Máte
otázku?

Ako mám požiadať o zníženie výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Dobrý večer. Chcem sa opýtať ako mám postupovať a čo mám robiť v prípade, že mi boli prisúdené alimenty v čiastke 120€ mesačne z platu 1000 až 1100€. Ale o 2 mesiace som klesol s platom na zhruba 500€ mesacne a nakolko mam podlžnosti voči bankam a este mám jednu vyživovaciu povinnost,tak mi neostava ani životné minimum. A banky ma nahnaju a som v totalnych dlhoch.Ďakujem za odpoved. 

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Dobrý deň. V prípade ak sa zmenila Vaša finančná situácia, došlo v zmysle zákona o rodine k zmene pomerov na Vašej strane a máte právo podať návrh na zníženie výživného na súd. Súd posúdi Vašu finančnú situáciu a ak zistí, že došlo k zmene pomerov na Vašej strane (k značnému zníženiu príjmu) a nie ste schopný dosiahnuť vyšší príjem, je oprávnený výživné znížiť. Samozrejme prihliadne aj na to z akého dôvodu došlo k zníženiu príjmu o viac ako polovicu a aj na potreby maloletého dieťaťa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj partner plánuje požiadať o zníženie výživného. Nechcel tak urobiť, ale žiaľ situácia nás k tomu donútila. Od posledného rozhodnutia súdu platil 300e mesačne až doteraz. Poctivo bez omeškaní. Od marca 2020 sa náš zamestnávateľ ocitol na hranici konkurzu. Plat mu znížili na 20% pôvodného, z čoho nedokážeme pokryť ani naše spoločne výdavky. Ja som na materskej a poberám len rodičovský príspevok, nemáme iný príjem. Od posledného rozhodnutia súdu ohľadne výživného sa nám narodilo spoločné dieťa, postavili sme dom na hypotéku a zároveň partner spláca ešte záväzok z predošlého manželstva, ktorý exmanželka odmietla splácať. Dcére z predošlého manželstva okrem výživného platil aj mesačnú poistku so sporením. Naša otázka je, návrh s prílohami ( sumár platov od mzdovej účtovníčky za rok 2020, v ktorom je vidno výrazne zníženie platu + posledné rozhodnutie súdu + rodný list nášho spoločného dieťaťa + zmluvy o úveroch a poistke), mame vypísaný, kam ho poslať? Komu? Prípadne myslíte, že treba uviesť ešte niečo okrem mnou spomenutých udalostí? Veľmi pekne ďakujem, pekný deň.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,

v takomto prípade došlo v zmysle Zákona o rodine na strane vášho partnera k podstatnej zmene pomerov v dôsledku zmeny finančnej situácie, a má právo podať návrh na zníženie výživného na súd. Návrh je potrebné podať na miestne príslušný súd, ktorým je podľa ustanovenia § 112 Civilného mimosporového poriadku súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa v čase začatia súdneho konania bydlisko. Dokumenty, ktoré ste uviedli sú podľa môjho názoru pre rozhodnutie súdu postačujúce, avšak v návrhu je potrebné najmä zdôrazniť to, že si váš partner nezapríčinil zníženie príjmu úmyselne, aby si znížil výživné, ale že došlo k zníženiu príjmu zo strany zamestnávateľa, a preto už nemôže plniť v takej výške ako doteraz. Súd na podklade dokumentov, ktoré ste uviedli, posúdi vašu finančnú situáciu a je oprávnený výživné znížiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné, aby návrh na zníženie výživného na moju 18 ročnú dcéru podala moja druhá manželka, s ktorou mám dieťa nakoľko sa nám znížili naše príjmy a ja som odcestovaný v Austrálii. Mohla by taký návrh urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň,

mohla by tak urobiť jedine vo vašom mene a ako váš splnomocnený zástupca. Súd však v tomto type konania bude vyžadovať Vašu prítomnosť na pojednávaní a tak vás podľa môjho názoru aj tak predvolá. V návrhu je potrebné opísať a zdôrazniť najmä to, že došlo k zmene pomerov (zníženiu príjmov), a preto už nemôžete plniť v takej výške, ako doteraz. Bude potrebné opísať aj to, že ste si zníženie príjmu nezapríčinili úmyselne, aby ste znížili výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Chcem sa spýtať ako mám postupovať, keď som nezamestnaný a platím na syna výživné 170e a mám ešte tri deti maloleté, o ktoré sa starám. Chcel by som znížiť výživné a čo mám doložiť na súd aké papiere.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, v prvom rade budete musieť v návrhu na zníženie výživného popísať všetky dôvody, pre ktoré žiadate o zníženie výživného. Popísať najmä aktuálnu situáciu, ktorá vznikla ukončením pracovného pomeru. Súdu budete musieť predložiť najmä potvrdenie o tom, že ste evidovaný na úrade práce, výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru (v tomto smere upozorňujeme na skutočnosť, že súd nemusí dohodu akceptovať, lebo podľa súdnej praxe je možné uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru vnímať ako úmyselné znižovanie svojho príjmu). Ak by súd posúdil ukončenie pracovného pomeru ako účelové, môže v konaní vychádzať z toho, že je vo Vašich možnostiach dosahovať príjem, ktorý ste mali v zamestnaní. Aj keď bol pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa, bude súd zisťovať v akej oblasti ste pracovali, aký ste dosahovali príjem, aké sú možnosti zamestnať sa v tejto oblasti... V týchto konaniach má totiž prednosť potencionalita príjmu pred faktickým (reálnym) príjmom. Vzhľadom na to sa môže stať aj to, že hoci ste momentálne nezamestnaný, súd Vám výživné nezníži, lebo bude mať za to, že je vo Vašich možnostiach dosahovať rovnaký príjem ako v zamestnaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Máte problém, s ktorým chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás čo robiť v prípade, keď navrhovateľ o zníženie výživného zomrel. Prišlo mi predvolanie k súdu. Je potrebné vyhotovenie potvrdení o prijme a rozpisy výdavkov na dieťa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je ako prvoradé vhodné súd upovedomiť o tom, že účastník konania (navrhovateľ) zomrel. Podľa Civilného sporového poriadku "Ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať." Vzhľadom na povahu súdneho konania a predmet konania vzťahujúci sa výlučne na povinného z výživného a oprávneného z výživného nie je možné predpokladať, že by súd v konaní pokračoval, a to ani s dedičmi navrhovateľa. Ak pojednávanie nemáte v priebehu tohto alebo budúceho týždňa, upovedomte čo najskôr súd o jeho úmrtí. Súd zrejme pristúpi k zrušeniu termínu pojednávania a následne aj k zastaveniu súdneho konania, a to s ohľadom na povahu súdneho konania o zníženie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mala by som otázku. Dieťa 6 ročne je v starostlivosti otca, pretože mi nechcel podpísať papier na vycestovanie do cudziny, určil mi platiť mesačne 150,- €, ale to som zarábala 1100,- €. Teraz sa mi narodil synček ma 4 mesiace. Takže poberám materskú 430,- € mesačne, a z toho 150,- € posielam. Chcela by som požiadať o zníženie aspoň po dobu kým som na materskej. Ale cestovať 1200 km s malým nemôžem. Mohla by som to spraviť aj cez rakúsky súd? Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň, na to, aby bolo možné odpovedať na otázku, či je možné zníženie výživného riešiť cez rakúsky súd je potrebné skúmať právomoc súdov členských štátov podľa nariadenia EÚ. V tomto prípade je rozhodujúcim nariadenie Rady č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. Podľa tohto nariadenie o výživnom (o určení, znížení a zvýšení) na maloleté dieťa má rozhodovať súd, v ktorom má maloleté dieťa svoj obvyklý pobyt. Ak Vaše 6 ročné dieťa, na ktoré platíte výživné žije na Slovensku, v takom prípade bude založená právomoc iba slovenským súdom. Ide o pretavenie zásady, že by o dieťati mal vždy rozhodovať súd, kde dieťa reálne žije (resp. kde je jeho obvyklý pobyt).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som zamestnaný na polovičný úväzok, som rozvedený a mám syna. Po rozvode som pristúpil na dohodu o výživnom. Po rozhovore s  rodinou, ktorá mi finančne pomáha nakoľko sám mám sklerózou multiplex a som chorý, platím si garsónku 210 eur a platím výživne z 200 e platu, sestra a mama sú pre mňa malí bohovia. Ale už ma nevedia ďalej podporovať moja zmluva je zamestnaný na 4 h za mzdu cca 200 e mesačne. Môžem podať o zníženie lebo nemám bez ich pomoci naďalej šancu platiť 100 e mesačne ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

rodičia sú povinní dieťaťu na výživu a výchovu prispievať podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Zastávam názor, že takýto závažná diagnóza je objektívnym a dostatočným dôvodom na to, aby súd zvážil možnosť zníženia výživného na dieťa. Zmeniť rozhodnutie súd môže, ak sa zmenia pomery, za ktorých bolo výživné stanovené. Odporúčam podať na súd návrh na zníženie vyživovacej povinnosti, pričom v návrhu uveďte všetky rozhodujúce skutočnosti, aby ste súdu opísali a preukázali Vašu situáciu. Rozhodnutie o tom, či výživné zníži a prípadne o koľko však závisí na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Máte problém, s ktorým chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mal by som otázku. Som na PN a poberám len nemocenské dávky v hodnote 329 eur. Z toho mi ide na výživné a exekúcie. Chcel by som znížiť výživné. Výživné platím v hodnote 50 eur ako mám postupovať.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

ak bolo určené výživné súdom, potom je potrebné podať na súd návrh na zníženie výživného. Ak ste dohodnutí mimosúdne, potom je vhodné oboznámiť s Vašou situáciou dieťa, prípadne rodiča a pokúsiť sa dospieť ku kompromisu. 

Dovoľujem si však uviesť, že na zníženie výživného nie je právny nárok. Súd totiž bude posudzovať Vaše schopnosti, možnosti a majetkové pomery a potreby dieťaťa a podľa toho posúdi, či je dôvod na zníženie výživného, alebo nie. Nehovoriac o tom, že rodič je vždy povinný platiť aspoň minimálne výživné, ktoré je v súčasnosti 27,32 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrú deň. Touto cestou sa chcem poradiť ako mám postupovať ak platím výživné na 20ročného syna, ktorý študuje a momentálne som nezamestnaný a evidovaný na úrade práce. Mal by som poberať len podporu zatiaľ neviem v akej výške. Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ máte výživné priznané súdom, potom v prípade ak chcete jeho výšku znížiť, musíte podať návrh na súd. V návrhu je potrebné opísať rozhodujúce skutočnosti, teda najmä to, že ste nezamestnaný a evidovaný na úrade práce. Dovolím si však poukázať na to, že v prípade výživného sa posudzujú možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov a odôvodnené potreby dieťaťa. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov len sama skutočnosť, že rodič je nezamestnaný ešte nie je dôvodom na zníženie výživného, pretože sa posudzujú práve možnosti a schopnosti rodiča. Inak povedané, ak je v danom regióne dostatok pracovných príležitostí, potom bude súd skúmať, či je skutočne dôvod na zníženie výživného. Rovnako dôvodom na zníženie výživného nie je, ak rodič úmyselne opustí zamestnanie s cieľom znížiť vyživovaciu povinnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa informovať, som nezamestnaný od 21.4.2016, toho času podávam návrh na zníženie výživného. Nakoľko musím platiť 170,- eur. Od akého času mám napísať, aby platilo znížené výživné? Odo dňa nezamestnanosti? Stále platím 170,- eur. Ďakujem s pozdravom

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2016)

Dobrý deň, v návrhu na zníženie výživného uveďte presný opis okolnosti, ktoré viedli k zmene pomerov, ktoré odôvodňujú úpravu súdom určenej výšky výživného (t.j. opis okolností ako došlo k ukončeniu Vášho pracovného pomeru a tiež určenie dňa kedy k tomu došlo). Pre súd je pri rozhodovaní o určení zníženia výživného okamih, kedy došlo k zmene pomerov. Tzn. vo Vašom prípade deň, odkedy ste nezamestnaný a Váš príjem výrazne klesol. Je potrebné uviesť, že ak ide o maloleté deti, tak sa tzv. spotrebované výživné nevracia. Tzn. že ak súd rozhodne o znížení výživného, tak sa rozdiel medzi naozaj uhradeným výživným a novo určeným zníženým výživným nevracia, ak sa výživné spotrebovalo. To neplatí iba v prípadoch, ak ide o plnoleté deti. Rovnako považujem za dôležité uviesť, že súd pri určovaní výživného vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného a nie z jeho reálneho príjmu. Z toho dôvodu môže nastať aj situácia, že ak ste prišli o zamestnanie, súd môže po vykonaní dokazovania mať za to, že Vaše pomery neodôvodňujú zníženie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Máte problém, s ktorým chcete pomôcť?

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku