Máte
otázku?

Styk otca s maloletým


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Styk otca s maloletým

Dobrý deň, otec ma súdom určené stretávanie každý parný víkend od piatku 15. 30 do nedele 18. 00 s výnimkou osobitného styku, čo sa týka sviatkov a prázdnin. Cez letné prázdniny ma určené od 1. 7 -15. 7 a 19. 8- 31. 8 Chcem sa spýtať, 1. 7 pripadá na sobotu v parnom týždni, v, ktorom ma mať dieťa normálny styk s otcom od piatku. Ako to je v tomto prípade, ma ho otec prevziať v piatok, alebo až sobotu 1. 7? Takisto ma zaujíma, či ma nárok aj na párne víkendy, v čase, keď mám s dieťaťom mať ja zas prázdniny, teda v tom medziobdobí. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Styk otca s maloletým

Dobrý deň,

ak je výroková časť rozhodnutia, ktorým bol stanovený styk otca s dieťaťom presne taká ako uvádzate (obzvlášť ak je v rozhodnutí presne uvedené, že počas letných prázdnin je otec oprávnený stýkať sa s dieťaťom od 1.7. do 15.7. a od 19.8. do 31.8), je jej výklad nasledovný:

- až do 01.07. (začiatku letných prázdnin) platí regulérna úprava riadneho styku - teda ak je 30.06. v piatok práneho týždňa, je otec oprávnený mať styk s dieťaťom už od piatku 30.06. 15:30, následne 01.07. sa začne uplatňovať úprava styku stanovená v čase letných prázdnin, takžde otec je oprávnený stýkať sa s dieťaťom až do 15.07.

- ak je vo výrokovej časti rozhodnutia uvedené, že otec je počas letných prázdnin stýkať sa s dieťaťom v tam uvedených časoch, potom platí, že vo zvyšnom čase letných prázdnin právo styku nemá (a to ani počas párnych týždňov, keďže počas letných prázdnin máte osobitne upravený styk a ustanovenia o inak regulárnom styku počas roka sa v tomto špecifickom období neuplatňujú).

Teda otec má počas letných prázdnin právo styku s dieťaťom výlučne od 01.07. do 15.07. a od 19.08. do 31.08. Počas letných prázdnin teda môže mať matka výlučný styk s dieťaťom (resp. vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa zahrnujúcu aj styk) v čase od 16.07. do 18.08.

Do 30.06. a od 01.09. sa opätovne uplatní úprava regulérneho styku. Napr. ak by bol 01.09. sobota párneho víkendu, dieťa bude s otcom až do nedele 18:00 (keďže mimo letných prázdnin je otec oprávnený stýkať sa s maloletým dieťaťom v párnom týždni od piatku 15:30 do nedele 18:00).

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Styk otca s maloletým (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím o pomoc a názor. Som matkou 2 deti dcérka 5 a synček 15 mesiacov. Otec dcéry sa jej vzdal. Otec syna s nami nikdy nežil v spoločnej domácnosti. O syna sa začal pravidelne zaujímať a navštevovať cca, keď mal malý 1 rok. Nikdy som mu v styku nebránila. On však podal na súd žiadosť o úpravu styku. Vtedy začal platiť aj výživné. Súd sme mali 9 septembra a sudkyňa rozhodla pre styk 3 dni cez prac.dni od 13-18 utorky, stredy, štvrtky v prít. matky plus každý parný týždeň si drobca môže zobrať k sebe na víkend od 9-18 večer ho dovezie prespať a ráno si ho zas o 9 vezme. Býva 35-40 km od nás. Nedával ho cez deň spať resp. sa mu to nedarí ani teraz, keď mu tu možnosť dám. Podľa správy soc.pracovníkov nemá vytvorené podmienky pre pobyt maloletého (neviem posúdiť nakoľko ma tam nikdy nechcel) malý je stále často kojený a cestu autom zle znáša. Prosím o názor. Vďaka.

Odpoveď: Styk otca s maloletým

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na uvedené skutočnosti sa nám súdom stanovený styk zdá byť neprimeraný. Ak je dieťa stále pravidelne kojené, nemalo by byť celý deň bez matky. Rovnako ak otec dieťaťa nemá vytvorené vhodné bytové podmienky pre výchovu dieťaťa, zdá sa byť takéto rozhodnutie súdu nesprávne. Nad rámec toho, ak sa začal o syna zaujímať pred 2-3 mesiacmi, syn si s ním ani nemohol vytvoriť dostatočný vzťah, aby styk počas Vašej neprítomnosti nepôsobil na neho negatívne.

Ak už súd rozhodol a v súčasnosti čakáte na doručenia rozhodnutia v písomnej podobe, odporúčame Vám podať v zákonnej lehote odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku