Máte
otázku?

Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

Dobrý deň. V Českej republike mi bol zadržaný vodičský preukaz za prečin vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky. Súd mi udelil zákaz vedenia motorového vozidla na dobu 16 mesiacov. Doteraz som nikdy trestaný nebol. Platí mi tento zákaz iba v Českej republike alebo aj na Slovensku? Prípadne mám možnosť požiadať o zníženie trestu resp. jeho podmienečný odklad? Mám žiadať na Slovensku alebo v ČR? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

Dobrý deň, podľa našich skúseností je v takýchto prípadoch postup súdu (resp. polície) nasledovný. Zadržaný vodičský preukaz bude zaslaný na Slovensko orgánu (dopravnému inšpektorátu), ktorý vodičský preukaz vydal. Na tomto dopravnom inšpektoráte si ho môžete vyzdvihnúť. Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktoré Vám bolo uložené v ČR platí iba na území ČR. Tzn. že na Slovensku môžete viesť motorové vozidlá. Ak Vám bol tento trest uložený právoplatným rozhodnutím, nie je možné požiadať o jeho podmienečný odklad (o tom mal súd rozhodnúť priamo v rozsudku, ktorým ste boli odsúdený). Môžete však po splnení zákonom predpísaných podmienok požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Vzhľadom na to, že samotný trest Vám bol uložený českým súdom, budete musieť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti požiadať v ČR a podľa právnych predpisov ČR. Odporúčam Vám kontaktovať advokáta v ČR, ktorý by Vám pomohol so žiadosťou o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel som sa Vás opýtať dostal som. Na Slovensku zákaz viesť motorové vozidlo na 12 mesiacov, no žijem dlhodobo v Českej republike. Chcel by som teda vedieť, že, či mi hrozí niečo ak vodičák neodovzdám nakoľko som mimo SR a čo by sa stalo poprípade ak by ma zastavila hliadka PZ ČR, či mi hneď vezmú vodičský preukaz, a či dostanem marenie úradného výkonu. Ďakujem vopred za informácie.

Odpoveď: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Podľa ust. § 70 zákona o cestnej premávke policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak /okrem iných/ ak je vodičský preukaz neplatný. Podľa § 100 cit. zákona "vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo."

Podľa § 98 ods. 1 zákona o cestnej premávke  povinnosťou držiteľa vodičského preukazu je okrem iných aj :

"c) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,

d) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie."

 

2./  Pokiaľ sa jedná o informačné povinnosti upriamujeme pozornosť  na ust. § 109 zákona o cestnej premávke platí : 

"(7) Ministerstvo vnútra SR umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach  na základe zadania týchto údajov:

a) číslo vodičského preukazu,

b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

(8) Ministerstvo vnútra SR poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu

a) číslo vodičského preukazu a jeho stav,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,

c) orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,

d) dátum vydania vodičského preukazu,

e) dátum platnosti vodičského preukazu,

f) udelené vodičské oprávnenie a jeho stav."

 

3./ Vedenie motorového vozidla v čase jeho zadržania (okrem prípadu, ak má vodič povolenú jazdu) sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť jeho páchateľovi v priestupkovom konaní uložená pokuta od 300 € až do výšky 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od jedného roka do piatich rokov.

 

4./ Podľa Zákona ČR  o provozu na pozemních komunikacích platí : 

"§ 118b (1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností."

Podľa § 118a ods. 1 písm h)  českého zákona platí  : h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

 

5./ Otázkou je či podľa českého zákona o provozu na pozemních komunikacích môžete požiadať o vydanie vodič. oprávnenia v Českej republike. S touto otázkou sa však musíte obrátiť na políciu v ČR, resp. pohľadať tieto informácie v českom informačnom systéme. 

 

 

 

Zrejme sme Vás uvedenými informáciami veľmi nepotešili, ale je dobré mať správne informácie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin (Trestné právo)

Dobry den, bol mi odobraný vodicsky preukaz v Ceskej republike a udeleny zakaz vedenia vozidiel. Vztahuje sa zakaz aj na Slovensko? Bude mi vodicsky preukaz vrateny na Slovensku?

Odpoveď: Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň, vodičský preukaz polícia ČR zašle slovenských štátnym orgánom a tento Vám prostredníctvom nich bude vrátený. Zákaz činnosti viesť motorové vozidlá sa teda vzťahuje len na územie Českej republiky. Vzhľadom na to, že vodičským preukazom nateraz nedisponujete, nemôžete v súčasnosti viesť vozidlo na území SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odobratie vodičského preukazu v ČR za prečin" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku