a čakajú ma dve operácie. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

(odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že tvrdenie právnej zástupkyňa otca dieťaťa nie je pravdivé. Zákon o rodine v § 62 ods. 3 jednoznačne ustanovuje, že minimálna vyživovacia povinnosť každého rodiča, a to bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery, je 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia. 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia v súčasnosti predstavuje sumu 27,13 € (nie 100 €).

Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame v konaní o zvýšenie výživného podať protinávrh, ktorým navrhnete zníženie vyžívného na 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia s tým, že súčasne musíte preukázať, že súčasná výška vyživovacej povinnosti nezodpovedá Vašim schopnostiam, možnostiam ani majetkovým pomerom - tieto skutočnosti Vám odporúčame preukázať napr. zdravotnými záznamami z ktorých vyplýva, že musíte podstúpiť dve operácie, predložením potvrdenie o úhrade za lieky, ktorých užívanie si Váš zdravotný stav vyžaduje, ďalej odporúčame priložiť PN, z ktorej vyplynie, od kedy ste práceneschopná, rovnako v návrhu uveďte, že ste nezamestnaná, že nemáte žiadny príjem, prípadne uveďte výšku sociálnych dávok, ktoré poberáte (ak také sú) a pod.

Z Vášho protinávrhu spolu s prílohami musí jednoznačne vyplynúť, že výška súčasného výživného (nie to ešte jeho navrhovaného zvýšenia) nezodpovedá Vašim schopnostiam, možnostiam a ani majetkovým pomerom, a preto žiadate, aby Vám súd určil minimálnu vyživovaciu povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia (čo je v súčasnosti 27,13 €) na každé nezaopatrené (maloleté) dieťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava