Máte
otázku?

Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Chcem sa spytat, či mi vrátia vodičsky preukaz po polovici trestu a či budem robiť preskúšanie? Bol mi odobraty vodičsky preukaz za dopravnú nehodu na 18 mesiacov. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Dobrý deň, v zmysle § 69 ods. 1 Trestného zákona, po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. To znamená, že po uplynutí 9 mesiacov výkonu trestu zákazu činnosti, môžete požiadať, aby Vám súd zvyšnú časť odpustil a to za splnenia ďalších zákonných podmienok. Podľa § 91 ods. 6 zákona o cestnej premávke platí, že držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti; ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň,
súdom mi bol uložený trest viesť motorové vozidlo na 18 mesiacov. Zostávajú 4 mesiace. Chcela by som sa spýtať, koľko trvá súdu, keď požiadam o upustenie daného trestu. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku je veľmi individuálna a závisí od pracovnej vyťaženosti súdov. Je možné, že vzhľadom na to, že Vám zostávajú iba 4 mesiace, na niektorých súdoch by ani nestihli vytýčiť termín verejného zasadnutia. Závisí to naozaj od vyťaženosti súdu a ako rýchlo dokážu vytýčiť termín verejného zasadnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň,
kde mám požiadať vp po polovičke trestu na súd alebo na pz. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,

predpokladám, že Vám bol uložený trest zákazu činnosti podľa § 61 Trestného zákona. Zákon umožňuje, aby súd po výkone polovice trestu zákazu činnosti podmienečne upustil od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Treba však počítať s tým, že pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu. Rovnako môže uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby odsúdený viedol riadny život.

Preto musíte najskôr podať na súd žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (za predpokladu, že polovica trestu bola vykonaná). V žiadosti poukážete na to, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný a uveďte dôvody. Na upustenie od výkonu zvyšku trestu nie je nárok, je preto vecou úvahy súdu, či žiadosti vyhovie, preto je potrebné ju dobre odôvodniť. Až po právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu Vám bude vodičský preukaz vrátený na základe žiadosti o jeho vrátenie adresovanej na Okresné riaditeľstvo PZ. K žiadosti na Okresné riaditeľstvo PZ pripojte aj právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň, pred dvoma mesiacmi mi bol zadržanie VP na dva roky za alkohol, rozhodol súd v novom meste nad Váhom. Ja som živil rodinu s VP, je možnosť požiadať o vrátenie VP pred koncom trest, Či musím počkať do polovice? Požiadať o odpustenie polovicu trest môžem až po polovicu trest alebo môžem aj skorej? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na formuláciu Vašej otázky predpokladám, že Vám bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo na dva roky. V takom prípade je možné požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti až po uplynutí polovice trestu zákazu činnosti. I napriek tomu, že ste z VP živili svoju rodinu bohužiaľ nie je možné požiadať o vrátenie VP skôr než po uplynutí polovice trestu. Na zásadu personality trestu (trest by sa mal ukladať tak, aby ním neboli zasiahnuté iné osoby) bolo možné apelovať v rámci súdneho konania, prípadne v odvolacom konaní. Trestný zákon neupravuje žiadnu výnimku z odpustenia výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku