Máte
otázku?

Spáchanie trestného činu v podmienke


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Spáchanie trestného činu v podmienke

Chcem sa opytat. Spachal som tretny cin dostal som na 1 rok podmienku. A teras mam ist vypovedat ohladom druheho trestneho cinu ktory som nespachal ja ale moj kamarat a to tak, ze prisiel ku mne domov, pripojil sa v mojom dome na internet a pridal inzerat na stranku bazos.sk nemal so sebou telefon, tak popytal ma, aby som mu pozical moj lebo, ak tam chcete pridat inzerat treba tam uviest tel. cislo na overenie a obratom vam potom pride taky kod overovaci. No a ide o to, ze tak pridal tam inzerat na napodobeninu telefonu, ktory predal za 300 €. ja som z tych penazi ani jic nemal ani som neriesil, co vlastne za inzerat tam pridava, ani mi proste nic nepovedal. Tak chcem sa opytat, ci mozem mat aj ja z toho nejake problemy. Ide hlavne o to, ze som v podmienke. Prosim pomozte mi, vazne sa bojim, ze mozem ist z toho do väzenia. Ako je to so spáchaním trestného činu v podmienke.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

Dobrý deň,

 

vo Vašom prípade bude potrebné preukázať, že to, čo tvrdíte je pravda. Polícia si predvolá aj Vášho kamaráta, aby to, čo tvrdíte potvrdil alebo vyvrátil. Ak to nepotvrdí, potrebujete iný dôkaz o svojej nevine, pretože všetko nasvedčuje tomu, že ste uvedený trestný čin spáchali Vy.

Spáchanie trestného činu v podmienke môže spôsobiť premenu podmienky a tým nástup do výkonu trestu odňatia slobody. Premene podmienky sa dá vyhnúť, avšak musia byť na to splnené podmienky a je dôležité, čo poviete pri svojej obhajobe.

 

Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky probačného dohľadu a splnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd, vzhľadom na okolnosti prípadu, ponechať probačný dohľad v platnosti, hoci odsúdený svojím konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

a) primerane predĺžiť probačný dohľad, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu probačného dohľadu ustanoveného v § 51 ods. 2, alebo

b) uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo povinnosti.

 

Je potrebné brať do úvahy, že na túto výnimku nie je právny nárok a súd ho môže použiť výnimočne, preto je dôležité súd presvedčiť, že Váš prípad je výnimočný.

Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, či sa môžem odvolať voči podmienke, ktorú mi isto premenia na výkon trestu. Je to podmienka, ktorú som porušil po prepustení z väzenia bolo mi odpustené 19 mesiacov z celého trestu a teraz mi ju chcú premeniť na výkon trestu, či je možnosť sa odvolať na krajský súd voči podmienke alebo je to hneď právoplatne rozhodnutie na okresnom súde ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
voči každému súdnemu rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok. Odporúčam Vám však už priamo na okresnom súde argumentovať čo najširšie, aby súd mohol tento prípad posúdiť s prihliadnutím na všetky okolnosti. Automaticky totiž súd nemusí rozhodnúť o tom, že sa zvyšok trestu vykoná, súd má k dispozícii aj alternatívne postupy. Ich uplatnenie však závisí od konkrétnosti každého prípadu.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň.
Pátram po informácií, ktorú sa nikde neviem dočítať.
Ak súd už rozhodol o osvedčení osoby v podmienke, čo sa stane, ak sa v inom konaní preukaze trestný čin v období danej podmienky? Súd počas rozhodovania ešte nemohol vedieť, že osobe sa preukázala vina, má to vplyv na trest? Napríklad, že osoba už nebude môcť dostať podmienku, ale bude rovno nepodmienečne odsúdený? Ďakujem pekne za objasnenie.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, predchádzajúce odsúdenie páchateľa ďalšieho trestného činu, hoci bolo zahladené v súlade s Trestným zákonom, môže mať v novom Trestnom konaní dopad na určenie výšky aj druhu trestu. Samotný Trestný zákon však z tohto dôvodu automaticky nevylučuje možnosť podmienečného odsúdenia páchateľa za ďalší trestný čin. Trestný zákon má veľa možností ako alternatívne (bez odsúdenia páchateľa) ukončiť trestné konanie, prípadne uložiť iný vhodný druh trestu a nie trest odňatia slobody. Ich aplikácia závisí jednak od osoby páchateľa, od konkrétnych okolností skutku, druhu trestnej činnosti, poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, správania a spolupráce páchateľa s orgánmi činnými v trestnom konaní... Z toho dôvodu Vám odporúčam, aby páchateľ v takomto prípade zvolil obhajcu na zastupovanie jeho práv v trestnom konaní, aby trestné konanie bolo zákonné a zároveň vedené spôsobom, ktorý zabezpečí čo najprijateľnejší koniec z pohľadu páchateľa.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Bol mi zadržaný VP a dostal som rok podmienku. A v podmienke som mal priestupok voči spoločnému spolunažívaniu. Bolo to ku koncu trestu. A budem mať o mesiac zasadnutie. Otázka znie pôjdem do väzenia?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň. Ak išlo o ojedinelé a menej závažné porušenie právneho predpisu (priestupok proti občianskemu spolunažívaniu), ktoré navyše nemá obdobnú povahu, ako mal pôvodne spáchaný trestný čin, nemusí toto jediné zaváhanie nevyhnutne viesť k tomu, že by súd vyslovil, že ste sa v skúšobnej dobe neosvedčili, s čím by bola spojená aj premena trestu. Súd bude teda posudzovať vec komplexne, či sú splnené predpoklady na osvedčenie sa. Z Vášho pohľadu je nevyhnutné preukázať, že ste inak viedli riadny život a že išlo skôr o výnimku, ktorá sa nebude opakovať. Taktiež je potrebné nad priestupkom vyjadriť ľútosť.


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, dostal som pokutu za pás a mám podmienku. Pokutu som nezaplatil 3 mesiace, je to porušenie podmienky?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona súd po povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí páchateľovi skúšobnú dobu v rozmedzí jeden až päť rokov. V rámci skúšobnej doby môže súd uložiť páchateľovi aj rôzne obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby počas skúšobnej doby viedol riadny život. Dodržiavanie predmetných obmedzení a povinností, ktoré boli súdom uložené sú základným predpokladom pre osvedčenie sa páchateľa v skúšobnej dobe. Súd môže okrem iného aj skúmať dodržiavanie právnych noriem a plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. 

Spáchanie priestupku na úseku cestnej premávky nemusí automaticky znamenať porušenie kritérií a následné neosvedčenie sa páchateľa počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. 

Je však nevyhnutné brať do úvahy, že to ako v konečnom dôsledku súd rozhodne o prípadnom osvedčení/neosvedčení sa páchateľa, závisí najmä od jeho úvahy a okolností konkrétneho prípadu.

Budete sa musieť snažiť presvedčiť sudcu, aby Vám nepremenil podmienku. Súd bude žiadať aj vypis z registra priestupkov. 

Mali sme prípad, keď klientovi premenili podmienku, keď prešiel autom na červenú. Mal však ďalšie 2 priestupky v spise. Ozvite sa nám, keď Vám príde predvolanie na verejné zasadnutie na súde, skúsime Vám pomôcť. 


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať môj priateľ dostal 3 roky podmienku lebo spáchal prečin nafúkal skoro dve promile. Mám taký problém s ním ten človek ma psychicky týra, mňa a aj zvieratá čo mame. Najhoršie je na tom, že každý by si zbalil veci a odišiel, ale ja proste nemám kam ísť. Chcela by som na neho podať trestne oznámenie. Moja otázka znie, keď je v podmienke zoberú ho do väzby? Ma vôbec zmysel podávať trestne oznámenie? Na koho sa mám vôbec obrátiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, väzba je jedným z najprísnejších inštitútov v trestnom práve, pričom na to, aby niekoho vzali do väzby musia byť splnené materiálne aj formálne podmienky vyžadované Trestným poriadkom. Je nemožné na základe opisu skutočností vo Vašej otázke posúdiť, či by ho vzali do väzby a väzobne stíhali alebo nie. Psychické týranie, kým nemá jasné znaky na obetiach, sa zložito preukazuje a samotná skutočnosť, že podáte trestné oznámenie ešte automaticky neznamená, že sú naplnené všetky zákonné znaky trestného činu a začnú voči nemu trestné stíhanie. O tomto postupe rozhoduje až príslušný poverený policajt, ktorému je vec pridelená. Na druhej strane to môže spôsobiť a predznamenať to, že v jeho veci bude nariadené tzv. verejné zasadnutie, kde sa bude rozhodovať o prípadnej premene jeho podmienečného trestu na nepodmienečný trest odňatia slobody.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu / výklad. Dostal som podmienku 2 roky za zanedbanie výživy v roku 2018. Bol mi aj odobratý vodičský preukaz v roku 2016. Vlastne som teda potrestaný 2 krát. Navyše exekútor si napočítal neskutočné úroky na dlžnú sumu. Ako získať vodičský späť a čo vlastne znamená podmienečný trest. Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň. Príkaz na zadržanie vodičského preukazu môže exekútor vydať voči tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Následne, ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu.

Pokiaľ ide o podmienečný trest odňatia slobody, uvedené znamená, že výkon trestu odňatia slobody Vám bol podmienečne odložený a bola Vám určená skúšobná doba. Ak by ste sa v danej skúšobnej dobe neosvedčili, bol by Vám nariadený výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Pre úplnosť ešte dodávam, že fakticky ste neboli potrestaný dvakrát. To, že Vám bol zadržaný vodičský preukaz, nie je totiž trestnoprávna sankcia, ale jeden zo zákonných spôsobov vedenia exekúcie.


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Mám priateľa vo väzení, ale čin spáchal v podmienke, tu mal 16 mesiacov. Je tam možnosť predĺženia podmienky a pustili by ho, keď si odsedí polovicu trestu to je 6 mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, ak spáchal trestný čin v podmienke, potom mu premenia podmienku a zároveň dostane trest za ďalší skutok. Je to málo pravdepodobné, že by zostal v podmienke.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ak kamarát dostal podmienku a v podmienke spáchal trestný čin tak pôjde do väzby alebo nie?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň, 

ak odsúdený spácha počas skúšobnej doby, spravidla (nie však povinne a bez akýchkoľvek výnimiek) to má za následok nariadenie výkonu trestu odňatia slobody, z ktorého výkonu bol odsúdený podmienečne prepustený alebo ktorého výkon bol podmienečne odložený (resp. ktorého výkon bol podmienečne odložený s probačným dohľadom). 

Avšak v rozhodovacej praxi niektorých súdov sa už objavili právne názory, že spáchanie akéhokoľvek priestupku či trestného činu v skúšobnej dome nemôže mať bez ďalšieho za následok automatické nariaďovanie výkonu podmienečne odloženého trestu odňatia slobody, ale je potrebné prihliadať aj na charakter spáchaného priestupku, resp. trestného činu. Ak sa napríklad podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody vzťahuje napr. na trestný čin krádeže a počas skúšobnej doby odsúdený spácha trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky (ktorý chráni úplne iné hodnoty ako trestný čin krádeže), nemusí byť za určitých okolností (napr. ak je závažnosť činu malá, pričom pre stanovenie stupňa závažnosti činu sú rozhodujúce kritéria ako je napr. spôsob spáchania činu, okolnosti, následok) nutné nariaďovať výkon podmienečne odloženého trestu odňatia slobody.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Môj frajer porušil podmienku a je vo väzení už dva roky. Teraz má ísť na súd ohľadom premeny podmienky. Chcem sa spýtať, či si môže podať žiadosť o podmienečné prepustenie v prípade, že mu to premenia.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 16.03.2018)

Dobrý deň, žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je možné podať vždy ak sú naplnené podmienky uvedené v Trestnom zákone. Nezohľadňuje sa tam akým spôsobom sa dotyčný dostal do výkonu trestu odňatia slobody (t.j. či bol odsúdený nepodmienečne alebo mu bola premenená podmienka). O podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody môže odsúdený vo výkone trestu požiadať, ak plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život a pri prečinoch vykonal polovicu trestu, pri zločinoch dve tretiny trestu.


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať kamarát dostal za krádež 4 mesiace už sedí mali by ho pustiť niekedy v decembri. Chcem sa spýtať môže podať žiadosť o podmienečne prepustenie? A ešte by ma zaujmalo v októbri mu skončí podmienka za to, že kamarátke poskákal strechu na aute a mal jej to zaplatiť len jej to nezaplatil a hovorila mi niečo také, že ak to nezaplatí tak ho zatvoria tak sa chcem spýtať, či sa mu to môže premeniť a tým pádom by ostal ešte vo vazeni alebo, či to sa do toho neráta? Moc tomu nerozumiem poprípade, či by sa na to nemohol nejak odvolať, keď ona si tu strechu nedala ani opraviť. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň, v podmienke je potrebné splniť uložené povinnosti, ak to neurobil, tak mu premenia podmienku - rozhodne sa o tom, že sa neosvedčil. 

Skutočnosť, že si nedala opraviť strechu nie je v jeho prípade dôležitá a nema to vplyv na to, či mu premenia alebo nepremenia podmienku.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som vedieť. Požičal som kamarátovi peniaze, ktoré mi mal vrátiť za rok. V čase, keď som mu požičal peniaze bol v podmienke za podvod. V priebehu toho roka mu podmienka skončila. Po uplynutí roka mi peniaze nevyplatil. Pričom sa stále na niečo vyhováral. Chcel by som vedieť, že keď pôjdem nahlásiť danú vec ako podvod, či sa mu zaráta aj ta predošlá podmienka, nakoľko som mu tie peniaze požičal, keď mal podmienku. Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 19.08.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade bude dôležité počkať na odpoveď, či sa Váš dlžník vôbec dopustil spáchania trestného činu podvodu. Samotná skutočnosť, že Vám peniaze nevrátil v dohodnutom roku neznamená automaticky, že sa jedná o spáchanie trestného činu podvodu. Podvodom jeho konanie bude až potom, ak polícia zistí, že už v čase, keď ste mu peniaze požičiavali vedel, že Vám ich nevráti. Vo väčšine prípadov totiž orgány činné v trestnom konaní uplatňujú zásadu ultima ratio, ktoré hovorí, že prostriedky trestného práva sa majú použiť ako posledná možnosť dosiahnutia nápravy. Prvou možnosťou nápravy vo Vašom prípade je obrátiť sa civilnoprávny súd a domáhať sa zaplatenia dlžnej sumy.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, bol som podmienečne prepustený z výkonu trestu podmienka 3roky, bolo to na SR, v Čechách som spravil trestný čin môže mi slovenský súd premeniť tu, čo mi upustili, aj keď český súd mi dal podmienku za ten čin, ktorý som spáchal v Česku?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, z Čiech posunú informácie o spáchaní trestného činu na Slovensko a slovenský súd začne konanie o premene podmienky. Obyčajne to trvá niekoľko mesiacov.  Mali sme však už aj prípad, kedy spáchanie skutku nebolo oznámené slovenským orgánom. Počkajte si na zásielku zo súdu. 


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobrý de, potreboval by som radu bol som odsúdený za trestný čin krátenia daní a poistného bol mi uložený trest 2 roky podmienečne na 12 mesiacov a zaplatiť pokutu vo výške 1500 eur. No nezaplatil som ale zaplatil som len časť ale nie celú sumu dali mi krátky čas na splatenie. Bol som zamestnaný vo viacerich firmách ale nepreplatili mi faktúry čiže môj príjem so szčo nebol takmer žiadny. Som na invalidnom dôchodku, ktorý činí 155 eur a som vážne chorý mám chronické zlíhavanie srdca a cukrovku som viac v nemocnici ako doma. Prosím poraďte čo urobiť, aby mi nepremenili podmienku a nezavreli ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň,

podľa § 50 ods. 2 Trestného zákona V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

Podľa odseku 4 § 50 TZ 

Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku 1,

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, alebo

d) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že súd nemusí automaticky premeniť trest na nepodmienečný. Ak ste nesplnili uložené povinnosti počas skúšobnej doby, a to kvôli výnimočným okolnostiam, pričom sa aktívne snažíte si ich splniť, potom sa domnievam, že by túto skutočnosť, ako aj Vaše zdravotné ťažkosti mal súd zohľadniť a trest nepremeniť. Jedným z cieľov trestného práva, resp. trestania je snaha po účinnom napravení páchateľa trestného činu a nahradenie škody. Cieľom teda nie je len potrestať za každú cenu, ale dosiahnuť jednak zmiernenie následkov trestného činu a v neposlednom rade nápravu páchateľa.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Dobry den. Ja by som chcel len vediet? Mam podmienku za §289/3c na dva roky do 09.10.2016. Ale stalo sa mi to ze v oktobri 2015 som v podmienke spravil §289/3 bol som odsudeny na pol roka alebo financnu pokutu 2500eur. Chcem vediet ze ked zaplatim 2500eur zrusi sa mi toho pol roka ale tu podmienku mi premenia? Tu co mam do 2016 na dva roky?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, keď zaplatíte peňažný trest, to nebude mať vplyv na premenu podmienky. Ak ste boli odsúdený, je vysoko pravdepodobné, že Vám premenia podmienku. Príde Vám predvolanie.


Podotázka: Spáchanie trestného činu v podmienke (Trestné právo)

Som v skušobnej lehote a bol som zadržaný pre prečin riadenia motoroveho vozidla pod vplyvom ( bol som opitý ). bol mi aj uložený nepodmienečný trest. V skušobnej lehote som viedol riadny život, som zamestnaný na TPP a mam kde byvat...Je tu nejaká možnosť aby nedošlo k premene podmienky ?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu v podmienke

(odpoveď odoslaná: 31.10.2015)

Dobrý deň, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je pomerne závažná skutočnosť, pre ktorú súd s najväčšou pravdepodobnosťou premení podmienku. Samozrejme šanca je vždy, ale nedávam Vám v tomto prípade veľkú šancu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spáchanie trestného činu v podmienke" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku