Máte
otázku?

Čerpanie dovolenky vo výpovedi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Na základe výpovede zo dňa 30.10.2016, v zmysle ustanovenia §67 Zákonníka práce, končí môj pracovný pomer 31.12.2016. Od 4.11.- do 30.11.2016 som PN. Zostatok dovolenky za kalendárny rok 2016, mám 22 dní. Od 1.12.- do 31.12.2016 si chcem vyčerpať zostatok dovolenky za kalendárny rok 2016, na zotavenie. Musí mi zamestnávateľ dovoliť čerpať zostatok dovolenky v mesiaci december, ak si ju nechcem dať preplatiť ? Ak nebude súhlasiť s vyčerpaním dovolenky, akú jej časť môžem čerpať bez jeho súhlasu, aby mi nevznikla absencia ? Môžem si určiť termín čerpania ja, alebo termín určuje zamestnávateľ v každom prípade ? Dohodu vylučujem. Podľa § 116 ods. 3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Ďakujem za radu - Ina

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Dobrý deň, v prípade skončenia pracovného pomeru je najčastejšie situácia taká, že zamestnávateľ nechá zamestnanca čerpať zvyšok jeho dovolenky do skončenia výpovednej lehoty. Pokiaľ by Vám zamestnávateľ neumožnil čerpanie dovolenky, potom by Vám musel túto nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ak by ste neprišli do práce, mali by ste absenciu, čo môže pri opakovanej absencii byť dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako to je, keď som vo výpovednej lehote. V októbri som podala výpoveď a mám 2 mesiace výpovednú lehotu (čiže do konca januára). Dovolenku za rok 2022 som si vyčerpala a zaujímalo by ma, či mám v januári nárok čerpať dovolenku (z novej dovolenky) a prípadne koľko alebo, či mi nárok zaniká kvôli výpovedi?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň, v novom roku za mesiac január Vám nárok na dovolenku za kalendárny rok nevznikne, nakoľko tento podľa Zákonníka práce vzniká zamestnancovi až vtedy, ak pre zamestnávateľa v kalendárnom roku odpracoval min. 60 dní. Vznikne Vám však nárok na dovolenku za odpracované dni. Tu platí ust. § 105 ZP: "Podľa § 105 ZP, zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."

To znamená, že ak máte nárok na dovolenku o výmere 20 dní za kalendárny rok, za prvý mesiac tohto roku, kedy budete vo výpovednej dobe u terajšieho zamestnávateľa, máte nárok na dovolenku v rozsahu 1 a pol dňa. 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. 1. 2023 som vo výpovednej dvojmesačné dobe. Firma mi zamietla čerpanie starej dovolenky z prevádzkových dôvodov. Od 1. 2. 2023 však potrebujem zostať na dovolenke kvôli otcovi. Bude po operácií. Môžem si dať ešte jednu výpoveď z rodinných dôvodov?
Už ma nebaví sa s nimi naťahovať. Pôvodnú výpoveď som si dala z organizačných dôvodov, pretože sa prechádza z 8 na 12 hodinovú pracovnú dobu a mne to nevyhovuje. Mala som povedané, že ma prinútia robiť 12 hodinovú smenu. Z ješitnosti pani na personálnom mi zamietli aj čerpanie dovolenky. Ďakujem S.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 17.12.2022)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že ďalšiu výpoveď z rodinných dôvodov podať nemôžete, lebo už ste podali výpoveď z pracovného pomeru a pracovný pomer Vám končí 28.2.2023.
Z otázky predpokladáme, že žiadosť o dovolenku ste si podali písomne a zamestnávateľ Vám ju odmietol povoliť vo Vami uvedenom časovom období. Vy potrebujete v čase od 1.2.2023 byť k dispozícii svojmu otcovi a zabezpečovať jeho starostlivosť po operácii. V tomto prípade by Vám mal vzniknúť nárok na ošetrovné, ktoré hradí sociálna poisťovňa, v ktorom prípade Vás aj odkazujeme na uvedenú inštitúciu pre získanie bližších informácií a podkladov, ktoré im je potrebné predložiť pre splnenie uvedeného nároku /link : https://www.socpoist.sk/kto-som/zamestnanec/poziadat-o-davku/ako-poziadat-o-osetrovne/.

Pokiaľ ide o preplatenie nevyčerpanej dovolenky zo strany zamestnávateľa, tu platí ust. § 116 ods. 2 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
do zamestnania som nastúpila 15. 2. 2022. Pracovnú zmluvu mám na dobu určitú do 31. 12. 2022, ale chcem podať výpoveď, tak, aby mi od 1. 8. 2022 začala plynúť výpovedná doba. Do času podania výpovede budem mať vyčarpaných 7 dni dovolenky. Chcela by som vedieť, či mám nárok na čerpanie alebo preplatenie zvyšku dovolenky, ktoré mi prislúchajú k 31. 8. 2022? Veronika

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 12.07.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 116 Zákonníka práce, z ktorého vyplýva, že ak nebudete môcť vyčerpať dovolenku, zamestnávateľ vám ju musí preplatiť :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, pracovný pomer mi končí 30. 04. 2022, ešte mám dovolenku 9 dní, môžem v čase dovolenky nastúpiť do nového zamestnania, čiže od 15. 4. 2022?
Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
Zákonník práce dáva každému možnosť uzatvoriť aj viacero pracovných pomerov. Zamestnanec môže dokonca uzavrieť viacero pracovných pomerov aj s tým istým zamestnávateľom, tu je však podmienkou, že každý z nich sa musí týkať činnosti iného druhu.

Čo sa však týka súbežného uzatvorenia pracovných pomerov s inými zamestnávateľmi, toto je možné, avšak ak by bola náplňou práce pri oboch pracovných pomeroch činnosť toho istého druhu, potom tu platí ust. § 83 Zákonníka práce, že zamestnanec môže vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. 

Vo Vašom prípade však, nakoľko sa jedná už o skončenie pracovného pomeru u Vášho zamestnávateľa, môžete počas trvania dovolenky nastúpiť do nového pracovného pomeru. Zákonník práce to totiž nezakazuje. Je na Vás, ako budete tráviť Vašu dovolenku. Môže to byť aj prácou pre Vášho nového zamestnávateľa. 

 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Môj syn pracuje v gastro prevádzke ako kuchár už asi 4 roky. Chcel by sa spýtať, nakoľko je prevádzka zatvorená stále, ak by teraz dal výpoveď, čo so zostavajucou dovolenkou. Im dávali, keď boli zatvorení 80 %z platu. A teraz tento mesiac ich viacmenej prinútili vziať si neplatené voľno. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom. 

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 11.01.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že by Váš syn dal výpoveď, mohol by ste čerpať dovolenku aj počas výpovednej doby, ak by mu to zamestnávateľ umožnil. Ak by mu zamestnávateľ čerpanie zostatkovej dovolenky neumožnil, potom mu je povinný takto nevyčerpanú dovolenku preplatiť. Podľa ust. § 116 ods. 2 Zákonníka práce (ZP) totiž platí, že "za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku." 

V zmysle ust. § 166 ods. 3 ZP "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Vzhľadom na uvedené zamestnávateľ má povinnosť preplatiť zamestnancovi aj nevyčerpanú časť dovolenky v prípade, že ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. V prípade, ak tak neurobí, resp. ak by zamestnávateľ dovolenku Vášmu synovi spolu so mzdou za posledný mesiac, ktorý u neho odpracoval, nepreplatil, môže sa tento domáhať jej vyplatenia aj prostredníctvom súdu, nakoľko sa jedná o jeho zákonný nárok.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
V práci som dala výpoveď kde môj pracovný pomer skončí 31. 1.2022.
Mám 5 dni dovolenky za rok 2020, 25 dni za rok 2021 a za január 2022 mi nabehnú ďalšie 2 dni
Chcela som čerpať dovolenku, ale zamestnávateľ nesúhlasí.
Preplatí mi dovolenku ?
Ďakujem Vám za Vás čas a odpoveď. Jana

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste zamestnávateľa požiadali o čerpanie dovolenky písomne a zamestnávateľ svoj nesúhlas oznámil rovnako písomne.

Pre  preplatenie náhrad mzdy za nevyčerpanú dovolenku platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, dostal som výpoveď v práci a dali mi § 68 ZP a chcem vedieť, či majú právo mi strhnúť 9 dni dovolenky. Peter

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 28.11.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že došlo ku skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa okamžitým skončením pracovného pomeru.

V tomto prípade v zmysle ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený krátiť nárok na jeden až dva dni dovolenky za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň). Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

V otázke neuvádzate kedy došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru zo strany zamestnávateľa. Ak s okamžitým skončením prac. pomeru nesúhlasíte resp. neboli zo strany zamestnávateľa splnené podmienky Zákonníka práce, v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce môžete podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ukončila som pracovný pomer so zamestnávateľom dohodou, ostalo mi ešte veľa dni dovolenky, ak požiadam o preplatenie tých dni, zamestnávateľ to môže odmietnuť a povedať mi, že musím tu dovolenku vyčerpať ? Tereza

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 27.09.2021)

Dobrý deň, ak ste ukončili pracovný pomer ako uvádzate v otázke, potom už zamestnávateľ nemôže nariadiť čerpanie dovolenky. Pre nevyčerpanú dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru platí ust. §  116 Zákonníka práce :


"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné požiadať zamestnávateľa o preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku vo Vami uvedenej lehote. AK k úhrade nedôjde, potom budete musieť podať žalobu na súd.

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať : mám 20 dni dovolenky a dal som výpoveď dohodou. Koľko dovolenky si môžem preniesť do nového zamestnania a koľko dovolenky mi musí nariadiť terajší zamestnávateľ vyčerpať alebo preplatiť. Ďakujem. Peter

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň,
uvádzame, že v zmysle ust. Zákonníka práce neexistuje pojem výpoveď dohodou. Buď sa so zamestnávateľom dohodnete na skončení pracovného pomeru dohodou alebo podáte výpoveď z prac. pomeru a to s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov. Výpovedná doba je jeden mesiac v prípade, že Váš pracovný pomer trval max. jeden rok. Ak Váš pracovný pomer trval viac ako jeden rok, potom je výpovedná doba dva mesiace.

Pokiaľ ide o čerpanie dovolenky vo výpovedi, je na dohode so zamestnávateľom, či si ju vyčerpáte počas výpovednej doby, alebo Vám ju zamestnávateľ nariadi. Žiadna časť dovolenky sa Vám neprenáša k novému zamestnávateľovi. Ak dovolenku nebudete môcť vyčerpať, potom platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3/ Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomer."

Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať : 10. 9. 2021 mi končí pracovný pomer na základe dohody. Som pedagóg. 25. 8. 2021 už môžem nastúpiť do nového pracovného pomeru, i keď budem na dovolenke ešte z predchádzajúceho zamestnania ? Ďakujem za odpoveď. Ivana

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 18.08.2021)

Dobrý deň,
aj keď budete na dovolenke a má Vám skončiť pracovný pomer k 10.9.2021, počas trvania dovolenky môžete nastúpiť do nového pracovného pomeru. Zákonník práce to nezakazuje. Je Vašou vecou, čo budete robiť počas trvania dovolenky, a teda môžete aj pracovať už pre nového zamestnávateľa.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracovný pomer na dobu neurčitú som ukončila po 8 mesiacoch dohodou. Mala som tam ešte 17 dni dovolenky, myslím rozrátanú na tento rok. Takže ako počítam do polovice júla by mi mal zamestnávateľ tých 8 dni preplatiť alebo nie, keďže som ju nevyčerpala. Ďakujem. Michaela

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 10.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. "
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ je povinný Vám preplatiť dovolenku. Požiadajte zamestnávateľa písomne o preplatenie dovolenky písomnou formou s odkazom na uvedené zákonné ustanovenie.
 

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som vo výpovednej dobe k 30. 6. 2021 konci môj pracovný pomer. Zamestnávateľ mi nechce schváliť dovolenku 19 dni až kým neukončím prácu, ktorú som nestihla. Musím si každý deň nahodiť do počítača dovolenku a on mu ju potom schváli, keď idem domov. Takže nechce mi ju ani preplatiť ani vyčerpať. Má na to právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o "starú" dovolenku, nemá na to nárok. Ak sa jedná o dovolenku za rok 2021, je potrebné si uvedomiť, sa dovolenka bude krátiť, nakoľko neodpracujete celý rok. Nakoľko sa jedná o "novú" dovolenku, čerpanie určuje zamestnávateľ po dohode so zamestnancom. Rovnako pri "novej" dovolenke nevzniká nárok na jeho preplatenie. Zo zákona je nárok na preplatenie iba "starej" dovolenky.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mohla by som sa Vás prosím opýtať, ak plánujem podať výpoveď s dvojmesačnom výpovednou dobou a moja nevyčerpaná dovolenka z roku 2020 je ešte 16 dni, plus - ak dobre rátam, za rok 2021 by som mala mať 12 dní. Existuje prosím nejaká šanca a právne legálna cesta, že mi zamestnávateľ odmietne dovolenku preplatiť alebo ju vyčerpať, napríklad kvôli Covid-19 alebo niečomu inému?
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 14.06.2021)

Dobrý deň,

v súvislosti so skončením prac. pomeru a nárokom na preplatenie nevyčerpanej dovolenky platí ust. § 116  Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak si nebudete môcť vyčerpať dovolenku, v zmysle cit. zák. ustanovenia Vám musí byť preplatená náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku.
 
 
 

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, mám 22 r. Som bol zamestnaný na dobu neurčitú. Zo zdravotných dôvodov som v práci tento rok t.j. 2021 nebol vôbec, bol som pn. Po ukončení pn som podal výpoveď dohodou. Mám nárok na nejaku dovolenku resp. preplatenie dovolenky?

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň,

zamestnancovi vzniká za podmienok uvedených v Zákonníku práce nárok na dovolenku za kalendárny rok, alebo jej pomernú časť. Keďže ste počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi nevykonávali u neho prácu aspoň 60 dní v tomto kalendárnom roku, nevznikol Vám nárok na túto dovolenku. Je však možné, že Vám mohla ostať nevyčerpaná dovolenka za predchádzajúci rok. Ak Vám ostala, môžete požiadať zamestnávateľa o čerpanie zvyšku tejto dovolenky do skončenia výpovednej doby (ak ste pracovný pomer skončili výpoveďou). Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ak by ste si ju nevyčerpali, musel by Vám ju preplatiť.

Uviedli ste, že ste skončili pracovný pomer výpoveďou dohodou. Zákon rozlišuje spôsoby skončenia pracovného pomeru, a preto ste skončili pracovný pomer buď výpoveďou, kedy Vám pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby, alebo samostatným spôsobom, a to dohodou k dohodnutému dňu.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Ak ja ako zamestnanec podám výpoveď ku dňu 10. júna a zostatok dovolenky mám 42 dni, môžem ju čerpať počas výpovednej lehoty? Je možné ísť aj na PN, ak mám zdravotné problémy? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 02.06.2021)

Dobrý deň,

do konca výpovednej doby môžete zostatok dovolenky vyčerpať, avšak len so súhlasom zamestnávateľa. Ak by ste si dovolenku nevyčerpali, zamestnávateľ Vám musí tento zostatok preplatiť v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce. Na PN môžete ísť aj počas výpovednej doby. Nakoľko výpoveď podáte Vy ako zamestnanec, nevzťahuje sa na Vás ust. § 64 Zákonníka práce o zákaze výpovede. To, že by ste boli na PN, nemá vplyv na plynutie výpovednej doby a pracovný pomer by sa skončil uplynutím výpovednej doby, t.j. posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca. 


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Pri výpovedi mi dali možnosť preplatiť alebo vyčerpať dovolenku, aký je v tom rozdiel? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
rozdiel je v tom, že do uplynutia výpovednej doby ešte trvá pracovný pomer, a tým pádom si môžete ešte do jej konca vyčerpať dovolenku. To môžete len so súhlasom zamestnávateľa. Ak si ju nevyčerpáte musí Vám zostatok preplatiť po skončení pracovného pomeru. Z finančného hľadiska je výhodnejšie si ju nechať preplatiť, pretože do konca výpovednej doby pracujete a máte nárok na mzdu + preplatenie dovolenky po skončení pomeru. Záleží na tom, čo vyhovuje viac Vám.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
od 1. 5. 2021 som dostala výpoveď po rodičovskej dovolenke, ktorú som ešte nepodpísala. Chcem sa opýtať mám zostatok dovolenky 30 dni, ktorú mi chce zamestnávateľ preplatiť. Ak nesúhlasím s nárokom na preplatenie môžem si ju aj vyčerpať a tým sa mi výpoveď predĺži o mesiac neskôr? Čo je výhodnejšie, preplatiť alebo vyčerpať. Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
ak Vám dal výpoveď na podpis a Vy by ste túto "výpoveď" podpísali, jednalo by sa o dohodu o skončení pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranný právny úkon a druhá strana ho nepodpisuje (najviac môže potvrdiť doručenie výpovede). Vo výpovednej dobe je možné čerpať dovolenku. Treba však pamätať na to, že za tento rok nebudete mať plný nárok na dovolenku, ale iba na alikvótnu časť predstavujúcu 1/12 za každý odrobený mesiac. Vo vzťahu k preplácaniu dovolenky pri skončení pracovného pomeru je dôležité, že sa zo zákona prepláca iba "stará" dovolenka. Nie dovolenka za tento rok. Ak by ste teda nevyčerpali dovolenku, je možné, že by ste nemali nárok na vyplatenie všetkých 30 dní. Výpovedná doba sa tým nepredlžuje.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prišlo mi oznámenie o skončení pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 25. 3. 2021 mi končí pracovný pomer, z minulého roku mám 16 dni nevyčerpanej dovolenky a tohto ročnú 4 dni, mám nárok na preplatenie? Od júla som pn a od októbra na materskej dovolenke. Môžem si žiadať od zamestnávateľa, aby mi preplatil nevyčerpanú dovolenku?

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Váš prac. pomer končí dňom 25.3.2021, v súlade s ust. par. 116 ods. 3 Zákonníka práce Vám zamestnávateľ musí preplatiť nevyčerpanú  dovolenku za rok 2020 a 2021.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať od 1. 4. 2021 som vo výpovednej dvojmesačnej lehote. Dovolenku za rok 2021 som ešte nečerpala. Koľko dni dovolenky môžem vyčerpať vo výpovednej lehote, mám nárok na celú 25 dňovú dovolenku, ktorá mi patrí za rok 2021 alebo iba na nejakú jej časť, resp. koľko dni dovolenky môžem čerpať u nového zamestnávateľa, ku ktorému nastupujem 1. 6.
Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 07.03.2021)

Dobrý deň,
za rok 2021 ak máte nárok na dovolenku v trvaní 25 dní, potom alikvótna časť k dňu skončenia prac. pomeru 31.5.2021 bude 5/12 zo zák. nároku 25 dní.

Ak si nebudete môcť vyčerpať dovolunku za rok 2021 u terajšieho zamestnávateľa, elebo Vám neurčí čerpanie dovolenky, prípadne neschváli Vašu žiadosť, potom v zmysle ust. par. 116 Zákonníka páce Vám musí byť preplatená.

U nového zamestnávateľa Vám vznikne nový, samostatný nárok na dovolenku v zmsle ust Zákonníka práce, t.j. dovolenka od terajšieho zamestávateľa sa neprenáša.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som PN od 24. 7. 2020 k k31. 1. 2021 som ukončil pracovný pomer a naďalej som PN. Mám ešte
zostatok 16 dní dovolenky. Mám nárok na jej preplatenie?

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
áno, máte nárok na preplatenie dovolenky a to z dôvodu, že túto ste si nemohli vyčerpať z dôvodu skončenia prac. pomeru.

Je potrebné, aby ste zamestnávateľa vyzvali k náhrade mzdy za nevyčerpanú dovolenku a poukázať na ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Dal som výpoveď dohodou k 10.12.2020. Zamestnávateľ mi dal svoju verziu výpovede kde uvádza na "vyslovene vlastnú žiadosť zamestnanca" a neuvádza paragraf.
Mám v takomto prípade nárok na preplatenie dovolenky ?

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,

úvodom poznamenávame, že Zákonník práce nepozná pojem "výpoveď dohodou".

Ak ste zamestnávateľovi predostreli návrh na skončenie prac. pomeru "výpoveď dohodou" a zamestnávateľ na to reagoval písomne tou formou, že ide o skončenie pracovného pomeru na výslovnú žiadosť zamestnanca ku dňu 10.12.2020, je to právne v poriadku. Paragraf ZP nemusí byť v dohode o skočení prac. pomeru uvedený, len poznamenávame, že ide o § 60 ZP.

Pokiaľ ide o preplatenie dovolenky, platí ust. § 116 ZP :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Z uvedeného zák. ustanovenia § 116 ods. 3 ZP vyplýva, že ak ste si nevyčerpali ani základnú výmeru dovolenky, potom Vám musí byť preplatená.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, v novembri 2020 plánujem dať zamestnávateľovi výpoveď k 31. 1. 2021. Aktuálne mám nevyčerpaných 25 dni dovolenky (teda aktuálne celú dovolenku za rok 2020). Do 31. 12. 2020 z nej už veľa nedočerpám (keďže mi ešte ostáva dosť dni aj z roka 2019). MUSÍ zamestnávateľ súhlasiť, ak budem trvať na tom, že v januári 2021 budem čerpať dovolenku a do práce nenastúpim? Alebo aj dovolenku z roku 2020 môže vybaviť tak, že mi ju preplatí a bude trvať na tom, že aj počas januára mám chodiť do práce. Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,

je to na rozhodnutí zamestnávateľa, keďže podľa § 111 Zákonníka práce primárne zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky. Ak by však nesúhlasil s čerpaním dovolenky do skončenia pracovného pomeru, tak v zmysle § 116 ods. 3 Zákonníka práce máte nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Vyplatenie takejto peňažnej náhrady za dovolenku pritom predpokladá, že zamestnanec si nemohol vyčerpať štyri týždne základnej výmery dovolenky.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý večer, nehnevajte sa, že Vás vyrušujem, ale potrebovala by som súrne poradiť : manžel bol zamestnaný v jednej firme už druhý rok, potom zo zdravotných dôvodov musel ísť na PN, ale v práci mu zostalo ešte 13 dni dovolenky, pred PN si manžel vyžiadal v práci šesť dní dovolenky, ktorú mu vedúca schválila, ale nepreplatili mu to, takže má stále tých 13 dní tej dovolenky. Manžel 27.8. bol ; podpísať výpoveď, môže si žiadať preplatiť dovolenku a vlastne má na to ešte nárok alebo už vôbec nie ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dňa 27.8.2020 bol manžel podpísať výpoveď u zamestnávateľa. Zrejme ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa v zmysle ust. § 63 Zákonníka práce.

Možnosťou zo strany manžela je požiadať o vyčerpanie zostatku dovolenky počas plynutia výpovednej doby. Ak mu nebude umožnené čerpanie dovolenky, podľa ust. § 116 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný preplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku :


"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

V otázke tiež uvádzate, že časť dovolenky manžel vyčerpal, ale nebola mu vyplatená náhrada mzdy; v tomto smere platí, že treba zamestnávateľa písomne požiadať o preplatenie dovolenky s odkazom na ust. § 116 ods. 1 Zákonníka práce. Premlčacia doba na vymáhanie je tri roky od splatnosti (§ 101 Obč. zákonníka).


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, v auguste som podala v práci výpoveď, od 1.9.2020 mi plynie dvojmesačná výpovedná lehota. Mám ešte 15 dni nevyčerpanej dovolenky, môže mi zamestnávateľ nechváliť čerpanie týchto dní a radšej by pristúpil na preplatenie nevyčerpanej dovolenky alebo môžem namietať a žiadať o vyčerpanie ? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Doma

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,

napriek tomu, že ste vo výpovednej lehote, môžete požiadať zamestnávateľa o čerpanie dovolenky.

V prípade, že dovolenka Vám schválená nebude, platí ust. § 116 ZP :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak Vám nebude umožnené čerpanie dovolenky, nevyčerpaná dovolenka Vám musí byť zamestnávateľom preplatená.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, manžel pracuje v súkromnej firme a k 15.5.2020 mal 36 dni dovolenky. Firma zmenila 16.5. názov firmy a manžel podpísal novú pracovnú zmluvu. Od 16. 5. už má nárok len na alikvotnú časť dovolenky do konca roka 19,5 dni. 16,5 dňa mu zamestnávateľ ani nepreplatil ani nepreniesol. Tvrdí, že na to nemá nárok, nakoľko stará firma zanikla a v novej nárok nemá. Ako máme v tejto veci postupovať ? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a radu.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,
aké konkrétne zmeny nastali u zamestnávateľa Vášho manžela nájdete na stránke www.orsr.sk.

Ak došlo len k zmene obchodného mena zamestnávateľa, neznamená to, že firma zanikla a nárok na starú dovolenku mu zanikol. V otázke neuvádzate, či pracovný pomer ku "starej" firme bol riadne ukončený podľa ust. Zákonníka práce.
Ak došlo len k zmene obchodného mena zamestnávateľa, neznamená to, že manželovi zanikol nárok na starú dovolenku, lebo zmena obchodného mena zamestnávateľa nespôsobuje zánik práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.
Zmena obchodného mena zamestnávateľa nie je ani dôvodom, aby skončil pracovný pomer a bola podpísaná nová pracovná zmluva s tým istým zamestnávateľom, ktorý má len iné obchodné meno, takže manžel má právo ako na starú, tak aj na novú dovolenku v súlade s ust. Zákonníka práce.
Zrejme uvedený postup -  nové pracovné zmluvy - zamestnávateľ zvolil aj voči ostatným svojim zamestnancom.
Odporúčame, aby Váš manžel požiadal zamestnávateľa o čerpanie starej dovolenky /t.j. za rok 2019/ v súlade s ust. § 113 ods. 2 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.
(2) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená."

Nevieme či zamestnávateľ bude alebo nebude reagovať, ale ak je jeho stanovisko také, ako uvádzate v otázke, odporúčame vec nahlásiť tiež prísl. inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na čo ma nárok zamestnávateľ ak 1 mesačná výpovedná lehota  začne plynúť od 1.4.2020 do 31.4.2020. Momentálne mám prečerpaných 5 dni navyše. Má nárok mi to strhnúť z platu alebo si to musím odpracovať v nadčasoch.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 117 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol."

Podľa § 131 ods. 2 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je oprávnený vykonať zrážku zo mzdy za náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol. 

V prípade skončenia prac. pomeru k 31.04.2020 je zamestnávateľ oprávnený vykonať zrážku zo mzdy a preplatok za dovolenku strhnúť. Je možné aj riešenie ako uvádzate v otázke, ale museli by ste mať súhlas zamestnávateľa na prácu nadčas a takto by došlo k vyporiadaniu dovolenky, na ktorú Vám nevznikol nárok.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám v úmysle skončiť pracovný pomer dohodou t.j. zo dňa na deň. Momentálne som PN a odísť z firmy mám v pláne po jej skončení t.j 31. 1 ostalo mi ešte 7 dni dovolenky. Ktorú je mi zamestnávateľ povinný preplatiť, keďže od 1. 2 už nastupujem do inej firmy ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň,

ak chcete skončiť pracovný pomer dohodou, na to, aby sa tak stalo, je potrebný aj súhlas zamestnávateľa. Ak s Vašim návrhom nebude súhlasiť, tak pracovný pomer dohodou neskončíte a neviete ho k tomu nijako prinútiť. Museli by ste využiť iný dôvod (napr. výpoveď, alebo okamžité skončenie pracovného pomeru). Ak by ste sa ale dohodli a skončili by ste k 31.1.2020 a ostala by Vám dovolenka, tak je Vám ju povinný preplatiť. 


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Od 1.augusta som dochodkyňa,  ale ešte pracujem do konca októbra 2019. Mala som ešte 9 dní dovolenky, ktorú som si chcela dať preplatiť, ale zamestnávateľ ma vyzval, aby som si ju do konca októbra vyčerpala, lebo mi ju určí. Má na to zamestnávateľ právo ? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 29.09.2019)

Dobrý deň,

áno, zamestnávateľ vám môže určiť, že si máte vyčerpať dovolenku. Platí ust. § 111 ZP :
"(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."
 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mame zamestnanca, ktorý nám spôsobil finančnú škodu vo výške cca 3000, - EUR, m čo je aj predmetom trestného konania, k čomu sa priznal a hotovosť nie je schopný vrátiť. V ten deň sme s ním skončili pracovný pomer Okamžitým skončením § 68 ods. 1 písm, b) pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Pri poslednej výplate mu vznikol nárok na 10, 5 dna nevyčerpanej dovolenky, ktorú sme mu dočasu nevyplatili, čo je cca 400 EUR+ odvody. Vieme nájsť v Zákonníku práce odsek, podľa čoho mame nárok na to, aby sme mu túto čiastku nevyplatili, alebo mu to musíme vyplatiť, napriek tomu, že nám spôsobil takúto škodu? Môžeme počkať do výsledku šetrenia polície, i, keď je jasne, že skutok sa stal a on je vinný?
Ďakujem. 

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý deň, do úvahy prichádza dohoda o zrážkach zo mzdy podľa § 131 Zákonníka práce :

"(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len

a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,

g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,

h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4.

(3) Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

(4) Zrážky zo mzdy podľa odsekov 1 a 2 a zrážky zo mzdy podľa § 20 ods. 2 možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že pokiaľ vo veci nebolo právoplatne rozhodnuté, vykonávať zrážku zo mzdy môžete len na základe písomnej dohody so zamestnancom podľa odst. 3. /viď zvýraznený text/.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, k 31.7.2019 ma konci pracovný pomer. Môžem požiadať svojho zamestnávateľa o prevedenie zostatku dovolenke k novému zamestnávateľovi ? Obaja zamestnávatelia by s tým súhlasili. Je to upravené niekde v zákone? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

Nárok na dovolenku, ktorý ste nevyčerpali u jedného zamestnávateľa nie je možné preniesť k inému zamestnávateľovi. 

U nasledujúceho zamestnávateľa zamestnancovi opäť vznikne nárok na alikvotnú časť dovolenky podľa dĺžky trvania pracovného pomeru v príslušnom kalendárnom roku.

U starého zamestnávateľa si zostávajúcu dovolenku buď do konca trvania pracovného pomeru miniete alebo vám ju preplatí.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja otázka znie, či mám nárok na vyplatenie zostávajúcej dovolenky, pokiaľ som podpísal dohodu o skončení prac. pomeru, kde je uvedené, že zamestnanec (ja) vyhlasuje, že si nebude nárokovať teraz ani v budúcnosti na finančne odstupné alebo iné vyrovnávanie voči zamestnávateľovi. Ďakujem za odpoveď, prajem pekný deň.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 116 zákonníka práce platí :
"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podľa § 574 Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.
(2) Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že  zamestnávateľ je povinný Vám preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky.

Aj keď ste podpísali dohodu o skončení prac. pomeru, v ktorej je uvedená veta ako uvádzate v otázke, je dohoda v tejto časti neplatná keďže okrem iných tam nie je uvedený konkrétny nárok, a niektoré Vaše práva resp,. nárok na ne môže vzniknúť až v budúcnosti /nárok na náhradu škody za poškodenie zdravia).

 

 


 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň. Dala som výpoveď dna 6. 5. 2019. Výpovedná lehota sa skončí k 31. 7. 2019 a moja otázka nie. Na koľko dni mám nárok na dovolenku? Z novej dovolenky som si vyčerpala 5 dni takže zostatok by mal byt ešte 15 dni avšak vo výplatnej páske mám zostatok 6, 5 dna. Tak by som chcela vedieť, či mám nárok na plných 20 dni zo ZP alebo je to tak ako sa uvádza vo výplatnej páske. V predošlom zamestnaní pokiaľ som dala výpoveď tak som si vyčerpala celú dovolenku. Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 25.05.2019)

Dobrý deň, 

postup zamestnávateľa je správny. 

Dôvod je ten, že nárok na čerpanie dovolenky u tohto zamestnávateľa v dĺžke 20 dní by ste mali v prípade, že by ste u tohto zamestnávateľa boli v pracovnom pomere celý kalendárny rok 2019.

Výpočet vo Vašom prípade : 20 dní : 12 = 1,66 dňa -  zaokrúhlene 1.5 dňa  za jeden mesiac x 7 mesiacov = 11, 5 dňa - 5 dní vyčerapaných - zostáva 6,5 dňa  k trvaniu prac. pomeru k 31.7.2019.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, odchádzam z jedného zamestnania kde mám nárok na 20 dní dovolenky, ktorú som si ešte nevyčerpala. Zároveň začínam v novom zamestnaní. Potrebovala by som poradiť, či si môžem čerpať dovolenku v starom zamestnaní od 1. 6. 2019 a zároveň začať nový pracovný pomer tiež od 1. 6. 2019. Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň,

samotný účel dovolenky je určený na regeneráciu pracovnej sily zamestnanca.

ZP však nezakazuje, aby zamestnanec počas dovolenky nemohol pracovať v pracovnom pomere podľa dohody s iným zamestnávateľom.

Odpoveď na Vašu otázku je áno, môžete počas dovolenky u jedeného zamestnávateľa pracovať pre iného zamestnávateľa.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel som sa spýtať zamestnal som sa vo firme odpracoval som 1mesiac. Presne nechcel som tam zostávať tak som dal výpoveď v skúšobnej dobe za ten mesiac by som mal mať nárok na 2dni dovolenky. Tak otázka znie, či mi tu dovolenku 2dni musí preplatiť, keď som ju nečerpal alebo nie. Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň,

uvádzate, že ste skončili prac. pomer "výpoveďou v skúšobnej dobe". Ak Vám vznikol nárok na dovolenku (predpokladám za odpracované dni), zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či vám určí a umožní si túto vyčerpať, alebo Vám ju preplatí, nakoľko končí pracovný pomer. Určite však máte nárok na čerpanie a keď nie tak na preplatenie. Nemôže sa stať, aby Vám ju neumožnil čerpať a ani nepreplatil.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň. Od 1. 3. 2019 mi plynie 2 mesačná výpovedná lehota, ktorá konci dna 30. 4. 2019 mám nárok na 23 dni dovolenky (15 dni starej + 8 dni novej ) chcem si ju vyčerpať do 30. 4. 2019 ale zamestnávateľ s tým nesúhlasí a chce mi ju preplatiť s čím nesúhlasím ja, chcem čo najskôr skončiť a tu dovolenku si vyčerpať. Ma zamestnávateľ nárok mi neumožniť vyčerpať dovolenku, na ktorú mám nárok, a ktorú som si nestihol vyčerpať. A ako mám postupovať, keď mi zamestnávateľ nepodpíše dovolenku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň,

zamestnanec má síce nárok na čerpanie dovolenky, ktorej účelom je primárne oddych zamestnanca a regenerácia, avšak čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. To znamená, že ak máte nárok na dovolenku, zamestnávateľ Vám môže určiť kedy ju budete čerpať, a to buď sám, alebo na základe Vašej žiadosti. Nie je však jeho povinnosťou tejto žiadosti vyhovieť. Zákon umožňuje, aby zamestnávateľ preplatil dovolenku pri skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľa tak neviete prinútiť k tomu, aby Vám čerpanie dovolenky umožnil. 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň. Minulý rok som si čerpala dovolenku z roku 2017 (bolo to len 7 dni). V našej firme nastali personálne zmeny, pri, ktorých mi zamestnávateľ nedovolil vziať si viac dni voľna ako dva dni naraz. Tým pádom som si celú minuloročnú dovolenku preniesla do tohto roka. Keďže som z tohto šialenstva vyhorela, dala som výpoveď a ta mi plynie do 30. Apríla. Z minulého roka sa mi teda prenieslo plných 20 dni, plus alikvotná čiastka dovolenky z tohto roka (20/12*4=6, 5 dna). Dva dni som si vyčerpala ešte v januári, tým pádom mi ostalo do konca apríla 24, 5 dna dovolenky. Môj posledný deň v práci by mal vyt teda 26. Marca. Vzhľadom na to, že som za minulý rok maximálne vyčerpaná a vyhorená, nechcem, aby mi zamestnávateľ túto dovolenku preplatil. Viem, že v zákone je dane, že zamestnávateľ disponuje s dovolenkou zamestnanca, ale dá sa niečo urobiť, nejako postupovať, aby som túto vytúženú dovolenku dostala, alebo mám proste smolu a záleží to na zamestnávateľovi? :( Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste podali výpoveď z prac. pomeru a  výpovedná doba končí 30.4.2019.
Aby ste zvýšili možnosť využitia dovolenky, odporúčame poslať zamestnávateľovi doporučený list a požiadate o čerpanie dovolenky, resp. vypíšete dovolenkový lístok a dáte na schválenie  a tieto doručíte zamestnávateľovi proti podpisu. Môžete zamestnávateľovi uviesť, že dovolenku si chcete vyčerpať počas trvania pracovného pomeru vo výpovednej dobe, keďže zamestnávateľ Vám neumožnil čerpanie dovolenky minulý rok, na ktorú dovolenku ste mali zákonný nárok.

Môžete poukázať na ust. Zákonníka práce ( citujeme) : 

"§ 111

(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

§ 116 :

(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, v marci mi konci doba určitá a plánujem už do práce nenastúpiť. Z minulého roka mi ostalo 7 dni dovolenky v tomto roku mám alikvotne 4 dni do marca. Ak by som odišiel zo zamestnania, musí mi zamestnávateľ daných 11 dni preplatiť, alebo mi ich môže nevyplatiť a mám si ich radšej vyčerpať ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 29.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Podľa ust. § 111  ZP platí, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Pokiaľ Vám zamestnávateľ neurčil čerpanie celej dovolenky za rok 2018 a táto časť zostala z roku 2018 a v roku 2019 Vám tiež neurčil čerpanie dovolenky, je na Vašom zvážení, či požiadate o čerpanie dovolenky, resp. jej časti v tomto roku do skončenia prac. pomeru. Následne podľa ust. §  § 116 ZP platí, že zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať, že ak dám výpoveď v decembri alebo januári, či mám nárok na novú dovolenku. Starú mám už vyčerpanú. A dá sa ukončiť TPP skôr ako vo výpovednej lehote? Vo firme pracujem viac ako 6 rokov. Ak áno ako mám výpoveď napísať?

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň,

zákon nevylučuje to, aby zamestnancovi vznikol nárok na dovolenku v ďalšom roku, v ktorom skončí pracovný pomer. Musí však splniť podmienky (v každom jednom roku) dané Zákonníkom práce, teda musí mať odpracovaných aspoň 60 dní u zamestnávateľa (dovolenka za kalendárny rok), alebo 21 pracovných dní (dovolenka za odpracované dni).

Pokiaľ ide o to, či je možné skončiť pracovný pomer aj skôr, ako vo výpovednej dobe, odpoveď je, že áno, a to dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa (musia tu byť splnené presné zákonné dôvody, nemôže ísť o svojvoľné skončenie).

Ak chcete pracovný pomer skončiť čo najskôr, odporúčam pokúsiť sa uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak však zamestnávateľ nebude súhlasiť, potom Vám ostáva už len dať výpoveď. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Ako zamestnanec môžete pracovný pomer skončiť výpoveďou aj bez dôvodu.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu: Som na rodičovskej dovolenke, ktorá mi konci 10. 4. 2019, u zamestnávateľa mám zmluvu na dobu neurčitú- do práce sa už vrátiť neplánujem a chcem podať výpoveď zo strany zamestnanca (pravdepodobne to prebehne bez dohody a výpovedná bude klasický 2 mesiace, keďže som tam pracovala pár rokov). Moja otázka znie : Je mi zamestnávateľ povinný preplatiť dovolenku za ten čas čo som nebola v práci alebo nie? Výpoveď chcem podať ešte počas RD, aby som sa do práce nemusela vracať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 116 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Odpoveď : Áno, nevyčerpaná dovolenka Vám musí byť preplatená.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o odpoveď na otázku: Zamestnanec dal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy do konca termínu splatnosti. Zostala mu nevyčerpaná dovolenka, na ktorú má riadne nárok. Má zamestnávateľ právo krátiť mu dovolenku z tohto dôvodu okamžitej výpovede, alebo je povinný mu ju preplatiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

Zákonník práce v ust. § 109 stanovuje podmienky za ktorých je možné krátenie dovolenky zamestnancovi. Krátenie dovolenky z dôvodu výpovede alebo okamžitého skočenia prac. pomeru zo strany zamestnanca tam uvedený nie je.

Podľa ust. § 116 Zákonníka práce platí /citujeme/ :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 

T.j. : Keďže zamestnanec skončil prac. pomer okamžite zamestnávateľ nie je oprávnený krátiť dovolenku a je povinný mu vyplatiť  náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ, ktorý ma má ako jediného zamestnanca, plánuje v októbri zobrať 2 - týždňovú práceneschopnosť, prípadne dovolenku. Môže mi nariadiť čerpať dovolenku v tomto termíne, ak s tým ja nesúhlasím a chcela by som ju čerpať inokedy ? Mám vyčerpaných 14 dni a z rodinných dôvodov budem potrebovať ešte aspoň 3 dni dovolenky. Nemáme podpísanú žiadnu kolektívnu zmluvu, ani určený plán dovoleniek. Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 01.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné : 

V otázke uvádzate, že zamestnávateľ Vám chce nariadiť čerpanie dovolenky a to z dôvodu, že v určenom čase má plánovanú operáciu, kedy by mal ísť dočasnú pracovnú neschopnosť. Je však vecou zamestnávateľa, či na tento účel bude čerpať nemocenské dávky alebo bude čerpať svoju dovolenku. Nepoznáme konkrétne okolnosti práce resp. o aké práce sa jedná vo Vašej firme, či firma vôbec musí byť zatvorená a Vy nemôžete vykonávať práce podľa pracovnej zmluvy aj bez jeho prítomnosti.

Nariadiť Vám čerpanie dovolenky na čas operácie zamestnávateľa je podľa nášho názoru v rozpore s ust. § 142 ods. 3 ZP /citujeme/ :

"§ 142 Prekážky na strane zamestnávateľa
(1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.
(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Máme za to, že vo Vašom prípade sa jedná o prekážky na strane zamestnávateľa podľa ust. § 142 ods. 3 ZP a zamestnávateľ Vám má poskytnúť náhradu mzdy v sume priemerného zárobku. Podľa rozhodnutí súdov nie je podstatné, či sa na strane zamestnávateľa v prípade ust. § 142 ods. 3 ZP jedná o objektívny alebo subjektívny dôvod.

Dovolenka v zmysle ust.Zákonníka práce je určená na oddych.

Podľa ust. § 111 ZP  "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Zrejme na veľkosť firmy bude najlepší kompromis so zamestnávateľom.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Chcem sa spýtať k 31. 8. som dala výpoveď zamestnávateľ súhlasí, ale mám vyčerpanú dovolenku až do konca roka som povinná uhradiť  zamestnávateľovi vyčerpanú dovolenku? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 113 ods. 1 Zákonníka práce Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.

Podľa § 117 Zákonníka práce Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ od Vás môže žiadať, aby ste vrátili náhradu mzdy za vyčerpanú dovolenku, na ktorú Vám ešte nárok nevznikol. Záleží však predovšetkým na dohode so zamestnávateľom.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať pracujem vo firme už 5 rok uvažujem o výpovedi k 31. 8. 2018. Na začiatku kalend. roka mi vznikol nárok na dovolenku 25 dni +6 dni som prenášala z min roka. K dnešnému dňu 25. 7. 2018 mi do konca roka ostáva ešte 19 dní dovolenky. Mám nárok na dovolenku v auguste 2018 ak dám výpoveď dohodou ? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

uvádzame pre Vás nasledovnú odpoveď :

1./ Zákonník práce nepozná pojem výpoveď dohodou. Prac. pomer môžete skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením prac. pomeru. Výpovedná doba vo Vašom prípade je dva mesiace, ktorú ak by ste doručili zamestnávateľovi do 31.7.2018, výpovedná doba začne plynúť 1.1.20185 a skončí 30.09.2018.

2./ Dovolenka : Za rok 2018 Vám nevznikne nárok za celý kalendárny rok. Čerpanie dovolenky určuje ust. § 111 a nasl. Zákonníka práce :   

§ 111 :

(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

(5) Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

 

"§ 113 :

(1) Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.

(2) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

(3) Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

(4) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

§ 116 :

(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 

Odporúčame riadiť sa plánom dovoleniek u zamestnávateľa, ak nie je určený, môžete požiadať o dovolenku a odvolať sa okrem iných aj na ust. § 111 ods. 5 ZP /viď vyššie/.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, dna 31. 5. 2018 mi skončí výpovedná lehota. Mám nárok na plných 20 dni dovolenky? Minulý rok som pracovala celý aj tento som začala, to znamená, že mám nárok na plných 20 dni dovolenky? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 06.04.2018)

Dobrý deň, dovolenka prislúcha za odpracovanú časť roka. Tzn. že ak Váš pracovný pomer končí 31.05.2018 máte nárok iba na pomernú časť zákonom alebo zmluvou určenej dovolenky. V tomto prípade máte teda nárok na 5/12 (5 mesiacov z 12 mesiacov) dovolenky za kalendárny rok. Podľa Vášho veku alebo pracovnej zmluvy budete mať za tento kalendárny rok nárok na 5/12 z 20 dní alebo 5/12 z 25 dní (prípadne z viac dní, ak tak ustanovuje pracovná zmluva).


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, 15. 10. 2016 som sa zamestnala na dobu určitú do 14. 10. 2017. Po tejto dobe mi predĺžili znova pracovnú dobu na dobu určitú do 14. 10. 2018. Koľko je prosím teraz výpovedná lehota, nakoľko chcem dať výpoveď. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 02.01.2018)

Dobrý deň, výpovednú dobu upravuje ustanovenie § 62 Zákonníka práce. Nakoľko u svojho zamestnávateľa pracujete viac než jeden rok, vo Vašom prípade sa bude na určenie dĺžky výpovednej doby aplikovať ustanovenie § 62 ods. 6 Zákonníka práce. Podľa tohto ustanovenia je výpovedná doba, ak sa rozhodnete pre výpoveď, najmenej dva mesiace. Najmenej z toho dôvodu, že pracovná zmluva, prípadne kolektívna zmluva môžu ustanovovať aj dlhšiu výpovednú dobu než sú dva mesiace.

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 6 Zákonníka práce

 

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku