Máte
otázku?

Dedičstvo alebo podvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedičstvo alebo podvod

Dobrý deň. Pred časom som dostal e-mail od právnika z Afriky, ktorý tvrdil, že som zdedil financie od môjho zosnulého príbuzného. Odpísal som mu na list, zodpovedajúc na všetky jeho otázky. Následne mi poslal potrebné údaje do banky. Banka mi potom poslala list so všetkými požadovanými informáciami a poplatkom vo výške 650 €. Nemám však dostatok financií na uhradenie tohto poplatku. Neskôr ma kontaktoval iný pán, ktorý mi poslal list s fotografiou kreditnej karty vystavenej na moje meno. Povedal, že mám posielať peniaze na jeho adresu, konkrétne 210 dolárov. No poslal mi iba príjmacie informácie: adresu, mesto, krajinu a telefónne číslo. Rád by som vedel, ako mám postupovať ako dedič a či mám peniaze poslať, alebo či nemôže ísť o podvod. Zatiaľ mi neprišlo nič poštou, iba e-mailom komunikujem. Ak budete potrebovať viac informácií, som ochotný Vám všetko poslať e-mailom vrátane dátumov poslania. Vopred za všetko ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

Dobrý deň, v tomto prípade bol spáchaný na Vás pokus o podvod. S veľmi vysokou pravdepodobnosťou ste nezdedili žiadny majetok, ale iba sa snažia od Vás vylákať financie. Žiadny právnik by Vás neskontaktoval e-mailom. Keby ste boli dedičom v nejakom konaní, súd alebo notár by Vás informoval o Vašom práve písomne. Takýto druh podvodu je veľmi bežný a častý. V prípade jeho naplnenia je prakticky nemožné sa dostať späť k svojim peniazom alebo nájsť páchateľa. Na internete nájdete o týchto druhoch podvodu veľa informácií (bežne sa označujú takéto veci ako Nigerijský podvod). Najistejšie z Vášho pohľadu bude vôbec s nimi ďalej nekomunikovať a hlavne im neposkytovať žiadne osobné údaje, ktoré by mohli zneužiť.

Trápi vás "Dedičstvo alebo podvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či nejde o podvod. Najprv nás kontaktovala pani, ktorá chcela darovať určitú sumu peňazí. Potom sa nás ujal jej notár a následne bankár. Do tejto záležitosti sme už investovali značné množstvo peňazí, a pritom sa stále objavujú nové a nové poplatky na zaplatenie. Môžete mi poradiť, na koho sa mám obrátiť, aby sme naše peniaze získali späť?

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 12.12.2023)

Dobrý deň,
z toho čo píšete sa mi situácia javí skôr ako podvod. Peniaze Vám ďalej odporúčam neposielať. V prípade, ak suma, ktorú od Vás vylákali presahuje sumu 266 eur a 1 cent, tak by sa už mohlo jednať dokonca aj o trestný čin podvodu v zmysle ust. § 221 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Peniaze by sa tiež dali získať aj v občianskoprávnom konaní. Vo vzťahu k obom možnostiam by však bolo potrebné získať identifikačné údaje daných osôb, meno, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, aby ste vedeli v prípadnej žalobe na súd či trestnom oznámení označiť zodpovedné osoby.

Tiež by bolo vhodné poznať daný prípad viac do hĺbky pre poskytnutie dôkladnejšej odpovede, za týmto účelom viete navštíviť aj advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, Prišiel mi dopis poštou z Českej Republiky od advokátskej kancelárie, ktorý informuje, že sme v USA zdedili dedičstvo od zosnulého, ktorý nemal žiadnych ďalších dedičov ani deti. Dopis mi poslala z Nemecka banka Hoerner Bank AG. Potrebujem overiť na úrade doklady a poslať odfotený občiansky preukaz z oboch strán. Za vybavenie si banka a advokátska kancelária účtuje 45%. Zvyšok ide dedičom. Dopis prišiel klasicky poštou, nie doporučene. Ďalšie splnomocnenie je na občana zo Spojených štátov, ktorý nás bude tam zastupovať v rámci dedičskej konania. Nežiadajú nijaké peniaze, vôbec nič. Kontaktoval som advokátsku kanceláriu v Českej Republike, ktorá je tam aj zaregistrovaná. Povedali mi, že ak by sa našlo takéto dedičstvo, o ktorom nikto nevie, nebudeme nikomu nič platiť. Tento postup mi pripadá trochu podozrivý. Vedeli by ste mi, prosím, poskytnúť ďalšie informácie? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň, škoda, že ste neuviedli meno advokátskej kancelárie z ČR, ktoré meno by sme pri zodpovedaní otázky neuviedli. Bolo by to len pre našu potrebu.
Záver je jednoduchý : žiadne prefotené a overené doklady neposielajte. Nie je ani predpoklad, aby banka pri budúcom dedičstve si zobrala poplatok 45 % zrejme z hodnoty dedičstva, ktoré ako píšete ďalej v otázke, ani nie je jasné, či nejaké dedičstvo existuje, keďže AK povedala v telef. rozhovore, že o dedičstve nikto nič nevie. V konečnom dôsledku vy nie ste povinný súhlasiť s tým, aby vás vo veci zastupovala nejaká osoba, ktorú nepoznáte /americký občan/.

Odporúčam AK napísať email, že žiadate, aby vám poslali list doporučene so všetkými pokladmi k veci, keďže vy sám si nájdete vlastného právneho zástupcu na vybavovanie veci. Predpokladám, že po tomto emaile k ďalšej komunikácii zo strany AK už nedôjde.

V prípade odpovede zo strany AK kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. Osobné doklady v žiadnom prípade neposielajte, neposkytujte žiadne svojej osobné údaje.


Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné napadnúť už prebehnuté dedičské konanie, respektíve prihlásiť sa o dedičstvo už po ukončení dedičského konania? Ďakujem za Vašu rýchlu odpoveď. S pozdravom, Ivo

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 18.04.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že viete kto prejednával dedičstvo po poručiteľovi. Ak to neviete, môžete do zistiť v rozvrhu práce prísl. okresného súdu miesta trvalého bydliska poručiteľa v čas úmrtia a dátumu úmrtia. Je potrebné hladať v rozvrhu práce príslušného okresného súdu. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk. 

Ak ste mali byť dedičom, potom platí ust. § 485 Obč. zákonníka :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."
 
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že je potrebné písomne vyzvať dediča na vydanie dedičstva resp. príslušného podielu na dedičstve. Ak k vydaniu nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd v lehote do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti dedičského uznesenia /§ 105 Obč. zákonníka/.
 

Trápi vás "Dedičstvo alebo podvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, bol som kontaktovaný pánom z Francúzska, ktorý tvrdí, že umiera a chce mi darovať peniaze vo výške 250 000 €. Kontaktoval ma najprv cez Facebook a potom cez e-mail. Mám sa obrátiť na jeho notára a dohodnúť detaily. Domnievam sa, že ide o podvod. Ako by som mal postupovať? Je možné to nahlásiť ako podvodné konanie? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, ak nejde o Vášho príbuzného alebo kamaráta, s vysokou pravdepodobnosťou sa jedná o podvod. Odporúčame na takéto správy nereagovať. Takéto konanie môžete jednak nahlásiť aj priamo na Facebooku, ale najmä Policajnému zboru SR. Hoci zatiaľ nedošlo k spáchaniu podvodu, môžu preventívne tieto informácie využiť a upozorniť ďalších potencionálnych ľudí, ktorých by sa mohli snažiť podviesť.


Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, mojej manželke prišiel email od advokáta z USA. Tvrdí, že hľadá príbuzných svojich klientov, ktorí zahynuli pri autonehode. Zdá sa, že na ich účte ostala nemalá suma peňazí, z ktorej by nám pripadlo až 45 %. Advokát nám síce požaduje naše osobné údaje, ale iba meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Nechce od nás žiadne číslo účtu alebo iné heslá. Hoci mi to príde ako podvod, na celom prípade je niečo zaujímavé. Pred pár rokmi sme museli vysporiadať pozemok a dlho sme nemohli obnoviť jedno dedičské konanie po jednej pani narodenej na konci 19. storočia. Nemali sme o nej žiadne informácie, no nakoniec sme zistili, že išlo o príbuznú manželkinej babičky, ktorá emigrovala do USA spolu so svojím manželom. Neskôr nám boli doručené informácie od jej pravnuka, ktorý hľadal príbuzných na Slovensku. V emaili sa spomínalo, že rodina podniká s ropou a zhodou okolností sa aj v ďalšom emaili od advokáta hovorí o ropnej spoločnosti a o sieti benziniek. Aj meno zosnulého mi je povedomé. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 06.03.2020)

Dobrý deň, ako ste uviedli na začiatku Vašej správy, takéto konanie je vo veľkej miere podozrivé a často spojené s podvodom. Ak si chcete byť istý, vyžiadajte informácie z viacerých strán. Jednak vyžiadajte ďalšie informácie o prebiehajúcom dedičskom konaní od advokáta (nech Vám pošle rozhodnutie o začatí dedičského konania), následne budete môcť túto informáciu overiť priamo na úrade v USA, na ktorom prebieha údajné dedičské konanie. Rovnako sa skúste skontaktovať s Vaším príbuzným v USA, či má o tejto veci nejaké informácie. Ak sa Vám potvrdia informácie o dedičskom konaní z viacerých zdrojov, nemusí sa jednať o podvod. Prioritne však k tomu pristupujte obozretne a opatrne. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, aj keď ide o dar z dedičstva.

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 02.02.2020)

Dobrý deň, neviem čo máte na mysli pod darom dedičstva. Ak ide o spísanie závetu, kde chce nejaká osoba odkázať Vášmu synovi peniaze, tak áno, je potrebné na tento úkon poskytnúť osobné údaje. To však odporúčame spraviť tak, že osobne sa Váš syn zúčastní vyhotovenia závetu, aby mal istotu, že jeho osobné údaje nebudú zneužité.


Trápi vás "Dedičstvo alebo podvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, môjmu synovi prišiel e-mail od nejakej pani, ktorá mu chcela darovať určité peniaze. Tvrdila, že to celé vybaví jej notár, ktorý následne žiadal od neho osobné údaje. Dotyčné údaje sme mu zatiaľ neposkytli. Syn je študent strednej školy, čo sme tiež uviedli v našej odpovedi. Nechápeme, čo od neho môžu požadovať, keď vedia, že nemá stály príjem. Notárovi sme odpísali, že celú záležitosť bude riešiť právnik a on s tým súhlasil. Nevieme však presne určiť, či ide o podvod. Prosíme o pomoc a radu.

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, takéto konanie je neštandardné a nesie znaky podvodu. Osobné údaje nikomu v požadovanom rozsahu neposkytujte, nakoľko by ich mohli zneužiť. V prípade, že pani naozaj chce Vášmu synovi darovať peniaze, to môže spraviť aj prevodom na jeho bankový účet bez nutnosti vyhotovenia notárskej zápisnice. Ak dochádza k odovzdaniu daru pri darovaní, nie je potrebná písomná darovacia zmluva.


Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, dorazil mi testament z Francúzska na môj e-mail s požiadavkou ho podpísať. Poslala som tiež svoje údaje z pasu a občianskeho preukazu. Prosím, ako môžem zistiť, či ide o podvod, alebo o pravdu?

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 21.05.2019)

Dobrý deň,

základná a jednoduchá otázka je či ste vôbec poznali poručiteľa ? Ale to je len naša poznámka.

Neodporúčame posielať ani prefotený OP a ani pas.

Postup odosielateľa emailu v dedičských veciach jej viac ako neštandardný.

Dovoľujeme si Vás usmerniť, aby ste sa s emailom /nepíšete od koho/ obrátili s pomocou na Veľvyslanectvo SR v Paríži /https://www.mzv.sk/web/pariz/konzularne_informacie/.

 


Podotázka: Dedičstvo alebo podvod (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem Vám. Mala by som na Vás jednu otázku. Prišli mi maily z Toga s tvrdením, že som zdedila nejaké peniaze. Viacero ľudí sa už do toho zamotalo a chcú odo mňa sumu 350 €. Zatiaľ som im neposlala, lebo mám pocit, že je to podvod. Buďte taký dobrý a poraďte mi, čo mám ďalej robiť. Môj občiansky preukaz je u nich prefotený a majú aj moje údaje o banke. Momentálne sa obávam o všetko a čakám na Vašu skorú odpoveď. S pozdravom, Oláhová.

Odpoveď: Dedičstvo alebo podvod

(odpoveď odoslaná: 16.10.2018)

Dobrý deň, 

na podobné emaily ani neodpovedajte, jedná sa o podvod. 

Predpokladáme, že Vám napísali, že 350 € máte poslať preto, aby oni mohli peniaze poslať Vám, že je to poplatok za prevod prípadne daň.

Žiadne peniaze neposielajte, lebo žiadne dedičstvo neexistuje.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo alebo podvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.