Máte
otázku?

Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

Dobrý deň, chcem sa opýtať nasledovné K zamestnávateľovi som nastúpil 1. 3. 2015 dal mi pracovnú zmluvu na dobu určitú 1 rok. Po roku mi predĺžil pracovnú zmluvu o ďalší rok do 28. 2. 2017. Teraz 1. 3. 2017 so mnou podpísal dodatok opäť na dobu určitú 1 rok do 28. 2. 2018. Je to v poriadku v zmysle zakonnníka práce alebo čo z toho pre mňa vyplýva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

Dobrý deň, pokiaľ ide o predĺženie trvania pracovného pomeru uzatvorené ho na dobu určitú, tak Váš zamestnávateľ nemusí postupovať správne. Na opätovné predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce.

Podľa paragrafu 48 odsek 2 Zákonníka práce platí, že "pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

 

 Podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce platí, že 

 Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

 

Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

 

Ak teda nie sú dané dôvody uvedené vo vyššie citovanom odseku, nie je daný dôvod na predlženie pracovného pomeru opäť na dobu určitú.

 

Buď sa pracovný pomer skončí alebo sa dohodne na dobu neurčitú.

Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
dcéra mala uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú na tri mesiace od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022 no zamestnávateľ jej umožnil ďalej pracovať, ale jej nedal novú pracovnú zmluvu písomne. Je to správne?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,

pracovná zmluva na dobu určitú musí byť v zmysle zákonníka práce uzatvorená v písomnej forme. Ak nebola uzatvorená písomne, tak ide od počiatku o pracovný pomer na neurčitú dobu. Ak bola zriadená písomne a zamestnávateľ umožnil Vašej dcére pracovať ďalej aj po uplynutí tejto doby tak potom došlo ku konkludentnému uzatvoreniu pracovnej zmluvy na neurčitý čas.

Pracovná zmluva by síce v zmysle zákonníka práce mala byť uzatvorená písomne, aj keď ide o pracovnú zmluvu na neurčitý čas, avšak zákonník práce nedodržanie písomnej formy nepostihuje neplatnosťou, a teda pracovný pomer vznikne aj na základe ústnej, resp. konkludentnej pracovnej zmluvy.

Daný postup síce je možný, avšak ideálne je mať zmluvu v písomnej forme. Určite by bolo lepšie, ak by bola uzatvorená písomná pracovná zmluva, má to zmysel z toho dôvodu, aby boli vzájomné práva a povinnosti presne vymedzené a tiež z dôvodu, ak by došlo v budúcnosti k nejakému porušeniu týchto práv a bola by potrebná napríklad ich súdna ochrana. Preto by som Vašej dcére odporučil, aby zamestnávateľa požiadala o písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy. 

Ak to neurobí, nemá to vplyv na to, že sa považuje za zamestnankyňu.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, keď mám zmluvu na dobu určitú a zamestnávateľ mi ju nechce predĺžiť. Koľko dni alebo mesiacov dopredu by ma mal oboznámiť s tým, že nebude predĺžená ? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nestanovuje povinnosť zamestnávateľa vopred vás informovať o tom, že pracovná zmluva na dobu určitú bude alebo nebude predĺžená.

Platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1)Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2)Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Platí však aj  ust. § 252o/ Zákonníka práce,  podľa ktorého je daná možnosť predĺžiť pracovný pomer na dobu uričút aj keď nie sú splnené zákonné podmeinky na jeho predĺženie /citujeme/ :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 

Odporúčam požiadať zamestnávateľa písomne o predĺženie pracovného pomeru s odkazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie § 252o/ Zákonníka práce, ktoré možno on ani nepozná.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosím poradiť.
Pracovná zmluva uzatvorená od 4. 1. 2021 do 30. 06. 2021. Predĺžená do 30. 06. 2022. Opätovne predĺžená do 30. 07. 2022. Končí mi prac pomer, alebo ešte je možné predĺžiť prác.zmluvu, ak áno, na aký čas. Ďakujem za odpoveď. T.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedneom prípade platí  § 252o/ Zákonníka práce, ktoustré znie nasledovne :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
o v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že váš pracovný pomer je možné opätovne dohodnúť jeden krát a to najviac na jeden rok.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala na opätovne dohodnutie pracovného pomeru z dôvodu vykonávania prac, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku (§ 48 ods. 4 b Zákonníka práce). Môže zamestnanec nastúpiť do zamestnania v priebehu mesiaca, napr. 15. 9. 2022 a 8 mesiacov sa bude rátať do 14. 05. 2023? Alebo musí nastúpiť od 1. dňa v mesiaci?
Vopred ďakujem za odpoveď. Beáta

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 12.05.2022)

Dobrý deň, v žiadnom ustanovené Zákonníka práce nie je uvedené, že pracovný pomer musí vzniknúť prvým dňom v mesiaci. Pracovný pomer sa obvykle dojednáva s nástupom od prvého dňav mesiaci z dôvodu zjednodušenia administratívy s tým súvisicej /mzda, dovolenka, priemrný zárobok a pod./.

Odpoveď je teda áno, môžete uzatoriť pracovný pomer s nástupom do práce kedykoľvek v mesiaci podľa potrieb vašej firmy.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala nakoľko som na PN z dôvodu, v pracovnom nasadení došlo k nemoci - zaseknutý chrbát, úraz sa vylúčil. Pracovný pomer končí 30. 11. 21, pokračovanie PN z tohto dôvodu by malo byť dlhšie. Týmto mi zanikne ďalšie predĺženie zmluvy, alebo zmluva bude predĺžená z dôvodu PN. Ďakujem za odpoveď. Stanka

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Váš pracovný pomer končí dňom dohodnutým v pracovnej zmluve a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste PN. Vo veci odporúčame kontaktovať zamestnávateľa, keďže je možné vzhľadom aj na súčasnú situáciu /covid/ predľženie prac. pomeru nna dobu určitú a aj keby neboli splnené podmienky na jeho predĺženie. Citujeme ust. § 252o/  Zákonníka práce :
 
"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."
 
Odporúčame kontaktovať priamo zamestnávateľa a poukázať aj na uvedené zák. ustanovenie § Zákonníka práce.

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ak chcem zamestnancovi predĺžiť pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, mám to riešiť úplne novou zmluvou alebo stačí dodatok k pôvodnej zmluve?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň,
treba spísať len dodatok k pôvodnej pracovnej zmluve a to s poukázaním na ust. § 54 Zákonníka práce :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ak mi zamestnávateľ predĺžil pracovnú zmluvu na dobu neurčitú bez môjho podpisu, môže to?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 07.07.2021)

Dobrý deň,

áno je to možné, pretože Zákonník práce neustanovuje zamestnávateľovi povinnosť oznámiť zamestnancovi zmenu pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na dobu neurčitú. Nastáva to automaticky v dôsledku ustanovenia § 71 ods. 2 ZP, v zmysle ktorého "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Preto, ak ste pokračovali vo výkone práce aj po tom, čo Vám dohodnutá doba trvania pracovného pomeru uplynula, došlo k prekvalifikácii pracovného pomeru z doby určitej na neurčitý čas. V tomto prípade, nakoľko už ide o pracovný pomer na čas neurčitý, je možné pracovný pomer skončiť len spôsobmi uvedenými v ust. § 59 ZP. 

Ak nechcete pokračovať v práci, stačí dať výpoveď bez uvedenia dôvodu alebo sa dohodnúť na skončení pracovného pomeru. 

 


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám zmluvu na dobu určitú, ktorá mi bola raz predĺžená. Ak po uplynutí stanoveného obdobia nepodpíšem dohodu, končí mi tento pracovný pomer k dátumu danej zmluvy automaticky alebo musím podať výpoveď?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
ak nikto z Vás neskončí pracovný pomer inak, napr. výpoveďou, dohodou, či okamžitým skončením a nedohodnete sa na predlžení, či zmene na dobu určitú, tak uplynutím posledného dňa dohodnutého obdobia (dňa určeného v zmluve) pracovný pomer končí a nemusíte dávať výpoveď.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na dobu určitú, Chcem sa spýtať musí zamestnávateľ dať vedieť v predstihu, že mi zmluvu nepredĺži ? Chcem vedieť koľko dní vopred mi to musí oznámiť.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
v súlade s ust. Zákonníka práce pracovný pomer uzavretý na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby. Z ust. Zákonníka práce nevyplýva povinnosť zamestnávateľa oznámiť Vám, že Vám prac. zmluvu nepredĺži.

Platí však ust. § 71 Zákonníka práce :

 "Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Nevieme na akej pracovnej pozícii a kde pracujete, ale odporúčame použiť § 252o/ Zákonníka práce, resp. na toto ustanovenie upriamiť pozornosť zamestnávateľa, aby Vám PP predĺžil :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ Vám môže predĺžiť alebo opätovne dohodnúť prac. pomer na dobu určitú a to o jeden rok a to aj keby neboli na to splnené podmienky v zmysle ust. ZP.

 

 

 

 

 


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, nastúpila som do práce 1.8.2019 na dobu určitú, zmluva mi končila 31.1.2020, dali mi znova zmluvu na dobu určitú do 31.1.2021, teraz mi bude končiť. Môžu mi znovu predĺžiť zmluvu na dobu určitú alebo mi dajú už zmluvu na dobu neurčitú? Ďakujem Andrea.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 07.01.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu platí ust. § 252o/ Zákonníka práce :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že aj keby vo Vašom prípade v prípade normálnej situácie /nie obdobie COVID 19/  neboli splnené podmienky na predĺženie prac. pomeru v zmysle ust. 48 ods. 2 ZP, zamestnávateľ vzhľadom na súčasné obdobie môže opätovne dohodnúť prac. pomer na dobu určitú a najviac o jeden rok. Uvádzame, že ide o možnosť,  nie povinnosť zamestnávateľa dohodnúť opätovne PP na dobu určitú.

Odporúčame informovať sa priamo u zamestnávateľa a prípadne upriamiť jeho pozornosť na uvedené ustanovenie § 252o/ ZP, aby mohlo dôjsť k predĺženiu prac. pomeru.

 


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Zdravím p. Ficek, do firmy som nastúpil 23.4.2019 na dobu určitú 1 rok, následne som podpísal predĺženie pracovnej zmluvy od 23.4.2020 do 31.8.2020. Chcel by som sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ predĺžiť zmluvu ešte na dobu určitú, alebo už len na dobu neurčitú. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
riešením Vami uvedenej situácie je použitie ust. § 252o/ ZP :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok."
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 

Ohľadom zástupcov zamestnancov platí ust. § 11a/ ZP :

"Zástupcovia zamestnancov
(1) Zástupcovia zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu.
(2) V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je na účely tohto zákona zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou.
§ 12
(1) Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne; to neplatí, ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, túto dohodu nemožno nahradiť ani dohodou so zamestnancom.
(2) Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne."

T.j. : Ak u Vášho zamestnávateľa neposôbia zástupcovia zamestnancov, a keďže sa vyžaduje len prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ môže konať samostatne a predĺžiť Vám PP najviac o jeden rok.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň,
škola by chcela predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu určitú nad dva roky nakoľko zamestnáva zamestnanca na projekte EU, ktorého realizácia je maximálne 3 roky a mzda zamestnanca je hradená len z prostriedkov EU.
Na opätovne predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu nad dva roky musia byt splnené podmienky podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce.
Konkrétne ma zaujíma bod d, vykonávania prac dohodnutých v kolektívnej zmluve. Škola nemá kolektívnu zmluvu, ma len zástupcu zamestnancov, prípadne kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.
Je možné predĺžiť PZ na dobu určitú nad dva roky, aj keď škola nemá kolektívnu zmluvu?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň, Vami uvedená otázka má porad. číslo 215732.

Riešenie Vami uvedenej situácie ponúka ust. § 252o/ Zákonníka práce :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
 
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.

(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."
   


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môže byt podpísaná Zmluva na dobu určitú v trvaní 2 mesiacov?  Presnejšie od 13. 5. 2019 do 30. 6. 2019? Ukladá zákon aj najkratšiu možnú dobu určitú ? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 48 Zákonníka práce platí :

"Pracovný pomer na určitú dobu
(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prac. pomer na dobu určitú možno uzatvoriť najdlhšie na dva roky a predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci rokov najviac dvakrát; t.j. : Zákonník práce neurčuje najkratšiu dobu, na ktorú musí byť uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú.

 


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Prajem pekný deň. Mám pracovnú zmluvu na dobu určitú do 22. 01. 2020. Nastúpila som do zamestnania 23. 01. 2019 po dohode o vykonaní práce. Skúšobná doba mi skončila 23. 04. 2019. Mám záujem pracovať naďalej v tejto škole a chcem požiadať riaditeľa školy i predĺženie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Matie ma §48 odst. 3 ZP. Prosím Vás o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň,

podľa § 48 ods. 3 Zákonníka práce Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Ak  by ste sa dohodli na zmene prac. pomeru na dobu neurčitú, nejednalo by sa o tzv. predlženie podľa tohto ustanovenia. Zákon limituje počet predlžení prac. pomerov na dobu určitú a priorizuje pracovné pomery na dobu neurčitú, takže pokiaľ zmeníte pomer na dobu neurčitú, potom je to v poriadku a toto ustanovenia sa Vás netýka.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je možné, aby mi zamestnávateľ po ročnej zmluve na dobu určitú, dal novú zmluvu na dobu určitú na dva roky. Pracovný pomer mi teda skončí (08/2019) po troch rokoch v tejto firme. Keďže som otehotnela a v júni nastupujem na materskú, zmluvu mi určite nepredĺži. Nepracujem na záskok, ani iný dôvod paragrafu 48. Je možným dôvodom na takéto predĺženie aj skutočnosť, že zamestnávateľ zamestnáva počet osôb nižších ako 20? A je z právneho hľadiska takéto predĺženie správne, alebo sa môžem nejako brániť. Ďakujem pekne vopred za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň,

podľa § 48 ods. 1 Zákonníka práce Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Odsek 2 tohto paragrafu ustanovuje, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ak vám prac. pomer predĺžil po roku o ďalšie 2 roky, ide o dohodnutie prac. pomeru na dobu neurčitú.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, nastúpila som do zamestnania k 1. 4. 2018, so zmluvou na dobu určitú na obdobie 1 roka. Nemám záujem o predĺženie zmluvy. Ako mám prosím postupovať? Ďakujem vopred za pomoc.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, 

ak máte uzatvorený prac. pomer na dobu určitú, v zmysle ust. § 71 Zákonníka práce sa Váš pracovný pomer končí uplynutím tejto doby.

Nie ste povinná oznamovať zamestnávateľovi, že nechcete pokračovať v prac.pomere.

Môžete však už teraz zamestnávateľa požiadať o pracovný posudok v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce, čím bude zamestnávateľovi zrejmé, že nechcete pokračovať v prac.pomere.

Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán Ficek, Chcem sa spýtať, či mám nárok na odstupné, keď mám zmluvu na dobu určitú, konci mi presne 15. Marca ale zamestnávateľ sa rozhodol ukončiť ju k 31. 1. 2019, pretože ma nadbytok zamestnancov a neponúkol mi takú istú pracovnú pozíciu, ponúkol mi pozíciu nižšiu. Nedal mi ani mesačnú výpoveď, ešte som nič nepodpísala. Môj zamestnávateľ sa rozhodol vziať spať pracovníčku, ktorá dala výpoveď pred pár mesiacmi, rozhodol sa jej dať moje miesto, ešte na upresnenie celej situácie.  
Ďakujem pekne za skorú odpoveď s pozdravom Jana.
 

 

 

Ďakujem pekne za skorú odpoveď s pozdravom Dusíková Jána.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 26.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Podľa ust. § 79 Zákonníka práce platí : 
"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu 
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. 
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. 
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
  /t.j.: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe/.


2./ Podľa ust. § 55 Zákonníka práce vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených ZP (dôvody na strane zamestnanca kedy je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca - zdravotné, zdravotné obmedzenia na strane tehotnej ženy a pod.)  a ďalej zamestnávateľ  je oprávnený preradiť aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.  
Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu. 
Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4. 

3./ Ak by malo vo Vašom prípade dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru k 31.1.2019, vzhľadom na dátum (dnes je 26.1.2019)  bolo by to možné len na základe dohody o skočení prac. pomeru prípadne na základe okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodov podľa ZP.
S dohodou o skončení prac. pomeru nie ste povinná súhlasiť. nie ste povinná súhlasiť. 

To, že má zamestnávateľ nadbytok zamestnancov nie je dôvodom na ukončenie prac. pomeru k 31.1.2019, ale na danie výpovede vo Vašom prípade s jednomesačnou výpovednou dobou.
V  prípade, že by Vám bola daná výpoveď, výpovedná doba je jeden mesiac a ak by bola doručená ešte v mesiaci január 2019, výpovedná doba začne plynúť dňom 1.2.2019. 
K otázke ohľadom prijatia zamestnanca na Vaše pracovné miesto platí ust. § 61 ods. 3 ZP, podľa ktorého ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) ((nadbytok zamestnancov), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca. 

V prípade, že zo strany zamestnávateľa by Vám bol zaslaná výpoveď alebo ponúknuté skončenie prac. pomeru dohodou a nebolo by Vám niečo jasné, je potrebné listinu len prevziať, nie podpísať súhlas s jej obsahom. 

Môžete nás následne kontaktovať, aby sme Vám pomohli.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Pracujem v jednej firme. Jednému kamarátovi dali výpoveď, ale zmluva mu neskončila. Nebol ani v skúšobnej dobe. Nechali ho odpracovať jeden deň a na konci šichty si ho zavolali na personálne, že má výpoveď. Prosím Vás môže toto zamestnávateľ spraviť? Lebo mne to nepripadá logické? Za pochopenie vopred pekne ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Dobrý deň,

ak dostal kamarát výpoveď, zamestnávateľ tak mohol urobiť len z niektorého dôvodu uvedeného v § 63 Zákonníka práce a nemohol. Tento dôvod musí presne vymedziť (opísať, čo presne zamestnanec urobil a ako porušil Zákonník práce), výpoveď musí písomne doručiť, inak je neplatná. 

Ak toto všetko splnil, potom je výpoveď platný právny úkon. Pracovný pomer však skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ak porušil prac. disciplínu závažným spôsobom, mohol s ním zamestnávateľ skončiť pracovný pomer aj okamžite, tzv. zo dňa na deň.

V prípade, ak má pocit, že pracovný pomer neskončil platne, môže podať žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Ako zamestnávateľ som prijala 1. 12. 2015 na zastupovanie materskej dovolenky jednu zamestnankyňu. V roku 2017 sme jej dodatkom zmenili zmluvu na zastupovanie - inej zamestnankyne, nakoľko tá prvá sa už vrátila do práce. Počas roka 2017-až doteraz zastupovala teda druhú pani na materskej, ktorá nám teraz doručila svoju výpoveď. Môžem dať pracovnú zmluvu ešte raz na dobu určitú? Veľmi mi pomôžete. Nemôžem ju ešte prijať na dobu neurčitú. Ďakujem veľmi za pomoc.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň, ak sme správne z Vašej otázky vyvodili, v súčasnosti by ste jej chceli dať pracovnú zmluvu na dobu určitú, avšak už nie na zastupovanie počas MD alebo RD. V tomto prípade máme za to, že nespĺňate zákonné podmienky pre umožnenie ďalšieho, nad rámec dvakrát dohodnutého pracovného pomeru na dobu určitú v rámci dvoch rokov. Zákon umožňuje nad rámec tohto limitu uzatvoriť opätovne pracovnú zmluvu na dobu určitú iba v týchto prípadoch:

 

§ 48 ods. 4 Zákonníka práce

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, Je v poriadku predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú o 5 rokov, keď je to dohodnuté v kolektívnej zmluve? Je kolektívna zmluva v súlade so zákonom, alebo je možné predĺžiť pracovný pomer stále len max o dva roky?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň,

takéto dojednanie pracovného pomeru na dobu určitú je podľa môjho právneho názoru v rozpore so zákonom a preto nie je platné. Výnimku tvoria len prípady ustanovené v § 48 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na pozícii pedagogický asistent a som dotovaná z peňazí z ministerstva školstva, ktoré každoročne dáva na nás peniaze. Momentálne mám druhý raz zmluvu na dobu určitú v dĺžke 1 rok. Nezastupujem ani nič podobne, teda podľa toho mi vychádza mať zmluvu na dobu neurčitú. Ale! Môže mi zamestnávateľ dať znovu zmluvu na rok, nakoľko nevie, či financie na moju pozíciu získa znovu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň,

ak už v súčasnosti pracujete na už v poradí druhú pracovnú zmluvu na dobu určitú, tak pokiaľ by chcel zamestnávateľ, aby ste pokračovali na danej pozícii ďalej, musel by s Vami uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú. Okrem toho však platí, že pokiaľ po uplynutí doby určitej pracujete s vedomím zamestnávateľa aj naďalej na danej pozícii tak sa pracovný pomer na dobu určitú transformuje na dobu neurčitú. 


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer so zamestnancom na dobu určitú 01. 10. 2016 do 30. 9. 2017 a potom od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. Zamestnávateľ nemá záujem o predĺženie pracovnej zmluvy so zamestnancom na tejto pozícii na dobu neurčitú, ale ma pre zamestnanca pracovnú pozíciu, ktorá je na zastupovanie počas RD. Je možné takúto zmenu riešiť dodatkom k pracovnej zmluve, alebo novou pracovnou zmluvou? Je vôbec možné toto riešenie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň, zastupovanie počas RD je podľa ustanovenia § 48 ods. 4 Zákonníka práce výnimkou zo zákazu predlžovania pracovnoprávneho pomeru. Túto zmenu je podľa nášho právneho názoru riešiť aj dodatkom k pracovnej zmluve aj novou pracovnou zmluvou. Z oboch dokumentov/možností však musí jednoznačne vyplývať, že ide o zastupovanie počas RD a tiež uvedené ostatné obsahové náležitosti, ktoré vyžaduje Zákonník práce.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom predlžovania pracovnej zmluvy, či môj zamestnávateľ postupuje správne. Do zamestnania som nastúpila dna 20. 6. 2016 a zmluva bola podpísaná na dobu určitú do 30. 6. 2017. Nastupovala som na záskok počas materskej na 2 roky, toto mi bolo, ale povedané len ústne v pracovnej zmluve to nemám nikde uvedené. Dodatkom č. 1 mi bola opäť zmluva predĺžená na dobu určitú do 30. 9. 2018. Medzi tým, ale kolegyňa, ktorá bola na MD dala výpoveď. Dnes mám pred sebou ďalší dodatok, kde je uvedené, že pracovná zmluva sa predlžuje na dobu určitú do 31. 10. 2021 z dôvodu, že ja nastupujem na materskú dovolenku. Je prosím Vás tento postup správny? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce 

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Ak vychádzame z doslovného znenia, tak o správny postup by sa jednalo vtedy, ak by ste predĺžili znova zmluvu na dobu určitú avšak teraz by ste zastupovali niekoho na materskej dovolenke. Inak povedané, nemalo by sa jednať o opačný postup, že najskôr zastupujete a potom ho takto dohodne s Vami.

Podľa môjho názoru ide o obchádzanie zákona a nesprávny postup. 

Podľa § 71 ods. 2 Zákonníka práce 

Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Po uplynutí 2 rokov, teda po 20.06.2018, ak ste pracovali s vedomím zamestnávateľa aj naďalej, došlo podľa môjho názoru k transformácii pracovného pomeru na dobu neurčitú.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

V prvom rade sa chcem poďakovať za promptnú odpoveď. Poraďte mi mám sa ísť zaevidovať na UPSVaR ako uchádzač o zamestnanie kde ma môžu spätne k nasledujúcemu dňu po ukončení PP na dobu určitú (od 8. 1. 2018 do 7. 9. 2018) zaradiť do evidencie. Lebo naďalej môj zamestnávateľ sa vyhráža, že ma dá na súd a pracovný pomer si mám prísť ukončiť, lebo on platí za mňa odvody. Aj keď som nič nepodpisoval? A za tie dni od 8. 9. 2018 mu musím zaplatiť všetky odvody do 14. 9. 2018. A žiada nech si sám napíšem výpoveď, ale obávam sa, či mi podpise dohodu o skončení PP. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň, 

na úrad práce sa prihláste.

Požiadajte písomne doporučeným listom zamestnávateľa o potvrdenie o zamestnaní v zmysle  ust. § 75 Zákonníka práce prípadne aj o pracovný posudok, a požiadajte ho, aby v tomto potvrdení o zamestnaní uviedol aj spôsob skončenia prac. pomeru, nakoľko túto informáciu budete potrebovať pre úrad práce a to skončenie prac. pomeru uplynutím doby, nakoľko PP bol uzatvorený na dobu určitú.

Váš pracovný pomer bol na dobu určitú a skončil uplynutím doby jej dojednania. 


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, Mám prosbu. Pracoval som i mesiacov na dobu určitú, ktorá mi končila 7. 9. 2018 a môjmu zamestnávateľovi som oznámil v pondelok 10. 9. 2018, že nepodpíšem novú zmluvu. Môj nadriadený začal na mňa kričať, že ihneď nech sa prezlečiem a robím. Zľakol som sa a išiel som pracovať. Na druhý deň som už neprišiel do práce a nepodpísal som žiadnu zmluvu a teraz sa mi môj zamestnávateľ vyhráža, že ma dá na súd lebo som pracoval ten 1deň,  tak to je ako by to platilo pokračovanie pracovného pomeru. Pýtam sa je v práve. Čo mám robiť ?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 71 Zákonníka práce "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Podľa ust. § 48 ZP "pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne."

"Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Ak by sme vychádzali  z cit. ustanovení pri ich doslovnom výklade, bez prihliadnutia na Vaše okolnosti /krik y vyhrážky/, potom dobrovoľným pokračovaním v práci Vami ako zamestnancom  by vznikol pracovný pomer na dobu neurčitú. Avšak v zmysle ust. § 37 Obč. zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

Ďalej platí, že ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa vyššie uvedeného  - dôvody - sa uvedie v pracovnej zmluve.

V otázke uvádzate, že ste išli na pracovisko na základe príkazu zamestnávateľa a nasledovali vyhrážky keď ste už do práce neprišli.

Záver 

Máme za to, že vo Vašom prípade nedošlo splneniu podmienok § 48 ZP /predĺženie PP z vyššie uvedených dôvodov do dvoch rokov alebo nad dva roky, a preto pracovný pomer skončil.

Ak máte vo veci záujem Vy ako aj Váš zamestnávateľ na pracovnom pomere, prac. pomer môžete riešiť tak, že dohodnete prac. pomer na dobu neurčitú alebo za splnenia podmienok ZP dôjde k predĺženiu prac. pomeru /viď body vyššie a) až d).

Ak na predĺžení prac. pomeru nemáte záujem, požiadajte zamestnávateľa písomne o potvrdenie o zamestnaní a hodnotenie podľa ust. § 75 ZP /citujeme/ :

"Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť."

Požiadaním o uvedené doklady bude zamestnávateľovi zrejmé, že nemáte záujem o prácu.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň! Ak mi končí zmluva na dobu určitú musím ako zamestnanec písomne požiadať zamestnávateľa o predĺženie zmluvy? Obidve strany chcú v spolupráci pokračovať. Ma zamestnávateľ právo odo mňa takúto žiadosť požadovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň,

zákon nevyžaduje v takýchto prípadoch písomnú žiadosť, postačí aj ústna. Avšak z dôvodu lepšej preukázateľnosti odporúčam požiadať zamestnávateľa písomne. Následne bude závisieť od zamestnávateľovho rozhodnutia, či s Vami pracovný pomer predĺži. Rovnako je potrebné rešpektovať zákonné obmedzenia opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú podľa § 48 Zákonníka práce.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, mala by som otázku ohľadom zmluvy na dobu určitú a jej možného predlžovania. 9. 9. 2016 som uzatvorila pracovnú zmluvu na rok, teda do u určitú. 31. 8. 2017 som dostala pracovnú zmluvu opäť na dobu určitú 31. 8. 2018. V tento deň som dostala opätovne zmluvu na dobu určitú do 31. 8. 2019. Ani jedna z týchto zmlúv nebola na zastupovanie počas materskej dovolenky, či PNky. Môžem teda mať túto ďalšiu, tretiu, zmluvu na dobu určitú? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 01.09.2018)

Dobrý deň, 

ust. § 48 Zákonníka práce rieši otázky pracovného pomeru na dobu určitú nasledovne : 

"(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.
(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve."

Záver 

V otázke uvádzate, že prac. pomer je u Vás dohodnutý od r. 2016 až 2018 je dohodnutý na dobu určitú, pričom podľa ZP musí byť pri PP na na dobu určitú do dvoch rokov alebo nad dva roky uvedený dôvod podľa § 48 ods. 4 ZP /viď vyššie/. Vzhľadom na okolnosť, že v novej prac. zmluve z 31.8.2018 neboli splnené podmienky podľa § 48 ods. 1 a 5 ZP, prac. pomer zo zákona sa považuje za prac. pomer dojednaný na dobu neurčitú /nie je uvedený dôvod predĺženia alebo opätovného dohodnutia PP na dobu určitú/.

 

 


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedy podľa zákona môže prejsť moja zmluva na dobu neurčitú. Mám zmluvu uzatvorenú podľa § 43 dňa 25. 8. 2016 s nástupom od 5. 9. 2016 na 1 rok, dna 25. 8. 2017 dodatok účinný od 1. 9. 2017 kde sa zmluva uzatvára do 31. 8. 2019. Kedy podľa zákona môže prejsť moja zmluva z doby určitej na dobu neurčitú? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 48 ods. 1 a 2 Zákonníka práce: 

Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Zákon ustanovuje maximálny čas, na ktorý možno pracovný pomer na dobu určitú uzavrieť, resp. v rámci ktorého možno opätovne dohadovať nové pracovné pomery na dobu určitú.

Zastávam právny názor, že predlženie do 31.08.2019 nie je v súlade so zákonom a uplynutím dvoch rokov od prvého pracovného pomeru dôjde k premene pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú. Dôvodom je, že neboli dodržané podmienky pre platné dojednanie pracovného pomeru na dobu určitú. Navyše v takom prípade je potrebné uplatniť tzv. čiastočnú neplatnosť právnych úkonov, a síce, že neplatným by bolo len dojednané nad zákonný limit 2 rokov. 

Jedinou možnosťou, ako by mohol zamestnávateľ v súlade so zákonom predlžiť pracovný pomer na dobu určitú aj nad limit 2 rokov je, aby mal na to vecný dôvod, buď podľa § 48 ods. 4 alebo 6 Zákonníka práce.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, v septembri 2017 sme prijali niekoľkých zamestnancov, s ktorými bol uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2018. Začiatkom mája 2018 títo zamestnanci podali písomnú žiadosť o predĺženie pracovnej zmluvy. Koncom mája 2018 mal riaditeľ s týmito zamestnancami informatívnu poradu, na ktorej zamestnancom oznámil, že nevie záväzné zaručiť, či im bude pracovná zmluva predĺžená. Dvom zamestnancom určite pracovnú zmluvu nemáme záujem predĺžiť. Je potrebné im písomne oznámiť, že ich pracovná zmluva končí uplynutím doby a je potrebné uviesť dôvod? Ďakujem za odpoveď a Vás čas.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň,

Zákonník práce neukladá zamestnávateľovi povinnosť oznámiť zamestnancovi, s ktorým mal uzavretý pracovný pomer na dobu určitú, že sa tento pracovný pomer končí uplynutím doby, ktorá bola dohodnutá. Uplynutie doby je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru na základe právnej udalosti (plynutie času). Ak nastane táto udalosť, pracovný pomer končí. Na druhej strane je však v záujme právnej istoty oboch zmluvných strán, ako aj v záujme dodržania dobrých mravov a akejsi základnej slušnosti, aby zamestnávateľ túto skutočnosť zamestnancovi pripomenul, resp. ho informoval, že nemá záujem s ním predlžiť pracovný pomer. Zamestnanec si aspoň bude môcť hľadať iné pracovné miesto.

Pre úplnosť si dovolím poukázať na to, že pracovný pomer na dobu určitú sa môže za určitých podmienok transformovať na pracovný pomer na dobu neurčitú, a to podľa ustanovenia § 71 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého 

Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Rovnako odporúčam skontrolovať, či boli dodržané všetky podmienky vzniku pracovného pomeru na určitú dobu, ktoré vyžaduje zákon, v opačnom prípade by sa mohol pracovný pomer považovať za uzavretý na neurčitý čas a vzniká riziko súdneho sporu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Podmienky uzavretia pracovného pomeru na určitú dobu sú nasledovné: § 48 ods. 1 až 3 Zákonníka práce:

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy Dohodnutý obsah PZ zo dna 30. 9. 2016, dohody o zmene PZ zo dna 20. 6. 2017 sa mení s účinnosťou od 1. 3. 2018 takto: bod 2 znie: Pracovný pomer je dohodnutý: na dobu určitú-do 30. 9. 2018" Moja otázka znie, či je znenie tejto Dohody správne, čo sa týka predlžovania PP podľa zákona. Za zaslanie odpovede na horeuvedený e-mail Vám budem vďačná. 

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 23.02.2018)

Dobrý večer, 

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

Podľa ust. § 48 Zákonníka práce platí :

"Pracovný pomer na určitú dobu

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

(6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom.

(7) Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.

(8) Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."

 

 

Záver : 

Z hľadiska určenia doby prac. pomeru na dobu určitú je znenie správne. Otázkou je dôvod dojednania prac. pomeru na dobu určitú podľa vyššie uvedeného, nakoľko dôvod musí byť uvedený (vidˇvyššie ods. 4 a 5).

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, či Vám naša právna rada pomohla.

 


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, dna 18. 8.2016 som dostala pracovnú zmluvu na dobu určitú do 28, 02, 2017. Potom mi bola zmluva predĺžená do 31, 12, 2017. Teraz mi predlžujú do 31, 08, 2017. Zaujímalo by ma, či je to správne tretí krát predĺžiť zmluvu na dobu na dobu určitú. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý deň, pokiaľ vo vašom prípade nejde o situáciu, kedy je možné viac ako 2x predĺžiť pracovný pomer v priebehu dvoch rokov (napríklad na zastupovanie zemestnanca, sezónne práce, práce v kolektívnej zmluve,...), tak potom zamestnávateľ nemôže s Vami predĺžiť takto pracovny pomer a postupuje v rozpore so zákonníkom práce.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať nasledovne. Prijali sme do zamestnania pracovníka od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 na dobu určitú jedného roka. Potrebujeme s ním predĺžiť pracovný pomer tak tiež na dobu určitú. Teraz sa pýtam, či tento pracovný pomer môžeme predĺžiť do 31. 12. 2018 alebo iba do 31. 7. 2018, aby bola splnená podmienka dvoch rokov? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 48 ods. 2 Zákonníka práce, pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. V zmysle citovanej právnej úpravy môžete opätovne uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu s tým istým zamestnancom najdlhšie do 31.7.2018. 

Uvedené zákonné obmedzenie nemusíte dodržať s vecným odôvodnením pri niektorých druhoch zamestnania, ktoré vymenúva ustanovenie § 48 ods. 4 Zákonníka práce. V zmysle uvedeného, ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d)vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať: Mám podpísanú pracovnú zmluvu na dobu určitú jeden rok s nástupom od 4. 7. 2016 /bez udania presného dátumu skončenia pracovného pomeru/ a chcel by som po uplynutí tejto doby skončiť v súčasnej práci. Len mi nieje jasné, či sa môj pracovný pomer na dobu určitú končí 3. 7. 2017 alebo až 4. 7. 2017, aby sa môj pracovný pomer nezmenil automaticky na dobu neurčitú. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 03.05.2017)

Dobrý deň, Zákonník práce neupravuje pravidlá pre počítanie času a lehôt, z toho dôvodu sa subsidiárne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Tzn. že Váš pracovný pomer končí dňom, ktorý sa zhoduje s dňom, kedy začala lehota plynúť, t.j. 04.07.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie (Pracovné právo)

Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď. Podľa Vašej odpovede som to pochopil tak, že zamestnávateľ môže pracovný pomer na dobu určitú predlžovať? v zákonníku práce § 46 sa píše : Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. (v mojom prípade 1. 3. 2015) 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016 (prvý rok pracovného pomeru) 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 (predĺžený pracovný pomer - druhý rok) teraz od 1. 3. 2017 predĺženie pomeru plynie už tretí rok môjho pracovného pomeru v § 48 sa píše Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. 

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie

(odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň, pracovný pomer na dobu určitú nieje možné predlžovať donekonečna. Na opätovne predlženie musia byť splnené zákonné podienky uvedené vo vyššie citovanom odseku 4. Zo zákonného znenia vyplýva, kedy môže zamestnávateľ predlžovať pracovný pomer. V zákone nie je uvedené, že po určitom čase má zamestnanec za každých okolností nárok iba na pracovný pomer na dobu neurčitú.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - predĺženie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku