Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Zrážky zo mzdy

Dobrý deň, ako zamestnanec pracovnej agentúry som bol pridelený k dočasnému zamestnávateľovi. Dňa 13. 9. 2022 som počas nočnej zmeny spôsobil škodu na jeho majetku. Následne bol spísaný protokol o škodovej udalosti, pričom výška škody mala byť vyčíslená neskôr. Dňa 27. 10. 2022 som podpísal dohodu o zrážkach zo mzdy, podľa ktorej mi mal byť dlžný obnos strhávaný z platov. Túto dohodu som podpísal dobrovoľne, ale so zreteľom na to, že mi bolo naznačené - ak dohodu nepodpíšem, neumožnia mi prejsť do hlavného pracovného pomere. Prestup do kmeňa tejto spoločnosti som mal totiž potvrdený a skutočne nastúpil som 31. 10. 2022. Dňa 4. 11. 2022 som potom podpísal dodatok, podľa ktorého mi už nebude nič strhávané zo mzdy, ale budem musieť platbu posielať priamo na ich účet. Podľa môjho názoru zamestnávateľ alebo agentúra nevyužili §191 odsek 2 Zákonníka práce a navyše som nemal zdravotnú prehliadku pred nástupom do zamestnania, ktorá sa uskutočnila až 26. 9. 2022. Moja otázka teda znie, je možné legálne zrušiť splácanie tejto dlžoby? A ak áno, môžete ma v tomto procese zastupovať? Ďakujem, R.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste zamestnávateľovi spôsobili škodu, výška škody nebola ustálená resp. dohodnutá /nepíšte ako ku škode došlo, vrátane ostatných okolnosti a teda je možné, že je daná aj zodpovednosť zamestnávateľa za vzniknutú škodu v zmysle ust. § 187 Zákonníka práce/, následne ste spísali nejakú dohodu o zrážkach, ktorá ďalším dodatkom bola zrušená a zrejme z tohto dodatku vyplýva, že zamestnávateľ Vás požiadal, aby ste sumu titulom náhrady škody posielali na účet zamestnávateľa. Nevieme  resp. nepoznáme presný obsah dodatku a či v zmysle samotného dodatku ste sa zaviazali k úhrade škody.

V takomto znení resp. stave veci považujeme postup zamestnávateľa za zvláštny resp. pochybný.

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je ust. § 179 Zákonníka práce, podľa ktorého platí :

"(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185."   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že je povinnosťou zamestnávateľa preukázať zodpovednosť zamestnanca, ako aj výšku samotnej spôsobenej škody, okrem prípadov tzv. schodku pri podpísanej hmotnej zodpovednosti a pri zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov, kde sa rovnako vyžaduje písomné potvrdenie o prevzatí zverených predmetov zamestnancom.  

Keďže nepoznáme obsah Vami už podpísaných dokladov a postup zamestnávateľa nepovažujeme za správny, kontaktujte nás prosím s dokladmi, ktoré máte k dispozícii, aby sme Vám pomohli. Zatiaľ neuhradzujte žiadne splátky zamestnávateľovi a nepodpisujte dohodu o náhrade škody.
 

 

Trápi vás "Zrážky zo mzdy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

  Dobrý deň. Prosím Vás, ako to je so zrážkami zo mzdy na základe dohody. Nebankovka mi dala zrážky zo mzdy, zamestnávateľ zrážky vykonáva, dá sa proti tým.

 • Zrážky zo mzdy pri exekúcii

  Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom manželovej zrážky zo mzdy. Prišlo mu od exekútora príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy. Ide o to manžel.

 • Zrážky zo mzdy

  Dobrý deň, ma právo vymáhačská spoločnosť zadať zrážky zo mzdy za pohľadávku banky, aj keď jej platím mesačne splátky a som s nimi si ochotná dohodnúť.

 • Zrážka zo mzdy v pracovnoprávnych vzťahoch

  Dobrý večer, chcela by som poradiť ohľadne zrážky zo mzdy. Môj zamestnávateľ potom čo som dala výpoveď mi hľadal neustále chybí na pracovisku a dal mi 3.

 • Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

  Otázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom. Dobrý deň, do zamestnania mi poslali dohodou o splátkach z vymáhačskej spoločnosti, ktorá prebrala úver ...

 • Exekúcia zrážkami zo mzdy

  Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy. Dobrý deň. Exekútor musí pri vykonaní exekúcie postupovať v súlade s Exekučným poriadkom a súvisiacmi predpismi.

 • Zrážky zo mzdy druhého manžela

  Otázka: Zrážky zo mzdy druhého manžela. Dobrý deň, manžel je dlhodobo nezamestnaný a dlhodobo bol samoplatcom zdravotného poistenia (keďže je cudzinec s ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.