Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Vysporiadanie BSM

Dobrý deň, čaká ma rozvod manželstva, a preto sa chcem informovať ohľadom vysporiadania BSM. Počas manželstva sme s manželom kúpili 1-izbový byt. Na tento byt nám dali peniaze moji a manželovi rodičia. Moji rodičia dali cca 300 000 a jeho rodičia cca 750 000 Sk. Asi po 2 rokoch sme tento byt predali a kúpili 2-izbový byt, pričom sme dali za neho peniaze z predaja toho 1-izbového bytu a zvyšok nám doplatili manželovi rodičia čo bolo asi cca 10-15 000 eur. Byt je písaný na nás oboch, nie je žiaden záznam, zmluva, dokument o tom, že koho rodičia prispeli akou sumou. Preto sa chcem spýtať, ako to bude teraz po rozvode. Ja chcem manželovi vyplatiť polovicu z bytu, vziať úver a vyplatiť ho. No on teraz začal vykrikovať, že nemám nárok na polovicu bytu, nakoľko jeho rodičia nám dali viac peňazí na byt. No nie je to nikde uvedené, vlastníkmi sme obaja rovnakým dielom. Ak sa obráti na súd, môže sa stat, že mu to súd, schváli, ? Aby mi on dal len tu sumu, ktorú vložili moji rodičia? Môže súd považovať za dôkaz pri rozhodovaní výpis z účtu z banky? Lebo len to jediné môže manžel mať -, že v jeden deň bola vybratá suma a vložená na nás účet, a tak opätovne použitá na kúpu bytu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 148 a nasl.  Obč. zákonníka platí, že  zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: K uvedenému dátumu sa vyporiadava aj BSM. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v ust. § 150. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

2./ Pokiaľ  sa jedná o dary finančných prostriedkov tieto boli dané Vám obom. Bolo by otázkou dokazovania v konaní o vyporiadanie BSM rozsah a určenie, komu a na aký  účel boli dané finančné prostriedky. BSM sa vyporiadava medzi manželmi resp. bývalými manželmi.  V prípade pochybnosti, či obdarený bol len jeden z manželov alebo obidvaja, treba vždy posúdiť úmysel darcu, ako aj vzťah darcu k obdarovanému. Podľa judikatúry sa neberie ohľad na povahu predmetu, či slúži potrebám celej rodiny alebo len jednému z manželov (R 42/1972, s. 248) . Aj keby byt bol kúpený za darované peniaze len rodičov manžela a nadobudli ste ho spoločne ako manželia patril by do BSM.  V prípade rozvodu je treba trvať na znaleckom ohodnotení nehnuteľnosti, ktorú  ste nadobudli počas manželstva a patrí do BSM, nakoľko  jedna veličina sú vložené fin. prostriedky z daru resp. darov a druhá resp. ďalšia  veličina je  trhová hodnota nehnuteľnosti v čase zániku BSM. Prípadne BSM ako celok prepočítať a vychádzať z toho, čo bude pre Vás lepšie, nakoľko treba rátať aj s obranou druhej strany.

 

 

Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som aktuálne po rozvode, manželmi sme boli od októbra 2020, vlastním byt, ktorý je napísaný na mňa, manžel v ňom nikdy nemal ani trvalý pobyt, brala som naňho hypotéku v r.2014, manžel je ale na nej napísaný tiež, nakoľko sme si brali vtedy úver pre mladých. Hypotéku však celý čas splácam ja ako aj všetky náklady na domácnosť. Manžel cca 4 roky pred uzavretím manželstva a počas manželstva (teda spolu 6 rokov) prispieval do domácnosti cca polovicu nákladov - 250e mesačne. Táto suma ostala po rozvode ako výživné pre dcéru. O ostatné veci, ako nákupy, dovolenky, starostlivosť o dcéru som sa starala ja a všetko sa platilo z môjho účtu. On robil len bežne nákupy. Chcem sa spýtať, nakoľko začal riešiť vysporiadanie majetku, či mám nejakú povinnosť ho vyplatiť,  ak nemáme spoločný žiadny majetok. Počas manželstva som si kúpila jediné auto na leasing, ktoré využívam iba ja s dcérou, on vlastní služobné auto. Avšak moje príjmy počas manželstva boli cca trojnásobne oproti jeho prijmu, teda teoreticky, či môže odo mňa žiadať nejaké peniaze pri vysporiadaní BSM. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vyporiadanie BSM, do masy BSM patria všetky veci, ktoré manželia nadobudli za trvania manželstva, t. j. aj peniaze. Preto sa vždy pri vyporiadaní zisťuje stav finančných prostriedkov na účtoch oboch manželov tzv. zostatky ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, ktorým manželstvo de facto zaniklo. Rovnako, ak ste si počas manželstva kúpili auto, potom aj toto nevyhnutne patrí do BSM, nakoľko sa má za to, že toto ste nadobudli zo spoločných prostriedkov, ibaže by ste ho nadobudli z peňazí, ktoré vám boli darované, prípadne ktoré ste zdedili (v takomto prípade by to BSM nepatrilo). Samozrejme pri vyporiadavaní sa vychádza zo zásad, a síce jednou z nich, že pri sa prihliadne aj na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať rovnako zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. 

Navyše pri vyporiadaní BSM sa robí spravidla širšie vyporiadanie, t. j. nevyporiadavajú sa len  spoločné nehnuteľné a hnuteľné veci, ale aj spoločné pohľadávky a dlhy manželov. Ak však váš dlh (hypotéka) vznikol ešte pred uzavretím manželstva, potom sa tento vyporiadavať v rámci BSM nebude. Môžete si ho však vyporiadať, ak sa rozhodnete pre vyporiadanie BSM mimosúdnou formou, resp. formou dohody  s vašim ex-manželom. 

Ak sa nebudete vedieť s ním dohodnúť, napíšte nám a my Vám pomôžeme.


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
potrebujem poradiť s vyporiadaním BSM po rozvode manželstva dohodou. Potreboval by som vedieť, či mám nárok na podiel zo zisku z prenájmu bytu bývalej manželky počas doby manželstva, ktorý získala ešte pred uzavretím manželstva, a tak isto na podiel zo zaplatených splátok a mimoriadnych splátok za tento byt. Za odpoveď ďakujem Peter.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 05.12.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve len jedného z manželov je príjmom, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale len za čas, kedy trvalo bezpodielové spoluvlastníctva manželov, teda do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Z toho príjmu z nájmu máte nárok na jednu polovicu s odkazom na ust. §  150 Obč. zákonníka.

Pokiaľ ide o splátky úveru na predmetný byt, ktorý je v jej výlučnom vlastníctve, rovnako aj tu máte nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok úveru a ostatných poplatkov s tým spojenými s čase trvania manželstva, lebo Vy hoci ako manžel ste investovali do cudzej nehnuteľnosti /cudzia nehnuteľnosť v tom smere, že nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov/. Rovnako aj tu odkazujeme na ust. §  150 Obč. zákonníka.

Odporúčam Vám pred podpisom samotnej dohody o vyporiadaní BSM túto si nechať skontrolovať advokátom, keďže Vy nie ste povinný ju podpísať v znení, ako Vám ju predloží na podpis bývalá manželka, lebo vždy ide len o návrh dohody.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s manželom sme začali stavať dom počas manželstva. Niečo som platila ja, niečo on. Účty mame oddelené asi od polovice manželstva, dovtedy sme mali spoločný účet. Po rozvode pri vysporiadaní BSM by sa dom delil na polovicu alebo by sa prihliadalo, kto koľko doňho investoval zo svojho účtu, hoci peniaze sú spoločne, keďže BSM u nás stále trvá, aj keď mame účty oddelené?
Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
ak by došlo k vyporiadaniu BSM a do domu sa investovali len spoločné peniaze, tak by sa vychádzalo z toho, že podiel každého z Vás je 50 %. Jediné, čo by ste mohli skúsiť je tzv. disparita podielov, avšak museli by ste preukázať to, prečo by mal mať 1 manžel nižší podiel (nepracoval? nestaral sa o rodinu? o domácnosť? a pod.). I keď máte oddelené účty, peniaze sú spoločné. 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či neexistuje nejaká výnimka, aby súd nariadil predaj domu skôr ako od troch rokov po rozvode. Nakoľko s exmanželom sa nedá dohodnúť, je s ním ťažká dohoda, nakoľko je delikvent a sedí vo väzení už cca 2 roky. Za prípadnú odpoveď Vám ďakujem. 

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 14.08.2022)

Dobrý deň,

ako prvé uvediem, že súd predaj Vášho domu po troch rokoch od rozvodu nenariadi. Totiž v prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") je možné toto vyporiadať buď mimosúdnou dohodou alebo prostredníctvom súdu podaním žaloby o vyporiadanie BSM a to tak, že nehnuteľnosť prisúdi jednému alebo druhému.

Žalobu je možné podať do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

V prípade, ak nedôjde medzi bývalými manželmi k vyporiadaniu BSM do troch rokov, nastáva zákonná domnienka, že manželia sa vyporiadali tak, že všetky nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom bezpodielového spoluvlastníctva sú v ich podielovom spoluvlastníctve a hnuteľné veci si bývalí manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. 

Vzhľadom na uvedené, súd môže vyporiadať vaše BSM len na základe podanej žaloby a to do troch rokov od zániku vášho manželstva.

Čo sa však týka samotného vyporiadania BSM, toto upravuje § 150 Občianskeho zákonníka: "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Súd môže iba pri podielovom spoluvlastníctve pristúpiť aj k takému spôsobu vyporiadania, že nariadi predaj vášho spoločného domu a výťažok rozdelí medzi vás. Nie pri bezpodielovom. 

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. Sme s ex manželom rozvedení už tri roky. Momentálne riešime vysporiadanie BSM. Sudkyňa zaviazala mňa a môjho ex manžela priniesť výpis s osobných účtov ku dňu rozvodu. Chcela by som sa spýtať, či sa nosí ku dňu rozvodu? Keďže nás rozvádzali rok a pol. Či by som nemohla požiadať súd, aby zaviazal ex manžela priniesť výpis s účtu ku dňu kedy sa podalo o rozvod? Keďže si myslím, že mal dosť veľkú hotovosť ku dňu podania. Samozrejme po roku a pol, keď priniesol ku dňu rozvodu na účte nedisponoval žiadnou čiastkou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.05.2021)

Dobrý deň,
z pohľadu súdu je pre stav BSM (to čo patrí do BSM) rozhodujúci stav ku dňu rozvodu manželstva (právoplatnosť rozsudku o rozvode). Ak si myslíte, že manžel minul peniaze na svoje potreby počas rozvodového konania, navrhnite súdu vykonať dôkaz jeho výpismi aj počas súdneho konania a argumentujte tým, že spoločné úspory minul na svoju vlastnú potrebu (resp. ju iba vybral z účtu, aby tam neboli viditeľné). Je to však dokazovanie skutočností nad rámec toho, čo chce zistiť výpismi z účtu sudkyňa.


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prosím Vás. Ako slobodná som mala 1izbový byt. Potom som sa vydala a predala som ho /darovacou zmluvou/ a s manželom sme kúpili/darovacou zmluvou/ 3 izbový byt. Rozvádzame sa. Mám nejakú šancu týmto operovať, že som pred manželstvom mala vlastnú nehnuteľnosť?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
túto skutočnosť viete pri vyporiadaní BSM využiť, ak sa Váš byt "použil" na získanie nového trojizbového bytu. Neviem presne akým spôsobom a medzi kým boli podpísané darovacie zmluvy, ale ak by bolo možné z nich vyvodiť, že vďaka Vášmu bytu ste získali trojizbový byt, dalo by sa to pri vyporiadaní BSM zohľadniť. Musel by som sa však na to podrobne pozrieť, aby som sa vedel jednoznačne vyjadriť.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Prosím Vás, ako pokračovať, keď si ex manžel nechce prevziať peniaze na vysporiadanie BSM. Právoplatný rozsudok.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky zrejme vyplýva, že súd Vám uložil povinnosť vyplatiť Vášho manžela z titulu vyporiadania. Predpokladám, že súd v rozhodnutí zároveň určil lehotu, dokedy máte výplatu z titulu vyporiadania Vášmu bývalému manželovi zaplatiť. Ak si manžel peniaze nechce prevziať, dostal sa po uplynutí lehoty na plnenie do omeškania. Ide o tzv. omeškanie veriteľa, zákon však umožňuje aby dlžník v týchto prípadoch splnil dlh a to prostredníctvom inštitútu notárskej úschovy (tzv. náhradné splnenie záväzku). Odporúčam Vám obrátiť sa na najbližší notársky úrad, a tieto peniaze vložiť do notárskej úschovy peňazí. Týmto okamihom si splníte svoj záväzok voči Vášmu bývalému manželovi. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. A keď nebude súhlasiť so splátkami a trvať na celej sume môžeme to dať súdne. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 07.11.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že Vás súd zaviazal na úhradu vyrovnacieho podielu, ktorý Vám priamo súd neumožnil splatiť v splátkach, bez dohody s veriteľom mu neviete nanútiť splátkový kalendár. Ak nebude vyrovnací podiel vyplatený v lehote splatnosti, bude môcť veriteľ začať exekučné konanie. Opätovne v exekučnom konaní môžete požiadať o splátky, avšak ak nebudete spĺňať zákonné podmienky, bude Vám umožnené splácať dlh iba po súhlase veriteľa (s ohľadom na výšku pohľadávky nespĺňate podmienky pre splátky bez súhlasu veriteľa).


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať priateľ ma vysporiadanie BSM prišiel mu rozsudok, že musí vyplatiť 24000e bývalej žene do 3 mesiacov. Nakoľko mame 2 maličké deti pôžičku nám nikto nedá a priateľ nemá taký zárobok, aby mu to schválili a ešte aj nastúpil do novej práce. Prosím Vás o radu ako pokračovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
ak súhlasí so súdnym rozhodnutím, môže sa dohodnúť s bývalou manželkou, že jej túto sumu bude splácať v splátkach. Tým získa možnosť postupne splatiť svoj dlh a v prípade, že mu finančná situáciu umožní vziať si úver, bude môcť vyplatiť dlžnú sumu v celku.

Ak s rozhodnutím súdu nesúhlasí alebo chce získať čas, môže podať odvolanie. Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť a bude mať čas (aby nebola voči nemu začatá exekúcia) na to, aby si podľa finančnej situácie zabezpečil peniaze na vyplatenie. Následne ak to vyplatí a vezme odvolanie späť, vec sa právoplatne ukončí.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa len opýtať, som rozvedená, počas manželstva mal môj manžel rôzne úvery. Na žiadnej z jeho zmlúv nie som vedená ako spoludlžník. Chcem sa preto opýtať, či mu musím posielať polovicu splátok v prípade keby úvery nezaplatil môžu postihovať mňa? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
hoci ide o jeho výlučné dlhy, ktoré vznikli počas trvania manželstva, veriteľ sa môže uspokojiť aj z majetku patriaceho do BSM. Tzn. že ak nebude mať súdny exekútor inú možnosť, môže na uspokojenie jeho dlhov použiť aj majetok patriaci do BSM.

Podľa ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Odporúčame Vám čo najskôr sa s ním dohodnúť na vyporiadaní BSM. Po vyporiadaní BSM už nebudú môcť siahať na Váš majetok.


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
S exmanželkou sme sa rozviedli v marci 2017. V lehote do troch rokov podala žalobu na súd o vysporiadanie BSM, v ktorej uvádza zriadenie elektrickej prípojky rok 2000, výmena plastových okien rok 2008, plávajúce podlahy 2010. V tom čase sme bývali na poschodí domu mojich rodičov, ktorý boli vlastníci danej nehnuteľnosti. My sme tam nemali žiaden podiel. Až v roku 2016 som zdedil 1/2 domu po smrti mojej matky.
Exmanželka sa v roku 2012 odsťahovala z našej spoločnej domácnosti ku svojim rodičom, kde býva doteraz.
Chcem sa spýtať, či elektrická prípojka, výmena plastových okien, plávajúce podlahy patria do BSM, keď v tom čase som nebol vlastníkom 1/2 domu, ním som sa stal až v roku 2016? <brAko mám formulovať vyjadrenie na jej požiadavky, keď mi príde výzva zo súdu?</br

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,
nevieme ako presne formulovala Vaša manželka tieto nároky v žalobe o vyporiadanie BSM. Podľa nášho názoru, ak v čase rozhodujúcom pre vykonanie týchto investícií do cudzej nehnuteľnosti boli vlastníkmi nehnuteľnosti výlučne Vaši rodičia, tak nároky na vrátanie investovaných peňazí nie je možné vyporiadať v rámci vyporiadania BSM.

Pri týchto investíciách sa totiž investovali spoločné peniaze z BSM do nehnuteľnosti tretej osoby (nie jedného z manželov), a preto z pohľadu práva došlo k bezdôvodnému obohateniu Vašich rodičov na váš úkor, resp. na úkor BSM. Ak chcela manželka tieto nároky uplatniť, mala ich uplatniť voči vtedajším vlastníkom nehnuteľnosti, a nie z titulu vyporiadania BSM.

Iná by bola situácia, keby ste už v čase, kedy sa investície vykonali, boli aspoň sčasti vlastníkom nehnuteľnosti.


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,

dá sa vysporiadať BSM, ktoré bolo súdom zrušené počas trvania manželstva a manželstvo ešte trvá?

Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
každé BSM, ktoré zanikne (bez ohľadu na to, či počas trvania manželstva alebo právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva) je potrebné, resp. možné v súlade s ustanovením § 149 v spojení s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka vyporiadať.

Skutočnosť, že manželstvo ešte trvá, nie je rozhodujúca.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme sa pred 2 mesiacmi rozviedli. Chceme vysporiadať BSM. Mame byt v hodnote 135000e, hypotéku vo výške 103000e, splatených bolo 7000e. Ja som do prerábania nehnuteľnosti dala svoje peniaze (20000e), ktoré som dostala od rodičov ako dar. Byt si chcem nechať a splácať ďalej úver. Môžem to urobiť tak, že odpočítam od 135000e zostatok hypotéky 103000e. Na rozdelenie ostane 32000e, z ktorých ešte odpocitam tých svojich 20000e. Čiže na vyplatenie ostane 12000e na polovice. Keď dám exmanželovi 6000e, bude to v poriadku? Na aký zákon, paragraf sa môžem oprieť? Treba tie moje peniaze vynaložené na prerábanie nejako dokladovať? Resp. nemá nárok na vyplatenie zo zaplatených splátok hypotéky? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

 

výpočet ste uviedli správne. Môžete teda postupovať tak ,ako ste uviedli. Pokiaľ ide o splatené sumy, tak zohľadňovať by sa dali jedine tie, ktoré sa zaplatili po právoplatnosti rozsudku o rozvode. Tieto sumy by sa dali zohľadniť v prospech toho, kto platby úveru po právoplatnom rozvode zaplatil.

 

Vami uvedený výpočet môžete oprieť o § 150 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí: "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Pokiaľ ide o Vašu investíciu z darovaných peňazí, tak toto by ste mali dokladovať len ak by to medzi Vami bolo sporné.


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
S manželkou sme sa rozviedli v marci 2017.
Pár dni do zadu (25. 2. 2020) mi bol od bývalej manželky doručený návrh na majetkové vysporiadanie, v ktorom uvádza položky, o ktoré ma záujem. Jednou z nich je aj nákup osobného motorového vozidla.
Ojazdený automobil sme kúpili vo februári 2011 cez pôžičku, ktorú si na seba vybavila bývala manželka. V novembri 2012 manželka odišla z našej spoločnej domácnosti ku svojim rodičom, kde býva doteraz. Automobil ostal u mňa.
Pôžičku na auto som platil výlučne len ja a, keď v 2012 odišla k rodičom, som jej pravidelne, každý mesiac posielal výšku splátky až kým som v 2014 neplatil celú dlžnú sumu pôžičky. Platby v hotovosti som manželke posielal po našom dospelom synovi, ktorý mi každú splátku doručenú do rúk manželky podpísal na príjmový doklad. Robil som tak po dohode so synom, aby bývala manželka nemohla poprieť prevzatie a zamlčanie splátky.
Automobil už teraz nevlastním, musel som ho pred rokom predať na súčiastky, lebo bol skorodovaný a motorický nepojazdný.
Chcem sa spýtať, ako sa bude v BSM posudzovať takto splatený automobil z mojej strany. Či ma amortizácia, opotrebovanie vozidla alebo nábytku, spotrebičov vplyv na ich zostatkovú cenu a ak áno, ako si ju v BSM uplatniť?
Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, pri BSM sú rozhodujúce dva okamihy, rozvod a vyporiadanie BSM. BSM sa posudzuje podľa stavu k rozvodu manželstva, ale hodnota vecí sa určuje ku dňu vyporiadania BSM. Fyzické i morálne opotrebenie je bežnou súčasťou každej jednej veci. Ak ide o 20 ročnú skriňu, jej hodnota je 0,- €, ak však niektorý z manželov na tom trvá, bude sa vyporiadavať v BSM, aby sa prikázal niektorému z nich, avšak za nulovú hodnotu. Čo sa týka splátok pôžičky, ktorú si vzala iba Vaša manželka a zrejme boli splátky platené zo spoločného majetku (príjmu), je posúdenie iba na základe Vami uvedených skutočností veľmi ťažké. Bude potrebné posúdiť, ako a čo presne je uvedené na pokladničnom doklade. Či sa dá z tohto dôkazu vyvodiť, že peniaze boli dané určitej osobe na splatenie splátky. Problém vidíme v tom, že pokladničný doklad podpísal Váš syn a nie priamo bývalá manželka. Rovnako pri zohľadňovaní vnosov do BSM, resp. vynaloženia spoločných prostriedkov na výlučný majetok jedného z manželov je podľa judikatúry započítanie možné iba, ak sa vec na ktorú boli vynaložené prostriedky v BSM ešte prejavuje. Pre podrobné posúdenie Vašej veci Vám odporúčame vyhľadať advokáta spolu so všetkými písomnosťami k týmto veciam.


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
V 2012 roku sa manželka odsťahovala z našej spoločnej domácnosti ku svojim rodičom do inej obce, kde po smrti svojej matky si tento dom nanovo zariadila nábytkom, spotrebičmi, vymenila plastové okná a kúpila auto.
V tom čase sme boli stále manželia až do rozvodu v marci 2017.
Chcem sa spýtať, či tieto jej investície do domu jej rodičov a nákup osobného motorového vozidla patria do BSM a ako mám ďalej postupovať v majetkovom vysporiadaní.
Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, rozhodujúce pre BSM je skutočnosť, či tieto nákupy a investície vykonala zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM alebo z vlastných prostriedkov, ktoré napríklad zdedila alebo vlastnila už pred uzavretím manželstva. Ak by investovala z prostriedkov patriacich do BSM do nehnuteľnosti cudzej osoby, tieto prostriedky sú nárokovateľné v súlade s ustanovením § 150 OZ. Pri nákupe auta je rovnako rozhodujúce aké prostriedky na nákup použila. Ak ide o spoločné prostriedky, auto patrí do BSM a bude sa v rámci BSM vyporiadavať. Tieto nároky si však musíte v konaní uplatniť, lebo ak ich neuplatníte, súd na ne neprihliadne.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Prosím Vás, ak v dome bývalého manžela ostali plastové okná, podlaha a prerobená kuchyňa, na, ktoré mám i bločky, prípadne sa z mojej pôžičky financovali tieto práce a napríklad stavba garáže, ktorá samozrejme ostala jemu, môžem žiadať o polovicu finančnej čiastky na to vynaloženej v podaní o BSM, nakoľko sa so mnou nechce o ničom dohodnúť a nič mi nedať. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň,

ak je nehnuteľnosť v BSM a na jej rekonštrukciu boli použité prostriedky, ktoré patria do Vášho výlučného majetku, môžete pri vyporiadaní BSM žiadať, aby Vám bolo nahradené to, čo ste zo svojho majetku vynaložili na spoločný majetok. Ak sa odmieta vyporiadať mimosúdne, potom bude jedinou možnosťou podať žalobu na vyporiadanie BSM. Dôležité je, že stále disponujete potvrdeniami o úhrade, ktorými budete môcť preukázať, koľko ste na spoločný dom vynaložili.


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Priateľ podal vo februári na OS návrh na vysporiadanie BSM, keďže s exmanzelkou sa mu nedarí nijako dohodnúť. Vlastnia rod.dom v celkovej hodnote cca 80 000e. Ona je alkoholička, stálu prácu nemá, iba príležitostne brigády, z, ktorých, keď príde, tak všetko prepije. Exmanželovi ani svojmu synovi, ktorý je momentálne na vysokej škole nijako neprispieva a to už dlhodobo. Všetky výdavky a platby znáša priateľ sám. Majú ešte úver v hodnote 20 000e, ktorý tiež dlhodobo spláca priateľ sám. Je možné požiadať súd o zrychlené konanie, keďže jeho exmanželka je neprispôsobivá, nadáva pod vplyvom alkoholu jemu, aj synovi, a psych. Ich depta? Náhradné bývanie si nieje schopná nájsť sama, a on jej ho nemá z čoho platiť, keďže ťahá celú domácnosť, úver aj synovu školu sám. Ďalej zistil, že celá vec sa na OS nijako nehýbe, keďže sudca je dlhodobo PN. V poslednom čase sa mu dokonca exmanželka začala vyhrážať, že ma priateľov, ktorý ho prídu zabiť alebo zmlátiť, stačí len jeden telefonát. Už bol aj podať trestne oznámenie za nebezp. vyhrážanie. Čo ma urobiť, aby tourýchlil?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 02.07.2017)

Dobrý deň. 

Priemerná doba súdneho vyporiadania BSM je 5 rokov, pretože to závisí od ohodnotenia majetku patriaceho do BSM. V prípade, že vo Vašom konaní sa nič nedeje (ak je sudca dlhodobo PN, musí byť prípad pridelený inému sudcovi), môžete podať sťažnosť predsedovi súdu na prieťahy v súdnom konaní. Predseda súdu bude musieť preskúmať Vašu žiadosť a podať Vám k nej vyjadrenie. Vo väčšine prípadov sa konanie po podaní sťažnosti pohne. Podať žiadosť o urýchlenie konania môžete, avšak je len na sudcovi ako sa k takejto žiadosti postaví. 

Vami uhradené splátky banke po rozvode sa pri vyporiadaní BSM započítajú, pretože teraz platíte aj časť, ktorú by mala platiť Vaša exmanželka. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, s mojim ex-manzelom mame mat pojednavanie ohladom vysporiadania BSM. Neskor aj upravu styku na maloleteho syna. Velmi rada by som Vas ziadala o radu. Mam strach sa s nim stretnut a byt v jeho pritomnosti. Fyzicky a psychicky na pocas manzelstva tyral. Vyhovie sud, aby som sa obhajovala v jeho nepritomnosti? Kedze nebyvam v mieste trvaleho bydliska, som povinna uviest adresu, kde sa so spolocnym synom zdrziavam. Samozrejme v pripade koliznej opatrovnicky s tym nemam problem. Vopred Vam dakujem za Vasu odpoved. S pozdravom

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.08.2016)

Dobrý deň, môžete súd požiadať, aby konal a rozhodoval vo Vašej neprítomnosti, avšak nie je možné požiadať súd o konanie s Vami v jeho neprítomnosti. Práve pre takéto účely umožňuje Civilný sporový poriadok zastupovanie účastníkov konania, či už advokátom alebo tzv. občianskym zástupcom. Konanie o vyporiadanie BSM nie konaním o statuse osoby a z toho dôvodu mám za to, že ak sa dáte zastúpiť napr. advokátom, súd bude viesť celé konanie iba s ním vo Vašej neprítomnosti (ak s tým prejavíte súhlas). Súdu následne nemusíte uvádzať žiadnu ďalšiu adresu, nakoľko by všetko doručoval Vášmu zástupcovi. Splnomocnením advokáta na zastupovanie Vašej osoby docielite, že sa nebudete musieť osobne zúčastniť pojednávania a byť v prítomnosti Vášho bývalého manžela, a tiež že nebudete musieť uviesť súdu adresu, kde sa v súčasnosti zdržiavate, nakoľko bude všetky písomnosti doručovať Vášmu zástupcovi.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku