Máte
otázku?

Rozvod a vyporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava

Otázka: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod, manžel s rozvodom súhlasí. Môžem podať ja jeho vyjadrenie spolu s návrhom, ako prílohu? Chceme napísať vysporiadanie BSM s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou bude rozvod manželstva, treba dať podpisy overiť a zmluva pri podaní musí byť v akom počte vyhotovená? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, ak Váš manžel s rozvodom súhlasí je možné podať jeho vyjadrenie skôr než ho na to vyzve súd. Vyjadrenie Vám však neodporúčam podať ako prílohu Vášho návrhu na rozvod manželstva. Vyjadrenie musí byť samostatným podaním Vášho manžela, ním podpísaným. Bežne sa v takýchto prípadoch (keď sú manželia dohodnutí na rozvode) postupuje tak, že jeden z manželov podá návrh na rozvod manželstva a druhý manžel približne po 2-3 dňoch podá svoje vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. Tým sa docieli urýchlenie celého konania, nakoľko ho súd nebude musieť vyzvať na vyjadrenie a hneď môže nariadiť pojednávanie. Počet rovnopisov dohody o vyporiadaní BSM je potrebné prispôsobiť k tomu, čo všetko je predmetom dohody o vyporiadaní BSM. Ak ide o iba o hnuteľné veci, postačuje, aby bola dohoda podpísaná vo dvoch vyhotoveniach. Ak je predmetom aj nehnuteľnosť, dve dohody budú potrebné aj pre Okresný úrad, katastrálny odbor na vykonanie zmeny v zápise vlastníckych práv. V prípade, že máte i úver alebo hypotéku bude potrebné ďalšie vyhotovenie pre banku... Z pohľadu právnej istoty Vám odporúčam vo všetkých prípadoch mať úradne overené podpisy na dohodách. Ak však bude predmetom dohody aj nehnuteľnosť, podpisy musia byť úradne overené (vyžaduje to katastrálny zákon).

Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
moja mamina zdedila dom, ktorý kúpnou zmluvou, ktorú nám poradil architekt prepísala na mňa v čase, keď už som bola vydatá. Keby som teraz ten dom znovu ja darovala alebo predala späť mamine, koľko spätne sa súd pozerá pri rozvode na majetok. Napríklad keby som sa rozvádzala o rok bude to súd riešiť prečo som to prepísala späť na maminu? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 27.12.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaša mama Vám darovala dom, ktorý zdedila. Dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve. AK by ste teraz následne dom darovali alebo predali Vašej mame, dom bude naďalej len v jej výlučnom vlastníctve a nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že by došlo k rozvodu manželstva Vašej matky, predmetný dom nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo doň nepatrí.

Otázkou je, či by Vaša mama počas trvania manželstva investovala nejaké finančné prostriedky do predmetného domu, potom v prípade rozvodu by predmetná investícia bola predmetom vyporiadania, keďže zo strany jej manžela by išlo o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a mal by nárok na vrátenie jedenej polovice investícií do domu.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
po rozvode sme s bývalým manželom spísali dohodu o vyporiadaní s BSM, podpísali pred notárom a elektronický cez Slovensko.sk a odoslali na kataster. Máme povinnosť informovať o dohode súd? Je potrebné im zaniesť podpísanú a notársky overenú kópiu dohody? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 13.12.2022)

Dobrý deň,
žiadnu informáciu resp. správu nie je potrebné zaslať súdu, ktorý Vás rozviedol. Súd v tomto štádiu s tým nemá nič spoločné.

Ak by ste sa dnes s už bývalým manželom nedohodli na vyporiadaní bezdpodielového spoluvlastníctva manželov v lehote do 3 rokov od rozvodu, potom by ste mohli podať žalobu na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a až na základe podaného návrhu by sa s touto súd zaoberal. Keďže ste sa s bývalým manželom dohodli na vyporiadaní bezdpodiel. spoluvlastníctva, otázka vyporiadania bezdpodiel. spoluvlastníctva súd už nezaujíma.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, som rozvedená skoro 2roky, ale ex stále býva v mojom dome, ktorého som vlastníčkou len ja. Dom mi daroval môj otec. Problém je v tom, že ex je alkoholik a poslednú dobu sa vyhráža, že ma zabije. Neustále vyvádza aj v noci a slovne ma napadá urážkami a nielen mňa, ale aj dcéru, ktorá žije s nami s 3 r. synčekom. Sme obe zúfalé, lebo chceme, aby sa odsťahoval, no on nechce, že nemá kam ísť. Čo môžem prosím Vás urobiť. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 11.12.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že k rozvodu došlo pred 2 rokmi. Z otázky nie je zrejmé či došlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré môžete s bývalým manželom vyporiadať v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva buď dohodou, alebo v uvedenej lehote do 3 rokov podať návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V otázke uvádzame, že dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve, ktorý ste nadobudli darom od svojho otca. Aj keď dom nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predpokladáme, že v čase trvania manželstva ste do domu investovali, prípadne tento rekonštruovali a v takomto prípade má teraz už bývalý manžel nárok na vyporiadanie investícií do Vašej nehnuteľnosti a to vo výške 1/2.

Pokiaľ ide o samotné vlastníctvo domu, toto sa rozvodom nemení. Manžel ak je situácia taká ako uvádzate v otázke, v prípade problémov odporúčam kontaktovať políciu, kde v zmysle ust. § 27a/ zákona o Policajnom zbore je oprávnená ho vykázať z domu :

"Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia (1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 14 dní od vykázania, pričom do tejto doby sa počíta aj deň vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti."

Pokiaľ ide o samotné vysťahovanie manžela z domu, tu musíte podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
Manželka podala nedávno žiadosť o rozvod a začíname diskutovať o rozdelení majetku. Tesne predtým sme sa nasťahovali do nového bytu v novostavbe. Hypotéku na 136. 000, - EUR sme zobrali spoločne kvôli výhodnejším podmienkam (manželka ma okrem toho hypotéku na byt, ktorý kúpila predtým ako sme sa spoznali, ten prenajíma), splácam ale zatiaľ iba ja (manželka skončila práve materskú). Na kúpu nového bytu sme použili ešte aj peniaze z predaja starého bytu (kúpil som pomocou hypotéky na moje meno ešte pred svadbou), ťažili sme z toho, že jeho hodnota sa od kúpy zdvojnásobila (z tej sumy som aj vyplatil zvyšok istiny starej hypotéky). Na zálohu sme dostali darované peniaze od svokra a pôžičku od mojich rodičov, ktorú splácam ja. Dočítal som sa, že spoločná hypotéka spadá tiež do bezpodielového vlastníctva. V novom byte chcem ostať bývať ja, manželka už zahlásila, že si nájde podnájom (začala zarábať, posledné 3 roky na náklady bývania prispievala iba čo sa týka potravín + internetu). Chcel by som vedieť na aký podiel ma nárok z hodnoty nového bytu podľa zákona. Ešte mi naposledy spomenula, že rozvedeným matkám (mame malú 3-ročnú dcéru, dohodli sme sa už na striedavej starostlivosti) zvyknú bývali manželia prispievať na nájom. Čo som čítal na internete to ale iba vtedy, ak by nebola schopná sa sama uživiť. Čo nie je jej prípad, ma celkom slušný plat. Je to pravda?
Vopred ďakujem.
Martin.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 22.11.2022)

Dobrý deň, položili ste pomerne obsiahlu otázku hlavne z hľadiska riešenia samotného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

Uvádzame ďalej, že príjem z prenájmu bytu, ktorý je vo vlastníctve manželky, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pokiaľ ide o vyporiadanie bytu, ktorý ste kúpili počas trvania manželstva, tu by mala manželka len nárok na vyplatenie časti hodnoty bytu po odpočte vkladu z predaja bytu, ktorý bol vo Vašom vlastníctve, po odpočte darov vo Váš prospech, prípadne darov výlučne v prospech manželky a zostatku hypotéku, ako aj splátok ostatných hypoték, ktoré uvádzate v otázke /byt, byt manželky/. Finančné toky a viac nehnuteľností sú vo Vašom prípade dosť komplikované.

Riešenie hypotéky/hypoték po rozvode musíte konzultovať výlučne s bankou, lebo dohoda o vyporiadaní BSM nie je pre banku právne záväzná.

Pokiaľ ide o požičané peniaze a ich splácanie, tu uvádzame, že ak peniaze boli splácané počas trvania manželstva, boli splácané z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /vyplatená mzda/.

Záverom poznamenávame, že manželka ani keby ste sa rozviedli nemá právny nárok na to, aby ste jej platili nájomné pri zabezpečení nového bývania. Zákon takýto nárok nepozná, pozná len príspevok na výživu rozvedeného manžela /ak rozvedený manžel nie je schopný sa sám živiť /§ 72 Zákona o rodine/.

Vzhľadom na zložitosť finančných tokov počas trvania manželstva odporúčam na vyporiadanie BSM po rozvode kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
rád by som sa spýtal, ako právo pristupuje ku finančným darom, ktoré boli darované počas manželstva bez spísanej zmluvy. Rodičia mi darovali pred 10 rokmi väčší finančný obnos na vyplatenie bytu, ktorý sme vtedy spoločne kupovali s teraz už exmanželkou. Tieto peniaze boli poslané na jej účet, keďže ten sa použil na vinkuláciu peňazí a následne prevedenie peňazí na účet predávajúceho. Teraz po rozvode si chcem nárokovať na túto čiastku. Mám na ne právny nárok, resp. v akom prípade by som o ne mohol prísť ak by sa vec dostala na súd? Peniaze boli posielané z účtu rodičov. Vopred ďakujem a skladám poklonu. Robíte tu skvelú robotu!

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.11.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva platí, že sa buď s bývalou manželkou dohodnete na vyporiadaní formou dohody v zmysle ust. § 149 Obč. zákonníka v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom ak ide o nehnuteľnosti, dohoda musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

V prípade, že sa s bývalou manželkou nedohodnete na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, je oprávnením jedného z Vás podať návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde platí ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

V otázke sa pýtate hlavne na to, či dar Vašich rodičov, ktorý bol len poukázaný na účet manželky, uvádzame, že samotný bankový účet je len platobným miestom, z ktorého bola uhradená následne kúpna cena pre predávajúceho.

Predpokladáme, že v samotnom prevodnom príkaze, ktorým rodičia darovali Vám ako synovi peniaze, nie je uvedený účel platby /dar pre Vás ako syna/. Podstatné pre vyporiadanie uvedenej sumy, ktorú chcete žiadať vrátiť v rámci vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka, bude to, aký bol úmysel darcov - rodičov či chceli obdarovať výlučne Vás alebo aj manželku, čo bude závisieť od samotných okolností, za ktorých k darovaniu peňazí došlo, ako aj samotných dokladov /bankový prevod/. Právny nárok na vrátenie resp. vyporiadanie uvedených peňazí máte minimálne v 1/2, všetko závisí od posúdenia úmyslu darcu /rodičov/, okolností darovania a dokladov o prevode peňazí.

Odporúčam z uvedeného dôvodu konzultáciu u advokáta a vyporiadanie BSM riešiť dohodou.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa informovať dostala som uznesenie o návrhu na podanie o rozvod. Žiadajú odo mňa písomné vyjadrenie k návrhu a podloženie dôkazov. Moja otázka znie, mám v tejto odpovedi riešiť aj majetkové veci, keďže sme nadobudli úvery počas manželstva + auto? Alebo to sa rieši až potom, keď nás rozvedú ?
Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že súčasťou konania o rozvod manželstva nie je vyporiadanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov. Toto BSM môžete vyporiadať po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva buď dohodou v lehote do 3 rokov alebo v rovnakej lehote môžete podať návrh na súd. Ak v uvedenej lehote 3 rokov sa nedohodnete na vyporiadaní BSM a ani nepodáte návrh na súd, potom v zmysle ust. §  150 Obč. zákonníka platí :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."
Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Manžel podal návrh na rozvod. 10 rokov spolu nebývame, manžel sa presťahoval do rodinného domu, ktorý mu darovala matka. Máme v spoločnom vlastníctve BSM 1/1 dvojizbový byt. Manžel žiada o vyplatenie. Moja otázka znie : musím vyplatiť jeho podiel naraz alebo je možnosť zo zákona to splácať, pretože by som musela byt predať, aby som mohla manžela vyplatiť. Ja by som sa ocitla na "ulici", pretože nemám kde ísť bývať. Úver mi banka nedá, mám 5 rokov do dôchodku. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.09.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a k rozvodu zatiaľ nedošlo. AK by došlo k rozvodu a následnému vyporiadaniu BSM, tu je možnosť buď sa potom s už bývalým manželom dohodnúť na vyporiadaní v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, alebo v uvedenej lehote podáte návrh na súd o vyporiadanie BSM.

Z otázky vyplývajú skutočnosti finančného charakteru a teda ak by ste sa nedohodli a bol by podaný návrh na súd bývalým manželom, ani v prípade, že by by bol prisúdený jemu neboli by ste povinná sa z bytu vysťahovať a byt vypratať, lebo v zmysle ustálenej judikatúry musel by vám manžel nájsť náhradné bývanie.

Vec odporúčam riešiť dohodou s manželom pokiaľ ide o vyplatenie jeho podielu na byte, ktorých výšku zákon neurčuje. Je to vec dohody vás a bývalého manžela. Ak by došlo k súdnemu konaniu, súdy obvykle v týchto prípadoch rozhodujú tak, že by ste boli povinná podiel manžela na byte vyplatiť v lehote max. do jedného roka. Otázkou je ktoré ďalšie veci by boli predmetom vyporiadania BSM po zániku manželstva.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na následné spísanie dohody o vyporiadaní BSM.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
po rozvode som sa s bývalým manželom vyporiadala s domom a to tak, že som vyplatila jeho spoluvlastnícky pošiel 1/2 k domu. On však má na dome ťarchu svoju matku. Ja na uznesení mala som len povinnosť ho vyplatiť. Platí teda ťarcha ďalej, keďže ja som výlučným vlastníkom?

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
samotné vyporiadanie BSM nemá vplyv na existenciu vecného bremena. Ak ste sa stali výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti a s oprávnenou s vecného bremena ste sa nedohodli na jeho zrušení, vecné bremeno trvá aj naďalej. Otázkou je, či svokra býva v uvedenom dome. Ak v dome býva, potom riešením je len dohoda o zrušení vecného bremena napr. za náhradu a na jej odsťahovaní sa z domu. Ak v dome nebýva a nemá tam ani trvalého bydlisko, potom rovnako riešením je dohoda o zrušení vecného bremena. V zmysle ust. § 109 Obč. zákonníka platí, že ak sa vecné bremeno nevykonáva 10 a viac rokov, potom zaniklo uplynutím času a svorka sa nemôže domáhať práva bývať v dome.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta za účelom vyriešenia veci.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
S manželom sa budeme rozvádzať a chce sa dohodnúť na delení majetku aj výživnom ešte pred súdom. Keďže nechcem pristúpiť na jeho dohodu, kde by som mala po predaji nehnuteľnosti podstatne nižšiu čiastku ako on, tak sa mi vyhráža. Chcela by som vedieť nakoľko sú jeho vyhrážky opodstatnené, a či je reálna možnosť, že mu to výjde.
Mame jeden byt s hypotékou v podielovom spoluvlastníctve napísaný na mňa a jeho mamu (v závere tie peniaze skončia uňho). Polovica bytu je moja a druhá oficiálne jej. Mame ešte pozemok bez hypotéky nadobudnutý už v rámci BSM.
Manžel ma s.r.o. Je tam ako jedniný konateľ (finančný poradca), bez zamestnancov. Povedal, že si vo firme vyčísli dlh 50 až 70 tisíc. Keďže vraj vyberal peniaze celý čas z pokladnice a nezdaňoval ich. Neviem už ako presne to povedal a čo presne vymyslel, bola to len jedna veta na zastrašenie. Ale vraj zdokladuje, že tie peniaze išli na našu domácnosť alebo na prerábku bytu, a že budeme tento dlh platiť na polovicu. Je prosím Vás možné, aby urobil niečo také pri s.r.o.? Aby som aj ja splácala jeho dlh, ktorý si zrazu vyčísli a povie, že tie peniaze išli do domácnosti? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že návrh na rozvode ani nie je podaný a preto dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je bezpredmetná. Je síce možná dohoda o budúcej zmluve o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá by nadobudla účinnosť až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva, ale vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzate v otázke, na tejto sa určite nedohodnete.

Na podmienky manžela v súčasnosti nepristupujte.

Uvádzate, že byt je v podielovom spoluvlastníctva vás a vašej svokry, tu je podstatné kedy a na základe čoho ste nadobudli podiel na byte. Pozemok ak patrí do BSM, polovica pozemku v rámci vyporiadania BSM, ak sa nedohodnete inak, patrí vám.

Pokiaľ ide o podnikanie manžela, jeho tvrdenia nepredstavujú riešenie, keďže podstatný je príjem a nevyhnutné výdavky na podnikanie. Pokiaľ bola s.r.o. založená počas trvania manželstva a peniaze na jej založenie boli použité z prostriedkov patriacich do BSM, s.r.o. patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podstatné v prípade sporu by boli doklady, vrátane toho, že rekonštrukcia bytu by musela byť preukázaná ako skutkovo /reálne vykonané práce v byte/, ako aj výdavkovými dokladmi.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a s manželom nepodpisujte žiadnu dohodu o vyporiadaní BSM.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť žijem z bývalým manželom po rozvode už rok v dome, ktorý sme nadobudli spolu počas manželstva. Ale stále sa vyhráža, že si podá návrh na vyporiadanie BSM a ja nechcem o dom prísť, chcela by som vedieť, či môžem niekde zistiť, či si to podal, aby som sa mohla pokúsiť o hypotéku a vyplatila ho, lebo to by som asi musela neviem, nerozumiem tomu ako to chodí. Ďakuje Dana

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred cca rokom. Dom patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a viazne na ňom hypotéka.

Vy vec zrejme nechcete riešiť súdnou cestou, i keď sa obávate právnych krkov manžela. Či vo veci bola podaná žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžete zistiť na prísl. okresnom súde vášho trvalého bydliska.

Vec napriek tomu odporúčame riešiť formou dohody o vyporidaní BSM v súlade ust. § 149 Obč. zákonníka a vzhľdom na okolnosť, že ide o nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná a podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností. Na spísanie dohody odporúčam kontaktovať advokáta. Uvádzam súčasne, že samotná dohoda o vyporiadaní BSM nie je pre banku záväzná a preto podmienky  dohody s bankou sa budú musieť riešiť osobitne resp. súčasne s samotnou dohodou o vyporiadní BSM.

Vo veci môžete kontaktovať aj anšu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť z manželom, ale pred 7 rokmi som zdedila rodičovský dom a nejaké pozemky. Chcem sa informovať, že, či pri rozvode budem musieť vyplatiť manželovi jeho podiel, keď list vlastníctva je písaný namna a aj v rozhodnutí o dedičstve je všetko písané namňa Manželia sme 27 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 16.07.2022)

Dobrý deň, vami zdedený majetok je vo vašom výlučnom vlastníctve a teda nespadá do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Keďže nehnuteľnosti sú vo vašom výlučnom vlastníctve, nespadajú do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a v prípade rozvodu tieto nehnuteľnosti ani nebudú predmetom vyporiadania BSM. Uvádzame tiež, že ak by na vaše nehnuteĺnosti boli použité finančné prostriedky patriace do BSM napr. na rekonštrukciu alebo modernizáciu, potom v prípade rozvodu a následného vyporiadania BSM by mal potom už bývalý manžel právo na vrátenie jednej polovice vložených investícií do vašich nehnuteľnosti. Z právneho hľadiska manžel na tieto nehnuteľnosti nemá žiadny právny nárok a vy s nimi môžete nakladať podľa svojho uváženia.

 

 

 

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, pán Ficek chcem sa opýtať, či je možné počas manželstva darovať osobne motorové vozidlo tretej osobe tak, aby po rozvode, ktorý bude o týždeň nebolo predmetom vysporiadania BSM. Prosím Vás o radu, či by si bývala manželka mohla po rozvode nárokovať polovicu z hodnoty auta alebo akým spôsobom by sa to dalo urobiť. Ďakujem pekne za odpoveď.  Roland

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že motorové vozidlo je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a teda v zmysle ust. § 145 Obč. zákonníka platí, že na darovanie motor. vozidla potrebujete súhas manželky :

"(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
(2/ Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia v nadväznosti na ust. § 40a/ Obč. zákonníka vyplýva, že manželka sa môže dovolávať neplatnosti darovacej zmluvy  a v príapde rozvodu  je samozrejmé, že manželka by mohla žiadať úhradu jednej polovice hodnoty motorového vozidla titulom vyporiadania BSM.
 

Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
mám taký problém. Manželstvo bolo rozvedené pred 12 timi rokmi. BSM po rozvode manželstva nebolo vysporiadané, nakoľko kvôli tomu prebiehali nejaké súdne konania, pretože s bývalým manželom sa nedalo dohodnúť. Pred 12timi rokmi mal spoločný rodinný dom nejakú hodnotu. Dnes má už úplne inú hodnotu. Chcem sa opýtať, ako je to s ocenením majetku na účely uzavretia dohody po rozvode manželstva - aká hodnota majetku sa na uzavretie dohody používa - hodnota v čase rozvodu, alebo hodnota v čase uzavretia dohody? Lebo napr. z praxe viem, že ak niekto zomrie, tak sa hodnota majetku do dedičstva oceňuje vždy ku dňu smrti toho, kto zomrel, a nie ku dňu prejednania majetku. Ďakujem za radu. Zuzana

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 07.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že manželstvo bolo právoplatne rozvedené pred 12 rokmi, pričom k vyporidaniu cestou súdu prípadne dohodou nedošlo.
V otázke spomínate spoločný rodinný dom, ktorý, keďže neuvádzate podrobnosti, predpokladáme, že bol nadobudnutý za trvania manželstva a teda z prostriedkov patriach do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak po rozvode v lehote do 3 rokov nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov /ďalej iba "BSM"/, prípadne ste sa v uvedenej lehote na vyporiadaní BSM, potom platí v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že nehnuteľnosť zo zákona patrí do podielového spoluvlastníctva manželov a preto nie je právne možné už vyporiadanie BSM, ktoré zaniklo rozvodom a zo zákona je daná lehota na jeho vyporiadanie či už dohodou alebo podaním návrhu na súd v rovnakej lehote.

Možnosťou je teda len vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 a nasl. Obč. zákonníka a to dohodou, ktorá zo zákona musí byť písomná alebo cestou súdu. Cena pri vyporiadaní dohodou je len na dohode jej účastníkov. V prípade, že sa nedohodnete a podáte návrh na súd, súd nariadi znalecké dokazovanie o určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti. T.j. : hodnota nehnuteľnosti v čase rozvodu už nie je v súčasnosti určujúca. Otázkou je tiež, kto je teraz užívateľom nehnuteľnosti, keďže druhému z manželov vzniká nárok na uzatvorenie zmluvy o nájme, keďže zrejme bývalý manžel nehnuteľnosť užíva výlučne sám a druhému manželovi v rozsahu jeho podielu vzniká nárok na nájomné a to aj spätne, avšak len 3 roky. Je to však tiež vec dohody.

Vo veci vyporiadania môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
má bývalý manžel po rozvode právo na dom, ktorý mi počas manželstva darovali rodičia? V tomto dome sme počas manželstva spolu bývali. Ďakujem. Daniela

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 05.04.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť je vo Vašom výlučnom vlastnáctve na základe darovacej zmluvy. Ak došlo k rozvodu, predmetná nehnuteľnosť nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo nehnuteľnosť nepatrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov /§ 143 Obč. zákonníka/.
Uvádzame, že ak priebehu manželstva došlo k rekonštrukcii domu resp. jeho modernizácii, potom v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka manžel v rámci vyporiadania BSM bude mať nárok na vrátenie jednej polovice investícií a to z dôvodu, že došlo k investícií do cudzej nehnuteľnosti aj keď ste manželia. Nejedná sa pritom o bežné práce napr.maľovanie domu a pod., lebo tieto práce by sa museli vykonávať aj napr. pri byte, ktorý by bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

V prípade záujmu resp. otreby kontaktujte voveci vyporiadania našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa dať rozviesť, sme manželia 7 rokov, pred svadbou som bola slobodná matka, manžel nie je otcom, ani si môjho syna neosvojil po svadbe, ale správa sa k nemu strašne, už to neviem zniesť. Manžel je cez týždeň v práci a cez víkend sa nalieva alkoholom. Intímny život pomerne žiadny. Pred svadbou mi babka darovala starší dom, počas manželstva sme zobrali úver a dom zrekonštruovali, ako sa prosím, bude postupovať pri vysporiadaní majetku. Ďakujem Marcela

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 28.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste sa stali vlastníčkou rodinného domu pred manželstvom na základe darovacej zmluvy, z čoho vyplýva, že rodinný dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Samotný prípadný rozvod nič nezmení na právnom stave  rodinného domu a Vy budete naďalej jeho vlastníčkou.

V otázke uvádzate, že ste počas trvania manželstva dom rekonštruovali z finančných prostriedkov poskytnutého úvaru počas trvania manželstva. Aj keď úver bol poskytnutý počas trvania manželstva a počas trvania manželstva, teda Vami a aj Vašim manželom, zo strany manžela išlo v podstate o investíciu do cudziueho majetku aj keď ste manželia. Ak by došlo k rozvodu manželstva, potom v súlade s ust. § 150 Obč. zákonníka platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak by došlo k rozvodu a následnému vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manžel  bude mať nárok na vrátenie - vyplatenie jedenej polovice uhradených splátok úveru. Je to však vec dohody, ako sa vyporiadate ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva a to buď dohodou v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva alebo rovnako v uvedenej lehote podate návrh o vyporiadanie BSM na súd /§ 149/.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
keď mame podpísanú Dohodu o vyporiadaní BSM overenú u notára, je potrebné ju posielať na súd? Ak nie, ako bude vedieť súd, že sme splnili lehotu vyrovnania do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode? Jana

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 23.02.2022)

Dobrý deň, nevieme z otázky, či predmtná dohoda o vyporiadaní BSM sa týka aj nehnuteľností. Ide o to, že podľa ust. § 149a/ Obč. zákonníka platí, že " pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

Ak sa dohoda o vyporiadaní týka aj nehnuteľností, táto podiela vkladu do katastra nehnuteľností. Samotný súd informovať o uzatvorení dohody o vyporiadaní BSM nie je potrebné, lebo to nemá oporu v zákone.
Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
s manželom sa rozvádzame. Bývame v rodinnom dome, kde ja vlastním 1/4 a manžel 3/4. Máme spolu 2 deti - 10 ročná dcéra a syna 2 roky. Môže ma manžel vyhodiť z domu? Už teraz mi robí problémy, psychicky ma týra. Zakazuje, aby moji rodičia prišli na návštevu, vyhadzuje moje veci, ťahá dcéru na svoju stranu, len aby vyvolal hádky. Chcel by deti do striedavej starostlivosti, ja s tým nesúhlasím, vzhľadom na vek deti. Má vôbec právo zakazovať mi návštevy rodiny? Mám právo po rozvode zostať s deťmi v dome?
Alebo môžem požadovať od manžela, aby mi zaobstaral bývanie vhodné pre mňa aj deti? Ľudmila

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rodinný dom je v podielovom spoluvlastnícve, ktorý bol zrejme nadobudnutý pred uzatvorením manželstva. Dom nie je predmetom BSM.

Pokiaľ ide o užívanie domu, Vy ako podielový spoluvlastník máte právo užívať aj podiel manžela a to aj z dôvodov rodinnoprávnych v zmysle ust.  zákona o rodine, ktorý zákona stanovuje, že je povinnosťou manželov žiť spolu. V otázke uvádzate, že ste zrejme už aj podali návrh na rozvod manželstva.

Aj  keby došlo k rozvodu manželstva a rozsudok o rozvode manželstva by nadobudol právoplatnosť, manžel potom už bývalý, nie je oprávnený Vás ani Vaše deti vyhodiť z domu.

Ak sa po rozvode nedohodnete na vyporiadaní BSM v lehote do 3 rokov, potom budete musieť podať návrh na súd o vyporidanie BSM. Keďže dom nepatrí do BSM, tento nebude predmetom vyporiadania BSM. Bude len na Vašej dohode, ako sa dohodnete na užívaní domu a jeho majetkoprávnom vyporidaní /zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlsatníctva/. Uvádzame tiež, že aj keď sa rozvediete, právny stav domu /podielové spoluvlastníctvo/ sa nijako nemení ani po uplynutí 3 rokov od rozvodu.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta a to hlavne z dôvodu, že keďže dom nepatrí do BSM, tento je možné vyporiadať aj teraz počas tejto situácie ako uvádzate v otázke. Vec je treba riešiť komplexne.

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
budem vďačná za Vašu pomoc, keď mi odpoviete na otázku: Je byt (resp. Jeho časť), ktorý som počas manželstva nadobudla darovaním od mojej mamy predmetom BSM? Ďakujem. Timea

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň, darovaný byt resp. podiel na byte, ktorý ste nadobudli darovaním od matky nie je predmetom BSM a Váš manžel na tento podiel nemá právny nárok. V prípade, že by ste podiel na byte predali, rovnako aj peniaze za podiel nepatria do BSM a ani na tieto manžel nemá právny nárok. Uvedené vyplýva ust. § 143 Obč. zákonníka. S Vašim podielom na byte môžete nakladať bez súhlasu manžela.

Uvádzame, že ak by ste podiel na byte predali a kúpili za nadobudnuté fin. prostriedky nejakú vec, potom ani táto vec nepatrí do BSM. Tiež uvádzame, že ak by ste za získané fin. prostriedky kúpili vec, pričom  na úhradu kúpnej ceny tejto novej veci by ste aj z časti použili fon. prostriedky patriace do BSM /napr. z vyplatenej mzdy/, táto nová vec už bude patriť do BSM.

 


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
s manželom sme sa rozviedli a teraz riešime majetkové vyporiadanie. Z realitnej kancelárie mi dali doklad o predajnej cene domu a  keďže manžel nesúhlasil, oslovil súdneho znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti. Chcem sa spýtať, čo všetko okrem domu bude znalec oceňovať. Máme letnú kuchyňu, ktorá v katastri zapísaná ešte nie je. Bude znalec oceňovať aj to, alebo len čo je v katastri zapísané? Ďakujem. Jaroslava

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 17.02.2022)

Dobrý deň, uvádzame, že ste urobili správne a obrátili ste sa v uvedenej veci na súdneho znalca na ohodnotenie nehnuteľností. AK stavba  - letná kuchyňa stojí na pozemku, znalec môže ohodnotiť aj túto, uvedie však že nie je zapísaná v katastri nehnuteľností.

Zrejme ste pozabudli podať ohlásenie drobnej stavby na stav. úrad v zmysle ust. stavebného poriadku, čo môžete urobiť aj dodatočne v zmysle ust. § 88a/  stav. poriadku :

"Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby."

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
žena sa vyhráže rozvodom, máme 3 ročného syna, čo čakať? Keď ide o náhradné ubytovanie. Keď určí súd mám jej ho aj platiť v plnej miere, či len zohnať a kde? Či tam kde si ona povie a bude jej vyhovovať? Aké sú postupy vďaka.  Ivan

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 12.02.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame nasledovné :

Poznamenávame, že v konaní o rozvod manželstva sa zo zákona nerieši otázka vyporiadania majetku patriaceho do BSM a teda ani otázka bývania, prípadne zabezepčenia náhradného bývania.

V otázke neuvádzate podstatné okolnosti, ktoré sa týkajú bývania v nehnuteľnosti. Podstatné je to, či nehnuteľnosť /byt, dom/ patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak patrí, potom v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka zo zákona je podiel manželov rovnaký. Bude vecou dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako sa dohodnete v lehote najneskoršie do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode alebo podáte návrh na súd o vyporiadanie BSM v rovnakej lehote.

Ak by nehnuteľnosť bola vlastníctvom len jedného z manželov /napr. ju nadobudol pred uzatvorením manželstva, alebo dederním prípadne darom/, potom nehnuteľnosť nie je v BSM a nebude predmetom vyporiadania po rozvode. Iná je prípadná otázka investíií do nehnuteľnsoti druhého manžela počas trvania manželstva.

Treba uviesť, že ak by došlo k rozvodu, Vy ako manžel prípadne manželka sa nemôžete navzájom vyhadzovať z domu/bytu a ani vysťahovať z nich. Pre toto by bolo poterbné rozhodnutie súdu a následne len na základe exekučného konania ak by nedošlo k dobrovoľnému vysťahovaniu z nehnuteľnosti.

Problematke náhradného bývania v prípade rozvodu sa na našej stránke venujeme v mnohých odpovediach. Podstata je tfá, že manžel, ktorý by mal povinnosť sa vysťahovať, môže sa cestou súdu v rámci vyporiadania majetku domáhať, aby súd uložil druhému manželovi povinnosť zabezpečiť mu náhradné bývanie, teda nie toto náhradné bývanie aj platiť, ale len zabezpečiť možnosť náhradného bývania /napr. zmluva o nájme/.

Pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť ďalšie okolností Vášho bývania.

Na našej stránke sa môžete oboznámiť s otázkami a odpoveďami ohľadom náhradného bývania po rozvode /napr. zadaním slovného spojenia do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke "náhradné bývanie po rozvode"/.

Ak by ste v uvedenej veci v prípade aktuálnosti problému potrebovali vedieť viac, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
s manželom máme v osobnom vlastníctve byt, ktorý sme kúpili za trhovú cenu od manželovho syna z prvého manželstva.
Predmetný byt bol najprv darovaný mojim manželom synovi z prvého manželstva po smrti manželovej bývalej ženy po dohode, že všetok nadobudnutý spoločný majetok (garáž, byt, záhrada, hotovosť, pozemky) daruje svojmu synovy a všetko čo nadobudneme po sobáši so mnou ostane nášmu spoločnému synovi.
Otázka : Môže si nárokovať dedičstvo z toho istého bytu ak ho už raz dedil ?
Môže manžel svoju polovicu darovať nášmu spoločnému synovi, alebo je potrebná závet? Dá sa stým niečo robiť, aby som ochránila synov majetok ? Iveta

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 09.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vy ako manželia ste vlastníkmi bytu, ktorý byt ste nadobudli kúpou od syna Vášho manžela po smrti jeho matky. Byt teraz patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Synovi Vášho manžela boli darované aj iné nehnuteľnosti /garáž, záhrada pozemky/ po úmrtí jeho matky.
Pýtate sa, či syn Vášho manžela, ktorý pochádza z prvého manželstva, v prípade úmrtia manžela bude mať nárok na tento byt.Pýtate sa ako právne ošetriť, aby tento byt v prípade úmrtia manžela nadobudol len Váš spoločný syn.

Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu manžela, predmetom dedenia bude aj tento byt, pričom v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predmetom dedenia bude len 1/2 bytu, pričom dedičom budete Vy ako pozostalá manželka, syn Vášho manžela a Váš spoločný syn, všetci v rovnakom pomere v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka. Dohoda dedičov je samozrejme možná, ku ktorej však nemusí dôjsť/, aj v rámci dedič. konania, teda napríklad aj taká, že podiel na byte nadobudne Váš spoločný syn.

Ak by ste chceli, aby  vlastníkom podielu na byte v príapde úmrtia manžela sa stal len Váš spoločný syn, možnosťou je spísanie závetu v prospech Vášho spoločného syna, kde v závete by musel manžel uviesť, že žiada aj započítanie darov v prospech syna z prvého manželstva /záhrada, garáž, pozemky/ a to s poukázaním na ust. § 484 Obč. zákonníka.

Na spísanie závetu odporúčame kontaktovať advokáta aj s dokladmi, ktoré spolínate v otázke /dedič. konanie, darovacie zmluvy/.

Úplným riešením, aby byt ani nebol predmetom dedenia v prípade úmrtia jeného z Vás, je spísanie darovacej zmluvy v prospech Vášho spoločného syna s manželom so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania vo Váš prospech ako manželov.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
ak mi chce babka darovať byt, ale som vydatá a nechcem, aby ak náhodou sa rozvediem s manželom, aby mal právo na polovicu bytu, dalo by sa to nejako obísť ? Alebo bolo by riešenie, ak by darovala byt na moju maloletú dcéru, teda jej pravnučku ?
Ďakujem. Zuzana

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň, ak By Vám stará mama darovala byt, byt bude vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Vzhľadom na okolnosť, že byt nebude v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v prípade rozvode tento Vám darovaný byt ani nebude predmetom vyporiadania BSM po rozvode.

Uvádzame aj iný príklad :

Ak by ste náhodou zomreli skôr ako manžel a v čase trvania manželstva, potom bude tento byt predmetom dedenia a manžel by nadobudol jednu polovicu domu a Vaša dcéra/syn tiež polovicu. Riešením pre prípad úmrtia je, aby ste spísali závet a určili ako závetného dediča výlučne Vášho potomka /dcéra/syn/. Manžel by tento závet z toho dôvodu, že nie je závetným dedičom by nemohol napadnúť, lebo ide o Vaše výlučné vlastníctvo.

Z uvedneého teextu anšej odpovede vyplýva, že nemusíte vec riešiť spôsobom, že stará mama daruje byt vnučke.

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či mám nárok po rozvode na dom, ktorý sme s manželom kúpili počas manželstva, ale z peňazí, ktoré sme získali tým, že manžel počas manželstva nadobudol byt, ktorý zdedil. Ďakujem za odpoveď. Anna

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste počas manželstva kúpili rodinný dom, na kúpu ktorého boli použité finančné prostriedky z predaja bytu, ktorý manžel nadobudol dedením.

Ak je situácia taká, ako uvádzame vyššie, rodinný dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, potom v prípade rozvodu platí ust.§ 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že manžel ako vlastník zdedeného bytu bude mať v prípade vyporiadania BSM -  rodinného domu, ak sa nedohodnete inak, na vrátenie sumy, ktorú vložil do kúpi rodinného domu. Otázkou je, či na kúpu rodinného domu boli použité výlučne len fin. prostriedky z predaja zdedeného bytu ako postačujúce na kúpu rodinného domu, alebo aj prostriedky patriace do BSM.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či mám po rozvode nejaký nárok na rodinný dom. Manžel zdedil dom ešte pred uzavretím manželstva a je napísaný iba na neho. Ďakujem. Silvia

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 18.08.2021)

Dobrý deň,
dom, ktorý zdedil manžel pred manželstvom nepatrí do bezdpodielového spoluvlastníctva, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
 
Otázkou je, či ste v predmetnom rodinnom dome aj spoločne žili a investovali do jeho rekonštrukcie. Ak je odpoveď kladná, potom v prípade rozvodu máte nárok, aby Vám bola vrátená jedna polovica vložených fin. prostriedkov počas trvania manželstva, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
ako mame postupovať prosím v nasledovnom prípade. S manželkou sme sa rozviedli a ani jeden si nemienime nárokovať na nič, čo užíva ten druhý a bolo nadobudnuté počas manželstva. Ale chceme podpísať nejakú dohodu o tom.
Ďakujem za odpoveď. Pavol

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 12.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade je potrebné spísať dohodu o vyporiadaní BSM v zmysle ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 149
(1)Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
 (2)Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.
 
§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
som ženatý a odišiel som z domu. Hypotéku brala manželka, lebo robí v banke a ja som spoludlžník. Splácali sme ju spoločne. Tým, že neuživam náš rodinný dom tak neprispievam k splácaniu hypo. Rozvodové papiere ešte nie sú podané. Čo sa môže stat pri rozvode a pri vysporiadaní majetku ? Dom a pozemok je písaný na mňa. Ďakujem. Miroslav

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 12.08.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste odišli z domu, na ktorý bola braná hypotéka, pričom RD je písaný na liste vlastníctva len na Vaše meno.

Z otázky usudzujeme, že dom ste nadobudli počas trvania manželstva a teda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/.

Ak ste z domu odišli a manželka spláca hypotéku v celosti, na právnom stave vlastníctva k nehnuteľnosti sa nič nemení. V prípade rozvodu a následného vyporiadania BSM platí, že ak sa v lehote do 3 rokov od rozvodu nedohodnete na vyporiadaní BSM prípadne v uvedenej lehote nepodáte návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom bude platiť ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Uvádzame, že pri rozvode sa BSM nevyporadúva, ale až následne po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. V prípade spísania dohody o vyporiadení BSM bude potrebné ešte kontaktovať banku a vyporiadať aj hypotéku priamo s bankou.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Sme z manželom v rozvodovom konaní a máme spoločnú nehnuteľnosť na hypotéku, v ktorej on teraz asi 5 mesiacov býva a aj platí hypotekárny úver. Je možné, aby nehnuteľnosť predal bez môjho súhlasu, či podpisu? Ďakujem. Dagmar

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 04.08.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, manžel bez Vášho súhlasu nehnuteľnosť predať nemôže, pričom poukazujeme na ust. § 145 Obč. zákonníka :

"(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

V otázke uvádzate, že manžel v nehnuteľnosti býva, Vy ste sa zrejme odsťahovali. AK je to tak, uvádzame, že aj keď ste v rozvodovom konaní, neboli ste povinná sa z domu odsťahovať a manžel Vás z domu ani nemôže vyhodiť, lebo dom je v bezpodielovom spoluvlastníctve a BSM trvá.

V prípade problémov resp. záujmu ohľadom rád pri rozvode, pri vyporiadaní BSM, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som vedieť ak sa manželia po rozvode dohodnú, že naďalej budú užívať spoločne majetok tak ako to bolo počas manželstva potrebujem to niekde oznámiť ? Yveta

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva a čo by bolo predmetom vyporiadania BSM.

To, že zatiaľ nebudete vyporiadavať BSM či už na základe písomnej dohody, alebo cestou súdu, nemusíte nikomu oznamovať, teda nie žiadnemu súdu prípadne úradu.

Podľa ust. § 149 ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva sa nedohodnete písomne, prípadne nepodáte návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom zo zákona platí, že nehnuteľnosti patriace do zaniknutého BSM budú v podielovom spoluvlastníctve oboch bývalých manželov. Pokiaľ ide o hnuteľné veci, tieto budú vo vlastníctve toho z manželov, ktorý ich pre svoju potrebu a potrebu svojej rodiny užíva ako ich vlastník.

V prípade záujmu o vyporiadanie BSM kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
rada by som sa niečo opýtala. Po rozvode z manželom sme uzavreli BSM u právnika na dobu 2 roky, avšak s bývalým manželom sme opäť našlo cestu k sebe a žijeme spolu. Následne tak majetok nechceme deliť a budeme ho naďalej užívať spolu. Chcem sa spýtať je nutné nejako BSM zrušiť ? Norika

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 20.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste sa s manželom rozviedli, avšak naďalej žijete spolu. V otázke uvádzate, že máte spísanú dohodu o vyporiadaní BSM na dobu dvoch rokov /nevieme, či z Vašej strany pri písaní otázky nedošlo k preklepu, lebo uvádzate, že dohodu o vyporiadaní BSM ste uzatvorili na dva roky/. Nepíšete v otázke čo bolo predmetom dohody o vyporiadaní BSM, či len hnuteľné veci, alebo aj nehnuteľnosti.

Ako odpoveď na Vami uvedenú otázku musíme uviesť, že to že ste sa rozviedli, zo zákona zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. To, že nateraz žijete spolu neznamená, že bezpodielové spoluvlastníctvo sa obnovilo, keďže BSM môže vzniknúť len v prípade uzatvorenia manželstva a spoločným žitím s bývalým manželom sa BSM zo zákona neobnoví. Dôvod je prostý, a to ten, že nie ste manželia.

 

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať som po rozvode už tretí týždeň dostal som už aj papier právoplatnosti, máme spoločný majetok s bývalou a nevieme sa rozhodnúť. Ja by som chcel vzdať moju časť synovi, ktorý už v auguste bude mať 18 rokov, či sa to dá. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň, pokiaľ chete vyporiadať BSM po rozvode, je možná aj dohoda o vyporiadaní BSM, ktorá v prípade nehnuteľností musí byť písomná a účinnosť nadobpda vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka.

Ak sa chcete dohdonúť na celkovom vyporiadaní aj ohľadom hnuteľných aj nehnuteľných vecí, odporúčame vždy len písomnú dohodu. V dohode o vyporiadaní BSM nemôžete BSM vyporiadať tým spôsobom, že svoj podiel na BSM ponecháte resp. sa vzdáte v propech syna a to ani po dosiahnutí plnoletosti a to z dôvodu, že on nie je účastníkom právneho vzťahu pri vyporiadaní BSM. Účastníkmi dohody sú manželia.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
prosím o odpoveď, či by manžel mal nárok na auto, ktoré si chcem kúpiť, pri rozvode, aj keď už tri roky máme každý svoj účet a auto si chcem kúpiť z mojich peňazí.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že aj keď máte ako manželia samostatné bankové účty počas trvania manželstva, pričom BSM za trvania manželstva nebolo zrušené, v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka platí, že príjem nadobudnutý za trvania manželstva patrí do BSM a teda aj MV bude patriť do BSM. To, že máte samostatné bankové účty nie je podstatné.

CItujeme ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Iné by to bolo v prípade, že peniaze na kúpu auta by ste získali napr. darovaním a z týchto darovaných peňazí by ste si kúpili MV. V tomto prípade by MV už do BSM nepatrilo.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, sme v rozvodovom konaní. Manžel podpísal rodičovskú dohodu s konkrétnou výškou výživného a stykom a musela som tam napísať vyrovnanie BSM (peniaze na kúpu bytu pre mňa a dcéru), ale zrazu nič neplatí z jeho strany. Povedal, že s BSM nedostanem nič, že už všetko previedol inam. Všetky akcie cenné papiere dividendy. Moja otázka znie dá sa to dohľadať a dokázať, že to spravil účelovo, aby ma nemusel vyplatiť? Ďakujem za odpoveď. Zuza

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste v rozvodovom konaní, teda nie je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

Je spísaná rodič. dohoda ohľadom maloletého dieťaťa, ktorú ste zrejme už aj odstúpili na súd a to s tým dodatkom, že rodič. dohoda sa považuje aj za vyporiadanie BSM.

Podľa ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"§ 149
(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

Vzhľadom na okolnosť, že Vaše manželstvo nie je právoplatne rozvedené, dohoda je neplatná, keďže v čase jej podpísania - pred rozvodom - nie je známy rozsah majetku, ktorý bude predmetom vyporiadania, a v konečnom dôsledku k rozvodu ani nemusí dôjsť.

Nepoznáme obsah Vašej rodič. dohody s obsahom aj o vyporiadaní BSM.

V zmysle zákona je síce možné uzatvorenie dohody o budúcom vyporiadaní BSM, v ktorej by ste si dohodli odklad účinnosti zmluvy ku dňu právoplatnosti rozvodu manželstva; túto formu ; zmluvy však v otázke neuvádzate.

Odporúčame vec konzultovať s advokátom.

 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, Vám prajem.
Otec (65) sa rozviedol s mojou nevlastnou matkou (51). Rozviedli sa po 28 rokoch.
Nevlastná matka chce vyplatiť otca so sumou 15000 € a nech odíde preč. Vyjadrila sa, že otec si viac nezaslúži /osem rokov nepracoval/. Ale dôvod prečo otec nepracoval je ten, že dostal mozgovú porážku a po porážke sa mu pridružili ešte rôzne iné choroby a už nebol schopný chodiť do práce. Otec počas ich manželstva podnikal a zarábal peniaze čo je približne 20 rokov. Majetok nadobudli počas manželstva.
Pred dvomi rokmi si zobrali pôžičku vo výške 10000 € na novú strechu, aby mohli dostať pôžičku museli dať ohodnotiť dom, ktorý v tej dobe mal hodnotu 77000 eur. Približne pred rokom si jeho nevlastná manželka ešte zobrala pôžičku na auto vo výške 10 tisíc eur. Všetko sa platilo z jej účtu, na ktorý jej chodila výplata. Plus len ona disponovala s ID otca, nakoľko otec po porážke sa v tom nevyzná.
A teraz nastáva moja otázka: Na čo ma v takomto prípade môj otec nárok. Manželka mu povedala, že mu dá 15000 €, a keď s tým nebude súhlasiť, súd mu ani toto neprizná.
Vopred Vám pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. Predpokladáme však, že pred menej ako 3 rokmi. Ak by však rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi a nebol podaný návrh na súd na vyporiadanie BSM, potom zo zákona platí, že RD je v podielovom spoluvlastníctve.

Ak to tak nie je, potom riešením je spísanie dohody o vyporiadaní BSM. Predpokaldáme, že RD je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, vrátane pozemku. Poznamenávame, že Váš otec nie je povinný sa z RD vysťahovať a ani jeho už bývalá manželka ho z RD nemôže vyhodiť a vysťahovať.

V otázke uvádzate, že RD pred dvoma rokmi mal podľa znal. posudku hodnotu 77000 €, z čoho jedna polovica je 38500 €, čo je podiel Vášho otca pri vyporiadaní v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

T.j. : Pri vyporiadaní cestou súdu, súd vychádza z uvedeného zák. ustanovenia.

Riešením /nepoznáme stavebnú dispozíciu domu/ je aj rozdelenie domu dve samostatné bytové jednotky.

To, že sa výdavky spojené s bývaním resp. splátky pôžičiek platili z jej účtu v banke, teda bankový účet je vedený na meno býv. manželky, nie je v tomto prípade podstatné a to z dôvodu, že príjem zo zamestnania resp. aj ID Vášho otca, patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Poznamenávame, že predmetom vyporiadania BSM je aj hnuteľný majetok.

Vo veci ID odporúčame kontaktovať soc. poisťovňu, aby ID poberal otec priamo.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM.

 

 


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som rozvedená 2 roky a teraz sa chcem s exmanželom dohodnúť na vyporiadaní BSM, ale on nemá záujem takže to chcem dať na súd. Ale počas manželstva som dostala od žijúcej matky dedičstvo. Neprebehlo však platné dedičské konanie. Chcem sa spýtať, či by sa to počas súdu dalo preukázať len svedkami alebo treba na to notársky overené potvrdenie, že som to prijala ako dedičstvo od matky. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň. Ak došlo k prevodu majetku počas života Vašej matky, určite nešlo o dedičstvo v pravom zmysle slova. K dedeniu totiž môže dôjsť jedine v prípade smrti (lat. mortis causa). Domnievam sa preto, že medzi Vami a matkou došlo k bezodplatnému prevodu majetku. Ak je tomu tak, po právnej stránke išlo o darovanie. Pritom veci získané počas trvania jedným z manželom na základe darovania sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak je tomu tak, malo by ísť o Váš výlučný majetok. V rámci súdneho konania môžete takéto darovanie preukázať najmä listinnými dôkazmi - darovacou zmluvou, príp. svedeckými výpoveďami.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď a ešte by som mala dve otázky. Vyporiadanie BSM môžem podať v deň, keď podávam návrh na rozvod? Vyjadrenie sa návrhu na rozvod musí byt tiež tri krát vyhotovený, ako návrh na rozvod? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň, ak máte maloleté deti, tak sa vyjadrenie Vášho manžela k návrhu na rozvod manželstva podáva v troch vyhotoveniach. Ak máte bezdetné manželstvo, resp. deti sú už dospelé, vyjadrenie sa podáva vo dvoch vyhotoveniach. Žalobu o vyporiadanie BSM však nemôžete podať zároveň s návrhom na rozvod manželstva, nakoľko BSM zanikne až právoplatnosťou rozsudku o rozvode. Rovnako ak sa s manželom viete dohodnúť na vyporiadaní BSM nie je potrebné do toho zainteresovať súd. Stačí spísať dohodu o vyporiadaní BSM, ktorá bude mať všetky zákonom vyžadované náležitosti. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku