Máte
otázku?

Zníženie výživného po strate zamestnania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zníženie výživného po strate zamestnania

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom zníženia výživného po strate zamestnania. V apríli 2013 som bol situáciou v práci donútený podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru. Bez odstupného. Mal som plat cca 600€. Nastúpil som na úrad práce a bola mi priznaná podpora o výške cca 400 €. Požiadal som o zníženie výživného na plnoletú dcéru, platím 130€, ktorá má 20 rokov a študuje na platenej súkromnej škole v mieste bydliska, 890€ na semester. Mám ešte jednu vyživovaciu povinnosť na maloletú dcéru, kde som sa dohodol s matkou na minimálnom výživnom. Moje preukázateľné výdavky sú vo výške cca 600€, bývam v podnájme 135€, mám hypotekárny úver 154€, výživné plnoletá dcéra 135 a neplnoletá dcéra 28€, ostatok strava, zubárka, ošatenie a pod. Nemám žiadny majetok ani úspory, len ešte jednu pôžičku na sumu 25000€, ktorú som zatiaľ nesplácal pre nedostatok financií. Výživné platím doteraz načas, bez omeškania. Mám záujem o zníženie výživného po strate zamestnania. Sudkyňa zamietla žiadosť s tým, že som si sám zapríčinil stratu zamestnania. Moja otázka: Za jeden mesiac strácam nárok na podporu a nebudem mať žiadny príjem. Iba sociálnu podporu, ak mi ju uznajú. Môžem opäť požiadať o zníženie výživného na základe mojich nových finančných pomerov? Môže sudca opäť použiť formuláciu, že za stratu zamestnania si môžem sám, alebo platí, že súd už raz o tom rozhodol a nemôže na to poukázať znovu? Ako by to bolo so znížením výživného po strate zamestnania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Dobrý deň.

Zníženie výživného po strane zamestnania je možné, ale neznamená to, že súd automaticky zníži výživné po strate zamestnania. Súd skúma najmä to, prečo došlo k strate zamestnania.

 

Podľa § 62 ods. 2 a 5 Zákona o rodine:
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

 

Pri posudzovaní výšky výživného vychádza súd zo schopnosti, možnosti a majetkových pomerov povinného rodiča. Tieto skúma nie vzhľadom na skutočnú situáciu povinného rodiča, ale vzhľadom na potenciálne možnosti povinného rodiča. Týmto sa snaží súd vyhnúť napr. tomu, aby povinný rodič skončil v zamestnaní z dôvodu, aby nebol povinný prispievať na dieťa vysoké výživné. Vo Vašej otázke spomínate, že ste boli v práci donútený podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, bez odstupného. Túto skutočnosť ste pred súdom zrejme nedostatočne preukázali, v dôsledku čoho súd ponechal rovnakú výšku výživného. Zníženie výživného po strate zamestnania súd musí odôvodniť tak, aby nevznikli pochybnosti. Súd ste nepresvedčili, že na zníženie výživného máte nárok. Súd musí rozlíšiť medzi tými povinnými rodičmi, ktorí úmyselne stratili svoje zamestanie len, len aby nemuseli platiť vysoké výživné. S tým sa stretávame pomerne často.

 

Pokiaľ teraz stratíte nárok na dávku v nezamestnanosti, Váš príjem sa tým preukázateľne zníži, avšak súd bude stále zvažovať skutočnosť, či ste si stratu zamestnania nezavinil sám. Súd môže v odôvodnení rozhodnutia v novom konaní opäť vysloviť niečo podobné, ako to, že ste si stratu zamestnania zavinil sám preto, aby ste nemuseli platiť nižšie výživné.

 

V prípade ďalšieho konania o zníženie výživného po strate zamestania by som Vám poradil, aby ste sa sústredili na preukázanie skutočnosti, že ste si stratu zamestnanie nezavinil sám a že je pre Vás náročné opäť si nájsť zamestnanie (napr. vek, zdravotný stav, vzdelanie alebo región s vysokou nezamestnanosťou); taktiež by som spomenul, že máte aj ďalšiu vyživovaciu povinnosť na maloleté dieťa, na ktoré platíte z objektívnych dôvodov iba minimálne výživné. Rovnako by ste sa mal sústrediť na preukázanie Vašich nevyhnutných nákladov, ktoré po tom, čo stratíte nárok na dávku v nezamestnanosti budú prevyšovať vaše príjmy. Pomohlo by Vám aj to, ak by sa Vám podarilo preukázať, že Vaša plnoletá dcéra je už schopná sama sa živiť; preukázať túto skutočnosť však nebude jednoduché, nakoľko stále študuje (predpokladám, že dennou formou). Úplnou stratou príjmov dôjde na Vašej strane k horšej situácii, aká tu bola, keď súd rozhodoval prvý krát. Súd teda môže znížiť výživné po strate zamestnania, ale musíte to riadne odôvodniť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám vyživovaciu povinnosť voči neplnoletej dcére ale momentálne som vedený na úrade práce a už nepoberam žiadnu podporu už som vyčerpal a nemám teraz z čoho platiť čo mám prosím Vás urobiť? Môžem byt trestne stíhaný, keď nebudem v tejto situácii platiť?
Ďakujem

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,
v takejto situácii odporúčam, pokiaľ máte súdom priznané výživné, podať návrh na zníženie výživného a odôvodniť to práve uvedeným. Súd však bude zisťovať, prečo ste nezamestnaný a či vo Vašom okolí sú pracovné ponuky, alebo nie. Ak áno, potom nemusí Vášmu návrhu vyhovieť. Výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami rodičov. Pokiaľ ide o trestné stíhanie, ak máte obavy, odporúčam platiť aspoň minimálne výživné, ktoré je 28,79 €, ideálne však koľko Vám situácia dovolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať na zníženie výživného na plnoleté dieťa, ktoré ešte študuje dennou formou. Je možné, aby súd vyhovel navrhovateľovi o zníženie výživného z hľadiska zlej finančnej situácie napriek tomu, že od posledného súdu prešiel 1 rok.

V spise bolo uvedené: Za podstatnú zmenu pomerov sa považuje zmena v dôsledku plynutia času, ktorá v zmysle súdnej praxe v zásade nastáva uplynutím 3 rokov od poslednej úpravy.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2020)

Dobrý deň,
nie je mi zrejmé, prečo to súd uviedol, ale zákon neurčuje žiadnu lehotu na to, kedy už ide o zmenu pomerov a kedy ešte nie. Zmena pomerov môže nastať aj deň po rozhodnutí súdu (napr. vážna nehoda). Preto podľa môjho právneho názoru, pokiaľ vie navrhovateľ reálne súdu preukázať, že sa zhoršili jeho pomery a nemá perspektívu zlepšenia, potom môže riadne podať návrh na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň. Stratil som zamestnanie minulý mesiac v máji, platím výživné a požiadal som súd o zníženie výživného, súd sa bude konať až niekedy na jeseň, na koľko som stratil príjem, nemám z čoho platiť výživné 300 €, na koho sa môžem obrátiť, aby mi exekútor nezobral vodičský preukaz. Obvolal som všetky inštitúcie a žiadnej rady som sa nedočkal, ďakujem za rýchlu odpoveď Ivan 

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň, 

je treba sa registrovať na príslušnom úrade práce, čo predpokladáme, že ste aj urobili, aby ste poberali dávku v nezamestnanosti.

Naša rada nebude pre Vás zrejme riešením, ale do úvahy prichádza v tomto prípade len dohoda s matkou dieťaťa, ale ani táto nie je zárukou, že nepodá návrh na vykonanie exekúcie, takže musíte sa snažiť nájsť si nové zamestnanie.

V otázke uvádzate pomerne vysoké výživné, neuvádzate, či sa nejedná o náhodou o plnoleté dieťa ?  Potom dohoda s plnoletým dieťaťom, ale rovnako ani táto nie je zárukou, že nepodá návrh na vykonanie exekúcie.

Výživné podľa ust. § 62  ods. 3 zákona o rodine platí, že "každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

Otázkou je tiež z akého dôvodu došlo k strate zamestnania a teda ku skončeniu pracovného pomeru  /napr. vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa/, alebo by ste napr. dostali okamžitú výpoveď.

Súd v konaní teda bude skúmať aj dôvody prečo došlo k strate zamestnania, alebo inakšie nie každá strata zamestnania je dôvodom na zníženie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mám takú dlhu otázku, včera som cez bazár predala sukňu do ukrajiny, doticna osoba chcela odomňa potrvdenie z pošty o zaslaní balíka, a na základe toho jej banka pošle na môj účet peniaze! Dnes ráno mi z tej banky písali, že ta takáto medzinárodná platba je komplikovaná ( niečo v tom zmysle), a že ta osoba, ktorá si odomňa kupuje sukňu musí na môj účet poslať 700 eur, a že ja zasa na účet banky musím poslať 600 eur! Pokiaľ tých 600 eur nepošlem peniaze mi nepošlú! Písala som im, že zásielku som už zrušila, ale aj tak tie peniaze musím poslať! Ak tak neurobím bude to riešiť polícia. Peniaze mi nedošli. Čo myslíte ide do podfuk alebo budem musieť tie peniaze uhradiť! Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste stornovali zaslanie balíka na Ukrajinu. 

V otázke neuvádzate meno banky, ktorá od Vás požaduje uhradiť 600 € za to, že na Váš bude zaslaná suma 700 €.

Pokiaľ zo strany banky Vám došla požiadavka, aby ste uhradili 600 € , sme názoru, že takáto požiadavka je viac ako pochybná. 

Príkladom si pozrite sadzobník poplatkov Vašej banky za prevod finančných prostriedkov z krajín mi o EÚ.  

Odporúčame nič neuhradzovať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, . Mám len takú otázku. Môže sa syn zriecť deti, ktoré žijú v ČR? Nakoľko ostal bez práce kvôli chorobe, lebo mal teraz prvý epileptický záchvat. A nevie z čoho bude platiť, keď sme dávali na zníženie výživného a vôbec nechcú znížiť. Do teraz mu ex sťahoval z platu, no teraz neviem poraďte ako sa zriecť deti inú možnosť nevidím. Ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň,

odpovedáme Vám nasledovne :

1./ V otázke sa pýtate, či syn sa môže zriecť detí. Tento pojem zákon nepozná, ale pokiaľ by jeho bývalá manželka sa vydala, jej manžel by mohol deti adoptovať. To by bola možná ceste.

2./ Ak by sme vychádzali z toho, že syn má nepriaznivý zdrav. stav, ostal bez práce, je nevyhnutné vybaviť invalidný dôchodok a zatiaľ požiadať o dávky v hmotnej núdzi na úrade práce. V otázke nepíšete, kedy a či došlo k rozvodu manželstva. Je tu aj možnosť požiadať bývalú manželku o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa ust. zákona o rodine § 72 /citujeme/ :

"Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

§ 73 : Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

3./ Otázka výživného : Vyživovacia povinnosť trvá do času kým dieťa nie je schopné sa samé živiť. Nevieme z akého dátumu máte rozhodnutie súdu, ktorým zamietol návrh na zníženie výživného a ako je doteraz určené výživné.  Minimálne výživné podľa ust. zákona o rodine je nateraz vo výške 28,08 €. Bývalá manželka resp. matka detí môže požiadať aj o náhradné výživné.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám priateľa, ktorý je na úrade práce, ma exekúcie a problémom je aj nájsť si zamestnanie kvôli jeho trestnému registru. A problém máme v tom, že jeho plnoletá dcéra požiadala o zvýšenie výživného. Mal platiť na ňu 50 € stanovené súdom no dobrovoľne jej platil 70 €. Ona chodí teraz na vysokú školu veteriny. A žiada o zvýšenie raz toľko koľko platí. Prosím Vás čo by mohlo pomôcť k tomu, aby to súd o toľko nezvýšil?

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2018)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za dôležité uviesť, že súd neskúma iba reálny príjem otca pri určovaní výšky výživného. Súd pri určení výšky výživného musí zo zákona skúmať aj schopnosti a možnosti povinného rodiča. Prvoradou povinnosťou a zodpovednosťou každého rodiča je totiž zabezpečiť výživné pre svoje dieťa. Súd bude preto skúmať, či sa otec naozaj nevie alebo nechce zamestnať (často súdy vychádzajú z toho, že i človek so základným vzdelaním si vie nájsť manuálnu alebo remeselnú prácu, ktorá by zabezpečila jeho príjem). Ak súd vyhodnotí, že by sa Váš partner vedel zamestnať, reálne hrozí zvýšenie výživného. Na druhej strane súd bude skúmať aj odôvodnené potreby plnoletého dieťaťa. Súd bude skúmať, či sa od poslednej úpravy výživného zvýšili výdavky na život dieťaťa a v akom rozsahu. Až po zistení skutočného stavu veci, odôvodnených potrieb dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd posúdi, či sú naplnené dôvody na zvýšenie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Som dlhodobo nezamestnaná, mám 41 rokov, PN a otec mojej 12 ročnej dcéry znovu požiadal o zvýšenie výživného. Momentálne platím 100 EUR avšak môj príjem je 0. Rada by som vedela, čo potrebujem na súde preukázať, aby k zvýšeniu nedošlo, prípadne bolo výživné znížené. Priateľ otec dcéry má právničku, ktorá na poslednom pojednávaní uviedla, že ako nezamestnaná musím platiť 100 eur, avšak ja som aj PN a čakajú ma 2 operácie. Ďakujem prajem pekný deň.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že tvrdenie právnej zástupkyňa otca dieťaťa nie je pravdivé. Zákon o rodine v § 62 ods. 3 jednoznačne ustanovuje, že minimálna vyživovacia povinnosť každého rodiča, a to bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery, je 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia. 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia v súčasnosti predstavuje sumu 27,13 € (nie 100 €).

Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame v konaní o zvýšenie výživného podať protinávrh, ktorým navrhnete zníženie vyžívného na 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia s tým, že súčasne musíte preukázať, že súčasná výška vyživovacej povinnosti nezodpovedá Vašim schopnostiam, možnostiam ani majetkovým pomerom - tieto skutočnosti Vám odporúčame preukázať napr. zdravotnými záznamami z ktorých vyplýva, že musíte podstúpiť dve operácie, predložením potvrdenie o úhrade za lieky, ktorých užívanie si Váš zdravotný stav vyžaduje, ďalej odporúčame priložiť PN, z ktorej vyplynie, od kedy ste práceneschopná, rovnako v návrhu uveďte, že ste nezamestnaná, že nemáte žiadny príjem, prípadne uveďte výšku sociálnych dávok, ktoré poberáte (ak také sú) a pod.

Z Vášho protinávrhu spolu s prílohami musí jednoznačne vyplynúť, že výška súčasného výživného (nie to ešte jeho navrhovaného zvýšenia) nezodpovedá Vašim schopnostiam, možnostiam a ani majetkovým pomerom, a preto žiadate, aby Vám súd určil minimálnu vyživovaciu povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa predpisov práva sociálneho zabezpečenia (čo je v súčasnosti 27,13 €) na každé nezaopatrené (maloleté) dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Priateľ je po onkologickej operácii a bude dlhodobo práceneschopný. Má vyživovaciu povinnosť na dve maloleté deti a má aj ďaľšie maloleté dieťa. Okrem toho platí úver na dom a jedna z jeho dcér športuje, s čím súvisia ďalšie náklady, s ktorými matka odmieta pomáhať. Chcel by si podať o zníženie výživného. Má sa o to vôbec pokúšať, má na to nárok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2016)

Dobrý deň. Základným kritériom pre zvýšenie alebo zníženie výživného je to, aby došlo k podstatnej zmene pomerov. Táto zmena pomerov môže byť jednak na strane niektorého z rodičov dieťaťa alebo aj na strane samotného dieťaťa. V rámci súdneho konania by mal súd porovnať to, aké boli pomery v čase posledného rozhodnutia súdu a aké sú pomery teraz. Na to, aby bolo možné jednoznačne uviesť, či sú dané dôvody na zníženie výživného by bolo potrebné poznať Vašu situáciu bližšie. Každopádne vzhľadom na Váš stručný opisu v otázke nie je vylúčené, že podmienky na zníženie výživného sú vo Vašom prípade splnené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného po strate zamestnania (Rodinné právo)

Dobrý deň,rád by som Vás požiadal o právnu radu: V roku 2007 som sa rozviedol, z manželstva pochádza 11ročná dcéra Ninka. Súdom mi bolo určené platiť mesačné výživné vo výške 66 eur, ktoré som aj platil. Keď dcéra nastúpila do školy, dobrovoľne som platil naviac a to 100eur mesačne, k tomu som kupoval oblečenie, veci do školy, darčeky ku každému dcérinmu sviatku, financoval výlety. Bývala manželka sa vydala za krstného otca mojej dcéry a tu začína môj problém, ktorý spočíva v tom, že mi nie je umožnený kontakt s dcérou, ktorý bol určený súdnou cestou v presne stanovených hodinách , každú stredu v týždni a každý druhý víkend v sobotu ráno od 10hod do nedele 18hod. Bývala manželka mi bráni kontakt s dcérou, čím porušuje súdom stanovenú dohodu. Keď sa s ňou pokúšam nadviazať kontakt, neúspešne. Argumentuje, že dcéra je chorá , odcestovaná. Trápi ma to, lebo mám rád svoju dcéru, alimenty naďalej posielam. Od januára 2015 som nezamestnaný, čím nezvládam platiť výživné, dokonca som sa v dôsledku toho zadĺžil. Prosím Vás o profesionálnu radu ako postupovať. Za promtné vybavenie vopred ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného po strate zamestnania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2015)

Dobrý deň, je málo pravdepodobné, že by Vám súd znížil výživné zo sumy 66,- €, aj keď ste nezamestnaný. Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom styku. Postup je jednoduchý, je potrebné podať návrh na súdny výkon rozhodnutia. Pred tým, ako to urobíte potrebujete dôkazy o tom, že Vám dcéru nedáva. Sú to napríklad SMS správy, maily, podanie oznámení na polícii a iné. Tieto dôkazy potrebujete kvôli tomu, ak by matka na súde tvrdila, že ste na styk neprišli. V súdnom konaní je možné žiadať vypočuť aj dcéru. Neviem, či máte na ňu kontakt aj priamo (mobil alebo mail). AK nie je vhodné matku oň požiadať.

Po zabezpečení dôkazov sa podá návrh na súd na súdny výkon rozhodnutia a za každý nezrealizovaný styk, máte právo požadovať náhradu vo výške 200,- €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zníženie výživného po strate zamestnania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku