Máte
otázku?

Výpoveď počas materskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Som zamestnaná u manžela, od ktorého som sa rozviedla 24. 1. 2017. Aktuálne som na materskej dovolenke, ktorá mi končí koncom tohto mesiaca. Manžel ma chce odhlásiť zo sociálnej poisťovne a plánuje mi dať výpoveď zo dňa na deň. Môže takto postupovať bez výpovednej lehoty a bez odstupného?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky Zákonník práce rodičom zvýšenú ochranu v prípade, ak by zamestnávateľ chcel s nimi práve v tejto dobe ukončiť pracovný pomer. Zamestnankyni na materskej alebo rodičovskej dovolenke nie je možné dať výpoveď. Rovnako ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď pred nástupom na materskú dovolenku, tak výpovedná lehota uplynie až po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Rovnako ak už nebudete na materskej alebo rodičovskej dovolenke zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď bez výpovednej lehoty "zo dňa na deň". To by bolo možné iba na základe ukončenia pracovného pomeru dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Bližšie o materskej a rodičovskej dovolenke sa dozviete v našom odpovediach pre média tu. Posúdiť nárok na odstupné vo Vašom prípade z Vašej otázky nie je možné, nakoľko ste neuviedli ako dlho pracujete u svojho zamestnávateľa. Nárok na odstupné posudzuje podľa dĺžky odpracovaných rokov a spôsobu ukončenia pracovného pomeru (výpoveď alebo dohoda).

Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, pred mojím nástupom na materskú dovolenku som mala uzatvorenú pracovnú zmluvu len ako zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky. Žiaľ, aj ja som otehotnela a momentálne som stále na rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ ma informoval, že mi ukončí pracovný pomer. Považujem sa aj ja za chránenú osobu, aj keď bola pracovná zmluva uzatvorená len ako zástup? Alebo moje miesto návratom predchádzajúceho zamestnanca automaticky zaniká? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 25.05.2024)

Dobrý deň,
ak ste boli prijatá na zastupovanie, tak Váš pracovný pomer skončí návratom zamestnankyne, ktorú zastupujete. Neovplyvní to ani skutočnosť, že Vy ste tiež teraz na materskej (rodičovskej) dovolenke.

Ochrana, o ktorej píšete, prináleží zamestnancom len ako ochrana pred výpoveďou (§ 64 ZP) ale Vy nedostanete výpoveď. Váš pracovný pomer sa skončí automaticky, návratom zamestnankyne z materskej. Trvanie Vášho pracovného pomeru je ohraničené časom, ktorý uplynie návratom zamestnankyne z materskej. 

Podľa § 71 ods, 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, mohla by som sa opýtať. Som zamestnaná, ale som na rodičovskej dovolenke. Rodičovská dovolenka mi končí a hneď nastupujem na PN, keďže čakáme bábätko a sú nejaké komplikácie, takže sa do práce nevrátim. Po dva a pol mesiaci na PN nastupujem na materskú dovolenku. Môžem sa opýtať, z čoho sa mi bude počítať materská? V prípade, ako by bolo lepšie dať môjmu zamestnávateľovi výpoveď, pretože sme sa dohodli na výpovedi, môžem mu dať výpoveď počas materskej dovolenky? Alebo je lepšie ju podať, až keď budem opäť na rodičovskej dovolenke? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 25.05.2024)

Dobrý deň,
ak ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení Vášho pracovného pomeru, tak určite nepodávajte výpoveď ale uzatvorte so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru niekedy počas alebo po rodičovskej dovolenke. Pred skončením pracovném pomeru musíte ukončiť rodičovskú dovolenku. Dohodnete sa so zamestnávateľom na konkrétnom dni Vášho skončenia a potom Vám zamestnávateľ pripraví dohodu o skončení pracovného pomeru.

Vaša materská sa bude počítať zo mzdy, ktorú by ste mali v čase nástupu na druhú matereskú ak by ste pracovali. Nakoľko, aj keď ste na prvej materskej, ste stále v pracovnom pomere. To znamená, že budete mať približne rovnakú materskú ako ste mali tú prvú. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 60 ods. 2, 3 Zákonníka práce, "Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)a f). Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v pekárni tri mesiace. Minulý týždeň som bola na nemocenskej a oznámila som zamestnávateľovi, že som tehotná. Dnes mi oznámil, že mi dá výpoveď. Chcela by som vedieť, či je možné, aby som dostala výpoveď v mojej súčasnej situácii. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 21.04.2024)

Dobrý deň, áno, môžete dostať výpoveď.

Ak ste zamestnávateľovi oficiálne neoznámili, že ste tehotná, doložením lekárskeho potvrdenia, tak zamestnávateľ Vás stále nepovažuje za tehotnú a preto nie ste stále v ochrannej lehote. 

Ak teda nie ste v ochrannej dobe (lebo ste zamestnávateľovi nedoložili lekárske potvrdenie o tom, že ste tehotná), tak zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď.

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce, "Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 1. decembra 2023 som nastúpila do novej práce, ale teraz som zistila, že som tehotná. Mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, a to až do 31. decembra 2024. Na materskú dovolenku by som mala nastúpiť okolo 15. októbra 2024. Rada by som sa opýtala, či mi môžu ukončiť resp. nepredĺžiť pracovnú zmluvu, keď vtedy už budem na materskej dovolenke. A v prípade, že mi pracovnú zmluvu nepredĺžia, ako mám postupovať a kam sa mám obrátiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 16.03.2024)

Dobrý deň,
ak máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas ktorej nastúpite na materskú dovolenku, je možné, že Vám pracovný pomer sa skončí uplynutím tejto doby.

Aj napriek tomu, že budete na materskej dovolenke, zamestnávateľ Vám pracovný pomer nemusí predĺžiť a preto po skončení roka 2024 je potrebné sa nahlásiť na úrad práce ako nezamestnaná a po materskej si hľadať novú prácu.

Materská dovolenka poskytuje ochranu len pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 64 ods. 1 písm. d) ZP), čo ale nie je Váš prípad, nakoľko zamestnávateľ Vám nemusí dávať výpoveď, ale len počká na uplynutie Vášho pracovného pomeru. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na rodičovskej dovolenke a chcela by som podať výpoveď u svojho zamestnávateľa. Akým spôsobom je to možné, aby mi bol zároveň vyplatený náhradný voľno za nevyčerpanú dovolenku? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 24.11.2023)

Dobrý deň,
ak chcete dať výpoveď z pracovného pomeru hoci aj v čase trvania rodičovskej dovolenky, potom môžete dať výpoveď z pracovného pomeru, pričom dôvod výpovede  môžete ale aj nemusíte uvádzať. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamestnávateľa nepotrebujete. Výpoveď z prac. pomeru pošlite zamestnávateľovi doporučeným listom.

Pokiaľ ide o preplatenie nevyčerpanej dovolenky /výšku nároku vypočíta zamestnávateľ/, potom v prípade skončenia prac. pomeru platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce a zamestnávateľ bude povinný vám preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky /citujeme/ :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keďže som bola zamestnaná na dobu určitú do 3. októbra 2023 a od 19. apríla som nastúpila na materskú dovolenku, avšak zamestnávateľ sa rozhodol moju zmluvu predčasne ukončiť. Rada by som zistila, aký nárok na dovolenku mi zákon garantuje a koľko z nevyčerpanej dovolenky mi zamestnávateľ je povinný preplatiť. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 19.11.2023)

Dobrý deň,

vo všeobecnosti platí, že zamestnanci majú nárok na dovolenku podľa odpracovaného času v danom kalendárnom roku. Ak zamestnávateľ ukončí pracovný pomer predčasne, zamestnanec má nárok na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky. Výpočet tohto nároku by mal byť založený na počte dní dovolenky, na ktoré zamestnanec nárok má, pomerným dielom vzhľadom na dĺžku zamestnania v danom roku.

 

Keďže ste nastúpili na materskú dovolenku, mohli byť sa tiež uplatniť špeciálne pravidlá týkajúce sa ochrany zamestnankýň počas materskej dovolenky, ktoré môžu ovplyvniť vaše práva. Právne predpisy zvyčajne chránia zamestnankyne na materskej dovolenke pred ukončením pracovného pomeru.

 

Vzhľadom na komplexnosť vášho prípadu by som odporúčal obrátiť sa na nášho právnika špecializujúceho sa na pracovné právo.


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na materskej dovolenke od septembra minulého roka a aktuálne mi šéf, u ktorého som zamestnaná už 2 roky, poslal informáciu, že firma ide do likvidácie a že mi posiela výpoveď. Preto sa chcem poradiť, na čo zo zákona mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že sa váš zamestnávateľ zrušuje, z dôvodu čoho ste od neho ako zamestnanec obdržali výpoveď, v takom prípade máte nárok na odstupné priamo zo zákona. Jeho výška je určená s ohľadom na dĺžku trvania pracovného pomeru zamestnanca. Ak váš pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, potom máte nárok na odstupné najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku. Iné nároky Vám zo zákona nepatria. 


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak bola moja pracovná pozícia zrušená počas MD, musím sa hlásiť na úrad práce? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
ak sa Vaša pracovná pozícia síce fakticky zrušila, ale Váš pracovný pomer naďalej trvá (tzn. nedostali ste výpoveď ani ste nepodpísali dohodu o skončení pracovného pomeru), tak nemusíte hneď navštíviť úrad práce. Váš pracovný pomer môže trvať aj keď Vám zrušili pracovnú pozíciu. Po návrate z MD Vás môžu preradiť na iné miesto. Iná by bola situácia, keby došlo k úplnému zániku Vášho zamestnávateľa.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa na vás obrátiť s prosbou o pomoc s mojím problémom. Som zamestnaná na dobu určitú, ktorá mi vyprší 22. augusta 2022. Práve som však zistila, že som v druhom mesiaci tehotenstva. Ako mám postupovať a čo by som mala v tejto situácii robiť? Ako sa mám zachovať?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,
tehotná zamestnankyňa má podľa Zákonníka práce určitú ochranu. Neviem, či zamestnávateľ uvažuje o tom, že s Vami predĺži pracovný pomer, alebo nie. Ak áno, tak by som postupoval tak, že by som najskôr predĺžil pracovný pomer a následne oznámil zamestnávateľovi tehotenstvo. To je potrebné urobiť písomne a predložiť o tom lekárske potvrdenie. Následne ste chránený zamestnanec, napr. pred okamžitým skončením prac. pomeru a výpoveďou. Žiaľ, nechráni Vás to pred skončením prac. pomeru uplynutím doby (čo je aj Váš prípad, ak by s Vami zmluvu nepredĺžil, alebo predĺžil znova na dobu určitú). 

Skúste zistiť, či je možné predĺžiť prac. pomer na dobu neurčitú a podľa toho budete vedieť, či sa Vám oplatí mu oznamovať, že ste tehotná. Pretože, ak ho s Vami nechce predĺžiť, tak pracovný pomer by skončil tak či tak uplynutím doby  (22.08.2022).


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa na mňa vzťahuje výpovedná lehota. Som s 1,5-ročnou dcérou na materskej dovolenke, ale do pôvodného zamestnania sa už nechcem vrátiť. Koľko dopredu musím oznámiť výpoveď? Je možné sa dohodnúť aj na konkrétnom dátume, napríklad, ak mám do nového zamestnania nastúpiť za 3 týždne? Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,

v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou sa vzťahuje výpovedná doba na každého zamestnanca, nakoľko pracovný pomer v takomto prípade končí až uplynutím posledného dňa výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby je upravená  Zákonníkom práce individuálne a závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru u daného zamestnávateľa. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď zamestnancom zamestnávateľovi doručená. Vzhľadom na uvedené v prípade podania výpovede sa s Vašim zamestnávateľom neviete dohodnúť na konkrétnom dni, kedy pracovný pomer skončí. Uvedené je možné iba v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou so zamestnávateľom. V takomto prípade sa viete s Vašim terajším zamestnávateľom dohodnúť na skončení priamo ku konkrétnemu dňu. Preto Vám odporúčame, nakoľko ako píšete do nového zamestnania máte nastúpiť už za 3 týždne, aby ste kontaktovali Vášho terajšieho zamestnávateľa s požiadavkou na skončenie pracovného pomeru dohodou. Ak by Vám tento nechcel  vyjsť v ústrety, nemáte inú možnosť ako je podanie výpovede, vyčkanie na uplynutie výpovednej doby a s tým spojené nevyhnutné posunutie dňa nástupu do nového zamestnania. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.