Máte
otázku?

Ako mám požiadať o zníženie výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Dobrý večer. Rád by som sa opýtal, ako mám postupovať a čo mám robiť v prípade, keď mi boli prisúdené alimenty v čiastke 120€ mesačne z platu v rozmedzí 1000 až 1100€. Avšak o dva mesiace som zaznamenal pokles platu na zhruba 500€ mesačne. Mám aj dlhy voči bankám a ešte jednu vyživovaciu povinnosť, preto mi neostáva ani životné minimum. Navyše, banky ma stíhajú a som v značných dlhoch. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Dobrý deň. V prípade ak sa zmenila Vaša finančná situácia, došlo v zmysle zákona o rodine k zmene pomerov na Vašej strane a máte právo podať návrh na zníženie výživného na súd. Súd posúdi Vašu finančnú situáciu a ak zistí, že došlo k zmene pomerov na Vašej strane (k značnému zníženiu príjmu) a nie ste schopný dosiahnuť vyšší príjem, je oprávnený výživné znížiť. Samozrejme prihliadne aj na to z akého dôvodu došlo k zníženiu príjmu o viac ako polovicu a aj na potreby maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám tri deti a bývalej priateľke platím 200 € na chlapca. Môžem požiadať o zníženie alimentov?

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 16.06.2024)

Dobrý deň,

áno, môžete podať návrh na zníženie výživného. Váš návrh však musí byť dôkladne podložený aktuálnymi zmenami vašich finančných a majetkových pomerov. Súd bude skúmať, či sa od posledného rozhodnutia o výživnom vaša situácia zásadne nezmenila. Napríklad môže prihliadať na skutočnosť, že sa vám znížil príjem alebo zvýšili výdavky spojené s ďalšími vyživovacími povinnosťami. Dôležité je detailne popísať tieto zmeny v návrhu a doložiť ich príslušnými dokladmi, ako sú napríklad potvrdenia o príjme a výdaje na ďalšie deti.

Pri rozhodovaní o výživnom súd zohľadňuje schopnosti a možnosti rodiča, jeho príjem a majetkové pomery, ako aj odôvodnené potreby dieťaťa. Neberie však do úvahy výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Ak podáte na súd návrh, súd môže rozhodnúť aj spätne, teda od dátumu podania návrhu.

Nezabudnite, že váš návrh o zníženie výživného musí byť podané na súd, ktorý o výške výživného rozhodoval naposledy alebo ten, ktorý je príslušný podľa bydliska vášho dieťaťa. Akékoľvek zníženie výživného nie je automatické, ale podlieha dôkladnému preskúmaniu súdom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, volám sa Lenka Horníková. Chcela by som sa opýtať, pretože som rozvedená a mám dieťa so svojím bývalým manželom. Dieťa bolo súdom pridelené k starostlivosti otcovi, a ja platím výživné vo výške 200 eur. Počas rozvodového konania som otehotnela so súčasným priateľom. Rada by som požiadala o informáciu, či by bolo možné znížiť sumu výživného o 150 eur. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 02.05.2024)

Dobrý deň,
narodenie dieťaťa, teda vznik ďalšej vyživovacej povinnosti predstavuje okolnosť, ktorá by mohla odôvodniť zníženie výživného. Neuvádzate, kedy bolo vydané rozhodnutie o určení výživného, ak však od tohto okamihu už uplynul určitý čas, tak táto okolnosť by bola v neprospech zníženia výživného, nakoľko platí, že so stúpajúcim vekom dieťaťa narastajú aj jeho výdavky, čo sa premietne vo vyššom výživnom. Tiež je potrebné dodať, že súd Vaším návrhom nie je viazaný a nedá sa garantovať, že výživné skutočne zníži, ak by však situácia bola taká, že sa Vám narodilo dieťa, pričom od pôvodného rozhodnutia neuplynulo veľa času, tak by výživné mohlo byť znížené, avšak nedá sa zaručiť v akom rozsahu. 


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, môj manžel platí na svojho syna svojej expriateľke 150 € mesačne. Zohľadňuje sa v tomto prípade aj to, že máme spolu vlastné dieťa? Je živnostník, avšak na účet mu už asi pol roka nechodia príjmy... Je možné výživné znížiť? Akým spôsobom by sme mali postupovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2024)

Dobrý deň,
ak sa Vášmu partnerovi narodila ďalšie dieťa, teda mu vznikla nová vyživovacia povinnosť, tak ide o takú skutočnosť, ktorá by mohla odôvodniť zníženie výživného. Rovnako aj to, že Váš partner nedosahuje príjem ako v čase rozhodnutia o výživnom, predstavuje okolnosť, ktorá by mohla znamenať zvýšenie výživného. V tejto veci teda môžete podať návrh na zníženie výživného na súd. V konaní bude súd skúmať možnosti, schopnosti a majetkové pomery oboch rodičov a výdavky na dieťa a následne rozhodne. Možnosťou tiež je uzatvoriť s matkou dohodu znížení, a následne ju dať schváliť súdu. Ak by ste vec potrebovali prekonzultovať viac do hĺbky, tak si môžete objednať konzultáciu cez našu webovú stránku www.ficek.sk.


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom by sme radi požiadali o zníženie výživného, keďže sa nám narodilo dieťa. Čo všetko je potrebné pre tento proces? Zvyčajne súdy akceptujú žiadosť o zníženie výživného alebo, prípadne, o zavedenie striedavej starostlivosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.02.2024)

Dobrý deň,
narodenie ďalšieho dieťaťa predstavuje okolnosť odôvodňujúcu zmenu pomerov, teda v takomto prípade by súd mohol výživné znížiť. Neuvádzate, kedy bolo pôvodné rozhodnutie o výživnom vydané, pretože ak od daného momentu uplynulo už viac rokov, tak potom mohli narásť aj výdavky na dieťa, preto aj táto okolnosť by bola v rámci konania zohľadnená.

Ak by ste však žiadali striedavú starostlivosť, tak potom súd môže rozhodnúť aj tak, že výživné neurčí, v tomto smere bude dôležitý názor maloletého dieťaťa a napríklad aj to, či s druhým rodičom bývate v rovnakom meste, či máte zabezpečené podmienky na bývanie dieťaťa a podobne. Ak by ste to chceli prebrať podrobnejšie, tak si môžete objednať konzultáciu cez link nižšie:

https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom zníženia výživného. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade bude potrebné podať návrh na zníženie výživného. Súd však v konaní bude skúmať či nastali podmienky na zníženie výživného a môže sa stať, že v konečnom dôsledku výživné aj zvýši. V konaní bude sudca skúmať Vaše majetkové pomery, teda Vaše príjmy a výdavky. Tiež sa bude hľadieť na výdavky dieťaťa. Súd výživné zníži, ak sa v konaní zistí zmena pomerov spočívajúca napríklad v zmene Vášho zamestnania, ak teraz napríklad zarábate menej, súd by však v takom prípade skúmal aj to, prečo zarábate menej ako predtým a prečo došlo k zmene zamestnania, a ak by dospel k záveru, že je vo Vašich možnostiach a schopnostiach zarábať viac, tak potom by výživné znížiť nemusel. Vo Váš neprospech tiež hrá vek dieťaťa, nakoľko v praxi platí, že čím je dieťa staršie, tak tým má väčšie výdavky. Ďalším spôsobom ako znížiť výživné, je návrh, aby bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti, v takých prípadoch sa väčšinou výživné vôbec neurčuje. Museli by nato byť však splnené podmienky, a záležalo by od názoru Vášho dieťaťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem znížiť výživné. Ako mám postupovať? Nepracujem totiž v profesii, v ktorej som predtým pracoval.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,

návrh na zníženie výživného je možné podať vtedy, ak došlo od posledného rozhodnutia súdu k takej zmene pomerov na strane vás ako povinného z výživného alebo na strane oprávneného z výživného, že je dôvodné výživné znížiť. Zmena pomerov na strane povinného rodiča môže byť pritom odôvodnená buď subjektívne, napr. strata zamestnania na strane povinného rodiča, dlhodobá práceneschopnosť alebo vznik novej vyživovacej povinnosti alebo objektívnymi okolnosťami a to napr. vývojom životných nákladov. Na strane oprávneného sú takýmito okolnosťami napríklad nadobudnutie čiastočnej alebo úplnej schopnosti živiť sa sám, či zmena potrieb oprávneného, ak napr. mal dieťa prechádza na iný stupeň školskej dochádzky. Vzhľadom na uvedené preto, ak ste zmenili zamestnanie, dôsledkom čoho vám klesol príjem a teda sa de facto zmenili vaše majetkové pomery oproti času, kedy súd rozhodoval o výživnom, potom je tu dôvod na podanie návrhu na zníženie výživného. Súd by však v konaní skúmal aj to, či sa nezmenili odôvodnené potreby vášho prvého dieťa ako oprávneného z výživného, a na toto bude taktiež pri rozhodovaní prihliadať. Pritom v konečnom dôsledku by súd mohol dospieť aj k takému záveru, že nedošlo k takej zmene pomerov, že je odôvodnené zmeniť súdne rozhodnutie a stanoviť novú výšku vyživovacej povinnosti.

Návrh na zníženie výživného je potrebné odôvodniť a preukázať v ňom zmenu pomerov na vašej strane, doložiť príjem za posledné mesiace, aby súd mohol zhodnotiť, či skutočne došlo k takej zmene pomerov, ktorá si vyžaduje zníženie výživného. Návrh podajte aj spolu s dôkazmi na súd príslušný podľa bydliska mal. dieťaťa. 


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať niekoľkých otázok. Môj syn v čistom zarába 800 eur a mesačne platí na údržbu jednoročného dieťaťa a jeho matky 300 eur. Zároveň spláca pôžičku vo výške 170 eur. Po odpočítaní týchto nákladov mu nezostáva dostatok peňazí na zaplatenie nájmu a energií. Chcel by som vedieť, či má nárok na zníženie výživného a aké potvrdenie potrebuje predložiť súdu v súvislosti so znížením? Neráta sa k tomu, že nemá trvalý pobyt, ale v občianskom preukaze uvádza len názov mesta? Býva u môjho brata (dôchodca), ktorému prispieva na bývanie 300 eur mesačne bez vystavenia dokladu. Má zostať na ulici? Ako sa počíta životné minimum, strava a cesta do práce? Prosim o radu, ako postupovať a aké doklady treba predložiť súdu. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
rozumiem, ak sa zmenili pomery na strane povinného z výživného od posledného rozhodnutia súdu o výživnom (napríklad došlo k zmene zamestnania, dôsledkom čoho došlo k zníženiu príjmu) potom sa môže aj povinný rodič domáhať zmeny takéhoto rozhodnutia, a to návrhom na zníženia výživného podaným na príslušnom súde. V návrhu treba preukázať, že došlo k zmene majetkových pomerov na strane rodiča, a že sa jeho životná úroveň od posledného rozhodovania súdu zmenila. Dieťa je totiž oprávnené, ale súčasne aj povinné podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Na toto je taktiež potrebné v návrhu poukázať. K návrhu je potrebné doložiť najmä potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov, z ktorého bude zrejmá výška príjmu vášho syna. Taktiež tabuľku výdavkov, ktoré syn mesačne spotrebuje. 

Pokiaľ váš syn platí iba na samo dieťa 300,- EUR mesačne ako výživné , potom je to naozaj veľa. Nie je mysliteľné, aby rodič, ktorého čistý príjem je 800,- EUR platil tak vysoké výživné výživné. Spravidla výška výživného býva 20 % - 30 % z čistého príjmu povinného rodiča. V tomto prípade by však v súčasnosti určené výživné vychádzalo na 37,5 % z čistého príjmu rodiča, čo je naozaj príliš vysoká výška výživného. 

Ak by ste potrebovali s návrhom pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. 


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Moje náklady na život sa zvýšili. Momentálne zarábam 800 €. Výživné platím 200 € a nájom za byt ma stojí 450 €. Navyše dávam 100 € na cestovanie do práce. Rád by som požiadal o zníženie výživného, no neviem ako postupovať ďalej. Môžete mi prosím poradiť?

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2022)

Dobrý deň,

návrh na zmenu rozhodnutia, ktorým sa určilo výživné (či už ide o zníženie alebo o zvýšenie), je potrebné odôvodniť podstatnou zmenou pomerov (na strane oprávneného alebo povinného alebo oboch), ktorá odôvodňuje zmenu už raz určeného výživného. V podstate sa teda bude dávať nový návrh na súd. V konaní budete musieť preukázať, že sa nie Vaším zavinením zhoršila Vaša finančná situácia (v tomto prípade objektívnym nárastom životných nákladov). Pre úplnosť ale určite treba upozorniť na to, že to nebude jednoduché konanie, keďže životné náklady zrejme rástli aj na strane oprávneného.


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, ako mám postupovať vo veci zniženia výživného, keď sa moja finančná situácia náhle zmenila a nedokážem platiť výživné. Za skorú odpoveď vám vopred ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2022)

Dobrý deň,
v otázke nepíšete, z akého dôvodu došlo k zmene fin. situácie /napr. strata zamestnania - výpoveď zo strany zamesntávateľa, nemôžnosť zamestnať, nemožnosť zamestnaťsa sa zo zdravotných dôvodov a pod./.

Možnosťou je dohodnúť sa matkou maloletého na znížení výživného v písomnej forme a túto dohodu dať na schválenie na súd /§  24 ods. 3 zákona o rodine/. Ak by ste dohodu spísali a túto nedali na schválenie na súd, matka maloletého by sa mohla domáhať platenie výživného podľa právoplatného rozsudku aj cestou súdneho exekútora a to aj vtedy, ak by ste sa písomne dohodli na znížení výživného, ktorú by ste nedali a schválenie na súd.

Ak by medzi Vami nedošlo k dohode, potom riešením je podať návrh na súd na zníženie výživného.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

  


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj partner plánuje požiadať o zníženie výživného. Neplánoval tak urobiť, ale žiaľ, situácia nás k tomu donútila. Od posledného rozhodnutia súdu platil 300 eur mesačne až doteraz, bez omeškania. Od marca 2020 sa náš zamestnávateľ ocitol na hranici konkurzu. Plat mu znížili na 20% pôvodného, z čoho nedokážeme pokryť ani naše spoločné výdavky. Ja som na materskej a poberám len rodičovský príspevok, nemáme iný príjem. Od posledného rozhodnutia súdu ohľadne výživného sa nám narodilo spoločné dieťa, postavili sme dom na hypotéku a zároveň partner spláca ešte záväzok z predchádzajúceho manželstva, ktorý exmanželka odmietla splácať. Dcére z predchádzajúceho manželstva okrem výživného platil aj mesačnú poistku so sporením. Naša otázka je: kam poslať návrh s prílohami (sumár platov od mzdovej účtovníčky za rok 2020, v ktorom je vidno výrazne zníženie platu, posledné rozhodnutie súdu, rodný list nášho spoločného dieťaťa a zmluvy o úveroch a poistke)? Komu ho máme poslať? Prípadne si myslíte, že by sme mali uviesť ešte niečo okrem už spomenutých udalostí? Veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,

v takomto prípade došlo v zmysle Zákona o rodine na strane vášho partnera k podstatnej zmene pomerov v dôsledku zmeny finančnej situácie, a má právo podať návrh na zníženie výživného na súd. Návrh je potrebné podať na miestne príslušný súd, ktorým je podľa ustanovenia § 112 Civilného mimosporového poriadku súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa v čase začatia súdneho konania bydlisko. Dokumenty, ktoré ste uviedli sú podľa môjho názoru pre rozhodnutie súdu postačujúce, avšak v návrhu je potrebné najmä zdôrazniť to, že si váš partner nezapríčinil zníženie príjmu úmyselne, aby si znížil výživné, ale že došlo k zníženiu príjmu zo strany zamestnávateľa, a preto už nemôže plniť v takej výške ako doteraz. Súd na podklade dokumentov, ktoré ste uviedli, posúdi vašu finančnú situáciu a je oprávnený výživné znížiť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.