POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Otec nie je zapísaný v rodnom liste


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

Dobrý večer, mám 37 rokov a otec môjho dieťaťa tohto roku oslávi 40. Som matkou trojmesačného syna, ktorého otec nie je zapísaný v rodnom liste. Opustil nás v siedmom mesiaci tehotenstva. Prvá otázka znie: Má nárok na vídanie dieťaťa, aj keď nie je zapísaný v rodnom liste? Môže to využiť proti mne a obvinovať ma, že ho obmedzujem v kontakte s dieťaťom? Do teraz sa s dieťaťom stretával takmer každý deň, ale teraz by som chcela, aby ho videl čo najmenej, ideálne raz za 10 až 14 dní. Druhá otázka: Musím ho zapísať do matriky po určení DNA testov, aj keď má exekúcie, ktoré spláca jeho otec? Má dlhy a nepracuje? Tretia otázka: Aké má šance na získanie striedavej starostlivosti o dieťa, ak má exekúciu na chatu, ktorú už štyri roky spláca jeho otec? Má tiež exekúciu na VZP, pôžičku približne 1 200 eur, exekúciu u mobilného operátora, nepracuje, nevlastní auto a nemá žiadne úspory. Štvrtá otázka: Od ktorého veku dieťaťa sa môže určiť striedavá starostlivosť? Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

Dobrý deň,

pokiaľ otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, potom nebude mať inú možnosť, ako obrátiť sa na súd a žiadať určiť otcovstvo, ak chce dieťa vídavať. Bez súdneho rozhodnutia Vás nemôže nútiť, aby ste mu umožnili styk s dieťaťom. Otec to voči Vám nemá ako využiť, ak podá návrh na súd o určenie otcovstva, môžete od neho protinávrhom v tom istno konaní požadovať výživné na dieťa. Čím je dieťa mladšie (menšie) tým viac potrebuje matku a obyčajne v nízkom veku dieťaťa sa určuje styk s dieťaťom za prítomnosti matky.

Po určení DNA testov bez súdneho konania Vás nemôže nútiť zapísať ho na matrike. Aj keby vyšli testy pozitívne, musí sa obrátiť na súd a žiadať určiť otcovstvo a zapísať do rodného listu dieťaťa, ak by ste nesúhlasili dobrovoľne s jeho zápisom.

To, že má otec dlžoby a exekúcie nemá vplyv na určenie otcovstva. 

Pokiaľ ide o zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti, šance na úspech sú tým menšie, čím menej sa stretáva s dieťaťom a čím je dieťa menšie. Všetko to závisí od ich vzťahu, veku dieťaťa a podmienok, aké má vytvorené pre dieťa. Obyčajne sa stretávame s tým, že striedavú starostlivosť súd určí od 5 roku veku dieťaťa, nie je však vylúčený aj nižší vek. Závisí to od toho, či je to v záujme dieťaťa, aby bolo zverené do striedavej starostlivosti.

Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako môžeme zapísať otca do rodného listu nášho syna, ktorý má 14 rokov. Na matrike mi bolo povedané, že v takomto prípade je potrebné vybavenie cez súd. Viete mi povedať, koľko času by to približne mohlo zabrať?

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 10.02.2024)

Dobrý deň, otcovstvo možno určiť aj súhlasným vyhlásením rodičov na matrike alebo na súde. Preto tvrdenie, ktoré vám povedali na matrike nie je pravdivé. Vek dieťaťa v tomto prípade nezohráva žiadnu rolu. Je irelavantný pre určenie otcovstva súhlasným vyhlásením. Dôležité je, aby ste sa na matriku dostavili obaja, aj otec aj matka dieťaťa a vyhlásili, že otcom mal. dieťaťa je tento muž. 

Uvediem vám aj zákonné ustanovenia. Uvedené upravuje § 90 a § 91 ods. 1 a ods. 2 zákona o rodine:

§ 90

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91

(1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.

Určenie otcovstva prostredníctvom podania návrhu na súd na určenie otcovstva by bolo namieste iba vtedy, ak by sám otec mal. dieťaťa svoje otcovstvo popieral. V takomto prípade by bolo nevyhnutné viesť súdne konanie, v ktorom by sa otcovstvo ku konkrétnemu mužovi preukazovalo. Ak to otec nepopiera, najefektívnejšia cesta je určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môj priateľ môže poberať rodičovský príspevok ak nemá podpísané otcovstvo? Nedávno sa nám narodil syn a ja mám 17 rokov. Priateľ je plnoletý, ale nemá podpísané otcovstvo, pretože ja nie som plnoletá. Ako to máme vlastne vybavovať, aby mohol poberať rodičovský príspevok?

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň,

zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku upravuje tri rôzne možnosti, kto môže byť oprávnený na poberanie rodičovského príspevku, teda tri možnosti byť oprávnenou osobou. 

Podľa § 2 zákona o rodičovskom príspevku, oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,

b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo

c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Váš priateľ by spĺňal status oprávnenej osoby podľa § 2 písm. a) zákona, ak by bol zapísaný v rodnom liste dieťaťa, ako jeho rodič. Na to je potrebné vyhlásenie Vás oboch, ktoré sa robí na súde, nakoľko vy, ako matka, nie ste ešte plnoletá.

Podľa § 91 zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom. Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Čiže je potrebné sa obrátiť na súd, za účelom vykonania súhlasného vyhlásenia rodičov, aby Váš priateľ bol zapísaný v rodnom liste ako jeho rodič a potom on, ako otec požiada o rodičovský príspevok. 

Ak ide o určenie príslušného súdu, tak podľa § 106 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok platí, že na konania vo veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté.

Čo sa týka rodičovského príspevku, podľa § 5 ods. 1 zákona o rodičovskom príspevku, o rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „platiteľ“).


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže otec dieťaťa poberať príspevok na dieťa, ak nie je v rodnom liste zapísaný ako otec. Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,
kto je oprávnenou osobou poberať príspevok na dieťa vymedzuje ust. § 3 ods. 1 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. Takouto osobou je v zmysle uvedeného ustanovenia rodič dieťaťa.  Pokiaľ otec dieťaťa nie je zapísaný na rodnom liste ako otec, nemá vynútiteľné ani rodičovské práva a povinnosti k tomuto dieťaťu. Potom ani nie je oprávnený poberať rodičovský príspevok na takéto dieťa. 

 


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, či môžem udať otca dieťaťa, pokiaľ nie je zapísaný v rodnom liste. Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
kým dieťa nemá zapísaného otca v rodnom liste, nie je voči komu uplatňovať nárok z výživného. Sú situácie, kedy otcovia ani nevedia, že sú rodičmi dieťaťa. Preto je určenie otca, či už súdom alebo súhlasne rodičmi na matrike základom pre to, aby ste mohli od otca dieťaťa požadovať výživné. Tým, že ani sám nevedel, že je otcom dieťaťa, nemohol ani porušiť svoju prípadnú povinnosť platiť výživné.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám veľmi dôležitú otázku. Žijem v UK a mám dieťa s ženou, ktorá žije v Rakúsku. Tvrdí, že som otec tohto dieťaťa, avšak nie som zapísaný v jeho rodnom liste. Momentálne jej mesačne posielať finančnú podporu, avšak neustále ma vydiera, že požaduje viac peňazí, v opačnom prípade pôjde na súd a ja budem stíhaný za neplatenie alimentov. Dieťa sa narodilo v Rakúsku, nie na Slovensku. Rád by som zistil, či ma môžu trestne stíhať za to, že neplatím alimenty a nie som zapísaný v rodnom liste, keďže som s matkou mojho dieťaťa nebol v kontakte a nevedel som o jeho existencii. Momentálne jej platím 100 eur mesačne, avšak ona chce viac. Existuje možnosť trestného stíhania v mojom prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň, 
úvodom všeobecne možno uviesť, že otec nezapísaný v rodnom liste dieťaťa = žiadny otec. 
Z uvedeného dôvodu ani nemôže dôjsť k Vášmu trestnému stíhaniu, lebo nie ste zapísaný ako otec dieťaťa a výživné nebolo určené resp. dohodnuté s matkou maloletého dieťaťa a schválené súdom.
Pokiaľ nie ste v RL zapísaný ako otec na základe súhlasného vyhlásenia rodičov, potom oprávnením matky dieťaťa je podať návrh na súd na určenie otcovstva  v súlade s právnym poriadkom a to buď podľa rak. práva alebo slov. právneho poriadku (§ 23 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom) :

"(1) Určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého príslušnosť nadobudlo dieťa narodením.
(2) Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, sa narodilo a žije v cudzine, spravuje sa určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva právnym poriadkom štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt.
(3) Ak dieťa žije v Slovenskej republike, môže sa rodičovstvo určiť (zistiť alebo zaprieť) podľa slovenského práva, ak je to v záujme dieťaťa.
(4) Na platnosť uznania rodičovstva postačí, ak sa stane podľa práva štátu, v ktorom k uznaniu došlo."


T.j. :  To, aby ste boli povinný platiť výživné, je závislé od matky či podá návrh na súd na určenie otcovstva a až následne pokiaľ sa nedohodnete v súlade s právnym poriadkom na platení výživného pre maloleté dieťa, prípadne dôjde k vydaniu súdneho rozhodnutia, budete musieť výživné platiť. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Som otec dieťaťa, ale nie som zapísaný v rodnom liste. Aké práva mám? Matka mi neumožňuje zapísať dieťa na svoje meno. Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 11.11.2019)

Dobrý deň. Otcovstvo sa u nás určuje troma domnienkami. Prvá svedčí manželovi matke, druhá sa určuje súhlasným vyhlásením rodičov a tretia vychádza z rozhodnutia súdu. Vzhľadom na to, že nie ste manželom matky a nebolo otcovstvo určené ani súhlasným vyhlásením rodičov, na rodný list dieťaťa sa viete dostať na základe súdneho rozhodnutia.

Podľa § 94 zákona o rodine platí: "(1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. (2) Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti."

Pre úplnosť len uvádzam, že otcovi dieťaťa patria rodičovské práva a povinnosti v rovnakom rozsahu, ako matke dieťaťa.


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť. Som vydatá a s manželom máme dve deti. Predtým mal iba priateľku, neboli spolu zobratí, a majú jedno dieťa. No môj manžel nie je v rodnom liste zapísaný. Pred deviatimi rokmi sa dohodli, že nebude platiť výživné. Teraz sa však vyhráža, že nás dá k súdu. Môžete mi, prosím, povedať, ako by to mohlo dopadnúť? Pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň,

vo vašej situácií prichádzajú do úvahy možnosti, že bývalá priateľka vášho manžela podá návrh na určenie otcovstva k maloletému dieťaťu. Ak by bolo určené otcovstvo, tak v tom prípade si môže nárokovať výživné na maloleté dieťa. Váš manžel sa však môže pokúsiť o zapretie otcovstva voči tomuto dieťaťu, pokiaľ by si nebol istý, že je to jeho potomok. Uvedenú problematiku upravuje Zákon o rodine v ustanoveniach § 84 až § 96.

Súdne konanie, ktorým sa bývalá priateľka vyhráža môže v rámci výživného začať, ak je určené otcovstvo. Na určenie otcovstva existujú tri podmienky, a to otcovstvo manžela (vo vašom prípade nie), otcovstvo určené súhlasným vyhlásením alebo rozhodnutím súdu.

Výsledok súdneho konania sa nedá predvídať, a teda môžem vám iba odporučiť, že v prípade, ak bude chcieť matka dieťaťa podať návrh na určenie otcovstva, tak zaprieť otcovstvo k dieťaťu. Pokiaľ bude určené otcovstvo k dieťaťu, tak môže jeho matka požiadať o určenie výživného a v tomto konaní sa budú zdokladovávať príjmy a výdavky oboch rodičov maloletého dieťaťa. Na základe návrhu na určenie výživného pre maloleté deti môže súd vášmu manželovi uložiť povinnosť platiť výživné k rukám matky (bývalej priateľky). Mohla by ho však žiadať nie za 9 rokov, ale maximálne odo dňa podania návrhu na súd.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Ako to funguje, ak v rodnom liste nie je uvedený otec, ale do určitého veku sa staral o dieťa a žili spolu ako rodina? Teraz, po dvoch rokoch od rozchodu, sa ozve žena a požaduje peniaze s ultimátum do piatka, pričom tvrdí, že došlo k zmene zákonov. Muž však aktuálne nepracuje a nemá vlastné bývanie, zdržiava sa u rodičov. Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň, podľa ust. zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu je základnou povinnosťou rodiča a trvá do času kým dieťa nie je schopné sa samé živiť.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Toľko stručne zákon.

Ako vyplýva zo znenia zákona, zákon hovorí o rodičovi.

Podľa zákona o rodine otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.

Keďže otcovstvo nebolo  určené na základe súhlas. vyhlásenia rodičov pred matričným úradom ani rozhodnutím súdu, nie je muž povinný platiť výživné.


Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako mám riešiť nasledovný problém: Otec mojich detí nie je zapísaný v rodnom liste, a to odvtedy, keď sa mi narodili synovia dňa 29. 06. 2017. On nemá vôbec záujem sa s nimi stretávať. Iba raz sa s nimi stretol, vtedy v pôrodnici asi na minútu a potom odišiel. Odvtedy sa s nimi nevidel. Hovorí, že chce sa starať o nich a že má o nich záujem, ale keď ho volám, aby sa prišiel na nich pozrieť, tak sa vyhovára, že má prácu a že príde inokedy. Od toho času, keď bol prvýkrát pri nich, sa neukázal. Píše mi síce, ako sa deti majú, ale ja s ním nechcem mať nič spoločné, keďže ich zanedbáva a neposiela ani peniaze na nich. Neviem, či je zamestnaný. Bolo mi povedané, že stále pije alkohol. Neviem, či by mohol platiť súdnou cestou alebo ako je to. Ďakujem krásne za odpoveď, s pozdravom.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň, ak chcete aby platil výživné, tak podajte návrh na určenie otcovstva a zároveň určenie povinnosti platiť výživné. Súd si zistí, koľko zarába a ako je na tom finančne. Nebojte sa toho.


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otec nie je zapísaný v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, som Slovák žijúci v Českej republike. Potrebujem radu. Moja priateľka ma počas celého vzťahu klamala. Keď som sa o tom dozvedel, odišla k svojej mame, ktorá ma z domu vyhodila. Ona sa následne do domu vrátila sama. Momentálne je v deviatom mesiaci tehotenstva, termín porodenia má dnes 2.9.2017. Predchádzajúcu situáciu opísanú vyššie, sa odohrala 23.8.2017. Píšem a volám jej neustále, no neodpovedá. Neprezradí mi, či už porodila, alebo nie. Veľmi som sa tešil na nášho syna. Avšak, v minulosti už niečo podobné urobila - pred 13 rokmi a medzitým mala 4 potraty. Rád by som sa obrátil na príslušné úrady, aby ma zapísali do rodného listu a žiadal o striedavú starostlivosť alebo niečo podobné. Predpokladám, že opäť opustí dieťa a začne jazdiť po Európskej únii na dodávke, pričom malého nechá pri svojej matke. Má možnosť sa tomu nejako brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Otec nie je zapísaný v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, akonáhle sa dieťa narodí a matka odmietne zapísať Vás ako otca do rodneho listu, potom, môžete podať návrh na súd a žiadať určiť otcovstvo. Súd nariadi DNA testy a potom urci, že ste otcom dieťaťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Otec nie je zapísaný v rodnom liste" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.