Máte
otázku?

Spáchanie trestného činu v podmienke


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Spáchanie trestného činu v podmienke

Rád by som sa spýtal. Spáchal som trestný čin a dostal na rok podmienku. Teraz musím ísť vypovedať vo veci iného trestného činu, ktorý som, však, nespáchal ja, ale môj kamarát. Stalo sa to tak, že prišiel ku mne domov, pripojil sa na internet v mojom dome a pridal inzerát na webovú stránku bazos.sk. Keďže so sebou nemal telefón, poprosil ma, aby som mu požičal môj. Na pridanie inzerátu je na tejto stránke potrebné uviesť telefónne číslo pre overenie a následne príde kód pre overenie. Potom sa stalo, že pridal inzerát na napodobeninu telefónu, ktorú predal za 300€. Ja z týchto peňazí nič nemal, a ani som nezisťoval, čo za inzerát tam vlastne pridáva, pretože mi o tom nepovedal. Rád by som sa opýtal, či z toho môžem mať aj ja nejaké problémy. Ide predovšetkým o to, že som v podmienke. Prosím pomôžte mi, veľmi sa bojím, že kvôli tomu môžem ísť do väzenia. Ako je to s páchaním trestného činu, keď je sprísnený trest?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

Dobrý deň,

 

vo Vašom prípade bude potrebné preukázať, že to, čo tvrdíte je pravda. Polícia si predvolá aj Vášho kamaráta, aby to, čo tvrdíte potvrdil alebo vyvrátil. Ak to nepotvrdí, potrebujete iný dôkaz o svojej nevine, pretože všetko nasvedčuje tomu, že ste uvedený trestný čin spáchali Vy.

Spáchanie trestného činu v podmienke môže spôsobiť premenu podmienky a tým nástup do výkonu trestu odňatia slobody. Premene podmienky sa dá vyhnúť, avšak musia byť na to splnené podmienky a je dôležité, čo poviete pri svojej obhajobe.

 

Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky probačného dohľadu a splnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd, vzhľadom na okolnosti prípadu, ponechať probačný dohľad v platnosti, hoci odsúdený svojím konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

a) primerane predĺžiť probačný dohľad, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu probačného dohľadu ustanoveného v § 51 ods. 2, alebo

b) uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo povinnosti.

 

Je potrebné brať do úvahy, že na túto výnimku nie je právny nárok a súd ho môže použiť výnimočne, preto je dôležité súd presvedčiť, že Váš prípad je výnimočný.

Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj bývalý priateľ má podmienku a vyhráža sa mi zabitím na sociálnej sieti. Čo sa stane, ak ho udám za vyhrážky? Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň,
počas skúšobnej doby je odsúdený povinný viesť riadny život. Ak túto povinnosť nesplní a neosvedčí sa, tak riadne vykoná trest odňatia slobody. Ak by ste na Vášho priateľa podali trestné oznámenie, a bol by uznaný vinným zo spáchania trestného činu alebo dokonca aj priestupku, tak by nastúpil na riadny výkon trestu odňatia slobody. Ak sa Vám vyhráža takým spôsobom, že to vo Vás môže vyvolať dôvodnú obavu, tak by mohlo ísť o trestný čin. Trestný čin nebezpečného vyhrážania upravuje § 360 ods. 1 Trestného zákona:

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, či sa môžem odvolať voči podmienke, ktorú mi chcú premeniť na výkon trestu. Je to podmienka, ktorú som porušil po prepustení z väzenia. Bolo mi odpustených 19 mesiacov z celkového trestu a teraz mi ju chcú premeniť na výkon trestu. Je možné sa odvolať na Krajský súd voči tejto podmienke, alebo je to hneď právoplatné rozhodnutie na okresnom súde? Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
voči každému súdnemu rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok. Odporúčam Vám však už priamo na okresnom súde argumentovať čo najširšie, aby súd mohol tento prípad posúdiť s prihliadnutím na všetky okolnosti. Automaticky totiž súd nemusí rozhodnúť o tom, že sa zvyšok trestu vykoná, súd má k dispozícii aj alternatívne postupy. Ich uplatnenie však závisí od konkrétnosti každého prípadu.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň. Pátram po informácii, ktorú sa nikde nedokážem dočítať. Ak súd už rozhodol o podmienečnom odsúdení osoby, čo sa stane, ak sa v inom konaní preukáže trestný čin v období danej podmienky? Súd počas rozhodovania nemohol vedieť, že sa osobe preukáže vina. Má to vplyv na trest? Napríklad, bude osoba už môcť dostať iba nepodmienečné odsúdenie a podmienka pre ňu už nebude možná? Ďakujem pekne za objasnenie.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, predchádzajúce odsúdenie páchateľa ďalšieho trestného činu, hoci bolo zahladené v súlade s Trestným zákonom, môže mať v novom Trestnom konaní dopad na určenie výšky aj druhu trestu. Samotný Trestný zákon však z tohto dôvodu automaticky nevylučuje možnosť podmienečného odsúdenia páchateľa za ďalší trestný čin. Trestný zákon má veľa možností ako alternatívne (bez odsúdenia páchateľa) ukončiť trestné konanie, prípadne uložiť iný vhodný druh trestu a nie trest odňatia slobody. Ich aplikácia závisí jednak od osoby páchateľa, od konkrétnych okolností skutku, druhu trestnej činnosti, poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, správania a spolupráce páchateľa s orgánmi činnými v trestnom konaní... Z toho dôvodu Vám odporúčam, aby páchateľ v takomto prípade zvolil obhajcu na zastupovanie jeho práv v trestnom konaní, aby trestné konanie bolo zákonné a zároveň vedené spôsobom, ktorý zabezpečí čo najprijateľnejší koniec z pohľadu páchateľa.


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal. Môj vodičský preukaz mi bol zadržaný a dostal som rok podmienky. Počas tejto podmienky som sa dopustil priestupku voči spoločnému spolužitiu. To sa stalo ku koncu trestu a o mesiac mám zasadnutie. Otázka znie: pôjdem do väzenia?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň. Ak išlo o ojedinelé a menej závažné porušenie právneho predpisu (priestupok proti občianskemu spolunažívaniu), ktoré navyše nemá obdobnú povahu, ako mal pôvodne spáchaný trestný čin, nemusí toto jediné zaváhanie nevyhnutne viesť k tomu, že by súd vyslovil, že ste sa v skúšobnej dobe neosvedčili, s čím by bola spojená aj premena trestu. Súd bude teda posudzovať vec komplexne, či sú splnené predpoklady na osvedčenie sa. Z Vášho pohľadu je nevyhnutné preukázať, že ste inak viedli riadny život a že išlo skôr o výnimku, ktorá sa nebude opakovať. Taktiež je potrebné nad priestupkom vyjadriť ľútosť.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, dostal som pokutu za nezapnutý bezpečnostný pás a súčasne mám podmienku. Pokutu som nezaplatil už tri mesiace. Predstavuje to porušenie mojej podmienečnej tresty?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona súd po povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí páchateľovi skúšobnú dobu v rozmedzí jeden až päť rokov. V rámci skúšobnej doby môže súd uložiť páchateľovi aj rôzne obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby počas skúšobnej doby viedol riadny život. Dodržiavanie predmetných obmedzení a povinností, ktoré boli súdom uložené sú základným predpokladom pre osvedčenie sa páchateľa v skúšobnej dobe. Súd môže okrem iného aj skúmať dodržiavanie právnych noriem a plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. 

Spáchanie priestupku na úseku cestnej premávky nemusí automaticky znamenať porušenie kritérií a následné neosvedčenie sa páchateľa počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. 

Je však nevyhnutné brať do úvahy, že to ako v konečnom dôsledku súd rozhodne o prípadnom osvedčení/neosvedčení sa páchateľa, závisí najmä od jeho úvahy a okolností konkrétneho prípadu.

Budete sa musieť snažiť presvedčiť sudcu, aby Vám nepremenil podmienku. Súd bude žiadať aj vypis z registra priestupkov. 

Mali sme prípad, keď klientovi premenili podmienku, keď prešiel autom na červenú. Mal však ďalšie 2 priestupky v spise. Ozvite sa nám, keď Vám príde predvolanie na verejné zasadnutie na súde, skúsime Vám pomôcť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Môj priateľ dostal podmienučný trest na tri roky, pretože spáchal prečin, v dôsledku ktorého mal v krvi takmer dve promile alkoholu. Vyskytol sa u nás problém - tento človek mňa a naše zvieratá psychicky týra. Najhoršie na tom je, že i keď by mnohí jednoducho zbalili svoje veci a odišli, ja proste nemám kam ísť. Chcela by som naňho podať trestné oznámenie. Moja otázka teda znie: Keď je na podmienečnej slobode, pošlú ho do väzenia? Má vôbec zmysel podávať trestné oznámenie? Kde sa mám obrátiť o pomoc? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, väzba je jedným z najprísnejších inštitútov v trestnom práve, pričom na to, aby niekoho vzali do väzby musia byť splnené materiálne aj formálne podmienky vyžadované Trestným poriadkom. Je nemožné na základe opisu skutočností vo Vašej otázke posúdiť, či by ho vzali do väzby a väzobne stíhali alebo nie. Psychické týranie, kým nemá jasné znaky na obetiach, sa zložito preukazuje a samotná skutočnosť, že podáte trestné oznámenie ešte automaticky neznamená, že sú naplnené všetky zákonné znaky trestného činu a začnú voči nemu trestné stíhanie. O tomto postupe rozhoduje až príslušný poverený policajt, ktorému je vec pridelená. Na druhej strane to môže spôsobiť a predznamenať to, že v jeho veci bude nariadené tzv. verejné zasadnutie, kde sa bude rozhodovať o prípadnej premene jeho podmienečného trestu na nepodmienečný trest odňatia slobody.


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť alebo vysvetlenie. Bol mi udelený podmienečný trest na dva roky za zanedbanie výživy v roku 2018. Navyše, v roku 2016 mi bol odobratý vodičský preukaz. Zdá sa mi, že som teda potrestaný dvakrát. Až na to, že exekútor si pripočítal neskutočné úroky k dlžnej sume. Ako môžem získať späť vodičský preukaz a čo vlastne znamená podmienečný trest? Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň. Príkaz na zadržanie vodičského preukazu môže exekútor vydať voči tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Následne, ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu.

Pokiaľ ide o podmienečný trest odňatia slobody, uvedené znamená, že výkon trestu odňatia slobody Vám bol podmienečne odložený a bola Vám určená skúšobná doba. Ak by ste sa v danej skúšobnej dobe neosvedčili, bol by Vám nariadený výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Pre úplnosť ešte dodávam, že fakticky ste neboli potrestaný dvakrát. To, že Vám bol zadržaný vodičský preukaz, nie je totiž trestnoprávna sankcia, ale jeden zo zákonných spôsobov vedenia exekúcie.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Môj priateľ je vo väzení, ale trestný čin spáchal v podmienke, kde určený trest bol 16 mesiacov. Existuje možnosť predĺženia podmienky a potom ho môžu prepustiť, keď si odsedí polovicu trestu, čo je 6 mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, ak spáchal trestný čin v podmienke, potom mu premenia podmienku a zároveň dostane trest za ďalší skutok. Je to málo pravdepodobné, že by zostal v podmienke.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či pôjde kamarát do väzby, ak spáchal trestný čin počas toho, kedy bol na podmienečnom prepustení.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň, 

ak odsúdený spácha počas skúšobnej doby, spravidla (nie však povinne a bez akýchkoľvek výnimiek) to má za následok nariadenie výkonu trestu odňatia slobody, z ktorého výkonu bol odsúdený podmienečne prepustený alebo ktorého výkon bol podmienečne odložený (resp. ktorého výkon bol podmienečne odložený s probačným dohľadom). 

Avšak v rozhodovacej praxi niektorých súdov sa už objavili právne názory, že spáchanie akéhokoľvek priestupku či trestného činu v skúšobnej dome nemôže mať bez ďalšieho za následok automatické nariaďovanie výkonu podmienečne odloženého trestu odňatia slobody, ale je potrebné prihliadať aj na charakter spáchaného priestupku, resp. trestného činu. Ak sa napríklad podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody vzťahuje napr. na trestný čin krádeže a počas skúšobnej doby odsúdený spácha trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky (ktorý chráni úplne iné hodnoty ako trestný čin krádeže), nemusí byť za určitých okolností (napr. ak je závažnosť činu malá, pričom pre stanovenie stupňa závažnosti činu sú rozhodujúce kritéria ako je napr. spôsob spáchania činu, okolnosti, následok) nutné nariaďovať výkon podmienečne odloženého trestu odňatia slobody.


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj priateľ už dva roky výkonáva trest vo väzení za porušenie podmienečky. Teraz má ísť na súd kvôli premenám podmienky. Chcela by som sa dozvedieť, či má možnosť podať žiadosť o podmienečné prepustenie v prípade, že mu podmienku premenia.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 16.03.2018)

Dobrý deň, žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je možné podať vždy ak sú naplnené podmienky uvedené v Trestnom zákone. Nezohľadňuje sa tam akým spôsobom sa dotyčný dostal do výkonu trestu odňatia slobody (t.j. či bol odsúdený nepodmienečne alebo mu bola premenená podmienka). O podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody môže odsúdený vo výkone trestu požiadať, ak plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život a pri prečinoch vykonal polovicu trestu, pri zločinoch dve tretiny trestu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.