Máte
otázku?

Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

Dobrý deň. Po vysporiadaní BSM som jediným vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej bývam so svojimi troma dospelými deťmi. Moju otázku tvorí dilema, či môžem zrušiť trvalý pobyt jednému z detí a následne ho vysťahovať z bytu. Toto sa odôvodňuje tým, že sa voči mne správa veľmi zle a navyše odmieta finančne prispieť na hocičo, čo v konečnom dôsledku znamená, že ho de facto ešte aj živím. Kedy je možné vysťahovať dieťa z domu? Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom, D.J.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o otázku, kedy je možné dieťa vyhodiť z domu, zákon priamo neupravuje odpoveď, kedy tak rodič môže urobiť. 

V takýchto prípadoch sa zohľadňujú aj dobré mravy. Dieťa by si malo vážiť svojich rodičov, pokiaľ sa o nich starajú a vytvárajú im domov. Nikde v zákone nie je napísané, že rodič nemôže vyhodiť svoje dieťa z domu (domácnosti). Pokiaľ sa dieťa správa v hrubom rozpore s dobrými mravmi voči rodičovi, rodič nie je povinný toto správanie dieťaťa trpieť. To, či môže rodič vyhodiť dieťa z domu, závisí od toho či je dieťa schopné samé sa živiť. Pokiaľ sa dieťa vie o seba samé postarať, rodič nie je povinný sa naďalej o dieťa starať a vyživovať ho.

 

Nepozerá sa pritom na to, či dieťa je zamestnané a má príjem ale na to, či je schopné sa zamestnať a mať príjem. Ak dieťa nechce pracovať, zarábať peniaze a samé sa živiť, hoci má na to schopnosti a možnosti (ktoré sa posudzujú objektívne), povinnosť rodiča živiť dieťa zaniká.

 

Pokiaľ Vaše dieťa má schopnosti a možnosti sa samé o seba postarať, potom ho môžte "vyhodiť" z domu. Pokiaľ si dieťa myslí, že na to nemáte právo, môže sa obrátiť na súd. Súd v tomto prípade bude brať do úvahy to, či dieťa je schopné sa samé živiť a samozrejme bude sa prihliadať aj na dobré mravy a správanie sa dieťaťa k Vám. Súd žalobe dieťaťa teda nemusí vyhovieť.

 

Nikto Vás nemôže nútiť trpieť správanie sa dieťaťa vo vlastnej nehnuteľnosti. 

Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, od koľkých rokov môže dieťa odísť z domu a už sa nevrátiť?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.05.2023)

Dobrý deň,
po dosiahnutí 18 roku veku nadobúda dieťa plnoletosť a úplnú spôsobilosť na právne úkony. Ak by sa dieťa rozhodlo po tomto okamihu opustiť rodičov, tak to urobiť môže.

V tomto smere však treba zdôrazniť, že rodičia dieťa ani po dosiahnutí plnoletosti vo väčšine prípadov len tak "vyhodiť" z domácnosti nemôžu.

Rodičia sú povinní zabezpečovať výživu svojho dieťaťa až do momentu, kedy je schopné samo sa živiť. Tento okamih však vo väčšine prípadov nastáva až po ukončení vysokoškolského štúdia. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, čo sa stane, ak je dieťa vyhodené z domu, zatiaľ čo stále chodí do školy a nemá žiaden príjem. Vulgárne slová sa používajú na oboch stranách. Toto dieťa ešte nedosiahlo vek 18 rokov.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň,
obaja rodičia majú rodičovské práva a povinnosti voči svojmu dieťaťu. Podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine:

(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,   Dôležitým je aj ust. § 30 Zákona o rodine:   Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin dieťaťa.   Rodičovské práva a povinnosti vo Vami spomínanom prípade stále trvajú a odporučil by som, aby sa daná osoba pokúsila zlepšiť vzájomné vzťahy s dieťaťom, kým nemá aspoň 18. Dieťa predsa musí niekde bývať, a toto sú povinný zabezpečiť primárne rodičia dieťaťa do 18tky.

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne situácie, keď by som si želala, aby môj syn odišiel z domu. Je dospelý a pracuje, avšak jeho správanie je vulgárne a ponižujúce voči mne. Takéto výbuchy má niekoľkokrát do mesiaca a už viac to nechcem tolerovať. Ako mám postupovať, ak odmieta dobrovoľne odiť? Ďakujem. S pozdravom, Ľubica.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladám, že ste výlučnou vlastníčkou domu, prípadne dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a teda syn nie je ani podielovým spoluvlastníkom domu.

Ak má syn vo vašej nehnuteľnsoti hlásený trvalý pobyt a nie je ani podielovým spoluvlastníkom domu, potom mu treba zrušiť trvalý pobyt na obecnom úrade. Súhlas syna na zrušenie jeho trvalého pobytu nepotrebujete. Súčasne synovi oznámte, aby sa do určitej vami stanovenej lehoty odsťahoval /nájom/ a keď tak neučiní, budete musieť podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Uvádzame tiež, že ak by malo dôjsť k fyzickému násiliu, alebo jeho konanie by k tomu smerovalo, je potrebné okamžite volať políciu.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Prosím Vás pekne, mohli byste mi poradiť, čo mám robiť? Mám syna, ktorý má 25 rokov, no nechce pracovať, ani mi neprispieva na bývanie, ani na stravu. Čo je ešte horšie, predáva mi z domu veci, ktoré sa dajú speňažiť, a potom peniaze použije na alkohol. Nemôžem si nič do domu kúpiť, aby mi to syn hneď nepredal. Rada by som toho syna vyhodila z domu, ale on má tu trvalé bývanie a je vlastníkom jednej tretiny na byte, ktorú získal po dedičskom konaní, keď mi zomrel manžel. Prosím Vás pekne, mohli byste mi poradiť, čo by som mohla s týmto synom urobiť? Chcem, aby ma už tak nevyužíval.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň,
ak je vlastníkom 1/3 podielu a chcete sa ho z nehnuteľnosti zbaviť, budete musieť najprv tento podiel od neho odkúpiť. Kým má podiel na dome, má právo ho užívať. Až keď jeho podiel vyplatíte a už nebude spoluvlastníkom nehnuteľnosti, budete môcť na neho podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, ak nebude chcieť nehnuteľnosť opustiť.

Kým je spoluvlastníkom, jedinú možnosť obrany pripúšťa Občiansky zákonník pre prípad, že by Vás ohrozoval fyzicky alebo psychicky. V takom prípade sa môžete domáhať, aby bol vylúčený z užívania nehnuteľnosti. Toto však nie je trvalé riešenie.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Neviem si už poradiť. Mám dospelého syna, ktorý je 34 rokov starý. Napriek tomu sa odmieta osamostatniť. Už päť rokov ma neustále klame, že si hľadá bývanie, ale v skutočnosti nič nerieši. Aj sama som mu našla niekoľko možností na podnájom, ale ani jeden z nich mu nevyhovoval. Prispieva 100 eur mesačne a to je všetko. My s manželom sami platíme hypotéku a všetky náklady na byt. Jeho to však vôbec nezaujíma. Bývame v dvojizbovom byte. Už neviem, čo mám robiť, aby som ho donútila odísť. Prosím Vás o radu. Ďakujem. Viera

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň,
Vami položená otázka je pomerne častou v našej poradni. Pri zodpovedaní Vami položenej otázky predpokladáme, že s manželom ste bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu a syn riadne pracuje, teda poberá mzdu. Problém vo Vašom prípade je zrejme aj v tom, že syn málo prispieva na spoločnú domácnosť a bytové podmienky pre troch dospelých ľudí sú pomerne stiesnené.

Riešením je vyzvať syna, že ak si nenájde nájom do Vami určenej lehoty, zrušíte mu trvalý pobyt a podáte návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Som rozvedená matka a žijem so svojimi deťmi na spoločnom pozemku s mojimi rodičmi. Rodičia sú vlastníkmi rodinného domu, v ktorom žijem ja so svojimi deťmi. Tento dom sme s bývalým manželom prerobili na rodinný, avšak nechali sme ho na mene mojich rodičov. Snažím sa rodičom pomáhať, ako len viem, a nikdy som nijakú pomoc neodmietla. Novinu vo svojom živote predstavuje nový priateľ, ktorého si nenašiel sympatií môj otec. Napriek tomu, že sa starám o celý pozemok, otec hrozí, že nás s deťmi vyhodí. Chcela by som sa vás opýtať, či na to má právo a ako by som mala v takom prípade postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
z toho čo ste uviedli vyplýva, že vlastníkom pozemku aj stavby, v ktorom žijete sú Vaši rodičia. Ak nemáte s ním uzatvorenú žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, nemáte ani užívacie právo k stavbe. Z domu by Vás mohol vypratať, ale iba na základe súdneho rozhodnutia a nie svojpomocne násilím. Tzn. že bude môcť proti Vám podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Súd bude rozhodovať o tom, či Vám uloží povinnosť vypratať nehnuteľnosť. Prihliadne pritom aj na záujmy detí. V takýchto prípadoch zvyknú súdy žaloby zamietať práve s prihliadnutím na záujem detí.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Môj syn po ukončení školy mal prác, no všetky mu vydržali len týždeň alebo maximálne 3 týždne. Na domov nám chodili úpomienky. Preto som mu zrušila trvalý pobyt. Môj syn má 22 rokov. Môžete mi poradiť, či som ho povinná živiť až do 26 rokov? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
nie, žiadny predpis neupravuje povinnosť rodiča starať sa o plnoleté dieťa, ktoré sa už nepripravuje na budúce povolanie (nenavštevuje školu) a je napríklad nezamestnaný. Ide skôr o vec morálky a medziľudských vzťahov.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa len opýtať, či je rodič povinný sa postarať o dospelé dieťa až do 26. roka jeho života, aj keď už neštuduje?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,

 

vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť. Spravidla tento okamih nastáva ukončením štúdia (a to bez ohľadu na to, či je dieťa zamestnané, alebo je napr. na úrade práce). Povinnosť vyživovať dieťa nie je určovaná konkrétnym vekom dieťaťa.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku alebo potrebujem poradiť. V máji mi bude 26 rokov a moja matka ma chce vyhodiť z domu. Pred 16 rokmi zomrel môj otec. Jeho polovičný podiel na dom čiastočne pripadol mne a čiastočne môjmu bratovi. Na dome, respektíve na mojej časti, je exekúcia a rovnako aj na bratovej časti. Moja matka rieši túto situáciu s právnikom, ktorý jej povedal, že ma z domu môže kľudne vyhodiť. Moja otázka znie: Môže ma moja matka skutočne vyhodiť aj na základe Listu vlastníctva, v ktorom som uvedený ako spoluvlastník domu?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že v predmetnom byte máte hlásený trvalý pobyt. 

Vaša mama Vás z bytu vyhodiť ani vysťahovať nemôže, je to Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavo SR, bývate tam a ste aj spoluvlastníčkou bytu.

V otázke uvádzate, že na byte viazne exekučné záložné právo, preto treba riešiť v prvom rade samotný dlh (napr. splátkový kalendár). Možnosťou je namietať nezákonnosť exekúcie. Pre zodpovedanie tejto časti by sme potrebovali vedieť bližšie okolnosti prípadu.

 


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Moja známa je vo veku 39 rokov, momentálne nepracuje a má zdravotné aj psychické problémy. Snažila sa získať invalidný dôchodok, ale nebol jej priznaný. Jej diagnóza bola na základe posudku psychiatra stanovená. Aktuálne býva u svojej matky, ale panujú tam rodinné problémy. Je možné, že matka by mohla túto chorú dcéru, ktorá nie je schopná sa sama postarať, vyhodiť z bytu?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.08.2019)

Dobrý deň,

otázka vysťahovania osoby bez vlastníckeho alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti je pomerne častou otázkou v našej poradni.

Usudzujeme, že dcéra nemá vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Matka ju z bytu nemôže vyhodiť na ulicu, nakoľko predmetný byt predstavuje jej obydlie. 

K vysťahovaniu dcéry by mohlo v podstate dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorý by o veci rozhodol na návrh vlastníka bytu.  Ani súdne rozhodnutie neznamená, že matka môže dcéru z bytu vysťahovať, k tomuto je oprávnený výlučne súdny exekútor na základe podaného návrhu podľa právoplatného súdneho rozhodnutia.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom riešenia veci, prípadne obrátiť sa o pomoc na príslušný úrad práce o dávky v hmotnej núdzi prípadne aj obec ohľadom bývania.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.