Zadlžené dedičstvo v exekučnom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Mimo územia SR
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 3. 2017

Otázka: Zadlžené dedičstvo v exekučnom konaní

Ako sa postupuje, keď sú traja dedičia a jeden alebo dvaja z dedičov nechce platiť svoj diel na dlhu po nebohej, ale nikto sa nechce zriecť dedičstva a jeden dedič chce splatiť svoj diel dlhu po nebohej, ale na nehnuteľnosti je exekútor ešte pred smrťou nebohej? 

Odpoveď: Zadlžené dedičstvo v exekučnom konaní

Dobrý deň,

podľa § 470 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka 

Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Nejde o solidárny dlh, to znamená, že každý dedič je povinný veriteľovi uhradiť len toľko, koľko mu pripadlo z majetku poručiteľa. Ak sa platne nevzdajú dedičstva, potom nastupujú do práv a povinností poručiteľa sú povinní plniť jeho záväzky. Ak odmietnu, exekútor môže dlh vymáhať aj od nich. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk