Máte
otázku?

Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa

Rada by som sa opýtala, ako by som mohla dosiahnuť, aby otec môjho syna prišiel o právo rozhodovať o jeho živote. Nezaujíma sa o neho, neberie si ho a nenavštevuje ho. Budúci rok plánujem s mojim priateľom ísť na dovolenku. Obávam sa ale, že otec môjho syna mi nepodpíše súhlas, aby mohol syn ísť so mnou, len z trucu. Môžete mi, prosím, pomôcť? Ďakujem.

Odpoveď: Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že slovenská rodinnoprávna úprava je založená na princípe, že obidvaja rodičia sú rovní vo svojich rodičovských právach a povinnostiach a prislúchajú im v rovnakej miere.

Zákon o rodine rozlišuje rôzne stupne intenzity zásahu do rodičovských práv a povinností. O právo v akejkoľvek miere a akýmkoľvek spôsobom spolurozhodovať o svojom synovi by jeho otec prišiel len v prípade, ak by bol pozbavený rodičovských práv a povinností.

Z Vami popísaného skutkového stavu ale nemožno vyvodiť splnenie zákonných podmienok na takýto zásah. Totiž podľa § 38 ods. 4 Zákona o rodine súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva.

Ak sa ale otec napríklad spolupodiela na výžive maloletého dieťaťa platením výživného, spravidla táto skutočnosť vylučuje, že v danom prípade ide o závažný spôsob zanedbávania rodičovských práv a povinností v zmysle vyššie uvedeného § 38 ods. 4 Zákona o rodine.

Čo sa týka ale Vašich obáv z vycestovania s dieťaťom na budúci rok na dovolenku, odporúčame Vám oznámiť otcovi dieťaťa toto vycestovanie, prípadne vyžiadať si jeho súhlas. Ak otec odmietne udeliť súhlas, máte možnosť využiť ustanovenie § 35 zákona o rodine, podľa ktorého ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností a podať na súd návrh, aby v danej veci rozhodol súd.

Pre úplnosť je ale potrebné uviesť, že je prípustný aj taký výklad, podľa ktorého dočasné premiestnenie do cudziny za účelom krátkodobej dovolenky nie je rozhodovaním o podstatnej veci týkajúcej sa dieťaťa, ale je len bežnou vecou. Súčasne z § 35 zákona o rodine pritom možno vyvodiť, že bežné záležitosti týkajúce sa maloletého dieťaťa je oprávnený rozhodnúť ten z rodičov, u ktorého sa dieťa momentálne nachádza.

Trápi vás "Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či vyživovacia povinnosť pokračuje aj po zbavení rodičovských práv a povinností? Ďakujem.

Odpoveď: Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa

(odpoveď odoslaná: 13.04.2022)

Dobrý deň,  v zmysle ust. § 39 ods. 4 zákona o rodine, rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká vyživovacia povinnosť rodičov voči ich maloletým deťom. Táto stále trvá, až pokiaľ dieťa nebude schopné samé sa živiť. 

Vyživovacia povinnosť zaniká napríklad osvojením. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.