Máte
otázku?

Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

Dobrý deň, chcem sa opýtať nasledovné: K zamestnávateľovi som nastúpil 1. 3. 2015 a dal mi pracovnú zmluvu na dobu určitú na 1 rok. Po roku mi predĺžil pracovnú zmluvu o ďalší rok, do 28. 2. 2017. Následne, 1. 3. 2017 so mnou podpísal dodatok, opäť na dobu určitú na 1 rok, do 28. 2. 2018. Je to v poriadku v zmysle zákonníka práce alebo čo z toho pre mňa vyplýva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

Dobrý deň, pokiaľ ide o predĺženie trvania pracovného pomeru uzatvorené ho na dobu určitú, tak Váš zamestnávateľ nemusí postupovať správne. Na opätovné predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce.

Podľa paragrafu 48 odsek 2 Zákonníka práce platí, že "pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

 

 Podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce platí, že 

 Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

 

Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

 

Ak teda nie sú dané dôvody uvedené vo vyššie citovanom odseku, nie je daný dôvod na predlženie pracovného pomeru opäť na dobu určitú.

 

Buď sa pracovný pomer skončí alebo sa dohodne na dobu neurčitú.

Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o mojej pracovnej situácii. Môj zamestnávateľ mi už dvakrát poskytol pracovnú zmluvu na dobu určitú. Po prvom roku ju opätovne predĺžil na určitú dobu na nasledujúci rok. Nedávno mi ekonómka oznámila, že budem podpisovať dodatok o predĺžení, avšak nešpecifikovala z akého dôvodu. Chcela by som vedieť, či je po takomto období zamestnávateľ povinný mi dať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Nerozumiem, prečo by som mala podpísať dodatok o predĺžení zmluvy, keďže som nebola na materskej dovolenke, a ani sa nechystám ísť na ňu. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň,
nie je povinnosťou zamestnávateľa Vám dať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. 

Zrejme pôjde o druhé predĺženie Vášho pracovného pomeru, ak Vám povedali, že ide o dodatok o predĺžení. 

Na akú dobu Vám predĺži pracovný pomer, to budete mať v dodatku k pracovnej zmluve. Zákon pripúšťa najdlhšiu dobu pracovného pomeru na dobu určitú, na dva roky. 

Ak by Vám chcel dať zamestnávateľ pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zrejme by s Vami uzatvoril novú pracovnú zmluvu. 

Pri materskej dovolenke sa pracovný pomer nepredlžuje, ani sa neuzatvára žiadny dodatok k pracovnej zmluve, ale pracovný pomer trvá automaticky ďalej zo zákona.

Zákonník práce pri pracovnom pomere na dobu určitú uvádza v § 48 ods. 2 nasledovné, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

V rámci 2 rokov je možné predlžiť pracovný pomer najviac 2x, ak by to bolo už 3x, tak to bude pracovný pomer na dobu neurčitú.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o právnu pomoc pri nasledujúcej situácii: naša zamestnankyňa ukončila pracovný pomer výpoveďou zo svojej strany k 31. 1. 23. Mala uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú. Teraz by sa rada vrátila späť do práce a my ako zamestnávatelia máme záujem prijať ju späť do pracovného pomeru, tentokrát na dobu určitú. Môže mieť uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú, keď od ukončenia jej predchádzajúcej zmluvy neuplynulo 6 mesiacov? Vopred ďakujem za pomoc. Z.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 05.06.2023)

Dobrý deň, áno, je to tak ako uvádzate v otázke - pracovný pomer môže byť dohodnutý na dobu určitú.

Uvádzame, že zákonník práce definíciu pojmu opätovné dohodnutie pracovného pomeru má len v prípade ak ide o opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú, čo vyplýva z ust. § 48 ods. 3 Zákonníka práce :

"Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi."


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja dcéra mala uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú, konkrétne na tri mesiace od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Napriek jej skončeniu ju zamestnávateľ nechal ďalej pracovať, ale nepodal jej novú pracovnú zmluvu v písomnej forme. Je to správne?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,

pracovná zmluva na dobu určitú musí byť v zmysle zákonníka práce uzatvorená v písomnej forme. Ak nebola uzatvorená písomne, tak ide od počiatku o pracovný pomer na neurčitú dobu. Ak bola zriadená písomne a zamestnávateľ umožnil Vašej dcére pracovať ďalej aj po uplynutí tejto doby tak potom došlo ku konkludentnému uzatvoreniu pracovnej zmluvy na neurčitý čas.

Pracovná zmluva by síce v zmysle zákonníka práce mala byť uzatvorená písomne, aj keď ide o pracovnú zmluvu na neurčitý čas, avšak zákonník práce nedodržanie písomnej formy nepostihuje neplatnosťou, a teda pracovný pomer vznikne aj na základe ústnej, resp. konkludentnej pracovnej zmluvy.

Daný postup síce je možný, avšak ideálne je mať zmluvu v písomnej forme. Určite by bolo lepšie, ak by bola uzatvorená písomná pracovná zmluva, má to zmysel z toho dôvodu, aby boli vzájomné práva a povinnosti presne vymedzené a tiež z dôvodu, ak by došlo v budúcnosti k nejakému porušeniu týchto práv a bola by potrebná napríklad ich súdna ochrana. Preto by som Vašej dcére odporučil, aby zamestnávateľa požiadala o písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy. 

Ak to neurobí, nemá to vplyv na to, že sa považuje za zamestnankyňu.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, koľko dní alebo mesiacov dopredu by ma mal zamestnávateľ oboznámiť s tým, že mi nebude predĺžená zmluva na dobu určitú? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nestanovuje povinnosť zamestnávateľa vopred vás informovať o tom, že pracovná zmluva na dobu určitú bude alebo nebude predĺžená.

Platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1)Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2)Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Platí však aj  ust. § 252o/ Zákonníka práce,  podľa ktorého je daná možnosť predĺžiť pracovný pomer na dobu uričút aj keď nie sú splnené zákonné podmeinky na jeho predĺženie /citujeme/ :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 

Odporúčam požiadať zamestnávateľa písomne o predĺženie pracovného pomeru s odkazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie § 252o/ Zákonníka práce, ktoré možno on ani nepozná.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Moja pracovná zmluva bola uzatvorená od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021, predĺžená do 30. 6. 2022 a opätovne predĺžená do 30. 7. 2022. Je mi jasné, že mi končí pracovný pomer, ale chcem sa informovať, či je ešte možné predĺžiť pracovnú zmluvu, a ak áno, na aký čas. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, T.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedneom prípade platí  § 252o/ Zákonníka práce, ktoustré znie nasledovne :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
o v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že váš pracovný pomer je možné opätovne dohodnúť jeden krát a to najviac na jeden rok.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na opätovné dohodnutie pracovného pomeru z dôvodu vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku (§ 48 ods. 4 b Zákonníka práce). Je možné, aby zamestnanec nastúpil do zamestnania v priebehu mesiaca, napríklad 15. 9. 2022, a osem mesiacov sa bude počítať do 14. 5. 2023? Alebo musí nastúpiť od prvého dňa v mesiaci? Vopred ďakujem za odpoveď. Beáta

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 12.05.2022)

Dobrý deň, v žiadnom ustanovené Zákonníka práce nie je uvedené, že pracovný pomer musí vzniknúť prvým dňom v mesiaci. Pracovný pomer sa obvykle dojednáva s nástupom od prvého dňav mesiaci z dôvodu zjednodušenia administratívy s tým súvisicej /mzda, dovolenka, priemrný zárobok a pod./.

Odpoveď je teda áno, môžete uzatoriť pracovný pomer s nástupom do práce kedykoľvek v mesiaci podľa potrieb vašej firmy.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na niečo týkajúce sa môjho zdravotného stavu. Kvôli záťaži v práci som ochorela - mám problém so zaseknutým chrbtom. Úraz, však, bol vylúčený. Môj pracovný pomer skončí 30. 11. 21, ale z dôvodu tohto zdravotného problému by som mala byť na PN dlhšiu dobu. Toto môže ovplyvniť predĺženie mojej zmluvy - buď mi nebude predĺžená, alebo sa predĺži z dôvodu PN. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Stanka

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Váš pracovný pomer končí dňom dohodnutým v pracovnej zmluve a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste PN. Vo veci odporúčame kontaktovať zamestnávateľa, keďže je možné vzhľadom aj na súčasnú situáciu /covid/ predľženie prac. pomeru nna dobu určitú a aj keby neboli splnené podmienky na jeho predĺženie. Citujeme ust. § 252o/  Zákonníka práce :
 
"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."
 
Odporúčame kontaktovať priamo zamestnávateľa a poukázať aj na uvedené zák. ustanovenie § Zákonníka práce.

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či v prípade, keď chcem zamestnancovi predĺžiť pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, mám to riešiť úplne novou zmluvou, alebo stačí vytvoriť dodatok k pôvodnej zmluve? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň,
treba spísať len dodatok k pôvodnej pracovnej zmluve a to s poukázaním na ust. § 54 Zákonníka práce :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú bez môjho podpisu?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 07.07.2021)

Dobrý deň,

áno je to možné, pretože Zákonník práce neustanovuje zamestnávateľovi povinnosť oznámiť zamestnancovi zmenu pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na dobu neurčitú. Nastáva to automaticky v dôsledku ustanovenia § 71 ods. 2 ZP, v zmysle ktorého "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Preto, ak ste pokračovali vo výkone práce aj po tom, čo Vám dohodnutá doba trvania pracovného pomeru uplynula, došlo k prekvalifikácii pracovného pomeru z doby určitej na neurčitý čas. V tomto prípade, nakoľko už ide o pracovný pomer na čas neurčitý, je možné pracovný pomer skončiť len spôsobmi uvedenými v ust. § 59 ZP. 

Ak nechcete pokračovať v práci, stačí dať výpoveď bez uvedenia dôvodu alebo sa dohodnúť na skončení pracovného pomeru. 

 


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na dobu určitú, ktorá mi bola raz predĺžená. Pokiaľ po uplynutí stanoveného obdobia nepodpíšem dohodu, končí mi tento pracovný pomer k dátumu danej zmluvy automaticky, alebo musím podať výpoveď?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
ak nikto z Vás neskončí pracovný pomer inak, napr. výpoveďou, dohodou, či okamžitým skončením a nedohodnete sa na predlžení, či zmene na dobu určitú, tak uplynutím posledného dňa dohodnutého obdobia (dňa určeného v zmluve) pracovný pomer končí a nemusíte dávať výpoveď.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava