POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Kedy podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Kedy podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti?

Dobrý deň, rada by som sa informovala o postupe pri obnovení činnosti vedenia motorových vozidiel. Súd mi ustanovil zákaz činnosti na 18 mesiacov. Sudca uviedol, že v polovici trestu môžem požiadať o jeho obnovenie a nevidí v tom žiadny problém. Povedal, že nám dá skúšobnú dobu. Predtým som nemala žiadny priestupok a zákaz činnosti bol udelený kvôli dopravnej nehode. Právnik mi poradil, aby sme žiadosť poslali skôr pred uplynutím polovice trestu. Myslela som si, že to je správne aspoň 2 mesiace pred tým, aby súd mal dostatok času na spracovanie a odpoveď, aby všetko bolo vybavené čo najskôr. Avšak, dozvedela som sa, že môj návrh môže byť zamietnutý ako predčasný. Oplatí sa teda podať žiadosť trochu skôr alebo vôbec nie? Alebo by som mala počkať presne do dňa, keď uplynie 9 mesiacov od začiatku trestu? Vodičský preukaz mám fyzicky u seba, nikto mi ho nezobral a ani sudca, ani policajt mi neodporučili, aby som ho odniesla na políciu. Je samozrejme neplatný a momentálne nejazdím. Ešte by som sa rada informovala, keďže zákaz činnosti je menej ako 2 roky, či budem musieť absolvovať testy? Alebo, vzhľadom na to, že zákaz činnosti bol udelený súdom, mi bude udelená iba skúšobná doba, počas ktorej nesmiem spáchať žiadny priestupok? Sudca o teste nespomenul nič, hovoril len o skúšobnej dobe, preto by som chcela vedieť, či musím absolvovať test alebo nie. Za informácie vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Kedy podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti?

Dobrý deň, v zmysle § 69 Trestného zákona, po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Z uvedeného vyplýva, že podmienkou pre využitie tohto inštitútu je uplynutie polovice výkonu trestu. V praktickom živote však súdy akceptujú návrhy, ktoré o niekoľko týždňov predchádzajú tomuto momentu s tým, že po uplynutí polovičnej dobe trestu nariadia verejné zasadnutie na rozhodnutie vo veci. Podľa § 98 ods. 1 pís. d) zákona č. 8/2009 Z.z., je držiteľ vodičského preukazu povinný odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie. V zmysle § 91 ods. 1 tohto právneho predpisu taktiež platí, že ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej premávky alebo vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel na skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia alebo ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla dva roky a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti.

Trápi vás "Kedy podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti? (Trestné právo)

Dobrý deň, odo mňa bol odobratý vodičský preukaz, pretože som mal sedemnásť rokov a jazdil som sám. O chvíľu mi uplynie trest v podobe zákazu činnosti na polročné obdobie. Koľko času pred vykonaním polovice trestu môžem podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu?

Odpoveď: Kedy podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti?

(odpoveď odoslaná: 13.05.2016)

Dobrý deň, podľa § 14 ods. 3 zákona o priestupkoch, od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. V zmysle citovaného ustanovenia, tak žiadosť možno podať až po uplynutí polovice výkonu zákazu viesť motorové vozidlo. V praxi však orgány niekedy akceptujú aj skôr podané žiadosti, pričom ich vybavenie odkladajú na dobu po uplynutí zákonnom požadovanej doby výkonu tejto sankcie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.