Výživné na dieťa počas trvania manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 7. 1. 2017

Otázka: Výživné na dieťa počas trvania manželstva

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či mám právo na platenie školy nášho dieťaťa od manžela, s ktorým už nežijem, ale stále sme zobratí. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas trvania manželstva

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim maloletým deťom vzniká ich narodením a trvá až do doby kedy nie sú schopné sa samé živiť. Platí to bez ohľadu na to, či žijete v spoločnej domácnosti, či ste zosobášení... Tzn. že ak sa o spoločné dieťa staráte Vy, máte právo od otca požadovať, aby Vám platil výživné (nielen prispieval na školu). Z tohto výživného sa majú hradiť všetky potreby maloletého dieťaťa. Ak otec dieťaťa neplatí výživné dobrovoľne, môžete podať na súd návrh na určenie výživného. V prípade, že by Vaša finančná situácia odôvodňovala promptné riešenie Vášho problému, je možné na súd podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd zaviazal otca dieťaťa platiť výživné v nevyhnutnej miere do skončenia súdneho konania vo veci samej. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí