Máte
otázku?

Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

Dobrý večer, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Som spoluvlastníčkou rodinného domu s dvoma poschodiami. Dom obsahuje dva samostatné byty (každý má svoj plynomer, vodomer a elektromer), jeden vchod, spoločné schodisko, podkrovie a pivnicu pod polovicou domu. Bývam na hornom poschodí, sused je umiestnený na tom dolnom. Na liste vlastníctva v katastri sme uvedení ako vlastníci polovičného podielu. Chcela by som nehnuteľnosť oficiálne rozdeliť na dve samostatné bytové jednotky, tak aby bolo v katastri zapísané: byt prvého nadzemného podlažia vlastník 1/1, byt druhého nadzemného podlažia vlastník 1/1. Taktiež by som chcela rozdeliť pivnicu, ktorá je nami využívaná. Avšak, môj sused s tým nesúhlasí, tvrdí, že mu taktoto rozdelenie vyhovuje. Na jeho polovicu bohužiaľ bola uvalená exekúcia a je nútený ju splácať. Snažila som sa zastaviť mediátora, v nádeji, že sa podarí dosiahnuť dohodu, ktorá je v súčasnosti stále v procese. Chcela by som sa opýtať na ďalší postup, v prípade, že by sused súhlasil. Kto môže vykonať takéto rozdelenie nehnuteľnosti a zapísať to do katastra? Ak by sused nesúhlasil a ja by som tento spor dostala na súd, mám právo si vymáhať od neho súdne poplatky a všetky iné náklady spojené s týmto procesom? Ako dlho môže trvať priebeh súdneho rozhodnutia? Som zvedavá, aká je pravdepodobnosť, že vo svojom zámere uspejem. Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

Dobrý deň, takéto stavby sú reálne deliteľné vtedy, ak vzniknú samostatné bytové jednotky so samostatným vchodom. V prípade, že by Váš sused súhlasil s reálnou deľbou nehnuteľnosti bude potrebné v prvom rade zabezpečiť znalecký posudok o reálnej deliteľnosti nehnuteľnosti a projektovú dokumentáciu na reálne rozdelenie nehnuteľnosti. Po zabezpečení týchto úkonov bude potrebné na stavebnom úrade vybaviť stavebné povolenie a vykonať potrebné práce na reálne rozdelenie nehnuteľnosti, t.j. najmä vybudovať ďalší samostatný vchod. Po kolaudácii stavebným úradom bude možné nehnuteľnosť zapísať v katastri nehnuteľností na samostatnom LV. Ak by s deľbou nesúhlasil nezostane Vám nič iné ako podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní budete musieť deklarovať Váš záujem o reálne rozdelenie nehnuteľnosti a tiež ochotu a schopnosť uhradiť náklady súvisiace s deľbou nehnuteľnosti. Ak totiž ani jeden zo spoluvlastníkov nie je ochotný uhradiť náklady na reálnu deľbu nehnuteľnosti, nehnuteľnosť sa považuje v zmysle judikatúry za nedeliteľnú. Ak budete úspešná v konaní, súd Vám prizná náhradu trov súdneho konania. Avšak náklady spojené s reálnou deľbou budete pravdepodobne povinná uhradiť Vy, nakoľko predpokladám, že keď Váš sused nesúhlasí s reálnou deľbou nehnuteľnosti, nebude chcieť platiť ani náklady s tým spojené.

Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Je nutné, aby sa číslovanie chalupy s dvoma súpisnými číslami týkalo dvoch bytových jednotiek? Pričom každá by mala mať vlastný vchod, samostatné elektrické napojenie atď.?

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
jedna stavba má zvyčajne jedno súpisné číslo. Ak má nejaká stavba dve súpisné čísla, často sa jedná buď o reálne rozdelenú nehnuteľnosť na samostatné bytové jednotky alebo druhé súpisné číslo môže patriť prístavbe. Typickým boli v minulosti prístavby k tzv. sedliackym domom (podlhovasté domy z minulého storočia), kde vpredu bývala jedna generácia a v zadnej časti druhá generácia. Často mali tieto stavby dve súpisné čísla.

Zvyšná časť otázky potom už závisí od toho o akú stavbu sa presne jedná.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chceli sme kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom hypotéky. Banka však zistila, že danú nehnuteľnosť nie je možné založiť, pretože podkrovie domu je nielen nad naším domom, ale aj nad rodinným domom suseda, ktorý má druhé popisné číslo. Teda, každý vlastní 1/2. Rada by som Vás požiadala o radu - stačí, keď obaja vlastníci pôjdu na kataster zaviesť zmenu na dve samostatné jednotky? Každý z nás má samostatný vchod. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
nestačí ísť iba jednoducho na kataster. Treba spísať zmluvu, mať vypracovaný projekt, prípadne aj geometrický plán, ak sa to týka aj pozemku... Následne je možné podať návrh na kataster. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý Vám pomôže s vypracovaním zmluvy a tiež uvedie presne aké podklady je potrebné zabezpečiť. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, máme otázku týkajúcu sa rodinného domu, ktorý je rozdelený na tri byty. Je možné zapísať tieto byty do katastra samostatne? Akým spôsobom by som mal postupovať? Musí byť byt zapísaný na osobu uvedenú v kolaudačnom rozhodnutí?

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej problematiky nie je až také jednoduché.

Aby ste byty ako samostatné nehnuteľnosti mohli zapísať do katastra nehnuteľností, potrebujete nechať vypracovať znalecký posudok na reálne rozdelenie nehnuteľností a na jeho základe vykonať príslušné zmeny na stavbe podľa ust. stav. poriadku /stavebné povolenie/ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Až následne po vykonaní prísl. stav. úprav budete môcť nechať zapísať byty ako samostatné nehnuteľnosti.

Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Vlastníme dom, ktorý pozostáva z pivnice, jedného podlažia a podkrovia. Rozhodli sme sa podkrovie prerobiť na funkčný byt a k domu sme pristavili nové schodisko. Aktuálny stav je taký, že dom má spoločný vchod na schodisko a potom sa zo schodiska ide do jedného aj druhého bytu samostatne. Týmto sme vytvorili dva samostatné byty, ktoré by sme radi prepísali na našich dvoch synov. Je možné urobiť takýto zápis v katastri, aby každý syn vlastnil samostatne jeden byt a schodisko a pivnica by boli spoločné? Ďakujem za radu. Rasťo

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,
áno, je to možné.

Z právneho hľadiska musia byty ako samostatné vkladuschopné nehnuteľnosti existovať.

K zápisu do katastra bytov ako samostatných jednotiek v rodinnom dome budete potrebovať :

1./ zmluvu o výstavbe,vstavbe  alebo  nadstavbe  v zmysle ust. § 21 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

2./ kolaudačné rozhodnutie

3./ znalecký posudok alebo odborný posudok technická dokumentácia

4./ geometrický plán, ak sa rozdeľuje aj pozemok.

Vo veci najprv odporúčame kontaktovať súdneho znalca, ktorý vypracuje znal. posudok o technickej deliteľnosti RD na samostatné byty. Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ohľadom vypracovania darovacích zmlúv odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, plánujem rekonštrukciu či nadstavbu rodinného domu, ktorého vlastníčkami sú moja matka a jej sestra. Dojednali sme, že moja teta (sestra mojej mamy) na mňa prepíše polovicu domu. Chcel by som sa opýtať, či je možné právne zadefinovať - vytvoriť právnu dohodu, ktorá by hovorila o tom, ktorá časť domu presne bude moja - napríklad druhé poschodie. Chcem sa tak uistiť, že v budúcnosti nebudú na moju polovicu domu nároky zo strany dedičov po mojej mame. Toto potrebujem aj z dôvodu stavebného konania, kde musím určiť, kto je stavebníkom (chcem to byť ja). Mohli by ste mi, prosím, poradiť? S úctou, Eduard Molčan.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovné odpoveď :
V prípade, že by malo dôjsť k takejto dohode o predaji polovice domu, odporúčame najprv zabezpečiť znalecký posudok o reálnej deliteľnosti nehnuteľnosti a projektovú dokumentáciu na reálne rozdelenie nehnuteľnosti.

Po zabezpečení týchto úkonov bude potrebné na stavebnom úrade vybaviť stavebné povolenie a vykonať potrebné práce na reálne rozdelenie nehnuteľnosti, t.j. najmä vybudovať ďalší samostatný vchod podľa rozhodnutia stav. úradu a projekt. dokumentácie.
Môžete tiež uzatvoriť zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy s tým, že do stanovenej doby po realizovaní predmetných úkonov znal. posudok na reálne rozdelenie nehnuteľnosti a stav. povolení bude uzatvorená riadna kúpnopredajná zmluva. Predpokladáme, že stav. práce budete vykonávať a aj financovať  Vy ako budúci kupujúci a takto by ste mali právnu istotu, že k uzatvoreniu KPZ dôjde resp.  podklad k tomu, aby ste sa domáhali súdnou cestou uzatvorenia predmetnej zmluvy,  teda že sa reálne stanete vlastníkom nehnuteľnosti v dohodnutej vymedzenej časti.

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastníme dom, ktorý sa v podstate skladá z dvoch samostatných bytových jednotiek s vlastnými vchodmi. Chceli by sme rozdeliť list vlastníctva na dva - jeden pre jednu bytovú jednotku a druhý pre druhú bytovú jednotku. V súčasnom liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno (doživotné právo užívania), pričom v zmluve o zriadení vecného bremena je jasne špecifikované, že sa týka iba jednej z týchto bytových jednotiek. Jeden z listov vlastníctva by teda bol bez vecného bremena, druhý s vecným bremenom. Rada by som sa dozvedela, či je takéto rozdelenie vôbec možné, ak áno, ktoré úkony a dokumenty sú potrebné na realizáciu tohto zámeru, a aký dlhý by mohol byť celý proces? Vopred vám veľmi ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď : 
Reálnosť rozdelenia stavby na dve samostatné stavby tak, aby stavba rozdelená na dve časti ako samostatné stavby aj v katastri nehnuteľnosti je možné.

Pre realizáciu budete potrebovať projektovú dokumentáciu a znalecký posudok na reálne rozdelenie nehnuteľnosti.
Následne budete musieť podať žiadosť o zmenu stavby na príslušný stavebný úrad. 
Ohľadom vlastníctva pozemku bude najlepšie sa dohodnúť , aby následne nevznikli rozpory pri podielovom spoluvlastníctve, k čomu budete potrebovať geometrický plán.
Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti po jej rozdelení upravíte zmluvne podľa ust. §  151o/ Občianskeho zákonníka.
Odhadovaný čas na vybavenie až po zápis na list vlastníctva závisí od vybavenie podkladov pre stavebný úrad /projekt. dokumentácia, realizácia potrebných stavebných úprav, znal. posudok/. 
Stavebný úrad aj kataster majú svoje lehoty stanovené zákonom,  k rýchlosti vybavenie projekt. dokumentácie sa vyjadriť nevieme.


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Mám dosť nepríjemný problém. Pred časom som si zobral hypotekárnu pôžičku. Celkom dobre som prosperoval, a tak som si to mohol dovoliť. Za týmto účelom som založil v prospech banky svoju nehnuteľnosť. Jedna sa o rodinný dom, v ktorom bola jedna pôvodná bytová jednotka, ktorá sa ale rekonštrukciou (ešte pred jej založením) rozrástla o nadzemné podlažie so samostatným vchodom. Na katastri je nehnuteľnosť zapísaná ako rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami. Neskôr sa mi finančná situácia zhoršila a požiadal som banku o odloženie splátok. Banka mi nevyhovela a postúpila dom na dobrovoľnú dražbu. Dražobník nechal ohodnotiť dom znalcom, ktorému uviedol, že požaduje od neho úkon ohodnotenia dvoch bytov v rodinnom dome, tak, aby uviedol + nadzemné podlažia ako pivnice, ktoré majú byt spoločnými priestormi v 1/2 a povalu taktiež ako spoločný priestor v 1/2 a na dražbe dražobník ponúka rodinný dom s dvomi samostatnými bytovými jednotkami. ( myslím si, že toto hodnotenie bolo zo strany dražobnej spoločnosti účelové v snahe podhodnotiť nehnuteľnosť a nie celkom v súlade s reálnou ponukou a možno aj v rozpore so zákonom) Jedna sa o to, že na katastri je zapásaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami ale číslo popisné je len jedno. Vchod do druhej nadzemnej bytovej jednotky nie je z ulice ale z dvora, všetky inžinirské siete sú merateľné len z jedného meracieho zariadenia (voda, elektrina, aj plyn) majú len jedno odberní miesto a nie je možné ich podvojné merať. Do podkrovie strechy sa dá vojsť výlučne len cez obytný priestor nadzemného bytu ado prvého podlažia ( podľa znalca sú to pivnice) sa dá zase vstúpiť lebo z obytného priestoru prvého bytu. Teda "spoločne priestory" by nemohol majiteľ jedného, či druhého bytu užívať bez toho, aby si nenarušovali navzájom svoje súkromie. No ja tvrdím, že nie je možné túto nehnuteľnosť predávať samostatne po bytoch, keď byty nemajú samostatne LV a samostatne merania inžinierskych sieti. A potom ani znalecký posudok nie je možné vypracovávať ako dva samostatne byty v rodinnom dome, ale ako rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami. Veď kto by kúpil dom na pochodí a musel by sa so susedom pod ním dohadovať kto koľko vody, elektriny, či plynu spálil? A kto kedy koho pustá cez svoje bývanie do pivnice, či opačne na povalu. Neviem, či mi odpoviete, ale som strašne zúfalý z tejto situácie, preto, že mi je jasne ye dražobnej spoločnosti vyhovuje čo najnižšia cena, aby čo najľahšie predali nehnuteľnosť. Ale keby to predávali naozaj tak ako sa ma tak by to bolo aj pre mňa oveľa lepšie, lebo tu cenu koľko som ešte banke by som za nehnuteľnosť určite dostal, a tak by som už banke nebol dlžníkom. A by ste mi vedeli poradiť, bol by som Vám nesmierne vďačný. Myslím si, že mám pravdu, len neviem ako to docieliť a peniaze na právnikov nemám a neviem čo budem robiť, keď mi to predaju takto hlboko pod cenu. Lebo, keď robili kontrolný znalecký posudok a posudzovali to vtedy ako rodinný dom, s dvomi bytmi tak bola cena o jednu tretinu vyššia, ako keď to posudzujú len ako dva byty so spoločnými časťami v rodinnom dome. Neviem prečo my dnes naskočila práve táto fantastická stránka s poradňou, ale v kútiku duše verím, že dnes mám asi šťastný deň. Každopádne Vám zo srdca prajem veľa zdravia a šťastia a úspechov za Vašu záslužnú prácu a možno sa to šťastie aj vďaka Vašej rade aspoň trochu usmeje aj na mňa. S úctou Vladimír.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

Dobrý deň, ak je nehnuteľnosť rozdelená na bytové jednotky, potom tieto byty sú predmetmi prevodu samostatne. Ak sú predmetom prevodu samostatne, potom sa aj oceňujú samostatne. Čo je byt (jeho  definíciu) nájdete v zákone vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či je možné z dvoch susedných trojizbových bytov, ktorých sme majitelia spolu s manželkou, prostredníctvom jednoduchého prehradenia vytvoriť a na katastri zaregistrovať dvojizbový a štvorizbový byt. Byty sú prepojené dverným otvorom, ktorý bol skolaudovaný stavebným úradom. Zmena plánu by zahŕňala zamurovanie dverí v jednom byte, čo by umožnilo prístup do danej izby len z jedného bytu. Každý byt má samostatné sociálne zariadenie a samostatný vchod. Rád by som vedel, aký postup by som mal dodržať. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 12.10.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 85 stav. poriadku platí, že stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení.

2./  V súlade s ust. stav. poriadku a ust.  § 21  vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niekt. ustanovenia stavebného zákona, budete musieť podať na stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby, obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b) označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv,

c) údaje o novom spôsobe užívania stavby,

d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi.

 

K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí

a) dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,

b) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,

c) doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, vrátane súhlasu správcu alebo spoločenstva bytového domu (§ 11 ods. 4 zák. č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov),

d) kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali (pozn. : t.j. pôvodné stav. povolenie, s ktorým už disponujete).

Obsah žiadosti o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní, je obdobný ako pri žiadosti o stavebné povolenie; okrem toho sa uvedie, aká zmena v užívaní stavby sa bude navrhovať pri podaní návrhu na kolaudáciu dokončenej zmeny stavby.

Pokiaľ sa jedná o projektovú dokumentáciu ohľadom navrhovaných zmien, ktorými sa získajú dve samostatné bytové jednotky, k tomu uvádzame, že podľa cit. vyhlášky  projekt. dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach. Súčasne platí, že ak sa jedná o jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny postačuje dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Bližšie potrebné informácie ohľadom samotného obsahu projekt. dokumentácie Vám dá projektant - odborník v uvedenej oblasti.

3./ Následne po povolení a skolaudovaní stavby - reorganizácii bytov na dve bytové jednotky budete potrebovať znalecký posudok, kde budú zakreslené nové bytové jednotky,  ich umiestnenie, poloha v rámci bytového domu, ako aj vypočítaný podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemku v zmysle ust.  zák. č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov.

4./ Následne po zmluvnom vyporiadaní už reálne rozdeleného bytu podľa ust. Obč. zákonníka podáte návrh na príslušný katastrálny odbor. V tejto časti si dovoľujeme  upriamiť Vašu pozornosť na možnosť využitia služieb advokáta, ktorý vykoná tzv. autorizáciu zmluvy a budete mať právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná a nenapadnuteľná, a prináša aj úsporu v platení správnych poplatkov pre kataster. Advokát návrh na kataster podáva elektronicky. 

Bližšie o tzv. autorizácii zmlúv advokátom a jej výhodách si prečítajte v článku JUDr. FICEKA : https://ficek.sk/autorizacia-zmluvy-advokatom.html

 

Môžte sa preto obrátiť aj na kanceláriu JUDr. FICEKA.

 

 

 

 

 


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som si zobrať hypotéku na odkúpenie polovičného podielu rodinného domu od mojej mamy a zároveň aj túto polovicu založiť v banke bez toho, aby sa musel stať spoluručiteľom brat mojej mamy, ktorý je majiteľom druhej polovice domu. Zatiaľ to tak nie je, ale pred tým, ako budem žiadať o hypotéku, samostatne vybudujeme vchody do každého bytu. Teda, bude existovať spoločná predsieň a následne dvere do môjho bytu na prízemí a druhé dvere do druhého bytu na poschodie. Pivničné priestory a záhrada by ostali spoločné a na katastri by sa zapísali podrobnosti o 1/2 domu, aby bolo špecifikované, ktoré podlažie patrí komu a čo bude spoločné. Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, nie je to až také jednoduché, na katastri Vám len na základe Vašej žiadosti nezapíšu detailne komu čo patrí. 

Ak by ste chceli, aby bol dom rozdelený na dve bytové jednotky, museli by ste riešiť stavebným konaním a kolaudáciou. A až po kolaudácii to zapíšu ako dve bytové jednotky.


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja sestra a ja by sme chceli, aby súd rozdelil rodinný dom na dve samostatné jednotky. Má však len jednu prípojku energií. Bude možné dom takto rozdeliť? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 10.02.2015)

Dobrý deň, 

ako je uvedené v § 142 ods. 3: Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti. Práve inštitút vecného bremena môže túto situáciu vyriešiť. To znamená, že súd môže určiť právo využívať jednu prípjku energií obom vlastníkom, resp. užívateľom novovzniknutých nehnuteľností. Podmienkou však je, aby to nejakým spôsopbom neobťažovalo vlastníkov. Bližšie túto možnosť popísal Najvyšší súd ČR vo svojom rozhodnutí:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 629/2004

"Pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva rozdelením stavby slúžiacej na bývanie treba otázku samostatnosti novovzniknutých stavieb posudzovať z hľadiska ich funkčnosti v súvislosti s pripojením vody a energií.

Ak pre stavbu, ktorá je obytným domom, pred jej rozdelením na dve samostatné stavby existuje jediná elektrická, vodovodná a plynovodná prípojka, reálne rozdelenie takejto stavby je možné len za predpokladu riešenia tohto stavu podľa § 142 ods. 3 OZ zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve vlastníka tej stavby, ku ktorej nie sú prípojky napojené, užívať prípojky stavby vzniknutej reálnym rozdelením."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.