Máte
otázku?

Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

Dobrý den ,rozvedena som 8,5 roka,ale až teraz som požiadala o vyporiadanie BSM.Sudca mi navrhol vziať navrh späť, pretože by ho musel zamietnuť z dovodu uplynutia zakonnej lehoty 3 rokov. Ja to viem že nemam narok na nič zo zariadenia v dome avšak ja som sud žiadala len o predaj domu hosp.budovy a prisluchajucich a pozemkov, ktorych som polovičná vlastnička. Vraj som zle formulovala návrh a mam znova podať žiadosť na sud ale už spravne.Prosim vas o radu ako mam formulovať žiadosť ked chcem aby byvaly manžel predal dom + prisl. a rozdelili sme sa z predaja a splatili požicku ktoru nam poskytli moji rodicia na rekonštrukciu tohoto domu.Dohoda s byv. manželom nie je možna.On chce v dome stoj čo stoj ostal lebo vraj ma este deti,lenže o tieto deti sa nezaujima dokonca im pri stretnuti hrubo nadava.Bojim sa že dom o chvilu spadne pretože sa on vobec nestara - byva tam už 5 rokov bez elektriny do domu tečie ale krytinu na dom som kupila este ja už po rozvode kym som tam ešte byvala.Do dnešneho dna ju nepoložil na strechu.Vykuruje len jednu miestnosť v ktorej sa zdržiava a pali všetko co sa da (už spalil vyrezavany dreveny gang aj skrine . Strecha na hospodarskej budove sa už prepadava.Bojim sa aby sud nerozhodol že tam može ostat a bude mi len splacat moju čast a dom sa časom rozsype. V akej forme mam podať navrh aby sud rozhodol dom predať? Je to vobec možne aby takto sud rozhodol? Dakujem

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

Dobrý deň,

pokiaľ ide o podanie návrhu na vyporiadanie po 3 rokoch, vo Vašom prípade by súd návrh musel zamietnuť, pretože vyporiadať BSM po troch rokoch už nie je možné, uplatňuje sa totiž právna domnienka, ktorá platí pre hnuteľné ale aj nehnuteľné veci.

 

Pri hnuteľných veciach obyčajne platí, že po 3 rokoch prechádzajú do vlastníctva toho za bývalých manželov, ktorý ich užíva. Pri nehnuteľnostiach platí, že prechádzajú do podielového spoluvlastníctva.

 

Pokiaľ ide o Vaše nároky, ktoré by ste si chceli uplatňovať ohľadom invetícií do nehnuteľnosti zo strany Vašich rodičov, to už po 3 rokoch bohužiaľ nebude možné. Svoj nárok ste si mali uplatniť do 3 rokov od rozvodu. 

 

Vo Vašom prípade je však možné požiadať súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Odporúčam Vám minimálne sa poradiť s advokátom. Žaloba na súd musí byť formulovaná pomerne presne. Ak ste akúto žalobu ešte nerobili, je vysoko pravdepodobné, že Vás súd vyzve na doplnenie.

 

Pokiaľ bývalý manžel bude chcieť túto nehnuteľnosť prikázať do svojho vlastníctva, potom ho súd zaviaže, aby Vás vyplatil vo výške hodnoty Vášho podielu. Ak niektorý z účastníkov má záujem v nehnuteľnosti bývať, súd nerozhodne o predaji tejto nehnuteľnosti. Nemusíte sa obávať, že by súd zaviazal bývalého manžela na vyplatenie dlhu v nízkych splátkach na niekoľko rokov. Súd by mal rozhodnúť tak, že Vás má bývalý manžel vyplatiť najnejskôr do roka.

Trápi vás "Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o odpoveď na otázku, či môže podať môj exmanžel návrh na vysporiadanie BSM súdnou cestou v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, keď som momentálne na materskej dovolenke, a či má zákon nejako chráni v prípade súdneho sporu navrhnutého z jeho strany, keďže neuplynula doba 3 rokov na vysporiadanie. Ďakujem.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň, ak po rozvode nedošlo k vyporiadaniu BSM dohodou bývalých manželov v zmysle ust. § 149 Obč. zákonníka, je oprávnením vášho bývalého manžela, aby podal návrh na súd o vyporiadanie BSM. Okolnosť, že ste na materskej dovolenke v tomto prípade nie je podstatná.
Odporúčam vyporiadanie BSM riešiť dohodou. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Prosím vysvetlite mi túto časť :
Pri určení ceny nehnuteľnosti pre vyporiadanie sa síce vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, avšak z ceny veci v čase vyporiadania BSM. Po 7 rokoch sa s manželom chcem konečne dohodnúť na vyporiadaní, no cena domu v čase rozvodu bola nižšia, než je teraz. Pre určenie sumy vychádzam z odhadu ceny domu v čase rozvodu, ale zo súčasného odhadu odhadcom ? Ďakujem.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 03.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že s manželom ste sa rozviedli pred 7 rokmi a teraz chcete vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo.

Podľa ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ste nepodali návrh na súd do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, potom platí pokiaľ ide nehnuteľnosti, že tieto sú v podielovom spoluvlastníctve oboch bývalých manželov v podiele 1/2 k celku; ohľadom hnuteľných vecí platí, že manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM užíva pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti. V zmysle uvedeného zák. textu tiež platí, že po 7 rokoch nie je právne možné vyporiadanie BSM, keďže k vyporiadaniu BSM došlo fakticky uplynutím času 3 rokov.

Ak ste boli s bývalým manželom vlastníkmi RD, ktorý patril do BSM, potom byt je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve Vás a bývalého manžela a právne možné je len zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Cena za vyporiadavaný podiel bude závisieť od Vašej dohody; v prípade, že sa nedohodnete a podáte návrh na súd, súd nariadi znalecké dokazovanie o určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti. T.j. : Hodnota RD v čase rozvodu už nie je v súčasnosti podstatná. Otázkou je tiež, kto je teraz užívateľom RD, keďže druhému z manželov vzniká nárok na uzatvorenie zmluvy o nájme a platenie nájomného. Je to však vec dohody.

Vo veci vyporiadania môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rodičia sú už viac ako 10 rokov rozvedený, ale počas rozvodového konania nebolo vysporiadané BSM. Vlastnia spolu garáž, pod ktorou je pozemok, ktorý vlastní mesto a je teraz možnosť odkúpiť pozemok. Garáž užíva a stará sa o ňu mama. Chcem sa spýtať aké sú možnosti vyporiadania garáže, tak aby bola zapísaná iba na mamu, či je možnosť darovacej zmluvy. Nakoľko chce potom mama prepísať túto nehnuteľnosť na syna. Tam je tiež možnosť spraviť iba darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že rozvod bol pred 10 rokmi. Musíme uviesť, že súčasťou konania o rozvod manželstva nie je vyporiadanie BSM.

Pokiaľ sa rodičia nedohodli na vyporiadaní, a ani nebol podaný návrh na vyporiadanie do 3 rokov od rozvodu a nehnuteľnosť - garáž patrila do BSM, v súčasnosti je právny stav taký, že garáž je v podielovom spoluvlastníctve Vašej matky a otca v pomere  1/2 k celku, garáž je teda v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov.

Riešením Vami uvedenej situácie je, aby ste oslovili otca, aby Vám ako synovi predal alebo daroval svoj podiel na garáži a následne matka Vám tiež svoj podiela predá alebo daruje.

 


Trápi vás "Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S manželom sme sa rozviedli pred 15 rokmi. Spolu sme postavili dom, v ktorom bývam do teraz s deťmi. Deti som vychovala sama. Exmanžel o ne ne javil záujem. Dom som opravoval a zveľaďovala. Nakoľko sa môj ex manžel znovu rozvádza chce požiadať o majetkové vysporiadanie. Do dnešného dna ma u mňa trvalý pobyt. Neprišiel mi žiadnou sumou na dom od rozvodu. Ma nárok na polovicu domu?

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 11.05.2020)

Dobrý deň,
ak bol RD v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a následne po rozvode ste BSM nevyporiadali dohodou ani nebol podaný návrh na súd v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, zo zákona platí, že RD je v podielovom spoluvlastníctve Vás a bývalého manžela v pomere 1/2 k celku.

Teraz je možné toto podiel. spoluvlastníctvo vyporiadať len dohodou alebo cestou súdu (§ 142 Obč. zákonníka).

Na spísanie dohody o zrušení. a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, máme súdne rozhodnutie o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva, právoplatnosť nadobudlo 27. 5. 2016. Ku dnešnému dňu neprišlo k vyporiadaniu majetku ani dohodou, ani podaním na súd. Prešli 3 roky. Platí v tomto prípade, že po 3 rokoch každý z manželov ma zo zákona polovicu ? Ak áno, na základe čoho kataster túto zmenu zaregistruje. Ďakujem za odpoveď P.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 20.03.2020)

Dobrý deň,  na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 149  Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. 
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. 
(3)  Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. 
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. 
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4."


Z otázky vyplýva, že ste nepodali návrh na vyporiadanie BSM cestou súdu, ani ste sa nedohodli samostatnou dohodou v lehote do 3 rokov.  Zo zákona platí, že vzniklo podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti v podiele  po 1/2 k celku. Pre hnuteľné veci platí, že sú vo vlastníctve toho z manželov, ktorý ich užíva ako ich vlastník pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti.

Ak predmetom BSM bola nehnuteľnosť, potom je treba podať návrh na záznam na katastrálny odbor a predložiť úradne overenú kópiu rozsudku o zrušení BSM s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poznamenávame, že ak by ste chceli riešiť nehnuteľnosť iným spôsobom pomeru vlastníckeho práva, potom je to možné, ale len formou zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.


Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadne vyporiadania BSM v 3-ročnej lehote po rozvode. Bývali manželia sa vedia vyporiadať len spoločným predajom bytu (ani jeden nemá možnosť vyplatiť druhého podiel a ponechať si byt). Môže byt predmetom dohody o vyporiadaní BSM rozdelenie spoločného bytu do podielového spoluvlastníctva bývalými manželmi (1/2 a 1/2)? Následne by sa byt predal a výťažok rozdelil napoly. Druhá otázka je, či je možné súčasne s dohodou o vyporiadaní BSM uzatvoriť dohodu (o aký druh dohody by vlastne išlo? ), ktorá by zaviazala bývalých manželov k predaju bytu do určitého hraničného termínu ? Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 07.01.2019)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že ak nedošlo k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní BSM do 3 rokov od zániku BSM alebo nebol podaný návrh na súd v tejto lehote 3 rokov, potom ohľadom nehnuteľných vecí platí, že patria do podielového spoluvlastníctva manželov.
T.j. : Pokiaľ vo Vašom prípade uplynuli 3 roky od rozvodu, zo zákona je byt v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, len je potrebné na katastrálny odbor požiadať o vykonanie záznamu na dotknutom LV a zaslať k tomuto úkonu originál alebo overenú kópiu rozsudku o rozvode s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Teda nie je potrebné robiť žiadnu dohodu o tom, že byt je v podiel. spoluvlastníctve, naviac po uplynutí 3 rokov do rozvodu ani nie je právne môžné spísať dohodu z o vyporiadaní BSM.

Teraz len treba nájsť kupujúceho na byt, byt predať a výťažok rozdeliť.
Druhá otázka týkajúca sa tohto, či je možné uzatvoriť zmluvu s tým, že by zaväzovala k uzatvoreniu zmluvy v určitom hraničnom termíne za stanovenú cenu, je dosť problematická, lebo kupujúci sa nemusí nájsť v určenom termíne ani cene za byt, ale je možné uzatvorenie takejto dohody.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som rok rozvedená. Počas manželstva sme kúpili byt, na ktorý nám moji rodičia mi formou darovacej zmluvy dali 350 000 Sk. Potom sa tento byt predal a peniaze sa použili na dom, ktorý sme spolu stavali. Teraz v tom dome žije ex manžel aj so 17r. synom a nechce ho predať ani ma vyplatiť. Chcem sa opýtať, či mám to dať na súd, a či tie peniaze čo moji rodičia darovali je možné, aby som dostala spať. Alebo súd nás rozdelí rovnako ?

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 20.03.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 150 Obč. zákonníka platí : 

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Otázkou ohľadom daru od rodičov je to, komu darovali peniaze, či len Vám alebo obom manželom. Pokiaľ finančné prostriedky boli darované iba Vám táto okolnosť bude pri vyporiadaní vzatá do úvahy v tom, že podiel bývalého manžela na BSM bude nižší  o sumu darovaných fin. prostriedkov Vám. 

Domáhať sa vrátenia daru môže darca za zákonom stanovených podmienok podľa ust. § 630 Obč. zákonníka :

" Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

Poznamenávame, že nakoľko ste vlastníčkou rodinného domu, máte právo v ňom aj naďalej bývať. 

Odporúčame preto kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania BSM.

 

 

 


Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Prosím Vás chcem sa Vás spýtať, manželka sa so mnou rozviedla, deti mame dve a sú v mojej opatere, mame spoločný dom, na ktorý platím hypotéku sám, ale manželka na BSM ešte nedala návrh. Mám dve otázky:pozemok, na ktorom dom stojí mi rodičia darovali darovacou zmluvou ale až po svadbe. Má manželka nárok aj na ten, alebo iba na nehnuteľnosť, ktorú si chcem vzhľadom na to, že mám deti nechať. A druhá-čo je pre mňa lepšie, podať na BSM alebo počkať tri roky, keď BSM padne. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Dobrý deň, aj keď bol pozemok darovaný počas manželstva, tak nepatrí do BSM. Darovanie je vylúčené z BSM. 

Pokiaľ ide o druhú otázku. Ak máte spoločný dom (obaja ste zapísaní na liste vlastníctva), potom po uplynutí 3 rokov, prejde dom do podielového spoluvlastníctva. Ak by ste potom chceli riešiť vysporiadanie, potom by ste platili súdu oveľa vyššie poplatky. Pri BSM sú poplatky na začiatku len 66 eur, bez ohľadu na počet pojednávaní. 


Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, 15. Mája t.r. Uplynuli 3 roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode. Čo všetko treba predložiť na vyporiadanie majetku podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka - aké doklady, žiadosti, . A čo musí byt notársky overené a či môžu byt tie žiadosti podpísané, popr. Overované na jednom papieri - teda spoločne, alebo musí tie isté úkony /žiadosť, doklady, potvrdenia, . / urobiť osobitne bývalý manžel a osobitne ja.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň,

podľa § 149 ods. 4 OZ Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak ste do 3 rokov od zániku manželstva nevyporiadali svoje BSM, potom sa toto vyporiadalo automaticky zo zákona spôsobom, uvedeným v § 149 ods. 4. Žalobu na vyporiadanie BSM už nie je možné podať. Môžete však podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, na ktoré sa transformovalo predošlé BSM, s výnimkou vecí, ktoré ste užívali každý samostatne, tie sa neprešli do podielového spoluvlastníctva, ale stali sa výlučným majetkom toho, ktorého manžela.

 


Trápi vás "Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Pozdravujem Chcem sa dozvedieť Som 11rokov rozvedený Deti teraz už 18a 19rocne boli zverené do mojej starostlivosti po rozvode nakoľko exmanželka vtedy ušla do Anglicka z priateľom kde je do dnes O deti som sa do teraz staral ja Byť ktorý som kúpil na hypotéku platím a užívam do dnes ja BSM som nepodávali do dnes Exmanzelka tvrdila že nič nechce Ale dnes je všetko ináč opačne Tak neviem má význam sa súdiť ? Má nárok na polovicu? Ďakujem 

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 01.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste do troch rokov od zániku BSM (od rozvodu) nepodali na súd návrh na vyporiadanie BSM, ani ste sa nedohodli na jeho vyporiadaní, nastalo vyporiadanie zo zákona podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Vyporiadanie teda nastalo vyššie uvedeným spôsobom. Pokiaľ ide o nehnuteľnosť tá je teda momentálne vo Vašom podielovom spoluvlastníctve. Môžete podať na súde žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vaša bývala manželka má nárok na polovicu.


Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Bývalý manžel je vlastníkom /v celosti/ rod. domu, v ktorom som po rozvode ostala bývať iba ja s maloletými deťmi, zverenými do mojej osobnej starostlivosti. Uplynutím troch rokov od právoplatného rozvodu manželstva sa stávam podielovou spoluvlastníčkou tohoto domu? Správne tomu rozumiem? Mohol by ma v súčasnej dobe z tohoto domu vysťahovať, bez akejkoľvek náhrady? Ďakujem.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, ak je manžel vlastníkom domu, tak uplynutím lehoty 3 rokov sa nestávate spoluvlastníčkou. Ak by ste mali kde bývať, potom by Vás mohol nechať vysťahovať. Samozrejme nie nasilím ale právnou cestou a to aj bez náhrady.


Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Prosím Vás keď Vám tu napíšem svoju otázku a vy mi na ňu online poradíte, bude to voči mne následne spoplatnené alebo je to bezplatné? Ďakujem.

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 20.10.2015)

Dobrý deň, je to bezplatná poradňa.


Trápi vás "Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať počas manželstva sme nadobudli pozemok, ktorý je napísaný iba na moje meno. Exmanžel naň prispel sumou 340 000 Sk. V máji budú tri roky od rozvodu, ak do tohto času nepodá návrh na súd, má nárok na tento pozemok? Na pozemku stojí penzión mojich rodičov, ktorý je v ich vlastníctve. S manželstva pochádza maloletý syn. Akým podielom by sme sa teoreticky museli rozdeliť po tých troch rokoch? Bude sa prihliadať na to že ja sa starám o syna? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 27.07.2015)

Dobrý deň, ak by nepodal návrh na vysporiadanie BSM do 3 rokov, potom by sa uplatnila právna domnienka, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve. Uplynutím 3 rokov by ste sa teda nestali výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť by bola v podieloch 1/2 a 1/2, nie však na katastri. Exmanžel by musel podať najskôr návrh na súd na určenie, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve. Súd pri vysporiadaní spoluvlastníctva prihliada aj na deti, ale nie z pohľadu, že Vám dá vyšší podiel. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku