Máte
otázku?

Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

Dobrý večer, prosím o radu. Som spoluvlastníčkou poschodového rodinného domu. Dom ma dva samostatne byty (každý ma svoj plynomer, vodomer, elektromer), jeden vchod, spoločne schodisko, povalu a pod pol domom pivnicu. Ja bývam na hornom poschodí, sused na dolnom. V katastri na liste vlastníctva sme zapísaný ako vlastník 1/2. Chcela by som oficiálne nehnuteľnosť rozdeliť na dve samostatne bytové jednotky, aby bolo v katastri zapísané - byt prvého nadzemného podlažia vlastník 1/1, byt druhého nadzemného podlažia vlastník 1/1+rozdeliť užívané pivnice. Sused s tým nesúhlasí, že jemu to takto vyhovuje. Na jeho polovicu je uvalená exekúcia, ktorú spláca. Oslovila som aj mediátora, dúfajúc, že dôjde k dohode (momentálne prebieha). Ak by sused súhlasil, ako mám ďalej postupovať? Kto môže vykonať takéto rozdelenie domu a zapísať na kataster? Ak by sused nesúhlasil a ja by som to dala na súd, môžem si vymáhať od neho súdne trovy a všetky vynaložené náklady? Ako dlho môže trvať kým súd rozhodne? Mám šancu uspieť? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

Dobrý deň, takéto stavby sú reálne deliteľné vtedy, ak vzniknú samostatné bytové jednotky so samostatným vchodom. V prípade, že by Váš sused súhlasil s reálnou deľbou nehnuteľnosti bude potrebné v prvom rade zabezpečiť znalecký posudok o reálnej deliteľnosti nehnuteľnosti a projektovú dokumentáciu na reálne rozdelenie nehnuteľnosti. Po zabezpečení týchto úkonov bude potrebné na stavebnom úrade vybaviť stavebné povolenie a vykonať potrebné práce na reálne rozdelenie nehnuteľnosti, t.j. najmä vybudovať ďalší samostatný vchod. Po kolaudácii stavebným úradom bude možné nehnuteľnosť zapísať v katastri nehnuteľností na samostatnom LV. Ak by s deľbou nesúhlasil nezostane Vám nič iné ako podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní budete musieť deklarovať Váš záujem o reálne rozdelenie nehnuteľnosti a tiež ochotu a schopnosť uhradiť náklady súvisiace s deľbou nehnuteľnosti. Ak totiž ani jeden zo spoluvlastníkov nie je ochotný uhradiť náklady na reálnu deľbu nehnuteľnosti, nehnuteľnosť sa považuje v zmysle judikatúry za nedeliteľnú. Ak budete úspešná v konaní, súd Vám prizná náhradu trov súdneho konania. Avšak náklady spojené s reálnou deľbou budete pravdepodobne povinná uhradiť Vy, nakoľko predpokladám, že keď Váš sused nesúhlasí s reálnou deľbou nehnuteľnosti, nebude chcieť platiť ani náklady s tým spojené.

Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Ak sú dve súpisné čísla na chalupu musí sa jednať o dve bytové jednotky? Dva vchody, samostatná el. a pod?

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
jedna stavba má zvyčajne jedno súpisné číslo. Ak má nejaká stavba dve súpisné čísla, často sa jedná buď o reálne rozdelenú nehnuteľnosť na samostatné bytové jednotky alebo druhé súpisné číslo môže patriť prístavbe. Typickým boli v minulosti prístavby k tzv. sedliackym domom (podlhovasté domy z minulého storočia), kde vpredu bývala jedna generácia a v zadnej časti druhá generácia. Často mali tieto stavby dve súpisné čísla.

Zvyšná časť otázky potom už závisí od toho o akú stavbu sa presne jedná.


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chceli sme kupovať nehnuteľnosť cez hypotéku, banka zistila, že uvedená nehnuteľnosť sa nedá založiť, pretože podkrovie domu je nad vlastným domom, ale aj nad rodinným domom susedy s druhým popisným číslom. Takže každý vlastní 1/2. Chcela by som Vás poprosiť, či to stačí ak pôjdu obidvaja vlastníci na kataster zapísať zmenu na dve samostatne jednotky. Vchod ma každý sám. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
nestačí ísť iba jednoducho na kataster. Treba spísať zmluvu, mať vypracovaný projekt, prípadne aj geometrický plán, ak sa to týka aj pozemku... Následne je možné podať návrh na kataster. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý Vám pomôže s vypracovaním zmluvy a tiež uvedie presne aké podklady je potrebné zabezpečiť. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás mame rodinný dom a v ňom 3 byty, môžem to zapísat do katastra samostatne ? Ako mám postupovať ? Musí byť byt napísaný na toho kto je na kolaudačnom rozhodnutí ?

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej problematiky nie je až také jednoduché.

Aby ste byty ako samostatné nehnuteľnosti mohli zapísať do katastra nehnuteľností, potrebujete nechať vypracovať znalecký posudok na reálne rozdelenie nehnuteľností a na jeho základe vykonať príslušné zmeny na stavbe podľa ust. stav. poriadku /stavebné povolenie/ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Až následne po vykonaní prísl. stav. úprav budete môcť nechať zapísať byty ako samostatné nehnuteľnosti.

Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Vlastníme dom, pivnica, 1 podlažie a podkrovie. Podkrovie sme sa rozhodli prerobiť na funkčný byt, a k domu sme pristavili nové schodisko. Aktuálny stav je taký, že dom má spoločný vchod na schodisko, a potom sa zo schodiska ide do jedného aj druhého bytu samostatne. Vznikli tak 2 samostatné byty, ktoré by sme chceli prepísať na našich 2 synov. Umožní nám kataster takýto zápis, aby každý syn vlastnil samostatne jeden byt, a schodisko a pivnica domu by boli spoločné ?
Ďakujem za radu. Rasťo

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,
áno, je to možné.

Z právneho hľadiska musia byty ako samostatné vkladuschopné nehnuteľnosti existovať.

K zápisu do katastra bytov ako samostatných jednotiek v rodinnom dome budete potrebovať :

1./ zmluvu o výstavbe,vstavbe  alebo  nadstavbe  v zmysle ust. § 21 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

2./ kolaudačné rozhodnutie

3./ znalecký posudok alebo odborný posudok technická dokumentácia

4./ geometrický plán, ak sa rozdeľuje aj pozemok.

Vo veci najprv odporúčame kontaktovať súdneho znalca, ktorý vypracuje znal. posudok o technickej deliteľnosti RD na samostatné byty. Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ohľadom vypracovania darovacích zmlúv odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chystám sa k rekonštrukcii/nadstavbe RD domu, ktorého vlastníkom je moja matka a jej sestra. Dohodli sme sa, že moja teta (mamina sestra) na mňa prepise polovicu domu. Moja otázka znie, či sa dá právne zadať - vytvoriť právnu dohodu pojednávajúcu čo presne bude moje -, ktorá časť domu (napr.druhé poschodie). Aby som mal v budúcnosti všetko v poriadku a nebola táto moja polovica narokovateĺná dedičmi po mojej mame. Rovnako ako pre účely stavebného konania, kde musím určiť kto je stavebník (chcem byt ja). Viete mi prosím poradiť? S úctou, Eduard Molčan.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovné odpoveď :
V prípade, že by malo dôjsť k takejto dohode o predaji polovice domu, odporúčame najprv zabezpečiť znalecký posudok o reálnej deliteľnosti nehnuteľnosti a projektovú dokumentáciu na reálne rozdelenie nehnuteľnosti.

Po zabezpečení týchto úkonov bude potrebné na stavebnom úrade vybaviť stavebné povolenie a vykonať potrebné práce na reálne rozdelenie nehnuteľnosti, t.j. najmä vybudovať ďalší samostatný vchod podľa rozhodnutia stav. úradu a projekt. dokumentácie.
Môžete tiež uzatvoriť zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy s tým, že do stanovenej doby po realizovaní predmetných úkonov znal. posudok na reálne rozdelenie nehnuteľnosti a stav. povolení bude uzatvorená riadna kúpnopredajná zmluva. Predpokladáme, že stav. práce budete vykonávať a aj financovať  Vy ako budúci kupujúci a takto by ste mali právnu istotu, že k uzatvoreniu KPZ dôjde resp.  podklad k tomu, aby ste sa domáhali súdnou cestou uzatvorenia predmetnej zmluvy,  teda že sa reálne stanete vlastníkom nehnuteľnosti v dohodnutej vymedzenej časti.

 

 

 


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastníme dom, ktorý sa prakticky skladá z dvoch bytových jednotiek s oddelenými vchodmi. Radi by sme rozdelili list vlastníctva na dva - jeden na jednu bytovú jednotku, druhý na druhu bytovú jednotku. V liste vlastníctva je zanesené vecné bremeno (doživotné právo užívania), pričom v zmluve o zriadení vecného bremena je presne špecifikované, že sa vzťahuje len na jednu z týchto bytových jednotiek). Jeden z listov vlastníctva by teda bol bez vecného bremena, druhý s vecným bremenom. Rada by som sa informovala, či je toto vôbec možné, ak áno, aké úkony a dokumenty sú k tomu potrebné a ako dlho by to mohlo trvať. Vopred veľmi ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď : 
Reálnosť rozdelenia stavby na dve samostatné stavby tak, aby stavba rozdelená na dve časti ako samostatné stavby aj v katastri nehnuteľnosti je možné.

Pre realizáciu budete potrebovať projektovú dokumentáciu a znalecký posudok na reálne rozdelenie nehnuteľnosti.
Následne budete musieť podať žiadosť o zmenu stavby na príslušný stavebný úrad. 
Ohľadom vlastníctva pozemku bude najlepšie sa dohodnúť , aby následne nevznikli rozpory pri podielovom spoluvlastníctve, k čomu budete potrebovať geometrický plán.
Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti po jej rozdelení upravíte zmluvne podľa ust. §  151o/ Občianskeho zákonníka.
Odhadovaný čas na vybavenie až po zápis na list vlastníctva závisí od vybavenie podkladov pre stavebný úrad /projekt. dokumentácia, realizácia potrebných stavebných úprav, znal. posudok/. 
Stavebný úrad aj kataster majú svoje lehoty stanovené zákonom,  k rýchlosti vybavenie projekt. dokumentácie sa vyjadriť nevieme.


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Mám dosť nepríjemný problém. Pred časom som si zobral hypotekárnu pôžičku. Celkom dobre som prosperoval, a tak som si to mohol dovoliť. Za týmto účelom som založil v prospech banky svoju nehnuteľnosť. Jedna sa o rodinný dom, v ktorom bola jedna pôvodná bytová jednotka, ktorá sa ale rekonštrukciou (ešte pred jej založením) rozrástla o nadzemné podlažie so samostatným vchodom. Na katastri je nehnuteľnosť zapísaná ako rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami. Neskôr sa mi finančná situácia zhoršila a požiadal som banku o odloženie splátok. Banka mi nevyhovela a postúpila dom na dobrovoľnú dražbu. Dražobník nechal ohodnotiť dom znalcom, ktorému uviedol, že požaduje od neho úkon ohodnotenia dvoch bytov v rodinnom dome, tak, aby uviedol + nadzemné podlažia ako pivnice, ktoré majú byt spoločnými priestormi v 1/2 a povalu taktiež ako spoločný priestor v 1/2 a na dražbe dražobník ponúka rodinný dom s dvomi samostatnými bytovými jednotkami. ( myslím si, že toto hodnotenie bolo zo strany dražobnej spoločnosti účelové v snahe podhodnotiť nehnuteľnosť a nie celkom v súlade s reálnou ponukou a možno aj v rozpore so zákonom) Jedna sa o to, že na katastri je zapásaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami ale číslo popisné je len jedno. Vchod do druhej nadzemnej bytovej jednotky nie je z ulice ale z dvora, všetky inžinirské siete sú merateľné len z jedného meracieho zariadenia (voda, elektrina, aj plyn) majú len jedno odberní miesto a nie je možné ich podvojné merať. Do podkrovie strechy sa dá vojsť výlučne len cez obytný priestor nadzemného bytu ado prvého podlažia ( podľa znalca sú to pivnice) sa dá zase vstúpiť lebo z obytného priestoru prvého bytu. Teda "spoločne priestory" by nemohol majiteľ jedného, či druhého bytu užívať bez toho, aby si nenarušovali navzájom svoje súkromie. No ja tvrdím, že nie je možné túto nehnuteľnosť predávať samostatne po bytoch, keď byty nemajú samostatne LV a samostatne merania inžinierskych sieti. A potom ani znalecký posudok nie je možné vypracovávať ako dva samostatne byty v rodinnom dome, ale ako rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami. Veď kto by kúpil dom na pochodí a musel by sa so susedom pod ním dohadovať kto koľko vody, elektriny, či plynu spálil? A kto kedy koho pustá cez svoje bývanie do pivnice, či opačne na povalu. Neviem, či mi odpoviete, ale som strašne zúfalý z tejto situácie, preto, že mi je jasne ye dražobnej spoločnosti vyhovuje čo najnižšia cena, aby čo najľahšie predali nehnuteľnosť. Ale keby to predávali naozaj tak ako sa ma tak by to bolo aj pre mňa oveľa lepšie, lebo tu cenu koľko som ešte banke by som za nehnuteľnosť určite dostal, a tak by som už banke nebol dlžníkom. A by ste mi vedeli poradiť, bol by som Vám nesmierne vďačný. Myslím si, že mám pravdu, len neviem ako to docieliť a peniaze na právnikov nemám a neviem čo budem robiť, keď mi to predaju takto hlboko pod cenu. Lebo, keď robili kontrolný znalecký posudok a posudzovali to vtedy ako rodinný dom, s dvomi bytmi tak bola cena o jednu tretinu vyššia, ako keď to posudzujú len ako dva byty so spoločnými časťami v rodinnom dome. Neviem prečo my dnes naskočila práve táto fantastická stránka s poradňou, ale v kútiku duše verím, že dnes mám asi šťastný deň. Každopádne Vám zo srdca prajem veľa zdravia a šťastia a úspechov za Vašu záslužnú prácu a možno sa to šťastie aj vďaka Vašej rade aspoň trochu usmeje aj na mňa. S úctou Vladimír.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

Dobrý deň, ak je nehnuteľnosť rozdelená na bytové jednotky, potom tieto byty sú predmetmi prevodu samostatne. Ak sú predmetom prevodu samostatne, potom sa aj oceňujú samostatne. Čo je byt (jeho  definíciu) nájdete v zákone vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Poprosím o radu, či je možné z dvoch trojizbových susedných bytov, ktorých sme majitelia s manželkou, jednoduchým prehradením urobiť a dať na kataster zapísať dvoj a štvorizbový byt? Byty sú medzi sebou prepojené dverným otvorom, ktorý bol skolaudovaný stavebným úradom. Zmena by obsahovala zamurovanie dverí v jednom byte, čím by bolo možné vstupovať do danej izby iba z jedného bytu. Každý byt ma samostatne social. zariadenie a samostatný vchod. Aký by som mal dodržať postup. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 12.10.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 85 stav. poriadku platí, že stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení.

2./  V súlade s ust. stav. poriadku a ust.  § 21  vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niekt. ustanovenia stavebného zákona, budete musieť podať na stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby, obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b) označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv,

c) údaje o novom spôsobe užívania stavby,

d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi.

 

K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí

a) dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,

b) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,

c) doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, vrátane súhlasu správcu alebo spoločenstva bytového domu (§ 11 ods. 4 zák. č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov),

d) kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali (pozn. : t.j. pôvodné stav. povolenie, s ktorým už disponujete).

Obsah žiadosti o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní, je obdobný ako pri žiadosti o stavebné povolenie; okrem toho sa uvedie, aká zmena v užívaní stavby sa bude navrhovať pri podaní návrhu na kolaudáciu dokončenej zmeny stavby.

Pokiaľ sa jedná o projektovú dokumentáciu ohľadom navrhovaných zmien, ktorými sa získajú dve samostatné bytové jednotky, k tomu uvádzame, že podľa cit. vyhlášky  projekt. dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach. Súčasne platí, že ak sa jedná o jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny postačuje dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Bližšie potrebné informácie ohľadom samotného obsahu projekt. dokumentácie Vám dá projektant - odborník v uvedenej oblasti.

3./ Následne po povolení a skolaudovaní stavby - reorganizácii bytov na dve bytové jednotky budete potrebovať znalecký posudok, kde budú zakreslené nové bytové jednotky,  ich umiestnenie, poloha v rámci bytového domu, ako aj vypočítaný podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemku v zmysle ust.  zák. č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov.

4./ Následne po zmluvnom vyporiadaní už reálne rozdeleného bytu podľa ust. Obč. zákonníka podáte návrh na príslušný katastrálny odbor. V tejto časti si dovoľujeme  upriamiť Vašu pozornosť na možnosť využitia služieb advokáta, ktorý vykoná tzv. autorizáciu zmluvy a budete mať právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná a nenapadnuteľná, a prináša aj úsporu v platení správnych poplatkov pre kataster. Advokát návrh na kataster podáva elektronicky. 

Bližšie o tzv. autorizácii zmlúv advokátom a jej výhodách si prečítajte v článku JUDr. FICEKA : https://ficek.sk/autorizacia-zmluvy-advokatom.html

 

Môžte sa preto obrátiť aj na kanceláriu JUDr. FICEKA.

 

 

 

 

 


Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcel by som si zobrať hypotéku na odkúpenie polovičného podielu rodinného domu od mojej mami a zároveň aj tu polovicu založiť v banke bez toho, aby sa musel stať spoluručiteľom mamin brat majiteľ druhej polovice domu. Zatiaľ to tak nieje ale predtým ako budem žiadať o hypotéku tak vybudujeme samostatne vchody do každého bytu čiže bude spoločná predsieň a následne jedny dvere ku mne do bytu na prízemie a druhé dvere do druhého bytu na poschodie. Pivničné priestory a záhrada by ostali spoločné a na katastri by sa zapísali 1/2 domu detailne, aby tam bolo špecifikované, ktoré podlažie patrí komu a čo bude spoločne. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, nie je to až také jednoduché, na katastri Vám len na základe Vašej žiadosti nezapíšu detailne komu čo patrí. 

Ak by ste chceli, aby bol dom rozdelený na dve bytové jednotky, museli by ste riešiť stavebným konaním a kolaudáciou. A až po kolaudácii to zapíšu ako dve bytové jednotky.


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, so sestrou chceme, aby súd rozdelil rodinný dom na dve samosatné jednotky. Má však len jednu prípojku energií. Bude možné dom rozdeliť? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster

(odpoveď odoslaná: 10.02.2015)

Dobrý deň, 

ako je uvedené v § 142 ods. 3: Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti. Práve inštitút vecného bremena môže túto situáciu vyriešiť. To znamená, že súd môže určiť právo využívať jednu prípjku energií obom vlastníkom, resp. užívateľom novovzniknutých nehnuteľností. Podmienkou však je, aby to nejakým spôsopbom neobťažovalo vlastníkov. Bližšie túto možnosť popísal Najvyšší súd ČR vo svojom rozhodnutí:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 629/2004

"Pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva rozdelením stavby slúžiacej na bývanie treba otázku samostatnosti novovzniknutých stavieb posudzovať z hľadiska ich funkčnosti v súvislosti s pripojením vody a energií.

Ak pre stavbu, ktorá je obytným domom, pred jej rozdelením na dve samostatné stavby existuje jediná elektrická, vodovodná a plynovodná prípojka, reálne rozdelenie takejto stavby je možné len za predpokladu riešenia tohto stavu podľa § 142 ods. 3 OZ zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve vlastníka tej stavby, ku ktorej nie sú prípojky napojené, užívať prípojky stavby vzniknutej reálnym rozdelením."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie domu na dve bytové jednotky a zápis na kataster" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku