Dedenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie

Dobrý večer. Prišiel mi papier od pani notárky, že sa mám dostaviť na pozostalosť po dedovi. Jedna sa o zostatok nejakého dedičstva v hodnote cca 600 e. Sme na to písaní traja t.j. ja po tatovi, moja teta a strýko. Nakoľko som sa nedostavila došiel mi ďalší papier, v ktorom stalo, že sa mám buď dostaviť alebo poslať splnomocnenie na inú osobu. Chcem sa spýtať, keď sme na to písaní traja je možné, aby rozhodli bezo mňa, že si to rozdelia napoli? Mám aj ja nárok na niečo, aj keď to u notárky ti zvyšní podpísali, že to chcú napoly? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

Dobrý deň, k Vašej otázke zastávam nasledovný právny názor:

Z Vami opísaného skutkového stavu vyplýva, že v danej veci sú dedičia stanovení podľa 1. dedičskej skupiny, t. j. potomkovia poručiteľa s tým, že ak niekttorí potomok poručiteľa nežije, dedí jeho podiel jeho potomok.

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka v uvedenom prípade sú dedičské podiely dedičov rovnaké - teda ak ste neodmietli dedičstvo, máte nárok na dedičský podiel vo veľkosti 1/3.

Bez toho, že by ste sa vzdali dedičstva nie je možné, aby sa na pojednávaní len zvyšní dvaja dedičia dohodli na tom, že budú dediť len oni dvaja, a to každý polovicu dedičstva.

Je možné buď uzavretie dedičskej dohody, ktorej účastníkom budete aj Vy alebo ak sa nedohodnete, vyporiada medzi Vás dedičstvo súd prostredníctvom povereného notára ako súdneho komisára, pričom vyporiada dedičstvo tak, aby každý nadobudol 1/3 dedičstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem, momentálne prebieha u nás dedičské konanie po našom otcovi. Dedičia sme 4 deti a manželka. Ako súrodenci nesúhlasíme so sumou vyčíslenou za byt, pretože je príliš nízka. Notárka nám povedala, že tak to ona zistila od jednej realitnej kancelárie pričom nám odmietla ukázať, od ktorej, a či to tak naozaj je. Takisto nám odmieta ukázať účet za pohreb a odvoláva sa stále na to, že ona je zákon a ona to tu vedie. Vlastne ide o to, že nám pani notárka odmieta ukázať hocičo ohľadom dedičstva. K dispozícii máme len amatérsky spísaný majetok po otcovi. Tu je prvá otázka, či je povinná nám ukázať dane informácie ohľadom pohrebu a jej zistení ohľadom bytu a majetku? Ďalej sme ju žiadali o výpis transakcií z otcových účtov po smrti. Na to nám odpovedala, že to nie je v jej kompetencií a máme si to zistiť my. Pričom sa teda dedí zo zákona.

Odpoveď: Dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
samozrejme ako účastník konania máte právo nahliadať do notárskeho spisu, kde sa nachádzajú všetky tieto informácie. Postačuje, ak sa objednáte telefonicky na nahliadnutie do spisu na príslušnom notárskom úrade. Notár Vám to musí umožniť.

Žiadne informácie nemajú byť v dedičskom konaní "tajné", nakoľko bez nich sa ťažko v dedičskom konaní rozhoduje. Ak nesúhlasíte s hodnotou nehnuteľnosti, je možné notára požiadať, resp. mu navrhnúť, aby vykonal znalecké dokazovanie znalcom z odboru ohodnotenia nehnuteľnosti. Notár nemôže bezdôvodne Váš návrh odmietnuť.

Ak by notár naďalej postupoval vyslovene v rozpore so zákonom, môžete na neho podať sťažnosť na miestne príslušný súd a tiež notársku komoru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám otázku. Blíži sa dedičke konanie po úmrtí otca. Dediť budem ja a sestra a naša mama. My so sestrou sa chceme vzdať dedičstva prospech mamy. Môže mama už teraz darovať nehnuteľnosť sestre? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že nehnuteľnosť chce darovať sestre, ktorá je totožná s osobou sestry, ktorá chce svoj podiel prenechať mame, odporúčame Vám to riešiť inak.

Mama by mohla nehnuteľnosť darovať až po tom ako bude nehnuteľnosť v katastri prepísaná na ňu, teda bude dedičské konanie právoplatne ukončené (plus 40-60 dní na prepis na katastri). Následne ak by sestra chcela nehnuteľnosť v rámci piatich rokov predať, musela by platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Ak by ste však nehnuteľnosť v rámci dedičského konania prenechali spoločne s mamou sestre, bude na ňu nehnuteľnosť skôr prepísaná, ušetríte náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a navyše, ak by nehnuteľnosť predala v rámci piatich rokov od nadobudnutia, nemusela by platiť daň z príjmu z dôvodu oslobodenia podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň
Ako prebieha dedičské konanie pozemku, ktorého majiteľka zomrela v roku 1945 a nie sú nám známy všetci potomkovia, teda možní dediči?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
na prejednanie takéhoto majetku je potrebné podať na súd návrh na tzv. dodatočné prejednanie dedičstva, nakoľko sa po poručiteľke objavil taký majetok, ktorý nebol zahrnutý v pôvodnom dedičskom konaní. Okruh do úvahy pripadajúcich dedičov následne bude v spolupráci s Vami zisťovať notár poverený vykonaním dedičského konania.

V prvom rade má notár širšie možnosti zistiť totožnosť osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako dedičia. Rovnako podľa procesných predpisov ak nie je známy ten, o kom sa možno dôvodne domnievať, že je poručiteľovým dedičom, alebo ak nie je známy jeho pobyt, súd mu ustanoví procesného opatrovníka. O jeho dedičskom práve ho upovedomí verejnou vyhláškou. Tzn. že netvoria prekážku pre prejednanie dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. V rámci dedičského konania ak chce jeden z dedičov, aby dedičstvo/nehnuteľnosť nadobudla tretia osoba aký bude titul nadobudnutia nehnuteľnosti zapísaný na katastri? Postup na dedičskom konaní poznám, zaujíma ma iba titul nadobudnutia. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa môjho právneho názoru tento postup nie je možný. Notár nemôže rozhodnúť tak, že predmet dedičstva nadobudne niekto iný, než dedič. rovnako ani dedič nemôže bez súhlasu ostatných dedičov svojim podielom disponovať v prospech tretej osoby. Najskôr je potrebné vyporiadať dedičstvo a potom previesť nehnuteľnosť. Titulom bude zmluva (kúpna/ zámenná/ darovacia), teda sa vlastnícke právo povolí vkladom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku