Máte
otázku?

Predĺženie pracovnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina

Otázka: Predĺženie pracovnej zmluvy

Dobrý deň. Prosím Vás, je možné mi po dvoch predĺženiach zmluvu na dobu určitú znova predĺžiť o ďalšie tri mesiace?

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

Trápi vás "Predĺženie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na niečo ohľadom môjho pracovného pomeru. Na dobu určitú mi končí dňa 31.8.2021 a chcela by som vedieť, v akom časovom rámci od podania žiadosti o predĺženie je povinná riaditeľka sa vyjadriť, či mi pracovný pomer predlžuje alebo nie. Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.06.2021)

Dobrý deň,
Zákonník práce žiadnu takú lehotu neupravuje. Je možné, že takú lehotu upravujú vnútorné predpisy zamestnávateľa, v takom prípade je potrebné hľadať odpoveď tam. Dodatok k pracovnej zmluve však môžete uzatvoriť až do skončenia pracovného pomeru.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať v súvislosti s novelou Zákonníka práce uplatňovanej počas mimoriadnej situácie (COVID-19) na trvanie pracovnej zmluvy uzavretej na dobu určitú od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Mal by byť pracovný pomer automaticky predĺžený o jeden rok, teda do 31. 8. 2021, alebo je možné pracovný pomer bezdôvodne ukončiť dátumom 31. 8. 2020? Ďakujem za odpoveď, prajem pekný deň.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
predmetné prechodné ustanovenie Zákonníka práce neupravuje a neumožňuje automatické predĺžovanie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú.

Ide o špecifické situácie, kedy Zákonník práce umožňuje aj nad rámec zákona predĺžiť pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú. Na to je však potrebný konsenzus oboch zmluvných strán. Tzn. že s takým predĺžením musí súhlasiť aj zamestnávateľ.

Pracovný pomer k 31.08.2020 neskončí bezdôvodne, ale uplynutím dojednanej doby trvania pracovného pomeru.


Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať. Moja manželka mala pracovnú zmluvu od januára do decembra 2017, potom jej zmluvu predĺžili až do decembra 2018. Teraz jej chcú predĺžiť zmluvu na dobu určitú do júna 2019. Zmluva je písaná v tomto znení: "Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na zmene pracovnej zmluvy v súlade s úst. §54 a to tak, že obsah zmluvy sa s účinnosťou od 1. 1. 2019 mení nasledovne: Pracovná zmluva sa mení v bode 4 a to tak, že pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú do 30. 6. 2019." Preto sa chcem opýtať, nemali jej už dať zmluvu na dobu neurčitú? Zatiaľ ju nepodpísala.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň,

podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Vo Vašom prípade ide o druhé predlženie a stále v rámci lehoty 2 rokov, takže stále ešte má zamestnávateľ možnosť pracovný pomer predlžiť na dobu určitú. Ďalší krát už nebude možné pracovný pomer predlžiť, ale len uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú. 

Dovoľujem si poukázať aj na § 78 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

To by však platilo až po uplynutí ďalšej doby určitej, ak by ostal zamestnávateľ pasívny pokiaľ ide o uzavretie dodatku k pracovnej zmluve.


Trápi vás "Predĺženie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na pár otázok ohľadom situácie vo firme, kde pracujem: 1. Môže ma zamestnávateľ nútiť pracovať na inom stroji, ak ho nemám uvedeného v popise práce? Pred nedávnom sme podpisovali dokumenty, v ktorých boli špecifikované pozície, ktoré sme oprávnení obsadiť a v nich nebolo napísané, že môžeme obsluhovať lisovací stroj alebo ohýbací stroj, len zvárací stroj, kde mám určené pracovisko. Je teda možné, aby som vykonával prácu na týchto strojoch? 2. Na našom zváracom pracovisku obsluhujeme zvárací automat, ktorý má senzory s funkcí automatického vypnutia pri vstupe človeka. Avšak, musíme pracovať aj počas pohybu stroja, pretože zamestnávateľ oblepil senzory. 3. Nemáme žiadne ochrany zraku ani dýchacích ciest a tak sme vystavení dýchaniu škodlivých splodín, kvôli ktorým niektorí z nás občas krvácajú z nosa. 4. Každý piatok robíme údržbu odsávania, pri ktorej filtre, umiestnené vo vnútri, vyfukujeme stlačeným vzduchom na vonkajšie prostredie. To so sebou prináša uvoľnenie veľkého množstva prachu do ovzdušia. Hoci máme na sebe ochranný odev, dýchaciu masku, ktorá netesní, je nemožné dýchať. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.11.2015)

Dobrý deň, zamestnávateľ Vám môže prideľovať iba prácu, ktorú máte v pracovnej zmluve. Požiadajte zamestnávateľa o ochranné pracovné pomôcky, je povinný ich pre Vás zabezpečiť. Choďte na vyšetrenie, ak robíte v tejto práci dlhšie a vyšetrite sa, či táto práca neškodí Vášmu zdraviu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predĺženie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.