Úver po rozvode manželstva ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Úver po rozvode manželstva ?

Dobrý deň, môj manžel sa súdil s bývalou manželkou na vysporiadaní spoločného bytu, na ktorý mali spolu hypotéku. Po rozvode manželstva platila hypotéku ona a súd sa po rozvode ťahal 5 rokov. Hypotéku chcela splácať ona a taktiež chcela byt do svojho vlastníctva. Za celý čas ešte pred rozvodom manžel do bytu nechodil a všetko výlučne užívala ona sama. Teraz po vynesení rozsudku jej súd priznal polovicu zaplatených splátok od rozvodu do vynesenia rozsudku. Je to správne, aby jej manžel platil po rozvode do vynesenia rozsudku polovicu splátok úveru? Veď takto súdny systém okráda všetkých, pretože umelo naťahujú vysporiadanie BSM, keďže pojednávanie dajú raz za rok. Druhá strana robila to isté, stále prišla s niečim iným, aby umelo natiahla súdy. Ďalej ona uviedla, že počas manželstva im jej rodina napožičiavala peniaze. Ide o vymyslené pôžičky. Jej sestry vypovedali na súde, že im požičali určitú sumu peňazí a odovzadli pri stole v kychyni. Nie je žiaden doklad o uzavretí zmluvy, alebo prevode peňazí na manželov účet. Sudkyňa tieto vymyslené pôžičky uznala, bez toho, aby manžel niečo podpísal alebo mu boli peniaze priprisane na účet v banke. Preukázali sa výpisom z účtu, že mali toľko peňazí na účte, tak, že mali teda z čoho požičať.

Odpoveď: Úver po rozvode manželstva ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Zrejme vo veci už Vám bolo doručené písomné vyhotovenie rozhodnutia.   V poučení v písomnom vyhotovení rozsudku je uvedené, že vo veci môže podať odvolanie.

2./ Z textu otázky per nás vyplýva, že  je možné podľa nás napadnúť samotnú okolnosť poskytnutia pôžičky, ktoré zrejme on popiera. To že mali dostatok peňazí na účet ešte podľa nás neznamená, že peniaze aj skutočne požičali. Treba, aby súd sa zaoberal tým /uviesť ako dôvod v odvolaní/  kedy presne boli peniaze požičané a to s tým, aby druhá strana predložila doklad o tom, že tomu zodpovedá aj úbytok na uvedenom účte v konkrétnom  čase požičania peňazí. Ďalej aby bolo uvedený zo strany svedkov účel požičania peňazí. Pokiaľ sa jedná o samotných svedkov úkonu tu treba namietať ich nestrannosť, resp. účelovosť ich výpovedi. Je potrebné, aby súd vyžiadal aj výpisy o úhrade splátok úveru, čo bude svedčiť o tom, že žiadna pôžička jednak nebola a nebola ani potrebná.

3./ Nevieme o akú sumu sa jedná, ale podľa zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zákon  zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce  sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu až 10.000,- €.

4./ Poznamenávame, že samotné súdne rozhodnutie nie je právne záväzným podkladom pre banku, aby zmenila úverovú zmluvu.

5./ V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte, aby vo veci bolo spísané riadne odôvodnené odvolanie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk