Výpoveď počas materskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Som zamestnaná u manžela, s ktorým som sa rozviedla 24.1.2017. Som na materskej dovolenke, ktorá mi končí koncom tohto mesiaca a chce ma odhlásiť zo sociálnej poisťovne, tak mi chce dať výpoveď zo dňa na deň. Môže to urobiť bez výpovednej lehoty a bez odstupného?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky Zákonník práce rodičom zvýšenú ochranu v prípade, ak by zamestnávateľ chcel s nimi práve v tejto dobe ukončiť pracovný pomer. Zamestnankyni na materskej alebo rodičovskej dovolenke nie je možné dať výpoveď. Rovnako ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď pred nástupom na materskú dovolenku, tak výpovedná lehota uplynie až po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Rovnako ak už nebudete na materskej alebo rodičovskej dovolenke zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď bez výpovednej lehoty "zo dňa na deň". To by bolo možné iba na základe ukončenia pracovného pomeru dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Bližšie o materskej a rodičovskej dovolenke sa dozviete v našom odpovediach pre média tu. Posúdiť nárok na odstupné vo Vašom prípade z Vašej otázky nie je možné, nakoľko ste neuviedli ako dlho pracujete u svojho zamestnávateľa. Nárok na odstupné posudzuje podľa dĺžky odpracovaných rokov a spôsobu ukončenia pracovného pomeru (výpoveď alebo dohoda).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ukončenie PP počas materskej dovolenky (nie rodičovskej) ma nejaký vplyv na jej vyplácanie. V prípade ak by bol pracovný pomer ukončený výpoveďou z mojej strany napríklad po troch mesiacoch.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

výpoveď z vašej strany počas materskej dovolenke môže byť, pracovný pomer sa skončí. To, či to má dopad na jej vyplácanie vám vie poskytnúť sociálna poisťovňa, pretože v každej situácií to môže byť iné.

Ak by výpoveď bola z opačnej strany, tak zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je

- zamestnankyňa tehotná,

- keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke,

- keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo

- keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Tehotenstvo chráni zamestnankyňu pred možnosťou uplatnenia výpovede zo strany zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som doma na materskej dovolenke (teraz to bude nejaký rok a pol), vo firme som pracovala 6 rokov, keď som nastúpila na materskú. Firma ma hlavnú pobočku v Brne a na SK mala jednu pobočku, ktorú teraz zatvára. Všetci dostali výpovede - podpísali dohodu samozrejme s odstupným. Ja som jediná (na materskej), ktorá ju nepodpísala - bolo mi povedané, že to môžem urobiť teraz alebo, keď bude mať dcéra 3 roky. Ja som to nepodpísala z toho dôvodu, ak by som mala druhé dieťa, nemala by som potom už nárok na materskú ale len na rodičovský príspevok, Firma oficiálne konci ku koncu mája. Celý čas sme spolupracovali ešte s jednou firmou, pre ktorú sme robili outsourcing, pracovali na základe spoločných dohôd, stanov a veci spojené s výplatami nám zabezpečovala táto firma. Teraz si ma však zavolali, aby som prišla do pobočky tejto firmy, keďže u nás už nikto nie je a ja sa bojím, že mi dajú nejakú "nútenú" výpoveď, keďže zostávam na SK ako jediný zamestnanec. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že Váš zamestnávateľ ukončil svoju činnosť. 

Podľa ust. § 64 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to okrem iných aj v dobe,
keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

Tento zákaz výpovede sa však nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode, teda, že sa zamestnávateľ zrušuje, čo je Váš prípad.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) je vo Vami uvedenom prípade tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiac nasledujúceho po doručení výpovede.

V súlade s ust. § 76  Zákonníka práce bude Vám patriť odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.

Sme názoru, že nie ste povinná dostaviť do uvedenej v podstate cudzej firmy a môžete ich požiadať, aby Vám výpoveď zaslali poštou, prípadne pri osobnom stretnutí len podpísať prevzatie dokladu, nie vzdávať sa svojich nárokov.

Podľa ust. § 61 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Ak nebude mať istotu o správnosti výpovede môžete požiadať advokáta, aby predmetný písomný doklad preskúmal a zaujal k nemu stanovisko.

Podľa ust. § 38 Zákonníka práce platí, že "písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku."

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na rodičovskej dovolenke do 21. 08. 2019, kedy bude mať môj syn tri roky. Chcela by som dať výpoveď zamestnávateľovi tak, aby som 22. 8. 2019 nemusela nastúpiť do práce. Môj pracovný pomer trvá celkom (aj s materskou) viac ako 5 rokov. K akému dátumu musím podať výpoveď, aby mi ku dňu 21. 08. 2019 uplynula trojmesačná výpovedná lehota? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň, treba vychádzať z ust. Zákonníka práce :

62  Výpovedná doba 

(6)  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. 

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

"§ 67 Výpoveď daná zamestnancom 
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Ak chcete, aby prac. pomer skončil dňa 22.8/.2019, je tak možné len na základe dohody o skončení prac. pomeru a to z dôvodu, že výpovedná doba vždy uplynie posledným dňom mesiaca, a nie k 22. dňu príslušného mesiaca.
Ak chcete skončiť prac. pomer k 22.8.2019, je tak možné na základe dohody so zamestnávateľom.

Ak by ste dali výpoveď z prac. pomeru, výpovedná doba vo Vašom prípade je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Skončenie prac. pomeru k 31.7.2019 : Výpoveď musíte doručiť zamestnávateľovi do konca mája 2019.
Skončenie prac. pomeru k 31.8.2019 : Výpoveď musíte doručiť zamestnávateľovi do konca júna  2019.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, priateľka ma pracovnú zmluvu na dobu neurčitú a momentálne poberá materskú chcela by však dať výpoveď, či je to možné? Nechce spôsobiť problémy zamestnávateľovi ani sebe, no nechce byt už viac evidovaná. Počas rodičovského údajne môže ale otázne je, či aj počas materskej? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, áno, priateľka môže dať výpoveď a pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Zákaz výpovede v ochrannej dobe (teda aj počas materskej) sa vzťahuje iba na zamestnávateľa. Teda priateľka môže dať výpoveď aj počas materskej, ale zamestnávateľ nemôže dať výpoveď žene na materskej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa poradiť. Firma, v ktorej pracujem zatvára jednu z prevádzok, ktorú mám na starosti, mám zmluvu na dobu určitú teraz do 28. 2. 2019, som tam zamestnaná druhý rok no od novembra som na materskej. Predajňa sa oficiálne zatvára k 31. 1. 2019, všetci, ktorí majú pracovnú zmluvu dlhšie ako je dátum zatvorenia alebo na dobu neurčitú dostanú odstupné, mne však povedali, že ak by som nebola na materskej tak by to riešili aj so mnou inak nie, tak teraz neviem, či mám aj ja nárok na odstupné. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že " pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že Váš pracovný pomer skončí dňom 28.2.2019 bez ohľadu na to, že ste na materskej a na okolnosť, že predajňa sa k 31.1.2019 ruší.

Postup zamestnávateľa je správny. Keďže prac. pomer máte uzatvorený na dobu určitú a nedôjde ku skončeniu iným spôsobom ktorý by zakladal nárok na odstupné, nárok na odstupné pri skončení prac. pomeru na dobu určitú nemáte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaná ako učiteľka v materskej školy. Zastupujem niekoho, ktorá je teraz na materskej dovolenke. Môj pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú do nástupu tej kolegyni. Teraz som tiež tehotná, v 8. decembra idem na materskú dovolenku. Môj zamestnávateľ chcel, aby som podpísala výpoveď s dohodou. Neviem, že by to mala na mňa negatívny vplyv alebo nie? Mala by som nárok na materskú? My plánujeme ešte rodinu, keby sa medzi tým ešte raz otehotniem, a som už nezamestnaná, budem mať aj vtedy nárok na materskú? Ďakujem pekne za pomoc!

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň,

čo sa týka pracovnoprávneho hľadiska, pokiaľ nastúpite na materskú dovolenku a počas jej trvania skončí materská dovolenka zamestnankyne, ktorú ste zastupovali, potom pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby (návratom zamestnankyne). Vám teda pracovný pomer skončí automaticky. V prípade, že skončíte pracovný pomer dohodou, skončí sa ku konkrétnemu dohodnutému dňu. Ak by bola dôvodom dohody nadbytočnosť, vznikol by Vám nárok na odstupné.

Pokiaľ ide o sociálne dávky - materské, v tomto si vás plne dovoľujem odkázať Sociálnu poisťovňu, ktorá by Vám k tomu vedela poskytnúť bližšie informácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Od 28. 3. 2018 som na rodičovskej dovolenke a plánovala som byť až do troch rokoch dcérky. Včera som sa dozvedela, že firma končí a prepúšťa sa. Ako mám, prosím postupovať? Ako je to s odstupným? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň z vašej otázky nie je zrejmé, ako firma končí. Či sa zrušuje len prevádzka alebo spoločnosť ide do konkurzu, likvidácie, alebo sa prevádza, či má právneho nástupcu alebo nie. Sú to teda rôzne možnosti a podľa toho sa bude rôzne postupovať.

Váš pracovný pomer však neskončí bez nejakého právneho úkonu zo strany zamestnávateľa. Počkajte si na konkrétny dokument zo strany zamestnávateľa (bude to najskôr výpoveď) a potom nám napíšte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň.

Som na materskej dovolenke 20 mesiacov a odrobený mám necelý rok u zamestnávateľa. Chce mi dať výpoveď dohodou. Chcem vedieť, či mám nárok na odstupné a zároveň ako je to s dovolenkou, starú mám asi 4 dni. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 64  Zákonníka práce platí :

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to okrem iných aj v prípade

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

 

Z uvedeného dôvodu vám zrejme zamestnávateľ oznámil, že chce vám dať výpoveď dohodou. Musíme uviesť, že Zákonník práce nepozná pojem výpoveď dohodou. Je možné ukončenie prac. pomeru aj dohodou s tým, aby ste mala nárok na odstupné, ale len v prípade, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

 

Citujeme ust. § 76 odst. 2  Zákonníka práce :

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, atď.

 

Dovolenka : Podľa ust. § 113 Zákonníka práce platí, že ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Ďalej platí podľa ust. § 116 odst. 3 ZP za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

 

Odporúčame vám, aby ste všetky písomnosti, ktoré by vám boli zaslané od zamestnávateľa, aby ste tieto konzultovala s advokátom.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku