Máte
otázku?

Uzavretie manželstva a výživné pre plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Uzavretie manželstva a výživné pre plnoleté dieťa

Dobrý deň. Mám 19 rokov a moji rodičia sú už dlhý čas rozvedení. Nastúpila som na vysokú školu a otec mi mesačne platí výživné 100 eur. Budúci rok sa plánujem vydávať. Chcem sa opýtať, či mi bude musieť otec naďalej platiť výživné, keďže budem síce vydatá, ale stále budem študovať na vysokej škole. Ďakujem za váš čas a radu.

Odpoveď: Uzavretie manželstva a výživné pre plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že vyživovacia povinnosť medzi manželmi má prednosť pred vyživovacou povinnosťou rodičov k deťom. Uzavretím manželstva však vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, ktoré uzavrelo manželstvo zaniká iba relatívne. Znamená to, že vyživovacia povinnosť rodičov k takémuto dieťaťu trvá podporne popri vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Uvedenému záveru nasvedčuje aj nasledujúci judikát R 4/1972:

Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, ktoré uzavrelo manželstvo, trvá ako podporná vo vzťahu k vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov. Rodičia plnia vyživovaciu povinnosť k svojmu dieťaťu len vtedy, ak ju manžel nie je schopný plniť vôbec, alebo nie v plnej miere.

Pokiaľ teda bude Váš budúci manžel napr. študent rovnako ako Vy, som toho názoru, že Váš otec bude naďalej povinný prispievať Vám na výživu. Na druhej strane akVám bude manžel vedieť zabezpečiť výživu v náležitej miere, potom vyživovacia povinnosť Vášho otca zanikne.

Trápi vás "Uzavretie manželstva a výživné pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Uzavretie manželstva a výživné pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu. Nachádzam sa v situácii, kde mám 22 rokov a rada by som sa zapísala na denné štúdium na vysokej škole. Celý posledný rok som pracovala na plný úväzok, ale po nástupe na štúdium budem musieť túto prácu ukončiť. Plánujem sa tiež v novembri vydávať. Mám otázku: Budú moji rodičia mať aj napriek môjmu sobášu opäť na mňa vyživovaciu povinnosť? Vopred ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom, Tatiana.

Odpoveď: Uzavretie manželstva a výživné pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň, 
uzatvorením manželstva vzniká vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi a nie je povinnosťou vašich rodičov platiť Vám výživné z dôvodu, že idete študovať.
Výživné pre plnoleté dieťa môže súd určiť len na základe vami podaného návrhu a keďže uzatvorením manželstva vzniká vyživ. povinnosť medzi manželmi, súd by mohol priznať výživné len v prípade, ak by váš manžel nemohol plniť voči vám vyživovaciu povinnosť. Súd však napriek tomu výživné priznať nemusí ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi.
Uvedenému nasvedčuje aj nasledujúci judikát R 4/1972 :
"Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, ktoré uzavrelo manželstvo, trvá ako podporná vo vzťahu k vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov. Rodičia plnia vyživovaciu povinnosť k svojmu dieťaťu len vtedy, ak ju manžel nie je schopný plniť vôbec, alebo nie v plnej miere."
 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Uzavretie manželstva a výživné pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava