Máte
otázku?

Dedenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Dedenie

Dobrý večer. Prišiel mi dokument od notárky, ktorý ma vyzýva, aby som sa dostavil na určenie dedičstva po dedovi. Ide o zostatok dedičstva v hodnote približne 600 eur. Sme nasledovníkmi traja, t.j. ja, moja teta a strýko. Keďže som sa nepostavil k notárke, prišiel mi ďalší dokument, v ktorom je uvedené, že sa mám buď dostaviť, alebo poskytnúť splnomocnenie inej osobe. Chcem sa spýtať, ak sme nasledovníkmi traja, je možné, aby druhí dve osoby rozhodli o rozdelení dedičstva rovným dielom bez mojej prítomnosti? Mám nárok na nejakú časť, aj keď ostatní u notárky podpísali, že si to chcú rozdeliť na polovicu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

Dobrý deň, k Vašej otázke zastávam nasledovný právny názor:

Z Vami opísaného skutkového stavu vyplýva, že v danej veci sú dedičia stanovení podľa 1. dedičskej skupiny, t. j. potomkovia poručiteľa s tým, že ak niekttorí potomok poručiteľa nežije, dedí jeho podiel jeho potomok.

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka v uvedenom prípade sú dedičské podiely dedičov rovnaké - teda ak ste neodmietli dedičstvo, máte nárok na dedičský podiel vo veľkosti 1/3.

Bez toho, že by ste sa vzdali dedičstva nie je možné, aby sa na pojednávaní len zvyšní dvaja dedičia dohodli na tom, že budú dediť len oni dvaja, a to každý polovicu dedičstva.

Je možné buď uzavretie dedičskej dohody, ktorej účastníkom budete aj Vy alebo ak sa nedohodnete, vyporiada medzi Vás dedičstvo súd prostredníctvom povereného notára ako súdneho komisára, pričom vyporiada dedičstvo tak, aby každý nadobudol 1/3 dedičstva.

Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné, že sestra dedila po svojom bratovi na základe závetu, ktorý bol spísaný u notára v roku 1993. Je tiež možné tento závet ešte niekde nájsť alebo dohľadať?

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,
vydedenie je právne možné a má rovnaké právne následky ako dedičská nespôsobilosť. Rozdiel spočíva v tom, že dedičská nespôsobilosť nastáva priamo zo zákona, zatiaľ čo vydedenie je prejavom vôle poručiteľa. Vydedenie sa môže týkať akéhokoľvek potomka vrátane osvojenca poručiteľa. Dedenie zo závetu znamená prechod majetku zomretého poručiteľa na osoby, ktoré určil v závete, teda závetných (testamentárnych) dedičov. 

 

Čo sa týka možnosti dohľadať závet, je dôležité vedieť, že závety sú zvyčajne uložené u notára, ktorý ich spísal, alebo na príslušnom súde. Ak ste oprávneným účastníkom dedičského konania, mali by ste mať právo nahliadnuť do spisu, a požiadať o jeho kópiu. Ak sestra žije a dedičské konanie neprebieha, notár Vám neumožní nahliadnuť do závetu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by sme ako deti mojho otca zdedili nejaké peniaze z predaja bytu, ktorý otec daroval svojej súčasnej manželke, v prípade, že by otec zomrel. Je nám jasné, že po darovaní nehnuteľnosti svojej manželke by sme po jeho smrti nič nezdedili. Zaujímalo by ma aj, či do dedičstva spadajú oba bankové účty - otcov aj jeho manželkin. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci uvádzame, že darovaná nehnuteľnosť a ani príjem z jej predaja nebudú predmetom dedenia v prípade úmrtia vášho otca.

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorú daroval váš otec jeho manželke, je príjmom len tejto manželky a nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a preto nebude ani predmetom dedenia v prípade úmrtia vášho otca.
V dedičskom konaní sa vyporiada celé BSM, ktoré zaniklo smrťou jedného z manželov a preto predmetom dedenia bude aj účet manželky, ktorá bude musieť vedieť preukázať, že ide o peniaze z predaja nehnuteľnosti v jej vlastníctve.


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Otec a jeho manželka spoločne vlastnili byt, ktorý ale preniesli len na manželku. Kto bude dediť po smrti otca? Otec má päť detí, z toho dve sú s aktuálnou manželkou. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 13.10.2023)

Dobrý deň, ak je teraz výlučným vlastníkom bytu súčasná manželka otca, potom predmetný byt nebude predmetom dedenia po otcovi, lebo nie je jeho vlastníkom.

Ak je otec biologickým otcom všetkých 5 detí, a má aj manželku, potom zákonnými dedičmi po otcovi budú všetky deti a manželka, a to v rovnakom podiele k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka. Ak otec nie je biologickým otcom všetkých detí a tieto si ani neosvojil, zákonnými dedičmi po otcovi budú len jeho vlastné prípadne ním osvojené deti.

Ak je otec vlastníkom nejakého majetku, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve, potom s týmto môže nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas manželky a ani svojich detí. Nevieme z otázky aká je situácia v rodine, ale možnosťou je aj spísanie závetu prípadne aj listiny o vydedení v závislosti od konkrétnych okolností.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek notára.


Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak som bezdetná a slobodná, kto je oprávneným dedičom v prípade môjho úmrtia? Rodičia sú už nebohí, aj starí rodičia. Mám brata, ktorý má dcéru, ale ak si neprajem, aby boli mojimi dedičmi, aké mám možnosti a aký je postup? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 03.10.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché :

Ak nechcete, aby dedičom bol váš brat prípadne jeho dcéra v zmysle ust. Občianskeho zákonníka, potom riešením je spísanie závetu v prospech osoby, ktorú si sama vyberiete. Nik nemôže takýto závet napadnúť a to ani zákonný dedič, a to z jednoduchého dôvodu, že vy nemáte deti a teda nemáte neopomenuteľných dedičov, keďže len neopomenuteľných dedičov chráni Občiansky zákonník, ktorým sa musí dostať ich zákonný podiel /maloletý dedič/ alebo jedna polovica zákonného podielu ak by išlo o plnoletého neopomenuteľného dediča, čo vyplýva z ust. § 479 Občianskeho zákonníka.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek notára.


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Pred pár rokmi som si kúpila dom na hypotéku, a nedávno som sa vydala za svojho priateľa. Chcela by som sa opýtať, či dom patrí do BSM a aký nárok budú mať jeho deti v prípade dedičského konania týkajúceho sa nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 31.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na skutočnosť, že dom ste kupovali sama pred uzatvorením manželstva, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vzhľadom na to, že dom je vo vašom výlučnom vlastníctve, v prípade, že by došlo k vášmu úmrtiu, dedičov bude manžel a vaši rodičia, prípadne spolužijúce osoby v zmysle ust. § 474 Občianskeho zákonníka :

 

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. (2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva." Keďže dom je vo vašom výlučnom vlastníctve a zatiaľ nemáte vlastné deti, môžete tiež spísať závet a nehnuteľnosť odkázať vami určenej osobe/osobám. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.   V prípade, že by došlo k úmrtiu manžela, predmetný dom nebude predmetom dedenia, lebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V dedičskom konaní sa vyporiadajú len splátky hypotéky na váš dom z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a to z dôvodu, že manželova mzda, rovnako aj vaša vyplatená mzda patrí do BSM a aj keď ste manželia, zo strany manžela ide o investíciu do cudzej nehnuteľnosti, lebo nehnuteľnosť nie je v BSM a manžel nie je ani jej podielovým spoluvlastníkom. Na nehnuteľnosť ako takú deti vášho manžela nemajú rávny nárok.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, vlastním chatu na základe darovacej zmluvy po rodičoch, s manželom nemáme deti. Pokiaľ by som zomrela, dedičstvo by prešlo na manžela. Ale čo sa stane, ak zomrie môj manžel, keďže nemáme vlastné deti? Mám synovca po bratovi a manžel má tri sestry a deväť neterí. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 02.05.2023)

Dobrý deň, zrejme sme Vami položenú otázku pochopili správne a teda chcete, aby v prípade Vášho úmrtia ako vlastníka chaty sa stal dedičom predmetnej chaty Váš manžel.

Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že nemáte spoločné deti s manželom, v prípade Vášho úmrtia bude síce dedičom aj manžel, ale aj Vaši rodičia a osoby, ktoré s Vami spolužili v spoločnej domácnosti /§ 474 Obč. zákonníka/.

Ak chcete dosiahnuť, aby jediným dedičom po  Vás bol manžel prípadne synovec, prípadne iná osoba, potom je potrebné spísať závet v prospech Vami určenej osoby. Manžel predmetný závet napadnúť nebude môcť a to z jednoduchého dôvodu, že manžel nie je neopomenuteľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi sú len Vaše vlastné prípadne osvojené deti, či už maloleté alebo plnoleté. Možnosťou na Vašej strane je aj darovať predmetnú chatu Vami určenej osobe., pričom odporúčam zriadenie vecného bremena vo Váš prospech, prípadne aj v prospech manžela, ktoré spočíva v práve doživotného užívania chaty. Súhlas manžela na darovanie chaty nepotrebujete.

Ďalej uvádzame, že ak by manžel zomrel skôr ako Vy, chata nebude predmetom dedenia ak manžel nebude ani podielovým spoluvlastníkom chaty.


Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrel otec. Aj keď som bola jeho nevlastná dcéra, dal mi svoje priezvisko. Som si istá, že nemám nárok na dedičstvo, no chcem sa len ubezpečiť, že to tak naozaj je. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 13.04.2023)

Dobrý deň, na základe čoho usudzujete že nemáte právny nárok na dedenie po Vašom biologickom otcovi ?

Nie je to tak, ste rovnako dedičom ako aj jeho ostatné deti a jeho manželka, pokiaľ ešte žije.

Ak neviete kto bude prejednávať dedičstvo po Vašom otcovi, potom kontaktujte príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a zistíte tak meno notára. Následne kontaktujte notára.


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, som majiteľom polovice rodinného domu mojej dcéry. Chcem túto polovicu zavetovať jej tak, aby po mojej smrti bola jediným vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Mám však ešte dve dalšie deti a manželku. Aplikuje sa na nich neopominuteľný minimálny podiel? Moje ostatné deti o tom vedia a nemajú s tým žiadny problém. Musia sa vzdať svojho dedičského podielu do 30 dní, aby bol môj závet platný? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 10.04.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste spoluvlastníkom rodinného domu, kde Vaša dcéra má už podiel vo výške 1/2. Chcete, aby v prípade úmrtia Váš podiel na nehnuteľnosti zdedila práve táto dcéra a za týmto účelom chcete spísať závet
Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že máte ešte dve deti, ktoré sú zo zákona neopomenuteľnými dedičmi bez ohľadu na to či s maloleté alebo plnoleté čo vyplýva z ust. § 479 Obč. zákonníka. Preto ak by ste závet spísali výlučne v prospech dcéry, ktorá už je podiel. spoluvlastníkom domu, bude závet v tejto časti neplatný, čo vyplýva rovnako z ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

 

Spoliehať sa Vám teraz na to, že po  Vašom úmrtí sa ostatné deti a manželka vzdajú svojho podielu na dome je úplne bezpredmetné, lebo Vy na to nebudete mať dosah a ich prísľub, ktorý by Vám dali teraz, je rovnako bezpredmetný. Uvádzame tiež, že Vaša manželka nie je neopomenuteľným dedičom.

Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti a skutočnosti odporúčam podiel na dome darovať dcéra za Vášho života.


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku: Naša stará mama zomrela v apríli 2022 a mala štyri deti. Jedno z jej detí zomrelo v júni 2022, malo dve deti a ženu. Kto z nich bude dediť podiel po starej mame? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 06.04.2023)

Dobrý deň, vo vzťahu k starej mame zákonnými dedičmi budú vnuci po nebohom synovi starej matky. Manželka syna starej matky nie je dedičom po starej matke, lebo nie je potomkom starej matky.

Vnuci ako potomkovia svojho nebohého otca budú zo zákona dediť podiel, ktorý by pripadol na ich otca ako syna starej matky, čo vyplýva z ust. § 473 ods. 2 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Môj exmanžel sa nestará o nášho syna a nemá s ním žiadny kontakt. Navyše sa opätovne oženil a zobral si ženu, ktorá má vlastného syna. Po určitú dobu neplatil výživné a následne rýchlo daroval svoju manželke byt s úmyslom chrániť jeho majetok pred exekútorom. Tento byt zdedil po svojej matke v decembri 2020 a týmto náhlým a bezdôvodným darovaním sa vlastne účelovo zbavil majetku a de facto vydiedil nášho syna. Napriek tomu má náš syn veľký záujem o stretnutia s otcom a má ho veľmi rád. Mohla by som toto nejako napadnúť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Kata.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ide o výlučný majetok Vášho bývalého manžela, ktorý nadobudol dedením, je na rozhodnutí bývalého manžela, ako bude nakladať s predmetným majetkom, či ho predá, daruje, vymení. Na tento úkon nepotrebuje súhlas svojho syna.

Pokiaľ má bývalý manžel dlhy, resp. je už vedené voči nemu exekučné konanie, tento úkon darovania má právne účinky v zmysle ust. § 61d/ exekučného poriadku :

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii (1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. (2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."     Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že exekútor v rámci exek. konania môže predať aj tento darovaný majetok terajšej manželka Vášho bývalého manžela za splnenia podmienok v zmysle exekučného poriadku.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava