Máte
otázku?

Zvýšenie výživného a zmena pomerov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zvýšenie výživného a zmena pomerov

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať na jednu záležitosť. Dnes mi prišlo predvolanie na súd ohľadom zvýšenia výživného na maloleté deti, o ktoré som požiadala. Deti mám zverené do osobnej starostlivosti. Pred tromi rokmi sme mali súd a súdca mi zamietol zvýšenie, vyjadril sa, že som to podávala príliš skoro. Lenže môj druhý syn začal nedávno navštevovať základnú školu a preto si myslím, že mám nárok na zvýšenie výživného. Pokúsila som sa o dohodu s mojim ex-partnerom, čo by bolo podľa môjho názoru lepšie, ale nemal záujem. Vyjadril sa, že ho vyhodia z práce a zdá sa, že sa to skutočne stalo. Povedal tiež, že bude musieť podať žiadosť o zníženie výživného. Je niečo také možné, prosím Vás? Ešte mi povedal, že sa oženil a že sa mu pred dvoma mesiacmi narodilo dieťa s manželkou. Navyše som sa dozvedela, že vlastní firmu. Prosím o radu, ak by to bolo možné. Mám z toho dosť veľký strach, ako to dopadne. Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného a zmena pomerov

Dobrý deň,

 

zvýšenie výživného je možné vtedy, ak došlo k takej zmene pomerov, ktorá by toto zvýšenie odôvodňovala. V konaní o zvýšenie výživného však otec môže požiadať protinávrhom aj o zníženie výživného.

 

Vo Vašom prípade nastali tieto podstatné okolnosti, ktoré by odôvodňovali zvýšenie výživného:

- prvá, že syn je už o tri roky starší,

- druhá, že nastupuje do základnej školy a tým pádom má určite zvýšené náklady na život.

 

Na otcovej strane však taktiež nastala zmena pomerov,

- prvá, taká, že sa oženil,

- druhá, že sa im narodilo malé dieťa.

 

V tomto prípade je možné taktiež predpokladať, že jeho manželka je na materskej dovolenka a jej príjem bude teda minimálny. Kým skončí súdne konanie jeho manželka už pravdepodobne bude na rodičovskej dovolenke s príjmom okolo 200 eur mesačne. Otec sa teda bude musieť postarať nielen o novonarodené dieťa, ale aj o svoju manželku.

 

Ďalšia pozitívna zmena, ktorá by odôvodňovala zvýšenie výživného je, že otec dieťaťa má firmu. 

 

Poukazujem však na to, že v konaní o určenie výživného (respektíve zvýšenie výživného alebo zníženie výživného) nie je až tak rozhodujúce či je otec zamestnaný, ale aké sú jeho schopnosti a možnosti. Pokiaľ by mal možnosti a schopnosti sa zamestnať a dosahovať určitý príjem, tak nie je podstatné, či je nezamestnaný. Súd by sa na to pozeral akoby mal zamestnanie.

 

Myslím si, že v najhoršom prípade Vám hrozí, že súd výživné nezvýši. Zníženie výživného je podľa môjho názoru málo pravdepodobné.

Trápi vás "Zvýšenie výživného a zmena pomerov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zvýšenie výživného a zmena pomerov (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám bulharské a slovenské občianstvo. Na Slovensku som nenavštevoval školu, takže moc nepoznám gramatiku. Rozviedli sme sa s bývalou manželkou na Slovensku v roku 2010. Mám na Slovensku dve deti - vo veku 22 a 16 rokov. Syn chodí do školy a dcéra je študentkou. Rozvod sa uskutočnil na základe vzájomnej dohody a dohodli sme sa na výživnom 50 EUR na dieťa, teda celkovo 100 na oboch. Ja však roky platím 75 EUR za každé dieťa, teda spolu 150 EUR. Platím viac ako sme sa dohodli. Môj bývalá manželka mi niekoľkokrát hovorila, že ak znížim sumu, požiada súd o navýšenie. Platil som tak, pretože som si to mohol dovoliť. Narodilo sa mi ďalšie dieťa v Bulharsku, o ktoré sa tiež starám. Od roku 2010 bývam a pracujem v Bulharsku. Moja mzda je 634 levov, čo je približne 317 EUR. Situácia je taká, že už nemôžem naďalej platiť 150 EUR a rád by som teda zaplatil iba to, čo mi určil súd. Vzhľadom na komplikovaný život sa moje príjmy znižujú, môj zdravotný stav nie je dobrý a budem rád, keby ste mi poradili, čo mám robiť, pretože nemám peniaze na právnika. Obávam sa, že ak pošlem iba to, čo mám posielať podľa súdu, moja bývalá manželka podá sťažnosť a budem musieť zaplatiť právnika, a to sú ďalšie náklady. S úctou N.

Odpoveď: Zvýšenie výživného a zmena pomerov

(odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
Vašou povinnosťou je platiť výživné podľa rozsudku súdu.

Ak ste platili výživné vo vyššej sume a dohoda o zvýšení výživného nebola daná na schválenie na súd, manželka sa nemôže cestou súdneho exekútora domáhať platenia vyššieho výživného, ktoré posielate nad rámec rozsudku. Môže však v súlade so zákonom o rodine podať návrh na zvýšenie vyživného, ale len na maloleté dieťa, keďže je jeho zákonným zástupcom.

Pokial ide o plnoletého (22 ročný) môžete výživné posielať priamo na bankový učet plnoletého, neporušíte tým žiaden zákon. Plnoletý môže rovnako podať návrh na zvýšenie výživného. Matka návrh na zvýšenie vyživného pre plnoletého ako jeho zákonný zástupca podať nemôže.

V prípade podania návrhov na zvýšenie výživného konajúci súd bude brať do úvahy aj Vaše príjmové pomery, ako aj okolnosť, že máte ďalšiu vyživovaciu povinnosť.

V prípade, že by Vám boli doručené zo strany súdu návrhy na zvýšenie výživného, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zvýšenie výživného a zmena pomerov (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím, viete mi poradiť, aký dátum mám napísať do poslednej časti návrhu o zvýšení výživného pre maloleté dieťa, konkrétne do rozsudku, keď návrh chcem podať teraz, zhruba o týždeň? S odporcom som sa chcela dohodnúť, ale on nemá záujem. Tak som nútená podať návrh na zvýšenie výživného. Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom, Denisa.

Odpoveď: Zvýšenie výživného a zmena pomerov

(odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň,

dátum od ktorého žiadate zvýšiť výživné sa odvíja od momentu tzv. zmeny pomerov. Súd totiž zmení rozhodnutie o výživnom, ak sa zmenia pomery, podľa ktorých rozhodol naposledy. Návrh musíte odôvodniť a uviesť prečo požadujete vyššie výživné a od kedy máte vyššie náklady na dieťa. Podľa § 77 ods. 1 ZR  Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 

Ak teda existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, môžete požadovať výživné aj spätne. Najviac však tri roky spätne od podania návrhu.


Podotázka: Zvýšenie výživného a zmena pomerov (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj exmanžel podal žiadosť o zníženie výživného. Právoplatný dokument mi bol doručený so súdu, avšak v ňom nie je uvedený ani dôvod jeho rozhodnutia, ani konkrétna suma, ktorou plánuje prispievať. Komunikácia medzi mnou a exmanželom je nulová a ten nemá ani záujem vídať nášho syna. Len na okraj, takmer dva roky ho nevidel. Potrebujem vedieť, či by som mala súdu oznámiť, že náš neplnoletý syn na mojej adrese plánuje dlhodobo zdržiavať a chodiť na základnú školu. Čo by som mala urobiť v túinterj situácii, keďže s návrhom exmanžela na zníženie výživného rozhodne nesúhlasím? Môj majetkový pomer sa zmenil v tom, že som na rodičovskej dovolenke a syn navštevuje základnú školu. Je možné podať protinávrh o zvýšenie výživného? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zvýšenie výživného a zmena pomerov

(odpoveď odoslaná: 05.05.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností je vhodné, ak budete so súdom spolupracovať a súdu oznámite všetky rozhodujúce skutočnosti, na ktoré sa dopytuje. Pokiaľ ide navrhované zníženie, v tomto smere by mal otec preukázať podstatnú zmenu pomerov, ktorá by odôvodňovala navrhované zníženie výživného. Súd by mal teda porovnávať pomery, aké boli v čase posledného určenia výživného a aké sú teraz. Obdobne to platí aj v prípade, ak podáte protinávrh a budete žiadať o zvýšenie výživného. V súdnom konaní budete každopádne preukazovať najmä majetkové pomery (príjem, výdavky a pod.). Je preto vhodné, aby ste si odkladali všetky doklady, preukazujúce Vaše výdavky (napr. účtenky, prípadne faktúry a iné).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zvýšenie výživného a zmena pomerov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.