Máte
otázku?

Otec nie je zapísaný v rodnom liste


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

Dobrý večer, Je mi 37, otcovi dieťaťa tento rok 40. Mám 3 mes. syna, jeho otec nie je zapísaný v rodnom liste, opustil nás v 7. mes. tehotenstva. 1/ Ma nárok vídať dieťa, keď nie je zapísaný v rodnom liste? Môže to použiť proti mne, že ho obmedzujem v styku s dieťaťom? Vídaval ho takmer každý deň, teraz chcem, aby ho videl čím menej, najlepšie raz za 10-14 dní. 2/Musím ho zapísať do matriky po určení DNA testov, keďže ma exekúcie, ktoré spláca jeho otec? Ma dlžoby a nepracuje? 3/Akú ma šancu na zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti, keďže ma exekúcie na chatu, ktorej dlh exekúcie spláca už 4r. jeho otec? Exekúciu na VZP, pôžičku cca 1200e, exekúciu u mob. Operátora, nepracuje, nevlastní auto, nemá žiadne úspory. 4/ Od ktorého veku dieťaťa sa môže určiť striedavá starostlivosť? Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

Dobrý deň,

pokiaľ otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, potom nebude mať inú možnosť, ako obrátiť sa na súd a žiadať určiť otcovstvo, ak chce dieťa vídavať. Bez súdneho rozhodnutia Vás nemôže nútiť, aby ste mu umožnili styk s dieťaťom. Otec to voči Vám nemá ako využiť, ak podá návrh na súd o určenie otcovstva, môžete od neho protinávrhom v tom istno konaní požadovať výživné na dieťa. Čím je dieťa mladšie (menšie) tým viac potrebuje matku a obyčajne v nízkom veku dieťaťa sa určuje styk s dieťaťom za prítomnosti matky.

Po určení DNA testov bez súdneho konania Vás nemôže nútiť zapísať ho na matrike. Aj keby vyšli testy pozitívne, musí sa obrátiť na súd a žiadať určiť otcovstvo a zapísať do rodného listu dieťaťa, ak by ste nesúhlasili dobrovoľne s jeho zápisom.

To, že má otec dlžoby a exekúcie nemá vplyv na určenie otcovstva. 

Pokiaľ ide o zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti, šance na úspech sú tým menšie, čím menej sa stretáva s dieťaťom a čím je dieťa menšie. Všetko to závisí od ich vzťahu, veku dieťaťa a podmienok, aké má vytvorené pre dieťa. Obyčajne sa stretávame s tým, že striedavú starostlivosť súd určí od 5 roku veku dieťaťa, nie je však vylúčený aj nižší vek. Závisí to od toho, či je to v záujme dieťaťa, aby bolo zverené do striedavej starostlivosti.

Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či môže otec dieťaťa poberať príspevok na dieťa ak nieje v rodnom liste zapísaný ako otec. Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,
kto je oprávnenou osobou poberať príspevok na dieťa vymedzuje ust. § 3 ods. 1 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. Takouto osobou je v zmysle uvedeného ustanovenia rodič dieťaťa.  Pokiaľ otec dieťaťa nie je zapísaný na rodnom liste ako otec, nemá vynútiteľné ani rodičovské práva a povinnosti k tomuto dieťaťu. Potom ani nie je oprávnený poberať rodičovský príspevok na takéto dieťa. 

 


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať môžem udať otca dieťaťa pokiaľ nie je zapísaný v rodnom liste? Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
kým dieťa nemá zapísaného otca v rodnom liste, nie je voči komu uplatňovať nárok z výživného. Sú situácie, kedy otcovia ani nevedia, že sú rodičmi dieťaťa. Preto je určenie otca, či už súdom alebo súhlasne rodičmi na matrike základom pre to, aby ste mohli od otca dieťaťa požadovať výživné. Tým, že ani sám nevedel, že je otcom dieťaťa, nemohol ani porušiť svoju prípadnú povinnosť platiť výživné.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám jednu otázku veľmi dôležitú. Žijem v Uk a mám dieťa z jednou ženou čo žije v rakúsku. To dieťa je, že vraj moje ale niesom zapísaný v rodnom liste ako otec. Posielam jej teraz už peniaze mesačne ale stále ma vydiera, že chce viac inak pôjde na súd, a že ma zatvoria za alimenty. Dieťa sa narodilo v rakúsku nie na na Svk. Otázka je, či ma môžu trestne stíhať za to, že som nie zapísaný v rodnom liste, a že som neplatil predtým jej peniaze lebo som s nou ani v kontakte nebol. Proste som sa dozvedel, že mám dieťa a nie som zapísaný v rodnom liste. Môžu ma tresné stíhať? Platím jej teraz mesačne 100 e ale ona stále viac chce. Môžu ma stíhať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň, 
úvodom všeobecne možno uviesť, že otec nezapísaný v rodnom liste dieťaťa = žiadny otec. 
Z uvedeného dôvodu ani nemôže dôjsť k Vášmu trestnému stíhaniu, lebo nie ste zapísaný ako otec dieťaťa a výživné nebolo určené resp. dohodnuté s matkou maloletého dieťaťa a schválené súdom.
Pokiaľ nie ste v RL zapísaný ako otec na základe súhlasného vyhlásenia rodičov, potom oprávnením matky dieťaťa je podať návrh na súd na určenie otcovstva  v súlade s právnym poriadkom a to buď podľa rak. práva alebo slov. právneho poriadku (§ 23 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom) :

"(1) Určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého príslušnosť nadobudlo dieťa narodením.
(2) Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, sa narodilo a žije v cudzine, spravuje sa určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva právnym poriadkom štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt.
(3) Ak dieťa žije v Slovenskej republike, môže sa rodičovstvo určiť (zistiť alebo zaprieť) podľa slovenského práva, ak je to v záujme dieťaťa.
(4) Na platnosť uznania rodičovstva postačí, ak sa stane podľa práva štátu, v ktorom k uznaniu došlo."


T.j. :  To, aby ste boli povinný platiť výživné, je závislé od matky či podá návrh na súd na určenie otcovstva a až následne pokiaľ sa nedohodnete v súlade s právnym poriadkom na platení výživného pre maloleté dieťa, prípadne dôjde k vydaniu súdneho rozhodnutia, budete musieť výživné platiť. 

 


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Som otec dieťaťa, ale nie som zapísaný v rodnom liste. Aké mám práva? Matka neumožňuje zapísať dieťa na moje meno. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 11.11.2019)

Dobrý deň. Otcovstvo sa u nás určuje troma domnienkami. Prvá svedčí manželovi matke, druhá sa určuje súhlasným vyhlásením rodičov a tretia vychádza z rozhodnutia súdu. Vzhľadom na to, že nie ste manželom matky a nebolo otcovstvo určené ani súhlasným vyhlásením rodičov, na rodný list dieťaťa sa viete dostať na základe súdneho rozhodnutia.

Podľa § 94 zákona o rodine platí: "(1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. (2) Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti."

Pre úplnosť len uvádzam, že otcovi dieťaťa patria rodičovské práva a povinnosti v rovnakom rozsahu, ako matke dieťaťa.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť. Som vydatá a s mužom mame dve deti. No predomnou mal iba priateľku neboli zobratí. A majú jedno dieťa. No muž nieje v rodnom liste zapísaný. Pred 9 rokmi sa dohodli, že platiť nebude. A teraz sa vyhráža, že nás dá k súdu. Ako to môže prosím Vás dopadnúť? Za odpoveď pekne ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň,

vo vašej situácií prichádzajú do úvahy možnosti, že bývalá priateľka vášho manžela podá návrh na určenie otcovstva k maloletému dieťaťu. Ak by bolo určené otcovstvo, tak v tom prípade si môže nárokovať výživné na maloleté dieťa. Váš manžel sa však môže pokúsiť o zapretie otcovstva voči tomuto dieťaťu, pokiaľ by si nebol istý, že je to jeho potomok. Uvedenú problematiku upravuje Zákon o rodine v ustanoveniach § 84 až § 96.

Súdne konanie, ktorým sa bývalá priateľka vyhráža môže v rámci výživného začať, ak je určené otcovstvo. Na určenie otcovstva existujú tri podmienky, a to otcovstvo manžela (vo vašom prípade nie), otcovstvo určené súhlasným vyhlásením alebo rozhodnutím súdu.

Výsledok súdneho konania sa nedá predvídať, a teda môžem vám iba odporučiť, že v prípade, ak bude chcieť matka dieťaťa podať návrh na určenie otcovstva, tak zaprieť otcovstvo k dieťaťu. Pokiaľ bude určené otcovstvo k dieťaťu, tak môže jeho matka požiadať o určenie výživného a v tomto konaní sa budú zdokladovávať príjmy a výdavky oboch rodičov maloletého dieťaťa. Na základe návrhu na určenie výživného pre maloleté deti môže súd vášmu manželovi uložiť povinnosť platiť výživné k rukám matky (bývalej priateľky). Mohla by ho však žiadať nie za 9 rokov, ale maximálne odo dňa podania návrhu na súd.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Ako to funguje ak nie je otec v rodnom liste, ale do určitého veku sa staral a žil ako rodina. Teraz po 2 r rozchodu sa ozve žena a pýta peniaze na ultimátum do piatka, že zmenili sa zákony. Ale on nepracuje a nemá ani bývanie chodí k rodičom. Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň, podľa ust. zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu je základnou povinnosťou rodiča a trvá do času kým dieťa nie je schopné sa samé živiť.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Toľko stručne zákon.

Ako vyplýva zo znenia zákona, zákon hovorí o rodičovi.

Podľa zákona o rodine otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.

Keďže otcovstvo nebolo  určené na základe súhlas. vyhlásenia rodičov pred matričným úradom ani rozhodnutím súdu, nie je muž povinný platiť výživné.


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako mám riešiť nasledovný problém: otec deti nie je napísaný v rodnom liste vtedy sa mi narodili synovia dňa 29. 06. 2017 a nemá vôbec záujem sa z nimi stretávať iba raz sa z nimi stretol v pôrodnici asi na minútu a potom odisiel, odvtedy sa z nimi nestretol stále vraví, že sa chce starať onich, že sa zaujíma onich ale, keď ho volám, aby sa prišiel pozrieť na nich tak sa vyhovára, že ma prácu, že príde inokedy a od toho času, kedy bol prvýkrát pri nich sa neukázal. Píše mi síce ako sa majú ale nechcem s ním mať nič spoločne, keďže zanedbáva ich a neposiela ani peniaze na nich neviem, či je zamestnaný bolo mi povedané, že stále pije alkohol neviem, či by mohol platiť súdnou cestou nejako. Dakujem krásne za odpoveď z pozdravom..

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň, ak chcete aby platil výživné, tak podajte návrh na určenie otcovstva a zároveň určenie povinnosti platiť výživné. Súd si zistí, koľko zarába a ako je na tom finančne. Nebojte sa toho.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, som Slovák žijúci v ČR. Chcem poprosiť o radu, moja priateľka ma celý vzťah klamala, a keď som sa to dozvedel, tak išla k mame a tá ma vyhodila z baráku, a ona sama sa tam späť vrátila. Je v deviatom mesiac dnes má termín 2. 9. 2017 to sa stalo 23. 8. 2017, píšem a volám jej neustale ale žiadna odpoved. Nechce mi oznámiť, či porodila, nebo nie. Ja som sa na to tešíl, na synčeka, ale ona už toto spravila jednému pred 13 rokmi, a medzi tým 4 potraty, môžem nejako sa obrátiť na urady, že chcem byť zapísaný do r.listu, a žiadať o striedavú starostlivosť, nebo nečo. Aj tak zase opustí to dieťa a bude jazdiť po EÚ na dodávke, a malého hodí matke, môžem sa brániť. Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, akonáhle sa dieťa narodí a matka odmietne zapísať Vás ako otca do rodneho listu, potom, môžete podať návrh na súd a žiadať určiť otcovstvo. Súd nariadi DNA testy a potom urci, že ste otcom dieťaťa.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 8 mesačného syna, do teraz jeho biologický otec vôbec nejavil o dieťa záujem. Dali sme si spraviť mimosúdne testy DNA, ktoré potvrdili, že je otcom. Nechcem ho dať zapísať do rodného listu dieťaťa, no bývalý mi povedal, že to da na súd. Je možné, aby mi súd nariadil zapísanie do RL aj napriek tomu, že si to ako matka neželám? A je možné zapísať do RL dieťaťa môjho terajšieho partnera? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je skutočným otcom, môže podať návrh na súd a žiadať určiť otcovstvo aj keď by bol v rodnom liste uvedený iný otec alebo, aj keď by ste s tým nesúhlasili. So zápisom do rodného listu vzniká povinnosť platiť na dieťa výživné. Môžete mu povedať, že budete od neho žiadať maximálne možné výživné a dieťa bude vídať len sporadicky


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Príjemný dobrý deň, chcem sa opýtať mám 12 ročného syna, ktorý býva u otca, ktorý nieje zapísaný v rodnom liste a teraz prebieha určenie otcovstva. bývalý sa mi vyjadril, že da synovi do rodného listu zapísať priezvisko až, keď bude mať 18 rokov môže syn bývať u neho pokiaľ v rodnom liste nebude zapísaný a v rodnom liste budem zapísaná len ja. moc Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Pokiaľ otec nie je zapísaný v rodnom liste, nepovažuje sa podľa zákona za jeho otca a súd by neurčil styk s osobou, ktorá nie je zapísaná v rodnom liste ako otec. Keď bude mať syn 18 rokov, sám sa bude rozhodovať, aké bude mať priezvisko.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Syn má 16 rokov boli sme na DNA a otec vyšiel na 50 percent tak ho súd vylúčil ako otca. Momentálne nemám na krvnú skúšku, boli tam pochybnosti ale chcem sa spýtať, či štát bude na syna platiť dáke výživné alebo ostanem bez príjmu na neho. Lebo mám nízky príjem a neviem ako ďalej pokračovať.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, štát na syna neplatí výživné. Od štátu máte iba nárok na prídavky na dieťa. Pokiaľ ide o nárok na ďalšie dávky, závisí to od vašej situácie. Odporúčam informovať sa v Sociálnej poisťovni.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobry den mam 7rocneho syna ale nie som zapisany v rodnom liste. chcem si ho vziat do osobnej starostlivosti, kedze byvala druzka nema vyhovujuce podmienky, nepracuje. ja mam 5rokov stalu pracu aj 2izbovy byt (podnajom), chcem sa spytat, ake mam sance a co k tomu potrebujem, aby som ho mohol dostat do svojej starostlivosti. bojim sa, ze mi ho nedovoli vídavat. ma na to pravo? dakujem za odpoved.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 03.12.2015)

Dobrý deň, je rozdiel vziať si dieťa do osobnej starostlivosti a žiadať o styk. Styk Vám určite súd umožní (súdnym rozhodnutím). Pokiaľ ide o zverenie, to že matka nemá rovnaké podmienky ako Vy, ešte neznamená, máte nárok na to, aby bolo dieťa zverené Vám. 

Na súdne konanie je potrebné sa riadne pripraviť. V prvom rade podať návrh na určenie otcovstva.


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobry den, Chcela by som sa Vas poprosit o radu. Otec dietata nie je uvedeny v rodnom liste. Dieta sa narodilo na Slovensku. On je american a dieta nechcel, teraz ho matka tlaci, aby bol otcom, tak sa vyhraza, ze si prijde po dieta. V minulosti a verim aj teraz ma problemy s marihuanou. Je mozne, aby dieta ziskal? Ako mam dieta aj seba ochranit od nasilnika ? Dakujem za odpoved. Mima

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 25.10.2015)

Dobrý deň, ak otec nie je uvedený v rodnom liste, nič nezmôže. Pretože najskôr by musel podať návrh na súd na určenie otcovstva. Ak by ho podal je potrebné čo najskôr (kým je ešte dieťa malé) súdne konanie o zverenie dieťaťa ukončiť. Ak by bolo dieťa staršie, má väčšiu šancu dieťa získať, ako keď je ešte malé.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

dobry den, chcem sa spytat,mam rocneho syna,s priatelom sme spolu neni len 4 mesiace, o syna nema posledne 2 mesiace zaujem, neprispieva mi peniazmi na neho, mam koli nemu same dlhy, byvaly priatel je nezodpovedny, nie je zapisany v rodnom liste, mam poziadat sud o zverejnienie do mojej starostlivosti? dakujem za odpoved

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 09.09.2015)

Dobrý deň, ak nie je uvedený v rodnom liste a nesúhlasí s tým, aby bol uvedený v rodnom liste, nezostane Vám nič iné ako podať návrh na určenie otcovstva, v tomto návrhu budete zároveň žiadať určiť výživné na dieťa.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý den rozisla som sa s priatelom a mame 3r.syna, ale bývalý priatel nie je pisany v rodnom liste. Chcem sa spytat či bývalý priatel moze ziadat syna do starostlivosti, kedze sa mi tým začal vyhraza. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 10.07.2015)

Dobrý deň, skutočnosť, že otec nie je písaný v rodnom liste dieťaťa nemá nič spoločné s tým, či otec dostane dieťa do svojej starostlivosti alebo nie. To, že nie je napísaný otec v rodnom liste je možné odstrániť podaním návrhu na súd. Pokiaľ je dieťa malé, tak sa zväčša zveruje do starostllivosti matky. V tomto čase má teda veľmi malú šancu, že by dieťa bolo zverené jemu. Čím je však dieťa staršie, tým je to viac pravdepodobné. Rovnako to platí aj pre styk. Čím je dieťa staršie, tým súdy umožňujú otcom, aby mali deti u seba aj cez víkend s prespaním.

Odporúčam Vám (keďže sa Vám aj vyhráža) požiadať súd o zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti už teraz. Neskôr to už tak jednoducho nezmení.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku