Máte
otázku?

Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

Dobrý deň, v roku 2013 nás súd rozviedol a od vtedy mi moja bývala žena nedá pokoj. Súd mi určil výživné 142 €, prvý rok som jej v dobrej viere dával peniaze na ruku, keďže sme obaja mali zablokované účty kvôli nesplatenej hypotéke a po roku ma udala na polícii, že som jej neplatil výživné. Hoci som mal svedkov, môj otec, ktorý keď išiel po moje deti k nej, jej nosieval peniaze v obálke, alebo môj švagor, nič nebola pravda a tak, ak som nemal žiadny doklad o úhrade, vyplatil som jej v novembri 2700 e v hotovosti. Od vtedy jej posielam peniaze na účet jej matky každý mesiac po 150 e aj tak je zle. Každý deň, či je 8. , 15.. alebo 23 v mesiaci stále mi vyvoláva píše mi správy, že ma udá na polícii, uráža ma, lebo jej neplatím presne 15. dňa v mesiaci. Som živnostník, nie vždy presne 15 v mesiaci máme výplatu. Niekedy jej výživné posielam aj na 2 x v danom mesiaci. No vždy do 30. dňa má splatené všetko. Ale s ňou sa dohodnúť nedá, uráža ma vypisujem mi, najnovšie si vypisuje aj s mojou novou priateľkou a očierňuje ma pred ňou. Vôbec nie som z tých otcov, ktorý sa o deti nestará. Majú aj skvelý vzťah s mojou novou priateľkou. Som z toho psychicky už na dne. Čo sa považuje za obťažovanie a psychické vydieranie? Kedy ju môžem ísť nahlásiť na políciu?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

Dobrý deň, Vašou povinnosťou je platiť výživné v súlade s vykonateľným rozsudkom, t.j. presne k uvedenému dňu, v určenom rozsahu a oprávnenej osobe, ktorou je matka Vášho dieťaťa. V opačnom prípade neplníte vyživovaciu povinnosť v súlade so súdnym rozhodnutím. Ak Vám podmienky platenia výživného nevyhovujú, máte právo obrátiť sa na súd, aby zmenil úpravu výkonu vyživovacej povinnosti a to napr. k 30. dňu toho ktorého mesiaca, resp. k inému dňu, v ktorom máte dostatok finančných prostriedkov. Je vo Vašom záujme dodržiavať predmetné súdne rozhodnutie o to viac, ak Vám Vaša bývalá manželka vytýka akékoľvek pochybenie a obracia sa s podnetmi na štátne orgány. Nakoľko nepoznám detaily a presný obsah slov, ktorými Vás má Vaša bývalá manželka urážať resp. vydierať Vás, nedokážem posúdiť, či jej konanie možno subsumovať pod niektorú skutkovú podstatu uvedenú v Trestnom zákone (TZ) resp. zákone o priestupkoch. Z hľadiska naplnenia podmienok trestnoprávnej zodpovednosti, do úvahy prichádza trestné oznámenie pre trestný čin Ohovárania podľa § 373 TZ alebo Vydierania podľa § 189 TZ alebo Nebezpečného prenasledovania podľa § 360a TZ.

Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som sa opýtať. Mojej manželovej nevlastnej sestre posiela správy cez Messenger, v ktorých ho uráža, nazýva ho postihnutým a chorým na hlavu a hovorí, že som ako jeho manželka nepríjemná a iné urážky, ktoré nás obe zraňujú. Nadáva nám cez Messenger kvôli sporu o dedičstvo, do ktorého sa môj manžel zapájať nechce. Má právo podať trestné oznámenie za to, že nás obťažuje a útočí na nás takýmito správami? Nejedná sa o blízkych príbuzných; stretli sme sa iba dvakrát, a to na pohrebe ich otca. Ďakujem a prajem príjemný deň!

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,
je nám ľúto v akej situácií ste sa ocitli. V tomto smere môžete adresovať najprv dotyčnej osobe písomnú výzvu, aby sa daných zásahov zdržala, pričom, ak k tomu po doručení výzvy nedôjde, tak využite jednak civilnoprávne prostriedky, ako aj trestnoprávne prostriedky. Poučte ju, že jej konaním by mohlo dochádzať k trestnému činu nebezpečného elektronického obťažovania podľa ust. § 360b Trestného zákona:

(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Oznámte jej, že ak od konaní neupustí, tak podáte trestné oznámenie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj bývalý partner mi posiela správy a e-maily, v ktorých ma hrubo uráža a vyhráža sa mi ublížením. Ako a kde sa dá tento problém riešiť?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň,
je mi ľúto v akej situácií sa nachádzate, východiskom z tejto situácie by však mohlo byť podanie trestného oznámenia. V prípade, ktorý popisujete by sa mohlo jednať o nebezpečné elektronické obťažovanie v zmysle § 360b Trestného zákona:

(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.   Taktiež by sa mohlo jednať aj o nebezpečné vyhrážanie. V takejto situácií, preto odporúčam nečakať a obrátiť sa na políciu alebo prokuratúru s trestným oznámením. K trestnému oznámeniu priložte aj správy, ktoré Vám bývalý partner píše. Trestné oznámenie sa podáva napríklad ústne do zápisnice alebo písomne na polícií alebo prokuratúre.

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám taký problém, že s priateľkou máme spoločný byt aj dieťa. Momentálne v tom byte nie som kvôli našim vzťahovým problémom. Priateľka mi nechce dovoliť, aby som si vzal nášho syna ani na prechádzku okolo bloku, ani k mojej mame na pár hodín. Obáva sa, že ho odo mňa unesiem. Nedôveruje mi, a preto môžem byť s ním iba za jej prítomnosti. Nemáme súdom upravený styk ani nič podobné. Rád by som poradil, ako je možné získat možnosť vidieť ho, napríklad, každú nedeľu na obed na pár hodín. Chcel by som to vyriešiť bez toho, aby sme sa oňho tŕhali. Neprichádza pre mňa do úvahy, že by som ho bral týmto štýlom. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 19.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ak matka nie je ochotná sa s Vami dohodnúť, tak bude potrebné podať návrh na súd, aby upravil výkon rodičovských práv a povinností záväzným spôsobom. V návrhu uveďte akú úpravu styku požadujete. Ak si to želáte, tak môžete pokojne navrhnúť aj striedavú starostlivosť, ak nato máte zabezpečené podmienky. Striedavá starostlivosť by mohla fungovať tak, že o dieťa by sa starala týždeň matka a týždeň Vy.

Pri striedavej starostlivosti je to komplikovanejšie na preukazovanie a dieťa by malo byť staršie ako 4 roky.

Samozrejme, ak si želáte, aby sa o dieťa starala iba matka a Vy ste mali upravený len styk počas bežných dní (víkendov) a napríklad aj sviatkov, tak samozrejme aj to je možnosť. V návrhu potom bude potrebné presne vymedziť časy a dni, počas ktorých by k styku dochádzalo. V takom prípade, ale treba počítať s tým, že súd Vás zaviaže aj na platenie výživného, ak bude výlučne matka zabezpečovať starostlivosť o dieťa.

Ak pre dieťa nie ste ohrozením, tak Vám dieťa súd umožní vidieť aj bez prítomnosti matky. Skúste najskôr povedať matke, že keď Vám nedá dieťa na pár hodín samostatne bez nej, tak podáte návrh na súd a budete žiadať aj to, aby dieťa u Vás prespávalo. 


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem podať trestné oznámenie na svojho otca za obťažovanie, vydieranie a ohováranie? S mojou matkou je rozvedený už 30 rokov, pred 7 rokmi nás s mojou sestrou súdil a požadoval od nás výživné pre seba. Súd prehral, keďže vtedy už mal vyše 500-eurový dôchodok a my s mojou sestrou sme mali maloleté deti. V skutočnosti o nás nemal záujem, nič nám nikdy nedával za tých rokov, čo boli rodičia rozvedení, dokonca ani nevie, ako vyzerajú moje deti. 7 rokov po súde som ho vôbec ani nevidela a teraz chodí za mnou do práce a pýta sa na lieky a podobne. Má už 73 rokov a pomerne výdatný dôchodok, nie som povinná mu dávať peniaze, nie? Už aj mojich kolegov to obťažuje, keď arogantne príde za mnou vydierať peniaze a vyhrážať sa súdom, že som zo zákona povinná sa o neho starať. V práci na mňa kričí a vymýšľa sprostosti, čo už aj kolegovia museli riešiť. Nemyslím si, že by som mala prenechať starostlivosť o svoje druhé dieťa, ktoré má ešte len 10 rokov, aby som sa starala o človeka, s ktorým nemám žiaden kontakt. 600-eurový dôchodok sa mi pre neho v súčasnej dobe zdá až luxusný. Prosím o radu, či mám podať trestné oznámenie alebo žiadať o súdny zákaz, alebo čo by som mala spraviť. Som tiež po ťažkej autonehode a invalidná do konca života a môj zdravotný stav vyžaduje každý mesiac vyšetrenia.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, 

v prvom rade uvediem, že pokiaľ sa o vás otec počas svojho života nestaral, bolo by v rozpore s dobrými mravmi požadovať od vás, aby ste sa o neho starali vy. Uvedené upravuje aj zákon o rodine, ktorý explicitne uvádza že výživné súd neprizná, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. Tým má na mysli práve takéto situácie, ako aj vy uvádzate. 

V zmysle ust. § 75 ods. 2: "Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa.

Preto aj v prípade, ak by sa chcel prostredníctvom súdu niečoho takéhoto domáhať, s najväčšou pravdepodobnosťou by neuspel. Čo sa však týka vášho obťažovania z jeho strany, uvedené by ste vedeli riešiť prostredníctvom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.  Podľa ust. § 325 Civilného sporového poriadku, súd môže nariadiť neodkladné opatrenie, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery, a teda ním môže uložiť napr. aby takáto osoba 

- nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia, - v tomto prípade súd musí o podanom návrhu rozhodnúť do 24 hod. od jeho podania

- nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,

- písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,

- sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená. 

O návrhu súd rozhoduje do 30 dní od podania návrhu s výnimkou dôvodu vyššie uvedeného. Neodkladným opatrením, ktorým by súd uložil niektorým z vyššie uvedených zákazov, súčasne môže nariadiť kontrolu dodržiavania nariadenej povinnosti technickými prostriedkami. V návrhu by ste však museli súdu opísať ako vás otec ohrozuje, ako vás napáda, obťažuje a vyrušuje v práci ako aj uviesť, že tak robí napriek tomu, že pre vás predstavuje kvázi cudzieho človeka, ktorý o starostlivosť o vás nikdy doposiaľ nejavil žiadny záujem, nehovoriac o tom, že ani nepozná vaše deti. 

Pokiaľ ide o podanie trestného oznámenia, pri tomto by sme boli opatrnejší, samozrejme, ak  máte podozrenie, že váš otec svojím konaním napĺňa skutkovú podstatu niektorého z trestných činov, či už trestného činu nebezpečného vyhrážania v zmysle ust. § 360 TZ alebo trestného činu nebezpečného prenasledovania v zmysle ust. § 360a TZ, potom môžete podať trestné oznámenie buď na polícií alebo prokuratúre, či už písomne alebo ústne do zápisnice. 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Čo robiť, ak neželaný človek je pozvaný susedom, ale ja mu neotvorím, a on pod oknom a na ulici vykrikuje a správa sa nevhodne, pričom používa vulgarizmy pri stretnutiach?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme vyjadriť nasledujúci názor.

Konanie osoby, ktoré popisujete vo Vašej otázke, sa skutočne vymyká bežnému slušnému správaniu. Na riešenie tejto situácie máte v podstate niekoľko možností. Uvedené je možné riešiť napríklad prostredníctvom polície (mestskej, alebo Policajného zboru SR), prípadne podať podnet na Okresný úrad, ktorý začne vo veci stíhanie pre podozrenie zo spáchania priestupku. V tomto prípade by sa mohlo teoreticky jednať o spáchanie priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. d)  Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Okrem toho je možné riešiť danú vec napríklad aj podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, či podaním trestného oznámenia.

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia

Podľa ustanovenia § 325 Civilného sporového poriadku 

(1) Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

(2) Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby

a) poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje,

b) zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,

c) nenakladala s určitými vecami alebo právami,

d) niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala,

e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,

f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,

g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,

h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.

(3) Za podmienok ustanovených osobitným predpisom môže súd nariadiť kontrolu dodržiavania neodkladným opatrením nariadenej povinnosti technickými prostriedkami.

Pre neodkladné opatrenia je typické, že súd uloží navrhovateľovi povinnosť, podať žalobu vo veci samej, avšak na druhej strane, v zmysle ustanovenia § 336 ods. 1 Civilného sporového poriadku Ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania, môže vo výroku uznesenia uložiť navrhovateľovi povinnosť podať v určitej lehote žalobu vo veci samej. Súd túto povinnosť neuloží najmä vtedy, ak je predpoklad, že neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami.

Ak by sa teda vo Vašom prípade dosiahla nariadením neodkladného opatrenia trvalá úprava pomerov, nemusel by súd požadovať, aby ste podali žalobu vo veci samej.

Trestné oznámenie

Ak by konanie danej osoby dosiahlo takú intenzitu, že by svojím správaním a konaním naplnil znaky niektorého z trestných činov, bolo by odôvodnené podanie trestného oznámenia. 

V tejto súvislosti by do úvahy prichádzalo napríklad spáchanie trestného činu podľa  § 360a Nebezpečné prenasledovanie

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Samozrejme, právna kvalifikácia skutku by záležala na posúdení orgánov činných v trestnom konaní.

Ochrana poskytovaná obcou

Pre úplnosť si dovolím uviesť, že pomoc by Vám mohla poskytnúť aj obec, resp. mesto, ktoré má právo v takýchto prípadoch zasiahnuť. Podľa ustanovenia  § 5 Občianskeho zákonníka Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Záverom si dovolím uviesť, že pokiaľ Vás konanie obťažuje, resp. obťažuje aj iných susedov, odporúčam Vám privolať políciu a oznámiť tento skutok. Bolo by vhodné, aby sa k oznámeniu pridali viacerí obyvatelia, aby bolo jednoznačne preukázané, že správanie dotyčnej osoby Vás nadmieru obťažuje.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Môj príbuzný, ktorého podozrievame z paranoje, pravidelne volá políciu na nájomníkov zo susedného bytu. Tvrdí, že vo svojom byte vyrábajú drogy. Aj napriek rozhovoru so susedmi sa jeho podozrenia nepotvrdili. Majiteľ susedného bytu mi vyhráža trestným konaním, rovnako ako aj dotyčnej osobe. Ja som tiež majiteľ bytu. Spomínaný príbuzný vo vchode bytového domu zverejňuje informácie o susedovi, že vyrába drogy. V noci volá políciu a bije na dvere. Odmieta psychiatrické vyšetrenie. Chcel by som sa informovať, aké obvinenie mi hrozí a či sa ma to môže dotknúť, i keď v danom byte nebývam. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň,

trestné právo spočíva na prísnej zásade, podľa ktorej by ste priamo Vy museli vlastným konaním naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu. Ak ste priamo Vy žiadne nepravdivé informácie o susedovi nerozširovali, potom sa podľa mňa nemáte čoho obávať. Pokiaľ ide o Vášho rodinného príslušníka, ani ten by nemusel byť nutne trestne stíhaný, pretože jedna z podmienok trestnej zodpovednosti je aj príčetnosť v čase spáchania trestného činu. Ak v čase kedy by mohol svojím konaním naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu nebol príčetný, teda neuvedomoval si svoje konanie a následky, nemohol by byť trestne stíhaný. Posúdenie však záleží na orgánoch činných v trestnom konaní a súde.


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Dobrý deň, mala by som otázku. Môj manžel mi zasiela správy do práce rôznej povahy, napríklad, či ma neboli zadok od mnohých klientov, či mám náročného klienta, keď sa zdržím dlhšie v kancelárii, alebo ako prebiehalo moje školenie. Navyše, posielal mi aj nevhodné obrázky. Všetky tieto správy mám uložené v telefóne a chcela by som vedieť, ako mám v takejto situácii postupovať. K tomu pridáva aj narážky typu "či si idem za...", atď. Ospravedlňujem sa za výraz, no citujem ho doslovne. Pracujem ako finančný sprostredkovateľ a nemám stanovenú pevnú pracovnú dobu ani miesto výkonu, preto chodievam za klientmi aj domov. Mohlo by sa to považovať za psychický teror? Už nevládzem jeho nezmysly. Sám má milenku a zrejme sa nevie zmieriť s tým, že ho chcem opustiť so synom. Môže mi takto hovoriť a niečo podobné posielať? Ako by som mala postupovať?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 360a Trestného zákona, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, dopustí sa trestného činu Nebezpečného prenasledovania. Odporúčam Vám preto podať trestné oznámenie na miestne príslušnú okresnú prokuratúru. V tomto podaní, okrem uvedenia rozhodujúcich skutkových okolnosti, označte a pripojte dôkazy, t.j. sms komunikáciu, prípadne dôkaz o inej forme komunikácie alebo zoznam prijatých telefonátov. 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Dobrý deň. Pre lepšie pochopenie mojej situácie musím opísať začiatok celého problému. Ešte 13. 12. 2015 som sa intímne zblížil so známou v byte, v ktorom bola ona v podnájme. Pri tej príležitosti do bytu neoprávnene vošiel jej ešte stále manžel, s ktorým sa ona ale chcela rozviesť, čo on na predchádzajúcich rozvodových konaniach odmietal. Fyzicky ma napadol, bola privolaná polícia no napriek tomu, že podľa môjho názoru išlo o trestný čin porušenia domovej slobody záväzným spôsobom (v tom byte nemal čo hľadať nakoľko v ňom nebýval a nemal k nemu žiadny vlastnícky ani zmluvný vzťah), polícia vec riešila len ako priestupok. Čo hneď na mieste okomentovali tak, že, keďže sú ešte manželia, nemôžu s tým nič robiť. Nechal som to tak lebo som si myslel, že dotyčný nebude robiť problémy. Avšak odvtedy z jeho strany dochádza k obťažovaniu mojej osoby nasledovnými spôsobmi. Pri stretnutí so známou (jeho manželkou) sa priviezol v kufri jej auta a následne ma znova napadol. Vždy, keď prechádza okolo mňa pešo, či na aute, spomalí alebo zastaví a nepríčetne na mňa zazerá. Napríklad 26. 12. 2016 dokonca zastavil s autom pri ceste, keď som kráčal po ulici, vystúpil z auta a napriek tomu, že v aute sedeli jeho maloleté deti, začal ma slovné urážať a vynucoval si rozhovor so mnou. Čo som ja odignoroval. Začal ma aj sledovať. Toto sa deje aj po vyše roku od prvého incidentu aj napriek tomu, že už niekoľko mesiacov nie som v kontakte s dotyčnou známou a doteraz som sa v snahe vyhýbať sa konfliktom snažil vyhýbať aj jemu (často bohužiaľ neúspešne). Prosím o radu ako postupovať pri riešení tohto problému. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2017)

Dobrý deň, existuje už aj trestný čin nebezpečné prenasledovanie.

Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

 

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Pokiaľ už bol 1x potrestaný hicia aj za priestupok v súvislosti s Vami, potom bude viac pravdepodobné, že môže byť stíhaný za tenko skutok.

Ak nebude trestne stíhaný, môže byť prejednávaný minimálne za priestupok.

 

Tiež máte možnosť podat proti nemu civilnú žalobu.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie? (Trestné právo)

Otec mojej osemročnej dcéry, s ktorým už nežijeme spoločne, ma neustále uráža, ponižuje a vyhráža sa mi. Tvrdí, že ma raz pripraví o prácu. Potom mi napíše, že sa zabije, alebo že sa dopichá nožom pri mojej práci. Ak ma stretne vonku, stále mi nadáva. Keď sme spolu žili, nič neplatil, nepracoval a neustále klamal. Bil ma kedykoľvek sa mu zachcelo. Nedovolil mi spať, musela som ho počúvať. Bol to proste tyran. Polícia s tým nič nerobila, iba mu dohovorila. Teraz by som chcela riešiť zákaz priblíženia k môjmu domu, pretože ma neustále bombarduje správami a občas sa zjaví pri mojej práci. Nadáva mi, kričí na mňa a veľmi sa bojím, že mi ublíži, pretože viem, že je na to schopný. Má určené výživné, ale neplatí ho. Občas si od mňa dcéru zoberie, ale raz ju dal svojej priateľke, o ktorej sme nič nevedeli, ani ja, ani dcéra, a tá ju zobrala na noc preč bez otca. Zostal potom doma a stále ju nahovára, aby od mňa žiadala peniaze. Pokiaľ nebude platiť výživné, nechcem mu ustúpiť v otázke styku s dcérou. Prosím, chcem vedieť, ako mám postupovať, aby som dosiahla to, aby sa nezvyšoval k mojej dcére. Chcem len konečne žiť pokojne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?

(odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň, toto jeho konanie môže napĺňať znaky skutkovej podstaty viacerých trestných činov. Odporúčam Vám obrátiť sa na najbližší orgán PZ SR a podať oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu. V prvom rade neplatenie výživného najmenej tri mesiace v období dvoch rokov je trestný čin. Rovnako existujú trestné činy nebezpečného vyhrážania a nebezpečného prenasledovania, kedy osoba neustále vyhľadáva blízkosť druhej osoby, ktorá má kvôli tomuto jeho konaniu dôvodnú obavu o svoj život alebo zdravie alebo podstatným spôsobom zhoršuje kvalitu jeho života. Vzhľadom na to, že Vám obťažuje život aj priamo na pracovisku, o jeho konaní budú môcť dosvedčiť Vaše kolegyne. Následne v rámci trestného konania môžu orgány činné v trestnom konaní tejto osobe uložiť primerané obmedzenia, medzi ktoré patrí napr. aj zákaz priblíženia sa k určitej osobe.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre psychické vydieranie a obťažovanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.