Máte
otázku?

Predĺženie pracovnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina

Otázka: Predĺženie pracovnej zmluvy

Dobrý deň. Prosím Vás môžu mi zmluvu po už dvoch predĺženiach na dobu určitú znova predĺžiť na 3 mesiace zas na dobu určitú?

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

Trápi vás "Predĺženie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať 31. 8. 2021 mi konci pracovný pomer na dobu určitú, a chcela by som sa opýtať, do koľko dni od podania žiadosti o predĺženie sa ma riaditeľka vyjadriť, že, či mi predlžuje alebo nepredlžuje ;) Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.06.2021)

Dobrý deň,
Zákonník práce žiadnu takú lehotu neupravuje. Je možné, že takú lehotu upravujú vnútorné predpisy zamestnávateľa, v takom prípade je potrebné hľadať odpoveď tam. Dodatok k pracovnej zmluve však môžete uzatvoriť až do skončenia pracovného pomeru.


Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať v súvislosti s novelou Zákonníka práce počas mimoriadnej situácie (COVID-19) na trvaní pracovnej zmluvy uzavretej na dobu určitú od 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020. Mal by byt pracovný pomer predĺžený o jeden rok automaticky, teda do 31. 8. 2021, alebo sa môže pracovný pomer bezdôvodne ukončiť dátumom 31. 8. 2020?
Ďakujem za odpoveď, pekný deň.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
predmetné prechodné ustanovenie Zákonníka práce neupravuje a neumožňuje automatické predĺžovanie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú.

Ide o špecifické situácie, kedy Zákonník práce umožňuje aj nad rámec zákona predĺžiť pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú. Na to je však potrebný konsenzus oboch zmluvných strán. Tzn. že s takým predĺžením musí súhlasiť aj zamestnávateľ.

Pracovný pomer k 31.08.2020 neskončí bezdôvodne, ale uplynutím dojednanej doby trvania pracovného pomeru.


Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať manželka mala pracovnú zmluvu od januára do decembra 2017 potom jej predĺžili zmluvu zase do decembra 2018 a teraz jej chcú predĺžiť zmluvu na dobu určitú do júna 2019. Zmluva je písaná v takomto znení : Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na zmene pracovnej zmluvy v súlade s úst. §54, a tak, že obsah zmluvy sa s účinnosťou od 1. 1. 2019 mení nasledovne: Pracovná zmluva sa mení v bode 4 a to pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú do 30. 6. 2019. Preto sa chcem spýtať, či už jej nemali dať zmluvu na dobu neurčitú zatiaľ ju nepodpísala.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň,

podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Vo Vašom prípade ide o druhé predlženie a stále v rámci lehoty 2 rokov, takže stále ešte má zamestnávateľ možnosť pracovný pomer predlžiť na dobu určitú. Ďalší krát už nebude možné pracovný pomer predlžiť, ale len uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú. 

Dovoľujem si poukázať aj na § 78 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

To by však platilo až po uplynutí ďalšej doby určitej, ak by ostal zamestnávateľ pasívny pokiaľ ide o uzavretie dodatku k pracovnej zmluve.


Trápi vás "Predĺženie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predĺženie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať na pár otázok ohľadom čo sa deje vo firme kde pracujem: 1. Môže ma zamestnávateľ dať pracovať na iný stroj keď ho nemám v popisu práce, že na ňom môžem pracovať? lebo pred nedávnom sme podpisovali papiere kde bolo napísane pozície čo môžeme vykonávať a nikde nebolo napísané, že môžeme obsluhovať lisovací stroj, ohýbací stroj, len zvárací stroj kde mam určene pracovisko, tak čí môžem vôbec vykonávať prácu na týchto strojoch. 2. Na našom zváracom pracovisku obsluhujeme zvárací automat a máme tam senzore ktoré keď niekto vojde dnu tak by sa mal stroj automaticky zastaviť, lenže mi musíme pracovať aj za pohybu stroja tie senzore zamestnávateľ oblepil aby sme museli takto pracovať. 3. Nemáme žiadnu ochranu zraku ani dýchacích ciest, musíme tam dýchať tie splodiny a niektorým z nás sa občas kvôli tomu spustí krv z nosa. 4. Každý piatok robíme údržbu odsávania a robíme to takým spôsobom, že tie filtre čo sú tam vyfukujeme vonku stlačeným vzduchom a všetko špina a prach ide do ovzdušia, síce máme na sebe ochrany oblek ale masku ktorá vôbec netesní nedá sa v nej dýchať. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Predĺženie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.11.2015)

Dobrý deň, zamestnávateľ Vám môže prideľovať iba prácu, ktorú máte v pracovnej zmluve. Požiadajte zamestnávateľa o ochranné pracovné pomôcky, je povinný ich pre Vás zabezpečiť. Choďte na vyšetrenie, ak robíte v tejto práci dlhšie a vyšetrite sa, či táto práca neškodí Vášmu zdraviu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predĺženie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku