Máte
otázku?

Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody

Dobrý deň, rád by som sa opýtal: Mám podmienku 18 mesiacov za šoférovanie pod vplyvom alkoholu a nemal som spáchať žiadny trestný čin. Ak by sa tak stalo, bol by som poslaný na tri mesiace do väzby. Napriek tomu som túto podmienku porušil a spáchal ďalší trestný čin pod vplyvom alkoholu. Bol som trestne stíhaný za spáchanie skutku - prečinu poškodzovania cudzej veci v zmysle § 246 ods. 1 Trestného zákona. Škodu som uhradil a o pár dní neskôr mi prišiel list od prokurátora s oznámením: "Oznamujem vám, že dnes som na vás podal obžalobu na okresný súd pre prečin poškodenia cudzej veci podľa § 246 ods. 1 trestného zákona." Chcem sa vás preto opýtať, čo mi za to hrozí ďalej? Môžem skončiť vo väzbe alebo môže sudca rozhodnúť inak?

Odpoveď: Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody

Dobrý deň, 

v prvom rade je potrebné odlišovať 2 veci: 1./ trestné konanie vedené vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci a 2./ spáchanie trestného činu v skúšobnej dobe, ktorá Vám bola určená pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody za spáchanie predchádzajúceho trestného činu - pravdepodobne ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

K trestnému činu poškodzovania cudzej veci je potrebné uviesť, že podľa toho čo uvádzate, prokurátor v tejto veci podal obžalobu, o ktorej bude rozhodovať súd. Ak ste dobrovoľne uhradili spôsobenú škodu, na túto skutočnosť môže byť prihliadnuté ako na poľahčujúcu okolnosť. Na druhej strane, ak budete uznaní za vinného aj v konaní o tomto skutku, môže byť priťažujúcou okolnosťou to, že ste bol už za iný trestný čin odsúdený. 

Vaša otázka znie, či v prípade, ak budete v trestnom konaní uznaný za vinného zo skutku, pre ktorý prokurátor podal obžalobu, môže uložiť súd len trest odňatia slobody bez podmienečného odkladu (ľudovo povedané - či súd môže rozhodnúť len tak, že budete musieť ísť do väzenia). Na Vašu otázku je nutné odpovedať tak, že ak súd odsudzuje páchateľa, ktorý spáchal úmyselný trestný čin v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia nemôže mu podmienečne odložiť výkon uloženého trestu odňatia slobody (podľa § 49 ods. 2 Trestného zákona). Ak by Vám súd teda v prípade preukázania viny za tento skutok uložil trest odňatia slobody, nemohol by Vám ho už podmienečne odložiť a boli by ste povinný ho vykonať. Na druhej strane treba uviesť, že súd nemusí uložiť len trest odňatia slobody, ale môže Vám uložiť aj iný trest, ktorý nie je spojený s odňatím slobody - napríklad peňažný trest. Uvedené sa týka len možných dôsledkov trestného konania vo veci, v ktorej na Vás prokurátor podal obžalobu.

Ak by ste boli za tento druhý skutok odsúdený, môže to mať vplyv aj na povinnosť vykonať trest odňatia slobody, ktorý Vám bol za prvý skutok uložený. Základnou a obligatórnou podmienkou, za ktorej súd výkon trestu odňatia slobody odkladá, je podmienka viesť riadny život v skúšobnej dobe. Pod riadnym životom sa rozumie najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Z rozhodovacej činnosti súdov vyplýva, že jedným zo základných znakov riadneho života je dodržiavanie právneho poriadku, a preto ak podmienečne odsúdený v skúšobnej dobe závažným spôsobom poruší právne normy najmä tým, že spácha úmyselný trestný čin, preukazuje to spravidla skutočnosť, že sa neosvedčil (judikát R 19/1976). V prípade, ak súd dospeje k záveru, že odsúdený sa neosvedčil, rozhodne o nariadení výkonu uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody (vo Vašom prípade 3 mesiace). Súd má ale aj možnosť vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na okolnosti prípadu, ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti aj vtedy, keď odsúdený svojím konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu.

Uvedené možno teda záverom zhrnúť nasledovne: Ak budete odsúdený za skutok, pre ktorý na Vás podal teraz prokurátor obžalobu (druhý skutok), bude to mať pre Vás viaceré nepriaznivé následky. Ak Vám za tento druhý skutok súd uloží trest odňatia slobody, nebude ho môcť už podmienečne odložiť a budete musieť uložený trest za druhý skutok vykonať. Okrem toho vzhľadom na porušenie podmienok podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody za prvý skutok môže súd nariadiť aj výkon tohto trestu odňatia slobody v dĺžke 3 mesiace, tak ako Vám bol uložený.

Trápi vás "Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, moja priateľka je už takmer rok po prepustení z výkonu trestu a má samozrejme podmienku. Odkedy ju prepustili, vedie riadny život bez akýchkoľvek priestupkov. No prišlo jej predvolanie zo súdu na premenu trestu, pretože ešte predtým, ako išla na výkon trestu, mala podmienku - tá skončila pred 8 mesiacmi. Vtedy jazdila bez vodičáku, ale chvíľu po tom ju uväznili za iný čin a riešia to až teraz. Moja otázka je nasledujúca: Bude sa prihliadať na fakt, že od prepustenia je vzorným občanom a už nie je dôvod na jej potrestanie? Keďže väzba mala nápravný efekt (aj keď sedela za iný čin) a vedie normálny život, poučila sa a osvedčila, skutočne nie je dôvod ju ďalej trestať. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 29.10.2020)

Dobrý deň,

 

ak situácii správne rozumiem, tak Vaša priateľa sa počas skúšobnej doby podmienečného odsúdenia dopustila trestného činu, za ktorý potom aj vykonala trest odňatia slobody a následne už žije riadny život.

 

Problémom je to, že súd by mal pri premene trestu prihliadať na to, čo sa stalo počas skúšobnej doby, kedy sa reálne previnenia dopustila. Nerád Vám dávam zlé správy, ale ak už súd nariadi rozhodovanie o premene trestu, zvyčajne je to preto, že trest chce premeniť, inak by to totiž nechal na uplynutie času, kedy by po určenej dobe nastala fikcia osvedčenia sa.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či je možné nasledovné: môj syn dostal podmienku na rok s odkladom na osem mesiacov za krádeže. Počas tohto odkladu bol odsúdený na päť rokov za zločin. Následne mu bol na inom súde mimoriadne znížený trest na päť rokov. Teraz by som rád vedel, či je možné ho opäť prepustiť na podmienku. Ďakujem.

Odpoveď: Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň

podľa všetkého myslíte na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Podľa trestu môžete podať návrh po 1/2 alebo po 2/3 uloženého nepodmienečného trestu. Pokiaľ by súd návrh vyhovel, určí skúšobnú dobu prípadne ďalšie obmedzenia. Ak bude viesť prepustený v skúšobnej dobe riadny život, súd vysloví, že sa osvedčil, inak rozhodne, že zvyšok trestu vykoná. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spáchanie trestného činu počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.