Máte
otázku?

Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Nastúpi k nám v 04/2017 zamestnanec, ktorý bol u nás v PP od 3/2015 do 12/2016. Ku koncu roku skončil (mal ešte zmluvu na dobu určitú) na vlastnú žiadosť - teda dohodou. Chcem sa opýtať, či môžem uzatvoriť PP na dobu určitú alebo na neurčitú, a či mu môžeme dať 3 mesiace skúšobnú dobu. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Dobrý deň, v tomto prípade pôjde o tzv. opätovne dohodnutý pracovný pomer. Podľa ustanovenia § 48 ods. 2 Zákonníka práce je vo Vašom prípade možné uzatvoriť s týmto zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, nakoľko za uplynulých dvoch rokov ste s ním zatiaľ iba raz uzatvorili pracovný pomer na dobu určitú. Pracovný pomer na dobu určitú však môže byť uzatvorený najdlhšie na dobu dvoch rokov. Iná situácia je pri skúšobnej dobe. Podľa ustanovenia § 45 Zákonníka práce, ktorý upravuje skúšobnú dobu, nie je možné dojednať skúšobnú v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú. Vychádza sa z toho, že skúšobná doba dojednaná na začiatku prvého pracovného pomeru a tiež celý priebeh pracovnoprávneho vzťahu boli dostatočným časom na "odskúšanie" zamestnanca.

Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
za niekoľko dni mi skončí skúšobná doba. Pracovnú zmluvu mám na dobu určitú, na 1 rok. Môže mi zamestnávateľ zmeniť po skončení skús. Doby pracovnú dobu na neurčitú? Ak áno, rieši sa to dodatkom k prac. zmluve? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,
áno samozrejme. Kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru môžete uzatvoriť so zamestnávateľom dodatok o tom, že sa doba trvania zmluvy mení z určitej na neurčitú. Stačí k tomu spraviť veľmi stručný a jednoduchý dodatok, ktorým sa zmení doba trvania zmluvy z určitej na neurčitú.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovná zmluva na dobu určitú 1 rok mi skončila 24. 8. 2021… do dnešného dna som nedostala novú pracovnú zmluvu… znamená to, že mám automaticky dostať pracovnú zmluvu na neurčito?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
ak pracujete s vedomím zamestnávateľa riadne ďalej, podľa Zákonníka práce platí, že sa pracovný pomer zmenil na dobu neurčitú. V takom prípade nepotrebujete žiadnu novú pracovnú zmluvu, lebo platí tá pôvodná. Akurát v časti trvanie pracovného pomeru sa v dôsledku Zákonníka práce zmenila na dobu neurčitú.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pred uplynutím PZ na dobu určitú (1 rok) bol podpísaný dodatok k PZ s podmienkou predĺženia doby určitej na ďalší 1 rok. Bez možnosti komunikácie s riaditeľom organizácie, či udania dôvodu predĺženia zo strany zamstnávateľa. Predĺženie nespĺňa ani dôvody uvedené v Zákonníku práce. Dodatok bol podpísaný zo strany zamestnanca  pod obavou straty jediného prijmu na živobytie. Je platná takáto PZ, keď zamestnanec vykonáva prácu a je za ňu aj naďalej finančne ohodnotený? Je možné na základe skutočnosti zmeniť pracovný pomer na dobu neurčitú v dotknutej PZ ? V prípade uznania neplatnosti PZ bude musieť zamestnanec vracať časť finančného ohodnotenia?
Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň, v otázke je uritý rozpor, lebo najprv sa pýtate, či môže byť predĺžený PP na dobu určitú o ďalší aj keď nie sú splnené podmienky v zmysle ust. Zákonníka práce a v závere sa pýtate, či je možné zmeniť PP na dobu určitú na prac. pomer na dobu neurčitú.

Naša odpoveď je nasledovná :

1./ V súčasnosti v čase COVID platí okrem iných aj ust. § 252o/ zákonníka práce :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia jasne vyplýva, že v súčasnosti v čase COVID je možné predĺženie PP na dobu určitú o ďalší rok jeden krát aj keď nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie.
 
2./ Pokiaľ ide o zmenu prac.pomeru na dobu určitú na prac. pomer na dobu neurčitú, ZP nestanovuje špeciálne podmienky, okrem  samozrejmej dohody zamestnávateľa a zamestnanca a preto je možná zmena  PP na dobu neurčitú v zmysle ust. § 54 ZP :
 
" Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."
 
Ak zamestnanec vykonáva svoju prácu nie je právny dôvod, aby vracal zamestnávateľovi mzdu.

Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak mám zmluvu na dobu neurčitú, vyplýva mi zo zákona skúšobná doba 3 mesiace?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,

skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne priamo v pracovnej zmluve. Ak ju v pracovnej zmluve nemáte písomne dohodnutú, tak nemáte žiadnu skúšobnú dobu. To, že máte dohodnutý pracovný pomer na dobu neurčitú samo o sebe nezakladá aj existenciu skúšobnej doby.

 


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán doktor,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Podpisovala som pracovnú zmluvu na dobu určitú do 1.10.2020. Od 1.5.2020 máme podpísané dodatky k zmluve s tým, že tam nie je určený dátum ukončenia. Nie je tam napísané ani to, že dodatok k pracovnej zmluve je na dobu neurčitú. Zamestnávateľ ale tvrdí, že to je na dobu neurčitú. Môžem pokladať za skončenie pracovného pomeru dátum 1.10.2020, keďže v dodatku nie je ohraničený dátum platnosti ? Dodatok sa týka mzdy a skrátenia úväzku. Vopred veľmi pekne ďakujem za radu a prajem Vám všetko dobre.  S pozdravom Anna

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2020)

Dobrý deň,
ak sa dodatok týka iba mzdy z dôvodu skrátenia úväzku, potom Váš pracovný pomer končí podľa pôvodne podpísanej prac. zmluvy dňom 1.10.2020.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, zamestnanec bol u nás zamestnaný na dobu neurčitú, dal výpoveď. Zamestnal sa v inej firme. O mesiac sa vrátil spať s tým, že ma inú pracovnú náplň ako predtým, inú pracovnú pozíciu. Môžeme mu dať zmluvu na dobu určitú aj skúšobnú dobu? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň prajem,

ak mal skúšobnú dobu už raz dohodnutú, potom podľa judikatúry súdov už nie je možné dohodnúť opätovne skúšobnú dobu, pretože sa už jedná o obchádzanie zákona, keďže zamestnanec už bol vyskúšaný. To platí, pri tom istom prac. mieste. Ak však má nastúpiť na úplne inú prac. pozíciu, môžete opätovne dohodnúť skúšobnú dobu. Ak raz prac. pomer skončil a dohodnete sa opätovne, môžete podpísať aj zmluvu na dobu určitú.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na akú pracovnú zmluvu mám nárok na dobu určitú alebo na dobu neurčitú? Do práce som nastúpila 1.12.2016 zmluvu som mala do 30.11.2017 Zamestnávateľ mi ju potom znovu predĺžil od 1.12.2017 do 30.11.2018. Teraz mi dal novú zmluvu od 1.12.2018 do 30.11.2019. Postupoval správne? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 2 Zákonníka práce 

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

V zmysle tohto ustanovenia už zamestnávateľ nemôže s Vami dohodnúť ďalšie predlženie pracovného pomeru. Ak budete s vedomím zamestnávateľa plniť pracovné povinnosti aj naďalej po uplynutí doby určitej, transformuje sa pracovný pomer na pracovný pomer na dobu neurčitú.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám len jednu otázku, budem rada ak mi odpoviete. Potrebujem to súrne vedieť - kvôli zamestnávateľovi, len to na internete nemôžem vyhľadať. Mala/mám zmluvu na neurčito ( bez skúšobnej doby - ani na zmluve ani ústne sme sa o skúšobnej dobe pri podpise zmluvy nerozprávali ) Po podpise zmluvy som ihneď nastúpila do pracovného pomeru no bohužiaľ po troch odpracovaných dňoch som nastúpila na PN - hneď som to zamestnávateľovi oznámila a na druhý deň mi dal výpoveď. Mal na to právo zrušiť mi pracovný pomer počas trvajúcej PN? ( len pripomínam, že zmluvu som podpísala na neurčito bez skúšobnej doby ) ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2018)

Dobrý deň, zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď zamestnancovi iba z dôvodov ustanovených Zákonníkom práce a zo žiadnych iných. Zákonník práce ustanovuje dôvody výpovede v § 63. Zamestnávateľ je teda viazaným týmito dôvodmi.

Zamestnávateľ môže doručiť výpoveď na Vašu adresu kedykoľvek, aj počas PN. Platí však zákaz výpovede, kedy zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď počas ochrannej doby - teda aj počas PN - tieto prípady sú uvedené v § 64 ods. 1. Prípady, kedy Vám však môže zamestnávateľ dať výpoveď aj počas ochrannej doby sú uvedené v § 64 ods. 3 Zákonníka práce. Tieto paragrafy si pozrite priamo v zákonníku práce.  

Pracovný pomer sa však skončí až skončením PN, ak končí neskôr ako výpovedná doba. Ak však končí neskôr výpovedná doba, skončí sa pracovný pomer uplynutím tejto doby. 

Ešte raz Vám dávam do pozornosti, že zamestnávateľ môže dať výpoveď iba na základe dôvodov presne uvedených v § 63 Zákonníka práce a zo žiadnych iných. Dôvod, že ste PN zákon nepripúšťa ako dôvod výpovede. Preto je dôležité, aký bol dôvod výpovede. Máte právo to napadnúť na súde 


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ako to vlastne je. Zamestnávateľ založil novú firmu a zo dňa na deň mi dal výpoveď zo starej s.r.o. a zároveň podpísať novú pracovnú zmluvu na novú s.r.o. na dobu neurčitú. Som podľa zákona v skúšobnej dobe aj napriek zmluve na dobu neurčitú? Pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

či máte skúšobnú dobu, alebo nie, zistíte v pracovnej zmluve. Skúšobná doba môže byť platne dojednaná len písomne a priamo v pracovnej zmluve. Ak v novej pracovnej zmluve nemáte dohodnutú skúšobnú dobu, nie ste v skúšobnej dobe. 


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Manželka pracuje v jednej firme viac rokov. Ta zmenila majiteľa viac krat. Pracovna zmluva bola uzavreta na dobu neurčitu. Firma zmenila opäť názov a aj meno majiteľa k 31.12.2015. Dnešným dňom, ziada firma podpísať nove pracovne zmluvy na dobu určitú. Moze takto postupovat? 

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 54 Zákonníka práce, dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Teda, k zmene obsahu pracovnej zmluvy aj v časti doby jej trvania, môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zamestnávateľa a zamestnanca, t.j. prejavu súhlasu oboch zmluvných strán. Bez súhlasu zamestnanca, zamestnávateľ nemôže jednostranne meniť obsah pracovnej zmluvy alebo jej zmenu vynucovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku