Máte
otázku?

Platenie výživného počas prerušeného štúdia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

Dobrý deň, aktualne študujem na strednej škole, konkrétne som v 4. ročníku a potrebujem prerušiť štúdium. Už v minulosti som mala štúdium prerušené. Rada by som vás teda poprosila o radu ohľadne výživného. Zaujíma ma, či je môj otec stále povinný platiť výživné, aj keď preruším štúdium už po druhýkrát. Ako to funguje s platením výživného počas prerušeného štúdia?

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

Dobrý deň,

pokiaľ ide o platenie výživného počas prerušeného štúdia, tak platí, že pokiaľ ste ako dieťa rodiča schopná sa sama živiť, potom nie je dôvod, aby Vám otec platil výživné počas prerušeného štúdia. Pokiaľ však aj napriek tomu, že máte prerušené štúdium objektívne nie ste schopná si nájsť prácu počas prerušeného štúdia a tak sa starať sama o seba, potom je otec aj naďalej povinný platiť Vám výživné.

 

Pokiaľ by aj otec podal návrh na súd na zrušenie výživného, pretože nechce platiť výživné počas prerušeného štúdia, tak v súdnom konaní by sa okrem dôvodu prerušenia štúdia skúmalo aj to, či ste schopná sa sama živiť. Dôvod prerušenia štúdia môže mať tiež vplyv na platenie výživného, najmä ak ste prerušili štúdium pre to, aby ste mohli pracovať. V zákone nikde nie je uvedené, ako je to s platením výživného počas prerušeného štúdia, ale pokiaľ vychádzame z podstaty výživného upraveného v Zákone o rodine, tak platí vyššie uvedené. Rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa dovtedy, dokedy nie je objektívne schopné sa samé živiť bez ohľadu na dlžku prerušeného štúdia.

Trápi vás "Platenie výživného počas prerušeného štúdia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Môj syn ukončil strednú školu a teraz neviem, či som povinný naďalej platiť výživné.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 26.02.2024)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča zaniká až keď dieťa nadobudne schopnosť samo sa živiť. 

V prípade, ak váš syn už ukončil štúdium a plánuje sa zamestnať (nechystá sa ísť na vysokú školu), pričom si už našiel prácu, reps. ak vzhľadom na súčasný trh práce existuje pre neho možnosť sa zamestnať, potom vaša vyživovacia povinnisť viac netrvá a teda zaniká. Nakoľko, ak je už dieťa schopné zamestnať sa so svojimi nadobudnutými znalosťami a zručnosťami a trvalo si zabezpečovať svoje náklady na život samo, potom sa má za to, že nadobudlo schopnosť samé sa živiť. 

Naopak však, ak váš syn plánuje pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole, potom vaša vyživovacia povinnosť nezaniká. Ak bude sústavne a cieľavedome študovať, potom vyživovacia povinnosť trvá až do času nadobudnutia prvého najvyššieho stupňa vzdelania na prvej vysokej škole (t.j. nadobudnutím titulu Mgr. / Ing. / MUDr. a pod.). 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, má dcéra je 22-ročná. Nedávno porodila syna. Od januára má prerušené štúdium, o čom sa mi doteraz nezdôverila. Musím aj naďalej platiť alimenty?

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň, pokiaľ sa vaša dcéra nedokáže stále sama živiť, potom ste povinný ju naďalej vyživovať. Ak má ale manžela, primárnu vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k nej má práve tento. Ak nie, potom je rad na jej rodičoch, ktorým vyživovacia povinnosť trvá, teda aj na vás. Zákon o rodine totiž neurčuje presný čas, kedy zaniká vyživovacia povinnosť rodičov. Táto totiž trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Takáto skutočnosť však vznikne u každého dieťaťa v inom čase. 

V niektorých osobitných prípadoch táto nezanikne v zásade nikdy (zdravotne znevýhodnené dieťa, ak toto nikdy nenadobudne schopnosť živiť sa samo). 


Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom povinnosti mojho manžela platiť výživné na svoju dcéru z predchádzajúceho manželstva. Dcéra, ktorá už má 19 rokov, prerušila štúdium na strednej škole kvôli práci, z ktorej ju však následne vyhodili. Chcem sa opýtať, či je manžel stále povinný platiť na ňu výživné? Momentálne má prerušené štúdium (na dobu 3 rokov, ak sa nemýlim). Neusiluje o pohľadanie práce, je nezamestnaná a evidovaná na úrade práce. Nikde sa nedokážem dočítať informáciu, či je potrebné platiť výživné pokým sa nevráti k štúdiu a nebude znovu žiačkou. Samozrejme, v prípade, že by pokračovala v štúdiu, je jasné, že platiť treba. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň, ak súd určil vášmu manželovi povinnosť uhrádzať výživné, táto platí až do času pokým súd nerozhodne o jej zrušení. 

Sám rodič nemôže prestať platiť výživné, ak mu táto povinnosť bola stanovená rozsudkom súdu. To znamená, že ak jeho dcéra prerušila štúdium, je schopná sa zamestnať živiť sa sama, potom váš manžel môže požiadať súd o zrušenie vyživovacej povinnosti. Vyživovacia povinnosť rodiča totiž trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť.

Súd však v konaní o zrušenie bude skúmať dôvody, pre ktoré oprávnené dieťa ešte nepracuje a či už nadobudlo schopnosť samo si zabezpečiť všetky svoje potreby. Napr. ak by sa mala problém zamestnať z dôvodu nejakej svojej choroby, invalidity...atď, rodičia budú naďalej povinní ju vyživovať. Pokiaľ sa však doposiaľ nezamestnala iba z lenivosti, je tu dôvod na zrušenie vyživovacej povinnosti. Pokiaľ by súd výživné na dcéru vášho manžela manželovi zrušil a následne o pár rokov by jeho dcéra začala študovať, potom by už ona musela opätovne podávať návrh na určenie výživného vo vzťahu k svojmu otcovi, o ktorom by súd rozhodoval v novom konaní. 


Trápi vás "Platenie výživného počas prerušeného štúdia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Žijem sama so svojou dcérou. Má za sebou maturitu, avšak v septembri 2021/2022 nenasupila do školy, keďže od augusta začala pracovať na dohodu v seniorskom dome ako opatrovateľka. Dňa 30. 9. 2021 máme súd s jej otcom, ktorý požiadal o ukončenie platenia výživného. Bude možné, aby naďalej platil výživné? Alebo ak dcéra po roku nastúpi opäť do školy, má nárok podať žiadosť o výživné opäť? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 29.09.2021)

Dobrý deň,
ak dcéra už neštuduje, súd výživné zruší. V prípade, že by o rok, alebo dva opäť nastúpila do školy dennou formou, opäť jej vznikne nárok na výživné a bude môcť o výživné požiadať na príslušnom súde.


Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som sa informovať ohľadom situácie mojej sestry. Sestra má osemnásťročné deti, ktoré štyri roky navštevujú strednú školu. Deti bývajú u otca a sestra je povinná platiť na nich výživné. Včera sa však dozvedela, že jedno z detí požiadalo o odklad. Toto dieťa sa nahlásilo na úrade práce a našlo si zamestnanie. Moja otázka znie: Je sestra stále povinná platiť výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň,

plnenie vyživovacej povinnosti nie je konkrétnym vekom ohraničené, táto povinnosť povinného rodiča trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Posúdenie tohto okamihu závisí vždy od konkrétny okolností. Pokiaľ si dieťa našlo zamestnanie, a je schopné sa samo živiť, vyživovacia povinnosť netrvá. Ak by sa však dieťa rozhodlo po nejakom čase študovať na vysokej škole dennou formou (teda prestalo by pracovať a venovalo by sa štúdiu) vyživovacia povinnosť sa obnoví opäť až do momentu, kým sa dieťa nebude môcť samo živiť, t.j. najneskôr do času kým dieťa ukončí vysokoškolské štúdium druhého stupňa, pretože od tohto času, ako ustálila aj súdna prax, už má dieťa objektívne možnosti na to, aby sa zamestnalo a bolo schopné samo sa živiť. 

Ak však bola vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím, potom sestre môžete odporučiť, aby na súd najskôr podala návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti a tento návrh riadne odôvodnila. Až na základe rozhodnutia súdu môže sestra prestať platiť výživné vo vzťahu k dieťaťu, ktoré sa zamestnalo.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj brat platil výživné pre svoju dcéru až do ukončenia jej strednej školy. Teraz jej matka znovu požaduje výživné s tým, že dcéra pokračuje v štúdiu. Môj brat je invalidný dôchodca. Ako by sme mali postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
ak už raz bola vyživovacia povinnosť zrušená, opätovne ho k plateniu výživného môže zaviazať iba súd. Súd bude teda rozhodovať o tom, či vyživovacia povinnosť vznikla a zároveň, že v akej výške bude povinný platiť výživné. Samozrejme výšku výživného ovplyvní to, že je na invalidnom dôchodku. 


Trápi vás "Platenie výživného počas prerušeného štúdia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom jednej veci. Súd mi nariadil pravidelne platiť výživné pre mladšieho syna, ktoré posielam na účet bývalej manželke. Na súde sa nespomínal starší 22-ročný syn, ktorý navštevuje vysokú školu. Napriek tomu som mu každý mesiac posielal finančnú podporu (na ubytovanie, stravu) priamo na jeho účet. Teraz však plánuje prerušiť štúdium, keďže nemá splnené viaceré povinnosti spojené so štúdiom, a bude bývať so svojou mamou. Teraz, keď nebude navštevovať vysokú školu a plánuje prerušiť štúdium, a súdom nemám stanovené výživné, neviem akú sumu mu mám posielať. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,
prerušením štúdia automaticky nezaniká vyživovacia povinnosť, pretože stále nemusí byť schopný sám sa živiť. Máte dve možnosti, platiť aspoň niečo (30 eur), aj keď Vám to nestanovil súd, pretože inak hrozí, že na Vás podá trestné oznámenie, aj keď policajti by ho skôr odkázali na súd. Alebo, ak sa domnievate, že už by bol schopný sám sa živiť, tak prestať platiť a ak by podal návrh na súd na určenie výživného, tak sa brániť tým, že sa už sústavne nepripravuje na budúce povolanie. 

 

Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či štúdium študenta končí absolvovaním maturitnej skúšky v deň uvedený na vysvedčení alebo koncom júna ako každý rok. Túto otázku kladem v súvislosti so sociálnym štipendiom na vysokej škole. Dňa 24. 5. 2016 som dostal maturitné vysvedčenie a 9. 6. 2016 som bol na súdnom pojednávaní, kde mi priznali 30€ výživné od rodičov, s ktorými nebývam. Mám nárok na sociálne štipendium?

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 28.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že aj keď je určené výživné pre Vás od rodičov vo výške  30 €, ktoré predstavuje v podstate minimálny zákonný nárok, neznamená to, že nebude mať nárok na sociálne štipendium. Keďže výživné bolo určené v minimálnej výške, je pravdepodobné, že výška príjmu Vašich rodičov je je nižšia, resp. nízka.

Odporúčame pozrieť na internetovej stránke Vašej vysokej školy, kde budú určite zverejnené informácie, ktoré všetky dokaldy je potrebné predložiť k žiadosti o sociálne štipedium. 

Len orientačne výšku soc. štipendia môžete pozrieť napr. tu : https://studentskefinancie.sk/stipendium,  ako aj tu : https://www.minedu.sk/socialne-stipendia/.

Konkrétne informácie Vám poskytne Vaša vysoká škola.

V prípade neplatenia výživného zo strany povinného rodiča môžete podať návrh na exekúciu a následne požiadať úrad práce o náhradné výživné.


Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som v poslednom roku štúdia na vysokej škole a moji rodičia sú rozvedení. Počas celého štúdia mi otec posielal peniaze (120 eur). Mojou matkou som, po jej rozhodnutí sa presťahovať k priateľovi, skončila vlastne na ulici. Neprispieva mi žiadnym výživným, avšak pobieram sociálne štipendium vo výške približne 80 eur. Mám nárok si od matky vyžadovať výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň,

vo veci musíte podať návrh na súd na určenie výživného pre plnoleté dieťa. Vzhľadom na okolnosť, že ste plnoletá, výživné môže byť priznané len odo dňa podania návrhu . 

Podľa ust. § 62 zákona o rodine platí  /citujeme/ : 

" (1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

§ 75 : Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie."


Trápi vás "Platenie výživného počas prerušeného štúdia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného počas prerušeného štúdia (Rodinné právo)

Môj 24-ročný syn študuje na vysokej škole a pravidelne mu platím výživné. Nemám však možnosť dostávať sa k informáciám o jeho štúdiu, teda k výsledkom, dochádzke alebo informáciám o tom, či ešte vôbec študuje. Keď som kontaktoval vysokú školu, odmietli mi podať akékoľvek informácie. Kontaktovať syna alebo moju exmanželku je bezvýsledné, keďže odmietajú akúkoľvek komunikáciu okrem tej cez súd alebo štátne orgány, teda exekútora, sociálnu službu, advokáta a pod. Je tu vôbec nejaký oprávnený prostriedok, na ktorý je môj syn povinný reagovať a poskytnúť informácie o aktuálnom stave štúdia? Ďakujem za akúkoľvek informáciu.

Odpoveď: Platenie výživného počas prerušeného štúdia

(odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň,

podľa súčasnej právnej úpravy zákon nestanovuje povinnosť dieťaťa poskytovať o sebe informácie svojmu rodičovi, pre účely zistenia odôvodnenosti plnenia vyživovacej povinnosti. Takáto povinnosť, resp. právo prináleží rodičovi len v prípade maloletého dieťaťa, a to podľa § 24 ods. 5 Zákona o rodine, podľa ktorého: 

 

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Rozumiem Vašej situácii, avšak neexistuje zákonom výslovne stanovený právny nárok rodiča domáhať sa takýchto informácií. Do úvahy prichádza podanie návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platenie výživného počas prerušeného štúdia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.