POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu - zákazu činnosti. Presne takto sa to má volať. Ide o to, že môj priateľ dostal zákaz šoférovať a chcel by po polovičke trestu požiadať o upustenie od zvyšného trestu, aby mohol dostať späť vodičský preukaz. Veľmi pekne ďakujem. Čítam vašu poradňu a už som sa od vás veľa naučila. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň,
posielam Vám vzor Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti:

 

Peter Novák, nar. ............, bytom: ...............

k sp. zn. 99T/99/2022

 

Okresný súd Bratislava III

Nám. Biely Kríž 7,

836 07 Bratislava III

 

VEC:      Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

V trestnej veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. som bol trestným rozkazom / rozsudkom vydaným Okresným súdom Bratislava III pod sp. zn. 99T/99/2022 dňa ................... uznaný vinným a bol mi uložený trest odňatia slobody vo výmere štyri mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvanásť mesiacov a zároveň mi bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu vo výmere dvanásť mesiacov; trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť dňa ........................

 

V súvislosti s uloženým trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu si touto cestou dovoľujem požiadať vážený súd v súlade s § 69 ods. 1 Tr. zák. o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, a to z dôvodov uvedených nižšie.

 

 I.Odôvodnenie žiadosti

Súd mi vyššie spomenutým rozhodnutím uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu, a to vo výmere dvanásť mesiacov. Svoje pochybenie si plne uvedomujem a doteraz ho ľutujem. Trest, ktorý mi uložil súd som prijal a nepodal som ani opravný prostriedok.

Počas výkonu trestu zákazu činnosti som tento trest plne rešpektoval a ako vodič som neviedol žiadne motorové vozidlo. Zároveň som sa snažil byť riadnym občanom a viesť riadny život. Vyhýbal som sa akýmkoľvek, čo i len menším, porušeniam zákona. *Nespáchal som ani žiadne priestupky, ani trestné činy. (uviesť ako to v skutočnosti je)

 

Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 Tr. zák. platí, že: „Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.“

 

Ku dňu podania tejto žiadosti som už splnil podmienku podľa zákona a vykonal som polovicu uloženého trestu zákazu činnosti. S súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona si preto dovoľujem požiadať vážený súd o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.

Zákon na rozhodnutie o podmienečnom upustení od zvyšku trestu zákazu činnosti okrem uplynutia polovice trestu vyžaduje aj to, aby bolo preukázané, že sa páchateľ trestného činu poučil a že výkon zvyšku trestu už vzhľadom na jeho nápravu nie je potrebný. Dovoľujem si uviesť, že túto podmienku som rovnako splnil.

Svoj čin som oľutoval a ľutujem ho do dnešného dňa. Uvedomujem si všetky následky, ktoré mohli mojím nevhodným konaním vzniknúť, najmä že som mohol reálne ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky a spôsobiť nehodu, zranenie alebo inú škodu, či ujmu. *Nič také sa našťastie nestalo a žiadnu škodu na majetku, či ujmu na zdraví som nespôsobil. (uviesť, ako to v skutočnosti je)

 

Uložený trest je pritom pre mňa aj zásadným poučením pokiaľ ide o moju ďalšiu účasť v cestnej premávke. Som pripravený plne rešpektovať všetky pravidlá cestnej premávky. Som toho názoru, že aj doterajší výkon uloženého trestu účinne naplnil svoj účel po všetkých svojich stránkach. Z uloženého trestu som si skutočne vzal ponaučenie a v prípade rozhodnutia súdu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti sa zaväzujem byť svedomitým a zodpovedným vodičom.

 

V súvislosti s touto žiadosťou si dovoľujem poukázať aj nespornú všeobecnú a praktickú potrebu každodenného vedenia motorového vozidla, či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Tým, že mi pre vlastné osobné zlyhanie bol uložený trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel akéhokoľvek druhu sa skomplikovalo moje každodenné fungovanie. Vnímam to však ako spravodlivý následok môjho nezodpovedného činu. Avšak je potrebné povedať, že potrebujem k bežnému životu automobil, a to z dôvodu, že *.......... (to vyžaduje moje povolanie/ zamestnanie,.../ sa musím starať o rodinného príslušníka.../ musím do práce cestovať niekoľko km a hodín... / musím zabezpečovať odvoz detí do školy/ škôlky (tu je potrebné detailne rozpísať praktické problémy)

 

II. Záverečný návrh

Na základe vyššie uvedených skutočností sa domnievam, že súd by v mojom prípade mohol rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, nakoľko jednak uplynula polovica výkonu trestu zákazu činnosti, ktorý mi bol uložený a svojim správaním som preukázal, že vediem riadny život a že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Vzhľadom na to si dovoľujem súdu navrhnúť, aby v zmysle ustanovenia § 69 ods. 1 a nasl. Tr. zák. v spojení s ustanovením § 437 ods. 4 Tr. por. a súvisiacich ustanovení vydal nasledovné rozhodnutie:

„Súd od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu vo výmere štrnásť mesiacov uloženého trestným rozkazom vydaným Okresným súdom Bratislava III pod sp. zn. 99T/99/2021 dňa .............. podmienečne upúšťa.

Pre prípad podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti ponechávam na odbornom zvážení súdu určenie primeranej dĺžky skúšobnej doby v súlade s § 69 ods. 2 Tr. zák.

V ................................. dňa.....................

_________podpis____________

Peter Novák

Trápi vás "Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.