Máte
otázku?

Výpoveď počas materskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Som zamestnaná u manžela, od ktorého som sa rozviedla 24. 1. 2017. Aktuálne som na materskej dovolenke, ktorá mi končí koncom tohto mesiaca. Manžel ma chce odhlásiť zo sociálnej poisťovne a plánuje mi dať výpoveď zo dňa na deň. Môže takto postupovať bez výpovednej lehoty a bez odstupného?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

Dobrý deň, počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky Zákonník práce rodičom zvýšenú ochranu v prípade, ak by zamestnávateľ chcel s nimi práve v tejto dobe ukončiť pracovný pomer. Zamestnankyni na materskej alebo rodičovskej dovolenke nie je možné dať výpoveď. Rovnako ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď pred nástupom na materskú dovolenku, tak výpovedná lehota uplynie až po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Rovnako ak už nebudete na materskej alebo rodičovskej dovolenke zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď bez výpovednej lehoty "zo dňa na deň". To by bolo možné iba na základe ukončenia pracovného pomeru dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Bližšie o materskej a rodičovskej dovolenke sa dozviete v našom odpovediach pre média tu. Posúdiť nárok na odstupné vo Vašom prípade z Vašej otázky nie je možné, nakoľko ste neuviedli ako dlho pracujete u svojho zamestnávateľa. Nárok na odstupné posudzuje podľa dĺžky odpracovaných rokov a spôsobu ukončenia pracovného pomeru (výpoveď alebo dohoda).

Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na rodičovskej dovolenke a chcela by som podať výpoveď u svojho zamestnávateľa. Akým spôsobom je to možné, aby mi bol zároveň vyplatený náhradný voľno za nevyčerpanú dovolenku? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 24.11.2023)

Dobrý deň,
ak chcete dať výpoveď z pracovného pomeru hoci aj v čase trvania rodičovskej dovolenky, potom môžete dať výpoveď z pracovného pomeru, pričom dôvod výpovede  môžete ale aj nemusíte uvádzať. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamestnávateľa nepotrebujete. Výpoveď z prac. pomeru pošlite zamestnávateľovi doporučeným listom.

Pokiaľ ide o preplatenie nevyčerpanej dovolenky /výšku nároku vypočíta zamestnávateľ/, potom v prípade skončenia prac. pomeru platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce a zamestnávateľ bude povinný vám preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky /citujeme/ :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keďže som bola zamestnaná na dobu určitú do 3. októbra 2023 a od 19. apríla som nastúpila na materskú dovolenku, avšak zamestnávateľ sa rozhodol moju zmluvu predčasne ukončiť. Rada by som zistila, aký nárok na dovolenku mi zákon garantuje a koľko z nevyčerpanej dovolenky mi zamestnávateľ je povinný preplatiť. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 19.11.2023)

Dobrý deň,

vo všeobecnosti platí, že zamestnanci majú nárok na dovolenku podľa odpracovaného času v danom kalendárnom roku. Ak zamestnávateľ ukončí pracovný pomer predčasne, zamestnanec má nárok na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky. Výpočet tohto nároku by mal byť založený na počte dní dovolenky, na ktoré zamestnanec nárok má, pomerným dielom vzhľadom na dĺžku zamestnania v danom roku.

 

Keďže ste nastúpili na materskú dovolenku, mohli byť sa tiež uplatniť špeciálne pravidlá týkajúce sa ochrany zamestnankýň počas materskej dovolenky, ktoré môžu ovplyvniť vaše práva. Právne predpisy zvyčajne chránia zamestnankyne na materskej dovolenke pred ukončením pracovného pomeru.

 

Vzhľadom na komplexnosť vášho prípadu by som odporúčal obrátiť sa na nášho právnika špecializujúceho sa na pracovné právo.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na materskej dovolenke od septembra minulého roka a aktuálne mi šéf, u ktorého som zamestnaná už 2 roky, poslal informáciu, že firma ide do likvidácie a že mi posiela výpoveď. Preto sa chcem poradiť, na čo zo zákona mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že sa váš zamestnávateľ zrušuje, z dôvodu čoho ste od neho ako zamestnanec obdržali výpoveď, v takom prípade máte nárok na odstupné priamo zo zákona. Jeho výška je určená s ohľadom na dĺžku trvania pracovného pomeru zamestnanca. Ak váš pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, potom máte nárok na odstupné najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku. Iné nároky Vám zo zákona nepatria. 


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak bola moja pracovná pozícia zrušená počas MD, musím sa hlásiť na úrad práce? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
ak sa Vaša pracovná pozícia síce fakticky zrušila, ale Váš pracovný pomer naďalej trvá (tzn. nedostali ste výpoveď ani ste nepodpísali dohodu o skončení pracovného pomeru), tak nemusíte hneď navštíviť úrad práce. Váš pracovný pomer môže trvať aj keď Vám zrušili pracovnú pozíciu. Po návrate z MD Vás môžu preradiť na iné miesto. Iná by bola situácia, keby došlo k úplnému zániku Vášho zamestnávateľa.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa na vás obrátiť s prosbou o pomoc s mojím problémom. Som zamestnaná na dobu určitú, ktorá mi vyprší 22. augusta 2022. Práve som však zistila, že som v druhom mesiaci tehotenstva. Ako mám postupovať a čo by som mala v tejto situácii robiť? Ako sa mám zachovať?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,
tehotná zamestnankyňa má podľa Zákonníka práce určitú ochranu. Neviem, či zamestnávateľ uvažuje o tom, že s Vami predĺži pracovný pomer, alebo nie. Ak áno, tak by som postupoval tak, že by som najskôr predĺžil pracovný pomer a následne oznámil zamestnávateľovi tehotenstvo. To je potrebné urobiť písomne a predložiť o tom lekárske potvrdenie. Následne ste chránený zamestnanec, napr. pred okamžitým skončením prac. pomeru a výpoveďou. Žiaľ, nechráni Vás to pred skončením prac. pomeru uplynutím doby (čo je aj Váš prípad, ak by s Vami zmluvu nepredĺžil, alebo predĺžil znova na dobu určitú). 

Skúste zistiť, či je možné predĺžiť prac. pomer na dobu neurčitú a podľa toho budete vedieť, či sa Vám oplatí mu oznamovať, že ste tehotná. Pretože, ak ho s Vami nechce predĺžiť, tak pracovný pomer by skončil tak či tak uplynutím doby  (22.08.2022).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa na mňa vzťahuje výpovedná lehota. Som s 1,5-ročnou dcérou na materskej dovolenke, ale do pôvodného zamestnania sa už nechcem vrátiť. Koľko dopredu musím oznámiť výpoveď? Je možné sa dohodnúť aj na konkrétnom dátume, napríklad, ak mám do nového zamestnania nastúpiť za 3 týždne? Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,

v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou sa vzťahuje výpovedná doba na každého zamestnanca, nakoľko pracovný pomer v takomto prípade končí až uplynutím posledného dňa výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby je upravená  Zákonníkom práce individuálne a závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru u daného zamestnávateľa. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď zamestnancom zamestnávateľovi doručená. Vzhľadom na uvedené v prípade podania výpovede sa s Vašim zamestnávateľom neviete dohodnúť na konkrétnom dni, kedy pracovný pomer skončí. Uvedené je možné iba v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou so zamestnávateľom. V takomto prípade sa viete s Vašim terajším zamestnávateľom dohodnúť na skončení priamo ku konkrétnemu dňu. Preto Vám odporúčame, nakoľko ako píšete do nového zamestnania máte nastúpiť už za 3 týždne, aby ste kontaktovali Vášho terajšieho zamestnávateľa s požiadavkou na skončenie pracovného pomeru dohodou. Ak by Vám tento nechcel  vyjsť v ústrety, nemáte inú možnosť ako je podanie výpovede, vyčkanie na uplynutie výpovednej doby a s tým spojené nevyhnutné posunutie dňa nástupu do nového zamestnania. 


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môj manžel, keď nastúpi na materskú dovolenku, môže počas nej podať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
áno, manžel môže dať výpoveď kedykoľvek, nakoľko zákaz výpovede sa vzťahuje len výpoveď danú  zamestnávateľom zamestnancovi v ochrannej dobe. Zamestnanec však môže dať výpoveď aj počas materskej dovolenky, t.j. zákonom definovanej ochrannej doby. Čo je však nevyhnutné je, aby výpoveď bola písomná a riadne doručená zamestnávateľovi, inak by bola výpoveď neplatná. Dôvod v nej manžel uvádzať nemusí. 


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to funguje, keď počas rodičovskej dovolenky firma skrachuje, resp. prevádzka sa zavrie. Mám nárok na odstupné a kedy sa treba hlásiť na úrade práce? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň,

počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca nie je možné ukončiť pracovný pomer výpoveďou, a to ani z organizačných dôvodov (t.j. keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje). Zákonník práce totiž takémuto zamestnancovi poskytuje zvýšenú ochranu. Je možné však skončiť pracovný pomer dohodou k dohodnutému dňu. Ak má zamestnanec, ktorý je na rodičovskej dovolenke záujem o skončenie pracovného pomeru, potom odporúčam v dohode uviesť aj presný dôvod skončenia a to, že sa zamestnávateľ (alebo jeho časť) zrušuje alebo premiestňuje v zmysle § 63 ods. 1  písm. a) 1. bod a 2 bod. Zákonníka práce. V takomto prípade totiž by mal zamestnanec nárok na odstupné vo vyššej výške. Výšku nároku na odstupné Vám nevie presne určiť, keďže tá závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru, minimálne však aby nárok na odstupné vznikol, musel pracovný pomer trvať aspoň dva roky. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, ak však občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude do tejto evidencie zaradený k nasledujúcemu dňu.


Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 9.4. som odoslala do zamestnania žiadosť o materskú dovolenku. Keďže mi končí zmluva na dobu určitú 30.4., chcela by som sa opýtať, či mi môžu dať výpoveď, aj keď som zamestnávateľovi už 9.4. doručila túto žiadosť.

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
ak máte pracovnú zmluvu na dobu určitú tak pracovný pomer zanikne uplynutím dohodnutej doby. Nemusia Vám dávať výpoveď, ani robiť nejaký úkon, aby sa skončil pracovný pomer. Pracovný pomer sa skončí automaticky. Pokiaľ však ide o otázku výpovede, odpoveď znie, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi:

a) z dôvodov ustanovených

1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode,

2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,

b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,

c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

V týchto prípadoch by ste výpoveď mohli dostať. 

Lenže výpoveď nie je skončenie pracovného pomeru uplynutím doby.


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas materskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, máme zamestnankyňu B, ktorú sme zamestnali na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnankyne A až do konca roka 2021. Táto zamestnankyňa, však otehotnela a v apríli odíde na materskú. Môžeme ukončiť s ňou pracovný pomer dňom pred odchodom na materskú? Ako by sme mali postupovať? Zamestnankyňa A sa neplánuje vrátiť do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky, keďže nemá kto sa starať o jej dieťa. Môžeme aj s ňou ukončiť pracovný pomer? Alebo by mala o to požiadať ona, v prípade, že vie, že sa už nevráti?

Odpoveď: Výpoveď počas materskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky vyplýva, že so zamestnankyňou B ste uzatvorili pracovný pomer na dobu určitú. Zákonník práce v časti týkajúcej sa skončenia pracovného pomeru stanovuje, že pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Ak by ste Však chceli skončiť pracovný pomer výpoveďou so zamestnankyňou B, treba sa pozrieť na viaceré skutočnosti. Predovšetkým Zákonník práce výslovne uvádza, kedy sa zamestnankyňa považuje za tehotnú.

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce tehotná zamestnankyňa je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Uvedené podmienky musia byť kumulatívne splnené. Až od tohto okamihu sa zamestnankyňa na účely pracovnoprávnych predpisov považuje za tehotnú a až od tohto okamihu sa na ňu vzťahuje zákaz výpovede podľa § 64  Zákonníka práce. Ak sú tieto podmienky v prípade zamestnankyne B splnené, nemôžete s ňou skončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 Zákonníka práce. Samozrejme, pracovný pomer môžete ukončiť dohodou oboch strán. V takom prípade sa pracovný pomer skončí k dohodnutému dňu.

Vo vzťahu k zamestnankyni A platí, že pokiaľ je na materskej dovolenke podľa § 166 ods. 1 zákona alebo rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 2 zákona vzťahuje sa na ňu zákaz výpovede. Samozrejme, po skončení rodičovskej dovolenky, ktorá zvyčajne trvá do dovŕšenia troch rokov dieťaťa, ak nejde o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, zákaz výpovede sa ďalej neuplatňuje. Aj dohodou možno aj v tomto prípade skončiť pracovný pomer.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas materskej dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.