Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa do opatery otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Dobrý deň. Chcem vedieť, ako je to so zverením dieťaťa do opatery otca. Môj päť ročný syn býva u mojej bývalej priateľky, ktorá má rodinné problémy so svojimi rodičmi, u ktorých býva aj s mojim synom. Tieto ich problémy by som chcel vyriešiť tak, že si chcem zobrať môjho syna k sebe (nakoľko to psychicky nevplýva dobre na päť ročné dieťa). Keďže je syn zverený matke, tak by som sa chcel spýtať, či je možné súdnom cestou a cez kurátorku vybaviť, aby nejaký čas býval u mňa (napr. 3 mesiace). Chcel by som to mať vybavené právne a na papieri, keďže neviem ako by to bolo aj s výživným, ktoré jej posielam. Je možné zverenie dieťaťa do opatery otca?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

Dobrý deň

 

Pokiaľ ide o zverenie dieťaťa do opatery otca (teda právo otca na dieťa), tak na dieťa máte rovnaké právo ako matka. Ak dieťa vyrastá v prostredí, ktoré mu neprospieva je to dôvod na zmenu zverenia (ak už bolo dieťa zverené súdom matke).

 

Právo otca na dieťa je rovnaké ako právo matky na dieťa. Obaja rodičia sú rovnocenní. Často sa otcovia vzdajú skôr, ako začnú o dieťa bojovať. Po prijatí striedavej starostlivosti do nášho právneho poriadku sa postavenie otcov zlepšilo. Ak je otec schopný sa o dieťa postarať, nie je dôvod mu obmedzovať právo pôsobiť svojou výchovou na dieťa v širšom rozsahu ako je len víkend.

 

Ako postupovať?

 

Pokúste sa o zverení dieťaťa dohodnúť s bývalou priateľkou najskôr mimosúdne. Môžete jej napríklad navrhnúť, že pokým si nevyrieši svoje rodinné problémy, bude Vaše spoločné dieťa u Vás. Samozrejme s tým nemusí súhlasiť, ak jej nejde o dieťa samotné.

 

Vo svojej otázke nepíšete, či bolo výživné určené súdom, pokiaľ áno, tak dočasné zverenie dieťaťa (bez rozhodnutia súdu) nie je dôvodom na to, aby ste prestali platiť výživné. Je to možné iba ak by ste sa s matkou na tom dohodli. Niekedy to rodičia robia tak, že si dajú potvrdenie, že výživné za určité obdobie bolo druhému rodičovi zaplatené (ak majú výživné určené súdom). Ak by ste nemali potvrdenie o tom, že ste zaplatili výživné, potom v prípade nezhody s bývalou priateľkou, by ste boli v nevýhodnej pozícii práve Vy, najmä ak výživné na dieťa bolo určené súdom.

 

Ak by súd rozhodoval v minulosti o tom, že dieťa bude zverené matke, potom zverenie dieťaťa do opatery otca rozhodnutím súdu by bolo možné iba v prípade, ak by bola zmena pomerov podstatná.  Súd vtedy zisťuje aj stanovisko matky.  Ak by súd ešte nerozhodoval o zverení dieťa do opatery niektorého z rodičov, potom by to bolo jednoduchšie.

 

To, či súd zverí dieťa otcovi alebo matke závisí od množstva okolností, ktoré existovali aj pred samotným rozhodovaním súdu a v jeho čase. Zverenie dieťaťa do opatery otca nie je zasa až také jednoduché a často sa na Slovensku stretávame s tým, že dieťa je skôr zverené matke ako otcovi. Pramení to z histórie na Slovensku. Otcovia si však niekedy za to môžu sami, pretože sa vzdajú sami bez boja. Štatisticky je to veľký nepomer medzi tým, či sa zverí dieťa otcovi alebo matke (v neprospech otcov).

 

Vo Vašom prípade môžete podať návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností a žiadať zveriť dieťa do opatery otca. V nasledujúcom konaní by ste však museli preukázať, že zverenie dieťaťa do starostlivosti otca bude v záujme dieťaťa (nakoľko v súčasnom prostredí sa necíti dobre, nezhody v rodine na neho majú zlý psychický vplyv a pod.).

 

Bude to však veľmi problematické. Dôležité je aj to, kedy naposledy súd rozhodoval a kde vtedy matka s dieťaťom žila a či už vtedy mala problémy s rodičmi a najmä aká zmena pomerov odvtedy nastala. Myslím si však, že ak je situácia na strane matky pre dieťa nevyhovujúca, je to dôvod na to, aby sa pôvodné rozhodnutie zmenilo.  Pokiaľ sa prostredie pre dieťa u Vašej bývalej priateľky nezlepší, môže byť dieťa s Vami. Treba tiež vedieť, že súd Vám nezverí dieťa do starostlivosti iba na určité obdobie.

 

Neodkladné opatrenie pri práve otca na dieťa? 

 

Riešenie, ktoré by pripadalo do úvahy vo Vašej veci je podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a súčasne podanie návrhu na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností (ak už súd vo veci zverenia dieťaťa do opatery rodiča rozhodoval). V tomto návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia by ste žiadali o zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti ako otca dieťaťa z vyššie uvedených dôvodov a to na čas, dokým súd nerozhodne vo veci samej, teda o návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností.

 

Môže nastať aj situácia, že by Vám súd zveril dieťa neodkladným opatrením a vo veci samej by Váš návrh zamietol a dieťa by sa tak vrátilo do starostlivosti matky. Matka môže totiž vytvoriť v čase rozhodovania súdu takú situáciu, že bude všetko v poriadku. 

 

Najvhodnejšie by bolo ak by ste žiadali zveriť maloleté dieťa do svojej starostlivosti (natrvalo), nakoľko pobyt u matky a jej rodičov na neho negatívne vplýva a domáhať sa tohto zverenia súdnou cestou (návrhom na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností a návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia o zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti). Súd bude čakať na stanovisko matky k tomuto Vášmu návrhu.

 

Na zverenie dieťaťa do Vašej opatery ako otca dieťaťa je potrebné sa dôkladne pripraviť, preto bez porady s advokátom to bude veľmi ťažké, ak nemáte skúsenosti s takýmito konaniami. 

Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, Vám prajem, chcem sa spýtať, keď môj priateľ chce si zobrať do starostlivosti svoje dieťa čo potrebuje najprv spraviť, lebo matka dieťaťa nechce svoje vlastne dieťa vyhodila ho z domu nakoľko, že ma len 10r.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak sa 10 ročné dieťa ocitlo v situácie, že matka o neho nechce (alebo nevie) postarať, v prvom rade je potrebné konať fakticky. Čo najskôr vziať dieťa k sebe a starať sa o neho. Dieťa nemôže zostať bez starostlivosti. Následne je možné po právnej stránke riešiť úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Zo zákona však platí, že ak rodičovské práva a povinnosti nevykonáva jeden rodič, má ich vykonávať druhý rodič.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať na čo ma nárok otec ak mu bolo zverené dieťa do neodkladnej starostlivosti a čaká na súd na zverenie do úplnej starostlivosti a zatiaľ nepoberá na dieťa nič.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak je dieťa vo faktickej starostlivosti otca, matka by mala začať platiť výživné na dieťa. Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu totiž vzniká už narodením dieťaťa a ak rodičia nevykonávajú osobnú starostlivosť o dieťa (čim by plnili svoju vyživovaciu povinnosť), tak ju musia plniť vo forme peňažného plnenia. Hoci súd bude rozhodovať o výške výživného, samotný nárok na výživné existuje aj bez súdneho rozhodnutia a matka by mala platiť aspoň nejakú sumu, kým jej súd presne určí v akej výške bude platiť výživné. Rovnako tak prídavky na dieťa by ste mali poberať Vy, nakoľko deti sú vo Vašej osobnej starostlivosti.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať aké mám práva a povinosti ohľadom maloletej dcéry.

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)Chcem sa opýtať. Som rozvedený s manželkou máme maloletu dceru ma 12 rokov
ale je chorá ma DMO. Tento týždeň manželka zomrela. Chcel by som do opatery
svoju dceru, aké mám práva.
Prosím vás poraďte mi.


Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
dcéru si môžete zobrať, ak nebola súdom niekomu inému zverená do náhradnej osobnej starostlivosti. Po smrti manželky (ak bola dcéra zverená jej) ste Vy ako rodič ten, kto má právo mat dieťa v opatere a starostlivosti.

Ak by ste to chceli prediskutovať cez telefón, tu je odkaz na formulár:

https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, som otcom 3, 5 ročnej cery. Bývalou partnerkou sme sa dohodli na striedavej starostlivosti bez súdu. Zatiaľ to funguje. Ale moja bývala vedie čudný život od vtedy čo nie sme spolu má veľa partnerov, ktorí sú všetci alkoholici alebo drogovo závislí ľudia. Bojím sa, že sa niečo môže stať melej alebo to bude mať zllývplyv na jej duševý vývin. Ako by som mal postupovať ? Ladislav

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 15.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte len ústnu dohodu o striedavej starostlivosti. V zmysle ust. zákona o rodine platí, žepredmenté dohody musiať mať písomnú formu a musia byť schválené súdom, inak sú právne nevykonateľné a teda pre prípad nezhôd by ste sa nemohli domáhať ochrany na súde.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta pre bližšie vysvetlenie a ozrejmenie konkrétnych okolností a to aj s tým, aby maloletá bola prípadne zverená do Vašej výlučnej starostlivosti ako otca maloletej.

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môj brat je rozvedený a chce, aby mu súd pridelil úplnú starostlivosť o 11 ročného syna. Momentálne majú súdom nariadenú striedavú starostlivosť (2 týždne u matky, 2 týždne u otca), ktorá sa ale nedodržuje - chlapec k matke nechce ísť po minulých zlých skúsenostiach so starostlivosťou svojej matky. Bývala manželka ma totižto priateľa (kvôli tomu sa brat so ženou aj rozviedol - našla si priateľa), s ktorým majú mesačnú dcéru. Matka berie všelijaké lieky, neuznáva klasickú lekársku starostlivosť - chlapec aj preto nebol Zaočkovaný na bežne ochorenia. Otec to nechcel nechať len tak a so súhlasom matky chlapca postupne dáva zaočkovať. V domácnosti matky žije aj chlapcova babka, ktorá mala v minulosti spolu s jeho matkou na chlapca zlý vplyv - kričali po ňom, nikam nechodili na výlety, bol ovplyvňovaný aj ostatnými členmi matkinej rodiny. Proste chlapec sa tam mal zle, stále sa sťažoval otcovi, čo mu robia.
Teraz býva chlapec spolu s otcom u rodičov otca. Ma tam kamarátov, každý víkend chodia do prírody alebo bicyklujú, na dvore hrajú hokej a spolu s otcom majú veľa iných záľub. Chlapec ma rad aj rodičov otca, ktorí im pomáhali a stále aj pomáhajú preklenúť stres z rozvodu - hlavne chlapcovi. Chlapec nebol už rok u matky - nechce tam ísť po minulých zlých skúsenostiach. Už nemá 5 rokov a vie, čo je dobre a čo je zle.
Viete mi napísať, čo sa dá robiť ak bude súd trvať natom, aby striedavá starostlivosť bola dodržiavaná?
Chlapec už teraz plače, že tam nechce ísť lebo už vie čo ho tam zasa čaká.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 13.01.2022)

Dobrý deň, v otázke ste opísali skutkový stav, z ktorého vyplýva, že maloletý nebol u matka jeden celý kalendárny rok. Uvádzame, že ak by bolo prianím matky, aby došlo k naplneniu rozsudku súdu o striedavej starostlivosti, mohla sa cestou súdu domáhať nariadenia výkonu rozhodnutia. Preto usuidzujeme, že matke tento stav vyhovuje a zrejme je s ním aj uzrozumená.

Na základe vyššie uvedeného odporúčam otcovi maloletého, aby podal návrh na súd na zmenu rozsudku s tým, aby maloletého zveril do jeho osobnej starostlivosti a upravil styk maloletého s matkou.

Na spísanie návrhu na súd odporúčm kontaktovať advokáta. Podporné pre  rozhodnutie súdu by bol aj posudok psychológa, ktorý by ste k samotnému návrhu na súd priložili.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať dcéra bola zverená do mojej výchovy a otec len platí výživné. Teraz má 18 rokov a chcem vedieť, či môžem požiadať súd do jeho opatery. Ja som u priateľa, a dcéra je v byte sama. Čo by ste mi poradili ako to vyriešiť? Ďakujem za odpoveď. Oľga

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 04.09.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že dcéra dosiahla plnoletosť, je bezpredmetné, aby ste Vy ako matka požiadali súd o zverenie do starostlivosti otca. Je to vec dohody s plnoletou dcérou u koho bude bývať, či u otca alebo matky.

Vzhľadom na okolnosť, že dcéra dosiahla plnoletosť, otec môže výživné posielať priamo na jej bankový účet. Nepotrebuje k tomu žiadne súdne rozhodnutie alebo Váš súhlas ako matky, neporuší tým žiadny zákon. Pokiaľ ide o samotné výživné na plnoleté dieťa, o toto musí požiadať dcéra sama cestou súdu.

Inou, jednoduchšou možnosťou je, aby ste sa písomne dohodli s dcérou na výške výživného a túto dali na schválenie na súd, kde Vy ako matka budete vystupovať ako povinná k plneniu vyživovacej povinnosti.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Môže mi partner odobrať deti mimosúdne len cez vyjadrenie právnika, ktorý nemá žiadne podklady od sociálnej pracovníčky, ani len hlásenie na polícii, že sú deti nie v poriadku?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 16.07.2021)

Dobrý deň,
jediným orgánom, ktorý môže rozhodnúť o tom, že sa Vám deti odoberajú zo starostlivosti je súd. Ak Vás otcov právnik vyzýva, nemôžu nasilu, svojvoľne vziať Vám deti.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
dcérky boli zverené manželovi. Kvôli manželovi som sa ocitla dvakrát na psychiatrii, čo bola nevýhoda pri rozvode. Rozviedli nás v marci, dohodli sme sa, že dcérky budem mať cez víkendy. Vôbec to ex manžel nedodržiava. O deti som sa vzorne starala od narodenia až do teraz, márne. Veľmi ich ľúbim, keď spolu voláme plačú, chybám im, chcú byť so mnou. Nemôžem si pomôcť, nedvíha telefón, nechce mi ich dávať, robí naprieky. Prosím Vás o pomoc.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 15.07.2021)

Dobrý deň,

kľúčové je, či ste súdnym rozhodnutím mali upravený styk s Vašimi dcérkami, alebo súd rozhodol tak, že styk neupravil. Spomenuli ste dohodu, podľa ktorej ste mali mať dcérky cez víkendy. Ak išlo len o dohodu medzi vami dvoma, bez toho aby súd túto dohodu rozhodnutím schválil, potom platí, že v prípade, ak sa ako rodičia neviete dohodnúť o výkone práv a povinností, rozhodne súd. V tomto prípade teda podajte návrh na úpravu styku na príslušný súd. Opíšte skutkové okolnosti, tiež že deti ľúbite a si navzájom chýbate. V návrhu okrem iného uveďte tiež ako si úpravu styku viete predstaviť, teda s presným uvedením časového rozpätia. 

V prípade, že súd rozhodnutím schválil rodičovskú dohodu, podľa ktorej ste mali upravený styk s dcérkami, a otec detí nedodržiava súdom schválenú dohodu, môžete podať návrh na výkon tohto rozhodnutia. V tomto prípade je otec viazaný rozhodnutím súdu, a nemôže Vám svojvoľne brániť a upierať právo styku s Vašimi dcérkami.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcem podať žiadosť o zverenie dvoch deti do starostlivosti. Ich matka ma problémy, ktoré si musí vyriešiť. Ale, keďže neviem, čo ju môže napadnúť, chcem sa o deti starať ako doteraz ja a chcem ich mať vo výhradnej starostlivosti. Viete mi poradiť ako ma vyzerať žiadosť o zverenie dieťaťa do výhradnej starostlivosti? Nájdem predlohu niekde na internete? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
na internete nájdete mnohé vzory. Z návrhu musí byť hlavne zrejmé, že prečo navrhujete deti zveriť do Vašej osobnej starostlivosti. Súd totiž pri rozhodovaní prihliada na najlepší záujem detí. Tzn. že z návrhu musí vyplývať, že pre deti bude najlepšia Vaša osobná starostlivosť, dokážete sa o ne starať, sú u Vás v bezpečí a uviesť aj základné problémy na strane matky, ktorá sa o deti nevie v súčasnosti adekvátne postarať.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj brat je v situácii, že žije s priateľkou. Majú syna, ktorý má rok a pol, lenže jej už predtým vzali deti a kvôli tomu je teraz pod drobnohľadom socialky. Nevyzerá to dobre, a preto sa chcem spýtať, či by bolo možné, aby zverili malého do osobej starostlivosti môjmu bratovi, teda jeho otcovi. A ako ma postupovať ak sa s ňou nedohodne mimosúdne? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 07.05.2021)

Dobrý deň,
pri maloletých deťoch platí, že ak jeden z rodičov nevie alebo nechce vykonávať rodičovské práva a povinnosti, automaticky, zo zákona ich vykonáva druhý rodič. Ak sa matka správa tak, že ohrozuje dieťa, nebude umiestnené do detského domova, ak je otec schopný sa o neho postarať. Samozrejme tu bude dôležité to, či žijú spolu alebo nie. Ak je situácia naozaj vážna a matka ohrozuje svojím prístupom zdravie dieťaťa, nečakajte kým sociálka začne konať. Nech podá otec už skôr návrh na zverenie maloletého dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti, aby sa predišlo ohrozeniu zdravia maloletého dieťaťa.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by so vedieť, či môže otec žiadať o zverenie dieťaťa do starostlivosti, ak pracuje v zahraničí, nežijeme spolu, ani nie sme manželia. On býva u svojej matky, ktorá ma problém s alkoholom dieťa odmieta chodiť ku jeho matke a v poslednej dobe odmieta komunikovať aj s otcom.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,
podať takýto návrh na súd môže, ale s ohľadom na Vami uvádzané skutočnosti takmer určite nebude úspešné. Súd by v tomto prípade totiž zisťoval aj to, či bude s dieťaťom žiť v zahraničí alebo na Slovensku. Ak v zahraničí, či dieťa pozná cudzí jazyk, či tam bude chodiť do školy... V prípade, že dieťa je už dlhé roky vo Vašej osobnej starostlivosti, je málo pravdepodobné (ak na Vašej strane nie sú závažné nedostatky v starostlivosti), že by súd rozhodol o inej starostlivosti, než starostlivosti matky.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, mám novorodenca, ale moja bývala priateľka nechce aby som bol otcom papieri. A nechce mi ho ani ukázať. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň,
v takom prípade je potrebné na súd podať najprv na určenie otcovstva k dieťaťu. Svojich rodičovských práv sa môžete domáhať až po tom, ako budete zapísaný v rodnom liste dieťaťa ako otec. V rámci konania o určenie otcovstva je možné zároveň upraviť výkon rodičovských práv a povinností, resp. sa na nich s matkou dohodnúť. Ak matka bude v konaní tvrdiť, že nie ste otcom dieťaťa, bude súdom nariadené znalecké dokazovanie formou DNA testov.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Rozišiel som sa s priateľkou, s ktorou som bol 11 rokov. Našla si nového, ktorý v minulosti pil tak, že museli ho prevážať do nemocnice. Máme 2 deti chlapcov 8 a 3 roky. Je dlhodobo nezamestnaná a nestará sa o domácnosť. Všetko som robil ja. O deti sa stará, ale to je všetko. Býva u matky, ktorá je invalidná. So sestrou a jej dvoma deťmi. Tiež rozvedenou. A volá si tam frajerov. Každé dieťa má s iným. Ďalej svokrin brat, ktorý je silný alkoholik. Čiže 8 ľudí v štvor-izbovom znečistenom dome s troma mačkami a psom. Ešte sme sa nesúdili, ale chcem sa súdiť s ňou ja a chcem deti ja. Ako mám postupovať a aké mám šance? Starší syn povedal, že by chcel byť so mnou ale bojím sa, že by ho manipulovala proti mne. Bývali by sme s mojim otcom u neho v 3 izbovom čistom byte zatiaľ kým by som kúpil nám. Len musím čakať ešte 3 roky lebo som mal problém v minulosti so splácaním úveru a som v zozname neplatičov ešte. Ďalej moja ex trpí sklerózou multiplex čo môže spôsobovať jej nekontrolovateľne správanie. Ja nepijem nefajčím. Som zamestnaný. Zamestnávateľ tvrdí, že patrím medzi najlepších zamestnancov a som veľmi zodpovedný človek. Chcem len deti nič viac ani výživné. Ešte raz ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, súd rozhodne tak, aby vzal do úvahy najlepší záujem maloletých detí. Súd bude prostredníctvom kolízneho opatrovníka zisťovať Vaše výchovné prostredie a tiež výchovné prostredie matky. Z opisu uvedeného vo Vašej otázky sa javia byť podmienky na osobnú starostlivosť lepšie splnené u Vás, avšak súd bude vykonávať komplexné dokazovanie. Rovnako vzhľadom na vek staršieho dieťaťa zaváži u súdu aj to, ako sa dieťa vyjadrí, či bude chcieť byť s Vami alebo s matkou. Pre súd je názor dieťaťa veľmi dôležitý. Kým bude podaný návrh na zverenie maloletých detí do Vašej osobnej starostlivosti, je vhodné stráviť s deťmi čo najviac času, čo Vám matka a tiež pracovná vyťaženosť umožní. Čím viac času budete totiž tráviť s deťmi, súd bude mať viac za preukázané, že sa o deti viete a chcete postarať. Ak nebudete javiť záujem o deti, súd si to vyloží tak, že návrh podávate iba účelovo. Čo sa týka zdravotného stavu matky maloletých detí, ide o závažnú diagnózu, ktorá však nie je vždy dôvodom na odobratie detí rodičovi. Ak je však medikamentózne liečená, prípadne sledovaná, môže to na súde zavážiť.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom mojej 10 mesačnej dcérky. Akú mám šancu na zverenie do os. starostlivosti? Bývali sme v podnájme v byte no veľmi často, keď som prišiel z práce bola matka dieťaťa pod vplyvom alkoholu a následne robila bordel. Hocikedy chodila aj po tme po vonku s malou a samozrejme pod vplyvom. Už som mal toho dosť tak sme sa presťahovali do rodinného domu ku mojim rodičom, myslel som, že to bude lepšie a uvedomí sa no nestalo sa tak. Dosť často zase chodila ku sestre s tým, že príde v pohode, že sa nemám báť samozrejme nestalo sa tak. Vždy, keď tam šla tak sa opila a ku malej neprišla, niekedy aj 2 dni. Mobil vypnutý. Žiadne, že ako sa ma malinká atď. Žiadny záujem. Dosť často máva takéto dni. Tak akú mám šancu dostať malú do osobnej starostlivosti. Podmienky v dome ma kráľovské. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, súd v rámci rozhodovania o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov posudzuje každý prípad individuálne a komplexne. Súd rozhodne tak, aby to bolo v záujme maloletého dieťaťa. Je ťažké posúdiť ako vážna je situácia s matkou dieťaťa. Skutočnosti uvedené vo Vašej otázke však môžu odôvodniť zverenie maloletého dieťaťa Vám, ako otcovi, a to najmä v prípade, ak je starostlivosť z Vašej strany bez problémov zabezpečovaná, matka svoju závislosť nelieči... Rozhodovanie súdov o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov býva dlhým procesom, v rámci ktorého sa môžu jednotlivé skutkové okolnosti meniť. Je však možné zároveň tiež skonštatovať, že určite nie je v záujme dieťaťa, aby bolo v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý požíva alkohol, svoju závislosť nelieči a neprejavuje opravdivý záujem o dieťa. Kým sa však rozhodnete túto situáciu riešiť súdnou cestou, kontaktujte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby o tejto situácii mali vedomosť a v prípade, ak nastane potreba urgentného rozhodovania aj z ich pohľadu, aby sa vedeli rozhodnúť s ohľadom na tieto informácie.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý. Poprosím Vás o radu ako postupovať, keď chcem, aby môj syn bol súdom zverený do mojej starostlivosti. Matka, keď príde s práce domov mobil do ruky a nestará sa. Bývame v spoločnej domácnosti, ale byt patrí mne. Spolu už nevychádzame dobre už asi 1, 5 roka. A našla si nového partnera s ktorým sa stretáva. Podotýkam, že to je jej tretie dieťa a každé ma iného otca. Spoločne financie nemáme a ani spolu intímne nežijeme. Ona bývanie zatiaľ nemá ale som jej povedal nech si ho hľadá. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

v prípade, ak chcete, aby bol syn zverený do Vašej výhradnej osobnej starostlivosti, potom je potrebné podať na súd návrh. Súd posúdi Vašu situáciu, najmä s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa a podľa toho rozhodne, či je, alebo nie je potrebné rozhodovať o osobnej starostlivosti, prípadne styku.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, zaujíma ma akú šancu mám získať syna do svojej opatery. Matka so svojim druhom tyrali môjho syna, na ktorú bolo podané trestné oznámenie sociálnym úradom a vysetruje sa to ako vazobne vyšetrovanie. Chcem si ho vziat k sebe a mám pre jeho vychovu aj dobre podmienky. Súd mi určil vyzivne, ktoré som načas platil a stále som mal o neho záujem. Nepijem nefajčím chodím do práce. Zatiaľ čo viem ja ako otec mám pravo na neho ako matka, čiže akú šancu mám získať ho k sebe natrvalo lebo nechcem, aby mali skončil v detskom domove.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, ak Vám už bolo určené výživné na dieťa, znamená to, že súd určil, že dieťa je v starostlivosti matky. Na zmenu rozhodnutia musí nastať zmena pomerov. Ak nastala, potom máte možnosť získať dieťa do svojej starostlivosti. Musíte ale preukázať, že dieťa je u matky v ohrození, tak ako to tvrdíte.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Sme rozvedení 7 rokov a bývala manželka ma syna zvereného súdom od rozvodu. Pravidelne na neho platím a sme so synom v kontakte. Veľmi si ale nerozumieme, pretože exmanželka ma pred synom dlhodobo očierňuje a znevažuje. Zo syna sa za tých 7 rokov stalo úplne iné dieťa a je presným obrazom povahy matky. Problém je v tom, že už si s ním nevie rady ani exmanželka. Prerástol jej cez hlavu. Exmanželka si našla nového priateľa, s ktorým chce žiť, ale on nechce, aby u neho žil aj náš syn. Preto chce exmanželka dať žiadosť na súd, aby súd zveril syna do osobnej starostlivosti mne. Ja však toto odmietam a nechcem žiť v jednej domácnosti s mojim synom, ktorý je problematický. Moja otázka na Vás a prosba o odpoveď znie tak, či môže súd rozhodnúť o zverení 14 ročného dieťaťa do osobnej starostlivosti otca, ak otec s tým nesúhlasí a odmieta sa starať o dieťa, ktoré 7 rokov od rozvodu žilo s matkou. Ďakujem za Vašu skorú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, mali sme takýto podobný prípad, všetci navrhovali, aby dieťa bolo zverené otcovi, dokonca aj kolízna opatrovníčka a tiež sudkyňa tlačila na otca. Súd nakoniec rozhodol, že dieťa nepôjde k otcovi, zostalo s matkou.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť, s priateľkou sme sa po nezhodách rozišli, zobrala pár veci a deti a odišla ku kamarátke, kde bývajú v jednoizbovom byte s jej priateľom a asi 5ročným synom. Žili sme spolu 4roky, máme spolu trojročnú dcérku a ona ma 11 ročného syna z predchádzajúceho vzťahu. Chcel by som dcérku do vlastnej opatery, nakoľko sa bojím o jej výchovu a kvalitu života, keďže sa u nich často požíva alkohol a cigarety, pričom expriateľka ešte pred rokom užívala dvrdé drogy. Doteraz sme bývali u môjho otca v trojizbovom, rekonštruovanom byte, kde bývam doteraz. Expriateľka pracuje v obchodnom reťazci, pričom robieva od rana a domov chodieva až v noci, ja pracujem len od pondelka do piatku do 14:30. Chcel by som vedieť, ako by som mal postupovať, načo sa pripraviť a aké náklady by ma čakali, keďže priateľka sa dcéry nechce vzdať a bojím sa aj toho, že sa nedostaví na súd. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň Pokiaľ chcete dieťa do svojej opatery Je potrebné aby ste sa na to riadne pripravili. Bez pomoci advokáta ktorý má skúsenosti s konaniami o zverenie dieťaťa do opatery otca to otcovia obyčajne ťažko zvládnu sami. Skutočnosti, ktoré ste uviedli vo svojom e-maile môžu byť veľmi závažné. Pokiaľ sa matka nechce vzdať dcéry, bude to tvrdý boj. Matka nemá vytvorené dostatočné prostredie pre riadny vývoj dieťaťa. Na toto je potrebné poukazovať v súdnom konaní. Môžete požiadať o pomoc aj úrad práce sociálnych vecí a rodiny.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť: Mám 13 ročnú dcérku, v máji 2018 bude mať už 14 rokov. V decembri 2017 som ju zverila do výchovy otca - sme rozvedeni od r. 2008 na základe Dohody manželov a zmenil sa aj pôvodný rozsudok. Urobila som tak na základe toho, že moja dcéra mala so mnou nezhody, nakoľko som príliš starostlivá a úzkostlivá mama a ona mala dojem, že jej u otca bude lepšie. Nakoľko bývame od seba viac ako 100 km, nebola možná delená starostlivosť kôli škole dcérky. Problém mám s tým, že dcérka pred odchodom ochorela a musí pravidelne užívať lieky a teraz vo februári ma mať kontrolné odbery. Lenže my s exmanželom vôbec nekomunikujeme - neviem, čo dcérka robí, nemôžem kontrolovať kde a kedy sa nachádza, nekontroluje jej lieky. Som zúfalá. Dcérka komunikuje ako typický puberťák, voláme a píšeme si každý deň, ale nechce hovoriť o tom čo jej je nepríjemné. Exmanžel ma dokonca inde trvalý pobyt ako dcérka - to môže, pred tým mala trvalý pobyt tam kde ja. Neviem čo môžem urobiť. Potrebujem nejakú radu ohľadne zdravotnej starostlivosti a celkovo ako ho mám donútiť riadne sa o ňu starať. On žije s priateľkou, ktorá nemá deti, a preto nemá s mojou dcérou dobrý vzťah. Ja a exmanžel mame 44 rokov. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 05.02.2018)

Dobrý deň, pokiaľ je dcéra maloletá a otec si neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú priamo zo zákona o rodine, máte možnosť žiadať, aby dieťa bolo zverené do Vašej starostlivosti. Nakoľko však dcéra je už staršia, súd by určite zvažoval aj jej názor.

Druhá možnosť je, že sa obrátite na úrad práce, sociálnych veci a rodiny a požiadate ich pomoc s týmto problémom. Úrad práce môže vykonať dohľad nad dodržiavaním práv dieťaťa.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 2 ročného syna a jeho matka je chorá, má depresie a jej bratia drogujú a robia podvody. Matka môjho syna žije u svojej matky, syn ani nemá svoju postieľku. Čo mám urobiť, aby som získal syna do opatery ?

 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 29.12.2017)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

V uvedenej veci Vám odporúčame kontaktovať obratom orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým je príslušný úrad práce.

Podľa ust. zákona o rodine platí, že ak rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. 

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Vo veci môžete oznámiť stav starostlivosti dieťaťa resp. ak máte pochybnosti o úrovni zaobchádzania s maloletým a podmienkach jeho života aj cez linku na tejto stránke : http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/opatrenia-na-zabezpecenie-ochrany-zivota-zdravia-a-vyvinu-dietata/bezplatna-telefonicka-linka-pre-nahlasenie-zneuzivania-socialneho-systemu-a-zanedbavania-starostlivosti-o-deti..html?page_id=157191

 

Súčasne kontaktujte aj príslušný úrad práce, adresy nájdete tu :  http://www.upsvar.sk/urady-psvr/kontakty-a-uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=112524  a advokáta, ktorý podá návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia na zverenie maloletého do Vašej starostlivosti.

 

 

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Prosím o radu pre môjho brata. S expriateľkou majú 2 ročného syna, pol roka si ho striedajú každé 3 dni, zdalo sa, že všetci sú takto spokojný, malý bol tak s matkou ako aj s otcom. Teraz si expriateľka premyslela, že malého mu viac nedá, dieťa potrebuje hlavne matku. Malý chodí do jasličiek, platia ich spolu, potom ho vyzdvihuje babka, dedko, kamarátka hocikto len nech to nemusí byt otec dieťaťa. Matka je každý deň do 19, 00h v robote malého vidí len večer, keď ide spať. Býva s malým u rodičov, v nevhodných podmienkach pre dieťa. Môj brat ma záujem o malého, ľúbi ho, učí ho nové veci, vie sa o neho postarať, musel to robiť, aj keď boli spolu nakoľko expriateľka bola nonstop v robote a ma nezáujem o dieťa. Malého len porodila. Malý ma u neho v rod.dome svoju izbu, hračky, ihrisko, svojho psíka. Bol sa poradiť na sociálke, kde mu povedali, že aj keď budú u matky štyria spať v jednej posteli bez elektriky aj tak matka je matka! Bol u mediatorky spísať dohodu ako si budú striedať malého, samozrejme, že ju nepodpísala. Chcel by dať na súd dohodu o predbežnom opatrení ale nevie aké výdavky ho čakajú? Koľko stojí súd? Na koho sa obrátiť ak sociálka nebola veľmi nápomocná. Stále tvrdia, že matka je matka! Všetky veci na oblečenie mu kupuje on lebo matka ho vždy doniesla špinavého v starom oblečení, povedala mu, že nech mu kúpi, tak mu musel od plienok až po bundy, čiapky topánky, papučky. Všetko kúpiť. Je z toho všetkého zúfalý, nevie čo ma robiť, keď všetkých otcov hádžu do jedného vreca. Keď náhodou mu ho po týždni dá tak malý je ako vymenený, nerozpráva, nepýta sa na WC, všetko odznova ho učíme. Pobyt u rodičov matky dieťaťa negatívne vplýva na vývoj dieťaťa a nemôžeme si pomôcť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.11.2017)

Dobrý deň, otec by mal zakročiť. Ak mu vôbec nedáva dieťa, nech jej napíše niekoľko mailov alebo SMS správ, ktoré potom použije na súde. Váš brat môže podať návrh na neodkladné opatrenie, ktorým bude žiadať upraviť styk do času, keď súd nerozhodne. Pokiaľ ide o súdne konanie, na súde sa neplatí žiadny poplatok za úpravu práv a povinností k dieťaťu (toto konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku). Ak si však brat zvolí právneho zástupcu, tak ten ho bude stáť peniaze. Nech si nájde dobrého advokáta, pretože ten mu vyhrá oveľa viac ako priemerný alebo slabší advokát. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť. Mám 15mesačného syna, a o mesiac by sa mi mala narodiť mala dcérka. Ale s mojou ex priateľkou sme sa rozišli, a ona chce odomňa pýtať výživné, tak ma udala, takže ma čaká súd. Ja by som chcel malého syna, aby zverili mi do opatery, ale ex priateľka s tým nesúhlasí. Podľa Vás kebyže idem s tým na súd, tak by mi ho zverili? Expriateľka býva u svojej starkej, a v jednej izbe spí spolu so svojou matkou a so svojim bratom v jednej izbe. Každý mesiac má dlžoby na obecnom úrade, kvôli čomu jej materská chodila na obecný pol roka a sťahovali jej dlh. V zime nemali kúrenie kvôli čomu syn aj dostal zápal pľúc. Ja, som zamestnaný a bývam v podnájme v 2 izbovom bite. A strašne by som chcel svojho syna pri mne. Moja matka by mi pomáhala, keďže býva v tej istej obci, a moja matka má zverenú aj 1 vnučka, čo by súd mohol vidieť, že je vzorová stará matka, aspoň si to myslím ja. Tak čakám na Vašu odpoveď, vopred ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, máte šancu, aby Vám súd zveril dieťa , aleetko to čo tvrdíte musíte preukázať. 

Nie je to jednoduché zveriť tak malé dieťa otcovi, najmä ak je kojené. Určite by som do toho zapojil aj úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Aby tam šli a skontrolovali jej životné podmienky a prostredie.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Ako môžem získať dcéru do svojej opatery, keď som už mal s matkou dieťaťa súdny spor o dohode stretávania a platenia výživného. A keď matka si neplní povinnosti kontaktovať otca o svojej dcére? A nečakať kým sa opýtam. A chcel by som sa aj spýtať ako by sa to dalo vyriešiť buď na trvalo pri otcovi alebo striedavú starostlivosť, lebo obidvaja platíme rovnako svoje výdaje našej dcére a obidvaja chceme sa starať o dcéru.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 16.09.2017)

Dobrý deň,

 

ak som správne z Vašej otázky pochopil, v minulosti ste mali súdom upravený výkon rodičovských práv a povinností. Starostlivosť o dieťa prebieha v súlade s týmto súdnym rozhodnutím, avšak matka maloletého dieťaťa Vás pravidelne o nej neinformuje. Vo Vašom prípade sú možné dve riešenia tohto problému.

 

Právo na informácie o maloletom dieťati

 

Prvým možným riešením, resp. ako dostať k pravidelným informáciám o Vašej dcére je postup podľa ustanovenia § 24 ods. 5 Zákona o rodine.

 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 5 Zákona o rodine

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

 

Toto ustanovenie zabezpečuje rodičovi, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti právo na pravidelné informácie o dieťati. Matka je zo zákona povinná informovať Vás o dieťati. Ak túto svoju povinnosť neplní, môžete sa prostredníctvom súdu domáhať informácií týkajúcich sa Vášho maloletého dieťaťa. Je potrebné na miestne príslušný súd (podľa bydliska maloletého dieťaťa) podať návrh.

 

Týmto spôsobom však získate iba pravidelné informácie o Vašej dcére, ale nedosiahnete zmenu starostlivosti o Vašu maloletú dcéru.

 

Zmena súdneho rozhodnutia týkajúceho sa výkonu rodičovských práv a povinností

 

Zákon o rodine, ale i Civilný mimosporový poriadok predpokladajú možnosť zmeny každého súdneho rozhodnutia týkajúceho sa výkonu rodičovských práv a povinností, v prípade, že nastanú také zmeny pomerov, ktoré túto zmenu odôvodňujú. Tzn. že ak od posledného súdneho rozhodnutia došlo k zmene pomerov vo Vašom prípade, je možné uvažovať o zmene pôvodného súdneho rozhodnutia (podľa judikatúry je zmenou pomerov aj plynutie času a dospievanie dieťaťa).

 

Podľa ustanovenia § 26 Zákona o rodine

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

 

Podľa ustanovenia § 121 Civilného mimosporového poriadku

Rozsudky o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a výžive maloletých a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu možno zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery.

 

Ak sa po posúdení zmien pomerov vo Vašom prípade rozhodnete podať na súd návrh na zmeny úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, súd musí v konaní zo zákona skúmať skutočný stav veci a tiež záujem maloletého dieťaťa v súlade s nižšie citovanými zákonnými ustanoveniami.

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Podľa ustanovenia § 24 ods 4 Zákona o rodine

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

To, že máme so starostlivosťou o dcéru rovnaké náklady ako jej matka a že chcete dcéru zveriť do striedavej osobnej starostlivosti, samo o sebe ešte neodôvodňuje zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Súd však na základe Vášho návrhu bude musieť skúmať, či sú dané dôvody pre nariadenie striedavej osobnej starostlivosti.

 

Pri zisťovaní pomerov sa bude súd sústrediť na to, či zmena zverenia na striedavú osobnú starostlivosť bude v záujme maloletého dieťaťa. Súd pritom skúma citové vzťahy dieťaťa s oboma rodičmi (väčšinou znaleckým posudkom), predpoklady oboch rodičov pre výkon osobnej starostlivosti, vzdialenosť od školy alebo škôlky dieťaťa... Súd komplexne posúdi prípadnú striedavú osobnú starostlivosť a rozhodne, či taká zmena starostlivosti v záujme maloletého dieťaťa. Až následne rozhodne o tom, či Vášmu návrhu vyhovie.

 

Zhrnutie

Ak chcete dosiahnuť zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia je potrebné podať návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. V tomto návrhu je potrebné v prvom rade odôvodniť zmenu pomerov, ktorá nastala od posledného súdneho rozhodnutia. Následne je potrebné v návrhu čo najdôslednejšie popísať skutočnosti a poukázať na veci, ktoré odôvodňujú zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Tým pomôžete súdu pri zisťovaní skutočného stavu veci a môžete v sudcovi vytvoriť prvý dojem, ktorý ho neskôr bude viesť k tomu, aby rozhodol o striedavej osobnej starostlivosti.

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Deti má zverené súdom do starostlivosti otec. Ide o dvojičky. Syn sa učí dobre, dcéra zlyháva. Matka s rodinou nežije. Chce sa dcére venovať, aby mala lepšie výsledky v škole. Presťahovala sa do našej obce, kde má prácu i ubytovanie. Žiada o prijatie dcéry do našej školy - tretí ročník. Tvrdí, že otec s tým súhlasí. Stačí, ak škole napíše otec list, v ktorom potvrdí to, čo matka hovorí? Stačí, že žiadosť o prijatie podpisu obaja rodičia? Alebo o zverení výchovy dcéry matke musí rozhodnúť súd a škola môže prijať dieťa do až po rozhodnutí súdu, kto bude dcéru vychovávať? Je možná písomná dohoda rodičov mimo súdu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň, pre účely zmeny školy nie je dôležité, komu je dieťa zverené (či matke alebo otcovi). O dôležitých veciach, ako je zmena školy rozhodujú obaja rodičia spoločne. Ak sa nevedia dohodnúť, potom na návrh jedného z nich rozhodne súd. Takže, ak matka tvrdí, že má súhlas otca, potom ju požiadajte o to, aby tento súhlas predložila. Najlepšie by bolo, ak by bol podpis overený. Druhá možnosť je, že prídu obaja rodičia na podpis. 

Ak by sa rodičia nedohodli, tak potom dieťa zostáva v pôvodnej škole.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Priateľ, s ktorým žijem, si chce vziať dcéru z predchádzajúceho vzťahu. Jej matka už bola viackrát riešená sociálkou, nakoľko nevie finančne zabezpečiť deti. Nikde nepracuje, neudržiava poriadok a požíva alkohol. Dosť často sa sťahuje a strieda partnerov. Preto chce priateľ dcéru vziať k sebe, aby mala stály domov a zázemie. Len nevie akú ma šancu. Týmto Vás chcem poprosiť o radu ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 19.07.2017)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že matka dieťaťa nedokáže pre svoje dieťa zabezpečiť náležitú starostlivosť a výchovu, a preto má otec záujem na tom, aby bolo dieťa zverené do jeho starostlivosti.

 

Z otázky však nie je zrejmé, či je súčasná situácia, kedy sa o dieťa stará matka, výsledkom súdneho konania (tzn., či bolo dieťa zverené matke súdnym rozhodnutím) alebo ide o faktickú situáciu bez súdnej úpravy rodičovských práv a povinností.

 

Podanie na súd

 

Bez ohľadu na to, či je súčasná situácia výsledkom súdneho rozhodnutia alebo ide o faktický stav, z pohľadu otca dieťaťa je najvhodnejšie riešiť vec súdnou cestou v rámci konania, ktorého predmetom bude starostlivosť súdu o maloleté dieťa.

 

Pritom ak je súčasná situácia, kedy je dieťa v starostlivosti matky, výsledkom súdneho konania, bude potrebné podať na súd návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností.

 

Pokiaľ však zatiaľ nebolo ohľadom starostlivosti o dieťa vedené žiadne konanie, bude potrebné podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností.

 

V oboch prípadoch by súd rozhodoval najmä o starostlivosti o dieťa (t.j. ktorému rodičovi bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti a kedy bude mať druhý rodič upravený styk s dieťaťom, príp. či bude dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov), o určení výživného na dieťa (spravidla sa vyživovacia povinnosť ukladá tomu rodičovi, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti) a o zastupovaní a správe majetku dieťaťa.

 

Miestne príslušný súd

 

Podľa ustanovenia § 112 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

 

S poukazom na citované zákonné ustanovenie je potrebné podávať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností, prípadne návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností na súd, v obvode ktorého má maloleté dieťa bydlisko.

 

Pokiaľ by sa návrh podal na iný, miestne nepríslušný súd, v konečnom dôsledku by to znamenalo len predĺženie konania, pretože nepríslušný súd by musel návrh postúpiť na miestne príslušný súd.

 

Poplatková povinnosť za podanie návrhu

 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch platí: „Od poplatku je oslobodené súdne konanie o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, vo veciach osvojenia a o povolenie uzavrieť manželstvo.

 

Vychádzajúc z vyššie uvedenej zákonnej normy možno skonštatovať, že za podanie návrhu, na základe ktorého sa iniciuje konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletých, sa súdny poplatok neplatí.

 

Trovy súdneho konania

 

Vzhľadom na to, že konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých patria do tzv. mimosporovej súdnej agendy, v takýchto prípadoch pri trovách súdneho konania platí, že účastníci si v zásade znášajú vlastné trovy konania, pričom bez ohľadu na výsledok konania spravidla nemajú voči druhému účastníkovi nárok na náhradu trov konania.

 

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Účastník platí trovy konania, ktoré vznikajú jemu a jeho zástupcovi, ak nejde o trovy konania, ktoré platí štát.

 

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Dokazovanie v súdnom konaní

 

V rámci konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je vždy prvoradý a najdôležitejší najlepší záujem dieťaťa. Inak povedané rodičovské práva a povinnosti by sa mali upraviť tak, aby bol zabezpečený najlepší záujem dieťaťa. Dieťa by teda malo byť zverené do starostlivosti toho rodiča, u ktorého sú lepšie predpoklady pre zabezpečenie riadnej starostlivosti a výchovy dieťaťa.

 

Vychádzajúc z Vašej otázky, v ktorej spomínate, že matka nedokáže dieťa finančne zabezpečiť, nemá prácu, nedbá na poriadok, požíva alkoholické nápoje, často sa sťahuje a strieda partnerov, je pravdepodobné, v prípadnom súdnom konaní by bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca. Predpokladom takéhoto súdneho rozhodnutia by bolo jednak to, aby sa vyššie uvedené tvrdenia preukázali v rámci dokazovania v súdnom konaní a súčasne aby sa preukázalo to, že otec dokáže zabezpečiť dieťaťu náležitú starostlivosť.

 

Pritom ak by išlo o konanie, ktoré by bolo vedené na základe návrhu na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností, v rámci konania by musela byť preukázaná aj tzv. podstatná zmena pomerov (či už na strane rodičov, alebo dieťaťa), ktorá by odôvodňovala zmenu pôvodného rozhodnutia.

 

Vo vzťahu k zmene pomerov zaujala súdna prax napr. nasledujúci právny názor: „Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípade súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa sa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na úspešný vývoj dieťaťa.“ (R 97/1967)


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, Podala som žiadosť na súd o úpravu styku s maloletým synom, ktorého ma v opatere exmanžel. Medzičasom som zistila dôkazy (ktoré som zaslala súdu), že exmanžel nebýva už rok a pol so synom ale s priateľkou. Syn žije u jeho rodičov. Môžem na pojednávaní o úprave styku s maloletým povedať, že s daným návrhom nesúhlasím a na základe nových dôkazov žiadam, aby bol syn zverený do mojej opatery? Syna som nevidela 7 rokov lebo preukázateľne mi v tom exmanžel bránil. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 27.06.2017)

Dobrý deň, na to, aby dieťa bolo zverené do Vašej opatery je potrebné, aby nastala podstatná zmena pomerov oproti stavu pôvodného súdneho rozhodnutia. Pokiaľ takáto zmena nastala, súd zváži, či ide o tak vážnu zmenu a zohľadní to v rozsudku.

Ak nie ste zastupovaná na súdnom konaní advokátom, potom sa určite minimálne poraďte s advokátom ako postupovať, pretože 1. 7. 2016 došlo k podstatnej zmene vedenia civilného konania.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som, aby my bol zverený syn do mojej opatery ma 2 roky. Nie sme manželia mame spolu zobratý dom na hypotéku, lenže ona je len spoludlžník a ja všetko platím a starám sa, aby im nič nechýbalo ale ona si našla milenca, a keď som neni doma tak k nam chodieva v nočných hodinách na toľko, že syn sa dosť často budí v noci a plače. A je v štádiu vývinu a nechcem, aby to vplývalo na jeho psychiku. Na mene mám ja všetko len ona ma inkaso odísť môže len k rodičom, ktorí sa už starajú o dvoch vnukou jej brata a malý by tam nemal kľud a spávať by museli v obývačke. Natoľko milujem svojho syna, že nedovolím, aby vyrastal v takom prostredí, aby bol. Zanedbávaný a nebolo o neho vzorne postarané ako sa patrí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 26.06.2017)

Dobrý deň. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý Vás bude zastupovať nielen pri podaní návrhu, ale aj v konaní na súde. Zasupovanie nie je potrebné, avšak odporúčam Vám ho, pretože máte väčšiu šancu uspieť s advokátom, ak budete žiadať zveriť dieťa do Vašej osobnej starostlivosti. O zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti musíte požiadať na súde a to návrhom na úpravu práv a povinností k maloletému. Konanie na súde nie je spoplatnené a návrh na podáva na súd, podľa miesta bydliska maloletého. V konaní sa k zvereniu maloletého do Vašej osobnej starostlivosti bude vyjadrovať nielen matka dieťaťa, ale aj kolízny opatrovník (zväčša Úrad práce) a možno aj znalec. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som otec dcéry, ktorá ma 1, 5 roka. S jej matkou sme bývali spolu v Rakúsku. Po rozchode išla preč a teraz býva s dcérou v Rakúsku, len na inej adrese. Malá má slovenské občianstvo, ale narodila sa v Rakúsku a jej matka poberá materskú aj rod. prídavky z Rakúska. Zobratí sme neboli. Malá nie je zverená nikomu. Chcem dosiahnuť zverenie malej do mojej osobnej starostlivosti. Môžem si podať na súd na Slovensku? Aj ja, aj matka dcéry máme slovenské trvalé pobyty.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň. Na to, aby ste mohli návrh na úpravu rodičovských práv a povinností podať na Slovensku je potrebné, aby malo dieťa obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky. V danej veci sa totiž vyskytuje cudzí prvok, a preto je potrebné aplikovať normy medzinárodného práva súkromného a procesného. Relevantnou normou je pritom čl. 8 ods. 1 nariadenia Brusel II bis, podľa ktorého platí, že: „Súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania.“

Pokiaľ ide o pojem „obvyklý pobyt dieťaťa“, z judikatúry súdneho dvora vyplýva, že obvyklý pobyt dieťaťa musí byť určený na základe súhrnu osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu. Okrem fyzickej prítomnosti dieťaťa v členskom štáte musia byť zohľadnené ďalšie faktory, z ktorých je možné vyvodiť, že táto prítomnosť nemá dočasný alebo príležitostný charakter a že pobyt dieťaťa odzrkadľuje istú mieru začlenenia do sociálneho a rodinného prostredia. Do úvahy treba vziať najmä trvanie, pravidelnosť, podmienky a dôvody pobytu na území členského štátu, štátnu príslušnosť a presťahovanie rodiny do tohto štátu, miesto a podmienky školskej dochádzky, jazykové znalosti a rodinné a sociálne väzby dieťaťa v danom štáte. (C – 523/07, bod 37- 39).


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som otec dcéry, ktorá sa narodila v Rakúsku aj tam ma trvalý pobyt, ale národnosť ma slovenskú. S jej matkou nie sme zobratí. Rozišli sme sa. Vidím na dcére, ktorá má rok, že keď idem pre ňu k matke, že je špinavá smrdí od cigariet a ešte veľa vecí okolo toho. Chcem sa opýtať, či môžem podať na slovenské súdy o osobnú starostlivosť dcéry? Matka na ňu berie materskú aj rodinné v Rakúsku. Matka strieda partnerov a stále ma otravuje výhražnými sms, keď si neprídeš hneď pre malú tak ju neuvidíš. Keď jej ju idem zaniesť na deň čo mi ona povie a hodinu nie je doma. Tento rok v marci mi ju dala na víkend dcéra bola u mňa vyše mesiaca. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že dieťa má obvyklý pobyt v Rakúsku. V zmysle čl. 8 ods. 1 nariadenia Brusel II bis by preto mali mať právomoc vo veci rodičovských práv a povinností rakúske súdy.

Podľa spomínaného článku platí, že: „Súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania.“

Preto ak by ste podali návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností na slovenský súd, tento by s najväčšou pravdepodobnosťou vyhlásil, že vo veci nemá právomoc konať.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dieťa bolo súdom zverené do osobnej starostlivosti otca. Styk deti s matkou sa v rozsudku nespomína. Má matka právo informovať sa a dostať informácie o výchovno - vzdelávacích výsledkoch svojich deti v základnej škole, ktoré deti navštevujú? Musí škola získať súhlas od otca, aby takéto informácie matke poskytla? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň, aj po zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov je druhý rodič "plnohodnotným" a rovným v rodičovských právach a povinnostiach (iba došlo k úprave spôsobu výkonu osobnej starostlivosti). Tzn. že rodič má naďalej právo stretávať sa s dieťaťom a tiež mať o ňom komplexné informácie. Stretnutie v prípade, ak ho neupravuje súd je potrebné si vopred dohodnúť medzi rodičmi. Informácie Vám môže poskytnúť buď otec alebo sa môžete informovať aj priamo v škole. Právo na informácie o dieťati sa môžete podľa ustanovenia § 24 ods. 5 Zákona o rodine domáhať i súdnou cestou.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám ročnú dcéru a chcem, aby ju súd zveril do mojej starostlivosti. Matka sa o dcéru dáko nezaujíma momentálne. Mala bola chorá a poslal som ju k doktorke a o týždeň nato som šiel s malou ja lebo sa jej to zhoršilo, dozvedel som sa, že tam nebola s malou, keď som ju poslal. Tri týždne je umna mala a matka ju bola pozrieť dvakrát a to len na 2 hodiny. Matka nemá kde bývať lebo trvalý pobyt ma nahlásený na mestskom úrade v žiline. Nedá sa snou dohodnúť mimo súdne ani len na striedavej starostlivosti. Neboli sme zobratý a chcem vedieť ako mám postupovať ďalej alebo aké mám šance na zverenie dcéry do starostlivosti.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň. 

Vo Vašom prípade je potrebné podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv k maloletému dieťaťu, v ktorom budete žiadať o zverenie maloletého dieťaťa do svojej osobnej starostlivosti. Bude vecou dokazovania, ktorému z Vás bude maloleté dieťaťa zverené do osobnej starostlivosti, pričom v týchto prípadoch budú rodinné pomery (vrátane majetkových) tak na strane otca ako aj na strane matky prešetrované aj Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý k Vášmu návrhu dá svoje stanovisko. 

Na základe Vami popísaných skutočností si myslím, že máte šancu dostať svoje dieťa do výlučnej osobnej starostlivosti. V súčasnosti už sú maloleté deti zverené aj do osobnej starostlivosti otcov.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Rada by som požiadala o radu pre syna. Tri a pol roka žije v manželstve s Ruskou v Prahe. Brali sa na Slovensku. Nevesta pracovala len mesiac, pracu nechala, vraj sa k nej nechovali pekne. Potom až do narodenia dieťaťa nechcela pracovať. Majú spolu ročného syna. Syn pracuje a ona len míňa peniaze a stále je jej málo. O malého sa jej veľmi nechce starať. Ešte si aj matku doviedla k ním, čo vedie k častým hádkam a nezhodám. Schyľuje sa k rozvodu. Ako by sa dalo dosiahnúť, aby syna dostal do starostlivosti náš syn? Nevesta chce po rozvode odísť do Ruska, kde nemá prácu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine platí, že v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Pre rozhodnutie v otázke zverenia do osobnej starostlivosti teda súd vychádza najmä z kritérií, ktorými sú záujem dieťaťa, citové väzby, vývinové potreby, stabilita budúceho výchovného prostredia. Odporúčam Vám preto, aby sa Váš syn v súdnom konaní sústreďoval na tieto oblasti a preukázal, že uvedené kritéria dokáže zabezpečiť lepšie ako matka a to všetko v záujme dieťaťa. Upozorňujem Vás, že súdna prax však spravidla deti tak nízkeho veku zveruje do starostlivosti matky.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám podobný problém. Moja manželka, s ktorou som už 9 rokov ženatý ma schizofréniu diagnostikovanú v pubertálnom veku na základe pokusu o samovraždu, počas tehotenstva prestala brať polku liekov, aby neublížila plodu. Bohužiaľ nášmu synovi bola diagnostikovaná rakovina, keď mal cca 2 roky. Takmer celú liečbu bol som s ním na oddelení ja otec, lebo matka nemala dobrý zdravotný stav ako psychicky, tak fyzicky. Liečba trvala rok následne sme boli doma ďalší rok izolovaný. Moja manželka prestala brať lieky počas tehotenstva (nie všetky) ale určitý liek vypustila aj napriek upozorneniam jej psychiatra kde je pravidelne kontrolovaná. Bohužiaľ jej stav sa vážne zhoršil, má silné depresie, problémy so spánkom a aj ma niekoľkokrát fyzicky napadla. Dnes mi syna zobrala zo škôlky pobalila mu veci bez môjho vedomia a utiekla k rodičom. Poberá plný invalidný dôchodok. Mám vážne obavy o jej zdravie, ale hlavne o zdravie môjho syna, a preto chcem syna do svojej starostlivosti a zvažujem aj rozvod. Nakoľko jej psychiater mi telefonicky povedal, že mi nevie zaručiť, či neublíži sebe alebo môjmu synovi. Že to mi žiadny psychiater nezaručí. Prosím Vás viete mi poradiť na koho sa mám obrátiť ledva som prešiel onkológiou s mojim synom a teraz musím riešiť aj toto. O syna sa bojím nakoľko sa o neho starám odmalička som na neho naviazaný. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, v takom prípade je potrebné čo najskôr podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia (zverenie maloletého dieťaťa do Vaše osobnej starostlivosti a tiež nariadiť vydanie dieťaťa Vám) s návrhom na úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu (rozvod riešiť popritom tomto konaní). Pre rýchle rozhodnutie súdu je dôležité podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd o takýchto návrhoch rozhoduje do 7 dní. Spolu s návrhom bude vhodné zaslať súdu aj správu od jej psychiatra, že je nebezpečná nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Zároveň bližšie popísať priebeh celého prípadu a tiež Vaše doterajšie problémy a starosti. Na základe Vami opísaného stavu veci by ma prekvapilo, keby súd rozhodol inak, než zverením maloletého dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Dcéra bola zverená do starostlivosti otca cudzinca, ktorý ju neoprávnene a bez súhlasu matky zavliekol do cudziny. Dieťa je slovenskej národnosti súdy rozhodovali slovenské a, keďže nedokázali za 3 roky urobiť ani psych. posudky tak sme súhlasili s dohodou, že ju bude mať otec. Teraz chcem žiadať o návrat lebo dieťa stále vychováva babka zmenili sa tam bytové pomery a tu má ešte súrodencov. Sudkyňa sa prikláňala k tomu, že počas procesu žila v zahraničí a vie lepšie ten jazyk ako nás, a že i otca nej tiež nič nechýba po finančnej stránke. Ale po citovej ju to nezaujíma? Mám šancu na návrat dcéry?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň. 

Veľmi ťažko je vyjadriť sa k tomu, či máte šancu na návrat dcéry. Nenapísali ste ako dlho už žije dcéra v zahraničí pri otcovi. V prípade, že je to už dlhšia doba, tak šance sú veľmi malé, pretože by ste ju chceli vytrhnúť z prostredia kde vyrastala a kde má už svoje zázemie.

Zároveň neviem aký vek má Vaša dcéra. Súd je v zmysle zákona povinný zisťovať názor maloletého dieťaťa, pričom vyjadrenie názoru maloletého nie je podmienené vekovou hranicou ani rozumovou vyspelosťou, ale schopnosťou ho vyjadriť, a to primárne samostatne. Spôsob zisťovania názoru maloletého sa ponecháva na rozhodnutí súdu, zákon však predpokladá jeho prispôsobenie veku a vyspelosti maloletého. Preto bude závisieť aj na názore Vašej dcéry, ktorá sa k návratu k Vám bude musieť vyjadriť.

Zhodnotiť reálne šance by vedel len advokát po preštudovaní celého spisového materiálu týkajúceho sa úpravy práv a povinnosti k Vašej maloletej dcére. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo sa dá v mojom prípade robiť. Žijem s priateľkou, s ktorou mám 7 mesačného syna. Ma svoju 6 ročnú dcéru, s ktorou žila s jej otcom. Ta mala je dosť zaostala, povedal by som skôr zanedbaná. Je na úrovni trojročného dieťaťa. To dieťa nevie riadne rozprávať, nerozumie, keď sa jej niečo hovorí, nevie nič nakresliť a žije len v jednej rozprávke, pretože viac nepozná. Mali odporúčanie k logopédovi, aj psychológovi, no oboch nenavštevovali alebo len krátko. Priateľka sa mi často vyhráža, že odíde späť k otcovi dcéry aj s našim synom. Bojím sa, aby aj z nášho syna neurobila to, čo z dcéry, pretože už teraz sa mu patrične nevenuje. Žijeme s mojimi rodičmi, ktorým nedovolí veľmi sa malému venovať a nedá si v ničom poradiť. Prosím Vás čo robiť v prípade, ak by naozaj odišla, aby ostal nás syn so mnou. Dá sa v prípade súdu argumentovať stavom jej dcéry na základe vyjadrenia učiteľky alebo psychológa? Deti nie sú zverené do jej opatery. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, podľa § 36 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. V zmysle uvedeného preto v prípade, že sa Vaša priateľka od Vás odsťahuje a o výkone rodičovských práv a povinností sa nebudete vedieť dohodnúť, máte právo podať na súd návrh, aby výkon ich určil súd a to tak, že budete požadovať zverenie syna do Vašej osobnej starostlivosti. V súdnom konaní máte právo predvolávať svedkov, prípadne navrhovať iné dôkazy, ktorými súdu preukážete, že matka dieťaťa nie je schopná zabezpečovať dieťaťu riadnu výchovu a teda bude v záujme Vášho syna, aby ste jeho životné potreby a ostatnú starostlivosť zabezpečovali Vy osobne.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by som mohol získať svoju dcéru do starostlivosti. Moja priateľka ma podvádza, dcéra ma rok a 8 mesiacov. Nie sme zobratí. Býva u mňa a neprispieva na bývanie, na nič. Ma len základné vzdelanie a jej rodičia bývajú u priateľa jej tety, v podstate bezdomovci, keby sa ten priateľ rozhodol. Ja mám svoj byt, som štátny zamestnanec s pravidelným prijímom. V podvádzaní ju podporuje aj jej otčim na čo mám aj svedkov. Nechcem, aby moja dcéra vyrastala v takej rodine. Aby sa s nimi nestýkala, ani s matkou. Čo mám preto spraviť, aby som svoju dcéru získal? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

Ak súd na základe vykonaného dokazovania dospeje k záveru, že u Vás má dieťa lepšie podmienky a je v jeho najlepšom záujme, aby bolo zverené do Vašej osobnej starostlivosti, súd by mal zveriť maloleté dieťa do Vašej osobnej starostlivosti. Rovnako ak by sa preukázali dôvody, pre ktoré by bolo nutné obmedziť výkon rodičovských práv matky - práva styku s maloletým dieťaťom, súd by mohol obmdedziť alebo aj pozastaviť výkon tohto práva druhým rodičom. Takýto zásah do práv druhého rodiča by ale musel byť odôvodnený závažnými okolnosťami.

V danom prípade Vám preto odporúčame podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k Vašemu dieťaťu, ktoré bude účastníkom konania (v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom) spolu s matkou dieťaťa. K návrhu je potrebné priložiť okrem iného aj rodný list dieťaťa. Už v návrhu je vhodné uviesť všetky skutočnosti, ktoré preukazujú, že u Vás má maloleté dieťa lepšie podmienky a že je v jeho najlepšom záujme, aby bolo zverené do Vašej osobnej starostlivosti. Rovnako je v tomto návrhu potrebné uviesť, čoho sa domáhate - teda, že žiadate, aby Vám bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti a že žiadate rovnako obmedziť alebo pozastaviť styk s matkou dieťaťa a jej príbuznými.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám postupovať, keď chcem svojho syna do svojej starostlivoti. Sme rozvedení cca 5 rokov. Mame dve deti dceru 13 r a syn 9 r. Ja žijem vo Švajčiarsku, kde som si vybudoval zázemie ako pre mňa, tak pre môjho syna. Dôvodom je, že môj syn ma veľké psychické problémy, ktoré mu spôsobuje jeho matka, svojim správaním a striedaním partnerov čo často deti počujú zo spálne. To bol vlastne aj Problém prečo sme sa rozviedli. Matka sa venuje hlavne sama sebe a od rozvodu je pre môjho syna, akoby matkou jeho sestra, ktorá sa o neho stará učí sa s ním a podobne. Spočiatku som nemal ani kontakt s deťmi, pretože mi to moja bývalá žena znemožňovala teraz sú už väčšie majú svoje mobily tak mám aký taký kontakt. Syn začína žiť, akoby vo vlastnej realite, mimo reality problémy v škole je bez priateľov. Matka sa s nimi rozpráva v najhrubších vulgarizmoch, bitky a hádky sú na dennom poriadku. Dcéra tak isto už niekoľko krát bezradná chcela ujsť z domu rezať si žily, čo som jej našťastie rozhovoril. Obaja sa cítia absolútne opustení pretože s mojou rodinou majú zakázané komunikovať a jej rodina nemá záujem pomoc. Syn sa ma stále pýta, keď ho konečné zoberiem k sebe lebo tu ďalej nevládze a dcéra ešte nieje rozhodnutá, pretože navštevuje športový klub, kde ma priateľov. Obaja sa vyjadrili, že keby som býval na Slovensku tak ani minútu nie sú u matky, ale ja ešte momentálne sa nemôžem vrátiť, pretože splácam veci čo mi ostali, tiež zvláštnym spôsobom na moje meno po rozvode, pretože svokra je vplyvnejší človek u nás a ma za sebou ľudí ( právnikov a taktiež vie ovplyvniť aj súd) preto je moja situácia veľmi ťažká nikde sa obrátiť na právnikov. Z tohto dôvodu píšem Vám a prosím o radu ako postupovať v mojom prípade. Za odpoveď a prípadnú pomoc ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň,

Vami popisované konanie matky je značne nevhodné a môže mať nemalý vplyv na zdravý vývin detí. Do úvahy prichádza možnosť zverenia detí do Vašej starostlivosti. S matkou sa môžete dohodnúť a nechať dohodu schváliť súdom. Ak sa nedohodnete potom je nevyhnutné podať návrh na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti. V návrhu je potrebné uviesť, aké máte zázemie, či budete reálne schopný sa o deti postarať, či budú mať zabezpečenú školskú dochádzku, lekársku starostlivosť a podobne. Rovnako môžete uviesť, ako sa k deťom správa matka, že im vulgárne nadáva, strieda partnerov a že deti sa niekoľkokrát vyjadrili, že chcú bývať s Vami. Súd bude zisťovať pomery na oboch stranách a pravdepodobne si vyžiada aj názor detí, ktorý nie je zanedbateľný. Súd totiž nemôže deti nútiť k tomu, čo nechcú, pretože musia dbať a rozhodnúť tak, aby to bolo v ich najlepšom záujme. Dovoľujem si povedať, že prostredie, v ktorom momentálne žijú nie je v ich najlepšom záujme a ohrozuje ich psychický vývin.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som poradiť. S bývalou manželkou sme ani rok neboli manželia brali sme sa kvôli synovi no ona mala milencov tak som podal o rozvod syna zverili jej. Ona žije s rómom má s ním aj dieťa a bývajú v rómskej bytovke kde sú už cez 2 roky odpojení od vody keďže. Bytovka má dlh. Súdom máme určené stretávanie po dohode keďže so mnou nechce komunilovat máme spísanú mediačnú dohodu 2 krát do mesiaca na 2 dní aj to nedodržiava, keďže so mnou nekomunikuje. Dohadujem to len s jej priateľom iba na neho mám telefón. Malý má u mňa vlastu izbu tam nie. Keď je tu nechce ísť k máme place tvrdí, že ho mama bije má problém so stravou iba sladkosti je chudokrvný viem to od pediatrický často k nám chodil chorý zápal pľúc priedušiek naposledy 40 teploty. Ja pracujem ako rušňovodič takže nie som stále doma, ale priateľka áno keďže máme ani ročného syna takže aj do škôlky zp škôlky by nebol problém. Ešte aj moji rodičia bývajú v tom istom paneláku mamka je na dôchodku takže by tiež pomohla. Čo myslíte. Nechcem to hrať na peniaze ale súdy a, právnici nesú lacný či podať návrh na súd alebo navrhujeme iné opatrenia. Social sa vyjadriha, že ak by to mali brat do úvahy s tou vodou každý druhý cigán je, v decáku to bola ich odpoveď. No malý není cigán iba, žije medzi nimi. Ďakujem za odpoveď s pozdravom kapitančik.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 01.02.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade si dovoľujem poznamenať, že postoj Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je v tomto prípade veľmi zarážajúci. Rozumiem Vašej situácii, no jediným riešením je buď sa dohodnúť a dohodu nechať schváliť na súde, alebo priamo podať na súd návrh na zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti. Je nemysliteľné, aby dieťa žilo v takých podmienkach. Všetky tieto okolnosti totiž majú vyplv na jeho vývin. Skúste sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, alebo na niektorého z advokátov, ktorých môžete nájsť na stránka Slovenskej advokátskej komory.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, že ako mám napísať žiadosť o neodkladané zrýchlenie opatrovanie svojich deti nakoľko sa matka nestará o nich ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň, musíte v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia uviesť okrem iného aj dôvod pre ktorý žiadate neodkladné opatrenie. Podľa zákonného znenia platí, že ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí. 

V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha. K návrhu musí navrhovateľ pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dakujem za odpoved, deti su uz zverene mne, len sa odmietaju s nim stretavat, aj ked som sa snazila ale nie vzdy sa ich dalo od vsetkeho uchrániť, veľa vecí vedia. Preto sa snazim to riesit so psychologičkou, a udať ich nemam podklady, vždy je to telefonické alebo slovne, a klamanie, môže aj hypoteku pouzit proti mne? Ďakujem za odpoved.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň, hypotéku nemôže použiť proti Vám.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň pán doktor, prosím o láskavosť, napíšte mi názov tej knihy, ktorú ste spomínali v odpovedi 22.10.2016. Veľmi by som ju chcela pre svojho krstného syna, ktorý je v navlas podobnej životnej situácii, akurát tam ide o 5-ročného chlapčeka, ktorého nesmierne miluje a trápi sa, že mu manželka ako on hovorí "ukradne". Veľmi by som ho chcela povzbudiť.. S pozdravom.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, pošlite mi prosím ten link, kde som odpovedal, aby som Vám vedel pozrieť, akú knihu som uvádzal. Napíšte mi na mail advokat@ficek.sk.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S bývalým partnerom máme 5 ročnú dcérku neboli sme manželia opustila som spoločnú domácnosť kde sa malá narodila a vyrastala po 3 rokoch spolunažívania z dôvodu alkoholizmu z priatelovej strany a fyzických útokov. Alkohol u neho aj nadalej pretrváva berie aj marihuanu, malej sa nevenuje ako rodič, vychováva ju jej stará matka, ktorá s nimi žije. Chcela by som dcérku do osobnej starostlivosti nielen kvôli zázemiu, ale hlavne preto, že si želám aby bola so mnou štastná a v poriadku. Bývalý sa mi vyhráža, že nikdy nedovolí aby bola malá zverená mne a vymýšla si na mňa že pri nej fajčím a že sa jej nevenujem čo nie je pravda. Žijem v spoločnej domácnosti s mojim priateľom a dalšim 9 mesačným synčekom. Prosim o radu ako postupovat. Bývalý, teda otec dcéry žije hýrivý život a každý víkend strieda partnerky vypráva že dcérka nechce kumne chodiť, ale ked je so mnou je šťastná. Dakujem zabudla som podotknúť, že v momentálnom čase máme striedavú starostlivosť s ktorou som ja pri súde súhlasila.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň. Môžete sa obrátiť na súd a podať návrh na zmenu rozhodnutia (pôvodného) o úprave práv a povinnosti k maloletému dieťaťu. Budete však musieť preukázať zmenu pomerov. To znamená, že od posledného rozhodnutia súdu sa pomery tak zmenili, že to odôvodňuje aj zmenu rozhodnutia súdu a to napríklad v správaní otca maloletého dieťaťa. Ak sa správanie a konanie otca dieťaťa po rozhodnutí súdu o striedavej starostlivosti zmenilo natoľko, že je to v neprospech maloletého dieťaťa môže sa to považovať za zmenu pomerov. Túto skutočnosť budete musieť v súdnom konaní preukázať.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Preto by bolo asi vhodné, aby som Vám prv oboznámila svoju zložitú situáciu. Mam 36 rokov a 15 mesačného syna. Doteraz sme žili spolu s otcom dieťaťa v jeho byte, ktorého výlučným vlastníkom je on. Žili sme v Nitre a s bývalým priateľom nie sme zosobášení. Už dlhšiu dobu sme spolu nevychádzame, boli medzi nami samé hádky, navzájom sme sa urážali. Zlé vzťahy sú aj dlhodobo narušené s jeho rodičmi. S bývalým sa navzájom urážame a nadávame si na svoju rodinu a známych. Čo sa týka nášho intímneho života, ten už vyše roka nemáme. Doteraz sme boli spolu len kvôli malému. Problém je aj v tom, že bývalý je psychicky labilný, už 10 rokov užíva antidepresíva, no žiaľ nechce si to priznať. Vždy tvrdí, že je v pohode. Je veľmi výbušnej povahy a citovo je veľmi naviazaný na svojich rodičov. Tá jeho povaha, naše hádky a agresívne správanie ku mne, malo vplyv aj na malého. Prejavovalo sa to hlavne na jeho správaní, bol uplakaný, nervózny a nepokojný. V noci sa prebúdzal. Ďalším problémom boli jeho rodičia, s ktorými preberá všetko ohľadom nás. Sú to aj veci, ktoré by mali ostať medzi nami. Jeho matka chcela zasahovať do výchovy malého, napr. posielala ma do práce, pretože chcela s malým ostať na materskej; zo začiatku neakceptovala zaužívaný režim dieťaťa, chodili na návštevy vo večerných hodinách, kedy už maly mal spať. Bežné veci, ako staranie sa o malého a jeho potreby sa jej nepáčili. Ak som jej povedala svoj názor, už bolo zle. Bývalý mal problémy aj s návštevami u mojich rodičov, ktorí žijú na východnom Slovensku. Nechcel mi dovoliť tam brávať so sebou malého. Napriek tomu, že sme sa dohodli, deň pred odchodom začal na mňa útočiť, chytať pod krk a vyhrážať sa mi, že všetko musí byť tak ako ja poviem. Po výmene názorov, nás tam však nakoniec odviezol. Pred mojou rodinou a známymi sa hral na milujúceho otca a priateľa. Rozhodla som sa, že na mesiac a pol odídem k svojim rodičom spolu aj s malým na východ. Myslela som si, že by odlúčenie by nám prospelo, že nám to obom pomôže a všetko sa to nejako urovná a po návrate to bude iné. Po návrate do Nitry sa ku mne správal pár dní milo, ale to bolo len na oko. Práve vtedy sa začali ešte väčšie hádky, nezhody, vyhrážky, bil ma aj keď som mala malého na rukách. Čím som ja volala na políciu. Do telefónu mi bolo povedané, že pokiaľ nemám nejaké veľké zranenia a byt je iba na jeho meno, a ja nemám v Nitre trvalý pobyt, že nedôjdu. Taktiež mi bolo povedané, že najlepšie bude, keď si zbalím veci a odídem z bytu od neho aj s malým preč. Ta situácia sa riešila znovu aj s jeho rodičmi. Jeho matka sa vyjadrila na moju adresu, či sa nehanbím volať na jej syna políciu, že bude najlepšie keď si pobalím veci a odídem. Jeho otec sa snažil usmerňovať aj jeho, ale on útočil na mňa slovne aj v ich prítomnosti. Nakoniec súhlasil, a vyjadril sa, že to bude na mne ako sa rozhodnem. Po rozhovore s jeho otcom došlo k hádke, kde mi bolo vykričané, že to je iba jeho byt, moje tam nie je nič, mám si pobaliť všetky svoje haraburdy. Pokiaľ som tam chcela ešte ostať, tak som mala zakázané všetky návštevy známych, no boli povolené iba s jeho súhlasom, čo samozrejme aj keď som sa opýtala mi bolo zakázané. Zároveň sa vyhrážal, že jeho rodina ma dostatok peňazí na podplatenie sudcov na získanie dieťaťa do starostlivosti. Malý je na mňa je citovo naviazaný, je neustále so mnou, bezo mňa nedokáže ani počas noci spať. So svojim otcom trávil malo času. Čo sa týka vybavenia bytu, nemalou čiastkou som aj ja prispela k zariadeniu bytu. Všetko zariadenie, ktoré som nakúpila si tam nechal a nedostala som za to nijakú spätnú finančnú kompenzáciu. Momentálna situácia je taká, že s malým žijem na východe u svojich rodičov. Danú situáciu nechce riešiť súdnou cestou. Navrhla som mu rodičovskú dohodu, kde si určíme pravidlá, ale odmietol to podpísať a vraj bude navštevovať malého kedy sa jemu zachce. Na to následne si sám určil výšku peňazí, ktoré bude prispievať na malého. Prvotná suma, ktorou chcel prispievať bola 150 eur, no nakoniec to znížil na 100 eur. Každý druhý deň mi vyvoláva, pýta sa na malého, ale zároveň sa snaží o to, aby sme s malým došli do Nitry na návštevu, kvôli jeho rodičom. V telefóne používa vyhrážky, že ak nedôjdem potom uvidím čo bude. Na základe predchádzajúcich udalostí, ktoré sa stali, bojím sa tam ísť s malým, že to dopadne ešte horšie. Pritom mu ja nebránim v tom, aby si prišiel dieťa navštíviť a taktiež ani jeho rodičom. Ak mu dám negatívnu odpoveď, začne sa mi znova vyhrážať. Jediným mojim príjmom, je rodičovský príspevok, a to čo mi bývalý posiela na malého. Chcela by som to riešiť aj súdnou cestou, no žiaľ nemám toľko finančných prostriedkov na právne zastupovanie a obávam sa toho, že aby to nedopadlo oveľa horšie. Chcela by som dosiahnuť zverenie dieťaťa do mojej starostlivosti a jeho návštevy, iba v mieste trvalého bydliska malého, čo je na východe u rodičov a výlučne v mojej prítomnosti. Preto sa chcem opýtať, či je možné sa obrátiť aj na poradňu pre sociálne slabších? Aké doklady sú na to potrebné. Taktiež či je možné navštíviť aj UPSVAR pre poskytnutie nejakej pomoci? Ďakujem za Vašu radu a ochotu.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň,

vo Vašej situácii by som odporúčal ignorovať vyhrážky otca dieťaťa ohľadom toho, že sa postará o to, aby Vám "zobral dieťa" podobne. O výchove a starostlivosti o dieťa rozhodujú spoločne rodičia, pri ich nezhode rozhoduje súd. Súd pritom dbá najmä na to, aby jeho rozhodnutie bolo v najlepšom záujme maloletého. Pokiaľ sa Váš priateľ správa agresívne, viackrát Vás napadol, neustále sa vyhráža a dokonca užíval aj antidepresíva, je možné predpokladať, by nebolo v záujme dieťaťa zveriť ho do jeho starostlivosti. Odporúčam Vám podať na súd návrh na zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti a uviesť všetky relevantné skutočnosti a dôkazy. Rovnako môžete žiadať určenie výživného, ktoré sa vypočíta podľa možností, schopností a majetkových pomerov rodičov a odôvodnených potrieb dieťaťa (teda nie voľnou úvahou, ako to urobil jeho otec). Môžete navrhnúť aj styk otca s dieťaťom vo Vašej prítomnosti v bydlisku maloletého.V prípade ak máte záujem, môžete sa obrátiť na centrum právnej pomoci http://www.centrumpravnejpomoci.sk/, prípadne úrad práce sociálnych vecí a rodiny.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať či žiadosť o zverenie detí do opatery otca sa uvádza už pri podávaní žiadosti o rozvod, ale sa to žiada počas rozvodu ? Podľa vyjadrenia detí by chceli po rozvode ostať v otcovej opatere. Manželka so starším synom aj súhlasí aby ostal v opatere otca (nezhody s matkou) no nesúhlasí o zverenie mladšej dcéry, ktorá aj tak by chcela ostať s otcom a matku navštevovať počas víkendov.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 28.11.2016)

Dobrý deň

pokiaľ z manželstva pochádzajú deti, konanie o rozvode je spojené s konaním o zverenie mal. detí do starostlivosti jedného z rodičov, o určenie výživného a prípadne úprava styku s mal. deťmi. Je nutné v návrhu uviesť návrh, ktorému z rodičov majú byť deti na čas po rozvode zverené do starostlivosti, ako aj výšku výživného a styk rodiča s dieťaťom, ktoré mu nebol zverené do starostlivosti.

 

Ak to neurobíte v návrhu, súd sa Vás bude pýtať ako si predstavujete úpravu práv a povinností k maloletým deťom. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď. Ako píšete, že znalec by musel posúdiť momentálny stav dieťaťa, tak si myslím, že tu by mohla byť šanca na úspech. Otázka: O posúdenie jeho momentálneho stavu musím požiadať ja alebo to robí súd? Nechcem si dokazovať, či som ja alebo ona dokonalejší, ale chcem spraviť pre syna len to najlepšie. Ešte raz ďakujem za Váš čas a ochotu reagovať.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň, súd môže v rámci konaní týkajúcich sa maloletých detí vykonať aj také dôkazy, ktoré nenavrhne ani jeden z účastníkov konania. To, čo a či vykoná súd navyše nejaké dôkazy závisí od toho, či to bude považovať za potrebné pre zistenie tzv. skutočného stavu veci. Súdy samé od seba veľmi zriedka nariaďujú znalecké dokazovanie, nakoľko ich vykonanie trvá veľmi dlho. V prípade, že chcete aby súd takýto dôkaz vykonal, budete musieť jeho vykonanie v rámci súdneho konania s vysokou pravdepodobnosťou navrhnúť sám.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobry den neviem, ako uz mam dalej, preto som sa obratila na tuto pomoc. Byvaly druh si podal o vymenu starostlivosti o syna a ja to nenedovolim. Mali sme pojednavanie a sud rozhodol, ze syn ostava zatial v mojej starostlivosti a sud mi dal 20 dni na znalecky posudok, pretoze ja chcem odist mimo Slovenskej republiky a musim zdokladovat ake moj syn tam ma poziadavky. Jeho otec mi pisal, ze stahuje sud pretoze nechce svojho syna a ze ma ine starosti nez s takymito vecami. Klamal mi, ze uz odvolal sud a sud neodvolal, o syna sa nezaujima vyzivne mi neplati uz pol roka. Chcem sa vas spytat, ako mam dalej bojovat za syna, pretoze on zmanipuluje kazdeho.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň,

podľa § 24 ods. 4 Zákona o rodine Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Súd teda bude posudzovať, čo je v záujme dieťaťa. Súdu je potrebné uviesť a preukázať, že otec o neho nejaví záujem, neplní si svoje rodičovské povinnosti a bude vhodné uviesť aj to, čo píšte v otázke, teda že otec nemá záujem o svojho syna a "nemá čas na takéto veci". Súd bude dbať aj na názor samotného dieťaťa, u koho z rodičov chce ostať.

Pokiaľ ide o neplatenie výživného naskytajú sa dve možnosti: 1. je, že ak výživné určil súd potom sa môžete obrátiť na exekútora a žiadať vymoženie dlžnej sumy. 2. ak výživné súd neurčil a otec ho platil len na základe Vašej dohody, môžete podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti.

K otázke odsťahovania sa zo SR si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na odsťahovanie sa z územia SR s dieťaťom budete potrebovať súhlas otca dieťaťa. Ak ten súhlas odmietne udeliť, môžete o udelenie povolenia požiadať súd.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rozhodnutím súdu bolo dieťa pred cca rokom zverené do osobnej starostlivosti matke, čo však nie je najlepšie rozhodnutie pre dieťa vzhľadom na jeho vývoj. Z jeho správania je zrejmé, že výchova nejde správnym smerom (dieťa sa bojí, klame a pod.). Aká je šanca získať dieťa do osobnej starostlivosti otca? Z predchádzajúceho vzťahu mám dve deti, ktoré mi boli zverené do starostlivosti vo veku 10 a 12 rokov. Dnes majú 20 a 22 rokov, obe deti študujú na vysokej škole a preto by som sa chcel postarať aj o tretie dieťa. Aká je moja šanca? Ďakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade, pokiaľ ide o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otca, tak ste teraz v určitej nevýhode. Pretože: Od svojej otázke píšete, že dieťa bolo zverené do starostlivosti matky zhruba pred jedným rokom. Na to, aby bolo dieťa teraz zverené do Vašej starostlivosti, musela nastať podstatná zmena pomerov a to na strane matky ako aj dieťaťa. Súd nezmení rozhodnutie len tak jednoducho bez toho, aby skúmal zmenu pomerov. Súd nemôže reparovať pôvodné rozhodnutie bez toho, aby nastala reálne zmena pomerov.

To, že Vaše dve predchádzajúce deti boli zverené Vám je pozitívna správa a môže tiež zavážiť v rozhodovaní súdu. Pokiaľ matka vyvoláva v dieťati strach a toto by dokázal rozpoznať aj znalec, existuje šanca na to, aby ste v súdnom konaní uspeli. Určite to však nebude jednoduché a musíte sa na to dôkladne pripraviť.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn bude mat 11 rokov a je v starostlivosti u matky. V poslednej dobe sa stalo viackrat, že nevlastný otec syna fyzicky aj psychicky napáda a matka mu vulgárne nadáva. Ja mám momentálne syn v upravenom styku každý párny týždeň od štvrtku do nedele a nepárny týždeň od utorka do stredy. Mám záujem dostať syna do výlučnej opatery ako mám postupovať? Dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň, budete musieť na súd podať návrh na zmenu zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti rodičov. Návrh musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj presný opis dôvodu, na základe ktorého navrhujete a požadujete zveriť maloletého do svojej výlučnej opatery. Vychádzajúc z Vašej otázky mám za to, že nie je nereálne, aby súd rozhodol tak, že Vám ho zverí do osobnej starostlivosti. Je však potrebné uviesť aj to, že ak sa Vám v súdnom konaní nepodarí preukázať tvrdené skutočnosti, súd ich bude považovať za nepreukázané. Najľahšie by sa to preukazovalo napr. lekárskymi správami po fyzických útokoch nevlastného otca. Rovnako je dôležité uviesť, že vzhľadom na vek dieťaťa je vysoko pravdepodobné, že by ho súd počas súdneho konania vypočul (bez prítomnosti rodičov). Počas tohto výsluchu by mohol aj on potvrdiť týranie zo strany nevlastného otca a matky. Ak by maloletý na súde potvrdil, že ho naozaj bijú a vyjadril by sa, že chce ísť k Vám mám za to, že súd by to zohľadnil a rozhodol by o zmene zverenia.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Moja dcéra je zverená mojej matke. V júni sme mali sud o zverenie dcery do mojej výchovy a sudkyňa uzniesla, ze musí byt súdny znalec. Dali sme predbežne opatrenie, aby dcéra prišla pocas letných prázdnin ku mne. Problemy nastali týžden po odovzdaní dcery, a to vyvolávanie zo strany matky, ze moja dcera nechce chodiť do skoly a ze nevie si s ňou dať rady. S malou som bola v kontakte na internete, plakala a prosila ma, aby som si ju zobrala k sebe, ze moja matka sa cely cas vyhráža, ze pôjde do ústavu. Maloleta tam bola od februára do mája. S malou sme sa rozpravali o skole a o jej chlapcovi moja matka sa mi začala vyhrážať, ze da trestne stihanie na mna, za ubližovanie, môj manžel povedal, ze som nič nespravila. Koncom týždňa mi volala maloleta, ze moja matka mi obmedzí kontakt, ze nebude mocť byt so mnou kontakte ja som sa pýtala prečo. Vysvetlenie maloleta zaútočila na matku a ta volala doktorka, ktorá odporučila, ze maloleta nepojde do ústavu, ale moja matka musí dať ma sud obmedziť kontakt s matkou. Zvýšili jej dávky tabletiek a o dva dni mi prišla SMS, ze maloleta je v ústave. Co mám robit môže sa moja matka vyhrážať a obmedzovať kontakt samovoľne, ako ju to napadne. Co robit moja mala je psychicky chorá a potrebuje individuálny prístup a viac krát jej opakovať, co po nej požadujem a namiesto toho sa jej. Vyhrážala ze ked nebude robit, co ona povie ze pôjde do ústavu, ako sa stara moja matka o dcéru, ked ju nezvláda, odloží ju do ústavu, aby ja a jej otec sme nemali kontakt ani prístup. Zatiaľ čakáme na súdnu znalkyňu s mojim manželom sme sa rozpravali či môžme dať na moju matku trestne stihanie za vyhrážanie a za zanedbanie starostlivosti. Prosím poraďte mi moja matka nepomáha aby dcéra a vnučka boli spolu. Ako rodina ale ešte nas viac odialuje. Som moslimka nepijem neberiem drogy žijem s mojím manželom 6 rokov vychovávam syna. Som v kontakte s otcom maloletej po rozhovore s ním aj jemu sa matka vyhrážala. Dakujem s pozdravom.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ už prebieha konanie o zverenie do Vašej starostlivosti, je potrebné počkať, ako súd rozhodne. Vo Váš prospech hrá to, že dcéra chce byť s Vami. Súdy by mali dodržiavať záasadu, že je vždy potrebné skúmať a snažiť sa o to, aby dieťa a rodič boli spolu. Teda priebežne skúmať, či sa nezmenili pomery a okolnosti, ktoré by boli dôvodom na opätovne zverenie do Vašej starostlivosti. Podať trestné oznámenie je Vaše právo, avšak je potrebné byť opatrný, aby ste sa nedopustili trestného činu ohovárania. Trestné oznámenie, je potrebné formulovať v tom zmysle, že sa domnievate, že mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti a pod. Orgány činné v trestnom konaní následne posúdia tento skutok.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám polrocnu dcerku a jej otec najprv suhlasil zo zverenim do mojej starostlivosti, avsak meni nazor a vyjadril sa, ze akohle dokojim, poziada o zverenie. Momentalne je PN, ma psychicke problemy a berie lieky. Ake podmienky musi otec splnat, aby malu dostal do opatery? Ja byvam u babky, som na RD., avsak planujem navrat do prace. Mala je zdrava, zaopatrena. Uprimne neviem co od neho mozem cakat, ale mam strach, aby mi ju nevzal. Za odpoved dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že v každom konaní, v ktorom súd rozhoduje o maloletom dieťati musí súd ako prvoradé zohľadniť najlepší záujem tohto maloletého dieťaťa. Z toho dôvodu, ak by aj otec podal napr. o rok alebo o dva roky návrh na zmenu starostlivosti, súd by skúmal, či by taká zmena bola v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. Jednak by súd skúmal výchovné prostredie u Vás a tiež výchovné prostredie u otca. Ďalej by sa súd zameral na skúmanie toho, akým spôsobom ste sa doteraz starali o maloleté dieťa Vy a aké má otec predpoklady na to, aby poskytol maloletému dieťaťu adekvátnu starostlivosť. Súd by skúmal, či otec dokáže vôbec poskytnúť potrebnú starostlivosť maloletému dieťaťu v útlom veku, najmä s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy. Je potrebné uviesť, že súdy sa prikláňajú skôr k tomu, že v útlom veku (do 3-4 rokov) dokážu lepšie poskytnúť potrebnú starostlivosť matky než otcovia. Preto ak aj súdy schvália striedavú osobnú starostlivosť, stáva sa to u detí vo vyššom veku. Plňte si svedomito svoje rodičovské povinnosti, čo Vám v budúcom súdnom konaní výrazne pomôže v tom, aby maloleté dieťa nebolo zverené jemu do starostlivosti (nebude môcť argumentovať, že ste sa zle starali o maloletú).


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, poraďte mi prosím môj syn sa rozišiel ex priateľkou, s ktorou maku 8 ročnú dcéru jeho ex priateľka mu dala zákaz približovania sa k nej, tak syn nemohol navštevovať ani dcéru ani ju vídať. Po niekoľkých dňoch mu dcérka zavolala, že chce ho vidieť. Syn šiel, aby sa s dcérou videl, nato ex manželka zavolala políciu, potom mu volala, aby išiel nakúpiť malej šaty a syn jej šiel nakúpiť a ona zase volala políciu, tak ho odsúdili, kde sedel dva týždne a ďalšie tresty teraz sa s dcérou nemôže ani stretnúť ani ju vidieť na koľko ona žije v inom meste ex manželka žije s iným partnerom a dcérka určite trpí lebo bola zvyknutá zo synom on sa s ňou hrával chodil s ňu na do jazdeckej školy on jej kupoval veci kúpil jej aj telefón, aby mu mohla volať, ale ona jej ho zobrala je možné, aby mu súd zveril dcéru do opatery alebo aspoň ju vídať.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň, pokiaľ má syn uložený zákaz sa s ňou stretávať, tak potom musí požiadať najskôr o zrušenie tohto zákazu a až potom žiadať o úpravu styku.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som slobodná matka, mám 2.5 ročnú dcérku. S partnerom som žila jeden rok u jeho rodičov, no nepohodla som sa s jeho rodičmi a tak som sa vrátila k našim do domu. Za nami chodí len v nedeľu na 8 hodín alebo raz za čas príde v sobotu v noci do nedele. Tak to to už trvá rok. Zoberie si síce malú raz za dva mesiace na týždeň. Najnovšie sa mi vyhráža, že malú dá na striedavu starostlivosť. Pritom je 60 km ďaleko a mne vždy tvrdí že nemá čas. Ak podám na súd návrh na zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, akú mám šancu? Som na materskej, dieťa má jeho meno ale trvalý pobyt na mojej adrese. Ďakujem za odpoved.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 24.08.2016)

Dobrý deň, súd pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov predovšetkým prihliada na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd taktiež dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Na základe uvedeného spĺňate všetky predpoklady, aby Vám bola dcérka zverená do osobnej starostlivosti, najmä s ohľadom na nízky vek dieťaťa a rozvinutý citový vzťah medzi Vami a dieťaťom na základe doteraz poskytovanej osobnej starostlivosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ako aj na pracovnú vyťaženosť otca dieťaťa, podľa môjho názoru by nariadenie striedavej osobnej starostlivosti nebolo v záujme vašej dcéry.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu. Moja bývalá manželka má dvojročného syna s austrálčanom, ktorý ju psychicky týra. Chcela by sa so synom vrátiť na Slovensko. Otec dieťaťa s tým ale nesúhlasí. Ako postupovať? Ďakujem. MUDr. Vilia Baumöhl

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 14.07.2016)

Dobrý deň,

bohužiaľ naša advokátska kancelária sa orientuje primárne na slovenské právo, a preto Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta, či poradňu, ktorá sa zaoberá aj angloamerickým právom, konkrétne austrálskym. Podľa slovenských zákonov musí byť konanie týkajúce sa maloletého dieťaťa v jeho najlepšom záujme. Ak by sa podobný prípad vyskytol u nás, psychické týranie matky by bolo možné za určitých okolností použiť ako argument na odsťahovanie sa s dieťaťom, pretože týranie matky vplýva negatívne na vývoj dieťaťa. Ako som však uviedol bude lepšie, ak sa obrátite priamo na austrálske orgány, či advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Chcem sa spytat na podmienky zverenia maloletej do opatery. Ako zodpovedny otec by som ju chcel mat pri sebe. Ja pracujem v statnom podniku, prijem mam celkom dobry na slovenske pomery a chcem sa rozviest so zenou . Mame 1 a pol rocnu dceru. Manzelka okrem rodicovskeho prispevku nema ziadny iny prijem. Byva u otca v byte, ktorý je alkoholik a sam nezvlada platenie bytu, poziciek a exekutora. Manzelka pred casom pila tiez a teraz sa k tomu vracia zase. Preto dcerku nechcem nechat pri nej. Uspel by som na sude? Zverili by mi malu do starostlivosti?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 22.06.2016)

Dobrý deň, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. O výkone rodičovských práv a povinnosti sa môžete s matkou dieťaťa dohodnúť, pričom táto dohoda sa stane súčasťou rozsudku o rozvode manželstva. Ak k dohode nedôjde vo veci rozhodne súd, pričom bude postupovať v zmysle § 24 ods. 4 zákona o rodine, podľa ktorého pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov sa rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy sa prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd tiež dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Na základe Vášho príspevku je preto dôvodné sa domnievať, že Vaša manželka nebude schopná zabezpečiť Vášmu dieťaťu zdravé výchovné prostredie. Preto, ak preukážete, že všetky vyššie uvedené kritéria splníte v prospech svojho dieťaťa lepšie, súd zverí dcéru do Vašej starostlivosti.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobry deň, žijem s partnerom 11 rokov,máme spolu 5 ročneho syna, ktory ma aj partnerovo priezvisko. Problem je v tom, ze ma partner psychicky tyra a ponizuje a ja chcem od neho odist. Moje financne moznosti su obmedzene. Teraz mam sancu ist do podnajmu, ktory by som ako tak utiahla ale partner sa mi vyhraza, ze ma znamosti a syna mi zoberie. Pracujem len na dohodu, nema mi kto pomoct a on to vie. Je schopny o mne porozpravat klamstva od vymyslu sveta, len aby mi maleho vzal. Chcem sa opytat, aka je sanca, ze mu ho sud pridelí? So synom sice vychadza dobre ale na mna je maly naviazany viac. Je naozaj mozne, ze mi ho vezmu, len preto lebo on ma viac penazi ako ja? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 07.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 36 ods. 1 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Podľa § 24 ods. 4 zákona, súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Toto sú základné kritéria, ktorú sud skúma pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča. Pokiaľ dokážete sama zabezpečiť adekvátne výchovne prostredia svojmu dieťaťu, je pravdepodobné, aj vzhľadom na doterajšiu prax súdov, že dieťa bude zverené do starostlivosti matky, teda Vám. Zároveň Vám odporúčam, aby ste podali návrh na určenie vyživovacej povinnosti pre otca dieťaťa, a to v sume, ktorú potrebujete na zabezpečenie životných potrieb Vášho syna. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat a poradit, ako mam postupovat, resp. co robit aby zverili mojho 13 mesacneho synceka do mojej starostlivosti. S byvalym partnerom sme zili cca 14 mesiacov v jednej domacnosti a po nezhodach a neustalych konfliktoch sme sa rozhodli, ze sa rozideme. Odstahovala som sa zo spolocnej domacnosti z podnajmu, ked mal syncek 9 mesiacov a so synkom zijeme 4 mesiace v prenajatej garsonke, za ktoru platim mesacne 220€. Byvaly partner mi plati 100€ mesacne vzdy po vyplate. Ja poberam len rodicovsky prispevok a pridavok, co cini mesacne spolu necelych 227€. Financne mi pomaha moja mamka lebo inac by som to neutiahla. Podala som pred pol rokom navrh na zverenie maleho do mojej starostlivosti a o necele dva tyzdne nas caka sud. Otec sa stara o neho asi takym sposobom, ze denne zavola ako sa ma, kedy ideme von, ja dennodenne chodim s malym za nim minimalne dvakrat do prace, kedze je pracovne vytazeny a cez den nema cas.  Nechcem upravu styku so synkom, moze ho navstevovat kedy chce, aj s nim ist vonku,na prechadzku naozaj v tomto nemam ziaden problem. Je mozne, aby sud dal nasho syna do striedavej starostlivosti, ked je to maly rocny chlapcek, s ktorym som dennodenne ja? Aku mam sancu o zverenie do mojej starostlivosti a aku ziadat sumu vyzivneho? Na co ma narok on? 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 24 zákona o rodine, súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Ak majú o starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. To znamená, že základným kritériom pre zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, je záujem dieťaťa, ktorý sa posudzuje z hľadísk uvedených vyššie. Vzhľadom na vek dieťaťa, doterajší výkon starostlivosti, ako aj pracovnú vyťaženosť otca dieťaťa, spĺňate všetky predpoklady, aby dieťa bolo zverené do Vašej osobnej starostlivosti. Z uvedených hľadísk sa mi ustanovenie striedavej starostlivosti nejaví ako vhodné. Výšku výživného žiadajte v rozsahu potrieb, ktoré má Vaše dieťa. Dovoľujem si Vás upozorniť, že v zmysle § 36 zákona o rodine, sa o výkone rodičovských práv a povinností môžete s otcom dieťaťa kedykoľvek dohodnúť.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Pekny den prajem, tento mesiac sa ideme s manželkou rozvadzat. Mali sme sud o zverenie dietata, kde sud zveril malu matke, pričom mi stanovil vyživne, ktore si poctivo a načas platim. Mam urceny neobmedzeny styk s dcerou. Beriem si ju vačšinou cez vikendy, od piatka do nedele. Ked chodim pre dceru v piatok do školky vzdialenej od mojho bydliska cca 20km, som povinny ju v nedelu večer odviest domov matke? Alebo matka by si mala pre dceru prist sama? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 27.05.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že styk s dieťaťom máte súdnym rozhodnutím stanovený ako neobmedzený, teda bez konkrétnejšej úpravy, okolnosti stretávania sa s Vašou dcérou je vecou dohody medzi Vami a manželkou. Teda tak, ako ste sa s manželkou dohodli na stretávaní sa s dcérou počas víkendov, rovnako sa môžete dohodnúť aj na okolnostiach prevzatia resp. odovzdania Vášho dieťaťa. Spravidla však platí, že rodič, ktorému nie je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, dieťa prevezme aj odovzdá druhému rodičovi v mieste jeho bydliska. Dovoľujem si Vás upozorniť, že s rozvodom manželstva je spojené konanie o výkone rodičovských práv. To znamená, že rozsudkom o rozvode sa nanovo upravia rodičovské práva a povinnosti k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva, teda môžete požadovať inú úpravu vyživovacej povinnosti alebo aj určenie osobného styku s dcérou.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Prosim o radu. Som matkou 7rocneho syna a expartner ho chce do svojej starostlivosti. Uz vyse roka sa taha sud, absolvovali sme aj znalecke dokazovanie. Teraz protistrana ziadala o doplnenie vysetrenia mna aj mojho partnera, no vysledky prisli vcera a su zmanipulovane v prospech protistrany. Este cakame na prehnane vyuctovanie tohoto posudku. Mozem sa odvolat vo svojom mene alebo to musi za mna urobit advokat? Este by ma zaujimalo, kto uhradi znalkyni fakturu za posudok, za nekrestanske peniaze? Mam narok, na ulavu, ak preukazem prijem pod zivotne minimum? Prosim, hladam si dobreho advokata ,ktory by ma mohol zastupovat za normalnu cenu, budem vdacna za kazdy typ. Vdaka

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 09.03.2016)

Dobrý deň, podľa môjho názoru a skúseností je prikázanie zmeny osobnej starostlivosti inému rodičovi v prípade maloletého dieťaťa vo veku Vášho syna nepravdepodobná. Pre túto zmenu musia existovať závažnejšie dôvody, ktoré spôsobujú, že zmena starostlivosti v prospech druhého rodiča, je v záujme dieťaťa. Nakoľko nepoznám dôvody prezentované Vašim expartnerom v súdnom konaní a ani závery znaleckého dokazovania, nedokážem sa k riešeniu bližšie vyjadriť. V každom prípade máte právo spochybňovať závery znaleckého posudku v priebehu súdneho konania. Podľa § 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poplatku, štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal. V prípade, že Vaše majetkové pomery sú nedostatočné, môže Vás teda súd od povinnosti náhrady trov konania oslobodiť. 

Ako právneho zástupcu Vám môžem samozrejme odporučiť advokátsku kanceláriu JUDr. Ficeka, ktorá spolupracuje s advokátmi v každom z krajov Slovenska. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobry den, chcel by som sa spytat ako mam postupovat aby mi bol zvereny syn do opatery mimosudne. Nechcem ani vyzivne od priatelky... Kludne by mohla aj nastevovat syna kedy len chce, chcem to preto lebo ona pracuje v rakusku a tam sa drzuje viac ako doma pracuje tam v jednom erotickom studiu. Jednoducho povedane poskytuje eroticke sluzby. Nechcem to riesit cez sud... Takze moja otazka by bola da sa toto vybavit mimosudne? Ona s tym suhlasi, aby som chlapca vychoval ja, a ja by som poberal matersky prispevok. Za skore vyjadrenie dakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 36 zákona o rodine sa môžu rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú dohodnúť na výkone rodičovských práv a povinností. Vo výlučne v kompetencii rodičov ako sa na výkone rodičovských práv a povinností dohodnú. Pokojne sa môžete dohodnúť, že dieťa bude vo Vašej osobnej starostlivosti a matka Vám bude platiť ako výživné minimálne výživné (alebo aj žiadne, s prihliadnutím na to, či ste schopný finančne zabezpečiť starostlivosť o dieťa). Rovnako sa môžete v dohode dohodnúť aj o spôsobe styku matky s dieťaťom. V prípade, ak je dobrý vzťah medzi rodičmi sa styk neupravuje vôbec. Vtedy závisí na rodičoch ako sa dohodnú o stretávaní matky s dieťaťom. V zákone nie je uvedené, či má byť rodičovská dohoda uzatvorená v písomnej podobe, avšak s ohľadom na právnu istotu, by som Vám odporúčal uzatvoriť rodičovskú dohodu v písomnej podobe (rôzne vzory nájdete na internete).


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobry den,chcem sa opytat, ci by ziskala moja manzelka po rozvode obe malolete deti do starostlivosti? Zijeme v Rakusku, pracujeme v rovnakom hoteli sezonne, nase manzelstvo je uplne v troskach. Zanedbava deti, aj domacnost. V pripade, keby som chcel odcestovat domov, na Slovensko, mam tam skvele podmienky pre vychovu deti v dome mojich rodicov. Mala by manzelka na ne stale pravo? Co je rozhodujuce v tomto pripade? Treba nejake dokazy? Ona sa totiz vyhraza, ze ked odidem, neuvidim deti. Dakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 09.12.2015)

Dobrý deň, pri úprave výkonu rodičkovských práv a povinností je vždy najdôležitejším kritériom záujem maloletého dieťaťa. V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode a to tak, že určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti. Záujem maloletého dieťaťa sa hodnotí najmä v súvislosti s jeho citovými väzbami, vývinovými potrebami a stability budúceho výchovného prostredia. Súd však hodnotí aj schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Aj rodič, ktorému dieťa nebude zverené do osobnej starostlivosti má právo výchovu a starostlivosť o dieťa, pričom musí byť rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobry den.Chcel by som sa spytat ake mam sance aby my zverili dieta do opatery? S priatelkou (druzkou) mame takmer 4-rocneho syna a v poslednom roku to sa medzi nami dost vyostrilo, odkedy sme sa nastahovali do noveho. je brutalne marnotrantna, aj ked nema na to a proste to chce a ju nic ine nezaujima. Hadky vyvolava takmer na dennom poriadku. Ja sa snazim to vyriesit diplomaticky a vyjednavanim, ale uz som to vzdal. Preto sa informujem, ako by to bolo s opatrovnictvom? Priatelku (druzku) dokazem opustit, aj ked ju lubim (to pretrpim aj ked s velkym sebazaprenim), ale syna nedokazem opustit a lame mi srdce, keby som mal byt bez neho. Pisem to s tazkym srdcom, ale ine vychodisko nevydim (rozpravanie nepomaha prave naopak vsetko zhorsuje). Mam aspon malu sancu na uspech?Neviem ako sa to berie, ale tak u mna by mal vlastnu izbu v rod.dome , co u nej doma v 3-izbovom byte by bola s mamou a 2 bratmi, kvoli skolke som si ochotny upravit pracovnu dobu a vie mi vypomoct maleho krstna a moja dalsia rodina priamo tu v dedine, kde byvam, pripadne rodicia v nedalekej dedine.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 06.08.2015)

Dobrý deň, základným kritériom pre zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov je záujem maloletého dieťaťa. Na základe Vášho príspevku nepredpokladám, že s matkou dieťaťa dokážete dospieť k rodičovskej dohode. V takom prípade, Vám zostáva podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na miestne príslušný okresný súd. Vzhľadom na vyššie uvedené základné kritérium, bude súd skúmať všetky rozhodujúce aspekty, medzi ktoré patria najmä: citové väzby dieťaťa, zabezpečenie materiálnych podmienok, schopnosť rodiča ovplyvňovať orientáciu detského myslenia a konania vo vzťahu k základným zásadám ľudskosti a morálky, stabilitu výchovného prostredia resp. aj schopnosť rodičov dohodnúť sa a kooperovať pri výchove dieťaťa. V každom prípade pri zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, musí súd rešpektovať právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného a rovnocenného osobného styku s druhým rodičom. Odporúčam Vám preto sústrediť sa na to, aby ste boli schopný osobne poskytnúť a zabezpečiť svojmu dieťaťu potreby vo všetkých vyššie uvedených oblastiach. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobry den, Som matkou 4 rocneho syna, ktory je v opatere u otca. ku mne mal chodit na vikendy. Moj syn zacal rozpravat, ze ku mne nechce chodit a takisto bol vo velkom strese, ked ho otec priniesol. Mala som podozrenie, ze moj syn sa boji a trpi v otcovej opatere. Takisto sa starala babka, cize matka otca dietata o mojho syna, kym otec bol v praci. Moj syn bol zanedbany a nevyspaty a ustrachany a stale plakal. Otec dietata odovodnoval, ze dieta sa boji mna. Ja teraz cakam na sud, kedze som si podala ziadost, ze chcem svoje dieta vylucne do mojej opatery. Sud vsak odrocil konanie dvakrat, cize za poslednych 7 mesiacov som vobec nevidela mojho syna. Rodinny psycholog bude robit posudok o mesiac a dalsie 3 tyzdne sud rozhodne co bude dalej. Otec ma uraza a vymysla si. Je moznost ze mi dieta uz nevratia, ked ma nevidel tak dlho? Ako bude reagovat moj syn po takej dlhej dobe? Byvam v Australii a otec mojho syna je Australcan aj moj syn sa tu narodil. Prosim poradte ako dalej. Kazdy mi trvdi, ze tu su ine zakony ale predsa len nemoze byt rodinne pravo az take rozdielne. Dakujem vopred za vasu radu na ktoru sa velmi tesim. S pozdravom.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 30.06.2015)

Dobrý deň, pokiaľ bolo dieťa zverené do opatery otca a Vám bol upravený styk, máte právo sa domáhať styku s dieťaťom. Rodinné právo môže byť rozdielne, pretože vychádza z iných princípov. Avšak určité podobnosti tam sú. Aj keď nie som odborník na austrálske právo, určite tam musí existovať výkon rozhodnutia. Súdom stanovený styk musí otec dodržiavať a Vy sa ho domáhajte, pretože znalecký posudok, ktorý bude vypracovaný, bude vychádzať najmä z pocitov syna. A ak Vás nevidel niekoľko mesiacov, nemusí mať vzťah k Vám vybudovaný. 

U nás v SR existuje tzv. návrh na výkon rozhodnutia. Súd Vám dokáže zabezpečiť styk s dieťaťom a takto si vytvoríte vzťah. U nás sa zriedkavo robia znalecké posudky na 4 ročné deti, aj keď som sa s tým už stretol. Podľa psychológov je dieťa schopné vyjadriť svoj názor, tak aby to malo nejakú váhu až do 5 rokov. Nie je to však pravidlo a niektoré deti môžu byť vyspelejšie.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do opatery otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Manželia sa chcú rozviesť, majú 3 neplnoleté deti. Súd bol odročený až na jún, a dostali striedavú starostlivosť. Lenže ked má deti mať na starosť matka, tak sa o ne vôbec nestará ako matka, bije ich, nedbá na ochranu ich zdravia, po večeroch chodí s nimi po vonku aj v nečase, atd..Sociálka v tomto probléme nevie pomôcť. Dalo by sa niečo robiť, aby ich aspon kým nebude súd dostal do opatery otec? Ďakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do opatery otca

(odpoveď odoslaná: 26.04.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o získanie detí do opatery otca do času, kým nerozhodne súd je možné riešiť predbežným opatrením. V predbežnom opatrení je potrebné súdu popísať v čom vidíte nevyhnutnosť predbežnej úpravy zverenia. Je vhodné priložiť k predbežnému opatreniu aj konkrétne dôkazy, pretože slová nemusia postačovať. Je potrebné preukázať najmä neschopnosť matky postarať sa o deti, preukázať, že naozaj je tu obava o zdravie detí a iné.

V opačnom prípade súd návrhu nemusí vyhovieť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do opatery otca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku