Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Nastúpi k nám v 04/2017 zamestnanec, ktorý bol u nás v PP od 3/2015 do 12/2016. Ku koncu roku skončil (mal ešte zmluvu na dobu určitú) na vlastnú žiadosť - teda dohodou. Chcem sa opýtať, či môžem uzatvoriť PP na dobu určitú alebo na neurčitú, a či mu môžeme dať 3 mesiace skúšobnú dobu. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Dobrý deň, v tomto prípade pôjde o tzv. opätovne dohodnutý pracovný pomer. Podľa ustanovenia § 48 ods. 2 Zákonníka práce je vo Vašom prípade možné uzatvoriť s týmto zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, nakoľko za uplynulých dvoch rokov ste s ním zatiaľ iba raz uzatvorili pracovný pomer na dobu určitú. Pracovný pomer na dobu určitú však môže byť uzatvorený najdlhšie na dobu dvoch rokov. Iná situácia je pri skúšobnej dobe. Podľa ustanovenia § 45 Zákonníka práce, ktorý upravuje skúšobnú dobu, nie je možné dojednať skúšobnú v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú. Vychádza sa z toho, že skúšobná doba dojednaná na začiatku prvého pracovného pomeru a tiež celý priebeh pracovnoprávneho vzťahu boli dostatočným časom na "odskúšanie" zamestnanca.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán doktor,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Podpisovala som pracovnú zmluvu na dobu určitú do 1.10.2020. Od 1.5.2020 máme podpísané dodatky k zmluve s tým, že tam nie je určený dátum ukončenia. Nie je tam napísané ani to, že dodatok k pracovnej zmluve je na dobu neurčitú. Zamestnávateľ ale tvrdí, že to je na dobu neurčitú. Môžem pokladať za skončenie pracovného pomeru dátum 1.10.2020, keďže v dodatku nie je ohraničený dátum platnosti ? Dodatok sa týka mzdy a skrátenia úväzku. Vopred veľmi pekne ďakujem za radu a prajem Vám všetko dobre.  S pozdravom Anna

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2020)

Dobrý deň,
ak sa dodatok týka iba mzdy z dôvodu skrátenia úväzku, potom Váš pracovný pomer končí podľa pôvodne podpísanej prac. zmluvy dňom 1.10.2020.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, zamestnanec bol u nás zamestnaný na dobu neurčitú, dal výpoveď. Zamestnal sa v inej firme. O mesiac sa vrátil spať s tým, že ma inú pracovnú náplň ako predtým, inú pracovnú pozíciu. Môžeme mu dať zmluvu na dobu určitú aj skúšobnú dobu? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň prajem,

ak mal skúšobnú dobu už raz dohodnutú, potom podľa judikatúry súdov už nie je možné dohodnúť opätovne skúšobnú dobu, pretože sa už jedná o obchádzanie zákona, keďže zamestnanec už bol vyskúšaný. To platí, pri tom istom prac. mieste. Ak však má nastúpiť na úplne inú prac. pozíciu, môžete opätovne dohodnúť skúšobnú dobu. Ak raz prac. pomer skončil a dohodnete sa opätovne, môžete podpísať aj zmluvu na dobu určitú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na akú pracovnú zmluvu mám nárok na dobu určitú alebo na dobu neurčitú? Do práce som nastúpila 1.12.2016 zmluvu som mala do 30.11.2017 Zamestnávateľ mi ju potom znovu predĺžil od 1.12.2017 do 30.11.2018. Teraz mi dal novú zmluvu od 1.12.2018 do 30.11.2019. Postupoval správne? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 2 Zákonníka práce 

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

V zmysle tohto ustanovenia už zamestnávateľ nemôže s Vami dohodnúť ďalšie predlženie pracovného pomeru. Ak budete s vedomím zamestnávateľa plniť pracovné povinnosti aj naďalej po uplynutí doby určitej, transformuje sa pracovný pomer na pracovný pomer na dobu neurčitú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám len jednu otázku, budem rada ak mi odpoviete. Potrebujem to súrne vedieť - kvôli zamestnávateľovi, len to na internete nemôžem vyhľadať. Mala/mám zmluvu na neurčito ( bez skúšobnej doby - ani na zmluve ani ústne sme sa o skúšobnej dobe pri podpise zmluvy nerozprávali ) Po podpise zmluvy som ihneď nastúpila do pracovného pomeru no bohužiaľ po troch odpracovaných dňoch som nastúpila na PN - hneď som to zamestnávateľovi oznámila a na druhý deň mi dal výpoveď. Mal na to právo zrušiť mi pracovný pomer počas trvajúcej PN? ( len pripomínam, že zmluvu som podpísala na neurčito bez skúšobnej doby ) ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2018)

Dobrý deň, zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď zamestnancovi iba z dôvodov ustanovených Zákonníkom práce a zo žiadnych iných. Zákonník práce ustanovuje dôvody výpovede v § 63. Zamestnávateľ je teda viazaným týmito dôvodmi.

Zamestnávateľ môže doručiť výpoveď na Vašu adresu kedykoľvek, aj počas PN. Platí však zákaz výpovede, kedy zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď počas ochrannej doby - teda aj počas PN - tieto prípady sú uvedené v § 64 ods. 1. Prípady, kedy Vám však môže zamestnávateľ dať výpoveď aj počas ochrannej doby sú uvedené v § 64 ods. 3 Zákonníka práce. Tieto paragrafy si pozrite priamo v zákonníku práce.  

Pracovný pomer sa však skončí až skončením PN, ak končí neskôr ako výpovedná doba. Ak však končí neskôr výpovedná doba, skončí sa pracovný pomer uplynutím tejto doby. 

Ešte raz Vám dávam do pozornosti, že zamestnávateľ môže dať výpoveď iba na základe dôvodov presne uvedených v § 63 Zákonníka práce a zo žiadnych iných. Dôvod, že ste PN zákon nepripúšťa ako dôvod výpovede. Preto je dôležité, aký bol dôvod výpovede. Máte právo to napadnúť na súde 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ako to vlastne je. Zamestnávateľ založil novú firmu a zo dňa na deň mi dal výpoveď zo starej s.r.o. a zároveň podpísať novú pracovnú zmluvu na novú s.r.o. na dobu neurčitú. Som podľa zákona v skúšobnej dobe aj napriek zmluve na dobu neurčitú? Pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

či máte skúšobnú dobu, alebo nie, zistíte v pracovnej zmluve. Skúšobná doba môže byť platne dojednaná len písomne a priamo v pracovnej zmluve. Ak v novej pracovnej zmluve nemáte dohodnutú skúšobnú dobu, nie ste v skúšobnej dobe. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Manželka pracuje v jednej firme viac rokov. Ta zmenila majiteľa viac krat. Pracovna zmluva bola uzavreta na dobu neurčitu. Firma zmenila opäť názov a aj meno majiteľa k 31.12.2015. Dnešným dňom, ziada firma podpísať nove pracovne zmluvy na dobu určitú. Moze takto postupovat? 

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 54 Zákonníka práce, dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Teda, k zmene obsahu pracovnej zmluvy aj v časti doby jej trvania, môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zamestnávateľa a zamestnanca, t.j. prejavu súhlasu oboch zmluvných strán. Bez súhlasu zamestnanca, zamestnávateľ nemôže jednostranne meniť obsah pracovnej zmluvy alebo jej zmenu vynucovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku