Máte
otázku?

Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Dobrý deň, kúpila som si topánky v kamennom obchode. Avšak pri pokuse o ich vrátenie, predajca odmietol vrátiť peniaze za tovar a ponúkol iba možnosť výmeny tovaru za iný. Je toto normálne, alebo je predajca povinný vrátiť peniaze?

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom vrátenia tovaru a vrátenia peňazí, tak predajca nie je povinný vrátiť Vám peniaze za tovar, ak bol tovar kúpený v kamennej predajni a nebol objednávaný na diaľku (napríklad cez internet), teda, že ste si po tovar objednaný cez internet iba prišli do kamennej predajne.

Trápi vás "Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som si v predajni elektrotechniky chladničku. Bol som tam osobne, ale tovar mi nebol doručený. Vedúci mi povedal, že mi ju prinesú v utorok, ale nestalo sa tak. Následne povedal, že ju doručia vo štvrtok, no opäť sa tak nestalo. Čakáme, ale nič sa nedeje. Mám nárok na vrátenie peňazí, ak nie som spokojný s predajňou a nákupom? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 17.06.2024)

Dobrý deň, z ptázky vyplýva, že tovar ste kúpili na objednávku s tým,že vám bude doručený domov. Kúpnu cenu ste uhradili.

Uvádzame, že vo veci platí ust. § 613 Občianskeho zákonníka :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je potrebné napísať do predajne, že vzhľadom na skutočnosť, že objednávka nebola vybavený v dohodnutej lehote, s odkazom na vyššien uvedené zákonné ustanovenie odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate vrátiť peniaze vo vami uvedenej lehote, teda obratom. Ak k vráteniu peňazí nedôjde, potom kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu. Na toto môžete predávajúceho upozorniť.

V prípade problémov následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné uplatniť si nárok na vrátenie peňazí, ak bol tovar zakúpený na diaľku cez e-shop, no tovar som osobne vyzdvihol v kamennom obchode? Teda, vo výbere možností e-shopu som si zvolil "osobný odber". Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 15.01.2024)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nevylučuje možnosť odstúpenia od zmluvy aj v prípade prevzatia tovaru v kamennej predajni, podstatné je to, že zmluva bola uzatvorená cez internet.

V ust. § 7 ods. 6 vyššie citovaného zákona sú uvedené konkrétne prípady a okolnosti, kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy. V tomto ustanovení váš prípad uvedený nie je.

Na odstúpenie zmluvy môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý by mal byť zverejnený na stránke predávajúceho, prípadne využiť formulár zverejnený ako príloha č. 3 citovaného zákona. Odstúpiť od zmluvy môžete však len v lehote do 14 kalendárnych dní a tovar aj predávajúcemu zaslať. Následne predávajúci je povinný vám vrátiť peniaze do 14 kalendárnych dní, nie však skôr ako mu bude tovar vrátený, čo vyplýva z ust. § 9 citovaného zákona.

Tovar pošlite predávajúcemu doporučenie, aby ste mali doklad o jeho zaslaní /podaní lístok/, nie ako dobierku, lebo túto nemusí prevziať.

 

 

 


Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som svojej dcére zimnú bundu za 70 eur, no chcela by som ju vrátiť. V predajni mi však odmietajú vrátiť peniaze. Zdá sa, že nemám inú možnosť, ako prijať poukážky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň, ak ste oblečenie kúpili v kamennej predajni a vopred ste sa nedohodli na prípadnom vrátení peňazí ak by sa dcére napr. nepáčila, potom kamenná predajňa nie je povinná vám vrátiť peniaze.

Ide o to, že vy oblečenie nereklamujete a ak by išlo napr. o neodstraniteľnú vadu, potom by vám kamenná predajňa bola povinná peniaze vrátiť.

Z vyššie uvedených dôvodov je postup predávajúceho správny a ponúkol vám voucher namiesto vrátenia peňazí v htovosti.


Trápi vás "Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, dovoľte mi položiť jednu otázku. Je predajca povinný uhradiť poštovné pri vrátení tovaru? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že bol tovar zakúpený cez e-shop, tak pri odstúpení od zmluvy sa uplatní ust. § 9 ods. 1 až ods. 3 Zákona č. 102/2014 platí:

(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. (2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. (3) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.   Ak ste si teda zvolili najlacnejší spôsob doručenia, tak potom by Vám predávajúci mal vrátiť aj náklady, ktoré ste naň vynaložili.

Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa, prosím, opýtať, čo mám robiť v prípade vrátenia tovaru, ktorý som si objednala cez internet. Tovar mi nevyhovoval a peniaze mi nechcú vrátiť poukážkou, ale len na účet. Keďže však nemám účet a môj dôchodok mi chodí na poštu, neviem, čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, podstatné vo vami uvedenom prípade je to akým spôsobom ste uhradili peniaze za tovar pri kúpe cez internet. Ak ste uhradili  poštovou poukážkou, predávajúci - eshop je povinný peniaze vrátiť rovnakým spôsobom - poštovou poukážkou.

Uvedené vyplýva z ust. § 9 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho :

"Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky."

Na vyššie uvedené zákonné ustanovenie môžete predávajúceho upozorniť.

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či má zákazník právo na vrátenie peňazí za dopravu a poštovné, ak objednával tovar cez internet. Žiada celú sumu za tovar aj poštovné. Majú právo na vrátenie poštovného? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 18.10.2023)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku poskytujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. § 9 ods. 1 a ods. 3:

1/ Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

3/ Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V zmysle uvedeného má zákazník právo aj na vrátenie poštovného, avšak iba vtedy, ak ide o najlacnejší bežný spôsob doručenia. 

 


Trápi vás "Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom môjho nákupu. Dňa 26.09. som si zakúpila sprchovaciu hadicu. Dnes, 28.09., som sa rozhodla ju vrátiť, pretože mi nepasovala na moju sprchovú batériu. Obchodník mi oznámil, že si môžem tovar vymeniť za iný v tej istej hodnote. Bohužiaľ nemali žiadny tovar, ktorý by mi vyhovoval, takže peniaze mi následne nevrátili. Neponúkajú ani tovar, ktorý by som potrebovala. Na mieste mi vrátili len blok, na ktorom bolo perom napísané "výmena", a povedali mi, že si môžem do mesiaca prísť niečo vybrať. Takže, nemám ani svoj tovar, ani svoje peniaze. Navyše, išlo o tovar, ktorý som nemohla na mieste vyskúšať, keďže ide o hadicu medzi sprchovou batériou a sprchovou hlavicou. Môžem sa, prosím, opýtať, či je toto v poriadku? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 29.09.2023)

Dobrý deň, keďže išlo o nákup v kamennej predajni, je postup predávajúceho správny, lebo on nemôže posúdiť akú hadicu potrebujete z hľadiska závitov na ružici a batérii /v tomto smere odporúčam si vždy urobiť foto predmetných zariadení a tieto aj odmerať, aby bol nákup tovaru úspešný/.
Odporúčam vo veci preštudovať ešte obchodné podmienky predávajúceho, ktoré by mali byť zverejnené na jeho stránke.

 


Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, objednal som si lekárske hodinky Garmin, no namiesto nich mi prišiel Smart bracelet - hodinky, ktoré nemajú tie funkcie, ktoré boli uvedené v objednávke. Navyše, hodinky sú vyrobené v Číne. Môžem vrátiť tento tovar a požiadať o vrátenie peňazí? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň,
v prípade ako je tento, keď bola uzatvorená zmluva na diaľku môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dodania tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpením zmluva zaniká a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia, teda môžete žiadať vrátenie peňazí s tým, že predávajúcemu pošlete tovar naspäť.

Ak ste aj zmeškali lehotu, tak v uvedenom prípade sa nemusíte obávať, nakoľko ako uvádzate predávajúci Vám neodoslal dohodnutý tovar. Druhým spôsobom je vyzvať predávajúceho na doručenie dohodnutého tovaru v primeranej lehote. Ak Vám predávajúci tovar nedoručí, tak tak isto môžete od zmluvy odstúpiť a následkom bude povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. 


Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som si navigáciu a nevyhovuje mi. Chcem ju vrátiť a chcem peniaze späť. Je to možné?

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň, zákazníci majú povinnosť skontrolovať si tovar po jeho prevzatí. Ak zavčasu neupozornia predajcu na to, že im zakúpený tovar nevyhovuje, po uplynutí istého časového obdobia by to mohlo byť problémom. Na druhej strane, pokial je navigácia nepoužitá a je možné ju vrátiť v pôvodnom stave, teda v nepoškodenom originálnom obale vrátane všetkých príslušenstiev, mali by ste mať nárok na vrátenie peňazí ale to iba v prípade ak ste to kúpili na diaľku. Ak ste to kúpili v kamennej predajni, tak to či môžete vrátiť tovar, to záleží aj na konkrétnych obchodných podmienkach predávajúceho, ktoré by ste si mali skontrolovať. V každom prípade, je vždy lepšie komunikovať s predajcom a pokúsiť sa o dohodnutie vhodného riešenia. Veľa ľudí napríklad takto kupuje mobily cez internet, odskúša si to a potom ho do 14 dní vrátia. A potom znova. Kupujte cez it internet ale u veľkých spoločností, pretože tie malé majú problém to prijať späť aj keď zo zákona musia, veľké nie. 


Trápi vás "Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, Osobne v obchode som, podľa vzorky látky, objednala 4 kusy závesov. Látka bola na objednávku a kým mi ju ušili, prešiel mesiac. Až vtedy som prišla na to, že mi predavačka asi omylom objednala len 2 kusy. Na bločku som si to, žiaľ, nevšimla. Predavačka mi hneď objednala ešte látku na ďalšie 2 kusy, tvrdiac, že to nie je problém. Avšak, už to bol iný odtieň. Upozornila ma na to až po objednávke, že sa to môže stať. Cena za látku aj šitie bola 180 eur. Prosím Vás, mám nárok na zľavu alebo vrátenie peňazí?

Odpoveď: Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak ste dostali od predajcu iný produkt (v tomto prípade závesy s iným odtieňom) než ste objednali, máte ako spotrebiteľ nárok uplatniť si reklamáciu. V takomto prípade to znamená, že môžete požadovať dodanie správneho produktu, teda závesov s pôvodne objednaným odtieňom. Ak by dodanie takéhoto produktu nebolo možné (napríklad predavač už nemá závesy v objednanom odtieni), máte nárok požiadat o zľavu z ceny alebo môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a požiadat o vrátenie zaplatenej sumy. Rozhodnutie, ktorú z týchto možností zvoliť, je samozrejme na vás. Pri rozhodovaní zohľadnite, či sú závesy s iným odtieňom pre vás stále akceptovateľné (v tom prípade by ste mohli požadovať zľavu) alebo nie (v tom prípade bude najlepšie požiadat o vrátenie peňazí). Radím vám, aby ste svoje požiadavky v prvom rade oznámili predavačovi, ideálne písomnou formou (napríklad e-mailom), aby ste mali dôkaz o komunikácii. Ako spotrebiteľ máte právo uplatniť svoje nároky a očakávať, že budú rešpektované. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.