Máte
otázku?

Výživné na maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Výživné na maloleté dieťa

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na dve otázky. V novembri 2015 som podala žiadosť o rozvod, prvé pojednávanie sme absolvovali v máji, druhé v júni a tretie v júli. Rozviedli nás konečne 22.7.2016 a môjmu manželovi uložili povinnosť platiť výživné vo výške 400,- € do 15. dňa v mesiaci. Tento mesiac ešte nezaplatil a ja neviem, odkedy má začať platiť. Rozsudok nám ešte nebol doručený, takže neviem, či má zaplatiť už do 15.8. alebo až vtedy, keď nám bude doručené rozhodnutie súdu o rozvode a výške výživného.

Moja druhá otázka sa taktiež týka výživného. Na internete som čítala, že výživné na maloleté dieťa sa určuje automaticky od podania žiadosti o rozvod. Nám však sudca o tom nič nespomenul. Myslela som si, že môj manžel bude výživné platiť od decembra 2015, keďže som návrh podala už v novembri 2015. Zrejme som sa mýlila, pretože nám môj manžel do dnešnej doby nezaplatil nič. Momentálne som na materskej dovolenke bez príjmu a nachádzam sa v situácii, kedy s mojím synom nemáme z čoho žiť. Chcela by som sa opýtať, či je možné podať žiadosť o doplatenie výživného od podania žiadosti o rozvod. Alebo v prípade, že sudca nič nespomenul, kedy začne môj manžel platiť? Sama neviem. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Dobrý deň, rozsudky týkajúce sa výživného sú tzv. predbežne vykonateľné, ale táto predbežná vykonateľnosť rozsudkov vzniká až ich doručením. Až dňom doručenia rozsudku vzniká otcovi dieťaťa povinnosť platiť výživné. Čo sa týka zročného výživného odo dňa podania návrhu na rozvod manželstva, súd má o ňom rozhodnúť priamo vo výroku rozsudku. Závisí to však na tom, či ste si výživné uplatnili odo dňa podania návrhu na rozvod manželstva alebo až od iného dňa (napr. odo dňa rozhodnutia vo veci, právoplatnosti rozhodnutia...). Ak ste si výživné vo svojom návrhu na rozvod manželstva uplatnili odo dňa podania návrhu a súd o zročnom výživnom nerozhodol, po doručení rozsudku Vám odporúčam podať návrh na doplnenie rozsudku. Návrh na doplnenie rozsudku je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozsudku.

Trápi vás "Výživné na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je prvá konzultácia u vás zdarma. Zaujíma ma tiež, koľko by približne mohla stáť právna pomoc v prípade sporu o výživné, kde matka požaduje zaplatenie dlhov na výživnom do piatich dní, avšak nepredložila žiadne konkrétne doklady, ktoré by sumu na zaplatenie odôvodnili. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 18.12.2023)

Dobrý deň,
podstatné vo vašom prípade je to, či výživné bolo priznané právoplatným rozsudkom súdu o výživnom, prípadnou dohodou rodičov, ktorú následne schváli príslušný súd. Ak je to tak, potom matka dieťa sa môže aj cestou súdneho exekútora domáhať platenia výživného. dôkazy matka nie je povinná predkladať žiadne, lebo výživné bolo určené rozsudkom súdu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, má otac právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, aj keď sa vzdá vyživovacej povinnosti?

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,
vo vyššie uvedenej veci poznamenávame, že vy ako matka maloletého sa nemôžete právne účinne vzdať nároku na výživného pre maloletého, lebo ide o plnenie v prospech maloletého dieťaťa. Žiadna, ani písomná dohoda právne nie je možná.

Platenie výživného je zákonná povinnosť povinného rodiča v zmysle Zákona o rodine a to až do času kým dieťa nie je schopné sa samé živiť.


Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je nutné výlučne podávať žiadosť na súd o udelenie výživného na dieťa, aj napriek tomu, že sme sa s otcom dohodli. Neboli sme zosobášení, ale rozišli sme sa. Nechceme synovi spôsobovať traumu a dohodli sme sa na sume výživného a aj na starostlivosti o dieťa. Ďakujem, S.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste sa s otcom dieťaťa dohodli len ústne na výživnom a starostlivosti o maloletého, vrátane styku otca s maloletým, nie je to postačujúce.

Vo veci je potrebné spísať písomnú dohodu o výživnom a o styku s maloletým, a túto dať na schválenie na súd. Ide o to, že ak by ste dohodu nedali na schválenie na súd, bola by dohoda nevykonateľná a v prípade neplatenia výživného by ste nemohli podať návrh na vykonanie exekúcie a následne podať žiadosť a prísl. úrad práce o náhradné výživné.


Trápi vás "Výživné na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa spýtať, či v prípade, že ma bývala partnerka chce súdiť ohľadom výživného, budem musieť platiť aj súdny poplatok? Je bežné, že sa v takýchto situáciách angažujú právnici? Nemám žiadne skúsenosti so súdnymi konaniami. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že konanie o určenie výživného v zmysle zákona o súdnych poplatkoch je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Z otázky vyplýva, že návrh na súd podaný zatiaľ nebol.

Riešením vami uvedenej situácie je aj to, že s matkou detí spíšete dohodu o určení výživného a o styku maloletých s vami ako otcom detí a túto dáte následne na schválenie na súd. Ak by dohoda nebola daná na súd na schválenie, potom by bola právne nevykonateľná a matka detí by sa nemohla cestou exekútora domáhať platenia výživného, čo vyplýva z ust. § 24 ods. 3 zákona o rodine.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta pre bližšie vysvetlenie stavu vecí /vek detí, zárobkové pomery oboch rodičov a pod./. Možnosťou na vašej strane je aj to, že počkáte kým matka detí podá návrh na súd a následne so samotným návrhom, ktorý vám bude doručený zo súdu, nás budete kontaktovať, aby sme vám vo veci pomohli.

 


Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako matka môžem podať na súd návrh na zrušenie otcovstva, ak syn ešte nedovŕšil 3 roky a otec je biologický na rodnom liste, ale neprispieva na výživu malého a ani nie sú v kontakte? Lenka

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.04.2022)

Dobrý deň, prečítali sme si Vašu otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné :

Vami uvedený dôvod neplatenia výživného nemôžno podľa právneho poriadku uznať ako dôvod na obmedzenie prípadne zrušenie rodič. práv. Z otázky usudzujeme, že výživné ani nebolo určené súdnym rozhodnutím  prípadne dohodou rodičov, ktorú sú schválil.

Vo veci odporúčam kontaktovať otca dieťaťa s predložením návrhu dohody o zverení maloletého do starostlivosti Vás ako matky a určení výživného na maloletého. Následne predmetnú dohodu predložíte na schválenie na súd v zmysle ust. zákona o rodine. AK by dohoda nebola schválená súdom, potom na základe len samotnej dohody nemohli by ste vymáhať výživné v prípade jeho neplatenia otcom dieťaťa.

Pre prípad, že otec dieťaťa by s návrhom dohody nesúhlasil, potom budete musieť podať návrh na súd. Príslušným súdom je okresný súd podľa miesta trvalého bydliska maloletého.

Na stránke našej advokátskej kancelárie nájdete množstvo odpovedí, ktoré sa týkajú určenia výživného na maloletého a úpravu styku maloletého s otcom dieťaťa, ktoré Vám môžu pomôcť pri spísaní dohody resp. pri podaní návrhu na súd /pozn. : do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke našej advokátskej kancelárie dajte napr. ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné/.
V prípade, že  by ste si s predmetným návrhom nevedeli poradiť, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: Moja ex-partnerka si zmenila číslo účtu, na ktorý som doteraz posielal výživné na dieťa, na nové číslo účtu. Je potrebné, aby mi to potvrdila písomne, že zmenila číslo účtu? Chcel by som sa chrániť do budúcnosti a predísť situácii, kedy by som posielal peniaze na nesprávny účet a ona by o tom nevedela. Ďakujem. S pozdravom, Jaroslav

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.03.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.
Uvádzame, že uvažujete správne. Požiadajte matku dieťaťa, aby Vám písomne oznámila, že výživné máte posielať na nový bankový účet, ktorého je ona majiteľkou. V prípade, že by Vám predmetné potvrdenie nedala, posielajte výživné poštovou poukážkou s uvedením dátumu, za ktorý výživné posielate.


Trápi vás "Výživné na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, v októbri 2021 som sa rozviedla. Súd určil výživné na dieťa na 30 Eur, pretože môj bývalý manžel nebol zametnaný. Avšak súd stanovil, že ak sa zamestná, môžem požiadať o zvýšenie výživného. Momentálne je už môj bývalý manžel zamestnaný. Môžem preto požiadať o zvýšenie výživného už teraz, po skoro troch mesiacoch? Mám príjem 2500 Eur. Je možné žiadať čiastku 250 Eur? Ďakujem pekne. S pozdravom, Paňáková.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.12.2021)

Dobrý deň,odpoveď. je áno, môžete žiadať o zvýšenei výživného.

Najjednoduchšie vo Vašom prípade by bolo, keby ste s bývalým manželom spísali dohodu o výživnom na maloletého a túto dali na schválenie na súd. Bez schválenia dohody súdom by bola predmetná dohoda podpísaná len Vami ako rodičmi maloletého, právne nevykonateľná /§ 24 ods. 3 Zákona o rodine/.

Výška výživného aj vzhľadom na príjem rodiča - otca maloletého je primeraný. Otázkou je, či otec dieťaťa bude s výškou výživného súhlasiť.

Podľa ust. § 72  Zákona o rodine platí :

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)
(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

 

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o právnu radu. Môj manžel má maloletého, 9-ročného syna, na ktorého platí výživné vo výške 120 eur mesačne. Jeho bývalá manželka chce výživné zvýšiť. Zaujímalo by ma, podľa akých kritérií sa stanovuje jeho výška. Manžel má ešte jedno dieťa (2 roky), na ktoré neplatí výživné, ďalej je účastníkom hypotéky, má manželku na materskej dovolenke a príjem vo výške 1200 eur v hrubom. Ako veľká je šanca, že výživné bude zvýšené a o akú sumu by sa mohlo zvýšiť? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,
pre určenie výživného je určujúce ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenia sa pri určení výšky výživného prihliadne na odôvodnené potreby dieťaťa (náklady dieťaťa) a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča (Vášho manžela). Samozrejme podporne sa zisťuje aj príjem matky, náklady jej domácnosti, či žije s iným v spoločnej domácnosti, rovnako aj Váš príjem a náklady celej domácnosti... Najpodstatnejšie sú však náklady dieťaťa a schopnosti a možnosti dieťaťa.


Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akým spôsobom je nastavený systém, keď mám v starostlivosti syna a jeho otec platí výživné určené súdom. Syna si berie jeden deň v týždni, každý druhý víkend a potom ešte na celé dva týždne, väčšinou cez prázdniny. Výživné však platí celé, aj keď ho má na dva týždne u seba a teda má náklady na syna celé dva týždne. Existuje nejaká šanca, že mu budem musieť vrátiť tieto peniaze, alebo má právo platiť mi potom iba polovicu výživného v mesiaci, keď má syna u seba? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
ak je výživné stanovené súdnym rozhodnutím, potom nie je právny dôvod, aby ste časť výživného z dôvodov, ako uvádzate v otázke, vracali.

Podľa ust. § 78 Zákona o rodine platí :

"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."


Trápi vás "Výživné na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Pokiaľ ide o výživné, moja bývalá manželka sa znovu vydala a ja platím výživné na naše dve deti. Ako otec však nebudem deťom vnucovať svoju prítomnosť, pokial o mňa nejaví záujem. Nevyhľadávajú ma, dokonca si na sociálnych sieťach zmenili svoje priezviská. Ak ony neprejavujú záujem o mňa, je ich postoj zohľadnený pri rozhodovaní o výživnom? Pri určovaní výživného bola mojej exmanželke nariadené, aby ma informovala o zdravotnom stave detí. Napriek tomu som sa o tom, že mojho syna zrazilo auto, dozvedel od cudzích ľudí. A čo je s vysvedčeniami? Nikdy mi ani nesdělila aké známky deti dostali. Zohľadňuje sa pri rozhodovaní o výživnom aj stanovisko maloletých detí alebo bývalej manželky? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.07.2020)

Dobrý deň,
vzájomný vzťah rodičov a detí pri určení vyživ. povinnosti nie je tým dôvodom, aby súd výživné pre maloleté dieťa nepriznal alebo ho z toho dôvodu znížil z dôvodu nie najlepších vzťahov, resp. z dôvodu nezáujmu na strane detí alebo rodiča.

Odporúčame matku detí vyzvať, aby Vás pravidelne informovala o deťoch (zdravie, škola, záujmy, mimoškolské aktivity, prázdniny a pod.) napr. k posledné dňu príslušného kalendárneho mesiaca a to formou písomnou formou, prípadne Ak k náprave nedôjde, budete musieť podať návrh na súd. Zrejme aj tieto okolnosti, možno povedať nezáujmu aj zo strany detí k otcovi, sú výsledkom toho, že ani rodičia sa vzájomne neinformujú o deťoch.

Podľa ust. § 24 ods. 5 Zákona o rodine platí :

"Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.