Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa do opatery otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Dobrý deň. Rád by som sa informoval o možnostiach zverenia dieťaťa do opatery otca. Môj päťročný syn momentálne žije u mojej bývalej priateľky, ktorá zároveň prežíva rodinné problémy so svojimi rodičmi, u ktorých tiež býva spolu s naším synom. Tieto problémy by som rád vyriešil tak, že by som si svojho syna vzal k sebe, keďže sa obávam o jeho psychické zdravie v tomto prostredí. Keďže syn je zverený matke, zaujímal by ma postup, ako je možné súdne a cez kurátorku riešiť, aby syn nejaký čas býval u mňa, napríklad tri mesiace. Mal by som záujem o právne vybavenie tejto záležitosti aj na papieri, keďže nie som si istý, ako by sa v takom prípade riešila otázka výživného, ktoré jej momentálne posielam. Je teda možné zverenie dieťaťa do opatery otca?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Dobrý deň

 

Pokiaľ ide o zverenie dieťaťa do opatery otca (teda právo otca na dieťa), tak na dieťa máte rovnaké právo ako matka. Ak dieťa vyrastá v prostredí, ktoré mu neprospieva je to dôvod na zmenu zverenia (ak už bolo dieťa zverené súdom matke).

 

Právo otca na dieťa je rovnaké ako právo matky na dieťa. Obaja rodičia sú rovnocenní. Často sa otcovia vzdajú skôr, ako začnú o dieťa bojovať. Po prijatí striedavej starostlivosti do nášho právneho poriadku sa postavenie otcov zlepšilo. Ak je otec schopný sa o dieťa postarať, nie je dôvod mu obmedzovať právo pôsobiť svojou výchovou na dieťa v širšom rozsahu ako je len víkend.

 

Ako postupovať?

 

Pokúste sa o zverení dieťaťa dohodnúť s bývalou priateľkou najskôr mimosúdne. Môžete jej napríklad navrhnúť, že pokým si nevyrieši svoje rodinné problémy, bude Vaše spoločné dieťa u Vás. Samozrejme s tým nemusí súhlasiť, ak jej nejde o dieťa samotné.

 

Vo svojej otázke nepíšete, či bolo výživné určené súdom, pokiaľ áno, tak dočasné zverenie dieťaťa (bez rozhodnutia súdu) nie je dôvodom na to, aby ste prestali platiť výživné. Je to možné iba ak by ste sa s matkou na tom dohodli. Niekedy to rodičia robia tak, že si dajú potvrdenie, že výživné za určité obdobie bolo druhému rodičovi zaplatené (ak majú výživné určené súdom). Ak by ste nemali potvrdenie o tom, že ste zaplatili výživné, potom v prípade nezhody s bývalou priateľkou, by ste boli v nevýhodnej pozícii práve Vy, najmä ak výživné na dieťa bolo určené súdom.

 

Ak by súd rozhodoval v minulosti o tom, že dieťa bude zverené matke, potom zverenie dieťaťa do opatery otca rozhodnutím súdu by bolo možné iba v prípade, ak by bola zmena pomerov podstatná.  Súd vtedy zisťuje aj stanovisko matky.  Ak by súd ešte nerozhodoval o zverení dieťa do opatery niektorého z rodičov, potom by to bolo jednoduchšie.

 

To, či súd zverí dieťa otcovi alebo matke závisí od množstva okolností, ktoré existovali aj pred samotným rozhodovaním súdu a v jeho čase. Zverenie dieťaťa do opatery otca nie je zasa až také jednoduché a často sa na Slovensku stretávame s tým, že dieťa je skôr zverené matke ako otcovi. Pramení to z histórie na Slovensku. Otcovia si však niekedy za to môžu sami, pretože sa vzdajú sami bez boja. Štatisticky je to veľký nepomer medzi tým, či sa zverí dieťa otcovi alebo matke (v neprospech otcov).

 

Vo Vašom prípade môžete podať návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností a žiadať zveriť dieťa do opatery otca. V nasledujúcom konaní by ste však museli preukázať, že zverenie dieťaťa do starostlivosti otca bude v záujme dieťaťa (nakoľko v súčasnom prostredí sa necíti dobre, nezhody v rodine na neho majú zlý psychický vplyv a pod.).

 

Bude to však veľmi problematické. Dôležité je aj to, kedy naposledy súd rozhodoval a kde vtedy matka s dieťaťom žila a či už vtedy mala problémy s rodičmi a najmä aká zmena pomerov odvtedy nastala. Myslím si však, že ak je situácia na strane matky pre dieťa nevyhovujúca, je to dôvod na to, aby sa pôvodné rozhodnutie zmenilo.  Pokiaľ sa prostredie pre dieťa u Vašej bývalej priateľky nezlepší, môže byť dieťa s Vami. Treba tiež vedieť, že súd Vám nezverí dieťa do starostlivosti iba na určité obdobie.

 

Neodkladné opatrenie pri práve otca na dieťa? 

 

Riešenie, ktoré by pripadalo do úvahy vo Vašej veci je podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a súčasne podanie návrhu na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností (ak už súd vo veci zverenia dieťaťa do opatery rodiča rozhodoval). V tomto návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia by ste žiadali o zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti ako otca dieťaťa z vyššie uvedených dôvodov a to na čas, dokým súd nerozhodne vo veci samej, teda o návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností.

 

Môže nastať aj situácia, že by Vám súd zveril dieťa neodkladným opatrením a vo veci samej by Váš návrh zamietol a dieťa by sa tak vrátilo do starostlivosti matky. Matka môže totiž vytvoriť v čase rozhodovania súdu takú situáciu, že bude všetko v poriadku. 

 

Najvhodnejšie by bolo ak by ste žiadali zveriť maloleté dieťa do svojej starostlivosti (natrvalo), nakoľko pobyt u matky a jej rodičov na neho negatívne vplýva a domáhať sa tohto zverenia súdnou cestou (návrhom na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností a návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia o zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti). Súd bude čakať na stanovisko matky k tomuto Vášmu návrhu.

 

Na zverenie dieťaťa do Vašej opatery ako otca dieťaťa je potrebné sa dôkladne pripraviť, preto bez porady s advokátom to bude veľmi ťažké, ak nemáte skúsenosti s takýmito konaniami. 

Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn je ženatý už 3 a pol roka a jeho synček, môj vnúčik, má 3 roky. Momentálne sú v procese rozvodového konania kvôli stálym hádkam a manipulácii zo strany manželky. Ovplyvňovala môjho syna tak, že mu vsugerovala, že len ona je matka, pretože ona dieťa porodila a len ona môže rozhodovať o všetkom, čo sa týka dieťaťa, vrátane toho, kde môže dieťa ísť. Keď bolo dieťatko ešte bábätko, nikto z našej rodiny ho nemohol chytiť do ruky ani mu niečo povedať. Akonáhle sa o to niekto pokúsil, ona začala kričať, aby sa s ním nehovorilo ako s batoľaťom, ale skôr ako s dospelým. Časom sa ukázalo, že je narcistka, neustále nás osočovala a manipulovala. Počas rozvodov preto náš syn bojuje o to, aby dostal dieťa do svojej výchovy. Obáva sa o jeho utrpenie, pretože sme si všimli, že dieťa je v jej prítomnosti nešťastné, zle sa správa a je nervózne. Prosím, aký postup by ste odporučili v takejto situácii, aby súd prisúdil dieťa do výchovy môjho syna? Aké kroky by mal podniknúť? S úctou ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 19.02.2024)

Dobrý deň,
o starostlivosti o dieťa sa bude rozhodovať v konaní o rozvode, ktorého súčasťou je aj konanie o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. Súdu v danom konaní je potrebné navrhnúť, aby bolo dieťa zverené otcovi, pričom k tomu uveďte dôvody, ktoré spomínate vyššie. Treba však dodať, že súd Vaším návrhom viazaný nie je, a preto môže rozhodnúť aj inak a vo väčšine prípadov, ak majú záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obaja rodičia, tak súdy zvyknú nariaďovať spoločnú osobnú, prípadne striedavú osobnú starostlivosť.

Syn by sa hlavne nemal vzdávať. Ona s tým ráta, ked bude na neho zlá, tak si povie, že to riešiť nebude. Tiež vy ako starí rodičia máte právo byť s vnúčikom sami bez matky. Nebude to jednoduché. Tiež môže požiadať syn o neodkladné opatrenie, aby nečakal rok na to, kedy my dá syna. 

V prípade, ak by ste potrebovali podrobnejšiu odpoveď, resp. pomôcť so zastupovaním, tak si môžete objednať konzultáciu cez link nižšie:

https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou partnerkou máme 12-ročnú dcéru, ktorá bola súdom zverená do jej opatery. Napriek tomu vznikli doma nezhody a dcéra už tri štvrtiny roka býva u mňa. Navštevuje školu a k svojej matke chodí raz do mesiaca, pričom tam ani nechce veľmi ísť. Moja manželka sa o ňu stará, pomáha jej s učením a jej výsledky v škole sa oveľa zlepšili. Z toho, čo nám dcéra občas rozpráva, vyplýva, že sa neplánuje vrátiť k matke. Myslíte si, že by mi súd mohol dcéru zveriť alebo by zohľadnil jej vek a rozhodnutie, kde chce bývať?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,

podľa toho, čo píšete, sa pomery zmenili, a síce,  dcéra nežuje s matkou, ktorej bola zverená podľa rozsudku súdu. V rodinnom práve platí zásada clausula rebus sic stantibus, v zmysle ktorej, ak sa zmenia pomery je možné pristúpiť k zmene rozhodnutia. Preto je vo vašom prípade namieste podať návrh na zmenu rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. V tomto návrhu opíšte, že dcéra je síce zverená v zmysle pôvodného rozsudku matke, ale už skoro rok býva u vás a teda de facto žije s vami, dôsledkom čoho výlučnú starostlivosť o ňu vykonávate vy. V takomto prípade platí, že súd bude musieť pristúpiť k zmene celého rozsudku, zveriť maloletú vám a matku zaviazať na úhradu výživného. Nakoľko, ak žije maloletá s vami, vy si voči nej plníte vyživovaciu povinnosť predovšetkým v naturálnej forme. Sme presvedčený, že v tomto prípade by Vám ju súd zveril, ale je pravdou aj to, že bude prihliadať na názor dcéry, nakoľko už je rozumovo vyspelá. Čiže, ak sa vyjadrí, že chce bývať s matkou, potom môže súd návrh zamietnuť , ale v tom prípade treba dcére vysvetliť, že u vás ďalej bývať nemôže. Avšak nemyslíme si, že by súd návrh zamietol, ak dcéra žije s vami a k matke chodí raz za mesiac. Čo by mohol najpravdepodobnejšie urobiť je, že by dcéru zveril do striedavej starostlivosti, ak by mala o starostlivosť o dcéru naďalej záujem aj jej matka. V tomto prípade by však mohol rozhodnúť aj tak, že väčšinu mesiaca by ste dcéru mali vy a matka by hradila výživné aspoň v nejakej časti. 

Ak by ste potrebovali s návrhom pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokátsku kanceláriu. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, už dlhšiu dobu necítim k svojmu manželovi žiadne city a náš vzťah postupne ochladol. Rozhodla som sa začať nový život na vlastnú päsť. Odsťahovala som sa z nášho spoločného domova do prenajatého bytu, a nášho 7-ročného syna máme po vzájomnej dohode v striedavej starostlivosti. Môj manžel má v úmysle podať na rozvod a žiada o výhradnú starostlivosť nad synom. Môže mi súd odobrať dieťa a zariadiť, aby som sa s ním mohla stretávať len podľa dohody?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň, ak máte záujem o starostlivosť o maloletého aj vy, tak súd ho nezverí otcovi do výlučnej osobnej starostlivosti. Aby sa tak stalo, súd by musel mať za preukázané, že vy nie ste schopná starostlivosti o dieťa alebo o ňu nemáte záujem. Ak však o ňu máte záujem, potom súd zverí mal,. dieťa do vašej striedavej starostlivosti.

AK by ste však o ňu záujem nemali (o striedavú starostlivosť) a chcete, aby bol syn zverený jeho otcovi, potom súd môže, ale aj nemusí upraviť váš styk s vašim synom. Záleží od vášho návrhu. Ak súd styk neupraví,  bude na dohode vás ako rodičov. V tomto prípade však platí, že ak vám otec začne brániť v styku s vašim synom, tak sa styku nedomôžete skôr než by súd rozhodol o jeho úprave. Preto je bezpečné určiť si styk s mal. dieťaťom  striktne priamo v rozsudku súdu o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu na čas po rozvode manželstva. V takomto prípade, ak rodič, ktorý má dieťa zverené, začne druhému rodičovi brániť v styku, sa môže ten rodič domáhať styku hneď na súde, a to návrhom na vykonanie súdneho rozhodnutia v časti styku, nakoľko už disponuje vykonateľným rozhodnutím súdu o styku. 

Ak by ste potrebovali pomôcť v tejto veci, môžete nás kontaktovať alebo si objednať konzultáciu. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na niečo, čo ma momentálne trápi. S bývalým partnerom sme sa už tri a pol roka nevídali a dohodli sme sa, že naša dcéra bude bývať u mňa a on ju bude finančne podporovať. Situácia sa však zmenila a on chce, aby mu bola dcéra zverená do opatery prostredníctvom súdu. Teraz neviem, či mu mám dcéru vydať už teraz alebo až potom, keď súd rozhodne. Navyše, už prestal posielať príspevky na výživné. Poprosím Vás o radu, ako mám v tejto situácii postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
v zmysle zákona o rodine má prednosť dohoda o výkone rodičovských práv a povinností. Tieto patria obom rodičom, a teda rovnaké práva aké má matka, má aj otec dieťaťa. Ak sa chcete o dcéru starať aj naďalej, tak ju manželovi nemusíte vydať. Je možné dohodnúť sa aj tak, že dieťa bude v striedavej starostlivosti, pričom výživné nebude platiť ani jeden z rodičov a záleží výlučne na Vás ako sa dohodnete. Ak dohoda z nejakého dôvodu možná nie je, tak potom bude o výkone rodičovských práv a povinností rozhodovať súd, pričom hlavným kritériom pri rozhodovaní, bude najlepší záujem dieťaťa. V prípade, že by ste so zastupovaním v danej veci potrebovali pomôcť, je možné vyhľadať pomoc advokáta.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať na zverenie môjho syna do mojej opatery. Dohodli sme sa s ex priateľkou, že malý bude u mňa, a že ho ona bude mať v určité dni, a že ho budem mať ja v opatere, aj keď ho dávnejšie predtým súd pridelil jej. Tak som podal na súd návrh o zverenie Viktora mne. Dostal som predbežné opatrenie, že ma byt syn so mnou a ex má platiť 250 evýživné, ale zamietol jej návštevy. Ona sa na tomto nahnevala a mesiac neprišla za synom. Chcela, aby som jej ho ja nosil, ale ja som jej povedal, nech si chodí pre neho do škôlky, čo nesúhlasila. Po mesiaci sme navštívili spolu kolíznu, kde sme sa dohodli, že ho predsa bude brávať zo škôlky. Stále som napísal do škôlky, kedy si ho môže zobrať. Učiteľka nezbadala, že som napísal, preto mi volala a ja som povedal, že som s ňou dohodnutý, že si ho môže zobrať. Ona tam urobila cirkus, že jej ho nechceli dať, potom aj mne s prepáčením zjapala do telefónu, ja som ju ukludňoval, lebo som počul, že malý tam plače, lebo sa boji, keď kričí. Ja som bol pri Banskej Bystrici a musel som prísť domov, lebo mi povedala, že mi syna vyhodí pred bránu, alebo niekde na pole. Po tomto incidente sa skoro 3 týždne neozvala. Až včera, keď dostala papiere, že zrušili predbežné opatrenie, čiže zasa je malý v jej opatere. Bojím sa o syna, lebo viackrát spomínala, že s ním skočí pod vlak a už viackrát som bol s ním sám a ona nejavila o syna záujem. Viete mi prosím poradiť, čo mám robiť. Už mesiace čakám kedy bude súd, čo som podal o zverenie Viktora do mojej starostlivosti. Ďakujem za odpoveď. Kražel.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň,
chápem Vás, uvedená situácia musí byť veľmi náročná a je pochopiteľné, že sa o svojho syna bojíte. Z vyššie uvedeného vyplýva, že návrh, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti Vám je už podaný, avšak čakáte, kým sa vo veci urobia ďalšie úkony, resp. kým sa rozhodne vo veci samej. Spomínate predbežné opatrenie, ktoré bolo zrušené. V uvedenom prípade Vám odporúčam postupovať podľa § 365 ods. 1 a ods. 2 Civilného mimosporového poriadku:

(1) Ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí.   (2) O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 24 hodín od doručenia návrhu. V tejto lehote súd uznesenie vyhotoví.   Podajte na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa tohto ustanovenia. Uveďte tam ako to v skutočnosti je, a že matka o dieťa nejaví záujem a dokonca sa vyhrážala, že s ním skočí pod vlak. Najlepšie by bolo, ak by ste pripojili k návrhu aj dôkazy, ak nejaké máte. Tiež tieto svoje obavy povedali pracovníkovi Upsvaru. Na tento účel by mohli poslúžiť napríklad snímky obrazovky elektronickej komunikácie, kde by bolo vidno spomínané vyhrážky. Výhodou tohto prostriedku je, že v takomto prípade musí súd rozhodnúť najneskôr do 24 hodín od doručenia návrhu. Verím, že sa Vám túto situáciu podarí vyriešiť. S vypracovaním návrhu Vám môže pomôcť aj advokát.  

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o nasledujúcej situácii. Môj priateľ má taký problém, že po rozvode so svojou bývalou manželkou sa pred súdom dohodli, že otec má neobmedzené právo vidieť svoje dieťa. No matka nechce dieťa nikdy dať otcovi a stále sa vyhovára, buď je dieťa choré alebo nemajú čas, pretože niekam idú atď. Neumožní, aby dieťa prespalo u otca. Navyše, dieťatko je manipulované proti otcovi. Mohlo by sa dieťa zveriť do starostlivosti otca? Alebo existuje nejaké iné riešenie, ako zmeniť túto situáciu? Otec by rád trávil s dieťatkom oveľa viac času. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 12.12.2022)

Dobrý deň,
rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom. Záleží však ako bol výkon týchto práv upravený v rozhodnutí, prípadne súdom schválenej dohode. V prípade, že by matka toto rozhodnutie, resp. dohodu nerešpektovala, tak potom je možné podať návrh na výkon rozhodnutia. 

Ďalšou možnosťou je tiež podať nový návrh na úpravu práv a povinností, ak sa zmenili pomery. V takom prípade je možné žiadať aj, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca. Ak by ste v danej záležitosti potrebovali pomôcť, tak je možné obrátiť sa na advokáta, pomôžeme Vám s tým. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Rozišla som sa s bývalým priateľom, s ktorým máme 8-mesačnú dcéru. Umožňovala som mu návštevy hocikedy, ale naposledy ma fyzicky napadol. Prebieha to riešenie cez políciu a zatiaľ pociťujem neustále bolesti hlavy a na jedno ucho počujem zle. Viem, že sedel niekoľko rokov za výrobu a predaj drog. Chystám sa podať na súd o zverenie dcérky do svojej starostlivosti. Vyhrážal sa mi, že mi dcérku zoberie. Akú má, prosím Vás, šancu v tomto? Mám ešte 7-ročného chlapčeka, o ktorého sa starám od narodenia sama.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, podľa vami popísanej situácie, ak podáte návrh na určenie rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, s tým, že budete navrhovať, aby vám bola maloletá zverená do výlučnej starostlivosti, s veľkou pravdepodobnosťou Vám súd vyhovie. Striedavá starostlivosť toho času vzhľadom na vek maloletej neprichádza do úvahy. Súd však bude skúmať vaše pomery, ako aj pomery otca, ktorého zaviaže na úhradu výživného na mal. dcéru a upraví mu styk s maloletou. Nakoľko maloletá nemá ešte ani jeden rok, styk súd upraví za vašej prítomnosti. Na súde však určite poukážte na to, že váš bývalý partner je násilnícky, ako sa k vám správala a aké máte z toho následky, aby na to súd pri určení styku prihliadal. Môžete do konania predložiť aj vyšetrovací trestný spis ako dôkaz, resp. aspoň nejakú správu z tohto trestného spisu. Ak by v takomto konaní pokračoval aj v budúcnosti, súd môže jeho styk s maloletou nielen obmedziť, ale aj zakázať. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne zverenia dieťaťa. Kam sa dieťa dostane, ak je jeho matka vo väzbe počas celého obdobia predbežného zadržania?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 29.11.2022)

Dobrý deň,
dieťa má ísť otcovi, ktorý je zapísaný v rodnom liste dieťaťa. Ak ho tretia osoba nevydá (u ktorej býva), potom je potrebné dať hneď neodkladné opatrenie na súd, aby ho vydala. Ak ho otec nechce, potom sa môže postarať najbližší príbuzný. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s partnerom mame 3 mesačného dojčeného syna. Náš vzťah nebol harmonický, dochádzalo z jeho strany ku slovným aj fyzickým útokom, riešených políciou ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu. V súčasnosti žijeme u rodičov, je to dom rozdelený na 2 bytové jednotky pod jedným súpisným číslom. Partner po finančnej a pracovnej stránke zabezpečuje domácnosť, avšak o syna sa nestará, nezabezpečuje jeho výchovu ani nevie zabezpečiť základnú starostlivosť s tvrdením, že nemá čas, nakoľko zarába peniaze. Mám ešte 2 bratov, dospelých, jeden pracuje, druhý je neliečený psychiatrický priprad, neplatí si ani zdravotnú poisťovňu. Obaja bývajú s rodičmi v dome. Ako som spomenula, máme samostatnú bytovú jednotku ale pod jedným súpisným číslom. Partner aj v súčasnosti pije, slovne ma napadá, vyhráža sa mi, že ma vychýreného právnika a s jeho pomocou mi syna vezme, nakoľko nechce, aby sme v prípade úmrtia mojich rodičov vyplácali bratov, lebo sa nepodieľajú na zabezpečovaní spoločných náležitosti (príprava dreva, údržba dvora a pod), alebo sa obava, že vzniknutia exekúcie zo strany psychicky narušeného brata v prípade dedenia nehnuteľnosti. Podľa jeho slov, nechce, aby syn v budúcnosti riešil nejaké dlžoby. Je možné, žeby súd zveril syna do jeho starostlivosti? Partner je finančne zabezpečený, ja som na materskej dovolenke. Je ochotný aj klamať, aby mi syna vzal. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň,
rozumiem Vám, uvedená situácia nie je ľahká. Vo Vašom prípade odporúčam, aby ste podali návrh na súd, aby upravil výkon práv a povinností k maloletému dieťaťu, nakoľko predpokladám, že sa o výkone týchto práv s otcom dieťaťa dohodnúť neviete. Pri rozhodovaní vo veciach maloletých je rozhodujúcim kritériom najlepší záujem maloletého dieťaťa. Niekedy je ho ťažké určiť a súd berie do úvahy viacero faktorov pri rozhodovaní. Skutočnosti, ktoré uvádzate a teda, že Váš partner má sklony k násiliu, že sa Vám vyhráža a taktiež, že požíva alkoholické nápoje sú skutočnosti, ktoré hrajú vo Váš prospech. Je však potrebné to vedieť preukázať. Súd môže rozhodnúť tak, že dieťa zverí Vám do osobnej starostlivosti a otca dieťaťa zaviaže na platenie výživného, kde sa zohľadní príjem Vášho partnera. 

V prípade, že by v konaní pred súdom Váš partner klamal a bolo by mu to preukázané, tak by sa mohol dopustiť trestného činu krivej výpovede.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, máme striedavú starostlivosť o dve deti. Bývalá manželka žije s partnerom, no dozvedel som sa, že mladšieho syna občas fyzicky trestá. Syn je preto zatrpknutý a má aj problémy so správaním. Dá sa s tým niečo urobiť? Napríklad, je možné dieťa umiestniť do mojej opatery? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň, áno, v prípade, že vaša ex-manželka dieťa bije alebo pri výchove používa výchovné metódy, ktoré nie sú akceptovateľné, môžete podať na súd návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu. V tomto môžete požadovať zveriť mal. syna do vašej starostlivosti s odôvodnením, že ste presvedčený, že dieťa bude mať vo vašej starostlivosti zabezpečené lepšie podmienky pre jeho zdravý psychický aj fyzický vývin a že správanie matky má negatívny vplyv na mal. syna, čo sa prejavuje aj v jeho správaní. Zmenu pomerov, ktorá nastala od posledného rozhodnutia súdu však treba v návrhu taktiež odôvodniť. Je nevyhnuté uviesť rozhodujúce skutočnosti s tým, že treba predložiť aj dôkazy, ak takýmito disponujete. V rodinnoprávnych veciach je však súd povinný skúmať skutočný stav veci, preto v prípade, ak by ste aj dôkazy nepredložili, súd by musel, najmä cez sociálnu kuratelu a psychologické vyšetrenie dieťaťa, skúmať, ako to v skutočnosti je, či sa matka naozaj správa k dieťaťu, tak ako uvádzate. Súd bude taktiež skúmať, či sa uvedené nedeje aj vo vzťahu k druhému mal. dieťaťu. Ak by sa to potvrdilo, je možné, že by obe deti zveril len do vašej výlučnej osobnej starostlivosti. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.