Môžem podať výpoveď počas PN?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 7. 7. 2016

Otázka: Môžem podať výpoveď počas PN?

Môžem počas pracovnej neschopnosti doručiť poštou zamestnávateľovi list, v ktorom ho žiadam o rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou lehotou dva mesiace? Ďakujem za Vašu odpoved.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Dobrý deň,

Zákonník práce nezakazuje skončiť pracovný pomer výpoveďou počas pracovnej neschopnosti. Je potrebné dodržať podmienku, že výpoveď musí byť písomná a doručená, pričom výpovednú dobu by ste mali mať dohodnutú v pracovnej zmluve. Ak podáte výpoveď Vy, potom sa Vás nevzťahujú ustanovenia o zákaze výpovede v ochrannej dobe podľa § 64 Zákonníka práce. Tieto sa vzťahujú len na výpoveď danú zo strany zamestnávateľa.

Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 62 ods. 6 a 7 Zákonníka práce Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som do 28. 1. v skúšobnej dobe a momentálne mám PN, kedy môžem dať výpoveď? Aj počas PN alebo, keď sa mi PN skončí?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň. Predpokladám, že skôr máte na mysli skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Každopádne ako zamestnanec môžete skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo podať výpoveď aj počas plynutia dočasnej pracovnej neschopnosti. V tomto smere Zákonník práce neurčuje žiadne obmedzenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň
14. Decembra mi zomrel otec. Moja firma ma chcela donútiť, aby 17. Decembra už nastúpila do práce ešte pred pohrebom. Ja som sa rozhodla, že mi nedali na výber a idem od toho dna teda 17. 12 na Pn. Medzičasom som sa rozhodla, že dám výpoveď čo plynie od 01. 01. 2020 do 29. 02. 2020 nakoľko vo firme robím viac ako rok. Do roboty sa už vrátiť nechcem a hľadám prácu lebo neviem si dovoliť, aby som ostala doma. Keby som chcela ukončiť pn ešte pred uplynutím výpovednej lehoty a nájdem novú prácu a by som aj chcela nastúpiť ako by sa to dalo doriešiť, aby to nemal právne následky-Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň prajem,

PN nemá vplyv na plynutie výpovednej doby v prípade, ak výpoveď dáva zamestnanec. Nie je mi zrejmé, aké následky máte presne na mysli, avšak ak sa pýtate na to, čo by Vám hrozilo v prípade, ak by ste nastúpili u nového zamestnávateľa ešte pred uplynutím výpovednej doby u toho starého, tak odpoveď je nasledovná. Ideálne je, dohodnúť sa s novým zamestnávateľom na tom, že nastúpite od 01.03.2020. Ak toto nie je možné, môžete byť zamestnaná naraz aj u dvoch zamestnávateľov, to zákon nezakazuje. Riziko pre Vás sú dve veci. Prvá je prípad, ak máte v pracovnej zmluve dohodu o tom, že ak nezotrváte na prac. mieste počas plynutia výpovednej doby, tak v takom prípade bude mať zamestnávateľ nárok na náhradu. Druhé riziko je prípadná náhrada škody. Ak by ste tým, že nebudete na pracovnom mieste počas plynutia výpovednej doby spôsobili zamestnávateľovi škodu, museli by ste mu ju nahradiť. Škoda sa však v týchto prípadoch preukazuje veľmi ťažko. Ideálna je teda dohoda buď s novým zamestnávateľom na posune dňa nástupu, alebo dohoda so starým zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru dohodou ešte pred uplynutím výpovednej doby. Okrem toho je možné, ak by bol starý zamestnávateľ ochotný, vyčerpať si dovolenku, ktorá by mohla vykryť dané obdobie, kedy by ste už neboli na PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som PN a chcela by som podať výpoveď s tým, že mám dvojmesačnú výpovednú dobu. Ak požiadam o výpoveď počas PN, môžu môj pracovný pomer rozviazať ešte počas trvania PN? Môžu to urobiť, keď už nebudem PN, no skôr ako uplynú dva mesiace? Chcela by som tie dva mesiace ostať v zamestnaní. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Martina.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 67 Zákonníka práce platí :

 "Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Na podanie výpovede ako formy skončenia prac. pomeru z Vašej strany ako zamestnanca nepotrebujete súhlas zamestnávateľa a vo výpovedi môžete, ale nemusíte uviesť dôvod výpovede. To, že ste PN, nemá vplyv na plynutie výpovednej doby a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby bez ohľadu na to, či budete alebo nebudete PN.

Ak by malo dôjsť v priebehu plynutia výpovednej doby ku skončeniu prac. pomeru napr. dohodou so zamestnávateľom, museli by ste sa na uvedenej forme skončenia prac. pomeru dohodnúť písomne.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak chcem podať výpoveď zamestnávateľovi k 1. 12. 2019 s dvojmesačnou výpovednou lehotou a pôjdem na PN od 17. 11. 2019 predlžuje sa mi výpoveď o dni kedy budem na PN ? Alebo ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 67 ZP platí, že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

O čas trvania PN, bez ohľadu na to, či budete na PN pred začiatkom plynutia výpovednej doby alebo až počas trvania výpovednej doby, výpovedná doba nepredlžuje sa nepredlžuje o čas trvania PN a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Momentálne som na PN-ke. Do práce sa už vrátiť nechcem. Pracujem tam 8 rokov. Ako by bolo najlepšie ukončiť pracovný pomer bez výpovednej lehoty? Môžem počas PN ukončiť pracovný pomer? Na PN-ke budem do konca novembra. A už by som nerada nastúpila 1. 12 do práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň,

riešením pre Vás je dať výpoveď z pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu, resp. dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť.

Podľa  ust. § 67 Zákonníka práce platí :
"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."


Výpovedná doba vo vašom prípade je dva mesiace a začala by planúť dňom 1.10.2019 a skončila by 30.11.2019.

Práceneschopnosť nie je dôvodom, aby ste nemohli dať výpoveď z prac. pomeru.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Môžem dať výpoveď dohodou počas PN?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2019)

Dobrý deň,

ak máte na mysli skončenie prac. pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, môžete takto pracovný pomer skončiť aj počas PN. Dokonca môžete dať počas PN ako zamestnanec výpoveď. Ochranná doba (počas PN) sa vzťahuje len na výpoveď zo strany zamestnávateľa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať podala som výpoveď v zamestnaní s dvojmesačnou výpovednou dobou to znamená, že môj pracovný pomer sa konci k 30. 4. 2019. Vo výpovedi som uviedla paragraf 67. Momentálne som na PN. Chcem sa spýtať, či sa mi výpoveď predlžuje o tu dobu koľko budem na PN alebo PP skončí dňom 30. 4. 2019? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň,

ak ste podali výpoveď Vy, ako zamestnanec, potom sa na Vás nevzťahuje ochranná doba. Inak povedané, výpovedná doba sa vo Vašom prípade nepredlžuje o PN a skončí sa teda riadne 30.04.2019.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, rada by som sa informovala, či môžem podať výpoveď napr. ku dňu 7. 11. 2018 a zároveň už začne plynúť aj výpovedná lehota- asi dva mesiace (bola som zamestnaná cez dva roky ). Momentálne som PN asi do konca Novembra. Mám ešte dovolenku 25 dní. Mohla by som Vás poprosiť o najlepšie riešenie. Do práce sa už nechcem vrátiť. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň, plynutie výpovednej doby upravuje ustanovenie § 62 ods. 7 Zákonníka práce. Podľa tohto ustanovenia začína výpovedná doba plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Vo Vašom prípade to znamená, že by výpovedná doba (ako ste správne uviedli najmenej dva mesiace, ak nie je v pracovnej zmluve uvedené inak) začne plynúť prvým decembrovým dňom a uplynie posledným januárovým dňom. Ak chcete na pracovnom mieste skončiť čo najskôr, nakoľko sa tam nechcete už vrátiť, najvhodnejším riešením by bolo ukončenie pracovného pomeru dohodou. V dohode by bol uvedený presný deň ukončenia pracovného pomeru (napríklad k 30.11.2018). S touto dohodou však musia súhlasiť obe zmluvné strany, tzn. že aj Váš zamestnávateľ. Ďalším riešením by bolo predĺženie PN (s ohľadom na Váš zdravotný stav) aspoň tak, aby ste zvyšné dni vedeli vyčerpať dovolenku, aby ste už nemuseli v práci nastúpiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môže dať priateľka výpoveď s okamžitou platnosťou, ak som dostal ja výpoveď a ona sa nemá ako dostať do práce, nakoľko sme spolu cestovali autom a spojenie nie je žiadne dostupné. Momentálne je na pn. Pracovali sme v jednej firme. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, 

Vami uvádzaná situácia nie je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Ak je daná situácia nevyhovuje, môže využiť výpoveď zo strany zamestnanca. Výpoveď môže dať aj bez uvedenia dôvodu, a to aj počas plynutie PN. Po uplynutí výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, som PN mala som pracovný úraz, môžem podať 2 mesačnú výpoveď, aby som nemusela už nastúpiť do práce, tak, že 1. januáru požiadam o výpoveď a skončí mi koncom februára a bude mi predplatená aj dovolenka?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň, ochranná doba (zákaz výpovede) sa vzťahuje iba na výpoveď danú zamestnávateľom. Zamestnanec môže pracovnoprávny vzťah výpoveďou ukončiť aj počas PN. Čo sa týka preplatenia dovolenky, túto možnosť upravuje ustanovenie § 116 Zákonníka práce. Na preplatenie dovolenky máte nárok v závislosti od počtu dní dovolenky, ktoré Vám ešte zostávajú. Podľa ustanovenia § 116 ods. 3 Zákonníka práce Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeruTzn. z dôvodu skončenia pracovného pomeru Vám bude vyplatená nevyčerpaná dovolenka. Zákon dáva prednosť čerpaniu dovolenky pred jeho preplácaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk