POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

Dobrý deň. V Českej republike mi bol zadržaný vodičský preukaz za vedenie motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky. Súd mi udelený zákaz vedenia motorového vozidla na dobu 16 mesiacov. Nikdy predtým som nebol trestaný. Platí tento zákaz len v Českej republike, alebo aj na Slovensku? Môžem požiadať o zníženie trestu alebo o jeho podmienečný odklad? Mám sa obrátiť na slovenské alebo české úrady? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

Dobrý deň, podľa našich skúseností je v takýchto prípadoch postup súdu (resp. polície) nasledovný. Zadržaný vodičský preukaz bude zaslaný na Slovensko orgánu (dopravnému inšpektorátu), ktorý vodičský preukaz vydal. Na tomto dopravnom inšpektoráte si ho môžete vyzdvihnúť. Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktoré Vám bolo uložené v ČR platí iba na území ČR. Tzn. že na Slovensku môžete viesť motorové vozidlá. Ak Vám bol tento trest uložený právoplatným rozhodnutím, nie je možné požiadať o jeho podmienečný odklad (o tom mal súd rozhodnúť priamo v rozsudku, ktorým ste boli odsúdený). Môžete však po splnení zákonom predpísaných podmienok požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Vzhľadom na to, že samotný trest Vám bol uložený českým súdom, budete musieť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti požiadať v ČR a podľa právnych predpisov ČR. Odporúčam Vám kontaktovať advokáta v ČR, ktorý by Vám pomohol so žiadosťou o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

Trápi vás "Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať na nasledovúcu vec. Na Slovensku som dostal zákaz viesť motorové vozidlo na 12 mesiacov, avšak dlhodobo žijem v Českej republike. Mohli by ste mi, prosím, objasniť, či mi hrozí nejaké nebezpečenstvo v prípade, že vodičský preukaz neodovzdám, keďže som mimo Slovenska? Ďalej by ma zaujímalo, čo by sa stalo, ak by ma zastavila hliadka PZ ČR. Vezmú mi hneď vodičský preukaz? A hrozí mi postih za maranie úradného výkonu? Ďakujem vopred za informácie.

Odpoveď: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

(odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Podľa ust. § 70 zákona o cestnej premávke policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak /okrem iných/ ak je vodičský preukaz neplatný. Podľa § 100 cit. zákona "vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo."

Podľa § 98 ods. 1 zákona o cestnej premávke  povinnosťou držiteľa vodičského preukazu je okrem iných aj :

"c) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,

d) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie."

 

2./  Pokiaľ sa jedná o informačné povinnosti upriamujeme pozornosť  na ust. § 109 zákona o cestnej premávke platí : 

"(7) Ministerstvo vnútra SR umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach  na základe zadania týchto údajov:

a) číslo vodičského preukazu,

b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

(8) Ministerstvo vnútra SR poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu

a) číslo vodičského preukazu a jeho stav,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,

c) orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,

d) dátum vydania vodičského preukazu,

e) dátum platnosti vodičského preukazu,

f) udelené vodičské oprávnenie a jeho stav."

 

3./ Vedenie motorového vozidla v čase jeho zadržania (okrem prípadu, ak má vodič povolenú jazdu) sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť jeho páchateľovi v priestupkovom konaní uložená pokuta od 300 € až do výšky 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od jedného roka do piatich rokov.

 

4./ Podľa Zákona ČR  o provozu na pozemních komunikacích platí : 

"§ 118b (1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností."

Podľa § 118a ods. 1 písm h)  českého zákona platí  : h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

 

5./ Otázkou je či podľa českého zákona o provozu na pozemních komunikacích môžete požiadať o vydanie vodič. oprávnenia v Českej republike. S touto otázkou sa však musíte obrátiť na políciu v ČR, resp. pohľadať tieto informácie v českom informačnom systéme. 

 

 

 

Zrejme sme Vás uvedenými informáciami veľmi nepotešili, ale je dobré mať správne informácie.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin (Trestné právo)

Dobrý deň, v Českej republike mi bol odobraný vodičský preukaz a bol mi udelený zákaz vedenia vozidiel. Vzťahuje sa tento zákaz aj na Slovensko? Bude mi vodičský preukaz vrátený na Slovensku?

Odpoveď: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

(odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň, vodičský preukaz polícia ČR zašle slovenských štátnym orgánom a tento Vám prostredníctvom nich bude vrátený. Zákaz činnosti viesť motorové vozidlá sa teda vzťahuje len na územie Českej republiky. Vzhľadom na to, že vodičským preukazom nateraz nedisponujete, nemôžete v súčasnosti viesť vozidlo na území SR.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.