Máte
otázku?

Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či musím naďalej platiť výživné na syna, ktorý je ešte neplnoletý (v septembri oslávi 17 rokov), nechodí do školy a je na úrade práce. Žije v ČR. Mám nárok na vrátenie peňazí za obdobie, počas ktorého nechodil do školy? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy

Dobrý deň,

 

podľa Zákona o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto faktický stav závisí vždy od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby ale aj celkové majetkové pomery.

 

Zníženie alebo zrušenie vyživovacej povinnosti je možné v prípade zmeny pomerov oproti stavu, kedy Vám súd naposledy určoval výživné.

 

Ak je dieťa v zmysle vyššie uvedených kritérií schopné živiť sa samé, môže rodič s určenou vyživovacou povinnosťou podať na súd návrh na jej zrušenie. Treba ale dodať, že o tom, či a odkedy je dieťa schopné živiť sa samé bude vždy v konečnom dôsledku rozhodovať výlučne súd na základe individuálneho posúdenia jednotlivých hore uvedených kritérií. Zo samotnej skutočnosti, že Vaše dieťa neštuduje a je prihlásené na úrade práce nemožno bez prihliadnutia aj na iné kritéria (vo Vašom prípade najmä skutočnosť, že Vaše dieťa je ešte stále maloleté) ešte usúdiť, že dieťa je už schopné sa živiť samé. Vyživovacia povinnosť rodiča trvá pritom práve dovtedy, pokým nie je schopné živiť sa samé. Zánik vyživovacej povinnosti nie je viazaný na to, či dieťa študuje alebo neštuduje.

 

Vo vzťahu k otázke týkajúcej sa toho, či môžete žiadať zaplatené výživné spätne treba jednak uviesť, že súd môže zrušiť, resp. zmeniť výživné aj spätne - a to od času, keď došlo k zmene pomerov (napr. ak by súd uznal po uvážení hore uvedených kritérií, že Vaše dieťa je schopné sa živiť samé). Pri maloletých deťoch, ktorým je aj Váš syn, ale platí, že aj keby súd zmenil alebo zrušil Vašu vyživovaciu povinnosť spätne, maloleté dieťa je povinné vrátiť rodičovi len to výživné, ktoré zostalo nespotrebované. Spotrebovanie výživného by bolo predmetom dokazovanie. Vo všeobecnosti za nespotrebované výživné možno považovať napríklad výživné určené na tvorbu úspor, ktoré sa kumuluje na účte maloletého.

Trápi vás "Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či existuje povinnosť platiť výživné na dieťa aj v prípade, že už nechodí do školy. Ak je odpoveď áno, ráda by som vedela, do ktorého veku táto povinnosť trvá. Dieťa dosiahne v októbri 18 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy

(odpoveď odoslaná: 09.05.2024)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká okamihom, kedy je dieťa schopné samé sa živiť. Tento okamih sa môže líšiť. V prípade, ak dieťa dovŕši 18 rokov veku a nebude pokračovať v štúdiu a zamestná sa, tak potom by mohlo ísť o okolnosť, ktorá odôvodňuje zánik vyživovacej povinnosti. V prípade, ak po dovŕšení 18 roku veku, dieťa nebude študovať a nájde si prácu, tak potom môžete podať návrh na súd na zrušenie výživného. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy (Rodinné právo)

Dobrý deň. Čo mám robiť, keď môj syn opustil školu a začal chodiť na brigádu? Môžem prestať platiť?

Odpoveď: Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy

(odpoveď odoslaná: 17.02.2017)

Dobrý deň, ak je Vaša vyživovacia povinnosť určená súdom platí kým toto rozhodnutie súd nezruší. Samotná skutočnosť, že prestal Váš syn navštevovať školu môže odôvodňovať podanie návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa, ale neodôvodňuje prestať platiť výživné. V prípade, že by ste sám od seba prestali platiť výživné, vystavili by ste sa riziku trestného stíhania za zanedbanie povinnej výživy. Na základe toho Vám odporúčam čo najskôr podať na príslušný súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, aby bola Vaša vyživovacia povinnosť čo najskôr zrušená.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Povinnosť platiť výživné na neplnoleté dieťa ktoré nechodí do školy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.