Máte
otázku?

Výpoveď z organizačných dôvodov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Výpoveď z organizačných dôvodov

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi podal výpoveď z organizačných dôvodov, no neuviedol presný dôvod, prečo si vybral práve mňa. V našom tíme je desať ľudí a dvoch z nás dostalo výpoveď. Nevieme, prečo boli vybraní práve my. Musí zamestnávateľ špecifikovať a odôvodniť, prečo prepustil konkrétneho zamestnanca? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z organizačných dôvodov

Dobrý deň,
malo by to vyplývať z pracovnej pozície, na ktorú sa organizačná zmena vzťahuje. Ak je Vás na rovnakej pozícii 10 a prepustili Vás len dvoch, tak by mal zamestnávateľ aspoň ústne Vám vysvetliť, prečo práve Vás prepustil. Aj keď výber je na ňom. 

Väčšinou zamestnávatelia vyberajú tých zamestnancov, čo pracujú u zamestnávateľa najkratšie. 

Čo sa týka ustanovení Zákonníka práce, v časti výpovedi z organizačných dôvodov, je uvedené v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce nasledovné: "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

V prípade výpovede z takéhoto dôvodu, máte nárok na odstupné vo výške podľa odpracovaných rokov u tohto zamestnávateľa. 

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Trápi vás "Výpoveď z organizačných dôvodov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď z organizačných dôvodov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Nárok na odstupné

  ... organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa. Tento dôvod skončenia pracovného pomeru by musel byť uvedený v písomnej výpovedi zo strany zamestnávateľa ...

 • Výpoveď počas materskej dovolenky z organizačných dôvodov

  Otázka: Výpoveď počas materskej dovolenky z organizačných dôvodov. Dobrý deň, naša zamestnankyňa je momentálne na rodičovskej dovolenke, ktorá by jej mala ...

 • Výpoveď počas PN

  organizačných dôvodov, alebo ak vzhľadom na svoj zdravotný stav je zamestnanec dlhodobo neschopný vykonávať doterajšiu prácu a základe lekárskeho posudku. Preto ...

 • Dohoda o skončení pracovného pomeru

  Je táto dohoda platná, keď som nedostala výpoveď podľa § 63 ZP z organizačných dôvodov? ... a/ až c/ Zákonníka práce - organizačné dôvody na strane zamestnávateľa ...

 • Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

  pomer bol skončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov v zmysle § v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že ...

 • Výpoveď a následné zistenie tehotenstva

  Zamestnankyňa dostala výpoveď z organizačných dôvodov, pričom jej plynú dva mesačné výpovedné lehoty. Pár dní po obdržaní zistila tehotenstvo. Je v tomto ...

 • Čerpanie dovolenky vo výpovedi

  Pôvodnú výpoveď som podala z organizačných dôvodov, keďže firma sa rozhodla prejsť z 8 na 12 hodinovú pracovnú dobu, čo mi nesadlo. Bolo mi oznámené, že budem ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava