Máte
otázku?

Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

Dobry den, chcela by som sa opytat nasledovne. Ak je niekto v podmienke a spacha priestupok, za ktory dostane pokutu za porusenie povinnosti denneho svietenia na aute, resp. inych menej zavaznych priestupkov, je to porusenie podmienky? Za odpoved Vam vopred Dakujem

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

Dobrý deň, podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí skúšobnú dobu, a to na jeden až päť rokov. V rámci uvedeného môže súd uložiť aj rôzne obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby páchateľ viedol riadny život. Povinnosť viesť riadny život v skúšobnej dobe a povinnosť splniť všetky súdom uložené obmedzenia a povinnosti je základným predpokladom pre osvedčenie sa páchateľa v skúšobnej dobe. Rozhodnutie súdu o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, závisí od jeho úvahy a okolností konkrétneho prípadu. Pri hodnotení splnenia povinnosti viesť v skúšobnej dobe riadny život, súd skúma predovšetkým dodržiavanie právnych noriem a plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Spáchanie menej závažných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, preto ešte automaticky neznamená porušenie hodnotiacich kritérií pre osvedčenie sa podmienečne odsúdeného a tým pádom nemusí byť o osobe rozhodnuté, že sa neosvedčila. Nie je však vylúčené, že súd by aj za menej závažné porušenie zákona premenil podmienku.

Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň,
mám podmienku a zákaz užívania alkoholu v podmienke a nafúkal som 0, 16 čo mi hrozí?

Vopre ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
ak ste nafúkali túto hodnotu z alkoholu, čo ste možno aj uviedli policajtom, tak Vám hrozí premena podmienečne uloženého trestu odňatia slobody na nepodmienečný. Trestný zákon síce pripúšťa, že automaticky nemusí prísť k premene trestu na nepodmienečný, ale ide o výnimočnú situáciu, kde je nutné, aby boli splnené aj určité okolnosti, o ktoré je možné taký postup súdu oprieť.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Pred 3 rokmi som dostala podmienku za krivé obvinenie na rok a pol. Podmienka sa už zrušila no teraz mi prišlo predvolanie na súd kvôli tomu, že sa prokurátor sťažuje, že som dostala len podmienku a nešla som do väzenia. V podmienke som nič neurobila len som dostala pokutu 90e. Chcem sa spýtať, či môžem ísť do väzenia? Mám malé dieťa, o ktoré sa starám sama a nechcem, aby skončilo v detskom domove.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň,
súd zrejme nariadil tzv. verejné zasadnutie kde bude rozhodovať o tom, či ste sa osvedčili počas skúšobnej doby alebo nie. To, že máte pokutu za priestupok počas skúšobnej doby nie je dobré, ale na druhej strane to automaticky nemusí znamenať, že súd rozhodne o tom, že trest vykoná. Bude závisieť aj od toho o aký priestupok sa jednal, a či ste mimo toho viedli riadny život.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Zdravím počas skúšobnej doby som spravil priestupok. Za reflexný prvok som dostal pokutu a nevyplatil som ju. Je to porušenie skúšobnej doby?

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
toto vždy súd posudzuje individuálne vo vzťahu ku každému človeku osobitne. Existujú súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že aj za 1 priestupok môže byť premenený trest. Iné zase hovoria, že nemožno posudzovať spáchanie priestupku takto prísne. Záleží aj od závažnosti priestupku, čo ním bolo spôsobené, kto bol ohrozený, či nastala škoda, či bol úmyselný a pod. To, že nezaplatíte pokutu, to môže len zhoršiť.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak som mal podmienku s probačným dohľadom ohľadom výživného a mám teraz verejne zasadnutie o neosvedčení sa v skúšobnej dobe, aká je šanca neísť do basy? Neplatil som opäť kvôli strate práce a všetko som podložil dokumentami na súd, s tým, že mám novú zmluvu na dve práce a rad by som posielal mesačne výživné plus dlh. Tiež som doložil nové prác. zmluvy. Je nejaká šanca? Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ustanovenia § 52 ods. 1 Trestného zákona súd výnimočne môže ponechať odsúdeného na slobode, ak sú aj naplnené podmienky pre premenu podmienečne odloženého trestu odňatia slobody, a pritom primerane predĺžiť skúšobnú dobu, uložiť ďalšie obmedzenia a povinnosti...

Ak ste však Vy v prvej podmienke mali zároveň uloženú povinnosť nahradiť celé dlžné výživné, a k tomu nedošlo, je menšia šanca, že súd rozhodne o tom, že Vás ponechá na slobode. Často v týchto konaniach rozhodujú maličkosti, ako odsúdený vystupuje na verejnom zasadnutí, či sa snaží naozaj napraviť a nahradiť dlžné výživné...


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, zastavila ma hliadka aj napriek neporusenia cestneho poriadku, napriek tomu ma vyzvali, aby som sa podrobil dychovej skúške, ktorú som vykonal s negatívnym výsledkom, aj napriek tomu ma vyzvali, aby som sa podrobil toxikologickemu vyšetreniu, ktorý som neodmietol, ale mal som pozitívny s minimálním množstvom látky, čo znamená, že som nebol pod v plyvom ale nachádzali sa stopy ako pozostatky, čo samozrejme som priznal. Odobrali mi VP, a je vedené priestupkové konanie, ide o to, že som v podmienečnom prepustení s výkonu trestu a neviem, či som týmto porušil podmienku prepustenia. Prosím za informáciu.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí skúšobnú dobu, a to na jeden až päť rokov. V rámci uvedeného môže súd uložiť aj rôzne obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby páchateľ viedol riadny život. Povinnosť viesť riadny život v skúšobnej dobe a povinnosť splniť všetky súdom uložené obmedzenia a povinnosti je základným predpokladom pre osvedčenie sa páchateľa v skúšobnej dobe.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že aj spáchanie priestupku v priebehu podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže byť za určitých okolností príčinou samotnej premeny trestu. 

O tom, či v konečnom dôsledku bude premenený podmienečný trest na nepodmienečný rozhodne súd na verejnom zasadnutí, na ktoré Vám doručí predvolanie. Na verejnom zasadnutí budete vypočutý senátom, kde budete mať možnosť uviesť určité argumenty na svoju obranu.

 

 


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý večer, poprosila by som radu. Manžel je vo výkone trestu za alkohol za volantom na dobu 6 mesiacov. Ale je aj v podmienke za výživné a tá mu má skončiť v septembri. Chcela by som vedieť, či si tu podmienku môže dať premeniť alebo aký je pri tomto postup?

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, neviem či som správne pochopil otázku, že si Váš manžel chce dať dobrovoľne premeniť podmienečný trest na nepodmienečný, ktorý by spôsobil, že by zostal dlhšie vo výkone trestu odňatia slobody. Dovoľujem si Vám však dať na vedomie, že podľa Trestného zákona ak je určený podmienečný trest odňatia slobody osobe, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody, tak počas výkonu trestu odňatia slobody neplynie skúšobná doba určená pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody. Tzn. že nakoľko je Váš manžel vo výkone, zrejme mu laicky povedané podmienka ešte nezačala plynúť a začne plynúť až potom ako ho prepustia z výkonu trestu odňatia slobody. Na to, aby súd premenil jeho podmienku na nepodmienečný trest, by musel Váš manžel spáchať priestupok alebo ďalší trestný čin.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Koncom roka 2014 som dostal podmienku v trvaní päť rokov pre trestný čin krádeže. Nikdy predtým ani potom som nebol súdne trestaný. Ku dnešnému dňu vediem riadny život, od roku 2010 mám súdom zvereného syna, o ktorého sa starám sám (má 15 r.). V období podmienky mám asi 8 nezáväzných dopravných priestupkov /minimálne prekročenie rýchlosti/. Čo môžem očakávať alebo čo ma čaká po uplynutí skúšobnej doby v októbri 2019? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň. Rozhodnutie súdu o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, závisí od zhodnotenia konkrétnych okolností každého jedného prípadu. Odsúdený by mal v priebehu plynutia skúšobnej doby viesť riadny život. Vedením riadneho života v skúšobnej dobe treba rozumieť najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností.

Jedným zo základných znakov riadneho života je dodržiavanie právneho poriadku. Ak podmienečne odsúdený v skúšobnej lehote závažným spôsobom poruší právne normy, najmä tým, že spácha úmyselný trestný čin, svedčí to spravidla o tom, že sa neosvedčil.

Naopak podmienka vedenia riadneho života je splnená najmä vtedy, ak podmienečne odsúdený plní základné povinnosti občana tak v súkromnom živote, ako aj voči spoločnosti. Riadny život teda nemožno stotožňovať len s bezúhonnosťou. Samotná skutočnosť, že odsúdený sa počas skúšobnej doby dopustil niekoľkých menej závažných priestupkov ešte nemusí postačovať pre záver, že odsúdený sa v skúšobnej dobe neosvedčil. Je potrebné bližšie skúmať o aké priestupky sa jedná a je potrebné vysporiadať sa najmä so závažnosťou takýchto priestupkov.

Na druhej strane osem priestupkov je pomerne vysoké číslo, a teda nemožno sa jednoznačne spoliehať na to, že išlo o menej závažné priestupky. Ak bude súd rozhodovať o (ne)osvedčení sa v skúšobnej dobe, odporúčam Vám preukázať aj to, že sa osobne staráte o dieťa, že riadne pracujete, že si riadne plníte aj ďalšie osobné a občianske povinnosti. Nie je teda vylúčené, že aj napriek priestupkom súd rozhodne o tom, že ste sa osvedčili. Rovnako však nemožno vylúčiť ani to, že by súd rozhodol opačne.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa Vás spýtať, kamarát mal probačný dohľad s podmienkou a počas toho mal 2 alebo 3 priestupky, 2x bol obeťou napadnutia a páchateľa nepoznal a policajná hliadka ho obvinila z výtržníctva a dala mu pokutu. Chcem sa spýtať: môžu mu kvôli tomu premeniť podmienku? Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 06.11.2017)

Dobrý deň. Rozhodnutie súdu o tom, či sa podmienečne odsúdený páchateľ v skúšobnej dobe osvedčil, závisí predovšetkým od posúdenia  konkrétnych okolností daného prípadu. Pritom súd pri hodnotení splnenia povinnosti viesť v skúšobnej dobe riadny život skúma hlavne dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem, ale aj plnenie pracovných, rodinných, či občianskych povinností. Spáchanie menej závažných priestupkov počas skúšobnej doby nemusí nevyhnutne znamenať rozhodnutie súdu o tom, že sa dotyčná osoba neosvedčila. Na druhej strane je však potrebné skonštatovať, že aj menej závažné porušenie zákona môže v konkrétnom prípade znamenať premenu podmienky. Pôjde hlavne o prípady opakovaného protiprávneho konania, druhovo podobného protiprávneho konania, závažného porušenia zákona a pod.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj syn má prísť z VT po 12 mesiacoch, odsúdený za marenie výkonu úrad. rozhodnutia (jazda bez VP). Za tento istý priestupok v roku 2015 bol odsúdený, po 8 mesiacoch bol podmien. prepustený. Samozrejme OS rozhodol počas jeho neprítomnosti o neosvedčení sa a sudkyňa premenila dva mesiace na nepodmienečne. Počas výkonu nedostal žiadne uznesenie-rozhodnutie OS, to znamená, že príde domov. Chcem poprosiť, čo by som mala urobiť, aby nemusel ešte na dva mesiace vo väzenia? Ponúknuť peňažný trest, či záruku organizácie, že bude odrábať povinnou prácou? Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, ak už sudkyňa rozhodla o premene podmienky, potom sa to už nedá zmeniť. V konaní o premene podmienky to bolo možné ešte zachrániť, teraz už nie, ak je to právoplatné.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, syn je v 5-ročnej podmienke § 172 ods. 1 písm b) písm. c) písm. d ) do konca roka 2017. K 21. 12. 2015 bol prepustený z ochranného protitoxikomanického liečenia ambulantného podľa rozhodnutia OS Svidník. Probačný dohľad ma ešte stále. Problém je v tom, že strašne pije kombinuje lieky z alkoholom. Spočiatku sa držal ale čím ďalej to je horšie. Upozorňoval som aj psychiatra aj probačnáho pred cca 2 rokmi, načas nastalo zlepšenie ale momentálne je to veľmi zle. Veľmi pije už tri týždne, nechodí do práce. Prosil by som radu, ako ho dostať na protialkoholické ústavné liečenie, nie do väzenia, dobrovoľne nepôjde, pije od raná.  Jednoducho nechcem, aby skončil vo vazeni a neviem ako ďalej. 

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, žiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že bez súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom resp. súdom, svojho syna neprinútite, aby sa podrobil liečbe na závislosti od alkoholu. Súčasťou podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, boli aj obmedzenia a povinnosti, ktoré súd Vášmu synovi uložil. Keďže je zrejmé, že Váš syn podmienky skúšobnej doby nedodržiava, je možné mu predĺžiť probačný dohľad alebo uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo povinnosti, alebo nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená. Musím Vás však upozorniť, že súd k týmto krokom pristúpi len v prípade existencie výnimočných okolností, inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody. 


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás kamarát mal nehodu v júli 2014. Bol uznaný vinným dostal dva roky skúšobnú dobu, rok podmienku a na tri roky mu bol zobratý vodičský. Na polovicu trestu ho dostal naspäť, následne na to prekročil rýchlosť o 20. Čo sa bude diať ďalej premení sa mu podmienka, či ako? Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, ak mu ešte nebolo doručené predvolanie na verejné zasadnutie, tak po uplynutí lehotu nariadi súd verejné zasadnutie, na ktorom bude rozhodovať či sa osvedčil v skúšobnej dobe alebo nie. Vzhľadom na to, za aký trestný čin bol odsúdený a aký priestupok spáchal, je vysoko pravdepodobné, že vysloví jeho neosvedčenie sa v skúšobnej dobe. Následne hrozí, že súd premení podmienečný trest na nepodmienečný. Vo výnimočných prípadoch môže súd ponechať v platnosti podmienečné odsúdenie a uložiť mu nové obmedzenia alebo povinnosti a predĺžiť skúšobnú dobu.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý večer. Chcel by som sa Vás opýtať, že keď počas skúšobnej doby spácham priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa paragrafu 49 ods. 1 písm. d zákona č. 372/1990, za to ma opäť vrátia do basy? Mám ešte podmienku. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň, spáchanie priestupku počas plynutia "podmienky" môže spôsobiť, že súd rozhodne o tom, že podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody (prípadne podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody) sa vykoná. Najmä v takom prípade, ak ste boli odsúdeným za obdobný trestný čin. Za účelom nariadenia výkonu podmienečne odloženého trestu súd nariadi verejné zasadnutie, na ktorom bude skúmať, či vediete riadny život, vypočuje Vás a následne rozhodne o tom, či sa trest vykoná alebo sa Vám ponechá v platnosti podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobry den, prosim o radu pre mojho kamarata, ktory soferoval auto aj napriek tomu ze to mal sudom zakazane, ked viezol tehotnu partnerku do nemocnice lebo mala zdravotne problemy, ktore suviseli s tehotenstvom. Prave vtedy ho zastavila policajná hliadka a on pojde sediet na 8 mesiacov. Chcel by som vediet ci je prenho lepsie odsediet si celych 8 mesiacov alebo v polovicke trestu poziadat o podmienecne prepustenie lebo by rad bol co najskor s rodinou. A ci ked by dostal podmienku tak nakolko by ho odsudili, keby ju porusil malo zavaznym porusenim pravidla alebo nejakym trestnym cinom. Dakujem Vam za skoru odpoved.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, ak viezol niekoho do nemocnice, mohlo ísť o krajnú núdzu, pričom konanie by nemuselo byť trestné.

Po polovice trestu môže požiadať o upustenie od zvyšku trestu.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa opytat ak niekto v minulosti bol v base za ohorozenie pod vplyvom navykovej latky a bol prepusteny na PP a urobil to iste a je v CPZ, bude mat rychlo sud. Co ho caka? Rovno vzatie do vykonu trestu?

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň, ak dotyčná osoba spáchala druhý skutok počas plynutia skúšobnej doby podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody a ak ide o totožný skutok, súd nariadi v tejto veci výkon trestu, z ktorého bol podmienečne prepustený. Za druhý skutok sa však bude viesť nové trestné stíhanie, v rámci ktorého mu hrozí nové odsúdenie za tento spáchaný skutok. Ako presne bude jeho trestné konanie ukončené nie je možné vopred odhadnúť, nakoľko je niekoľko spôsobov ako môžu byť trestné konania ukončené. Rovnako je možné, že bude odsúdený v rámci tzv. super-rýchleho konania.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň. Mal som okresným súdom nariadený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá a po uplynutí polovičky trestu mi súd odpustil zvyšok trestu a vrátil vodičské oprávnenie s tým, že podmienka nesmie byť kratšia ako zvyšok trestu. Po uplynutí zvyšku trestu mi dnes prišlo rozhodnutie zo súdu s tým, že v podmienke som sa neosvedčil. Nakoľko som si vedomý, že počas podmienky som viedol riadny život a nebol som riešený dopravným inšpektorátom ani za žiadny banálny priestupok. Súdom som bol predvolaný na verejné pojednávanie, ktoré sa ešte v priebehu budúceho mesiaca bude konať a dosť ma zarazilo rozhodnutie, že neosvedčil. Môže súd ešte pred pojednávaním takto rozhodnúť a na základe čoho vydal také rozhodnutie? Dakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň,

podľa § 417 Trestného poriadku (ktorý sa uplatní analogicky podľa § 437 ods. 4 Trestného poriadku aj vo vykonávacom konaní týkajúcom sa trestu zákazu činnosti) o tom či sa odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti osvedčil alebo či sa zvyšok trestu vykoná, rozhoduje súd (vždy) na verejnom zasadnutí.

Ak skutočne bolo vo Vašej veci už vydané rozhodnutie, podľa ktorého ste sa neosvedčili, a to ešte pred uskutočnením verejného zasadnutia, išlo by o nezákonné rozhodnutie.

Podľa Trestného poriadku ste totiž mali byť v tejto fáze konania zatiaľ len upovedomený o termíne a mieste konania verejného zasadnutia, na ktorom bude súd rozhodovať o tom, či sa zvyšok Vášho trestu zákazu činnosti vykoná (a teda ste sa v skúšobnej dobe neosvedčili) alebo ste sa v skúšobnej dobe osvedčili.

 

O tom, či sa podmienečne prepustený osvedčil alebo či sa zvyšok trestu vykoná, rozhoduje súd na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie, že sa podmienečne prepustený osvedčil, môže so súhlasom prokurátora urobiť aj predseda senátu.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ak bol niekomu vrátený vodičák po polke trestu na skúšobnú dobu. Tak, či sa do tej podmienky zahrňuje aj pokuta na železnici, keďže pracuje ako rušňovodič v zácviku. Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 05.04.2016)

Dobrý deň, po uplynutí skúšobnej doby súd rozhoduje o tom, či sa páchateľ v skúšobnej dobe osvedčil. Zisťuje pritom, či viedol riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti. Pri vedení riadneho života sa prihliada predovšetkým na dodržiavanie právnych noriem a plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Uloženie pokuty v rámci železničnej dopravy nemusí automaticky znamenať nariadenie výkonu zvyšku trestu. Súd môže toto porušenie právnych noriem posúdiť ako menej závažné a môže napriek tomuto porušeniu vysloviť, že sa páchateľ v skúšobnej dobe osvedčil. Súd pri rozhodovaní totiž posudzuje život počas skúšobnej doby komplexne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku