Máte
otázku?

Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

Koncom januára mi končí rodičovská dovolenka. Do starého zamestnania sa vraj môžem vrátiť, ale za neporovnateľných podmienok. Pracovala som ako marketingový špecialista, teraz vraj môžem byť obchodník s minimálnou mzdou a malým percentom z predaja. Je to práca v teréne (priradiť mi môžu ktorúkoľvek časť Slovenska) a to nie je pozícia pre slobodnú matku s malým dieťaťom. Predpokladám, že by som mala mať právo na odstupné, keďže moje staré miesto je zrejme zrušené. Je fakt, že mi túto informáciu poskytli dopredu, považovaný za poľahčujúcu okolnosť pre zamestnávateľa? Môžu mi odstupné nedať? K ponuke som sa ešte nevyjadrila. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

Dobrý deň, najskôr je potrebné uviesť, že sa na Vás bude vzťahovať toto ustanovenie Zákonníka práce:

 

Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 (t.j. do 3 rokov dieťaťa), zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

 

Pokiaľ zamestnávateľ nemôže splniť podmienku uvedenú v tomto ustanovení a miesto bolo zrušené, potom Vám musí dať výpoveď. 

Na odstupné by ste mali nárok iba ak spĺňate nižšie uvedené podmienky :

 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

Ak by ste skončili pracovný pomer Vy, nárok na odstupné  po návrate z rodičovskej dovolenky Vám nevznikne. Rozhodujúce bude vo Vašom prípade znenie pracovnej zmluvy, čo máte uvedené ako druh práce a pracovisko. Poľahčujúce okolnosti v pracovnom práve neplatia. Pokiaľ Vám budú núkať podpísať novú pracovnú zmluvu a vy ju podpíšete, znamená to, že ste akceptovali novodohodnuté podmienky. Pri návrate z rodičovskej dovolenky zamestnanec nemusí nič podpisovať, pretože zmluvu má už uzatvorenú. Zamestnávateľ sa chce v tomto prípade chrániť. 

Trápi vás "Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Mám zmluvu na dobu určitú a nastúpila som do práce po 4 a pol rokov rodičovskej dovolenky. Nástup som mala 29. 5. 2022 a dnes mi oznámili, že mi k 1. 8. 2022 dávajú výpoveď. Môžem ju odmietnuť? Nie som ešte po rodičovskej dovolenke v nejakej ochrannej dobe? Nevie, čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
ak nechcete v práci skončiť, určite nepodpisujte dohodu o skončení pracovného pomeru k 01.08.2022. Ak Vám chcú dať výpoveď, musia mať jednak zákonný dôvod výpovede (nemôžu výpoveď dávať len tak bez dôvodu) a zároveň Vám bude plynúť zákonná výpovedná doba, aby ste si počas nej mohli nájsť novú prácu. Zo dňa na deň nie je možné ukončiť pracovný pomer, ak s tým nesúhlasíte a ak nie sú splnené dôvody pre okamžitú výpoveď.


Podotázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na výpoveď počas rodičovskej dovolenky. Moja manželka bola dva roky na rodičovskej dovolenke a po tomto období sa vrátila do práce po dohode so zamestnávateľom. Po mesiaci však dostala výpoveď alebo jej bola navrhnutá možnosť ukončenia zmluvy po vzájomnej dohode. Rád by som sa informoval, či je moja manželka stále v ochrannom období rodičovskej dovolenky (do troch rokov veku dieťaťa) a či z toho dôvodu nemôže byť prepustená, alebo či tým, že sa vrátila do práce, už nie je považovaná za chránenú zamestnankyňu. Ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, okamihom kedy manželka nastúpila späť do práce, prestala byť v ochrannej dobe, a preto sa na ňu nevsťahuje táto doba.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava