Máte
otázku?

Kedy môže dcéra odísť od rodičov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

Dobrý deň, mám 17-ročnú dcéru, ktorá odmieta rešpektovať rodičov, je drzá a vyznačuje sa veľmi zlým správaním, a to nielen doma, ale aj v škole. Nechodí včas do školy, chodí podľa svojho uváženia, samovolne odchádza z vyučovania a má neospravedlnené hodiny. Prepadá s piatimi predmetmi a to už opakuje ročník. Vôbec neposlúcha, nerešpektuje pravidlá a na všetko reaguje flegmaticky. Stále sa vyhráža odchodom z domu. Čo mám robiť v prípade, keď z domu skutočne odíde? Pravdupovediac, pokladať ju dobre ju nechať ísť, aby pocítila, čo to je byť dospelá, ak si myslí, že doma jej chceme len zle. Kedy jej môžem s čistým svedomím povedať "Choď si!"? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, kedy môže dcéra odísť od rodičov, tak v tomto prípade platí, že akonáhle bude mať 18 rokov, už nie je podľa zákona dieťa. 

Ak by odišla a ešte by nebola schopná sa sama o seba postarať, ste povinná sa o ňu postarať v tom zmysle, že by ste jej mali platiť výživné. Ak by však prestala chodiť do školy úplne a ani by nebola zamestnaná, hoci by sa mohla zamestnať a tiež by aj mala príležitosť na prácu, potom Vaša vyživovacia povinnosť zaniká.

 

Osobne si myslím, že pokiaľ sa Vám takto "vyhráža", nedržte ju, povedzte jej však, že vždy bude mať u Vás doma miesto a môže sa kedykoľvek vrátiť. Jej súčasné prejavy sú prejavmi (aj keď sa Vám to možno nezdá), že sa sama hľadá. Musí si nájsť miesto v spoločnosti, potrebuje však stále cítiť istotu. Je to taký paradox v tomto veku, na jednej strane chce silou mocou byť voľná a zároveň cítiť istotu. 

Pozerajte sa na to z jej strany, možno cítila počas detstva prílišné obmedzenia. Ak ju budete držať, bude to ešte horšie. Nehovortr jej však niečo v tom zmysle, že "však choď, žitot ťa naučí". Tým jej nepomôžete. Skôr ju podporte a dajte jej pocítiť, že má aj istotu a aj voľnosť. To, že sa k Vám správa škaredo je prejav jej vnútra, nie to, že je to namierene len proti Vám osobne.

Trápi vás "Kedy môže dcéra odísť od rodičov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobré ráno, pane, prosím, pomôžte mi so situáciou, v ktorej by som mohol žiť so svojou priateľkou. Je možné, aby 15-ročné dievča žilo s 22-ročným chlapcom? Môže nás jej matka zastaviť? Priateľka by mala prácu a jej mama by vedela, kde bývame.

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, náš právny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie o tom, dokedy musí dieťa žiť v rodičovskom dome. Nakoľko sa však v zmysle zákona považuje za maloleté až do dovŕšenia 18-tych rokov, zodpovedajú za neho rodičia, pričom spadá aj pod ochranu štátu, ktorú v tomto smere vykonáva sociálna kuratela. Ak by sa ale odsťahovala od rodičov bez ich dovolenia, rodičia by voči tomu reálne mohli zasiahnuť tak, že vyhlásia po nej pátranie na polícii a polícia príde k vám. Oni sú naďalej jej zákonnými zástupcami a správcami jej majetku,  sú naďalej povinní  prispievať na výživu, t.j. plniť si voči nej vyživovaciu povinnosť. Táto im zanikne, až keď vaša priateľka bude schopná sama sa živiť, t.j. sama si zabezpečovať zo svojho príjmu všetky svoje životné potreby. Maloleté deti aj keď môžu byť už vyspelé sú stále pod dozorom rodičov. Ak by sa ako 16 ročná vydala, stáva sa dospelou. Súhlas na sobáš dáva vtedy však súd. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám 19 rokov a môj priateľ by chcel, aby som sa k nemu presťahovala.

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
vo veku 19 rokov disponujete plnou spôsobilosťou na právne úkony a rodičia už nie sú Vaši zákonní zástupcovia, preto sa môžete rozhodnúť Vy sama s kým budete bývať. Rodičia sú povinní Vám prispievať na výživu, ak nie ste schopná sa sama o seba postarať. 


Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som 19-ročný študent v poslednom ročníku strednej školy a chcem sa odsťahovať od rodičov. Mama však tvrdí, že to nemôžem robiť kým študujem. Ako to teda je, prosím?

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2021)

Dobrý deň,

nakoľko ste už dosiahli plnoletosť, máte právo sa sama rozhodnúť o tom, kde a s kým budete žiť. Na druhej strane treba povedať, že žiadny právny predpis neupravuje povinnosť dieťaťa bývať s rodičmi do určitého veku. V prípade maloletých detí však platí, že rodičia sú povinní dbať o ich zdravý a všestranný vývoj, nakoľko v opačnom prípade, ak by o ne nebolo patrične postarané, mohli by vo veci začať konať orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vzhľadom na uvedené, nie je pravdou tvrdenie Vašej mamy. V prípade, že sa rozhodnete odsťahovať od vašich rodičov a zároveň nebudete schopná sa sama živiť, pričom rodičia Vám nebudú dobrovoľne prispievať na výživu, môžete požiadať aj o určenie výživného na Vás ako plnoleté dieťa. V tomto prípade ste už oprávnená podať návrh na určenie výživného sama. V súčasnosti predpokladám, že rodičia si voči Vám stále plnia svoju vyživovaciu povinnosť. Táto by im však iba z dôvodu Vášho odsťahovania nezanikla, nakoľko ich vyživovacia povinnosť voči Vám trvá až do času, kým nebude schopná sama sa živiť. 


Trápi vás "Kedy môže dcéra odísť od rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, O chvíľu mi bude 17 rokov a chcela by som ísť bývať k rodičom môjho priateľa. Nechcem im však spôsobiť žiadne problémy. Priateľovi o krátko odbije 18 rokov a často sa s ním hádam, veľmi často kvôli mojej mame. Myslím si, že by to mohlo byť riešením našej situácie. Chcela by som mať len istotu, že kvôli mne nebudú mať žiadne problémy. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
zákon nezakazuje dieťaťu odsťahovať sa od rodičov, kým nemá 18 rokov. Podľa zákona sa tak môžete odsťahovať. Vaši rodičia majú k Vám stále vyživovaciu povinnosť, stále Vás zastupujú a spravujú majetok. Priateľovi rodičia z toho problém mať nebudú.


Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 20 rokov a študujem na strednej škole. Tento je môj posledný rok. Chcela by som sa opýtať, kedy môžem odísť od rodičov a bývať s priateľom?

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
žiadny zákon Vám nepredpisuje vek, dokedy musíte bývať u svojich rodičov. Vo Vašom prípade ste dokonca už plnoletá, takže sama zodpovedáte v plnom rozsahu za svoje konanie a rozhodnutia. V prípade, že by ste sa od nich odsťahovali, zo zákona by Vám vznikol aj nárok na výživné, ak by Vám neplatili výživné dobrovoľne. V súčasnosti totiž rodičia plnia svoju vyživovaciu povinnosť voči Vám osobnou starostlivosťou a hradením všetkých Vašich výdavkov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 17 rokov a už dlhší čas je doma pre mňa neznesiteľné, takmer tam nemôžem ani dýchať. Mám priateľa dva roky, ktorý si našiel solidnú, stabilnú prácu a nedávno ma informoval, že by rád súžil so mnou v byte, ktorý by si prenajal. Studujem na strednej zdravotníckej škole a mám aj brigádu. Myšlienka, že by som s ním žila, ma veľmi teší, o to viac, keď je doma také prostredie, aké je. Ale môžem odísť od rodičov aj keď nemám 18 rokov?

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2020)

Dobrý deň,
žiadny právny predpis neupravuje, dokedy musí dieťa žiť s rodičmi. Treba si však (kým nedovŕšite plnoletosť) uvedomiť, že v mnohých smeroch zodpovedajú za Váš zdravý a všestranný vývoj rodičia, ako zákonní zástupcovia. Rovnako v prípade vzniku problémov, stále spadáte pod ochranu štátu prostredníctvom príslušných sociálnych úradov ako neplnoleté dieťa.

V prípade, že nebudete schopná sa sama živiť a rodičia Vám nebudú dobrovoľne prispievať na výživu, po dosiahnutí 18 roku veku môžete požiadať aj o určenie výživného.


Trápi vás "Kedy môže dcéra odísť od rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by som mohla ísť bývať s priateľom, keď ešte nemám 18, ale iba 17 rokov. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň, žiadny právny predpis neupravuje povinnosť dieťaťa bývať s rodičmi do určitého veku. Na druhej strane, ak nakoľko ste ešte maloletá, v prípade ak by o Váš zdravý všestranný vývoj nebolo postarané, prípadne by ste sa dostali do situácie, že by ste sa vedeli sama živiť, začali by vo veci konať orgány sociálnoprávnej ochrany detí. V takom prípade by postupovali v spolupráci s rodičmi tak, aby ste mali zabezpečené riadnu výchovu a výživu. Ak by ste od nich odišli, dovŕšili 18 rokov, ale nevedeli by ste sa sama živiť, mohli by ste od svojich rodičov požadovať výživné. Treba si však uvedomiť, že nikdy neviete kedy sa situácia zmení a budete opäť potrebovať pomoc rodičov. Preto treba takéto kroky riadne premyslieť a zvážiť, a to aj napriek tomu, že Vám žiadny právny predpis nebráni v odsťahovaní.


Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môžem od svojich rodičov odsťahovať, aj keď mám ešte len 17 rokov? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň,

plnoletosť nadobúda osoba 18 rokom veku a okrem toho, rodičia majú povinnosť plniť si vyživovaciu povinnosť do momentu, kedy nenadobudne schopnosť samo sa živiť. Žiaden právny predpis nezakazuje dieťaťu, aby od rodičov odišlo, avšak je potrebné mať na pamäti, že pokiaľ by ste neboli schopná sama sa živiť, prípadne by o Vás nebolo riadne postarané (napr. bola ohrozená Vaša výchova, či vývin), mohli by sa do tejto situácie zainteresovať aj orgány sociálnej kurately a tento problém riešiť. Napriek tomu, ako som uviedol, žiaden predpis nezakazuje dieťaťu odsťahovať sa.


Podotázka: Kedy môže dcéra odísť od rodičov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môže rodič držať svoje dieťa v svojej domácnosti aj v prípade, keď sa chce dieťa osamostatniť? Má ukončenú povinnú školskú dochádzku a má 18 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy môže dcéra odísť od rodičov?

(odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň,

dovŕšením 18 roku veku sa dieťa stáva plne spôsobilé na právne úkony. Zaniká aj potreba zastupovania zo strany zákonného zástupcu. Pokiaľ sa dieťa takto rozhodne, je to jeho slobodné rozhodnutie, v ktorom mu nemôže nikto brániť, a to ani rodič.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy môže dcéra odísť od rodičov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.