Máte
otázku?

Nástup do výkonu trestu odňatia slobody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Dobry den, prosim vas, mám otázku ohľadom nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. Bol som odsudeny krajskym súdom bez mojej pritomnosti na 5 rokov a ked som volal na sud, bolo mi povedane, ze zaslali prikaz na dodanie do vykonu trestu policii. bolo mi povedané, že vaznica ma vyzve na nastup do výkonu trestu odňatia slobody. prosim, vas aky je zakonny postup.dakujem

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Dobrý deň,

v prípade nástupu do výkonu trestu odňatia slobody Vám príde výzva, aby ste nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody. Je veľmi dôležité, aby ste si preberali poštu na adrese, ktorú ste uviedli na súde alebo orgánom činným v trestnom konaní. Pretože poštu Vám budú doručovať na túto adresu. 

 

Vo Vašom prípade si teda počkajte na výzvu na nástup do výkonu trestu odňatia slobody.

Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som sa opýtať aký je postup, keď niekoho odsúdia na 8 rokov nepodmienečne, či ho ihneď odvedú na výkon trestu a odňatia slobody, ale ma nejaký čas určený na, vybanevie, napríklad zrušenie účtu v banke, zrušenie paušálu, na zašlú korespencenciu na nástup do výkonu trestu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
ak sa jedná o rozhodnutie okresného súdu, proti ktorému sa odvoláte, rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť ihneď. Hoci by bolo krajským súdom neskôr potvrdené (teda odvolanie zamietnuté), počas rozhodovania krajského súdu môžete vybaviť záležitosť, aby ste boli pripravený na nástup na výkon trestu


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať otec maloletého dieťaťa neplatil výživné bolo mu v trestnom rozkaze uložená podmienka po dobu jedného roka no aj napriek tomu neplatí výživné dna 25. 11 mám ísť na políciu podať trestne oznámenie a chcem sa opýtať ako to je, keďže porušil podmienku príde mi dake oznámenie, že ma nastúpiť do výkonu trestu a koľko to môže trvať kým príde výzva jemu, aby sa dostavil do výkonu trestu ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.11.2021)

Dobrý deň,
ak mal podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody, tak najprv musí súd rozhodnúť o tom, že sa tento podmienečne odložený trest vykoná. Až následne mu príde výzva na nástup na výkon trestu odňatia slobody. To, koľko to bude trvať je ťažké odhadnúť. Závisí to aj od súdu, ktorý bude vec riešiť, že kedy bude rozhodnuté o tom, že sa v skúšobnej dobe neosvedčil a musí vykonať trest. Nie je vylúčené, že to budú aj 1-3 mesiace.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
mala by som otázku, dcére došlo, že ma nastúpiť do väzby do 15 dní od prevzatia listu, ale ona má za 11 dní  termín pôrodu. Ako postupovať v takomto prípade?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 06.11.2021)

Dobrý deň,

v tomto prípade je potrebné o tom upovedomiť súd a v súlade s ustanovením § 409 ods. 3 Trestného poriadku požiadať o odklad výkonu trestu. Podľa zákona sa tehotnej žene odkladá výkon na rok po pôrode. Tzn. že na výkon trestu bude musieť nastúpiť až keď bude mať dieťa 1 rok.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý večer, mám otázku - prišiel mi trestný rozkaz a mám tam odňatie slobody, môžem sa odvolať?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 17.12.2020)

Dobrý deň,

voči trestnému rozkazu môžete podať opravný prostriedok, ktorým je odpor (nie odvolanie). Odpor voči trestnému rozkazu ale musíte podať do 8 dní od jeho doručenia, pretože ak lehotu nestihnete, tak trestný rozkaz nadobudne právoplatnosť a potom už uložený trest nedokážete zmeniť.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: manžela včera odsúdili na 5 rokov, nebol prítomný na súde zastupoval ho právnik, zaujímalo by ma, ako to bude prebiehať, či musí čakať na nejaký papier alebo prídu poňho. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň, v prípade uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody, ak odsúdený nie je ihneď po pojednávaní dodaný do výkonu trestu, zašle sa mu výzva na nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. V súvislosti s touto výzvou je dôležité, aby si Váš manžel preberal poštu na adrese, ktorú uviedol na účely trestného konania. Rovnako je potrebné danú výzvu rešpektovať. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k spáchaniu ďalšieho trestného činu, a síce marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Každopádne až ak sa výzva nebude rešpektovať, tak dôjde k dodaniu odsúdeného do výkonu trestu.

Prvý pokus je teda na báze dobrovoľnosti a až následne sa do výkonu odsúdený dodá aj nedobrovoľne.

Ak to bolo rozhodnutie prvostupňového súdu a bude prípustné odvolanie, tak rozsudok ešte nebude právoplatný. Právo podať odvolanie plynie odo dňa oznámenia rozhodnutia (nie doručenia rozsudku).


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na jeden problém. Mám priateľa vo výkone trestu a žiadajú odo mňa potvrdenie o tom, že sme druh a družka, inak vraj nemôžem ísť na návštevu. Poslala som čestné vyhlásenie, ale povedali, že nie je dobré, nakoľko nemáme spoločnú adresu - trvalý pobyt. Mohli by ste mi dať radu, ako mám postupovať a ako vybaviť potvrdenie, aby som ho mohla navštíviť? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň. Odsúdeného môžu vo výkone trestu navštevovať v zásade len blízke osoby. Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon") medzi blízke osoby zaraďuje aj druha a družku, avšak takýto vzťah je potrebné preukázať zákonným spôsobom.

Podľa ustanovenia § 98 ods. 3 spomenutého zákona platí, že: "Príbuzenský vzťah je blízka osoba povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka, predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu."

V praxi sa akceptuje potvrdenie ohlasovne v zmysle zákona č. 253//1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Pokiaľ nedokážete preukázať Váš vzťahu druha a družky v súlade s citovaným zákonný ustanovením, zrejme Vás na návštevu nevpustia.

Jedinou možnosťou, ako navštíviť Vášho priateľa (druha) vo výkone trestu tak ostáva uplatnenie ustanovenia § 24 ods. 3 zákona, ktoré určuje, že: "V záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu môže riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru povoliť návštevu častejšie a aj inej osobe; návšteva inej osoby nesmie byť na úkor práva odsúdeného prijať návštevu blízkych osôb."


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať bola som odsúdená na 3 mesiace odňatia slobody s 1 ročným odkladom za výživné. Keď uplynie tá doba, či budem musieť nastúpiť na ten 3 mesačný trest do väzenia, ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky usudzujem, že Vám bol uložený trest odňatia slobody na tri mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jedného roka. Ak je tomu tak, uvedené znamená, že ak sa v skúšobnej dobe osvedčíte (zjednodušene povedané ak budete počas skúšobnej doby viesť riadny život a riadne vykonáte aj iné prípadne uložené sankcie a splníte eventuálne uložené obmedzenia a povinnosti), nebudete musieť nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody a trest odňatia slobody ako taký vykonať.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať kto rozhoduje o preradení do iného ústavu. Môj syn je vo výkone trestu v Leopoldove a idú ho preradiť do Želiezoviec, napriek tomu, že ho ešte čakajú ďalšie pojednávania v Trnave. Nakoľko som dôchodkyňa a chcela by som ho navštevovať, je to pre mňa dosť nepríjemná situácia. Na koho sa obrátiť o pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.06.2018)

Dobrý deň, preradenie (podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody - premiestňovanie) je upravené v ustanovení § 10 zákona o výkone trestu odňatia slobody. O premiestňovaní odsúdeného môžu rozhodnúť viaceré orgány, vrátane orgánov činných v trestnom konaní. Ak by však Vás syn podal písomnú žiadosť o premiestnenie späť do Leopoldova, práve z dôvodu, že by ste ho nevedeli navštevovať, o tejto žiadosti by rozhodoval riaditeľ ústavu, v ktorom je Váš syn umiestnený.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné žiadať o odklad výkonu trestu ak mi už prišla výzva k nástupu do výkonu, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust.§ 409 Trestného poriadku v prípade, že by ste boli v súčasnosti v zlom zdravotnom stave platí  nasledovný postup : 

"Ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda senátu vo výzve odsúdeného poučí.

(2) Na žiadosť predsedu senátu oznámi nemocnica pre obvinených a odsúdených, či zdravotnícke zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže môže poskytnúť odsúdenému, ktorý požiadal o odklad výkonu trestu podľa odseku 1, potrebnú zdravotnú starostlivosť, alebo na aký čas navrhuje odložiť výkon trestu. Predseda senátu na potrebný čas odloží výkon trestu odňatia slobody, ak v zdravotníckom zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť."

2./ Ak t.č. nie ste v nemocnici a teda nevzťahuje sa na Vás vyššie uvedené, podľa ust. § 410 Trestného poriadku mohli by ste požiadať o odklad v prípade, že jedná o výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok  a to z dôležitých dôvodov požiadať o odklad a to je možné maximálne na čas troch mesiacov; prípadne predseda senátu môže povoliť odklad max. na 6 mesiacov a to len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky.

V žiadosti musia byť uvedené dôvody pre odklad výkonu trestu odňatia slobody, samotná práceneschopnosť nie je dôvodom na nenastúpenie výkonu trestu odňatia slobody.

 


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa len informovať na otázku. Ako to je pri nepodmienečnom výkone trestu. Keďže mi bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 3 mesiace nepodmienečne, ako to funguje. Všade čítam, že môžem požiadať súd o skrátenie/prepustenie, pokiaľ dobre správam. Zároveň však všade čítam, že súd rozhoduje do 60 dní a to už uplynie celý môj trest, pokým súd v tejto lehote rozhodne. Za informácie vopred ďakujem a želám ešte pekný deň.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

Dobrý deň. V zásade máte správne informácie a rovnako správne uvažujete. V praxi sa pri pomerne krátkych trestoch odňatia slobody odsúdený dostáva do pozície, kedy ak požiada o podmienečné prepustenie, tak súd ani nemusí stihnúť rozhodnúť v čase, kedy je daný odsúdený ešte stále vo výkone trestu odňatia slobody (tzn. v čase, kedy to má pre odsúdeného ešte význam).

Každopádne aj za daných okolností Vám odporúčam využiť možnosť požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, nakoľko nemožno vo všeobecnosti vylúčiť ani to, že súd by o návrhu na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody stihol rozhodnúť v čase, kedy to má pre odsúdeného ešte význam.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Bola som odsúdená na 6 mesiacov, čo podmienečne odložili na 16 mesiacov. Chcela by som sa spýtať ak nerobím žiadny trestný čin, môžem si požiadať o odpustenie trestu po 3 mesiacoch? Mám ba to nárok, aby mi to súd zrušil polovicu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 21.05.2018)

Dobrý deň, po uplynutí polovice trestu je možné pri prečinoch požiadať o podmienečne prepustenie z výkonu trestu v prípadoch, ak bol obžalovaný odsúdený nepodmienečne. Pri podmienečnom odsúdení (čo je Váš prípad) nie je možné žiadať o odpustenie po uplynutí polovice trestu. Budete musieť počkať na uplynutie skúšobnej doby, po ktorej bude súd rozhodovať o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili. Ak súd zhodnotí, že ste viedli riadny život a nespáchali žiadny trestný čin alebo iný delikt, súd rozhodne o tom, že ste sa osvedčili a po právoplatnosti rozhodnutia súdu sa na Vás bude hľadieť akoby ste neboli odsúdená. Rovnako sa uplatní fikcia osvedčenia márnym uplynutím jedného roka odo dňa skončenia skúšobnej doby, ak súd bez Vašej viny nevydal v tejto lehote rozhodnutie.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať bol mi uložený trest odňatia slobody na 2roky za zanedbanie povinej viživovacej povinosti. Potom som bol odsúdený za to isté na 1rok a odsedel som si 7mesiacov. Dnes mi bol premenený trest 2ročný. Ako mám postupovať, aby som nemusel nastúpiť do výkonu trestu s min stupňom stráženia minimálne čo najdlhšie.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, ak Vám bol premenený trest, budete musieť nastúpiť. Môžete požiadať o odklad výkonu trestu. Hoci nemusíte spĺňať podmienky na odklad o odklade sa ale bude musieť rozhodnúť. Získate tak čas 1-2 mesiace. Nakoniec ale nastúpite.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Chcem sa opýtať, bol som odsúdený okresným súdom na šesť mesiacov 27.7.2017,  pričom som sa v ten deň odvolal na krajský súd doposiaľ mi neprišla žiadna odpoveď. Čo mám urobiť ? 

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 07.11.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Pokiaľ máte záujem na skorom rozhodnutí vo veci môžete kontaktovať prísl. krajský súd s informáciou, v akom stave  sa odvolacie konanie nachádza.

Adresy resp. kontakty na súdy nájdete tu tomto linku : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud - informačné centrum príslušného súdu.

 

2./ Zdržujte sa v mieste trvalého bydliska, v prípade zmeny bydliska zmenu obratom nahláste konajúcemu súdu.

 

3./ Nevieme dôvod trestného konania, prípadne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia prípadu, ako aj samotného odvolania.

 

 

 


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol som právoplatne odsúdený krajským súdom za obzvlášť záväzný zločin nedovolenej na 6 rokov. Chcem sa opýtať, ako to je kedy dostanem nástup na výkon trestu alebo si pre mňa prídu?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.10.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 408 Trestného poriadku "ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, ujde, alebo sa bude skrývať, môže mu predseda senátu na nastúpenie do výkonu trestu poskytnúť primeranú lehotu, aby si mohol obstarať svoje záležitosti. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac odo dňa, keď rozhodnutie uvedené v odseku 1 nadobudlo právoplatnosť."

2./  Podľa ust. § 76 vyhl. o spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy ak odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nenastúpi v určenej lehote na výkon trestu odňatia slobody alebo ak je obava, že ujde, prikáže súdny tajomník, aby bol odsúdený dodaný na výkon trestu do príslušného spádového ústavu na výkon väzby. Ak pobyt odsúdeného nie je známy, súd to na príkaze na dodanie na výkon trestu odňatia slobody výslovne uvedie s tým, že treba vypátrať pobyt odsúdeného. Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený trvalé bydlisko; ak trvalé bydlisko odsúdeného nie je známe, príkaz sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v obvode súdu.

 

3./ Záver : Môžete sa informovať na prísl. súde v akom štádiu je Vaša vec. Odporúčame súčasne preberať všetky zásielky.

Kontakty na súdy : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud

Bližšie o výkone trestu odňatia slobody : zákon č.475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody na stránke  slov-lex.sk.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať prišlo mi nástup na výkon trestu za zanedbanie povinnej výživy ak by som to vyplatil dá sa nástup zrušiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.10.2017)

Dobrý deň,

ak je rozhodnutie, ktorým ste boli uznaný za vinného a ktorým Vám bol uložený trest odňatia slobody už právoplatný a vykonateľný, nemá vyplatenie zameškaného výživného žiadny vplyv na Vašu povinnosť vykonať uložený trest.

Splatenie dlžného výživného by malo vplyv len vtedy, ak by ste tak urobili do času, pokým sa súd odobral na záverečnú poradu. Ak by ste v danom čase zaplatili zameškané výživné a súčasne by porušenie tejto Vašej povinnosti nemalo trvalo nepriaznivé následky na osoby, voči ktorej máte povinnosť plniť vyživovaciu povinnosť, zanikla by trestnosť Vášho činu - teda neboli by ste odsúdený a ani by Vám nebol uložený žiadny trest.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Chcem sa ešte opýtať ak rozudok nadobudol právoplatnosť 6. 5. 2017 a doručenka mi prišla 22. 6. 2017. Treba to akceptovať a nastúpiť? Nie je to dlhá doba. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň. V zmysle utanovenia § 408, ods. 2 Trestného poriadku, po právoplatnosti a vykonateľnosti odsudzujúceho rozsudku predseda senátú pošle ústavu na výkon väzby nariadnie výkonu trestu a vyzve odsúdeného, ak je na slobode aby do výkonu trestu nastúpil. To znamená, že by Vám mala prísť domov výzva na nástup do výkonu trestu. Pokiaľ Vám ešte výzva neprišla máte právo požiadať o odklad výkonu trestu


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ak som bol súdom odsúdený ale vybavil som si odklad na pol roka, mal by mi o tom prísť nejaký papier kde píšu, že mi bol daný odklad.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Dobrý deň, áno, musí Vám o tom prísť papier.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, ja by som sa Vás chcela spýtať môjho strýka zobrali do väzby v piatok 15. 4. 2017 za niečo čo urobil pred 8 rokmi, čo sa dá a tým robiť? Dostal 8 mesiacov. Prosím Vás, aby ste mi poradili :(.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, ak ho zobrali do väzby, potom bude prebiehať vyšetrovanie. Ak však bol odsúdený, nepôjde do väzby ale do výkonu trestu odňatia slobody. Ako dostal 8 mesiacov, potom po uplynutí štyroch mesiacov môže požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, že aké mám šance na podmienečný trest za predaj marihuany ak som svoju vinu priznal, spolupracujem s vyšetrovateľmi, mám ešte len 19 rokov a nikdy som predtým nebol za nič takéto trestaný a nemám žiadny záznam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň,

predpokladám, že ste obvinený zo spáchania trestného činu podľa § 171 TZ (Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi) - Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Podľa § 49 ods.1 TZ  Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

Okrem toho Vám môže byť uložená podmienka aj s probačným dohľadom, avšak to len za predpokladu, ak ide o trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky.

Rozhodnutie však záleží na súde, ktorý je povinný vziať do úvahy všetky poľahčujúce a priťažujúce okolnosti a uloží Vám trest. Od výšky trestu odňatia slobody potom záleží, či bude podmienka možná alebo nie. Vo Váš prospech hrá skutočnosť, že ste sa priznali, spolupracujete a viedli ste doteraz riadny život.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, ak dcéra dostala 3 mesiace v najnižšom stupni môže po 1, 5 mesiaci dobrého správania požiadať o odpustenie zvyšnej doby trestu?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, áno môže.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Ešte jedna otázka prosím, ak nastúpi dcéra do výkonu trestu 3 mesiace bude o tom niekto informovať jej zamestnávateľa? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Zamestnávateľa nech informuje sama o tom, že nastupuje do výkonu. Po podmienečnom prepusteni môže tiež hneď informovať zamestnávateľa.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Ďakujem pekne, ale ja neviem posúdiť závažnosť choroby, viem ,že sa lieči na srdce, mal ísť aj na operáciu, bol na pľúcnom na vyšetrení. Mohla by som teda napísať tam alebo predsedovi senátu? Nech to posúdia oni? Mohol by si trest teda aj v nemocnici vykonať? A akou formou poslať list predsedovi senátu, príp. riaditeľovi? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.01.2017)

Dobrý deň,

samozrejme o tom, či ide v danom prípade o vážnu chorobu a či sú naplnené podmienky na odklad výkonu trestu rozhodne súd. Ak odsúdený bude žiadať o odklad výkonu trestu je samozrejme uviesť, že má za to, že o takú vážnu chorobu ide. K tejto žiadosti o odklad podľa § 409 Trestného poriadku bude potrebné priložiť aj dôkazy preukazujúce vážnosť choroby - výsledky lekárskych vyšetrení a pod. V každom prípade je možné skúsiť požiadať o odklad výkonu trestu prostredníctovm zaslanej žiadosti spolu s dôkazmi na súd. Je dôležité aby túto žiadosť podal sám odsúdený, resp. jeho splnomocnený zástupca (v takom prípade ale musí byť plnomocenstvo, na základe ktorého koná v mene odsúdeného zástupca, priložené k žiadosti - aj v tomto prípade ale z právneho hľadiska podáva žiadosť odsúdený; iné osoby ako odsúdený totiž nemôžu za neho žiadosť o odklad výkonu trestu podať).

Čo sa týka možnosti vykonať trest odňatia slobody v nemocnici, k tomuto je nutné uviesť, že po doručení žiadosti o odklad výkonu trestu môže predseda senátu požiadať nemocnicu pre obvinených a odsúdených, či zdravotnícke zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže môže poskytnúť odsúdenému, ktorý požiadal o odklad výkonu trestu, potrebnú zdravotnú starostlivosť, alebo na aký čas navrhuje odložiť výkon trestu. Predseda senátu odloží výkon trestu len v prípade, ak nemôže odsúdený vykonať trest ani v nemocnici pre obvinených a odsúdených. 

Z uvedeného súčasne vyplýva, že trest nemožno vykonať v ktorejkoľvek nemocnici, ale len v nemocnici pre obvinených a odsúdených, resp. v zdravotníckom zariadení Zboru vazänskej a justičnej stráže.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den..chcem sa opytat,po sude sa hned nastupuje na vykon trestu..?Dakujem

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň,

nastúpenie na výkon trestu odňatia slobody upravuje primárne § 408 Trestného poriadku.

V prvom rade musí rozhodnutie, ktorým bol uložený obvinenému trest odňatia slobody, nadobudnúť vykonateľnosť (vykonateľným je rozsudok, proti ktorému 1. nie je prípustné odvolanie alebo 2. je síce možné proti rozsudku podať odvolanie, avšak odvolanie nebolo podané v danej lehote, oprávnené osoby sa odvolania výslovne vzdali alebo ho výslovne vzali späť alebo obvinený podal odvolanie a odvolacím súdom bolo odvolanie odmietnuté). Ak sa teda napr. obvinený proti rozhodnutiu prvostupňového súdu odvolal, rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť ani vykonateľnosť skôr ako o ňom rozhodne odvolací súd. Ak sa obvinený neodvolal, ale ide o rozhodnutie prvostupňového súdu, rozsudok nenadobudne právoplatnosť ani vykonateľnosť skôr, ako uplynie obvinenému lehota na podanie odvolania (samozrejme za predpokladu, že sa obvinený nevzdal práva podať odvolanie).

Ak rozhodnutie nadobudne vykonateľnosť a súčasne obvinený je:

- vo väzbe, 

- obvinenému bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci 2 roky alebo 

- je obava, že obvinený ujde, alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol výkonu trestu

predseda senátu vydá ihneď príkaz na zadržanie obvineného na účel jeho dodania do ústavu na výkon trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

V ostatných prípadoch sa nenastupuje do výkonu trestu ihneď po vyhlásení rozsudku, ale v týchto prípadoch po nadobudnutí vykonateľnosti rozsudku predseda senátu zašle príslušnému ústavu nariadenie výkonu trestu a vyzve odsúdeného, aby do výkonu trestu nastúpil - v tejto výzve odsúdeného bude uvedený presný termín nástupu do výkonu trestu.

Ak niet obavy, že odsúdený ujde, alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol výkonu trestu, môže mu predseda senátu na nastúpenie do výkonu trestu poskytnúť primeranú lehotu, aby si mohol obstarať svoje záležitosti. Táto lehota nesmie ale byť dlhšia ako jeden mesiac odo dňa, keď rozsudok nadobudol právoplatnosť.

 


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, manžel nastúpil výkon trestu. Je možnosť prerušenia výkonu trestu? Je chorý na srdce, má vysoký tlak a bojím sa oňho, keďže takto nemám žiadne informácie o ňom. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, ustanovenie § 412 Trestného poriadku upravuje možnosť prerušenia výkonu trestu odňatia slobody. Podľa tohto ustanovenia môže predseda senátu prerušiť výkon trestu odňatia slobody z dôvodu, že osoba vo výkone trestu odňatia slobody ochorie na ťažkú chorobu. Výkon trestu odňatia slobody sa preruší na potrebný čas a následne bude osoba po vyliečení vo výkone trestu odňatia slobody pokračovať. Pod ťažkou chorobou treba chápať také choroby, ktoré by bez lekárskeho ošetrenia alebo liečenia mohli vážne ohroziť jeho zdravie. Ak o takejto chorobe viete, môžete o tom upovedomiť predsedu senátu, ktorý rozhodol o odsúdení Vášho manžela, prípadne o tom upovedomiť ústav, v ktorom vykonáva trest odňatia slobody.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Takze ked asi pred dvoma mesiacmi mi doslo zamietnutie a este stale som doma, budu ma stihat za marenie???

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 26.07.2016)

Dobrý deň. Orgány činné v trestnom konaní Vás môžu trestne stíhať za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia ak budú mať za to, že Vaše konanie naplnilo zákonné znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu (ustanovenie § 348 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona). Pre minimalizáciou rizika trestného stíhania by bolo na mieste nastúpiť na výkon trestu čo najskôr.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den, chcel by som sa spytat, ze ked mi dosla vyzva na nastup trestu a podal som ziadost o odklad, doslo mi zamietnutie. Chcem sa spytat, ze ci mi dojde este jedna vyzva o nastup trestu?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 25.07.2016)

Dobrý deň. Ak Vám už raz bola doručená výzva na nastúpenie výkonu trestu odňatia slobody a Vy ste podali žiadosť o odklad výkonu trestu, avšak tejto žiadosti súd nevyhovel, je potrebné urýchlene nastúpiť na výkon trestu. Ďalšia výzva na nástup Vám už nemusí byť doručená. Pokiaľ by ste nenastúpili na výkon trestu, do výkonu Vás dodá polícia a navyše Vám hrozí ďalšie trestné stíhanie za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa ustanovenia § 348 Trestného zákona.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den, ja by som sa chcela spytat, ze ked moj manzel nenastupil do vykon trestu odnatia slobody na termin, mozu mu este dat aj  za to trest?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ Váš manžel bez vážneho dôvodu nenastúpil výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom, hrozí mu trestné stíhanie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa ustanovenia § 348 Trestného zákona. To, či mu hrozí nejaká trestnoprávna sankcia závisí najmä od toho, či mal na nenastúpenie výkonu trestu vážny dôvod.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den. Moj manzel dostal vyzvu na nastup trestu do Nitry, chcem sa vas spytat, je moznost odklad nastupu a komu mam ziadost poslat? Ake dovody sa mozu uvadzat? Aj z rodinnych dovodov?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, žiadosť o odklad výkonu trestu môže podať na súd, ktorý rozhodoval o výkone trestu. Musí ísť o dôvody, ktoré budú pre súd relevantné. Všeobecné uvedenie "z rodinných dôvodov" nepostačuje. Najčastejšie je to zo zdravotných dôvodov. Súd si potom vyžiada lekárske správy. Ak ich nebude mať, potom návrh zamietne. Do času rozhodnutia však nebude musieť nastúpiť.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Poprosim vas...mam takyto problem...som pravopl.odsudeny na 10 mesiacov do 1tky za marenie (vodicak).na sude mi pan sudca povedal(pytal som sa),ze aby som pocital z nastupom v januari(plus minus den dva)...pracujem v zahranici(francia)a velmi by mi pomohlo ist este na jeden turnus(chodime tam na cca 6-8 tyzdnov a cxa 2-3 doma)pocul som,ze samotny nastup tr.posielaju min.mesiac dopredu...ak by bol tento "drb"pravdivy,tak by som si este na jeden turnusik mohol smelo ist...(v pripade,ze mi nepride posta kym neodidem...)...a ci sa da nastup nejakym sposobom oddialit o par dni...ci ak si postu nepreberiem a presvihnem termin...je to marenie za ktore mozem dostat opat nasup?... ...hladal som tu skor niekoho zo skusenostami...niekoho kto si tymto presiel a nema iba rady z kniziek...chapete.nechcem sa nikoho dotknut a ani podcenovat...ale prax byva bohuzial casto ina,ako teoria...ale samozrejme dakujem za akukolvek ochotu pomoct a poradit...mam 10r s5yna(co myslim nikoho nezaujima)a nechcel by som prist o moznost pp-cka koli

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.01.2016)

Dobrý deň, určite nerobte to, že si poštu nepreberiete. Radšej, ak chcete posunúť termín nástupu, požiadajte o odklad výkonu trestu. Žiadosťou o odklad, aj keby jej nevyhoveli sa posunie nástup aj o niekoľko mesiacov.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den,chcem sa spytat, moj syn dostal vyzvu na nastup do vykonu trestu, nakolko chce poziadat o mesacny odklad, ale nasledujuce dni su sviatky a ma urceny den nastupu, ale v tento den iba poda ziadost o odklad, je riziko ze bude potrestany, ak v ten den nenastupi, ale poda ziadost o odklad na sude? Za odpoved Vam dakujem

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, odporúčam podať žiadosť o odklad minimálne pár dni vopred pred dňom nástupu. Ak bude podaná žiadosť a bude spĺňať náležitosti, potom nebude potrestaný ak nenastúpi.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť, bola som odsúdená na 3 roky vykonu trestu odnatia slobody a včera 14.10.2015 som si prevzala zasielku zo sudu vyzvu na nastupenie do vykonu trestu s nastupom IHNED. Chcem sa poradiť, či sa da nejakym sposobom oddialit nastup, nakolko žijem sama s 13. ročnou dcerkou a manžel pracuje v zahraniči a mam prac. zmluvu do konca januara a nemala by som kde nechať dcerku. nechcem, aby ju pohadzovali hore dole. Prosím o radu, aj ked viem, že si ju nezaslužim. Dakujem

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 17.10.2015)

Dobrý deň, požiadajte o odklad výkonu trestu. Ako dôvod môžete uviesť aj zdravotné problémy. Súd Vás potom vyzve, aby ste predložili doklad o svojom zdravotnom stave. Následne to posúdia a rozhodnú. Takto to dokážete oddialiť o 2-3 mesiace. 


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Prosím o odpoveď na otázku, ktorá znie: V júni 2015 bol odsúdený priateľkin syn na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní dvoch 18 mesiacov /vyhrážanie, drogy, spoluvina a pod./ a rozsudok je právoplatný. Zatiaľ nedostal výzvu na nástup výkonu trestu, preto chceme vedieť, aká je lehota a kto tú výzvu zasiela. Je to už neúnosné spolužitie matky a syna, ktorá sa trápi a vládne nervozita a stres. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň, nástup do výkonu trestu chodí obyčajne do niekoľkých týždňov od právoplatnosti rozhodnutia. Nie je však zriedkavé, že sa to stane aj neskôr (prípadne aj skôr). Raz sa stalo, že klientovi prišiel nástup až o 8 rokov. 


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den. Chcem sa opytat ze po doruceni z okresneho sudu o nastupe vykonu trestu, je este niaka moznost toto oddialit ? Nakolko odklad mi zamietli. Dakujem

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 07.09.2015)

Dobrý deň, ak ste už požiadali o odklad a ten Vám zamietli, ďalší odklad z tých istých dôvodov nie je možný a budete musieť nastúpiť do výkonu trestu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku