Máte
otázku?

Ako mám požiadať o zníženie výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Dobrý večer. Rád by som sa opýtal, ako mám postupovať a čo mám robiť v prípade, keď mi boli prisúdené alimenty v čiastke 120€ mesačne z platu v rozmedzí 1000 až 1100€. Avšak o dva mesiace som zaznamenal pokles platu na zhruba 500€ mesačne. Mám aj dlhy voči bankám a ešte jednu vyživovaciu povinnosť, preto mi neostáva ani životné minimum. Navyše, banky ma stíhajú a som v značných dlhoch. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

Dobrý deň. V prípade ak sa zmenila Vaša finančná situácia, došlo v zmysle zákona o rodine k zmene pomerov na Vašej strane a máte právo podať návrh na zníženie výživného na súd. Súd posúdi Vašu finančnú situáciu a ak zistí, že došlo k zmene pomerov na Vašej strane (k značnému zníženiu príjmu) a nie ste schopný dosiahnuť vyšší príjem, je oprávnený výživné znížiť. Samozrejme prihliadne aj na to z akého dôvodu došlo k zníženiu príjmu o viac ako polovicu a aj na potreby maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom zníženia výživného. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade bude potrebné podať návrh na zníženie výživného. Súd však v konaní bude skúmať či nastali podmienky na zníženie výživného a môže sa stať, že v konečnom dôsledku výživné aj zvýši. V konaní bude sudca skúmať Vaše majetkové pomery, teda Vaše príjmy a výdavky. Tiež sa bude hľadieť na výdavky dieťaťa. Súd výživné zníži, ak sa v konaní zistí zmena pomerov spočívajúca napríklad v zmene Vášho zamestnania, ak teraz napríklad zarábate menej, súd by však v takom prípade skúmal aj to, prečo zarábate menej ako predtým a prečo došlo k zmene zamestnania, a ak by dospel k záveru, že je vo Vašich možnostiach a schopnostiach zarábať viac, tak potom by výživné znížiť nemusel. Vo Váš neprospech tiež hrá vek dieťaťa, nakoľko v praxi platí, že čím je dieťa staršie, tak tým má väčšie výdavky. Ďalším spôsobom ako znížiť výživné, je návrh, aby bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti, v takých prípadoch sa väčšinou výživné vôbec neurčuje. Museli by nato byť však splnené podmienky, a záležalo by od názoru Vášho dieťaťa.


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem znížiť výživné. Ako mám postupovať? Nepracujem totiž v profesii, v ktorej som predtým pracoval.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,

návrh na zníženie výživného je možné podať vtedy, ak došlo od posledného rozhodnutia súdu k takej zmene pomerov na strane vás ako povinného z výživného alebo na strane oprávneného z výživného, že je dôvodné výživné znížiť. Zmena pomerov na strane povinného rodiča môže byť pritom odôvodnená buď subjektívne, napr. strata zamestnania na strane povinného rodiča, dlhodobá práceneschopnosť alebo vznik novej vyživovacej povinnosti alebo objektívnymi okolnosťami a to napr. vývojom životných nákladov. Na strane oprávneného sú takýmito okolnosťami napríklad nadobudnutie čiastočnej alebo úplnej schopnosti živiť sa sám, či zmena potrieb oprávneného, ak napr. mal dieťa prechádza na iný stupeň školskej dochádzky. Vzhľadom na uvedené preto, ak ste zmenili zamestnanie, dôsledkom čoho vám klesol príjem a teda sa de facto zmenili vaše majetkové pomery oproti času, kedy súd rozhodoval o výživnom, potom je tu dôvod na podanie návrhu na zníženie výživného. Súd by však v konaní skúmal aj to, či sa nezmenili odôvodnené potreby vášho prvého dieťa ako oprávneného z výživného, a na toto bude taktiež pri rozhodovaní prihliadať. Pritom v konečnom dôsledku by súd mohol dospieť aj k takému záveru, že nedošlo k takej zmene pomerov, že je odôvodnené zmeniť súdne rozhodnutie a stanoviť novú výšku vyživovacej povinnosti.

Návrh na zníženie výživného je potrebné odôvodniť a preukázať v ňom zmenu pomerov na vašej strane, doložiť príjem za posledné mesiace, aby súd mohol zhodnotiť, či skutočne došlo k takej zmene pomerov, ktorá si vyžaduje zníženie výživného. Návrh podajte aj spolu s dôkazmi na súd príslušný podľa bydliska mal. dieťaťa. 


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať niekoľkých otázok. Môj syn v čistom zarába 800 eur a mesačne platí na údržbu jednoročného dieťaťa a jeho matky 300 eur. Zároveň spláca pôžičku vo výške 170 eur. Po odpočítaní týchto nákladov mu nezostáva dostatok peňazí na zaplatenie nájmu a energií. Chcel by som vedieť, či má nárok na zníženie výživného a aké potvrdenie potrebuje predložiť súdu v súvislosti so znížením? Neráta sa k tomu, že nemá trvalý pobyt, ale v občianskom preukaze uvádza len názov mesta? Býva u môjho brata (dôchodca), ktorému prispieva na bývanie 300 eur mesačne bez vystavenia dokladu. Má zostať na ulici? Ako sa počíta životné minimum, strava a cesta do práce? Prosim o radu, ako postupovať a aké doklady treba predložiť súdu. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
rozumiem, ak sa zmenili pomery na strane povinného z výživného od posledného rozhodnutia súdu o výživnom (napríklad došlo k zmene zamestnania, dôsledkom čoho došlo k zníženiu príjmu) potom sa môže aj povinný rodič domáhať zmeny takéhoto rozhodnutia, a to návrhom na zníženia výživného podaným na príslušnom súde. V návrhu treba preukázať, že došlo k zmene majetkových pomerov na strane rodiča, a že sa jeho životná úroveň od posledného rozhodovania súdu zmenila. Dieťa je totiž oprávnené, ale súčasne aj povinné podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Na toto je taktiež potrebné v návrhu poukázať. K návrhu je potrebné doložiť najmä potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov, z ktorého bude zrejmá výška príjmu vášho syna. Taktiež tabuľku výdavkov, ktoré syn mesačne spotrebuje. 

Pokiaľ váš syn platí iba na samo dieťa 300,- EUR mesačne ako výživné , potom je to naozaj veľa. Nie je mysliteľné, aby rodič, ktorého čistý príjem je 800,- EUR platil tak vysoké výživné výživné. Spravidla výška výživného býva 20 % - 30 % z čistého príjmu povinného rodiča. V tomto prípade by však v súčasnosti určené výživné vychádzalo na 37,5 % z čistého príjmu rodiča, čo je naozaj príliš vysoká výška výživného. 

Ak by ste potrebovali s návrhom pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. 


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Moje náklady na život sa zvýšili. Momentálne zarábam 800 €. Výživné platím 200 € a nájom za byt ma stojí 450 €. Navyše dávam 100 € na cestovanie do práce. Rád by som požiadal o zníženie výživného, no neviem ako postupovať ďalej. Môžete mi prosím poradiť?

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2022)

Dobrý deň,

návrh na zmenu rozhodnutia, ktorým sa určilo výživné (či už ide o zníženie alebo o zvýšenie), je potrebné odôvodniť podstatnou zmenou pomerov (na strane oprávneného alebo povinného alebo oboch), ktorá odôvodňuje zmenu už raz určeného výživného. V podstate sa teda bude dávať nový návrh na súd. V konaní budete musieť preukázať, že sa nie Vaším zavinením zhoršila Vaša finančná situácia (v tomto prípade objektívnym nárastom životných nákladov). Pre úplnosť ale určite treba upozorniť na to, že to nebude jednoduché konanie, keďže životné náklady zrejme rástli aj na strane oprávneného.


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, ako mám postupovať vo veci zniženia výživného, keď sa moja finančná situácia náhle zmenila a nedokážem platiť výživné. Za skorú odpoveď vám vopred ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2022)

Dobrý deň,
v otázke nepíšete, z akého dôvodu došlo k zmene fin. situácie /napr. strata zamestnania - výpoveď zo strany zamesntávateľa, nemôžnosť zamestnať, nemožnosť zamestnaťsa sa zo zdravotných dôvodov a pod./.

Možnosťou je dohodnúť sa matkou maloletého na znížení výživného v písomnej forme a túto dohodu dať na schválenie na súd /§  24 ods. 3 zákona o rodine/. Ak by ste dohodu spísali a túto nedali na schválenie na súd, matka maloletého by sa mohla domáhať platenie výživného podľa právoplatného rozsudku aj cestou súdneho exekútora a to aj vtedy, ak by ste sa písomne dohodli na znížení výživného, ktorú by ste nedali a schválenie na súd.

Ak by medzi Vami nedošlo k dohode, potom riešením je podať návrh na súd na zníženie výživného.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

  


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj partner plánuje požiadať o zníženie výživného. Neplánoval tak urobiť, ale žiaľ, situácia nás k tomu donútila. Od posledného rozhodnutia súdu platil 300 eur mesačne až doteraz, bez omeškania. Od marca 2020 sa náš zamestnávateľ ocitol na hranici konkurzu. Plat mu znížili na 20% pôvodného, z čoho nedokážeme pokryť ani naše spoločné výdavky. Ja som na materskej a poberám len rodičovský príspevok, nemáme iný príjem. Od posledného rozhodnutia súdu ohľadne výživného sa nám narodilo spoločné dieťa, postavili sme dom na hypotéku a zároveň partner spláca ešte záväzok z predchádzajúceho manželstva, ktorý exmanželka odmietla splácať. Dcére z predchádzajúceho manželstva okrem výživného platil aj mesačnú poistku so sporením. Naša otázka je: kam poslať návrh s prílohami (sumár platov od mzdovej účtovníčky za rok 2020, v ktorom je vidno výrazne zníženie platu, posledné rozhodnutie súdu, rodný list nášho spoločného dieťaťa a zmluvy o úveroch a poistke)? Komu ho máme poslať? Prípadne si myslíte, že by sme mali uviesť ešte niečo okrem už spomenutých udalostí? Veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,

v takomto prípade došlo v zmysle Zákona o rodine na strane vášho partnera k podstatnej zmene pomerov v dôsledku zmeny finančnej situácie, a má právo podať návrh na zníženie výživného na súd. Návrh je potrebné podať na miestne príslušný súd, ktorým je podľa ustanovenia § 112 Civilného mimosporového poriadku súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa v čase začatia súdneho konania bydlisko. Dokumenty, ktoré ste uviedli sú podľa môjho názoru pre rozhodnutie súdu postačujúce, avšak v návrhu je potrebné najmä zdôrazniť to, že si váš partner nezapríčinil zníženie príjmu úmyselne, aby si znížil výživné, ale že došlo k zníženiu príjmu zo strany zamestnávateľa, a preto už nemôže plniť v takej výške ako doteraz. Súd na podklade dokumentov, ktoré ste uviedli, posúdi vašu finančnú situáciu a je oprávnený výživné znížiť. 


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné, aby moja druhá manželka, s ktorou mám dieťa, podala návrh na zníženie výživného pre moju 18-ročnú dcéru. Nakoľko sa nám znížili príjmy a ja som momentálne v Austrálii, mohla by takýto návrh urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň,

mohla by tak urobiť jedine vo vašom mene a ako váš splnomocnený zástupca. Súd však v tomto type konania bude vyžadovať Vašu prítomnosť na pojednávaní a tak vás podľa môjho názoru aj tak predvolá. V návrhu je potrebné opísať a zdôrazniť najmä to, že došlo k zmene pomerov (zníženiu príjmov), a preto už nemôžete plniť v takej výške, ako doteraz. Bude potrebné opísať aj to, že ste si zníženie príjmu nezapríčinili úmyselne, aby ste znížili výživné.


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Chcel by som sa spýtať, ako mám postupovať, keď som nezamestnaný a platím na syna výživné 170 eur a zároveň sa starám o ďalšie tri maloleté deti. Rád by som znížil výšku výživného. Mohli by ste mi poradiť, aké dokumenty budem musieť doložiť na súde?

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, v prvom rade budete musieť v návrhu na zníženie výživného popísať všetky dôvody, pre ktoré žiadate o zníženie výživného. Popísať najmä aktuálnu situáciu, ktorá vznikla ukončením pracovného pomeru. Súdu budete musieť predložiť najmä potvrdenie o tom, že ste evidovaný na úrade práce, výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru (v tomto smere upozorňujeme na skutočnosť, že súd nemusí dohodu akceptovať, lebo podľa súdnej praxe je možné uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru vnímať ako úmyselné znižovanie svojho príjmu). Ak by súd posúdil ukončenie pracovného pomeru ako účelové, môže v konaní vychádzať z toho, že je vo Vašich možnostiach dosahovať príjem, ktorý ste mali v zamestnaní. Aj keď bol pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa, bude súd zisťovať v akej oblasti ste pracovali, aký ste dosahovali príjem, aké sú možnosti zamestnať sa v tejto oblasti... V týchto konaniach má totiž prednosť potencionalita príjmu pred faktickým (reálnym) príjmom. Vzhľadom na to sa môže stať aj to, že hoci ste momentálne nezamestnaný, súd Vám výživné nezníži, lebo bude mať za to, že je vo Vašich možnostiach dosahovať rovnaký príjem ako v zamestnaní.


Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím, mohli by ste mi poradiť, čo robiť v prípade, keď navrhovateľ o zníženie výživného zomrel? Dostala som predvolanie na súd. Je potrebné vyhotovit potvrdenie o príjme a rozpisy výdavkov na dieťa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 22.08.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je ako prvoradé vhodné súd upovedomiť o tom, že účastník konania (navrhovateľ) zomrel. Podľa Civilného sporového poriadku "Ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať." Vzhľadom na povahu súdneho konania a predmet konania vzťahujúci sa výlučne na povinného z výživného a oprávneného z výživného nie je možné predpokladať, že by súd v konaní pokračoval, a to ani s dedičmi navrhovateľa. Ak pojednávanie nemáte v priebehu tohto alebo budúceho týždňa, upovedomte čo najskôr súd o jeho úmrtí. Súd zrejme pristúpi k zrušeniu termínu pojednávania a následne aj k zastaveniu súdneho konania, a to s ohľadom na povahu súdneho konania o zníženie výživného.


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám požiadať o zníženie výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám na vás otázku. Mojím 6-ročným dieťaťom sa stará otec, pretože mi odmietol podpísať súhlas s výjazdom do zahraničia. Nariadil mi platbu 150,- € mesačne, aj keď som zarábala 1100,- €. Nedávno sa mi narodil syn, ktorý má teraz 4 mesiace. Momentálne poberám materskú dávku vo výške 430,- € mesačne, z ktorej odvádzam spomínaných 150,- €. Rada by som požiadala o zníženie tohto čiastkového príspevku aspoň na dobu, kým som na materskej dovolenke. Cestovanie na 1200 km však s malým dieťaťom nie je možné. Mohla by som túto záležitosť vybaviť prostredníctvom rakúskeho súdu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám požiadať o zníženie výživného?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň, na to, aby bolo možné odpovedať na otázku, či je možné zníženie výživného riešiť cez rakúsky súd je potrebné skúmať právomoc súdov členských štátov podľa nariadenia EÚ. V tomto prípade je rozhodujúcim nariadenie Rady č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. Podľa tohto nariadenie o výživnom (o určení, znížení a zvýšení) na maloleté dieťa má rozhodovať súd, v ktorom má maloleté dieťa svoj obvyklý pobyt. Ak Vaše 6 ročné dieťa, na ktoré platíte výživné žije na Slovensku, v takom prípade bude založená právomoc iba slovenským súdom. Ide o pretavenie zásady, že by o dieťati mal vždy rozhodovať súd, kde dieťa reálne žije (resp. kde je jeho obvyklý pobyt).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám požiadať o zníženie výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava