Máte
otázku?

Vymáhanie exekúcie v štátoch EU


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislava

Otázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Ak mám na Slovensku exekúciu a zamestnám sa v jednej z krajín Európskej únie, má exekútor právo vymáhať pohľadávku od môjho zamestnávateľa? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

Dobrý deň, slovenský exekútor nemá právo vymáhať pohľadávku v zahraničí, pretože jeho pôsobnosť je  obmedzená iba na územie Slovenskej republiky.

Veriteľ však môže začať exekučné konanie na podklade slovenského rozhodnutia aj v inej krajine európskej únie. Proces uznania rozhodnutia je pomerne jednoduchý. Takže sa môže stať, že ak odídete napríklad do Českej republiky, nájdete si tam prácu, tak český exekútor na podklade slovenského rozhodnutia môže začať exekúciu a strhávať Vám peniaze od zamestnávateľa.

Od 1.marca 2017 platí  jednoduchý spôsob oddlženia - osobný bankrot. Ak máte viac exekúcii a stále sa vám to nabaľuje, skúste porozmýšľať nad osobným bankrotom. Zbavíte sa tak všetkých dlhov.

Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám na sebe exekúciu na Slovensku a bankrot môžem vyhlásiť až o päť mesiacov. Chcel by som teraz ísť pracovať do Talianska. Ak si založím účet v talianskej banke, môže slovenský exekútor siahnuť na moju výplatu, ktorú dostanem v Taliansku na tento účet? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, A.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 02.05.2024)

Dobrý deň, vo vcei uvádzame, že súdny exekútor zo Slovenska nemôže siahnúť na bankový účet vedený v zahraničí, lebo jeho územná pôsobnosť je obmedzen na územie Slovenskej republiky. Uvádzame však, že oprávnený v exek. konaní sa môže obrátiť aj na vykonávací orgán v zahraničí, keďže exekučný titul /platobný rozkaz, rzsudok/ sú vykonateľné vo všetkých štátoch EÚ.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, plánujem sa presťahovať a žiť v Českej republike. Môže mi exekútor zasiahnuť môj zahraničný účet alebo môj plat? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
právomoc slovenského exekútora je obmedzená hranicami Slovenskej republiky. Veriteľ však môže podať návrh na vykonanie exekúcie aj v iných štátoch EÚ, teda napríklad aj v Českej republike a na uvedené položky Vám bude môcť následne siahnuť český exekútor. 


Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám otázku: Môže Nemecká spolková republika siahnuť na moje peniaze alebo výplatu, keď sa vrátim späť na Slovensko?

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
na túto otázku nie je možné bez ďalších podrobností odpovedať. Môžem Vám však uviesť, že súdny exekútor alebo iný vykonávateľ súdneho rozhodnutia v tej ktorej krajine má vždy právomoc siahnuť iba na majetok na území tej krajiny, resp. v inštitúciách (bankách) tej krajiny. Je to podobné ako súdny exekútor zo Slovenska nevie siahnuť na majetok zamestnanca v Nemecku, hoci ide o slovenského štátneho občana s dlhmi.


Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, ak som si založil účet v Česku, môže mi naň exekútor siahnuť?

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 23.02.2021)

Dobrý deň,

 

slovenský exekútor môže vykonávať exekúciou vo všeobecnosti len na území SR. Ak by sa mala exekúcia vykonať v zahraničí, musel by byť exekučný titul vykonateľný aj v tom ktorom zahraničnom štáte a v ňom by sa musel podať návrh na vykonanie exekúcie na podklade takto vykonateľného exekučného titulu. Exekúciu by ale vykonával český exekútor. 


Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal na nasledovúci problém. Mám exekúciu na Slovensku, ale žijem v New Yorku. Ak mi chce niekto poslať peniaze cez banku na môj americký účet, na moje meno, môže sa exekútor týmto peňažným prostriedkom dotknúť? I keď peniaze odosiela na moje meno iná osoba? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň p. Stus,
pokiaľ chce niekto poslať na Váš účet zo SR cez svoj vlastný účet na Váš účet v USA, exekútor v SR na túto transakciu nemá dosah a to z jednoduchého dôvodu, že účet osoby, ktorá Vám posiela peniaze nie ej predmetom exek. konania.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
s bývalým manželom nás rozviedli v 01/ 2016. Máme dvoch synov, pričom starší ostal po rozvode s otcom a mladší bil prisúdený mne. Vtedy sme žili všetci v Anglicku a súd rozhodol prispievať každému z rodičov na dieťa po 150, - GBP. Po vzájomnej dohode sme usúdili, že si nebudeme posielať jeden druhému peniaze, lebo sme mali stanovenú rovnakú výšku výživného. Keď starší syn dovršil vek 18 rokov, vrátil sa bývalý manžel žiť spať na Sk a ja som so synmi ostala žiť v Anglicku, nakoľko tu obidvaja navštevujú školy. Bola som u právnika a chcela som právne ošetriť zverenie staršieho syna do opatery, ale ten mi vysvetlil, že nakoľko je už právne zodpovedný sám za seba, už to nie je nutné, a tak isto, že ak chce on, aby sme mu posielali alimenty, musí si o ne požiadať už sám. Ja som po roku a pol podala u právnika žiadosť na exekúciu za neplatenie povinného výživného na mladšieho syna, ale žiadala som až od dátumu po dovŕšení 18 veku staršieho syna. K dnešnému dňu to je 20 mesiacov. Starší syn od 09/2019 študuje na univerzite v Oxforde. Býva tam na internáte, ale chodí domov, stravujem ho, periem mu a pravidelne mesačne mu prispievam ešte sumou 100, - GBP, ale posielam ich na účet priamo synovi. Mladší syn má 8 rokov a ja žiadam výživné len na neho. Bývalý manžel bol u svojej právničky a chce na mňa podať exekučný príkaz na vymáhanie výživného, ale už odo dňa rozvodu. Jeho právnička s tým súhlasí. Píšu, že na staršieho syna odo dňa rozvodu do dnešného dna vôbec neprispievam, že sa stará o neho výlučne on, čo nie je vôbec pravda. Je to v poriadku? Môže právnička podať nepodložený exekučný príkaz? Môžu na mňa podať exekúciu? A môžu mi zablokovať peniaze na anglickom účte? Ja tu mám obidvoch synov, musím platiť nájom, stravu, školu a všetko. Keď mi zablokujú peniaze na účte, nebudeme mať z čoho žiť. Viete mi poradiť prosím, ako sa môžem brániť?

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň, táto problematika je z pohľadu práva trochu zložitá, preto sa Vám ju pokúsim čo najjednoduchšie vysvetliť. Výživné na maloleté deti nie je možné podľa slovenského práva navzájom započítať. Tzn. že hoci ste mali určenú rovnakú výšku výživného, z pohľadu práva ste si ju mali navzájom platiť. Z toho dôvodu Vám obom vznikol dlh na výživnom. Tento dlh je možné spätne žiadať v lehote troch rokov. Ostatné (staršie) výživné je už premlčané. V teoretickej rovine teda môžu od Vás žiadať spätne výživné na staršieho syna za tri roky, avšak iba do obdobia, kedy ste ho prevzali do svojej starostlivosti. Tzn. že dlžná ste za obdobie troch rokov do doby, kedy ste sa začali o neho starať. Na druhej strane otec detí je dlžný za ostatné tri roky na mladšieho. Exekúciu by však voči Vám museli začať v UK, inak slovenský exekútor nemá právomoc siahať na majetok v UK.  Máme však za to, že tieto tvrdenia využívajú skôr ako nástroj na vyjednávanie, aby ste Vy od neho nepožadovali dlžné výživné.


Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, ospravedlňujem sa, ak moja otázka sem nepatrí. Mám dlžobu u exekútora a na účet si odkladám peniaze pre moje dieťa. Účet je na moje meno a používam službu s anglickým názvom Monese. Chcela by som vedieť, či môže slovenský exekútor zasiahnuť na tento účet.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, slovenský súdny exekútor má právomoc vykonávať exekúciu na majetku, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, resp. na bankových účtoch slovenských bánk. Ak je Vami spomínaný bankový účet založený v zahraničí, na tieto peniaze slovenský súdny exekútor nemá dosah. Oprávnený by musel podať návrh na vykonanie exekúcie v zahraničí, aby bola exekúcia začatá aj v krajine, kde máte zriadený bankový účet.


Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám exekúcie na Slovenskej republike, ktoré trvajú asi 1,5 roka. Na Slovensku sa mi zamestnať nedarí. Ak by som sa zamestnal v Rakúsku, mohlo by mi byť siahnuté na mzdu. Rád by som vedel, za aký časový úsek by sa to všetko mohlo odohrať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

v akom časovom horizonte by mohlo dôjsť aj k postihnutiu Vašej mzdy v Rakúsku Vám uviesť nevieme, všetko závisí od šikovnosti a rýchlosti konania veriteľa , t.j. oprávneného v exekučnom konaní a či vôbec sa vie v uvedenej problematike orientovať.

Možnosťou pre veriteľa je obrátiť sa priamo na exekútora v príslušnej krajine.

Súčasne podľa ust. zákona č. 54/2017 Z.z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov veriteľ by sa mohol obrátiť na prísl. súd na zablokovanie Vašich účtov, ktorý bol prijatý na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014

K vydaniu eur. príkazu na zablokovanie účtov nemôže dôjsť v prípade ak sa jedná :

majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku alebo zo zväzku, ktorý má podľa rozhodného práva pre takýto vzťah porovnateľné účinky ako manželstvo,
závety a dedenie vrátane vyživovacích povinností v dôsledku smrti;
pohľadávky voči dlžníkovi, v súvislosti s ktorým sa začalo konkurzné konanie, konanie o likvidácii obchodných spoločností alebo iných právnických osôb v úpadku, 
sociálne zabezpečenie,
rozhodcovské konanie.
 

 


Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj manžel má exekúciu v Čechách, chytil ho revízor v električke a dostal pokutu. Odvtedy uplynuli asi dva roky a chceli by sme ju uhradiť, len nevieme, na koho sa máme obrátiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň,

obyčajne na stránke príslušného dopravného podniku je uvedené aj bankové spojenie, na ktoré je možné príslušnú pokutu uhradiť.

Takže odporúčame zistiť na stránke dopravného podniku číslo účtu a pri úhrade uviesť meno čierneho pasažiera, aby platbu vedeli spárovať. Obyčajne sa tento údaj nachádza v časti o prepravnej kontrole.

V prípade, že by predmetný údaj na stránke chýbal, musíte kontaktovať prísl. dopravný podnik, aby Vám písomne oznámil číslo účtu.

Ak by ste predmetný údaj nevedeli nájsť na stránke DP, napíšte nám mesto dopr. podniku a nájdeme túto informáciu pre Vás.


Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám problém s exekúciou, ktorá je vedena proti mne, hoci celý záväzok bol uhradený. Pohľadávka bola prevzatá treťou osobou. Keďže už niekoľko rokov nežijem na Slovensku, neviem ako ďalej postupovať.

Odpoveď: Vymáhanie exekúcie v štátoch EU

(odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň, ak máte vedomosť o tom, že je voči Vám vedené exekučné konanie, hoci ste svoj dlh už uhradili bude vhodné, ak splnomocníte tretiu osobu (či už príbuzného alebo advokáta), aby nahliadol do exekučného spisu. Pri nahliadnutí do exekučného spisu dotyčná osoba zistí, v akom štádiu je exekučné konanie, či evidujú Vaše platby a prečo prebieha exekúcia naďalej, ak ste svoj dlh uhradili. V tomto prípade bude podstatné skúmať aj to, keby Vám bolo oznámené postúpenie pohľadávky, a či ste vykonané úhrady poslala v tom čase známemu veriteľovi. Po oznámení postúpení pohľadávky je totiž nutné dlh uhrádzať "novému" veriteľovi. V prípade, že by chceli v tejto veci poskytnúť právnu pomoc, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie exekúcie v štátoch EU" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.