Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa

Chcem sa opytat, ako by som mohla docieliť, aby otec môjho syna prišiel o právo rozhodovať o jeho živote. Nezaujíma sa o neho, neberie si ho, nenavstevuje ho. Budúci rok chcem s mojim priateľom ísť na dovolenku. Lenže viem, že otec môjho syna mi nepodpíše dovolenie aby syn mohol ísť so mnou. Len z trucu. Môžete mi pomôcť?. Ďakujem

Odpoveď: Pozbavenie rodičovských práv a povinností v prípade neprejavovania záujmu o dieťa

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že slovenská rodinnoprávna úprava je založená na princípe, že obidvaja rodičia sú rovní vo svojich rodičovských právach a povinnostiach a prislúchajú im v rovnakej miere.

Zákon o rodine rozlišuje rôzne stupne intenzity zásahu do rodičovských práv a povinností. O právo v akejkoľvek miere a akýmkoľvek spôsobom spolurozhodovať o svojom synovi by jeho otec prišiel len v prípade, ak by bol pozbavený rodičovských práv a povinností.

Z Vami popísaného skutkového stavu ale nemožno vyvodiť splnenie zákonných podmienok na takýto zásah. Totiž podľa § 38 ods. 4 Zákona o rodine súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva.

Ak sa ale otec napríklad spolupodiela na výžive maloletého dieťaťa platením výživného, spravidla táto skutočnosť vylučuje, že v danom prípade ide o závažný spôsob zanedbávania rodičovských práv a povinností v zmysle vyššie uvedeného § 38 ods. 4 Zákona o rodine.

Čo sa týka ale Vašich obáv z vycestovania s dieťaťom na budúci rok na dovolenku, odporúčame Vám oznámiť otcovi dieťaťa toto vycestovanie, prípadne vyžiadať si jeho súhlas. Ak otec odmietne udeliť súhlas, máte možnosť využiť ustanovenie § 35 zákona o rodine, podľa ktorého ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností a podať na súd návrh, aby v danej veci rozhodol súd.

Pre úplnosť je ale potrebné uviesť, že je prípustný aj taký výklad, podľa ktorého dočasné premiestnenie do cudziny za účelom krátkodobej dovolenky nie je rozhodovaním o podstatnej veci týkajúcej sa dieťaťa, ale je len bežnou vecou. Súčasne z § 35 zákona o rodine pritom možno vyvodiť, že bežné záležitosti týkajúce sa maloletého dieťaťa je oprávnený rozhodnúť ten z rodičov, u ktorého sa dieťa momentálne nachádza.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku