Máte
otázku?

Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

Najskoršie podanie žiadosti o odpustenie polovice trestu (zákazu činnosti viest motorového vozidla uloženého sudom/ nakolko už vdaka vám poznám lehotu na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu, tak by ma zaujímalo o kolko dní vpred pred uplynutím polovice trestu si môžem podat žiadost tak, aby mi nebola zamietnutá z dôvodu skorého podania žiadosti ? vdaka za odpoved.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

Dobrý deň,

žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti je potrebné podať tak, aby keď súd o nej bude rozhodovať, aby lehota (t.j. polovica trestu zákazu činnosti) už uplynula. Najvhodnejšie je podať žiadosť v prvý deň, keď lehota polovice trestu zákazu činnosti uplynula. Zároveň požiadať súd o skoré vybavenie Vašej žiadosti.

Trápi vás "Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň,

ako by mala vyzerať žiadosť o odpustenie polovice trestu po odobratí vodičského preukazu?

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 23.07.2021)

Dobrý deň,

v žiadosti by ste mali uviesť kto ju podáva, komu je určená (adresujte ju súdu, ktorý Vám trest uložil), uveďte v akej veci sa týka (označenie spisovej značky konania) a čo ňou žiadate. V žiadosti uveďte, že v čase výkonu trestu ste spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon trestu nie je potrebný. Treba však myslieť na to, že súd Vám upustí trest zákazu činnosti iba podmienečne, teda zároveň Vám bude stanovená skúšobná doba. Ak by ste počas tejto skúšobnej doby neviedli riadny život, súd môže rozhodnúť o výkone zvyšku trestu. Inšpirovať sa môžete aj na internete, kde nájdete pomerne veľa žiadostí. Dbajte na to, aby spĺňali vyššie uvedené náležitosti. Pripadne si môžete objednať služby advokáta, ktorý Vám tú žiadosť vypracuje. 


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať mám zákaz robenia vodičského preukazu do augusta tohto roku, ale minulý rok v auguste už uplynul rok a celkovo som dostal 2 roky zákazu. Chcel by som podať žiadosť o upustenie polovice zákazu. Viete mi poradiť?

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 25.01.2021)

Dobrý deň,
ak Vám bol v trestnom konaní uložený zákaz činnosť viesť motorové vozidlo, je možné po uplynutí polovice trestu požiadať o podmienečné upustenie od zvyšku zákazu činnosti. Treba podať žiadosť na súd, ktorý Vám trest uložil. Zo žiadosti musí vyplývať, že výkon zvyšku trestu s ohľadom na riadne vedenie života už nie je potrebný. Súd však rozhodne o tom, že sa Vám zákaz činnosti upustí iba podmienečne, čo znamená, že Vám bude zároveň stanovená skúšobná doba. Ak v skúšobnej dobe nebudete viesť riadny život, po uplynutí skúšobnej doby alebo aj počas plynutia, môže súd rozhodnúť o tom, že sa vykoná aj zvyšok trestu.


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň.
Keď som nezaplatil pokutu, môžem požiadať o polovicu trestu?

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň,

predpokladám, že pokutou máte na mysli peňažný trest, pričom smerujete k podmienečnému upusteniu od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Nie je vylúčené, aby ste o podmienečné upustenie požiadali, ale určite Vám odporúčam, aby ste pred rozhodovaním o Vašej žiadosti uložený peňažný trest uhradili.


Trápi vás "Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na Vás názor : Chcem napísať novozvolenej prezidentke o zmiernenie nepodmienečného trestu odňatia slobody na podmienečný trest pre väzňa. Podľa Vás, nemôže sa tým väzňovi zhoršiť situácia? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 31.05.2019)

Dobrý deň, 

odsúdený sa môže obrátiť na prezidenta. 

Podľa ust. čl. 102 ods. 1 písm. j/ Ústavy  SR  výlučným právom prezidenta je, že "odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie."

K zhoršeniu postavenia odsúdeného na základe podanej žiadosti o milosť nemôže dôjsť. 

 

 

 

 


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem, dovoľujem si Vás kontaktovať prostredníctvom tohto e-mailu, v dôsledku vzniku mojej nepríjemnej situácie vo FR. Keďže plynule neovládam francúzsky jazyk a nevyznám sa v súdnom systéme FR, obraciam sa na Vás prostredníctvom tohto e-mailu o radu ako ďalej postupovať. Dna 24/02/2019 som bol vyzvaný policajným dôstojníkom (pán Arnaud Víry) k dychovej skúške. Bola mi zistená prítomnosť alkoholu vo výške 1, 30 miligram/liter. Svoju chybu priznávam. Keďže som momentálne dosť zaneprázdnený a odcestovaný, mimo Francúzsko, nemohol som sa včera zúčastniť súdneho pojednávania (viď bližšie scan príloha e-mailu). Môžem Vás teda poprosiť, vedeli by ste mi pomôcť ako mám v tejto súvislosti postupovať? Moja súdom pridelená prekladateľka (Madame Sylvia Sage) je totiž nedostupná a ja by som rad čím skôr uzavrel túto situáciu (prípadne opäť vlastnil vodičský preukaz). Neviem ale čo sa včera odohralo na súde, prípadne, či mi bol stanovený konečný verdikt - výška pokuty a iné, bližšie okolností. Vopred Vám ďakujem za akúkoľvek bližšiu odpoveď. S pozdravom  Pavol 

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, 

prílohy ako ich uvádzate v otázke nie je možné poslať do bezplatnej poradne.

v tejto veci Vám nevieme pomôcť, musíte kontaktovať Vašu tlmočníčku. 

Možnú pomoc resp. radu by Vám vedelo podať Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku - link : 

https://www.mzv.sk/web/pariz/domov.

Pomôcť by Vám  mohli aj informácie zverejnené na predmetnej stránke Veľyslavenstva, vrátane adresy prekladateľky + tel. č. :

https://www.mzv.sk/web/pariz/cestovanie/informacie_pre_motoristov /pokuta pod vplyvom alkoholu nad 0,8 miligramov na liter - od 135 €.

 


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, vrátili mi vodičský preukaz po polovici trestu v dobe kedy by celý trest ešte neuplynul ma namerali a dali pokutu 20 €. Nebol som riešený súdom, ale dopravným inšpektorátom, ktorý mi vodičský preukaz vrátil po polovici a viac mi už nedali vyrozumenie o nejakej podmienke. Má to vplyv na možné odobratie vodičského preukazu ak to nebolo riešené súdom, ale len dopravným inšpektorátom. Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 22.04.2018)

 

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Zákon o cestnej premávke v ust. § 70 a 71 ustanovuje prípady a dôvody, kedy je možné zadržať vodičské oprávnenie /citujeme/ :

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),

d) je vodičský preukaz neplatný,

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a."

 

2./ V otázke uvádzate, že Vám namerali, teda zrejme ste prekročili  povolenú rýchlosť. Pokiaľ Vám bola uložená pokuta 20 €, zrejme ste prekročili povolenú rýchlosť  podľa ust.§  22 ods. 1 písm. h/  zák. o priestupkoch v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-, kde môže byť uložená pokuta do 100 € a nie aj odobratý vodičský preukaz. Môžeme vychádzať len z textu otázky a teda ak sa jednalo o tento priestupok,  potom zákon hovorí o pokute do 100 €. Vám bola uložená pokuta 20 € a vodičský preukaz Vám bol predtým vrátený.

Takže vec je potrebné považovať za vybavenú uhradením pokuty 20 €.

 

V prípade, že máte nejakú doplňujúcu otázku k tejto odpovedi, prípadne otázku týkajúcu sa inej problematiky, napíšte ju do podotázok.

 

 

 

 

 


Trápi vás "Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Zdravím. Chcel by som sa spýtať, keď mi vodičský preukaz odobrali po dychovej skúške 8. marca 2016 a po dodatočných výpovediach mi súd uložil 2 ročný zákaz viesť motorové vozidlo až od septembra 2016, plynie mi trest od odobratia VP, alebo od dátumu rozhodnutia súdu. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, trest zákazu činnosti Vám plynie už odo dňa, kedy Vám bol vodičský preukaz odobraný.


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobry den, mal by som este doplnujucu otazku k tejto vasej odpovedi. Tiez mam teraz vodicak v skusobnej dobe, ktory mi vratili po polke trestu a dostal som pokutu pred par dnami len za značku dopravnu 20€ ziadny zavazny priestupok. Chcem sa spytat ci mi zoberu po skusobnej dobe zase vodicak na zvysok trestu alebo aj v takom pripade sud necha uplynut marne tu dobu jedneho roka, ktora potom automaticky znamena osvedcenie sa v skusobnej dobe ako pisete vo vasej odpovedi?) Dakujem tu je ta predosla odpoved kde som sa to docital: Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vám trest uplynie k novembru 2016 je z Vášho pohľadu lepšie počkať na uplynutie trestu. Uplynutím (vykonaním) trestu sa tento trest zahladzuje. Ak by súd rozhodol o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, tak Vám zároveň uloží skúšobnú dobu (nie kratšiu ako zvyšok trestu) a po jej uplynutí bude skúmať, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili. Súd má v zmysle trestného zákona o Vašom osvedčení vydať rozhodnutie. Vo väčšine prípadov však súdy postupujú tak, že nechajú márne uplynúť jednoročnú lehotu odo dňa skončenia skúšobnej doby a tým sa uplatní zákonná domnienka osvedčenia. Až po osvedčení sa zahladí Vaše odsúdenie. Pri takomto postupe dôjde oveľa neskôr k zahladeniu Vášho odsúdenia. Z toho dôvodu Vám odporúčam Vašu žiadosť vziať späť. Každý má právo nielen na to, aby žiadosti na súd podával, ale aj na to, aby takouto žiadosťou disponoval (napr. vzal späť).

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, obávam sa, že Vám opäť zoberú vodičák. V týchto prípadoch stačí aj malý priestupok.

 


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý den, nie je možné požiadat sud o podmienečné odpustenie zákazu činnosti-vedenie motoroveho vozidla pred uplynutim polovice trestu? Ak sa vyskytla nahla zmena zdravotneho stavu tumor ochorenie s naslednou operáciou u vodiča a navyše je vozidlo označené ako pohotovostné zdravotnícke vozidlo? Osoba, ktorá je potrestanana je lekár, ktorý potrebuje vozidlo k vykonu povolania. Sud by taku žiadost vyhodnotil ako predčasnú?

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň, žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné podať až po uplynutí polovice trestu. Zákon v tomto smere nepozná žiadnu výnimkou, v zmysle ktorej by bolo možné požiadať skôr o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu. Rovnako nestačí splniť iba podmienku uplynutia polovice trestu zákazu činnosti, ale je potrebné, aby odsúdený spôsobom svojho života preukázal, že výkon zvyšku trestu zákazu činnosti nie je potrebný. Rovnako tieto skutočnosti neovplyvňuje ani to, že osoba potrebuje motorové vozidlo k výkonu svojho povolania.


Trápi vás "Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: idem na preskúšanie z odbornej spôsobilosti o cestnej premávke po uplynutí polovici trestu. Pokutu mam zaplatenú, ale nemám doklad. Kde by som mohol získať opis alebo potvrdenie o zaplatený, a či to vôbec potrebujem a či náhodou polícia nema o tom prehlad. Ďakujem

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, či ste uhrádzali pokutu poštovou poukážkou alebo prevodom cez účet. Ak prevodom, potvrdenie si viete vystaviť aj sám prostredníctvom internet bankingu. Ak ste pokutu uhrádzali iným spôsobom s vyžiadaním potvrdenia to bude zložitejšie ak si nepamätáte presné identifikačné údaje. Napriek tomu, ak ste pokutu uhradili, polícia bude mať o tom vo Vašom spise dôkaz. Problém by nastal, keby ste náhodou zadali zlý VS a nevedeli by platbu spárovať. V takom prípade by ste museli preukázať, že ste pokutu naozaj uhradili.


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, taktiež mi uz uplynula polovica zákazu a rad by som si podal žiadosť, ktorá vďaka jednej Vašej odpovedi viem co ma obsahovať. No predsa sa este spýtam, ci na internete nekoluje náhodou akýsi predpísaný koncept, pretože by som bol nerád, keby ma otočili na prahu kvôli tomu, ze by žiadosť bola nekorektne napísaná. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, na internete sa nachádzajú rôzne žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Stačí do google vyhľadávača zadať "žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu trestu zákazu činnosti vzor" a vyhodí Vám to niekoľko možností. Po otvorení jednotlivých vzorov stačí skontrolovať, či obsahujú vyššie uvedené povinné náležitosti a vybrať si a upraviť ten, ktorý Vám čo najviac vyhovuje.


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako mám napisat žiadosť na sud, ak mi uz prešla polovička trestu... Dakujem

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, tak ako je uvedené v odpovediach vyššie, všeobecne je možné uviesť, že zo žiadosti musí byť zrejmé kto ho robí, komu je určená (označenie okresného súdu), v akej veci (označenie spisovej značky konania) a čo sa ňou žiada. Z obsahu žiadosti musí byť zrejmé, že v čase výkonu trestu ste spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon trestu nie je potrebný. Na internete nájdete rôzne vzory týchto podaní, pričom väčšina spĺňa vyššie vymenované náležitosti. Stačí si doplniť vlastné údaje, upraviť si vzor "na mieru" a podať na príslušnom súde (nezabudnite žiadosť vlastnoručne podpísať).


Trápi vás "Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň ... neviem ako mám napisat žiadosť o odpustenie zvyšku trestu na okr. sud... polovička trestu mi uz uplynula 30.10. ... Dakujem

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 16.11.2016)

Dobrý deň, všeobecne je možné uviesť, že zo žiadosti musí byť zrejmé kto ho robí, komu je určená (označenie okresného súdu), v akej veci (označenie spisovej značky konania) a čo sa ňou žiada. Z obsahu žiadosti musí byť zrejmé, že v čase výkonu trestu ste spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon trestu nie je potrebný. 

 


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, či je možné sa odvolať 2 mesiace pred polovicou trestu. Jedná sa o jazdenie bez VP na motorovom vozidle. Pokutu mám zaplatenú. Trestný register čistý. Potrebujem zistiť, či je to možné. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň, neviem ako si mám vykladať Vaše "odvolanie" pred polovicou trestu. Ak ste mali na mysli podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (vzhľadom na spáchaný trestný čin), túto žiadosť je možné podať až po uplynutí polovice trestu. V prípade, že by ste túto svoju žiadosť podali skôr, súd ju zamietne ako predčasne podanú. V zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona je možné túto žiadosť podať až po uplynutí polovice trestu. 


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobry den prajem, poziadal som o podmienecne upustenie zvysku trestu zakazu cinnosti k jeho polovici cca. v polke maja/2016. Doteraz som vsak neobdrzal ziadnu odpoved. Vzhladom na skutocnost, ze cely trest mi uplynie k nov./2016, mam otazku ako postupovat, ak obdrzim kladnu odpoved s podmienecnou skusobnou dobou, ak uz sa mi teoreticky "viacej oplati" pockat do konca celeho trestu - bez podmienecnej skusobnej doby? Mam pockat na odpoved a nasledne sa odvolat, alebo poslat "zrusenie" mojej ziadost o upustenie? Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 11.08.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vám trest uplynie k novembru 2016 je z Vášho pohľadu lepšie počkať na uplynutie trestu. Uplynutím (vykonaním) trestu sa tento trest zahladzuje. Ak by súd rozhodol o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, tak Vám zároveň uloží skúšobnú dobu (nie kratšiu ako zvyšok trestu) a po jej uplynutí bude skúmať, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili. Súd má v zmysle trestného zákona o Vašom osvedčení vydať rozhodnutie. Vo väčšine prípadov však súdy postupujú tak, že nechajú márne uplynúť jednoročnú lehotu odo dňa skončenia skúšobnej doby a tým sa uplatní zákonná domnienka osvedčenia. Až po osvedčení sa zahladí Vaše odsúdenie. Pri takomto postupe dôjde oveľa neskôr k zahladeniu Vášho odsúdenia. Z toho dôvodu Vám odporúčam Vašu žiadosť vziať späť. Každý má právo nielen na to, aby žiadosti na súd podával, ale aj na to, aby takouto žiadosťou disponoval (napr. vzal späť).


Trápi vás "Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Potrebujem vedieť, ako môžem požiadať o ukončenie 24 mesačného trestu, ak som jazdil bez VP. Poradte mi prosím Vas. Ďakujem

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, po výkone polovice trestu zákazu činnosti môžete súd požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Súd môže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak ste spôsobom svojho života preukázali, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Podmienečné upustenie znamená, že ak súd rozhodne o upustení od výkonu zvyšku trestu zároveň rozhodne o dĺžke skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby následne bude súd rozhodovať o tom, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili alebo nie. V prípade, ak súd po uplynutí skúšobnej doby rozhodne, že ste sa neosvedčili, nariadi výkon aj zvyšku trestu zákazu činnosti.


Podotázka: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobry den Chcem sa spytat, aku dlhu dobu ma sud na to, aby mi odpoveal na ziadost o odpustení zvysku trestu viest motorove vozidlo.

Odpoveď: Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 03.11.2015)

Dobrý deň, lehota na rozhodnutie o upustení od výkonu trestu zákazu činnosti nie je presne stanovená počtom dní, týždňov alebo mesiacov. Obyčajne to (podľa našich skúseností) trvá 2-3 mesiace. Tiež to závisí od toho, či máte správne a úplne vypracovaný návrh.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku