Máte
otázku?

Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledovné. Ak sa niekto nachádza v podmienke a spácha priestupok, za ktorý dostane pokutu za porušenie povinnosti denného svietenia na aute alebo iných menej závažných priestupkov, je to porušenie podmienky? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

Dobrý deň, podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí skúšobnú dobu, a to na jeden až päť rokov. V rámci uvedeného môže súd uložiť aj rôzne obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby páchateľ viedol riadny život. Povinnosť viesť riadny život v skúšobnej dobe a povinnosť splniť všetky súdom uložené obmedzenia a povinnosti je základným predpokladom pre osvedčenie sa páchateľa v skúšobnej dobe. Rozhodnutie súdu o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, závisí od jeho úvahy a okolností konkrétneho prípadu. Pri hodnotení splnenia povinnosti viesť v skúšobnej dobe riadny život, súd skúma predovšetkým dodržiavanie právnych noriem a plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Spáchanie menej závažných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, preto ešte automaticky neznamená porušenie hodnotiacich kritérií pre osvedčenie sa podmienečne odsúdeného a tým pádom nemusí byť o osobe rozhodnuté, že sa neosvedčila. Nie je však vylúčené, že súd by aj za menej závažné porušenie zákona premenil podmienku.

Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám podmienku a zákaz užívania alkoholu. Napriek tomu som nafúkal 0,16. Čo mi hrozí? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
ak ste nafúkali túto hodnotu z alkoholu, čo ste možno aj uviedli policajtom, tak Vám hrozí premena podmienečne uloženého trestu odňatia slobody na nepodmienečný. Trestný zákon síce pripúšťa, že automaticky nemusí prísť k premene trestu na nepodmienečný, ale ide o výnimočnú situáciu, kde je nutné, aby boli splnené aj určité okolnosti, o ktoré je možné taký postup súdu oprieť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, Pred troma rokmi som dostala podmienečný trest za krivé obvinenie. Ten trval rok a pol. Podmienečný trest už bol zrušený, no teraz mi prišlo predvolanie na súd, pretože sa prokurátor sťažuje, že som dostala len podmienečný trest a že som nemusela ísť do väzenia. Počas podmienečného trestu som nespáchala žiadny trestný čin, dostala som len pokutu vo výške 90 eur. Rada by som sa spýtala, či existuje riziko, že pôjdem do väzenia. Mám malé dieťa, o ktoré sa starám sama a nechcem riskovať, že by skončilo v detskom domove.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň,
súd zrejme nariadil tzv. verejné zasadnutie kde bude rozhodovať o tom, či ste sa osvedčili počas skúšobnej doby alebo nie. To, že máte pokutu za priestupok počas skúšobnej doby nie je dobré, ale na druhej strane to automaticky nemusí znamenať, že súd rozhodne o tom, že trest vykoná. Bude závisieť aj od toho o aký priestupok sa jednal, a či ste mimo toho viedli riadny život.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, počas skúšobnej doby som spáchal priestupok. Dostal som pokutu za reflexný prvok a nezaplatil som ju. Predstavuje to porušenie skúšobnej doby?

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
toto vždy súd posudzuje individuálne vo vzťahu ku každému človeku osobitne. Existujú súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že aj za 1 priestupok môže byť premenený trest. Iné zase hovoria, že nemožno posudzovať spáchanie priestupku takto prísne. Záleží aj od závažnosti priestupku, čo ním bolo spôsobené, kto bol ohrozený, či nastala škoda, či bol úmyselný a pod. To, že nezaplatíte pokutu, to môže len zhoršiť.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ak som mal podmienku s probačným dohľadom v súvislosti s výživným a teraz mám verejné zasadnutie o neosvedčení sa v skúšobnej dobe, aká je šanca, že nebudem musieť ísť do väzenia? Neplatil som opäť kvôli strate práce a všetko som podložil dokumentami na súd. Súčasne som informoval súd, že mám novú zmluvu na dve práce a rád by som pravidelne posielaľ výživné vrátane splácania dlhu. Doložil som tiež nové pracovné zmluvy. Existuje nejaká šanca? Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ustanovenia § 52 ods. 1 Trestného zákona súd výnimočne môže ponechať odsúdeného na slobode, ak sú aj naplnené podmienky pre premenu podmienečne odloženého trestu odňatia slobody, a pritom primerane predĺžiť skúšobnú dobu, uložiť ďalšie obmedzenia a povinnosti...

Ak ste však Vy v prvej podmienke mali zároveň uloženú povinnosť nahradiť celé dlžné výživné, a k tomu nedošlo, je menšia šanca, že súd rozhodne o tom, že Vás ponechá na slobode. Často v týchto konaniach rozhodujú maličkosti, ako odsúdený vystupuje na verejnom zasadnutí, či sa snaží naozaj napraviť a nahradiť dlžné výživné...


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: hliadka ma zastavila aj napriek tomu, že som neporušil cestný poriadok. Požiadali ma, aby som sa podrobil dychovej skúške, ktorá prebehla s negatívnym výsledkom. Následne ma vyzvali k toxikologickémomu vyšetreniu. Toto som neodmietol a výsledok bol pozitívny, avšak iba s minimálnym množstvom látky. To znamená, že som nebol pod vplyvom, ale nachádzali sa tam stopy ako pozostatky, čo som samozrejme priznal. Odobrali mi vodičský preukaz a je voči mne vedené priestupkové konanie. Problém je v tom, že momentálne som na podmienečnom prepustení z výkonu trestu a neviem, či som týmto porušil podmienku prepustenia. Prosím o informáciu.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí skúšobnú dobu, a to na jeden až päť rokov. V rámci uvedeného môže súd uložiť aj rôzne obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby páchateľ viedol riadny život. Povinnosť viesť riadny život v skúšobnej dobe a povinnosť splniť všetky súdom uložené obmedzenia a povinnosti je základným predpokladom pre osvedčenie sa páchateľa v skúšobnej dobe.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že aj spáchanie priestupku v priebehu podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže byť za určitých okolností príčinou samotnej premeny trestu. 

O tom, či v konečnom dôsledku bude premenený podmienečný trest na nepodmienečný rozhodne súd na verejnom zasadnutí, na ktoré Vám doručí predvolanie. Na verejnom zasadnutí budete vypočutý senátom, kde budete mať možnosť uviesť určité argumenty na svoju obranu.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý večer, rada by som požiadala o radu. Môj manžel je momentálne vo výkone trestu za jazdu pod vplyvom alkoholu na obdobie 6 mesiacov. Zároveň je na podmienečnej slobode za nenaplnenie povinností týkajúcich sa výživného, ktorá mu má skončiť v septembri. Chcela by som sa informovať, či existuje možnosť premeniť túto podmienečnú slobodu, alebo aké sú ďalšie kroky v tomto prípade?

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, neviem či som správne pochopil otázku, že si Váš manžel chce dať dobrovoľne premeniť podmienečný trest na nepodmienečný, ktorý by spôsobil, že by zostal dlhšie vo výkone trestu odňatia slobody. Dovoľujem si Vám však dať na vedomie, že podľa Trestného zákona ak je určený podmienečný trest odňatia slobody osobe, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody, tak počas výkonu trestu odňatia slobody neplynie skúšobná doba určená pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody. Tzn. že nakoľko je Váš manžel vo výkone, zrejme mu laicky povedané podmienka ešte nezačala plynúť a začne plynúť až potom ako ho prepustia z výkonu trestu odňatia slobody. Na to, aby súd premenil jeho podmienku na nepodmienečný trest, by musel Váš manžel spáchať priestupok alebo ďalší trestný čin.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Koncom roku 2014 som bol odsúdený na podmienečný trest na dobu piatich rokov za trestný čin krádeže. Nikdy predtým ani potom som nebol trestaný. Žijem riadny život, starám sa o svojho syna, ktorý mi bol súdom zverený v roku 2010 (momentálne má 15 rokov). Počas doby trvania podmienky som sa dopustil asi 8 nezávažných dopravných priestupkov, najmä mi bolo vyčítané minimálne prekročenie rýchlosti. Čo môžem očakávať alebo čo ma čaká po uplynutí skúšobnej doby v októbri 2019? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň. Rozhodnutie súdu o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, závisí od zhodnotenia konkrétnych okolností každého jedného prípadu. Odsúdený by mal v priebehu plynutia skúšobnej doby viesť riadny život. Vedením riadneho života v skúšobnej dobe treba rozumieť najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností.

Jedným zo základných znakov riadneho života je dodržiavanie právneho poriadku. Ak podmienečne odsúdený v skúšobnej lehote závažným spôsobom poruší právne normy, najmä tým, že spácha úmyselný trestný čin, svedčí to spravidla o tom, že sa neosvedčil.

Naopak podmienka vedenia riadneho života je splnená najmä vtedy, ak podmienečne odsúdený plní základné povinnosti občana tak v súkromnom živote, ako aj voči spoločnosti. Riadny život teda nemožno stotožňovať len s bezúhonnosťou. Samotná skutočnosť, že odsúdený sa počas skúšobnej doby dopustil niekoľkých menej závažných priestupkov ešte nemusí postačovať pre záver, že odsúdený sa v skúšobnej dobe neosvedčil. Je potrebné bližšie skúmať o aké priestupky sa jedná a je potrebné vysporiadať sa najmä so závažnosťou takýchto priestupkov.

Na druhej strane osem priestupkov je pomerne vysoké číslo, a teda nemožno sa jednoznačne spoliehať na to, že išlo o menej závažné priestupky. Ak bude súd rozhodovať o (ne)osvedčení sa v skúšobnej dobe, odporúčam Vám preukázať aj to, že sa osobne staráte o dieťa, že riadne pracujete, že si riadne plníte aj ďalšie osobné a občianske povinnosti. Nie je teda vylúčené, že aj napriek priestupkom súd rozhodne o tom, že ste sa osvedčili. Rovnako však nemožno vylúčiť ani to, že by súd rozhodol opačne.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa vás spýtal: môj kamarát bol pod probačným dohľadom s podmienkou a počas tohto obdobia sa dopustil 2 alebo 3 priestupkov. Dvakrát bol obeťou útoku od neznámeho páchateľa a policajná hliadka ho obvinila z výtržníctva, za čo mu bola uložená pokuta. Môže mu byť kvôli tomu zmenená podmienka? Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 06.11.2017)

Dobrý deň. Rozhodnutie súdu o tom, či sa podmienečne odsúdený páchateľ v skúšobnej dobe osvedčil, závisí predovšetkým od posúdenia  konkrétnych okolností daného prípadu. Pritom súd pri hodnotení splnenia povinnosti viesť v skúšobnej dobe riadny život skúma hlavne dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem, ale aj plnenie pracovných, rodinných, či občianskych povinností. Spáchanie menej závažných priestupkov počas skúšobnej doby nemusí nevyhnutne znamenať rozhodnutie súdu o tom, že sa dotyčná osoba neosvedčila. Na druhej strane je však potrebné skonštatovať, že aj menej závažné porušenie zákona môže v konkrétnom prípade znamenať premenu podmienky. Pôjde hlavne o prípady opakovaného protiprávneho konania, druhovo podobného protiprávneho konania, závažného porušenia zákona a pod.


Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj syn by mal prísť z výkonu trestu po 12 mesiacoch, odsúdený za marenie výkonu úradného rozhodnutia (jazda bez vodičského preukazu). Za rovnaký priestupok bol odsúdený už v roku 2015, no po 8 mesiacoch bol podmienečne prepustený. Samozrejme, súd rozhodol počas jeho neprítomnosti o neosvedčení sa a sudkyňa premenila dva mesiace na nepodmienečný trest. Počas výkonu trestu neobdržal žiadne uznesenie alebo rozhodnutie od súdu, čo znamená, že sa vráti domov. Chcela by som sa opýtať, čo by som mohla urobiť, aby nemusel stráviť ďalšie dva mesiace vo väzení? Môžem ponúknuť peňažný trest alebo záruku organizácie, že bude vykonávať povinnú prácu? Ďakujem.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, ak už sudkyňa rozhodla o premene podmienky, potom sa to už nedá zmeniť. V konaní o premene podmienky to bolo možné ešte zachrániť, teraz už nie, ak je to právoplatné.


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj syn je v podmienke podľa § 172 ods. 1 písm. b) c) d) do konca roka 2017. Dňa 21. 12. 2015 bol prepustený z ochrannej protitoxikomanickej ambulantnej liečby na základe rozhodnutia Okresného súdu Svidník. Probačný dohľad nad ním pokračuje. Problém spočíva v tom, že pravidelne pije alkohol a kombinuje ho s liekmi. Spočiatku sa držal, no so stúpajúcim časom sa stav zhoršuje. Iste som upozorňoval odborníkov, vrátane jeho psychiatru a probačného úradníka, pred približne 2 rokmi sa stav zlepšil, momentálne je však veľmi zlý. Syn pravidelne pije už tri týždne a nechodí do práce. Prosím o radu, ako ho dostať na protialkoholickú ústavnú liečbu. Nechcem, aby išiel do väzenia. Nebude súhlasiť dobrovoľne, keďže pije už od ranných hodín. Neviem, ako ďalej postupovať, a nechcem, aby skončil vo väzení.

Odpoveď: Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, žiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že bez súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom resp. súdom, svojho syna neprinútite, aby sa podrobil liečbe na závislosti od alkoholu. Súčasťou podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, boli aj obmedzenia a povinnosti, ktoré súd Vášmu synovi uložil. Keďže je zrejmé, že Váš syn podmienky skúšobnej doby nedodržiava, je možné mu predĺžiť probačný dohľad alebo uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo povinnosti, alebo nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená. Musím Vás však upozorniť, že súd k týmto krokom pristúpi len v prípade existencie výnimočných okolností, inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je spáchanie priestupku porušením skúšobnej doby podmienečného odsúdenia?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.