Máte
otázku?

Vymáhanie exekúcie v štátoch EU


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Ak mám na Slovensku exekúciu a zamestnám sa v krajinách eu. Má právo exekútor vymáhať pohľadávku od zamestnávateľa? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Dobrý deň, slovenský exekútor nemá právo vymáhať pohľadávku v zahraničí, pretože jeho pôsobnosť je  obmedzená iba na územie Slovenskej republiky.

Veriteľ však môže začať exekučné konanie na podklade slovenského rozhodnutia aj v inej krajine európskej únie. Proces uznania rozhodnutia je pomerne jednoduchý. Takže sa môže stať, že ak odídete napríklad do Českej republiky, nájdete si tam prácu, tak český exekútor na podklade slovenského rozhodnutia môže začať exekúciu a strhávať Vám peniaze od zamestnávateľa.

Od 1.marca 2017 platí  jednoduchý spôsob oddlženia - osobný bankrot. Ak máte viac exekúcii a stále sa vám to nabaľuje, skúste porozmýšľať nad osobným bankrotom. Zbavíte sa tak všetkých dlhov.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, ak som si založil účet Česku, môže mi naň exekútor siahnuť?

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2021)

Dobrý deň,

 

slovenský exekútor môže vykonávať exekúciou vo všeobecnosti len na území SR. Ak by sa mala exekúcia vykonať v zahraničí, musel by byť exekučný titul vykonateľný aj v tom ktorom zahraničnom štáte a v ňom by sa musel podať návrh na vykonanie exekúcie na podklade takto vykonateľného exekučného titulu. Exekúciu by ale vykonával český exekútor. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobry den.
Chcel by som sa opytat mam exekuciu na Slovensku zijem v New Yorku a ak mi chce niekto poslat peniaze cez banku na moj americky ucet na moje meno moze na tie peniaze siahnut exekutor ked niekto cudzi odosiela peniaze na moje meno?
Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň p. Stus,
pokiaľ chce niekto poslať na Váš účet zo SR cez svoj vlastný účet na Váš účet v USA, exekútor v SR na túto transakciu nemá dosah a to z jednoduchého dôvodu, že účet osoby, ktorá Vám posiela peniaze nie ej predmetom exek. konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
s bývalým manželom nás rozviedli v 01/ 2016. Máme dvoch synov, pričom starší ostal po rozvode s otcom a mladší bil prisúdený mne. Vtedy sme žili všetci v Anglicku a súd rozhodol prispievať každému z rodičov na dieťa po 150, - GBP. Po vzájomnej dohode sme usúdili, že si nebudeme posielať jeden druhému peniaze, lebo sme mali stanovenú rovnakú výšku výživného. Keď starší syn dovršil vek 18 rokov, vrátil sa bývalý manžel žiť spať na Sk a ja som so synmi ostala žiť v Anglicku, nakoľko tu obidvaja navštevujú školy. Bola som u právnika a chcela som právne ošetriť zverenie staršieho syna do opatery, ale ten mi vysvetlil, že nakoľko je už právne zodpovedný sám za seba, už to nie je nutné, a tak isto, že ak chce on, aby sme mu posielali alimenty, musí si o ne požiadať už sám. Ja som po roku a pol podala u právnika žiadosť na exekúciu za neplatenie povinného výživného na mladšieho syna, ale žiadala som až od dátumu po dovŕšení 18 veku staršieho syna. K dnešnému dňu to je 20 mesiacov. Starší syn od 09/2019 študuje na univerzite v Oxforde. Býva tam na internáte, ale chodí domov, stravujem ho, periem mu a pravidelne mesačne mu prispievam ešte sumou 100, - GBP, ale posielam ich na účet priamo synovi. Mladší syn má 8 rokov a ja žiadam výživné len na neho. Bývalý manžel bol u svojej právničky a chce na mňa podať exekučný príkaz na vymáhanie výživného, ale už odo dňa rozvodu. Jeho právnička s tým súhlasí. Píšu, že na staršieho syna odo dňa rozvodu do dnešného dna vôbec neprispievam, že sa stará o neho výlučne on, čo nie je vôbec pravda. Je to v poriadku? Môže právnička podať nepodložený exekučný príkaz? Môžu na mňa podať exekúciu? A môžu mi zablokovať peniaze na anglickom účte? Ja tu mám obidvoch synov, musím platiť nájom, stravu, školu a všetko. Keď mi zablokujú peniaze na účte, nebudeme mať z čoho žiť. Viete mi poradiť prosím, ako sa môžem brániť?

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň, táto problematika je z pohľadu práva trochu zložitá, preto sa Vám ju pokúsim čo najjednoduchšie vysvetliť. Výživné na maloleté deti nie je možné podľa slovenského práva navzájom započítať. Tzn. že hoci ste mali určenú rovnakú výšku výživného, z pohľadu práva ste si ju mali navzájom platiť. Z toho dôvodu Vám obom vznikol dlh na výživnom. Tento dlh je možné spätne žiadať v lehote troch rokov. Ostatné (staršie) výživné je už premlčané. V teoretickej rovine teda môžu od Vás žiadať spätne výživné na staršieho syna za tri roky, avšak iba do obdobia, kedy ste ho prevzali do svojej starostlivosti. Tzn. že dlžná ste za obdobie troch rokov do doby, kedy ste sa začali o neho starať. Na druhej strane otec detí je dlžný za ostatné tri roky na mladšieho. Exekúciu by však voči Vám museli začať v UK, inak slovenský exekútor nemá právomoc siahať na majetok v UK.  Máme však za to, že tieto tvrdenia využívajú skôr ako nástroj na vyjednávanie, aby ste Vy od neho nepožadovali dlžné výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Ahoj, ak to sem nepatrí sa ospravedlňujem. Mám nejakú dlžobu u exekútora a dala som si na účet odkladať peniaze pre malú. Účet je na moje meno a účet mám anglicky. Volá sa monese. Môže mi slovenský exekútor siahnuť na peniaze.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, slovenský súdny exekútor má právomoc vykonávať exekúciu na majetku, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, resp. na bankových účtoch slovenských bánk. Ak je Vami spomínaný bankový účet založený v zahraničí, na tieto peniaze slovenský súdny exekútor nemá dosah. Oprávnený by musel podať návrh na vykonanie exekúcie v zahraničí, aby bola exekúcia začatá aj v krajine, kde máte zriadený bankový účet.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám exekúcie na SR,  ktoré sa ťahajú asi 1,5 roka. Na SR mi je ťažko sa zamestnať. Ak by som sa zamestnal v Rakúsku je možné mi siahnuť na mzdu. A v akom čase by to všetko trvalo. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

v akom časovom horizonte by mohlo dôjsť aj k postihnutiu Vašej mzdy v Rakúsku Vám uviesť nevieme, všetko závisí od šikovnosti a rýchlosti konania veriteľa , t.j. oprávneného v exekučnom konaní a či vôbec sa vie v uvedenej problematike orientovať.

Možnosťou pre veriteľa je obrátiť sa priamo na exekútora v príslušnej krajine.

Súčasne podľa ust. zákona č. 54/2017 Z.z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov veriteľ by sa mohol obrátiť na prísl. súd na zablokovanie Vašich účtov, ktorý bol prijatý na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014

K vydaniu eur. príkazu na zablokovanie účtov nemôže dôjsť v prípade ak sa jedná :

majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku alebo zo zväzku, ktorý má podľa rozhodného práva pre takýto vzťah porovnateľné účinky ako manželstvo,
závety a dedenie vrátane vyživovacích povinností v dôsledku smrti;
pohľadávky voči dlžníkovi, v súvislosti s ktorým sa začalo konkurzné konanie, konanie o likvidácii obchodných spoločností alebo iných právnických osôb v úpadku, 
sociálne zabezpečenie,
rozhodcovské konanie.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň ja by som sa chcela opýtať ak ma môj manžel exekúciu V Čechách revízor ho chytil v električke a pokutu dostal. Od toho ubehli asi 2 roky chceli by sme to vyplatiť, lenže sa nevieme na koho obrátiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň,

obyčajne na stránke príslušného dopravného podniku je uvedené aj bankové spojenie, na ktoré je možné príslušnú pokutu uhradiť.

Takže odporúčame zistiť na stránke dopravného podniku číslo účtu a pri úhrade uviesť meno čierneho pasažiera, aby platbu vedeli spárovať. Obyčajne sa tento údaj nachádza v časti o prepravnej kontrole.

V prípade, že by predmetný údaj na stránke chýbal, musíte kontaktovať prísl. dopravný podnik, aby Vám písomne oznámil číslo účtu.

Ak by ste predmetný údaj nevedeli nájsť na stránke DP, napíšte nám mesto dopr. podniku a nájdeme túto informáciu pre Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám problém s exekúciou, ktorá je vedená proti mojej osobe, aj keď bol celý záväzok uhradený. Pohľadávka bola prevzatá treťou osobou. Nakoľko nežijem na Slovensku už pár rokov neviem ako ďalej postupovať.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň, ak máte vedomosť o tom, že je voči Vám vedené exekučné konanie, hoci ste svoj dlh už uhradili bude vhodné, ak splnomocníte tretiu osobu (či už príbuzného alebo advokáta), aby nahliadol do exekučného spisu. Pri nahliadnutí do exekučného spisu dotyčná osoba zistí, v akom štádiu je exekučné konanie, či evidujú Vaše platby a prečo prebieha exekúcia naďalej, ak ste svoj dlh uhradili. V tomto prípade bude podstatné skúmať aj to, keby Vám bolo oznámené postúpenie pohľadávky, a či ste vykonané úhrady poslala v tom čase známemu veriteľovi. Po oznámení postúpení pohľadávky je totiž nutné dlh uhrádzať "novému" veriteľovi. V prípade, že by chceli v tejto veci poskytnúť právnu pomoc, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Mám na krku exekútora v zahraničí konkrétne vo Veľkej Briatánii, keďže bývam v podnájmu ma izbe a nemám žiadne veci, ktoré by mi mohol zobrať dá sa dohodnúť na splátkovom kalendári alebo niečom podobnom ?  Peniaze budem mať až po obede ale exekútor nechce čakať čo mám robiť?

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2018)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Pre exekúciu vykonávanú na území Veľkej Británie platia predpisy tohto štátu, preto Vám v tejto veci nemôžeme poskytnúť právnu pomoc.

 

2./ Postup výkonu rozhodnutia na území Veľkej Británie sme našli na tomto linku : https://e-justice.europa.eu/content_enforcing_a_judgment_in_the_same_member_state-52-ew-en.do

 

Dúfame, že Vám naša rad pomôže. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď len sa chcem opýtať ešte konkrétne na Rakúsko ďakujem ján.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Dobrý deň, ak máte exekúciu na slovensku, znamená to, že bolo vo veci rozhodnuté a existuje exekučný titul, ktorý Vás zaväzuje uhradiť dlh (napríklad súdne rozhodnutie). Exekučný titul môže byť vykonateľný aj v zahraničí. Nie však slovenským exekútorom. Musel by to riešiť exekútor v Rakúsku. To znamená, že najskôr by musel veriteľ podať návrh na exekúciu v Rakúsku a až potom by na Váš príjem mohli siahnuť v Rakúsku. 

Ak veriteľ nevie, že pracujete v Rakúsku, potom ho nenapadne to tam riešiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku