Máte
otázku?

Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva

Dobrý deň. S priateľom obaja študujeme na dennom štúdiu na VŠ a chceli by sme sa zobrať. Moji rodičia sú už niekoľko rokov rozvedení a otec mi platí výživné 100€ mesačne. Bola som informovaná, že po svadbe zaniká vyživovacia povinnosť iba relatívne, kým budeme obaja na dennom štúdiu. Keďže máme s otcom veľmi zlé vzťahy nechcem aby o našej svadbe vedel pokiaľ by to bolo možné. Preto sa chcem opýtať či som, vzhľadom na súdom určené výživné, povinná otca informovať o svadbe hneď alebo až po úplnom zaniknutí vyživovacej povinnosti príp. ho nemusím informovať vôbec a po úplnom zaniknutí vyživovacej povinnosti stačí iba podať žiadosť o zrušenie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva

Dobrý deň  

vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá dovtredy, pokiaľ nie je schopné samo sa živiť. V prípade dieťaťa, ktoré uzavrelo manželstvo, vyživovacia povinnosť trvá aj naďalej, pokiaľ manžel nie je schopný plniť vyživovaciu povinnosť voči druhému manželovi vôbec alebo v plnej miere. Oznamovanie skutočnosti, že sa idete vydávať Vám zo zákona nevyplýva.

 

To znamená, že nemusíte vôbec oznamovať otcovi, že ste sa vydali. Pokiaľ má otec súdom stanovenú povinnosť platiť výživné, tak pokiaľ nepodá návrh na zrušenie výživného, je ohrozený v prípade, ak by svojvoľne prestal platiť výživné.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja snúbenica dostáva výživné každý mesiac a plánujeme sa zobrať cez leto. Ja už normálne pracujem, a teda potreboval by som vedieť, či musíme upovedomiť platcu výživného alebo súd pred svadbou alebo po svadbe, že už nebude mať nárok na výživné? Či neni vôbec treba informovať súd alebo platcu výživného? Aby sa nestalo, že by mohol od nás potom vymáhať eura, že platil a už nemusel :) budem vďačný za každú radu.

Odpoveď: Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2018)

Dobrý deň,

ak uzavrie dieťa rodiča, ktorý na neho platí výživné manželstvo, prednosť pred výživným poskytovaným rodičom má výživné poskytované manželom. Podľa ustálenej súdnej praxe však vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu aj naďalej trvá ako podporná, ak druhý manžel nie je schopný manžela (dieťa oprávnené na výživné od rodiča) vyživovať.

Je vhodné o tejto skutočnosti informovať povinného rodiča, resp. zvážiť, či objektívne budete schopný v manželstve zabezpečiť aj výživu manželky. Ak áno, potom je potrebné informovať rodiča snúbenice, že jeho vyživovacia povinnosť zanikla. Ak však bolo výživné určené súdom, potom je potrebné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Súd posúdi, či ste objektívny v manželstve vyživovať manželku a či je dôvod na podporné trvanie vyživovacej povinnosti od rodiča, alebo nie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva (Rodinné právo)

Na akých úradoch na Slovensku je potrebné ohlásiť uzavretie manželstva v UK s cudzincom? Je potrebné to ohlásiť na slovenskej matrike? Ako treba postupovať?

Odpoveď: Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, podľa § 23 zákona o matrikách, narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na území cudzieho štátu, sa zapisujú do osobitnej matriky. Zápis sa vykoná na základe písomnej žiadosti; k žiadosti musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Žiadosť sa podáva na

a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo

d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Povinnosť oznámiť uzavretie manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku