Priznanie spätného výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 9. 2019

Otázka: Priznanie spätného výživného

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem žiadať na dieťa spätne výživné, nakoľko môj bývalý partner neplatí na dieťa.

Odpoveď: Priznanie spätného výživného

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že výživné možno priznať najskôr odo dňa začatia súdneho konania. Pri maloletých deťoch však platí výnimka, a síce je možné žiadať výživné doplatiť spätne za tri roky. Podmienkou však je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré by priznanie spätného výživného odôvodňovali.

Vyššie uvedené vychádza z ustanovenia § 77 ods. 1 zákona o rodine, ktorý určuje, že: "Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Zákon však neurčuje čo konkrétne možno považovať za "dôvody hodné osobitného zreteľa", avšak môže ísť najmä o situácie, kedy nebolo možné z objektívnych príčin podať návrh skôr.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk