Zverenie dieťaťa do opatery otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 7. 2017

Otázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Dobrý deň. Chcem vedieť, ako je to so zverením dieťaťa do opatery otca. Môj päť ročný syn býva u mojej bývalej priateľky, ktorá má rodinné problémy so svojimi rodičmi, u ktorých býva aj s mojim synom. Tieto ich problémy by som chcel vyriešiť tak, že si chcem zobrať môjho syna k sebe (nakoľko to psychicky nevplýva dobre na päť ročné dieťa). Keďže je syn zverený matke, tak by som sa chcel spýtať, či je možné súdnom cestou a cez kurátorku vybaviť, aby nejaký čas býval u mňa (napr. 3 mesiace). Chcel by som to mať vybavené právne a na papieri, keďže neviem ako by to bolo aj s výživným, ktoré jej posielam. Je možné zverenie dieťaťa do opatery otca?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Dobrý deň

 

Pokiaľ ide o zverenie dieťaťa do opatery otca (teda právo otca na dieťa), tak na dieťa máte rovnaké právo ako matka. Ak dieťa vyrastá v prostredí, ktoré mu neprospieva je to dôvod na zmenu zverenia (ak už bolo dieťa zverené súdom matke).

 

Právo otca na dieťa je rovnaké ako právo matky na dieťa. Obaja rodičia sú rovnocenní. Často sa otcovia vzdajú skôr, ako začnú o dieťa bojovať. Po prijatí striedavej starostlivosti do nášho právneho poriadku sa postavenie otcov zlepšilo. Ak je otec schopný sa o dieťa postarať, nie je dôvod mu obmedzovať právo pôsobiť svojou výchovou na dieťa v širšom rozsahu ako je len víkend.

 

Ako postupovať?

 

Pokúste sa o zverení dieťaťa dohodnúť s bývalou priateľkou najskôr mimosúdne. Môžete jej napríklad navrhnúť, že pokým si nevyrieši svoje rodinné problémy, bude Vaše spoločné dieťa u Vás. Samozrejme s tým nemusí súhlasiť, ak jej nejde o dieťa samotné.

 

Vo svojej otázke nepíšete, či bolo výživné určené súdom, pokiaľ áno, tak dočasné zverenie dieťaťa (bez rozhodnutia súdu) nie je dôvodom na to, aby ste prestali platiť výživné. Je to možné iba ak by ste sa s matkou na tom dohodli. Niekedy to rodičia robia tak, že si dajú potvrdenie, že výživné za určité obdobie bolo druhému rodičovi zaplatené (ak majú výživné určené súdom). Ak by ste nemali potvrdenie o tom, že ste zaplatili výživné, potom v prípade nezhody s bývalou priateľkou, by ste boli v nevýhodnej pozícii práve Vy, najmä ak výživné na dieťa bolo určené súdom.

 

Ak by súd rozhodoval v minulosti o tom, že dieťa bude zverené matke, potom zverenie dieťaťa do opatery otca rozhodnutím súdu by bolo možné iba v prípade, ak by bola zmena pomerov podstatná.  Súd vtedy zisťuje aj stanovisko matky.  Ak by súd ešte nerozhodoval o zverení dieťa do opatery niektorého z rodičov, potom by to bolo jednoduchšie.

 

To, či súd zverí dieťa otcovi alebo matke závisí od množstva okolností, ktoré existovali aj pred samotným rozhodovaním súdu a v jeho čase. Zverenie dieťaťa do opatery otca nie je zasa až také jednoduché a často sa na Slovensku stretávame s tým, že dieťa je skôr zverené matke ako otcovi. Pramení to z histórie na Slovensku. Otcovia si však niekedy za to môžu sami, pretože sa vzdajú sami bez boja. Štatisticky je to veľký nepomer medzi tým, či sa zverí dieťa otcovi alebo matke (v neprospech otcov).

 

Vo Vašom prípade môžete podať návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností a žiadať zveriť dieťa do opatery otca. V nasledujúcom konaní by ste však museli preukázať, že zverenie dieťaťa do starostlivosti otca bude v záujme dieťaťa (nakoľko v súčasnom prostredí sa necíti dobre, nezhody v rodine na neho majú zlý psychický vplyv a pod.).

 

Bude to však veľmi problematické. Dôležité je aj to, kedy naposledy súd rozhodoval a kde vtedy matka s dieťaťom žila a či už vtedy mala problémy s rodičmi a najmä aká zmena pomerov odvtedy nastala. Myslím si však, že ak je situácia na strane matky pre dieťa nevyhovujúca, je to dôvod na to, aby sa pôvodné rozhodnutie zmenilo.  Pokiaľ sa prostredie pre dieťa u Vašej bývalej priateľky nezlepší, môže byť dieťa s Vami. Treba tiež vedieť, že súd Vám nezverí dieťa do starostlivosti iba na určité obdobie.

 

Neodkladné opatrenie pri práve otca na dieťa? 

 

Riešenie, ktoré by pripadalo do úvahy vo Vašej veci je podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a súčasne podanie návrhu na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností (ak už súd vo veci zverenia dieťaťa do opatery rodiča rozhodoval). V tomto návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia by ste žiadali o zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti ako otca dieťaťa z vyššie uvedených dôvodov a to na čas, dokým súd nerozhodne vo veci samej, teda o návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností.

 

Môže nastať aj situácia, že by Vám súd zveril dieťa neodkladným opatrením a vo veci samej by Váš návrh zamietol a dieťa by sa tak vrátilo do starostlivosti matky. Matka môže totiž vytvoriť v čase rozhodovania súdu takú situáciu, že bude všetko v poriadku. 

 

Najvhodnejšie by bolo ak by ste žiadali zveriť maloleté dieťa do svojej starostlivosti (natrvalo), nakoľko pobyt u matky a jej rodičov na neho negatívne vplýva a domáhať sa tohto zverenia súdnou cestou (návrhom na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností a návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia o zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti). Súd bude čakať na stanovisko matky k tomuto Vášmu návrhu.

 

Na zverenie dieťaťa do Vašej opatery ako otca dieťaťa je potrebné sa dôkladne pripraviť, preto bez porady s advokátom to bude veľmi ťažké, ak nemáte skúsenosti s takýmito konaniami. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Rozišiel som sa s priateľkou, s ktorou som bol 11 rokov. Našla si nového, ktorý v minulosti pil tak, že museli ho prevážať do nemocnice. Máme 2 deti chlapcov 8 a 3 roky. Je dlhodobo nezamestnaná a nestará sa o domácnosť. Všetko som robil ja. O deti sa stará, ale to je všetko. Býva u matky, ktorá je invalidná. So sestrou a jej dvoma deťmi. Tiež rozvedenou. A volá si tam frajerov. Každé dieťa má s iným. Ďalej svokrin brat, ktorý je silný alkoholik. Čiže 8 ľudí v štvor-izbovom znečistenom dome s troma mačkami a psom. Ešte sme sa nesúdili, ale chcem sa súdiť s ňou ja a chcem deti ja. Ako mám postupovať a aké mám šance? Starší syn povedal, že by chcel byť so mnou ale bojím sa, že by ho manipulovala proti mne. Bývali by sme s mojim otcom u neho v 3 izbovom čistom byte zatiaľ kým by som kúpil nám. Len musím čakať ešte 3 roky lebo som mal problém v minulosti so splácaním úveru a som v zozname neplatičov ešte. Ďalej moja ex trpí sklerózou multiplex čo môže spôsobovať jej nekontrolovateľne správanie. Ja nepijem nefajčím. Som zamestnaný. Zamestnávateľ tvrdí, že patrím medzi najlepších zamestnancov a som veľmi zodpovedný človek. Chcem len deti nič viac ani výživné. Ešte raz ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, súd rozhodne tak, aby vzal do úvahy najlepší záujem maloletých detí. Súd bude prostredníctvom kolízneho opatrovníka zisťovať Vaše výchovné prostredie a tiež výchovné prostredie matky. Z opisu uvedeného vo Vašej otázky sa javia byť podmienky na osobnú starostlivosť lepšie splnené u Vás, avšak súd bude vykonávať komplexné dokazovanie. Rovnako vzhľadom na vek staršieho dieťaťa zaváži u súdu aj to, ako sa dieťa vyjadrí, či bude chcieť byť s Vami alebo s matkou. Pre súd je názor dieťaťa veľmi dôležitý. Kým bude podaný návrh na zverenie maloletých detí do Vašej osobnej starostlivosti, je vhodné stráviť s deťmi čo najviac času, čo Vám matka a tiež pracovná vyťaženosť umožní. Čím viac času budete totiž tráviť s deťmi, súd bude mať viac za preukázané, že sa o deti viete a chcete postarať. Ak nebudete javiť záujem o deti, súd si to vyloží tak, že návrh podávate iba účelovo. Čo sa týka zdravotného stavu matky maloletých detí, ide o závažnú diagnózu, ktorá však nie je vždy dôvodom na odobratie detí rodičovi. Ak je však medikamentózne liečená, prípadne sledovaná, môže to na súde zavážiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom mojej 10 mesačnej dcérky. Akú mám šancu na zverenie do os. starostlivosti? Bývali sme v podnájme v byte no veľmi často, keď som prišiel z práce bola matka dieťaťa pod vplyvom alkoholu a následne robila bordel. Hocikedy chodila aj po tme po vonku s malou a samozrejme pod vplyvom. Už som mal toho dosť tak sme sa presťahovali do rodinného domu ku mojim rodičom, myslel som, že to bude lepšie a uvedomí sa no nestalo sa tak. Dosť často zase chodila ku sestre s tým, že príde v pohode, že sa nemám báť samozrejme nestalo sa tak. Vždy, keď tam šla tak sa opila a ku malej neprišla, niekedy aj 2 dni. Mobil vypnutý. Žiadne, že ako sa ma malinká atď. Žiadny záujem. Dosť často máva takéto dni. Tak akú mám šancu dostať malú do osobnej starostlivosti. Podmienky v dome ma kráľovské. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, súd v rámci rozhodovania o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov posudzuje každý prípad individuálne a komplexne. Súd rozhodne tak, aby to bolo v záujme maloletého dieťaťa. Je ťažké posúdiť ako vážna je situácia s matkou dieťaťa. Skutočnosti uvedené vo Vašej otázke však môžu odôvodniť zverenie maloletého dieťaťa Vám, ako otcovi, a to najmä v prípade, ak je starostlivosť z Vašej strany bez problémov zabezpečovaná, matka svoju závislosť nelieči... Rozhodovanie súdov o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov býva dlhým procesom, v rámci ktorého sa môžu jednotlivé skutkové okolnosti meniť. Je však možné zároveň tiež skonštatovať, že určite nie je v záujme dieťaťa, aby bolo v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý požíva alkohol, svoju závislosť nelieči a neprejavuje opravdivý záujem o dieťa. Kým sa však rozhodnete túto situáciu riešiť súdnou cestou, kontaktujte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby o tejto situácii mali vedomosť a v prípade, ak nastane potreba urgentného rozhodovania aj z ich pohľadu, aby sa vedeli rozhodnúť s ohľadom na tieto informácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, zaujíma ma akú šancu mám získať syna do svojej opatery. Matka so svojim druhom tyrali môjho syna, na ktorú bolo podané trestné oznámenie sociálnym úradom a vysetruje sa to ako vazobne vyšetrovanie. Chcem si ho vziat k sebe a mám pre jeho vychovu aj dobre podmienky. Súd mi určil vyzivne, ktoré som načas platil a stále som mal o neho záujem. Nepijem nefajčím chodím do práce. Zatiaľ čo viem ja ako otec mám pravo na neho ako matka, čiže akú šancu mám získať ho k sebe natrvalo lebo nechcem, aby mali skončil v detskom domove.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, ak Vám už bolo určené výživné na dieťa, znamená to, že súd určil, že dieťa je v starostlivosti matky. Na zmenu rozhodnutia musí nastať zmena pomerov. Ak nastala, potom máte možnosť získať dieťa do svojej starostlivosti. Musíte ale preukázať, že dieťa je u matky v ohrození, tak ako to tvrdíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Sme rozvedení 7 rokov a bývala manželka ma syna zvereného súdom od rozvodu. Pravidelne na neho platím a sme so synom v kontakte. Veľmi si ale nerozumieme, pretože exmanželka ma pred synom dlhodobo očierňuje a znevažuje. Zo syna sa za tých 7 rokov stalo úplne iné dieťa a je presným obrazom povahy matky. Problém je v tom, že už si s ním nevie rady ani exmanželka. Prerástol jej cez hlavu. Exmanželka si našla nového priateľa, s ktorým chce žiť, ale on nechce, aby u neho žil aj náš syn. Preto chce exmanželka dať žiadosť na súd, aby súd zveril syna do osobnej starostlivosti mne. Ja však toto odmietam a nechcem žiť v jednej domácnosti s mojim synom, ktorý je problematický. Moja otázka na Vás a prosba o odpoveď znie tak, či môže súd rozhodnúť o zverení 14 ročného dieťaťa do osobnej starostlivosti otca, ak otec s tým nesúhlasí a odmieta sa starať o dieťa, ktoré 7 rokov od rozvodu žilo s matkou. Ďakujem za Vašu skorú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, mali sme takýto podobný prípad, všetci navrhovali, aby dieťa bolo zverené otcovi, dokonca aj kolízna opatrovníčka a tiež sudkyňa tlačila na otca. Súd nakoniec rozhodol, že dieťa nepôjde k otcovi, zostalo s matkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť, s priateľkou sme sa po nezhodách rozišli, zobrala pár veci a deti a odišla ku kamarátke, kde bývajú v jednoizbovom byte s jej priateľom a asi 5ročným synom. Žili sme spolu 4roky, máme spolu trojročnú dcérku a ona ma 11 ročného syna z predchádzajúceho vzťahu. Chcel by som dcérku do vlastnej opatery, nakoľko sa bojím o jej výchovu a kvalitu života, keďže sa u nich často požíva alkohol a cigarety, pričom expriateľka ešte pred rokom užívala dvrdé drogy. Doteraz sme bývali u môjho otca v trojizbovom, rekonštruovanom byte, kde bývam doteraz. Expriateľka pracuje v obchodnom reťazci, pričom robieva od rana a domov chodieva až v noci, ja pracujem len od pondelka do piatku do 14:30. Chcel by som vedieť, ako by som mal postupovať, načo sa pripraviť a aké náklady by ma čakali, keďže priateľka sa dcéry nechce vzdať a bojím sa aj toho, že sa nedostaví na súd. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň Pokiaľ chcete dieťa do svojej opatery Je potrebné aby ste sa na to riadne pripravili. Bez pomoci advokáta ktorý má skúsenosti s konaniami o zverenie dieťaťa do opatery otca to otcovia obyčajne ťažko zvládnu sami. Skutočnosti, ktoré ste uviedli vo svojom e-maile môžu byť veľmi závažné. Pokiaľ sa matka nechce vzdať dcéry, bude to tvrdý boj. Matka nemá vytvorené dostatočné prostredie pre riadny vývoj dieťaťa. Na toto je potrebné poukazovať v súdnom konaní. Môžete požiadať o pomoc aj úrad práce sociálnych vecí a rodiny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť: Mám 13 ročnú dcérku, v máji 2018 bude mať už 14 rokov. V decembri 2017 som ju zverila do výchovy otca - sme rozvedeni od r. 2008 na základe Dohody manželov a zmenil sa aj pôvodný rozsudok. Urobila som tak na základe toho, že moja dcéra mala so mnou nezhody, nakoľko som príliš starostlivá a úzkostlivá mama a ona mala dojem, že jej u otca bude lepšie. Nakoľko bývame od seba viac ako 100 km, nebola možná delená starostlivosť kôli škole dcérky. Problém mám s tým, že dcérka pred odchodom ochorela a musí pravidelne užívať lieky a teraz vo februári ma mať kontrolné odbery. Lenže my s exmanželom vôbec nekomunikujeme - neviem, čo dcérka robí, nemôžem kontrolovať kde a kedy sa nachádza, nekontroluje jej lieky. Som zúfalá. Dcérka komunikuje ako typický puberťák, voláme a píšeme si každý deň, ale nechce hovoriť o tom čo jej je nepríjemné. Exmanžel ma dokonca inde trvalý pobyt ako dcérka - to môže, pred tým mala trvalý pobyt tam kde ja. Neviem čo môžem urobiť. Potrebujem nejakú radu ohľadne zdravotnej starostlivosti a celkovo ako ho mám donútiť riadne sa o ňu starať. On žije s priateľkou, ktorá nemá deti, a preto nemá s mojou dcérou dobrý vzťah. Ja a exmanžel mame 44 rokov. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2018)

Dobrý deň, pokiaľ je dcéra maloletá a otec si neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú priamo zo zákona o rodine, máte možnosť žiadať, aby dieťa bolo zverené do Vašej starostlivosti. Nakoľko však dcéra je už staršia, súd by určite zvažoval aj jej názor.

Druhá možnosť je, že sa obrátite na úrad práce, sociálnych veci a rodiny a požiadate ich pomoc s týmto problémom. Úrad práce môže vykonať dohľad nad dodržiavaním práv dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 2 ročného syna a jeho matka je chorá, má depresie a jej bratia drogujú a robia podvody. Matka môjho syna žije u svojej matky, syn ani nemá svoju postieľku. Čo mám urobiť, aby som získal syna do opatery ?

 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 29.12.2017)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

V uvedenej veci Vám odporúčame kontaktovať obratom orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým je príslušný úrad práce.

Podľa ust. zákona o rodine platí, že ak rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. 

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Vo veci môžete oznámiť stav starostlivosti dieťaťa resp. ak máte pochybnosti o úrovni zaobchádzania s maloletým a podmienkach jeho života aj cez linku na tejto stránke : http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/opatrenia-na-zabezpecenie-ochrany-zivota-zdravia-a-vyvinu-dietata/bezplatna-telefonicka-linka-pre-nahlasenie-zneuzivania-socialneho-systemu-a-zanedbavania-starostlivosti-o-deti..html?page_id=157191

 

Súčasne kontaktujte aj príslušný úrad práce, adresy nájdete tu :  http://www.upsvar.sk/urady-psvr/kontakty-a-uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=112524  a advokáta, ktorý podá návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia na zverenie maloletého do Vašej starostlivosti.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Prosím o radu pre môjho brata. S expriateľkou majú 2 ročného syna, pol roka si ho striedajú každé 3 dni, zdalo sa, že všetci sú takto spokojný, malý bol tak s matkou ako aj s otcom. Teraz si expriateľka premyslela, že malého mu viac nedá, dieťa potrebuje hlavne matku. Malý chodí do jasličiek, platia ich spolu, potom ho vyzdvihuje babka, dedko, kamarátka hocikto len nech to nemusí byt otec dieťaťa. Matka je každý deň do 19, 00h v robote malého vidí len večer, keď ide spať. Býva s malým u rodičov, v nevhodných podmienkach pre dieťa. Môj brat ma záujem o malého, ľúbi ho, učí ho nové veci, vie sa o neho postarať, musel to robiť, aj keď boli spolu nakoľko expriateľka bola nonstop v robote a ma nezáujem o dieťa. Malého len porodila. Malý ma u neho v rod.dome svoju izbu, hračky, ihrisko, svojho psíka. Bol sa poradiť na sociálke, kde mu povedali, že aj keď budú u matky štyria spať v jednej posteli bez elektriky aj tak matka je matka! Bol u mediatorky spísať dohodu ako si budú striedať malého, samozrejme, že ju nepodpísala. Chcel by dať na súd dohodu o predbežnom opatrení ale nevie aké výdavky ho čakajú? Koľko stojí súd? Na koho sa obrátiť ak sociálka nebola veľmi nápomocná. Stále tvrdia, že matka je matka! Všetky veci na oblečenie mu kupuje on lebo matka ho vždy doniesla špinavého v starom oblečení, povedala mu, že nech mu kúpi, tak mu musel od plienok až po bundy, čiapky topánky, papučky. Všetko kúpiť. Je z toho všetkého zúfalý, nevie čo ma robiť, keď všetkých otcov hádžu do jedného vreca. Keď náhodou mu ho po týždni dá tak malý je ako vymenený, nerozpráva, nepýta sa na WC, všetko odznova ho učíme. Pobyt u rodičov matky dieťaťa negatívne vplýva na vývoj dieťaťa a nemôžeme si pomôcť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2017)

Dobrý deň, otec by mal zakročiť. Ak mu vôbec nedáva dieťa, nech jej napíše niekoľko mailov alebo SMS správ, ktoré potom použije na súde. Váš brat môže podať návrh na neodkladné opatrenie, ktorým bude žiadať upraviť styk do času, keď súd nerozhodne. Pokiaľ ide o súdne konanie, na súde sa neplatí žiadny poplatok za úpravu práv a povinností k dieťaťu (toto konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku). Ak si však brat zvolí právneho zástupcu, tak ten ho bude stáť peniaze. Nech si nájde dobrého advokáta, pretože ten mu vyhrá oveľa viac ako priemerný alebo slabší advokát. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť. Mám 15mesačného syna, a o mesiac by sa mi mala narodiť mala dcérka. Ale s mojou ex priateľkou sme sa rozišli, a ona chce odomňa pýtať výživné, tak ma udala, takže ma čaká súd. Ja by som chcel malého syna, aby zverili mi do opatery, ale ex priateľka s tým nesúhlasí. Podľa Vás kebyže idem s tým na súd, tak by mi ho zverili? Expriateľka býva u svojej starkej, a v jednej izbe spí spolu so svojou matkou a so svojim bratom v jednej izbe. Každý mesiac má dlžoby na obecnom úrade, kvôli čomu jej materská chodila na obecný pol roka a sťahovali jej dlh. V zime nemali kúrenie kvôli čomu syn aj dostal zápal pľúc. Ja, som zamestnaný a bývam v podnájme v 2 izbovom bite. A strašne by som chcel svojho syna pri mne. Moja matka by mi pomáhala, keďže býva v tej istej obci, a moja matka má zverenú aj 1 vnučka, čo by súd mohol vidieť, že je vzorová stará matka, aspoň si to myslím ja. Tak čakám na Vašu odpoveď, vopred ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, máte šancu, aby Vám súd zveril dieťa , aleetko to čo tvrdíte musíte preukázať. 

Nie je to jednoduché zveriť tak malé dieťa otcovi, najmä ak je kojené. Určite by som do toho zapojil aj úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Aby tam šli a skontrolovali jej životné podmienky a prostredie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som otec dcéry, ktorá ma 1, 5 roka. S jej matkou sme bývali spolu v Rakúsku. Po rozchode išla preč a teraz býva s dcérou v Rakúsku, len na inej adrese. Malá má slovenské občianstvo, ale narodila sa v Rakúsku a jej matka poberá materskú aj rod. prídavky z Rakúska. Zobratí sme neboli. Malá nie je zverená nikomu. Chcem dosiahnuť zverenie malej do mojej osobnej starostlivosti. Môžem si podať na súd na Slovensku? Aj ja, aj matka dcéry máme slovenské trvalé pobyty.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Odpovedá: Advokát (Nitra) (odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň. Na to, aby ste mohli návrh na úpravu rodičovských práv a povinností podať na Slovensku je potrebné, aby malo dieťa obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky. V danej veci sa totiž vyskytuje cudzí prvok, a preto je potrebné aplikovať normy medzinárodného práva súkromného a procesného. Relevantnou normou je pritom čl. 8 ods. 1 nariadenia Brusel II bis, podľa ktorého platí, že: „Súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania.“

Pokiaľ ide o pojem „obvyklý pobyt dieťaťa“, z judikatúry súdneho dvora vyplýva, že obvyklý pobyt dieťaťa musí byť určený na základe súhrnu osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu. Okrem fyzickej prítomnosti dieťaťa v členskom štáte musia byť zohľadnené ďalšie faktory, z ktorých je možné vyvodiť, že táto prítomnosť nemá dočasný alebo príležitostný charakter a že pobyt dieťaťa odzrkadľuje istú mieru začlenenia do sociálneho a rodinného prostredia. Do úvahy treba vziať najmä trvanie, pravidelnosť, podmienky a dôvody pobytu na území členského štátu, štátnu príslušnosť a presťahovanie rodiny do tohto štátu, miesto a podmienky školskej dochádzky, jazykové znalosti a rodinné a sociálne väzby dieťaťa v danom štáte. (C – 523/07, bod 37- 39).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk