Máte
otázku?

Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

Dobrý deň, chcem sa opýtať nasledovné: K zamestnávateľovi som nastúpil 1. 3. 2015 a dal mi pracovnú zmluvu na dobu určitú na 1 rok. Po roku mi predĺžil pracovnú zmluvu o ďalší rok, do 28. 2. 2017. Následne, 1. 3. 2017 so mnou podpísal dodatok, opäť na dobu určitú na 1 rok, do 28. 2. 2018. Je to v poriadku v zmysle zákonníka práce alebo čo z toho pre mňa vyplýva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

Dobrý deň, pokiaľ ide o predĺženie trvania pracovného pomeru uzatvorené ho na dobu určitú, tak Váš zamestnávateľ nemusí postupovať správne. Na opätovné predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce.

Podľa paragrafu 48 odsek 2 Zákonníka práce platí, že "pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

 

 Podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce platí, že 

 Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

 

Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

 

Ak teda nie sú dané dôvody uvedené vo vyššie citovanom odseku, nie je daný dôvod na predlženie pracovného pomeru opäť na dobu určitú.

 

Buď sa pracovný pomer skončí alebo sa dohodne na dobu neurčitú.

Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, nastúpila som na TPP 1.11.2022 so zmluvou na dobu určitú na jeden rok. V októbri 2023 mi predĺžili zmluvu opakovane na jeden rok, čiže je platná do 31.10.2024. K 1.6.2024 ma preradili na inú pozíciu s dodatkom o zmene pracovného miesta, pracovnej náplne aj zmenou finančného ohodnotenia. Na pohovore na nové miesto mi bolo povedané, že to miesto je na zástup počas rodičovskej dovolenky. To mi bolo povedané len ústne a v dodatku to nie je spomenuté. Pani z rodičovskej dovolenky by sa mala vrátiť v máji 2025. Čo môže v tomto prípade zamestnávateľ urobiť? Ak mi predĺži zmluvu, môže mi dať na dobu určitú do mája 2025 s dodatkom, že ide o zástup počas rodičovskej dovolenky? Je mi jasné, že v októbri 2024 môže môj pracovný pomer skončiť. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 28.06.2024)

Dobrý deň,

prvý krát Vám bol pracovný pomer predĺžený do konca októbra 2023, druhý krát do októbra 2024. Toto druhé predĺženie bolo však zmenené a ohraničené dobou skončením materskej dovolenky Vašej kolegyne.  Avšak toto ohraničenie nemáte uvedené písomne v pracovnej zmluve, takže stále platí doba určitá do konca októbra 2024. 

Vzhľadom k tomu, že nemáte písomne nikde uvedené, že ste na zastupovanie počas materskej dovolenky inej kolegyne, tak platí to predĺženie do konca októbra 2024. Vtedy Vám skončí Váš pracovný pomer. Jedine, že by Váš zamestnávateľ Vám písomne do dodatku dal ďalšie predĺženie Vášho pracovného pomeru počas zastupovania kolegyne na materskej dovolenke. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

V prípade, že Vám zamestnávateľ predĺži zmluvu, môže ju predĺžiť do mája 2025 s dodatkom, že ide o zastupovanie počas materskej dovolenky. Tento dôvod musí byť uvedený v pracovnej zmluve.

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce, "Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,"

Je však dôležité, aby ste si od zamestnávateľa vyžiadali písomné potvrdenie, že miesto je na zastupovanie, aby ste mali jasné podmienky predĺženia pracovného pomeru.

Navyše, podľa aktuálnej právnej úpravy, ak by ste po uplynutí dohodnutej doby pokračovali vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, pracovný pomer by sa automaticky zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú.

Podľa § 71 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám s mojím zamestnávateľom podpísanú pracovnú zmluvu na dobu určitú na jeden rok, ktorá zároveň zahŕňa zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Teraz mi zamestnávateľ navrhuje predĺženie zmluvy o ďalší rok. Moja otázka znie: Je možné v novej zmluve ponechať ustanovenie o zastupovaní počas materskej dovolenky, aj keď sa počas uplynulého roka zmenila organizačná štruktúra a moja pracovná pozícia sa čiastočne zmenila vo svojom obsahu? Uvedomujem si, že som absolvovala pohovor v rámci týchto zmien. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, áno môže, jedine, že by Vám zamestnávateľ dával úplne novú pracovnú zmluvu.

V prípade, že Vám zostane pôvodná pracovná zmluva, a predĺženie spolu s úpravou pracovnej pozície sa bude robiť len formou dodatku k pracovnej zmluve, tak tam môže zostať zastupovanie počas materskej.

Avšak pri zastupovaní počas materskej Vám stále hrozí, že kolegyňa, ktorú zastupujete, sa môže kedykoľvek z materskej (rodičovskej) vrátiť a Vy by ste prišli o prácu, ak by zamestnávateľ nemal pre Vás iné miesto. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce, "Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu 

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,  b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,  c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),  d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve."

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovná zmluva mi končí 31. 1. 2024. Po dvoch rokoch by som sa mala buď rozlúčiť, alebo prejsť na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Má môj zamestnávateľ nejakú povinnosť informovať ma do určitého dátumu o tom, aký bude ďalší postup? Potrebujem vedieť, či sa moje zamestnanie končí, alebo budem v práci pokračovať. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 30.12.2023)

Dobrý deň,

určite nečakajte na zamestnávateľa ale Vy sama sa informujte, čo bude s Vami ďalej. Ak by Vám náhodou zamestnávateľ nedal pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, aby ste si vedeli nájsť inú prácu. 

Zamestnávateľ nemá zo zákona povinnosť, a teda ani žiadnu lehotu na takéto oznámenie. 

Ak by zlyhala Vaša vzájomná komunikácia so zamestnávateľom ohľadom tejto otázky, a Vy by ste po dátume 31.1. pokračovali ďalej v práci s vedomím zamestnávateľa, tak by sa automaticky Váš pracovný pomer na dobu určitú premenil na dobu neurčitú (§ 72 ods. 2 ZP). 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 72 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja pracovná zmluva, ktorá bola uzavretá na dobu jedného roka, mi končí dňa 29. februára 2024. Aký najneskôrší termín je stanovený pre zamestnávateľa na to, aby mi predložil návrh na jej predĺženie? Existujú v tejto veci nejaké právne lehoty? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň, ak vám pracovná zmluva končí 29.02. potom najneskôr v deň skončenia dohodnutej doby by ste sa mali so svojím zamestnávateľom dohodnúť na jej predĺžení.

Ak sa nedohodnete avšak na ďalší deň prídete do práce a s vedomím zamestnávateľa budete naďalej pracovať ako doposiaľ, potom platí, že váš pracovný pomer sa zmenil na dobu neurčitú.

Avšak taktiež sa môže stať, že ak by vám zmluvu zamestnávateľ nepredĺžil a vy by ste sa napriek tomu 01.03 dostavili do práce, zamestnávateľ je oprávnený vám zabrániť vo výkone práce.

V takomto prípade by ste museli opustiť pracovisko a váš pracovný pomer by sa považoval za ukončený uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný. 

Uvidíte ako sa zachová, potom nám prípadne napíšte.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj pracovný pomer na dobu určitú končí dňa 30.11. Zamestnávateľ ma teraz požiadal, aby som napísala žiadosť o predĺženie tohto pracovného pomeru. Má na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
ak chcete naďalej u daného zamestnávateľa pracovať aj po dátume 30.11., tak si napíšte žiadosť, aby Vám Váš pracovný pomer predĺžil, a Vy by ste mohli u neho ďalej pracovať.

Váš zamestnávateľ má asi zaužívaný postup, že zamestnanec musí najprv podať žiadosť a ak je zamestnávateľ so zamestnancom spokojný a chce s ním pokračovať, pracovný pomer na dobu určitú mu predĺži. Ide o postup v zmysle § 48 ods. 2 Zákonníka práce.

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

V opačnom prípade, by sa Váš pracovný pomer koncom novembra skončil. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Ak by ste aj po dátume 30.11 pokračovali s vedomím zamestnávateľa v práci, nastala by situácia upravená v §  71 ods. 2 Zákonníka práce, kedy by sa Váš pracovný pomer na dobu určitú, zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú. Ale Váš zamestnávateľ Vám chce dať opäť pracovnú zmluvu na dobu určitú.

Podľa § 71 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o mojej pracovnej situácii. Môj zamestnávateľ mi už dvakrát poskytol pracovnú zmluvu na dobu určitú. Po prvom roku ju opätovne predĺžil na určitú dobu na nasledujúci rok. Nedávno mi ekonómka oznámila, že budem podpisovať dodatok o predĺžení, avšak nešpecifikovala z akého dôvodu. Chcela by som vedieť, či je po takomto období zamestnávateľ povinný mi dať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Nerozumiem, prečo by som mala podpísať dodatok o predĺžení zmluvy, keďže som nebola na materskej dovolenke, a ani sa nechystám ísť na ňu. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň,
nie je povinnosťou zamestnávateľa Vám dať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. 

Zrejme pôjde o druhé predĺženie Vášho pracovného pomeru, ak Vám povedali, že ide o dodatok o predĺžení. 

Na akú dobu Vám predĺži pracovný pomer, to budete mať v dodatku k pracovnej zmluve. Zákon pripúšťa najdlhšiu dobu pracovného pomeru na dobu určitú, na dva roky. 

Ak by Vám chcel dať zamestnávateľ pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zrejme by s Vami uzatvoril novú pracovnú zmluvu. 

Pri materskej dovolenke sa pracovný pomer nepredlžuje, ani sa neuzatvára žiadny dodatok k pracovnej zmluve, ale pracovný pomer trvá automaticky ďalej zo zákona.

Zákonník práce pri pracovnom pomere na dobu určitú uvádza v § 48 ods. 2 nasledovné, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

V rámci 2 rokov je možné predlžiť pracovný pomer najviac 2x, ak by to bolo už 3x, tak to bude pracovný pomer na dobu neurčitú.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o právnu pomoc pri nasledujúcej situácii: naša zamestnankyňa ukončila pracovný pomer výpoveďou zo svojej strany k 31. 1. 23. Mala uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú. Teraz by sa rada vrátila späť do práce a my ako zamestnávatelia máme záujem prijať ju späť do pracovného pomeru, tentokrát na dobu určitú. Môže mieť uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú, keď od ukončenia jej predchádzajúcej zmluvy neuplynulo 6 mesiacov? Vopred ďakujem za pomoc. Z.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 05.06.2023)

Dobrý deň, áno, je to tak ako uvádzate v otázke - pracovný pomer môže byť dohodnutý na dobu určitú.

Uvádzame, že zákonník práce definíciu pojmu opätovné dohodnutie pracovného pomeru má len v prípade ak ide o opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú, čo vyplýva z ust. § 48 ods. 3 Zákonníka práce :

"Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi."


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja dcéra mala uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú, konkrétne na tri mesiace od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Napriek jej skončeniu ju zamestnávateľ nechal ďalej pracovať, ale nepodal jej novú pracovnú zmluvu v písomnej forme. Je to správne?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,

pracovná zmluva na dobu určitú musí byť v zmysle zákonníka práce uzatvorená v písomnej forme. Ak nebola uzatvorená písomne, tak ide od počiatku o pracovný pomer na neurčitú dobu. Ak bola zriadená písomne a zamestnávateľ umožnil Vašej dcére pracovať ďalej aj po uplynutí tejto doby tak potom došlo ku konkludentnému uzatvoreniu pracovnej zmluvy na neurčitý čas.

Pracovná zmluva by síce v zmysle zákonníka práce mala byť uzatvorená písomne, aj keď ide o pracovnú zmluvu na neurčitý čas, avšak zákonník práce nedodržanie písomnej formy nepostihuje neplatnosťou, a teda pracovný pomer vznikne aj na základe ústnej, resp. konkludentnej pracovnej zmluvy.

Daný postup síce je možný, avšak ideálne je mať zmluvu v písomnej forme. Určite by bolo lepšie, ak by bola uzatvorená písomná pracovná zmluva, má to zmysel z toho dôvodu, aby boli vzájomné práva a povinnosti presne vymedzené a tiež z dôvodu, ak by došlo v budúcnosti k nejakému porušeniu týchto práv a bola by potrebná napríklad ich súdna ochrana. Preto by som Vašej dcére odporučil, aby zamestnávateľa požiadala o písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy. 

Ak to neurobí, nemá to vplyv na to, že sa považuje za zamestnankyňu.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, koľko dní alebo mesiacov dopredu by ma mal zamestnávateľ oboznámiť s tým, že mi nebude predĺžená zmluva na dobu určitú? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nestanovuje povinnosť zamestnávateľa vopred vás informovať o tom, že pracovná zmluva na dobu určitú bude alebo nebude predĺžená.

Platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1)Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2)Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Platí však aj  ust. § 252o/ Zákonníka práce,  podľa ktorého je daná možnosť predĺžiť pracovný pomer na dobu uričút aj keď nie sú splnené zákonné podmeinky na jeho predĺženie /citujeme/ :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 

Odporúčam požiadať zamestnávateľa písomne o predĺženie pracovného pomeru s odkazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie § 252o/ Zákonníka práce, ktoré možno on ani nepozná.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Moja pracovná zmluva bola uzatvorená od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021, predĺžená do 30. 6. 2022 a opätovne predĺžená do 30. 7. 2022. Je mi jasné, že mi končí pracovný pomer, ale chcem sa informovať, či je ešte možné predĺžiť pracovnú zmluvu, a ak áno, na aký čas. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, T.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedneom prípade platí  § 252o/ Zákonníka práce, ktoustré znie nasledovne :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
o v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že váš pracovný pomer je možné opätovne dohodnúť jeden krát a to najviac na jeden rok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.