Styk otca s maloletým


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Styk otca s maloletým

Dobrý deň, otec ma súdom určené stretávanie každý parný víkend od piatku 15. 30 do nedele 18. 00 s výnimkou osobitného styku, čo sa týka sviatkov a prázdnin. Cez letné prázdniny ma určené od 1. 7 -15. 7 a 19. 8- 31. 8 Chcem sa spýtať, 1. 7 pripadá na sobotu v parnom týždni, v, ktorom ma mať dieťa normálny styk s otcom od piatku. Ako to je v tomto prípade, ma ho otec prevziať v piatok, alebo až sobotu 1. 7? Takisto ma zaujíma, či ma nárok aj na párne víkendy, v čase, keď mám s dieťaťom mať ja zas prázdniny, teda v tom medziobdobí. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Styk otca s maloletým

Dobrý deň,

ak je výroková časť rozhodnutia, ktorým bol stanovený styk otca s dieťaťom presne taká ako uvádzate (obzvlášť ak je v rozhodnutí presne uvedené, že počas letných prázdnin je otec oprávnený stýkať sa s dieťaťom od 1.7. do 15.7. a od 19.8. do 31.8), je jej výklad nasledovný:

- až do 01.07. (začiatku letných prázdnin) platí regulérna úprava riadneho styku - teda ak je 30.06. v piatok práneho týždňa, je otec oprávnený mať styk s dieťaťom už od piatku 30.06. 15:30, následne 01.07. sa začne uplatňovať úprava styku stanovená v čase letných prázdnin, takžde otec je oprávnený stýkať sa s dieťaťom až do 15.07.

- ak je vo výrokovej časti rozhodnutia uvedené, že otec je počas letných prázdnin stýkať sa s dieťaťom v tam uvedených časoch, potom platí, že vo zvyšnom čase letných prázdnin právo styku nemá (a to ani počas párnych týždňov, keďže počas letných prázdnin máte osobitne upravený styk a ustanovenia o inak regulárnom styku počas roka sa v tomto špecifickom období neuplatňujú).

Teda otec má počas letných prázdnin právo styku s dieťaťom výlučne od 01.07. do 15.07. a od 19.08. do 31.08. Počas letných prázdnin teda môže mať matka výlučný styk s dieťaťom (resp. vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa zahrnujúcu aj styk) v čase od 16.07. do 18.08.

Do 30.06. a od 01.09. sa opätovne uplatní úprava regulérneho styku. Napr. ak by bol 01.09. sobota párneho víkendu, dieťa bude s otcom až do nedele 18:00 (keďže mimo letných prázdnin je otec oprávnený stýkať sa s maloletým dieťaťom v párnom týždni od piatku 15:30 do nedele 18:00).

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku