Máte
otázku?

Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

Zdravím. Po vysporiadaní BSM som jediný vlastník nehnuteľnosti, ktorú obývam s troma dospelými deťmi. Moja otázka spočíva v tom, či môžem zrušiť trvalý pobyt jednému z dietatu a následne ho vyhodiť z bytu, nakoľko sa ku mne chova veľmi zle a navyše odmieta finančne prispieť na čokoľvek, to znamená že ho v podstate ešte aj živím. Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? Dakujem za odpoved. S pozdravom D:J.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o otázku, kedy je možné dieťa vyhodiť z domu, zákon priamo neupravuje odpoveď, kedy tak rodič môže urobiť. 

V takýchto prípadoch sa zohľadňujú aj dobré mravy. Dieťa by si malo vážiť svojich rodičov, pokiaľ sa o nich starajú a vytvárajú im domov. Nikde v zákone nie je napísané, že rodič nemôže vyhodiť svoje dieťa z domu (domácnosti). Pokiaľ sa dieťa správa v hrubom rozpore s dobrými mravmi voči rodičovi, rodič nie je povinný toto správanie dieťaťa trpieť. To, či môže rodič vyhodiť dieťa z domu, závisí od toho či je dieťa schopné samé sa živiť. Pokiaľ sa dieťa vie o seba samé postarať, rodič nie je povinný sa naďalej o dieťa starať a vyživovať ho.

 

Nepozerá sa pritom na to, či dieťa je zamestnané a má príjem ale na to, či je schopné sa zamestnať a mať príjem. Ak dieťa nechce pracovať, zarábať peniaze a samé sa živiť, hoci má na to schopnosti a možnosti (ktoré sa posudzujú objektívne), povinnosť rodiča živiť dieťa zaniká.

 

Pokiaľ Vaše dieťa má schopnosti a možnosti sa samé o seba postarať, potom ho môžte "vyhodiť" z domu. Pokiaľ si dieťa myslí, že na to nemáte právo, môže sa obrátiť na súd. Súd v tomto prípade bude brať do úvahy to, či dieťa je schopné sa samé živiť a samozrejme bude sa prihliadať aj na dobré mravy a správanie sa dieťaťa k Vám. Súd žalobe dieťaťa teda nemusí vyhovieť.

 

Nikto Vás nemôže nútiť trpieť správanie sa dieťaťa vo vlastnej nehnuteľnosti. 

Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosila by som k otázke, keď chcem, aby syn odišiel z domu.
Syn je dospelý, pracuje. Ale chová sa vulgárne, ponižuje ma. Máva takéto záchvaty párkrát do mesiaca. Nechcem to už ďalej trpieť. Ako postupovať, keď nechce odísť dobrovoľne? Ďakujem. Ľubica

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladám, že ste výlučnou vlastníčkou domu, prípadne dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a teda syn nie je ani podielovým spoluvlastníkom domu.

Ak má syn vo vašej nehnuteľnsoti hlásený trvalý pobyt a nie je ani podielovým spoluvlastníkom domu, potom mu treba zrušiť trvalý pobyt na obecnom úrade. Súhlas syna na zrušenie jeho trvalého pobytu nepotrebujete. Súčasne synovi oznámte, aby sa do určitej vami stanovenej lehoty odsťahoval /nájom/ a keď tak neučiní, budete musieť podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Uvádzame tiež, že ak by malo dôjsť k fyzickému násiliu, alebo jeho konanie by k tomu smerovalo, je potrebné okamžite volať políciu.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás pekne môžte mi poradiť čo mám robiť. Mám syna ma 25 rokov nechce nikde robiť neprispieva mi ani na bývanie ani na stravu. A čo je ešte horšie popredaval mi z domu veľa veci, ktoré sa dali speňažiť a potom peniaze použil na alkoholu. Nemôžem si nič domov kúpiť, lebo mi to syn hneď speňaží. Chcela by som ho vyhodiť z domu, ale ma tu trvalé bývanie aj je vlastníkom jednej tretiny na byte po dedičskom konaní, keď mi zomrel manžel. Prosím Vás pekne čo by sem mohla spraviť so synom. Aby ma už tak nevyužíval.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň,
ak je vlastníkom 1/3 podielu a chcete sa ho z nehnuteľnosti zbaviť, budete musieť najprv tento podiel od neho odkúpiť. Kým má podiel na dome, má právo ho užívať. Až keď jeho podiel vyplatíte a už nebude spoluvlastníkom nehnuteľnosti, budete môcť na neho podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, ak nebude chcieť nehnuteľnosť opustiť.

Kým je spoluvlastníkom, jedinú možnosť obrany pripúšťa Občiansky zákonník pre prípad, že by Vás ohrozoval fyzicky alebo psychicky. V takom prípade sa môžete domáhať, aby bol vylúčený z užívania nehnuteľnosti. Toto však nie je trvalé riešenie.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Neviem si už rady. Mám dospelého 34ročného syna. No on sa odmieta osamostatniť. 5 rokov ma klame, že si hľadá bývanie ale vôbec nič nerieši. Aj ja sama som mu našla podnájom, ale ani jeden mu nebol dobrý. Prispieva 100  € mesačne a viac nič. Sami z manželom platíme hypotéku a všetky náklady na byt. No jeho to vôbec nezaujíma. Bývame v dvojizbovom byte. Už neviem čo mám robiť, aby som ho donútila odísť. Prosím Vás o radu. Ďakujem. Viera

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň,
Vami položená otázka je pomerne častou v našej poradni. Pri zodpovedaní Vami položenej otázky predpokladáme, že s manželom ste bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu a syn riadne pracuje, teda poberá mzdu. Problém vo Vašom prípade je zrejme aj v tom, že syn málo prispieva na spoločnú domácnosť a bytové podmienky pre troch dospelých ľudí sú pomerne stiesnené.

Riešením je vyzvať syna, že ak si nenájde nájom do Vami určenej lehoty, zrušíte mu trvalý pobyt a podáte návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Poprosila by som o radu. Som rozvedená matka, žijem s deťmi na jednom pozemku s mojimi rodičmi. Oni majú svoj rodinný dom a ja s deťmi svoj, len nie som vlastníkom ja, ale rodičia. S manželom sme si budovu prerobili na rodinný dom, ale neprepísali na seba. Rodičom pomáham ako môžem. Nikdy som neodmietla pomôcť im. Našla som si priateľa, ale otec s tým nie je spokojný. Chce ma s deťmi vyhodiť. Ma na to právo, alebo nie. Ako mám postupovať, nevie si rady. Starám sa o celý pozemok.
Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
z toho čo ste uviedli vyplýva, že vlastníkom pozemku aj stavby, v ktorom žijete sú Vaši rodičia. Ak nemáte s ním uzatvorenú žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, nemáte ani užívacie právo k stavbe. Z domu by Vás mohol vypratať, ale iba na základe súdneho rozhodnutia a nie svojpomocne násilím. Tzn. že bude môcť proti Vám podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Súd bude rozhodovať o tom, či Vám uloží povinnosť vypratať nehnuteľnosť. Prihliadne pritom aj na záujmy detí. V takýchto prípadoch zvyknú súdy žaloby zamietať práve s prihliadnutím na záujem detí.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať môj syn po skončený školy mal prácu ale každá mu vydržala týždeň alebo max. 3 týždne domov nám chodili upmienky. Tak som mu zrušila trvalý pobyt. Syn má 22 rokov. Môžete mi poradiť som ho povinná chovať do 26 r.? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
nie, žiadny predpis neupravuje povinnosť rodiča starať sa o plnoleté dieťa, ktoré sa už nepripravuje na budúce povolanie (nenavštevuje školu) a je napríklad nezamestnaný. Ide skôr o vec morálky a medziľudských vzťahov.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa len opýtať, či je rodič povinný sa postarať o dospelé dieťa do 26 rok jeho života, ak už neštuduje?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,

 

vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť. Spravidla tento okamih nastáva ukončením štúdia (a to bez ohľadu na to, či je dieťa zamestnané, alebo je napr. na úrade práce). Povinnosť vyživovať dieťa nie je určovaná konkrétnym vekom dieťaťa.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala by som otázku alebo poradiť sa.
V máji budem mať 26 rokov moja matka ma chce vyhodiť z domu. Pred 16 rokmi zomrel otec. Jeho polovica domu pripadla mne a môjmu bratovi.
Na dome respektíve na mojej časti je exe a takisto aj na bratovej. Moja matka to rieši s právnikom a ten jej povedal, že kľudne ma môže vyhodiť z domu.
Moja otázka znie : Naozaj ma môže mama vyhodiť aj na základe LV , že som spolumajiteľ domu?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že v predmetnom byte máte hlásený trvalý pobyt. 

Vaša mama Vás z bytu vyhodiť ani vysťahovať nemôže, je to Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavo SR, bývate tam a ste aj spoluvlastníčkou bytu.

V otázke uvádzate, že na byte viazne exekučné záložné právo, preto treba riešiť v prvom rade samotný dlh (napr. splátkový kalendár). Možnosťou je namietať nezákonnosť exekúcie. Pre zodpovedanie tejto časti by sme potrebovali vedieť bližšie okolnosti prípadu.

 


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Známa má 39 rokov, je nezamestnaná, má zdravotné aj psychické problémy, požiadala aj o invalidný, ale ten jej neuznali. Má aj stanovenú diagnózu psychiatrom. Býva u matky, ale majú tam rodinné problémy. Môže matka takto chorú dcéru, ktorá nieje schopná sa o seba postarať vyhodiť z bytu ?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.08.2019)

Dobrý deň,

otázka vysťahovania osoby bez vlastníckeho alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti je pomerne častou otázkou v našej poradni.

Usudzujeme, že dcéra nemá vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Matka ju z bytu nemôže vyhodiť na ulicu, nakoľko predmetný byt predstavuje jej obydlie. 

K vysťahovaniu dcéry by mohlo v podstate dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorý by o veci rozhodol na návrh vlastníka bytu.  Ani súdne rozhodnutie neznamená, že matka môže dcéru z bytu vysťahovať, k tomuto je oprávnený výlučne súdny exekútor na základe podaného návrhu podľa právoplatného súdneho rozhodnutia.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom riešenia veci, prípadne obrátiť sa o pomoc na príslušný úrad práce o dávky v hmotnej núdzi prípadne aj obec ohľadom bývania.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Mám 18rokov som študent a rodičia ma vyhodili z domu. Nič som si nezisťoval, či mohli alebo nie, bol som na nich nahnevaný. Momentálne bývam dva mesiace u kamaráta a rodičia ma vôbec nefinancuju. Mám brigádu popri škole ale nezarobím dostatok, aby som to utiahol a som dohodnutý s kamarátovi mamkou na poplatkoch za bývanie ale nezarobím dostatok, aby som zvládol platiť každý mesiac a ešte aj vracať za tie dva mesiace, pretože robím v tescu, čiže robím len toľko koľko sa mi ujde. Neviem fakt čo robiť. Či mám nárok aj na nejaké peniaze od rodičov a tak. Potrebujem čím skôr radu ako ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ stále študujete a nie ste objektívne schopný sa vlastnou prácou samostatne živiť, potom majú rodičia stále povinnosť Vás vyživovať. Môžete voči nim podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti na súde. Čím skôr ju podáte tým lepšie pre Vás. Rovnako, pokiaľ chcete, môžete na nich podať trestné oznámenie za zanedbanie povinnej výživy, ktoré by ich mohlo prinútiť začať platiť. Rozhodnutie je na Vás.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja priateľka má 17 rokov, ja 23 pracujem a bývam vo vlastnom. Jej mama ma vážne problémy s alkoholom, dennodenne ju verbálne aj fyzicky napadá, trhá vlasy, bije päsťami. Neraz ju vyhodila z domu ale hneď na to zavolala políciu nech ju dovedú naspäť a cyklus pokračoval. Bojím sa, že jej vážne ublíži. Sociálka to už polroka nijak nerieši, sú nejaké možnosti ako by mohla z domu legálne odísť?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, to čo popisujete môže byť považované za týranie blízkej a zverenej osoby, čo môže napĺňať znaky trestného činu. Nech sa vaša priateľka porozpráva so svojou matkou a dohodnse sa s ňou, že bude bývať na inom mieste, pretože nie je povinná znášať fyzické a aj psychické útoky na svoju osobu a to aj keď je ešte stále maloletá. Môže jej tiež pohroziť podaním trestného oznámenia.

Nie je jej záujme, aby trpela.

Okrem sociálky, ak konanie matky napĺňa znaky trestného činu, je možné teda uvedenú situáciu riešiť podaním trestného oznámenia.

Dôležité však je v akom rozsahu vykonanie matky a či napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Trestné oznámenie môže podať ktokoľvek, kto sa domnieva, že môže dochádzať k páchaniu trestnej činnosti, nemusí to byť len samotná dcéra.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mám 19 rokov a moja mamka ma vyhodila z domu. Mám jednu brigádu (ktorú som mala už popri strednej škole) a zároveň si k tomu teraz hľadám prácu na TPP, aby som mohla vyžiť. Našla som si nájom. Pôvodné som bola prijatá na VŠ, ale bohužiaľ na zápis som nešla, vzhľadom na to, že by som nebola schopná platiť si za všetko. Chcem sa opýtať, či mám nejaké práva a ako postupovať. Mamke som bola ochotná platiť aj za nájom aj za stravu ale skratka som bola v rodine nechcená. Už na strednej som si platila za x veci sama. Známa mi tvrdila, že pôvodne do 25 rokov by sa mala starať o mňa mamka. Rozumiem, že prispievať by som musela, ale ako to vlastne je. Za skorú odpoveď vopred pekne ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň, 

nevieme konkrétne dôvody vo Vašom prípade, ako aj celkovú situáciu, ktorá tomu predchádzala, či ešte študujete na strednej škole, ste nezamestnaná a podobne.

Môžme uviesť, že podľa ust. zákona o rodine platí, že vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá dokiaľ dieťa nie je schopné sa samé živiť. Táto povinnosť niekedy môže trvať aj celý život /napr. postihnuté dieťa/.
Otázku vyhodenia z domu zákon nerieši, ide o to, či Vy ako dcéra máte objektívnu možnosť zamestnať sa a teda živiť sa sama, ale napr. z rôznych dôvodov by ste tak nemohli urobiť - napr. zdravotný stav, prípadne by ste nechceli urobiť a spoliehali by ste sa napr. že túto povinnosť budú plniť Vaši rodičia. To uvádzame len ako príklad, keďže nepoznáme Vašu konkrétnu situáciu.

Jedná sa hlavné o dobré mravy. Z ust. zákona o rodine vyplýva, že dieťa je povinné svojim rodičom pomáhať, povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Veková hranica 25 rokov platí len pre vyplácanie rodinných prídavkov.

Možnosťou je vec riešiť cestou mediátora.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrú deň chcem sa opýtať mám 27 rokov 3 malé deti 8, 5, 3r. Žijeme v byte, ktorého vlastníkom je môj otec, ja aj deti tam mame trvalý pobyt a otcovi platíme nájom, ale nemáme žiadnu nájomnú zmluvu. Teraz ma chce otec vyhodiť z domu, môže to urobiť len tak? Nemám žiadne práva a on žiadne povinnosti, ako je napr. nejaká lehota na vysťahovanie alebo niečo? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ nemáte k nehnuteľnosti vlastnícke právo, alebo ju užívate neoprávnene, potom pokiaľ si vlastník neželám, aby ste v nej žili, mohol by Vás vyzvať, aby ste ju opustili. To je teoretická rovina. Uvádzate, že platíte nájom, aj keď nemáte zmluvu. Nájomná zmluva na svoju platnosť nevyžaduje písomnú formu. To znamená, že ak ste sa dohodli na predmete nájmu (čo budete užívať) a nájomnom, vznikla nájomná zmluva. Keďže sa jedná o byt, je tu posilnená ochrana nájomcu, teda Vás. Nájom sa môže skončiť len spôsobom uvedeným v zákone, najčastejšie dohodou, či výpoveďou. Ak Vás chce vysťahovať, môžete sa brániť, že nájomná zmluva medzi Vami existuje a stále trvá. 

Vypovedať nájom Vám môže len zo zákonných dôvodov (§ 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Dôvod musí opísať a nájom skončí až uplynutím výpovednej doby. Ak by ste mali pocit, že s Vami skončil nájom neplatne, máte možnosť podať na súd žalobu na určenie neplatnosti výpovede.

Okrem toho, súdna prax zastáva stanovisko, že pokiaľ sú v nájme aj maloleté deti, je potrebné prihliadať na to, či by skončením nájmu nebol ohrozený ich vývoj (či by napr. mali s rodičom kde bývať a pod).


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chem sa opýtať, či ma môže matka vyhodiť z bytu zo dna na deň. Mám 30 rokov. Nič jej nerobím. Len chcem vedieť časovo, že načo mám právo ako dcéra. Ale trvalý pobyt tam nemám. Lebo v našej rodine sa len intriguje. Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

ak ste schopná sama sa živiť tak, ako to predpokladá zákon o rodine, tak potom matka nie je povinná Vás naďalej živiť. Ak nemáte uzavretú nejakú zmluvu, napr. nájomnú a nie ste ani vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, môže Vás vlastník, alebo iná oprávnená osoba požiadať, aby ste nehnuteľnosť opustili. Zákon neupravuje žiadnu lehotu. Ak by ste sa nevysťahovali dobrovoľne, mohla by sa vypratania domáhať aj súdne a prostredníctvom exekútora.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn má 22 rokov. Mám s ním problémy a neviem si rady. Aj, keď je pár dni pokoj. Potom odíde vonku a príde večer. Ma vypité. Sám si vola záchranku, policajtov. Už bol aj 3 krát na psychiatrii. Keď sa vráti. Je pár dni pokoj a znova sa to opakuje. Žije s mojimi rodičmi. Pretože ja som v zahraničí. Psychicky týra aj ich aj moju svokru. Nerobí a len pýta peniaze. Čo s tým? Poraďte mi prosím. Ďakujem. L.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky nemôžete dať úplnú a správnu odpoveď. Sme názoru, že je to skôr otázka medicínskeho charakteru a a v nadväznosti s tým  otázka právna.  

Riešením podľa nás ako advokátov je vec riešiť  dobrovoľným liečením podľa druhu choroby a až úplne krajným riešením je obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ktoré však považujeme za posledný krok na riešenie problému, nakoľko zasahuje podstatným spôsobom do osobnosti človeka.

Poznamenávame, že podľa súčasnej právnej úpravy nie je možné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Bývame s manželkou a dvoma maloletými deťmi v spoločnej domácnosti v nájomnom byte. S nami býva aj dospelý syn, ktorý pracuje ale neustále nerešpektuje domáce pravidlá, neprispieva na domácnosť, večer si vodí do bytu kamarátov, ktorí koketujú s marihuanou, poškodzuje nábytok, fajčí v byte a narúša mravný a zdravý vývin mladších súrodencov. Pekne slova absolútne nereflektuje. Polícia vraví, že bez súdu nič nemôžu. Ako mu môžeme zrušiť trvalý pobyt alebo užívacie právo. Stačí vymeniť zámky na dverách a nevpustiť ho dňu? Manželka je z toho zúfalá.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2018)

Dobrý deň, áno, môžete syna vyhodiť z domu, ak je schopný sa sám o seba postarať. Ak pracuje a má príjem, nie je odkázaný už na svojich rodičov. V tomto prípade by stačilo vymeniť zámok. Pokiaľ u vás doma užíva marihuanu, môže sa stať, že vám niekedy do bytu vtrhne polícia s príkazom na prehliadku a ak nájdu marihuanu môžete mať problémy z toho aj Vy.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Chcel by som poradiť ako mám postupovať ohľadom brata. Je dospelý 39r bývame splu s mamou a bratom v jednom dome, ktorý vlastní mama a ja. No brat sa o nič nestará neprispieva a čo zarobí prepije a potom sa to sním nedá vydržať, len nadáva hreší na mamu. A ja nechcem sa sním dobíjať lebo neviem čo by sa stalo na liečenie nechce ísť a už som s neho psychicky slabý ako aj mama. Nechcem, aby už žil s nami. Ak nepôjde na liečenie tak chcem, aby odišiel z domu. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň, pokiaľ ste vlastníkom domu a brat tam nevlastní ani len podiel, máte právo rozhodovať o tom, či bude v dome bývať alebo nie.

Môžete vymeniť zámok a nepustiť ho do domu. Brat nemá žiadne právo v nehnuteľnosti bývať pokiaľ s tým nesúhlasíte.

 


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či mám nejakú povinnosť brat so sebou 27 ročného syna z prvého manželstva, ktorý pracuje, neprispieva mi na bývanie, ja som ZŤP S, v prípade, že som musel predať družstevný byt, aby som zaplatil súdom dané vysporiadanie bývalej manželke. Od 1. 11. 2017 má byt nového vlastníka a môj syn nechce sa odsťahovať. Ja a moja druhá manželka máme dve malé deti, s ktorými chceme sa presťahovať no iného bytu. Matka najstaršieho syna býva u svojich rodičov. Ako môžem postupovať ďalej, keď chcem sa odsťahovať a spokojne žiť s druhou manželkou, keďže s 27 synom máme zlé vzťahy? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2017)

Dobrý deň,  ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ V otázke píšete, že ste predal družstevný byt  od01.11.2017. Syn má  27 rokov, pracuje a ničím neprispieva na domácnosť. 

2./  Nakoľko ste byt predal, predpokladáme, že  sa z bytu vysťahujete alebo už ste sa vysťahovali do iného bytu. V tejto súvislosti uvádzame, že nakoľko nie ste vlastníkom nehnuteľnosti Vy už nemôžete syna odhlásiť ani z trvalého pobytu. 

3./ Nový vlastník bytu bude musieť podať návrh na súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. 

4./ Dovoľujeme si upriamiť pozornosť aj na článok na tomto linke, kde je uvedený postup pre daný prípad :

https://ficek.sk/vystahovanie-osoby-bez-vlastnickeho-alebo-ineho-uzivacieho-prava-k-nehnutelnosti-29271.

 

 

 

 


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, mám 21 rokov a študujem na vysokej škole, moji rodičia sú rozvedený a obidvaja majú príjem okolo 1000e+ majetok v hodnote 300000e (zhruba). Bývam s mamou teda tak som sa rozhodla, keď sa rozvádzací, a tak to rozhodol aj súd. Mama má nového priateľa, a v poslednej dobe si prestávame rozumieť a aj ona na mňa apeluje, že nech sa odsťahujem. Chcela by som sa spýtať, či by mi boli povinní rodičia platiť výživné keby bývam samostatne. Otec mi platí, keď bývam u mami 300e. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2017)

Dobrý deň, Vaša mama v súčasnosti plní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť voči Vám osobným plnením (starostlivosťou o domácnosť, o Vás...). V prípade, že by ste sa z domu odsťahovali bude možné žiadať platenie výživného od Vašej mamy v peňažnej forme. O určení výživného môže rozhodnúť iba súd a v takýchto veciach koná súd iba na návrh. Tzn. že bez podania návrhu na určenie výživného na plnoleté dieťa nezačne konať. Výška výživného bude závisieť buď na Vašej vzájomnej dohode alebo ju určí súd podľa Vašich odôvodnených potrieb a schopností, možností a majetkových pomerov Vašej mamy. Predpokladám, že výživné bolo určené Vášmu otcovi najmenej pred 3-4 rokmi. Tzn. že by bolo možné vzhľadom na zmenu pomerov uvažovať i o zvýšení výživného, avšak v tomto smere bude najprv potrebné detailne preskúmať pomery účastníkov a následne sa na základe toho rozhodnúť, či podať návrh na zvýšenie výživného. 


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 18 rokov a veľmi by som chcela odísť z domu, rodičov mám rozvedených bývam s matkou a jej priateľom. Nerozumieme si a neustále sa hádame, veci mám zakázané a vôbec neberú ohľad na to, že už som dospelá. Nemám žiadne súkromie, lebo mi mama kontroluje telefón. Nechce ma púšťať ani k otcovi. Nemôžem ani nesúhlasiť, lebo ma udrie. Chcela by som sa opýtať ako to mám riešiť a ako by sa riešil tento problém na úrade práce a sociálnych veci? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2017)

Dobrý deň, ako prvé Vám odporúčam kontaktovať úrade práce, soc. vecí a rodiny. Poskytnú Vám bezodkladnú pomoc a ochranu pred správaním a konaním Vašej mamy. Za určitých okolností sa mohla dopustiť týrania blízkej a zverenej osoby. V prípade, že nebudete môcť vyhľadať pomoc u svojho otca alebo iného príbuzného (napr. starých rodičov) pomoc Vám môžu poskytnúť občianske združenia. V prípade, že sa od Vašej mamy odsťahujete, budete mať právo od nej dostávať aj výživné, ktoré však bude musieť určiť súd. I v tomto prípade Vám poskytne pomoc pracovník na úrade práce, soc. vecí a rodiny, ak si nebudete vedieť sami rady.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať otázku, ktorá sa týka môjho priateľa. Obaja studujeme na vysokej škole a on ma len mamu. Mama pracuje len v sezóne a celú zimu len sedí doma. Dostáva vdovský dôchodok a na neho sirotský dôchodok. Mesačne od nej dostane 20e, aby z toho vyžil, a, keďže bývajú v dedine a dochádza do školy do mesta, musí si platiť aj to cestovné. Brigáduje kedy sa dá, no aj tak to nie je veľa peňazí. Chcela by som sa opýtať, či ma nejaký nárok na ten sirotský dôchodok, ktorý mu ona berie (on ma 22 rokov), a či by teda bolo možné nejako zmeniť číslo účtu, na ktorý by chodil daný sirotský dôchodok. Samozrejme, že mu nič neodkladá a ona si za tie peniaze cestuje stále k frajerovi a necháva ho celú zimu aj samého doma. Veľmi pekne Vám vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, príjemcom sirotského dôchodku je v zmysle zákona o sociálnom poistení, poberateľ dávky, zákonný zástupca poberateľa dávky, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, alebo osobitný príjemca. Osobitným príjemcom je aj fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného dieťaťa na právne úkony. Zároveň platí, že osobitný príjemca je povinný dávku použiť len v prospech poberateľa dávky a fyzických osôb, ktoré je poberateľ dávky povinný vyživovať. Z uvedeného vyplýva, že dosiahnutím plnoletosti sa táto sociálna dávka má vyplácať Vášmu priateľovi. Odporúčam Vám preto požiadať Sociálnu poisťovňu o zmenu spôsobu vyplácania sirotského dôchodku, a to na účet Vášho priateľa.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj manžel má 16-ročného syna, ktorý je súdom zverený matke, no nakoľko bol nezvládnuteľný, tak už 2 roky býva u nás. K nám prišiel na prevýchovu na dokončenie povinnej školskej dochádzky, no nakoľko sa k nemu správame normálne a má tu kľud, ostal tu a teraz navštevuje prvý ročník strednej školy. Problém je le v tom, že už ani my ho nezvládame - za posledný polrok sa veľmi zmenilo správanie. Môžme ho poslať naspäť k matke? Alebo, ak ho vyhodíme a on sa nebude chcieť vrátiť k matke, aké máme možnosti? My ho nemáme zvereného do výchovy.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, ak bolo dieťa zverené matka, má bývať u matky a môžete ho poslať späť k matke. Matka sa bude musieť o neho postarať. Najskôr vyzvite matku, aby si ho zobrala ak to neurobí, tak ho zaveďte k matke a tam ho nechajte aj s vecami. Matka ho musí zobrať, inak sa môže dopúšťať až trestného činu.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Aj ja by som potrebovala radu, a to ako sa zbaviť syna, resp. ako ho vyhodiť z domu. Má 28 rokov, je veľmi agresívny a myslím, že aj užíva drogy. Keď mu niečo poviem, začne zúriť a všetko rozbíja. Kričí na mňa a vyhráža sa mi zabitím. Bojím sa ho. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2017)

Dobrý deň. Zákon vyslovene neupravuje, kedy môže rodič „vyhodiť“ dieťa z domu. Vo všeobecnosti však platí, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým deti nie sú objektívne schopné samé sa živiť. Vzhľadom na vek Vášho syna predpokladám, že je objektívne schopný sám sa živiť, a preto pokiaľ je tomu tak, v zmysle zákona o rodine už nie ste povinná sa o neho starať. Rovnako tak platí, že nie ste povinná trpieť neúnosné správanie Vášho syna, a preto ho môžete vylúčiť z užívania Vášho obydlia (domu domu bytu).

Pre úplnosť dodávam, že ak sa Váš syn správa násilne, vyhráža sa Vám smrťou a vo Vás to vzbudzuje dôvodné obavy, takéto konfliktné situácie je potrebné riešiť privolaním polície.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám podobne trocha opačný problém. Mám 17 rokov a problémy v domácnosti s rodičmi, presnejšie s matkou a jej priateľom, ktorí majú problém s alkoholizmom. Je to už veľmi dlho, vlastne zo 6 rokov života u neho doma, od kedy sme sa prisťahovali, tak 5 rokov až do teraz. Ide, alebo skôr išlo o veľké hádky a dokonca aj o fyzické útoky. Noc, či deň. Mne fyzicky neubližovali, ale psychicky veľmi. Postupne som mala skoro celú starosť o domácnosť na krku len ja. Okrem samozrejme financií za domácnosť. Inak všetko. Ja mám brigádu a aj chodím do školy a snažím sa aj o dobrý priemer. Matka aj s priateľom sú zamestnaní. Oni mi však často len nadávali ako prišli z krčmy a aj vykrikovali, že mi musia všetko platiť, pritom vďaka brigáde si platim svoje veci sama. Matka bere sirotský dôchodok na mňa 95,- €. Ten som si však musela vždy len pýtať, aj to som ho nedostala nikdy celý. Momentálne žijem cca 3 mesiace u krstných rodičov, pretože už sa to nedalo vydržať. Vyvoláva ma domov, že už sa zmenili. Ja im však neverím. Okrem toho po 18-tke chcem aj tak bývať s priateľom. V máji 21. budem mať 18. V každom prípade nechcem viac bývať s nimi. Bojím sa pretože už som naozaj zúfalá. Matka však tvrdí, že kym študujem ani 18tka mi nepomôže, lebo je za mňa zodpovedná kým študujem. Tak vraj mám ísť domov a nevymýšlať. Tak ako to teda je? Čo mam robiť? Ale zároveň nechcem do toho moc ťahať sociálku takto tesne pred mojou 18tkou. Za odpoveď predom ďakujem

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2017)

Dobrý deň, po dosiahnutí plnoletosti (t.j. dovŕšením 18 roku veku) ste sama zodpovedaná za všetky Vaše skutky, konania a rozhodnutia. To, že by ste museli bývať doma aj po 18tke, nakoľko študujete nevyplýva zo žiadneho zákona. Dokonca ak budete aj po 18tke študovať a nebývali by ste doma, budete môcť od Vašich rodičov požadovať platenie výživného. Ich vyživovacia povinnosť totiž trvá až do doby kým nie ste schopná sa sama živiť. V súdnej praxi sa vychádza z toho, že kým sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie nie je schopné sa samo živiť, aj keď má ojedinelý príjem (napr. brigády). Ak do toho nechcete ťahať sociálnu kuratelu, budete musieť počkať na dovŕšenie plnoletosti a následne na súd podať žiadosť o určenie výživného, ak by Vám nechceli výživné platiť dobrovoľne.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som sa poradiť. Môj syn dostal do opatery svojho syna ked sa ho jeho matka súdne zriekla. Zo začiatku výchovu zvládal dobre ale teraz ked ma vnuk 15 rokov a je na strednej škole začali problémy. Nezvláda výchovu a chce svojho 15 ročného syna vyhodiť z domu. Syn chodí do roboty na smeny a to aj sobotu nedelu. Ked má volno tak väčšinou času trávi na chate, kde mu aj jeho syn pomáha s všetkým. Bývame v tom istom meste, tak väčšinou vnuk je u nás (starých rodičoch). Po dohováraní synovi, aby sa mu viac venoval, bola len jeho odpoved, že nemá čas. Poradte mi, čo môžem s tým spraviť. Bojím sa o vnuka, aby neskončil na zlých chodníčkoch. Vopred dakujem za odpoved, ktorú mi pošlete mailom.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň, toto je skôr otázka na psychológa. Po právnej stránke sa otec musí starať o svojho syna aj naďalej.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Takže aj ked nemam 18 mozem v klude odist z domu? Nemusim sa bat, ze ma dakde zavru? Alebo, ze ma vratia k rodicom? Viete velmi sa bojim.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ sa k Vám spravajú tak, že porušujú vaše práva, nemusíte to doma znášať a môžete odísť z domu. Predsa sa nenechat utýrať. Najlepšie by bolo, ak by ste to nahlásili na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a požiadali ich o pomoc. Skôr rodičia by sa mali obávať.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Môj syn má 18 rokov a študuje s veľmi zlými výsledkami na gymnáziu. Dokonca v lete musel robiť dva reparáty, aby mohol pokračovať v štúdiu. Asi rok a pol fajčí marihuanu. V lete som mu našla v škatuli podľa mňa väčšie množstvo a tak som ho v afekte poslala z domu preč. Vydržal to dva dni a potom ma prehovoril, že sa polepší, začne sa učiť a prestane huliť. No ostalo len pri rečiach - učí sa stále príšerne, dokonca začal blicovať a fajčiť marihuanu zrejme tiež neprestal (včera to potvrdil test). Keď po ňom čokoľvek chcem, ignoruje ma, nič mi nepomôže , a ak aj niečo sľúbi, tak to nakoniec neurobí. Ak chcem byť dôsledná a donútiť ho, vždy sa veľmi pohádame, on je agresívny a občas aj dačo rozbije - dvere, telefón, obrazovka počítača. Do 15-tich rokov mal dobré známky aj záujmy. IQ mu opakovane namerali vyššie ako 130. No ja som už unavená len mu dávať vreckové, tolerovať jeho večné flákanie a ignorovanie reálneho života. Keď sme sa minule pohádali , lebo som mu odmietla požičať môj počítač (lebo mám zlé skúsenosti, že mi dačo vymaže, alebo poškodí súbory...) vrieskal na mňa a vulgárne mi nadával. Áno, v týchto vypätých situáciách ani ja nie som svätá a tiež mi ujde výčitka a aj škaredé slovo. No vždy je to až potom, keď mu 10x poviem v kľude, že nie, neurobím to tak, ako ty chceš. Jednoducho chce, aby všetci skákali ako on píska. 12 rokov žijem s deťmi sama (mám aj 14ročnú dcéru ). S otcom komunikuje posledné dva rok len keď od neho niečo chce. Ale byvať k nemu nechce ísť. Keď som mu povedala, že fakt už nevládzeme a chcem buď aby sa spamätal a začal sa chovať primerane, alebo aby sa odsťahoval, začal sa mi smiať do tváre, že ak bude študovať musím sa oňho do 21 rokov starať a z bytu ho vyhodiť nemôžem. V našom meste nie je problém zohnať brigádu ani ubytovanie, takže keď je dospelý mohol by pokojne po vyučovaní a po víkendoch pracovať . Samozrejme , na bývanie by som mu prispela, aj na živobytie - no on je schopný mi povedať, že on predsa nebude byvat v dákej izbe v spoločnom byte, že on je zvyknutý bývať na úrovni... Na čo mám právo? Rozviedla som sa, aby ma neterorizoval môj manžel a teraz sa o to snaží môj syn.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň, akonáhle má syn 18 rokov už nie ste jeho zákonným zástupcom, už je dospelý. Môžete ho vyhodiť z domu, respektíve ho do domu nepustiť. On však môže od Vás požadovať výživné, dokým nie je schopný sám sa živiť. Pokiaľ by ste výživné neplatili dobrovoľne, mohol by sa obrátiť na súd a žiadať výživné, nie však bývanie u Vás doma. Vysvetlite mu, že ho môžete vyhodiť z domu a vôbec to nie je limitované 21 rokmi ale od 18 je plnoletý.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som rozvedený a súd mi zveril 3 deti do starostlivosti (sú stále študenti). Problém je, že bývame u rodičov, ktorým prispievam na domácnosť podľa možností. Nesprávam sa arogantne, aj keď hádky občas sú, ako v bežnej rodine. Moja matka sa však rozhodla nás vysťahovať do garsónky aj s mojimi 3 deťmi a vraj aj otcovi(jej manželovi) zoženie garsónku lebo ho už má plné zuby. Chcem sa teda opýtať, aké sú možnosti, kedže som si istý že takýmto konaním môže ohroziť svoje vnúčatá. Ja sa práce nebojím, len viem, že v dnešnej dobe, môžem byť bez práce kedykoľvek, a žiť s 3 deťmi v garsónke mi nepríde zrovna ideálne.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 23.10.2016)

Dobry den, pokial nemate vlastnicke pravo k bytu, kde byvate, moze Vas vystahovat. Ak by ste vsak boli v takej situacii, zennemate prijem a nie ste schopny sa postarat o deti a ani matka deti nie je schopna sa o ne postarat, potom je Vasa matka povinna sa o ne postarat.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som matka dvoch synov vo veku 13 a 20 rokov. Problém mám so starším synom, nakoľko od svojich 18 rokov prestal chodiť do školy a od tedy je doma, neprispieva mi na domácnosť, nepracuje a vyjadruje sa, že nikdy ani pracovať nebude. Celé noci sedí pri počitači a celé dni spí. Tento jeho režim neprospieval nikomu v domácnosti, nakoľko sme bývali v dvojizbovom prenajatom byte , mladší syn musel spavať v izbe so mnou, aby ho ten starší celu noc nebudil, nakoľko on nespal. Teraz sme sa presťahovali do prenajatého domu, kde má každý svoju izbu, býva s nami aj môj priateľ. Syn sa snaží v novom bývaní napríklad stanovovať nám pravidlá, ako sa správať, lebo jeho ruší aj obyčajný rozhovor. Som z toho jeho spravania už naozaj zufalá. Myslím si, že starší syn má (možno z toho nič nerobenia) psychické problémy. Niekedy je v pohode, no dosť často sa stáva, že má výstupy voči mne a najnovšie aj voči môjmu priateľovi, po chvili sa nám zas ospravedlnuje. Návštevu psychologa a psychiatra odmieta. Najnovšie chodí za každým s otázkou ako zničiť ľudstvo, lebo všetci ľudia mu vadia a sú nákaza a s podobnými uletenými otázkami. Toto všetko zle vplýva aj na mladšieho syna. Moja otázka znie, ako je možné v sulade so zákonom ho donutiť opustiť našu domácnosť. Ked som mu to povedala po dobrom, tak to sa mi vysmial do očí, ked som povedala, že jednoducho ked nebude nič prispievat a bude sa takto spravat ho vyhodim z domu, vysmial sa mi tiež...Trvalé bydlisko máme s detmi u mojej matky, ktorej by som týmto mojim rozhodnutím nechcela robiť problémy tým, že by sa nastahoval k nej, nakolko má už 78 rokov a ku nej sa sprava rovnako ako k nam. Môžem sa obrátiť napríklad na súd s tým, že žiadam, aby opustil moju domácnosť?Za odpoved vopred dakujem

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 23.10.2016)

Dobry den, vobec sa neobavajte toho, ze porusite nejaky predpis. Syna mozete vyhodit z domu. Nemusite to urobit natrvalo ale aspon docasne. Nechajte mu vsak peniaze, aby mohol niekde lacno prespat. Najlepsie na nejakom mieste, kde si uvedomi, ako mu je doma. Adresu, kam ma ist mu mozete dat vediet.

Nemusite ho trpiet. On ma moznost sa zamestnat a prinasat prijem do domacnosti. Je teda schopny a ma aj moznosti, len sa mu nechce. To vsak uz nie je vasa starost. Pokial by objektivne nebol schopny sa postarat o seba, vtedy by ste mu museli prispievat na vyzivu. To vsak nie je Vas pripad.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Mam 19 rokov chodim na ucnovku byvam u matky. Mam este 2 bratov 17 a 15. Matka sa o nich nechcela starat tak si ich otec zobral do vychovy. Ked som bol este malolety, sud urcil otcovi na mna vyzivne 130€. Po dovrseni dospelosti posiela vyzivne na moj ucet. Matka s tym nesuhlasila a pyta odomna najomne. Ako skolopovinny som to odmietol. Vsetko si musim kupovat sam potraviny osatenie matka mi na nic neprispeje. Tvrdi ze jej vyzivovaciu povinnost si plni tym, ze ma tam necha byvat a plati energie za mna. Mam narok aspon na rodinne pridavky, ked ich na mna pobera a mne na nic neprispieva? Ked ma nevyzivuje mam narok na neake vyzivne od nej? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň, Vy nie ste povinný jej platit nájomné, ak nie ste schopný sa sám o seba postarať. Máte zároveň nárok na výživné od nej. Môžete to riešiť aj súdnou cestou. Stačí podať na súd jednoduchý návrh na určenie výživného. Viem, že to pre Vás nebude veľmi jednoduché spísať taký návrh, môžete si však niečo stiahnuť z internetu a potom to prekonzultovať s advokátom. Zaplatíte síce nejaký poplatok za konzultáciu ale budete to mať správne a skôr sa dostanete k peniazom a určite aj k vyšším, ako keby ste si to písali sám. Nemusíte sa toho báť.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja mam zasa opačný problem otec je alkoholik a invalidný dôchodca, mamu svojim správaním priviedol na psychiatriu, teraz sa o neho staram ja (syn) nemam žiadnych surodencov len priatelku, ktora mi pomáha a chce ma vyhodiť z domu, pritom mam velke obavy o to či vôbec dokáže prežiť samostatne vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, ak ste schopny sa sam o seba postarat, tak Vas moze vyhodit z domu. 


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o pomoc v nasledovnom: Rozviedla som sa pred 2 rokmi a boli mi zverené deti do výchovy - synovia 10 a 16 r. Tohto času majú 12 a 18 rokov. Starší syn je nezvládnuteľný, správa sa voči mne i mladšiemu bratovi hrubo, vyhráža sa, je neprispôsobivý, chodí si domov, kedy sa mu zachce - o polnoci, o 02.00, nadránom...zobudí nás, vykrikuje, vulgárne sa vyjadruje, útočí...Skrátka psychicky nás týra. Je to pre mňa a hlavne pre mladšieho syna nezvládnuteľné...Syn sa sústavne pripravuje na povolanie, ukončil SOU a teraz pokračuje vo vzdelaní. Do školy však už i predtým nechodil, mal neospravedlnené hodiny, avšak škola sa zachovala tak, akoby sa tak nestalo, aj ho pripustila ku skúškam. Aj teraz na pokračovanie v štúdiu. Muž mi na neho prispieva 100 €, ako mu súd stanovil výživné....O syna sa však už odmietam starať, nakoľko je jeho správanie neprípustné. Povedala som mu, že mu dám 100 € tak ako jeho otec, aj ten nech ich už posiela jemu, nakoľko je už plnoletý a nech sa o seba stará...Začal sa mi vyhrážať opäť, že ma udá,že prinesie na mňa ľudí a podobne a že mi nepovie číslo účtu a aj muž bývalý sa vyjadril, že bude peniaze naďalej posielať mne, aby som sa o neho starala....Avšak ja sa už o takéhoto problémového syna odmietam starať, ba čo navyše, chcela by som ho dostať z mojej domácnosti, nakoľko je to naozaj nezvládnuteľné a aj vzhľadom na psychický vývin môjho 12 r. syna, ktorý týmto všetkým veľmi trpí...S bývalým manželom som sa vysporiadala, byt je už len na mojom mene, som výlučný vlastník...Viem, že kým syn chodí do školy, tak mu nemôžem zrušiť trvalý pobyt...Ale som povinná toto jeho správanie trpieť a mať ho v domácnosti? Ja mám 2 izb. byt, bývalý muž má garzónku s priateľkou, každý v 1/2-ine...Tam ísť nemôže. Prosím pomôžte mi, ako syna dostať z domu a prispievať mu iba výživným... Ďakujem...

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, pokial sa k Vam takto sprava, najskor podajte trestne oznamenie, neskor ho vyuzijete. 

Nie ste povinna mu prat, zehlit, varit, upratovat, jednoducho nic. Ak je dospely, hoci sa stale pripravuje na vuduce povolanie ste povinna mu prispievat na vyzivu. Ak by chcel od Vas vyzivne, urcite by na sude uspel (aj by stale studoval). Neznamena to vsak, ze ste povinna ho trpiet a ak negativne posobi aj na druheho syna, je neziaduce, aby zotrval v domacnosti. 

 

Mate dve mosnosti. Prva je vymknut ho a nepustit do bytu. Mohli by ste mu ale po tom ako odide z bytu, tesne pred vymenou zamkov povedat, ze kam by mohol ist (napr. na ubytovnu) a dat mu peniaze na uhradu ubytovania. Aby teda nezostal len tak na ulici. Neporusite tym ziadny predpis.

Druha moznost, ak to chcete riesit pravne, ke podat zalobu na sud a ziadat, aby o tom, ze sa ma vystahovat rozhodol sud. Prave tam by ste pouzili aj to trestne oznamenie. Na sude to ale bude trvat par mesiacov, mozno sa vsak syn umravni.

S touto pravnou cestou Vam vieme pomoct.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobry den,chcem sa vas opytat ,mam 30rokov zijem u rodicov v rodicovskom dvojposchodovom dome. Rodicia ziju na prvom poschodi a ja na druhom poschodi. Opravu okolia domu a druheho poschodia som vykonal ja aj zariadil z mojich financii(niesu to male financie). Matka ma vzdy vyhadzuje z domu, vzdy jej nieco namne vadi, nadava na mna, uraza ma, rozkazuje mi. Ja si zijem v dome sam, sam si varim, upratujem, perem,.... uz 10rokov. Do domacnosti jej prispievam polovicku inkasa, vsetko za seba poctivo platim. Zila u mna somnou aj priatelka a vyhnala ju moja matka-neustale ju ponizovala, urazala, skaredo na nu hresila-pritom nemala dovod lebo jej moja priatelka nikdy nic zle nehovorila, neurobila. Matka ma uz raz vyhnala z domu ked som mal 20rokov. Odisiel som vtedy od nej. Po 4roch mesiacoch chodila zamnou a plakala neustale, aby som sa vratil ze ona nevladze sa starat o cely dom aj platit-vratil som sa:to bola moja najvacsia chyba v zivote, lebo vtedy som este neinvestoval do domu peniaze, teraz to lutujem ze som sa vratil a pocuval ju aby som to ,to,to opravil. CHCEM SA VAS OPYTAT MOZE MA VYHNAT MATKA NA ULICU, KED SOM TAM INVESTOVAL PENIAZE NA OPRAVU A UDRZBU DOMU??? Ucty mam za investicie.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, Vase investicie do domu sa premlcuju 2 rocnej premlcacej lehote. 

Ak ste s matkou este 'zadobre', tak sa s nou dohodnite, aby Vam podpisala papier o tychto investiciach a o tom, ze ked odidete, tak mate na ne narok. Ten papier musi byt dobre napisany, inak Vam hrozi (ak uplynula lehote 2 rokov), ze pridete o tieto peniaze. 

 

S tymto papierom budete chraneny pred jej pripadnymi dalsimi vyhrazkami, ktore skor ci neskor pridu.

 

Matka Vas moze vyhodit z domu aj ked ste tam investovali.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám taký problém že mám matku ktora je závislá na hracích strojov , stále mi nadáva, vyžaduje odomňa aby som sa starala o celú domácnosť hoci idem mať len 17 rokov , nikam ma nepúšťa väzní ma doma. Môj oco bol odjakživa zaslepený láskou k nej ... Okrem mňa mám ešte 5 surodencov, žijeme v jednom izbovom dome + mám dve švagriny a jedného synovca ... Stále sa hádam s bratmi oni ma chcu biť. neni mi dobre vo svojom vlastnom dome. Mám priateľa, ktorý ma tiež 17 rokov veľmi ma ľúbi a nemôže sa pozerať nato ako mi ubližujú, má veľmi dobrých rodičov, ktorí tak ako on a aj ja chcú aby som odišla k nemu domov .. Lenže oco sa mi vyhráža s policajtmi .. Čo mám robiť?? Môžu ma ešte zavrieť do dákeho ústavu keď už mám povinnú školskú dochádzku za sebou? Prosím pomôžte mi, lebo sa zbláznim, som zúfala a už nechcem bývať s rodičmi :(

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobrý deň, máte opačný problém ako tí, ktorí sa tu pýtajú na rady. Ste ešte stále maloletá, neznamená to však, že musíte trpieť neznesiteľné podmienky u rodičov. Otec a matka majú za Vás zodpovednosť a boja sa o Vás, preto Vás nechcú nikam pustiť. Pokiaľ by ste však odišli bez ich súhlasu, nedopúšťate sa žiadneho trestného činu alebo priestupku. Ak by to aj otec urobil a zavolal by policajtov, tak títo policajti môžu maximálne prísť tam kde budete bývať (t.j. k rodičom Vášho priateľa) a porozprávajú sa s Vami. Vy im vtedy poviete, aký tam je život, ako sa tam nedá existovať, ako zle Vám robia a že rodičia to neriešia. Preto ste od nich odišli. Policajti Vás nemôžu odviesť proti Vašej vôli. 

Ak sú u Vás doma také podmienky, že je to skutočne neznesiteľné, tak skôr rodičia môžu mať problémy a nie Vy. V prípade akýchkoľvek problémov nám napíšte. 


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň mám syna ktorý má 24 rokov nikde nepracuje ani sa mu nechce. Má priateľku s ktorou má dieťa ktoré má 3 roky. Vzala som ich pod svoju strechu, aby som im pomohla a naštartovali sa do života. Obaja však stále nepracujú a ani nieje vidieť snaha že by chceli. Neprispievajú mi na domácnosť a navyše sa syn správa veľmi hrubo ku mne, k druhému synovi aj k svojej priateľke. Nadávky aké som si vypočula za posledné mesiace neprajem počuť žiadnej matke. Syna som už vyhodila, ale jeho priateľka ho potajomky pustila. Ako mám postupovať, ked matka vnuka nemá kam ísť, ale ja už nemienim trpieť ich arogantné správanie. Je mi ľúto len môjho vnúčika preto som to trpela. Včera však napadol aj syna a vyhrážal sa nám obom zabitím. ďakujem za radu. Hana

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobrý deň, máte buď možnosť ho nevpustiť do bytu, čo ste aj urobili ale jeho priateľka ho pustila. Urobte to ešte raz a požiadajte jeho priateľku, aby ho nevpustila dnu. Ak to urobí, tiež ju pošlete preč. Ak na to nebude reagovať a nemáte to srdce vyhodiť matku s dieťaťom von z bytu, potom môžete podať návrh na súd na zákaz vstupu syna do Vášho bytu. Tento zákaz sa bude týkať iba jeho a iba on nebude môcť vstúpiť do bytu. Toto konanie môže trvať niekoľko mesiacov avšak ak by porušil zákaz, dopustil by sa trestného činu. So spísaním žaloby Vám môžeme pomôcť. je to síce spoplatnené ale budete to mať správne vypracované a tým pádom to bude trvať kratšie.

K úspechu v žalobe Vám určite pomôže, ak podávate na syna aj trestné oznámenie. Vyhrážanie sa zabitím je skutočne vážna vec. Obyčajne takéto skutky začínajú slovami. Nenechajte to na ľahkú váhu.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra mala 18 rokov, študuje na SŠ. Ja, rozvedená matka nemám vlastné bývanie, bývam u mojich rodičov aj s dcérou. Dom patrí rodičom. Dcéra už niekoľko rokov sa správa asociálne, je psychiatricky pacient, neuznáva moju autoritu a autoritu rodičov. Po dosiahnutí 18 veku je to ešte horšie. Otázka: ak moji rodičia ako majitelia domu odmietnu poskytovať prístrešie mojej dcére, aké z toho pre mňa vyplývajú povinnosti? Môžu moji rodičia svoju vnučku vyhodiť z domu? Musím jej ja zabezpečiť bývanie? Alebo stačí, ak jej budem platiť výživne určené súdom pokiaľ bude študovať? (ja som vlastne bez domova). Ak by štúdium ukončila, môžem od nej požadovať splácanie dlhov za spôsobené škody na cudzom majetku, ktoré zapríčinila - vandalizmus? Ďakujem

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2016)

Dobry den, vy ako matka mate povinnost dieta vyzivovat avsak len podla svojich schopnosti a moznosti.

 

Ak nie ste schopna sa o dieta postarat, potom su povinni postarat sa o nu stari rodicia.

Ak jej nedate pristresie, potom Vas moze zazalovat na urcenie vyzivneho, nemoze Vas zazalovat za najdenie byvania.

Aj matka moze zalovat svoje dieta za nahradu skody.

 


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

dobry den, rada by som vediet ci mam stale vyzivovaciu povinnost ak som dieta vyhodila z domu po dovrseni 18stky...nedodrziavala pravidla byvania v podnajme a neplnila si povinosti ziacky denneho studia na skole od septembra 2015,nasledne sme v marci 2016 prerusili studium na skole problemom je ze uziva drogy

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2016)

Ak je ona uz schopna sa o seba postarat, potom vasa vyzivovacia povinnost netrva. Ak moze pracovat hoci aj na dohodu a zarabat, potom vyzivne nemusite platit.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobry vecer, chcem sa spytat moja 17 dcera je prisudena do vychovy mne cize matke. Ma priatela, s ktorym je tehotna, jej priatel pracuje i nepracuje je v podmienke. Ako postupovat ked stale on ma zly v plyv na nu, stale ju stve proti mne. Vyhodit ju nemozem

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2016)

Dobry den, o tom, kde bude Vasa dcera do svojich 18 rokov rozhodujete Vy. Skuste jej obmedzit styk s nim. 

 

Ak ma dcera menej ako 18 rokov, potom je priatel sa moze dopustat trestneho cinu, ak by ju viedol k zlemu spravaniu.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobry den. Moja svokra ma doma 26 rocneho syna, ktory uz pracuje (nepracuje) Problem je v tom ze robi neustale problemy. Je k nej zly, same dlzoby. Vela pochybnych ludi k nim chodi vyklopkavat a hladaju ho. Ma dokonca strach, ze jej niekto nieco urobi alebo ju vykradnu. Chcela by ho vyhoditm len nevieme ako to spravit alebo na koho sa obratit. Da sa vobec ho vyhodit a ako? Dakujem

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, ak je sych schopný sa o seba postarať, potom stačí vymeniť zámky. Ona nie je povinná sa o neho starať. Ak by sa jej vyhrážal alebo niečo dokonca urobil, potom je potrebné zavolať políciu. 


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň,mám takmer 19 ročného syna ktorý ešte študuje . Bez nejakej dohody sa odsťahoval , poslal len sms a hotovo . Dostáva 230 € sirocké, zmenil si trvaly pobyt (údajne ). Teraz ma zavolal ÚPSVaR aby som si viriešila rodinné cca 20 € ktoré mu mám posielať. ok a ešte sa mi pani na úrade jemne vyhrážala, že si asi vybaví vyživné odomňa , čo mu asi ona poradila .S chlapcom som chodila po psychiatroch a psychologoch asi 5 rokov. V 16 rokoch som mu vybavila, aby prerušil štúdium lebo socialka k nam chodila kvôli nemu ako do obchodu a hrozili mi, že mi zoberú. Okrem neho mám 21 roč, syna (nezamestnaný momentalne ) dve dcérky 7 roč. a 10 roč. a partnera, momentalne sme všedci nezamestnaní. Len ja mám dohodu. Chceli sme požiadať o hmotnú núdzu, ale že tých 230 € započítaju aj keď u nás nebýva . Rok ostal doma ,potom som ho dala naspať do školy aby doštudoval, ale cez psychiatra sme vyriešili študium, aby chodil z autobusu rovno do školy a naopak . V podstate mal individualny študejny plán, fungovalo to . No prišla dospelosť a už nad ním nemám dohlad a stým aj odsťahovanie . Ale ja som ho z domu nevyhnala a nerozumiem vlastne ničonu. Ak dostáva sirotské, ja mu musím platiť výživné? cca 250 €. Ak u nás nebýva jeho sirotské sa započítava do nášho prímu ? Ďakujem vopred za odpoveď .

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, sirotské sa nezopočítava do Vášho príjmu. To, v akej výške budete platiť výživné a či ho vôbec budete platiť závisí aj od toho, či sa on sústavne pripravuje na budúce povolanie a aký je Váš príjem a príjem rodiny. Ak chce od Vás peniaze, nech podá návrh na súd. Na súde sa bude dokazovať.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Moj otec pije , bije matku a psychicky nás niči. Rozmyslel si, ked bol opitý, že ma vyhodí z domu aj napriek tomu, ze matka to nechce. Má na to právo ?

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2015)

Dobrý deň, ak nie ste schopný sám sa živiť, potom nie je dôvod na to, aby Vás vyhadzoval z domu. Môžete žiadať od neho výživné.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý večer, mojim problémom je 19 ročná dcéra, ktorá po rozvode bola zverená do mojej opatery spolu so ďalšímí dvoma dcérami (22 a 14)(matka). Momentálne žijeme v jednej domácnosti s mojim priateľom, s ktorým sa tá 19 ročná neznáša. Obaja sa majú v zuboch a dcéra chce odísť z domu a bývať k priateľovi, lenže on býva ešte s rodičmi napriek tomu, že je zárobkovočinný už niekoľko rokov. Moja otázka znie, je možné, že by mi súd po návrhu mojej dcéry na určenie výživného z mojej strany zrušil výživné a rodinné na ďalšie dve dcéry? Manžel si svoju vyživovaciu povinnosť samozrejme neplní, platí to miesto neho UPSVaR a má isť do väzby, lenže prešlo od toho už viac ako polroka a okrem papierov, ktoré mi došli sa nič iné nepohlo. Viem, že výživné, ktoré mi platí štát spolu s rodinným by som jej dávala každý mesiac k rukám, mám strach však, že mi práve to zrušia ak odíde z domu na dcéry, ktoré sú so mnou a stále študujú. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, súd Vám nezruší výživné na ďalšie dve dcéry. Dieťa má právo z domu odísť a žiadať od Vás prispievať na výživu, ak sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie. Postup dcéry nemá ako ovplyvniť práva a povinnosti k ďalším dvom deťom.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Dieťa po 18 ktoré ešte študuje je po rozvode zverené do opatery matky. Otec má finančné problémy, hrozí mu 2 ročné odnatie slobody, exekútor a na papieri nič nevlastni a nie je schopný sa postarat o svoje dieťa. Matka následne bez konkrétneho a nereálneho dôvodu sa dieťaťu vyhráža, psychicky týra a fyzicky napáda chce svoje dieťa vyhodiť z domu. Dieťa má jasné dôkazy ako papier od lekára, svedkov ako psychologička, profesor, okolie a má na nahrávke hádky, kde je jasne počuť celú situáciu takisto sms. Má matka právo dieťa vyhodit? a Čo možem spraviť ja ? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.11.2015)

Dobrý deň, ak je dieťa plnoleté, stále sa môže pripravovať na budúce povolanie. Ale už nejde o maloleté dieťa. Dovŕšením plnoletosti je spôsobilé na právne úkony. Dieťa sa nesmie k svojim rodičom správať v rozpore s dobrými mravmi. Rodičia teda nemusia trpieť správanie sa dieťaťa k nim vo svojej domácnosti. To však neznamená, že rodičia nemajú voči svojmu dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Ak by rodičia vyhodili dieťa z domácnosti, potom budú povinní dieťaťu platiť na jeho výživu. Ak nechcú platiť dobrovoľne, budú musieť na základe súdneho rozhodnutia. Výšku sumy určí súd. Zároveň je možné požiadať o predbežné opatrenie, aby dieťa dostávalo peniaze ihneď. 
Peniaze môže dieťa žiadať od jedného a aj druhého rodiča.


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Ja som rozvedená, mám maloletého syna a s priateľom, ktorý je vdovec, má 17 ročného syna a 18 ročnú dcéru, máme spoločnú hypotéku na byt. Problém však je v tom, že jeho dcéra, ktorá dovŕšila 18 rok nám robí zo života peklo. Študuje na strednej škole a plánuje ísť na vysokú...potom ďalšiu vysokú a tak ďalej, len aby nemusela pracovať. V domácnosti nám absolútne s ničím nepomáha, na všetko sme s priateľom sami. Vlastného otca si neváži, stále mu nadáva. Hrôza, nechce sa odsťahovať, máme právo ju vyhodiť z domu? Pracujeme aby sme platili spoločnú hypotéku a spotrebný úver a nemáme právo kludne žiť? Čo môžme urobiť? Máme právo ju vyhodiť z domu alebo máme odstúpiť od hypotéky len aby sme mohli pokojne žiť? Sme zúfali...

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2015)

Dobrý deň, dcéra síce môže študovať do konca svojho života ale nemôže potom počítať s vašou pomocou. Súd by také výživné nepriznal, pokiaľ by ho chcela zneužívať. 

Ak sa dcéra stále pripravuje na život (čím je aj štúdium na vysokej škole), potom ju otec nemôže prestať podporovať. Neznamená to však, že ju musí trpieť vo svojom dome, ak sa k nemu správa neprístojne. Môže jej násť bývanie a presťahovať ju tam. Samozrejme, musí jej platiť, tak aby nebola ohrozená jej príprava na budúce povolanie. 

Dovŕšením 18 rokov sa dcéra stala plnoletou a teda zodpovednou sama za seba.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa vás opýtať či je možné vyhodiť 19 ročné dieťa, ktoré ešte študuje z domu. Je schopná sa sama o seba postarať, nieje nejak fyzicky a psychicky neschopná. Dovodom je nevhodné sa chovanie k rodičom, neustále vyvolávanie problémov. Finančne mi do domácnosti neprispieva nič, ani rod. prídavky na dieťa, ktoré by právom mali patriť mne. Vopred Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 16.08.2015)

Dobrý deň, ak je dieťa schopné samé sa o seba postarať, nemusíte sa už viac o toto dieťa starať a nemusíte mu umožniť bývať vo svojom dome. To, že dieťa študuje ešte neznamená, že nie je schopné sa o seba postarať. Ak by však dieťa študovalo, sústavne sa pripravovalo na svoje povolanie a nebolo by schopné popri tom aj pracovať, potom ste povinná sa o dieťa postarať - nie však v zmysle, že mu budete prať, žehliť, variť atď. Postarať sa tak, aby dieťaťu nehrozilo ohrozenie života alebo zdravia. Slúžkou dieťaťu nemusíte byť, to zákon nikde neprikazuje.


Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň chcel by som sa vás opýtať či je možné to, ze matka sa stale vyhráža svojmu dieťaťu čo ma už 21 a ma už dieťa a ide o to ze býva v byte so štyrmi súrodencami a matkou a matka sústavne na ňu útočí rečami, aká je, čo robí zle stále si nachádza niečo s čim svoju dcéru každý deň vyburcuje k nervam a pritom koji 21 ročná maličku svoju a už trikrát ju vyhodila z bytu bo neprišla na čas domov a je dospelá osoba. to kde sme a pritom raz odo mna prišla domov o 22:30 druhy raz 21:02 a treti raz 20:15 a ja už mám z toho tiež nervy lebo jej máme už doslova prepina lebo sama kamarátka mi vravela, ze to sa nedá zniesť nemôže prísť ku mne? stále jej všetko zakazuje a matku ju plánuje vyhodiť na trvalo poraďte prosím niečo či sa dá voči matke postaviť dospelá dcéra nemôže nič povedať bo sa bojí svojej matky, ze ju vyhodi na ulicu a je bezradná. pomôžte prosím. Ďakujem za všetko

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, akonáhle má dieťa 18 rokov je dospelé a nemusí poslúchať nikoho. Samozrejme nesmie konať veci, ktoré sú v rozpore so zákonom. Ona sa môže kedykoľvek a kdekoľvek presťahovať. Nemusí trpieť výstupy svojej matky. Môže prísť aj k Vám. 

Dokonca, ak nie je schopná sa sama zamestnať, môže požadovať od matky výživné. Otec dieťaťa by tiež mal prispievať na dieťa a ona dokonca môže požadovať, aby otec dieťaťa prispieval po dobu 2 rokov od narodenia dieťaťa aj na jej výživu (matky dieťaťa).


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu? (Rodinné právo)

Moja dcéra s manželom vychovávali dvoch synov (19 a 9 rokov). Ten starší ukončil matur.skúškou strednú školu a na VŠ pokračovať nebude. Problém s ním začal, keď si našiel priateľku, ktorá ho doslova od rodičov odlúdila a on ich prestal brať na vedomie, odišiel k priateľke, prerušil akýkoľvek kontakt s rodičmi (nechodí domov, nedvíha telefón a pod.) a vyhýba sa kontaktu aj s inou bližšou rodinou. Rodičia mu umožnili všetko, čo potreboval (v medziach ich možností) aj napriek tomu, že im rozbil auto, minul peniaze na vodičský preukaz, ktorý mu zaplatili 2.krát, zaplatili zbrojný preukaz (poľovník čakateľ), kúpili mu flintu atď, atď. Otcovej mame aj z domu odcudzil peniaze, škaredo sa vyjadroval na adresu rodičov (hlavne mami), proste otočil sa o 180 stupňov. Vždy býval viacej introvert a teraz doslova priateľke "zobe z ruky". Jeho rodičia sa boja, aby nevyparatil ešte niečo horšie, alebo aby neublížil mladšiemu bratovi, ktorého mal veľmi rád, no teraz ho nenávidí. Z toho dôvodu by ho chceli odhlásiť z trvalého pobytu (aby nezadĺžil ešte aj dom, ktorý splácajú) alebo niečo podobné a tiež chcú ukončiť jeho vyživovaciu povinnosť, keďže od septembra je už schopný nastúpiť do zamestnania s trvalým prac.pomerom.Veľmi pekne vás prosím keby ste mi mohli odpovedať na môj problém. Všetkých nás to bolí, že sa dokázal behom polroka takto zmeniť, keď predtým bol slušný a šikovný a všetci sme ho mali (ešte aj máme) veľmi radi. Za vašu odpoveď vám vopred srdečne ďakujem.

Odpoveď: Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?

(odpoveď odoslaná: 03.07.2015)

Dobrý deň, vidím, že máte starosti, nie ste však jediní, s podobnými problémami som sa už stretol. Obyčajne to chce čas, ak sa rodičia správali k synovi tak, že im nemá čo vyčítať, jeho správanie sa upraví do normálu. Rodičia to však nemôžu siliť a nútiť ho do niečoho čo nechce. Už je v podstate právne dospelý, sám sa rozhoduje, čo urobí. Verím, že sa to vráti to starých koľají, treba počkať.

Čo sa týka Vášho problému, odhlásiť z trvalého pobytu ho môžu vtedy, ak už nie je nezaopatrený (t.j. už pracuje). Nemusíte sa však obávať, že by svojim trvalým pobytom spôsobil problémy. Trvalý pobyt mu nedáva právo disponovať s nehnuteľnosťou a nemôže ju zadlžiť. Takže, ak to chcete urobiť iba z tohto dôvodu, tak to nie je vôbec potrebné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy je možné vyhodiť dieťa z domu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku