Máte
otázku?

Vymáhanie výživného cez exekútora


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Zahraničie

Otázka: Vymáhanie výživného cez exekútora

Dobrý večer, rada by som Vás požiadala o radu ohľadom neplatenia výživného. Na internete som našla množstvo informácií o tom, ako môžem postupovať, avšak chcela by som vedieť, čo by bolo najlepšie urobiť. Môj exmanžel prestal platiť výživné na syna a už druhý mesiac mešká; suma výživného je 100 eur. Už mi ani nezdvíha telefón a ja neviem, ako môžem vymôcť výživné. Čítala som, že sa to dá aj cez exekútora, ale nie som si istá, ako by som mala postupovať. Mohli by ste mi, prosím, poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Dobrý deň,

je dôležité či bolo výživné určené súdom. Pokiaľ áno, tak je možné podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútorovi je potrebné zaslať originál rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti (vyznačia Vám ju na infocentre súdu, ktorý vydal rozhodnutie) a samotný návrh na vykonanie exekúcie. Okrem samotnej istiny výživného, možno žiadať aj úroky z omeškania.

Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môžem podať exekúciu na bývalého, aj keď mi platí každý mesiac? Má určené súdom, že má platiť do 15. dňa, však peniaze prídu až v nasledujúcom mesiaci. Napríklad, mal by poslať peniaze 15.10., no pošle ich až 10.11. Pritom ma neustále len uráža a ponižuje. Je možné, aby sa naňho dala exekúcia, tak aby pravidelne platil a strhávala by sa mu táto splata, aby nemal výhovorky? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň,
áno. V prípade, ak máte rozhodnutie, ktoré otca zaväzuje na úhradu výživného do 15-teho dňa v mesiaci, tak v prípade, ak výživné do daného okamihu nie je zaplatené môžete podať návrh na exekúciu. Následne, ak dôjde k vymoženiu, resp. splneniu povinnosti otca po podaní návrhu na exekúciu, bude otec povinný znášať aj trovy exekúcie, teda takýmto spôsobom sa na neho dá pôsobiť, aby do budúcna plnil riadne a včas.

Exekútor len tak nezastaví exekúciu aj keď bude mať doplatené všetky splátky výživného. Bude voči nemu vedená exekúcia dlhšie obdobie, mali sme prípady, že to trvalo aj pol roka, kým sa podarilo zastaviť povinnému exekúciu. Toto ho donúti platiť načas. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či existuje nejaký zoznam exekútorov na vymáhanie náhradného výživného v okrese Dunajská Streda. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 03.10.2023)

Dobrý deň, zoznam súdny exekútorov nájdete na stráne Slovenskej komory exekútorov. Návrh na vykonanie exekúcie môžete podať prostredníctvom ktorévokoľvek súdneho exekútora, ktorý k návrhu na vykonanie exekúcie bude potrebovať právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie o určení výživného. Až následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý návrh spíše exekútor, môžete kontaktovať príslušný úrad práce.
Uvádzame, že náhradné výživné nevymáha súdny exekútor, ale so žiadosťou o vyplácanie náhradného výživného musíte kontaktovať príslušný úrad práce po podaní návrhu na vykonanie exekúcie.


Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám iniciovať exekúciu kvôli zameškanému výživnému.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 24.08.2023)

Dobrý deň,
ak máte exekučný titul, teda rozhodnutie súdu v ktorom je určená výška výživného a povinný rodič neplatí, tak môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh sa v súčasnosti podáva elektronicky. Môžete ale požiadať o to aj ktorejkoľvek exekútora. 

Prípadne ak by ste s vypracovaním návrhu potrebovali pomôcť, tak vyhľadajte pomoc advokáta. Ak rozhodnutie súdu o výživnom nemáte, tak bude najprv potrebné podať návrh na súd, aby o výživnom rozhodol a až následne, ak rodič platiť nebude, bude možné pristúpiť k vymáhaniu tohto výživného. 


Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel prestal platiť výživné na našu dospelú dcéru od 8/2022. Akým spôsobom môžeme od neho vymôcť nezaplatené výživné?

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

Dobrý deň, ak dcéra dosiahla plnoletosť a nie je schopná sa sama živiť, teda trvá vyživovacia povinnosť, musí ona ako plnoletá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek súdneho exekútora so spísaním návrhu na vykonanie exekúcie. Návrh musí byť podaný elektronicky. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH.

Ak by ste chceli Vy ako matka podať návrh na vykonanie exekúcie, potom by ste museli mať od dcéry písomné splnomocnenie s jej úradne overeným podpisom /matrika alebo notár/. Je to tak z dôvodu, že Vy ako matka nie ste jej zákonným zástupcom, lebo dcéra dosiahla plnoletosť.


Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, náš otec neplatil výživné od roku 2007. V auguste 2022 mi prišiel papier od jeho exekúcie, na ktorom boli samé pozemky, možno až 16 nehnuteľností. Exekútorka tvrdila, že je potrebné papiere len podpísať a poslať jej späť. K tomu dodala, že tam máme aj výživné, avšak výživné v papieroch nebolo spomenuté – boli tam len pozemky. S otcom sme už dlhé roky v kontakte nie sme. Chcela by som sa Vás opýtať, čo to môže znamenať? Je možné, že dostaneme výživné od roku 2007 až doteraz? A ak áno, môžeme podať aj úrok za omeškanie výživného? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, B.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 29.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že otec je spoluvlastníkom prípadne výlučným vlastníkov celkom 16 pozemkov. Ak exekútorka žiadal doklad len podpísať, usudzujeme, že od vás žiadala v súlade s ust. § 134 ods. 1 exekučného poriadku, aby ste udelili súhlas s predajom predmetných pozemkov, ktorá suma za vydržažené pozemy podľa exek. poriadku následne bude vyplatená vám v súlade s ust. exekučného poriadku  /citujeme/:

 

"Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len „upovedomenie o začatí exekúcie“) súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného."
 
Pokiaľ ide o uplatnenie úrokov z omeškania, toto právo si musíte uplatniť osobitnou žalobou na súde, avšak právne môžete žiadať o úroky z omeškania spätne len 3 roky v súlade s ust. § 101 Obč. zákonníka. Súdne konanie, ktorým by ste uplatnili tento svoj nárok je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na otázku súvisiacu s výživným. Mám rozsudok súdu, v ktorom je právoplatnosť vyznačená už v roku 2011 a bolo tam určené ročné výživné, ktoré súd povinnému nariadil splácať v splátkach ako bežné výživné. Avšak tieto splátky nikdy nebol schopný zaplatiť. Je možné ešte nejako požiadať o ich úhradu? Napríklad cez exekútora? Alebo je už tento nárok premlčaný? Som v situácii, keď výživné na neplnoletého je platobné len v prípade, že povinný je v ústave na výkon trestu a peniaze posielajú priamo z ústavu. Ak povinný je na slobode, výživné neplatí, alebo ho platí nepravidelne raz za dva alebo tri mesiace. Súd mu určil platiť 30% z sumy životného minima, čo mi však nepostačuje ani na úhradu stravovania v školskej jedálni. Ako sa najefektívnejšie domôcť týchto peňazí? Je možné požiadať o náhradné výživné? Mám podať trestné oznámenie alebo vyžiadať exekučný príkaz? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché : treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. AK otec dieťaťa má vodičské oprávnenie, žiadajte súčasne zadržanie vodičského oprávnenia. Upriamujeme vašu pozornosť aj na ustanovenia o premlčaní v zmysle ust.Obč. zákonníka, kde platí premlčacia doba 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo výživné priznané. Návrh na vykanie exekúcie preto podajte čo najskôr, lebo rozsudok súdu nadobudol právoplatnosť v roku 2011.

Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie podáte žiadosť o náhradné výživné.

 


Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako mám postupovať pri neplatení výživného? Máme súdom určené výživné a už tri mesiace ho ex-partner nezaplatil. Podala som trestné oznámenie na polícii a bola som na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mi povedali, že potrebujem ešte dokumenty od exekútora. Kontaktovala som exekútorku a bola som informovaná, že si mám napísať návrh na exekúciu. Avšak, neviem, čo presne by mal tento návrh obsahovať. Ako to mám správne napísať? A po tom, čo návrh napíšem, aký je ďalší postup? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
návrh na exekúciu je možné podať iba elektronicky. Buď musíte kontaktovať advokáta, ktorý Vám pomôže so spísaním návrhu na vykonanie exekúcie alebo súdneho exekútora. Stačí ísť za najbližším súdnym exekútorom spolu s rozsudkom, na ktorom je vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti a následne exekútor podá návrh na vykonanie exekúcie.


Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď moja manželka už takmer dva roky neplatí alimenty na našu dcéru, a to aj napriek súdnemu rozhodnutiu. Som dôchodca a neviem si dovoliť zaplatiť za služby advokáta. Moje dôchodkové dávky predstavujú len 105 eur. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, K.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 20.05.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vo veci máte súdne rozhodnutie o určení výživného, pričom manželka je povinná platiť výživné. Nevieme, či dcéra je plnoletá alebo maloletá.

Ak je dcéra maloletá, treba kontaktovať ktoréhokoľvek súdneho exekútora a spíše vám návrh na vykonanie exekúcie.

Ak je dcéra plnoletá, potom aj vy môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ale len na základe splnomocnenia dcéry, keďže dosiahla plnoletosť a vy ako otec nie ste jej zákonný zástupca.

Ak je bývalá manželka držiteľkou vodičského oprávnenia, v návrhu súčasne žiadajte zadržanie vodičského oprávnenia v súlade s ust. § 179a/ exekučného poriadku.


Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako mám postupovať, keď mi bývalý priateľ neplatí výživné na deti tak, ako by mal. Súdom má schválené výživné na obidve deti, má platiť 200 eur, ale od začiatku mi neplatí ani toľko, dokonca mi stále mešká. Prvýkrát mi mal poslať 250 eur, no poslal iba 100 eur. Potom boli aj také mesiace, že posielal iba po 100 eur. Keď som mu povedala, že ho pôjdem udať, tak poslal 400 eur, no potom boli mesiace, kedy mi neposlal vôbec nič. Teraz mám dva mesiace, v ktorých mi neposlal nič - október a november. V decembri mi poslal 150 eur. Platby posiela podľa svojej vôle a ja mám tiež výdavky, ktoré musím pokrývať, preto tieto peniaze potrebujem. Vedeli by ste mi pomôcť s tým, ako mám ďalej postupovať? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
odporúčam Vám podať návrh na vykonanie exekúcie. V exekučnom konaní súdny exekútor zabezpečí nielen vymoženie dlžného výživného (sumy, ktorú mal zaplatiť, ale zaplatil iba čiastočne), ale zabezpečí aj riadne vymáhanie tzv. bežného výživného. Zabezpečí, že od otca skrz exekútora Vám bude riadne chodiť každý mesiac výživné vo výške a k dátumu stanovenému súdom.


Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj exmanžel každý mesiac mešká s platením výživného. Súd mu pri rozvode stanovil dátum do 21. dňa v mesiaci a on neustále mešká. Aké kroky môžem podniknúť, aby to dodržiaval, keďže ústne dohováranie nepomáha? Budem veľmi vďačná za Vašu odpoveď. Ostávam s pozdravom, Petra.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

(odpoveď odoslaná: 27.07.2021)

Dobrý deň,
riešením Vami uvedenej situácie, je otca dieťaťa vyzvať, aby výživné uhradzoval v súlade so súdnym rozhodnutím a to s tým upozornením, že ak súdne rozhodnutie nebude naďalej rešpektovať, podáte návrh na vykonanie exekúcie, čím mu vzniknú ďalšie náklady spojené s vymáhaním dlžnej sumy výživného. Upriamujeme Vašu pozornosť aj na ust. § 179a/ exekučného poriadku, na čo môžete bývalého manžela tiež upozorniť :

"(1) Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.

(2) Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného.
(3) Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.
(4) Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí o tom povinného."
 
Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.