Máte
otázku?

Výpoveď počas materskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Som zamestnaná u manžela, s ktorým som sa rozviedla 24.1.2017. Som na materskej dovolenke, ktorá mi končí koncom tohto mesiaca a chce ma odhlásiť zo sociálnej poisťovne, tak mi chce dať výpoveď zo dňa na deň. Môže to urobiť bez výpovednej lehoty a bez odstupného?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky Zákonník práce rodičom zvýšenú ochranu v prípade, ak by zamestnávateľ chcel s nimi práve v tejto dobe ukončiť pracovný pomer. Zamestnankyni na materskej alebo rodičovskej dovolenke nie je možné dať výpoveď. Rovnako ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď pred nástupom na materskú dovolenku, tak výpovedná lehota uplynie až po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Rovnako ak už nebudete na materskej alebo rodičovskej dovolenke zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď bez výpovednej lehoty "zo dňa na deň". To by bolo možné iba na základe ukončenia pracovného pomeru dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Bližšie o materskej a rodičovskej dovolenke sa dozviete v našom odpovediach pre média tu. Posúdiť nárok na odstupné vo Vašom prípade z Vašej otázky nie je možné, nakoľko ste neuviedli ako dlho pracujete u svojho zamestnávateľa. Nárok na odstupné posudzuje podľa dĺžky odpracovaných rokov a spôsobu ukončenia pracovného pomeru (výpoveď alebo dohoda).

Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, keď sa moja pracovná pozicia zrušila počas MD, musím sa hlásiť na Úrad práce? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
ak sa Vaša pracovná pozícia síce fakticky zrušila, ale Váš pracovný pomer naďalej trvá (tzn. nedostali ste výpoveď ani ste nepodpísali dohodu o skončení pracovného pomeru), tak nemusíte hneď navštíviť úrad práce. Váš pracovný pomer môže trvať aj keď Vám zrušili pracovnú pozíciu. Po návrate z MD Vás môžu preradiť na iné miesto. Iná by bola situácia, keby došlo k úplnému zániku Vášho zamestnávateľa.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa obrátiť na Vás s prosbou o pomoc s mojím problémom. Som zamestnaná na dobu určitú, ktorá mi vyprší 22. 8. 2022.
Práve som však zistila, že som v 2. mesiaci tehotenstva. Ako mám postupovať a čo by som v tejto situácii mala robiť a ako sa zachovať?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,
tehotná zamestnankyňa má podľa Zákonníka práce určitú ochranu. Neviem, či zamestnávateľ uvažuje o tom, že s Vami predĺži pracovný pomer, alebo nie. Ak áno, tak by som postupoval tak, že by som najskôr predĺžil pracovný pomer a následne oznámil zamestnávateľovi tehotenstvo. To je potrebné urobiť písomne a predložiť o tom lekárske potvrdenie. Následne ste chránený zamestnanec, napr. pred okamžitým skončením prac. pomeru a výpoveďou. Žiaľ, nechráni Vás to pred skončením prac. pomeru uplynutím doby (čo je aj Váš prípad, ak by s Vami zmluvu nepredĺžil, alebo predĺžil znova na dobu určitú). 

Skúste zistiť, či je možné predĺžiť prac. pomer na dobu neurčitú a podľa toho budete vedieť, či sa Vám oplatí mu oznamovať, že ste tehotná. Pretože, ak ho s Vami nechce predĺžiť, tak pracovný pomer by skončil tak či tak uplynutím doby  (22.08.2022).


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa na mňa vzťahuje výpovedná lehota, som s 1,5 ročnou dcérou na rodičovskej, do pôvodného zamestnania sa však už nechcem vrátiť, koľko dopredu musím oznámiť výpoveď? Dá sa aj dohodnúť na dátume? Napr. ak mám do nového zamestnania nastúpiť za 3 týždne? Ďakujem krásne za odpoveď. 

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,

v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou sa vzťahuje výpovedná doba na každého zamestnanca, nakoľko pracovný pomer v takomto prípade končí až uplynutím posledného dňa výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby je upravená  Zákonníkom práce individuálne a závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru u daného zamestnávateľa. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď zamestnancom zamestnávateľovi doručená. Vzhľadom na uvedené v prípade podania výpovede sa s Vašim zamestnávateľom neviete dohodnúť na konkrétnom dni, kedy pracovný pomer skončí. Uvedené je možné iba v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou so zamestnávateľom. V takomto prípade sa viete s Vašim terajším zamestnávateľom dohodnúť na skončení priamo ku konkrétnemu dňu. Preto Vám odporúčame, nakoľko ako píšete do nového zamestnania máte nastúpiť už za 3 týždne, aby ste kontaktovali Vášho terajšieho zamestnávateľa s požiadavkou na skončenie pracovného pomeru dohodou. Ak by Vám tento nechcel  vyjsť v ústrety, nemáte inú možnosť ako je podanie výpovede, vyčkanie na uplynutie výpovednej doby a s tým spojené nevyhnutné posunutie dňa nástupu do nového zamestnania. 


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, keď manžel nastúpi na materskú dovolenku, môže dať počas materskej dovolenky výpoveď? Ďakujem

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
áno, manžel môže dať výpoveď kedykoľvek, nakoľko zákaz výpovede sa vzťahuje len výpoveď danú  zamestnávateľom zamestnancovi v ochrannej dobe. Zamestnanec však môže dať výpoveď aj počas materskej dovolenky, t.j. zákonom definovanej ochrannej doby. Čo je však nevyhnutné je, aby výpoveď bola písomná a riadne doručená zamestnávateľovi, inak by bola výpoveď neplatná. Dôvod v nej manžel uvádzať nemusí. 


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, že ako to je, keď počas rodičovskej dovolenky firma skrachuje, resp. sa zavrie prevádzka. Či je tam nárok na odstupné a kedy sa treba hlásiť na úrade práce? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň,

počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca nie je možné ukončiť pracovný pomer výpoveďou, a to ani z organizačných dôvodov (t.j. keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje). Zákonník práce totiž takémuto zamestnancovi poskytuje zvýšenú ochranu. Je možné však skončiť pracovný pomer dohodou k dohodnutému dňu. Ak má zamestnanec, ktorý je na rodičovskej dovolenke záujem o skončenie pracovného pomeru, potom odporúčam v dohode uviesť aj presný dôvod skončenia a to, že sa zamestnávateľ (alebo jeho časť) zrušuje alebo premiestňuje v zmysle § 63 ods. 1  písm. a) 1. bod a 2 bod. Zákonníka práce. V takomto prípade totiž by mal zamestnanec nárok na odstupné vo vyššej výške. Výšku nároku na odstupné Vám nevie presne určiť, keďže tá závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru, minimálne však aby nárok na odstupné vznikol, musel pracovný pomer trvať aspoň dva roky. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, ak však občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude do tejto evidencie zaradený k nasledujúcemu dňu.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, teraz 9. 4 som poslala do zamestnania žiadosť na materskú. Keďže mi konči 30-teho zmluva na dobu určitú. Môžu mi dať výpoveď? Aj keď som už poslala deviateho doručila zamestnávateľovi žiadosť na materskú?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
ak máte pracovnú zmluvu na dobu určitú tak pracovný pomer zanikne uplynutím dohodnutej doby. Nemusia Vám dávať výpoveď, ani robiť nejaký úkon, aby sa skončil pracovný pomer. Pracovný pomer sa skončí automaticky. Pokiaľ však ide o otázku výpovede, odpoveď znie, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi:

a) z dôvodov ustanovených

1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode,

2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,

b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,

c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

V týchto prípadoch by ste výpoveď mohli dostať. 

Lenže výpoveď nie je skončenie pracovného pomeru uplynutím doby.


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám zamestnankyňu B, ktorú sme zamestnali na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnankyne A. Do konca roka 2021. Táto zamestnankyňa, však otehotnela a v apríli odíde na materskú.
Môžme s ňou ukončiť pracovný pomer dňom pred odchodom na materskú? Alebo ako mame postupovať?
Zamestnankyňa A sa neplánuje vrátiť do zamestnania po skončení rodičovskej nakoľko nemá sa jej kto postarať o dieťa. Môžeme aj s ňou ukončiť pracovný pomer? Alebo by mala o to požiadať ona, keď vie, že sa už nevráti?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky vyplýva, že so zamestnankyňou B ste uzatvorili pracovný pomer na dobu určitú. Zákonník práce v časti týkajúcej sa skončenia pracovného pomeru stanovuje, že pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Ak by ste Však chceli skončiť pracovný pomer výpoveďou so zamestnankyňou B, treba sa pozrieť na viaceré skutočnosti. Predovšetkým Zákonník práce výslovne uvádza, kedy sa zamestnankyňa považuje za tehotnú.

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce tehotná zamestnankyňa je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Uvedené podmienky musia byť kumulatívne splnené. Až od tohto okamihu sa zamestnankyňa na účely pracovnoprávnych predpisov považuje za tehotnú a až od tohto okamihu sa na ňu vzťahuje zákaz výpovede podľa § 64  Zákonníka práce. Ak sú tieto podmienky v prípade zamestnankyne B splnené, nemôžete s ňou skončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 Zákonníka práce. Samozrejme, pracovný pomer môžete ukončiť dohodou oboch strán. V takom prípade sa pracovný pomer skončí k dohodnutému dňu.

Vo vzťahu k zamestnankyni A platí, že pokiaľ je na materskej dovolenke podľa § 166 ods. 1 zákona alebo rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 2 zákona vzťahuje sa na ňu zákaz výpovede. Samozrejme, po skončení rodičovskej dovolenky, ktorá zvyčajne trvá do dovŕšenia troch rokov dieťaťa, ak nejde o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, zákaz výpovede sa ďalej neuplatňuje. Aj dohodou možno aj v tomto prípade skončiť pracovný pomer.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať. Som zamestnaná na dobu určitú a v júni budúceho roka mi konci pracovná zmluva. Idem však vo februári na materskú. Akou formou môžem čerpať dovolenku? Môžem si čerpať vopred alebo mi bude preplatená? Keďže sa materská považuje za odpracované dni, mám teda v budúcom roku nárok na 10 dni dovolenky.
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
dovolenku môžete vo všeobecnosti čerpať len do času kým trvá pracovný pomer. Nakoľko sa dovolenka prerušuje materskou dovolenkou, tak pokiaľ si nevyčerpáte dovolenku do nástupu na materskú, tak Vám ju musia preplatiť. Materská dovolenka podľa § 166 ods. 1 sa považuje za výkon práce, takže aj za ňu Vám "nabehnú" dni dovolenky. Len zaleží na tom, či si ich stihnete vyčerpať. Ak nie, musí Vám ich preplatiť.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ukončenie PP počas materskej dovolenky (nie rodičovskej) ma nejaký vplyv na jej vyplácanie. V prípade ak by bol pracovný pomer ukončený výpoveďou z mojej strany napríklad po troch mesiacoch.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

výpoveď z vašej strany počas materskej dovolenke môže byť, pracovný pomer sa skončí. To, či to má dopad na jej vyplácanie vám vie poskytnúť sociálna poisťovňa, pretože v každej situácií to môže byť iné.

Ak by výpoveď bola z opačnej strany, tak zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je

- zamestnankyňa tehotná,

- keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke,

- keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo

- keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Tehotenstvo chráni zamestnankyňu pred možnosťou uplatnenia výpovede zo strany zamestnávateľa.


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som doma na materskej dovolenke (teraz to bude nejaký rok a pol), vo firme som pracovala 6 rokov, keď som nastúpila na materskú. Firma ma hlavnú pobočku v Brne a na SK mala jednu pobočku, ktorú teraz zatvára. Všetci dostali výpovede - podpísali dohodu samozrejme s odstupným. Ja som jediná (na materskej), ktorá ju nepodpísala - bolo mi povedané, že to môžem urobiť teraz alebo, keď bude mať dcéra 3 roky. Ja som to nepodpísala z toho dôvodu, ak by som mala druhé dieťa, nemala by som potom už nárok na materskú ale len na rodičovský príspevok, Firma oficiálne konci ku koncu mája. Celý čas sme spolupracovali ešte s jednou firmou, pre ktorú sme robili outsourcing, pracovali na základe spoločných dohôd, stanov a veci spojené s výplatami nám zabezpečovala táto firma. Teraz si ma však zavolali, aby som prišla do pobočky tejto firmy, keďže u nás už nikto nie je a ja sa bojím, že mi dajú nejakú "nútenú" výpoveď, keďže zostávam na SK ako jediný zamestnanec. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 13.05.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že Váš zamestnávateľ ukončil svoju činnosť. 

Podľa ust. § 64 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to okrem iných aj v dobe,
keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

Tento zákaz výpovede sa však nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode, teda, že sa zamestnávateľ zrušuje, čo je Váš prípad.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) je vo Vami uvedenom prípade tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiac nasledujúceho po doručení výpovede.

V súlade s ust. § 76  Zákonníka práce bude Vám patriť odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.

Sme názoru, že nie ste povinná dostaviť do uvedenej v podstate cudzej firmy a môžete ich požiadať, aby Vám výpoveď zaslali poštou, prípadne pri osobnom stretnutí len podpísať prevzatie dokladu, nie vzdávať sa svojich nárokov.

Podľa ust. § 61 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Ak nebude mať istotu o správnosti výpovede môžete požiadať advokáta, aby predmetný písomný doklad preskúmal a zaujal k nemu stanovisko.

Podľa ust. § 38 Zákonníka práce platí, že "písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku."

V prípade potreby nás kontaktujte.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku