Máte
otázku?

Ako zapísať otca do rodného listu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Ako zapísať otca do rodného listu?

Dobrý deň, je možné do rodného listu dodatočne zapísať meno otca, keďže pri narodení nášho synčeka sme to s partnerom nestihli? Potrebujeme sa obrátiť na súd, alebo postačuje na matrike nejaké čestné vyhlásenie? Ak je nutné ísť na súd, aké sú poplatky? Ďakujem.

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

Dobrý deň, podľa § 90 a 91 zákona o rodine, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Otcovstvo teda možno určiť pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané. Následne matričný úrad zapíše do knihy narodení ako otca muža, ktorý s matkou súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa.

Trápi vás "Ako zapísať otca do rodného listu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som dať otca na rodný list. Ako mám postupovať? Som samoživiteľka. Neplatí ani na malého vôbec nič, a práveže viem, že pracuje na čierno a má peniaze. Mám veľa dôkazov na toto tvrdenie.

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 12.05.2022)

Dobrý deň, podľa ust. § 90 a 91 zákona o rodine, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Súhlasné vyhlásenie musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Ak otec nebude s určením otcovstva súhlasným vyhlásením pred matrikou súhlasiť, je tu možnosť určiť otcovstvo pomocou súdu. Vy ako matka môžete podať návrh na určenie otcovstva k vášmu mal. dieťaťu. Svoj návrh môžete podložiť aj konkrétnymi dôkazmi. Za otca súd bude považovať toho, kto s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní. Toto platí, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Na podanie návrhu je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má mal. dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté. S konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého, čo má za následok, že súd ak určí, že tento muž je otcom vášho dieťaťa rozhodne aj o plnení jeho vyživovacej povinnosti vo vzťahu k mal. dieťaťu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, o chvíľu budem rodiť. Nie som vydatá. Už mám vybavenú zápisnicu o určení otcovstva. Problém je, že otec nemôže podpísať vyhlásenie o mene dieťaťa, pretože je v nemocnici. Ako vybavím rodný list?

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,

k vybaveniu rodného listu je potrebné mať k dispozícii hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré zasiela matrike zdravotnícke zariadenie a vyhlásenie o mene dieťaťa, ktoré musí byť podpísané oboma rodičmi. Ako matka ho podpíšte ešte v pôrodnici a otec pri preberaní rodného listu. Ak by bol otec dlhšie v nemocnici a nemohol sa po rodný list osobne dostaviť, môže sa nechať Vami splnomocniť na tento úkon. V takom prípade však predložte matrike aj otcom podpísané vyhlásenie, že s menom dieťaťa súhlasí. 


Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám adoptované dieťa. Rok po adopcii som bola zahrnutá do rodného listu ako matka a dieťa začalo používať moje priezvisko. Dlhodobo žijem s priateľom, s ktorým sme sa rozhodli, že ho chceme uviest v rodnom liste dieťaťa ako otca. Nie sme manželia, je to možné? Čo k tomu potrebujeme?

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 06.03.2020)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že dieťa už osvojené je (má v RL zapísaného aspoň jedného rodiča) je najjednoduchšou, a podľa nášho názoru, jedinou cestou k osvojeniu dieťaťa Vaším partnerom, že si ho osvojí ako manžel matky. Osvojenie dieťaťa osamelou osobou je možné iba vo výnimočných prípadoch, a to podľa ustanovenia § 97 a nasl. v spojení s § 100 Zákona o rodine. Práve prípad osvojovania dieťaťa manželom matky upravuje ustanovenie § 100 ods. 3 Zákona o rodine. Ak budete obaja s osvojením súhlasiť, ide o veľmi rýchly a formálny postup súdu, avšak musíte byť v čase osvojovania manželmi.


Trápi vás "Ako zapísať otca do rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, je nevyhnutné, aby pri súhlasnom vyhlásení na matrike boli prítomní obaja rodičia naraz? Alebo môže súhlasné vyhlásenie najprv podpísať matka a následne otec? Ide o zápis už dospelého jedinca. Ďakujem.

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, nie je potrebné, aby sa tohto úkonu zúčastnili súčasne. Je však potrebné, aby vyhlásenia boli urobené na tej istej matrike.


Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na určitú otázku týkajúcu sa rodného listu. Synovho otca som nepripísala do rodného listu, avšak teraz by som to chcela urobiť. Jeho otec je momentálne vo väzení a toto by mi mohlo pomôcť. Chcela by som však vedieť, či novovystavený rodný list na matrike bude poslaný na matriku trvalého bydliska? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 24.06.2019)

Dobrý deň,

podľa § 90 a 91 zákona o rodine, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Matrikár by podľa nášho názoru mohol prísť aj do tej, ktorej väznice, aby súhlasné vyhlásenie mohol urobiť aj otec dieťaťa. Otcovstvo teda možno určiť pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané. Následne matričný úrad zapíše do knihy narodení ako otca muža, ktorý s matkou súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa.

Nový rodný list si vyzdvihnete na tej matrike, na ktorej máte dieťa zapísané aj teraz osobne. 

Ak otec nebude so súhlasným vyhlásením pred matrikou súhlasiť, je tu možnosť určiť ho pomocou súdu. Vy ako matka môžete navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Za otca súd bude považovať toho, kto s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní. Toto platí, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, nechcem uviesť otca dieťaťa v rodnom liste. Ako to bude s alimentami, keď bude otec neznámy? Nebudem od neho dostávať na dieťa žiadne peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

práva a povinnosti vznikajú otcovi, až keď sa považuje za právneho otca (ak je určený na základe jednej z domnienok, ako otec). Ak nebude uvedený v rodnom liste, môže sa brániť tým, že on nie je otec a nemusí Vám výživné platiť. Ak by tak urobil, môžete podať návrh na určenie otcovstva. Na základe toho by ste už mohli žiadať výživné. Samozrejme záleží aj na jeho ochote. Ak si uvedomuje svoje povinnosti, potom by mohol platiť aj dobrovoľne, bez uvedenia v rodnom liste. 


Trápi vás "Ako zapísať otca do rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na doplnenie otca do rodného listu. Môj priateľ je narodený v Srbsku a aktuálne je vo väzení, chceli by sme ho spolu zapísať. Bohužiaľ, nemôže prísť na Slovensko. Akým spôsobom je možné toto riešiť, ak nemôže byť prítomný pri tom?

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, keďže nemôže prísť  na Slovensko, nedá sa urobiť súhlasné vyhlásenie rodičov na matrike. Buď teda počkáte, kým ho pustia alebo podáte návrh  na súd na určenie otcovstva.


Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Veľmi súrne prosím o radu. Bohužiaľ na krátku chvíľu som sa zamotala s nesprávnym mužom a s ním som aj otehotnela. Keď som zistila, čo je v skutočnosti zač, že kradne, za čo som aj neskôr zistila, že má podmienku, a aby toho nebolo malo, tak bral aj tvrdé drogy a predával ich. Ukončila som tento krátky románik a o malú chvíľu na to som zistila, že som tehotná. Nakoľko mám 25r. A rôzne gynekologické problémy a po dieťatku som v živote veľmi túžila, rozhodla som si ho nechať. No on mi nikdy nedal pokoj (je mnou priam až posadnutý) a počas jednej hádky s domnienkou, že toto ho určite KONEČNÉ odradí, som mu vykríkla, že som tehotná. Na moje obrovské počudovanie zareagoval šťastné a celú situáciu to len zhoršilo. Ešte pred tým celým ho ale odsúdili na 7 mesačný trest po jednej "nevydarenej" krádeži. V podstate šiel sedieť tesne po tom, ako sa dozvedel, že bude otcom, čo mi aj odľahlo, že budem mať pokoj a tam ho to nejak prejde. No stále mi píše listy, snaží sa so mnou skontaktovať, sľubuje, že sa zmení, že sa teší, ale ja s tým človekom nechcem byt. Je to kriminálnik, drogovo závislí a aj díler. Moje dieťa takému človeku nikdy do rúk nedám a verím, že ani súd. Do rodného listu ho v žiadnom prípade neplánujem zapísať. Niekde medzitým som sa vrátila k bývalému, ktorý nás s dieťaťom chce, je ochotný si ho osvojiť a vychovávať ako svoje. Chcem byt s ním, milujeme sa a nechcem, aby nám ten človek kazil život. On to v base ešte nevie, že som s iným, bojím sa jeho reakcie. Môže nám nejak uškodiť, ťahať po súdoch (o čom pochybujem lebo nemá peniaze) a môžem do rodného listu zapísať ako otca terajšieho priateľa, hoc podľa DNA ním nieje? Môže sa štát, že ak pravý otec požiada o DNA testy, tak môjho priateľa výmazu z RL a napíše sa tam on? Bohužiaľ raz som mu do basy odpísala (keď som sa ešte nad tým tak nezamýšľala), že hoc je otcom, tak ja s ním nikdy nebudem a o starostlivosti sa budeme baviť neskôr. No dnes to už tak nevidím, nechcem ho v našom živote vôbec aj s priateľom sme sa dohodli, že celej rodine naokolo povieme, že dieťa je jeho, no bojím sa, že nám bude robiť ešte veľké problémy. Prosím poraďte mi, ako by som ho mohla vymazať z nášho života (hoc viem, že je to nesprávne vzhľadom k skutočnosti, že ako otec dieťaťa ma naň právo, no keby som mohla vrátiť čas, nikdy mu to ani nepoviem, no uznajte, že takí ľudia sa nemenia. ). Ak sa bude ťahať po súdoch, možno o to lepšie, pretože ak sa pred súdom preukáže, že berie drogy, predáva ich a už aj sedel za krádež, predtým tie podmienky, tak by súd aj po preukázaní DNA mohol zamietnuť styk s dieťaťom? Ďakujem.

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade by išlo o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením. Ak obaja na matrike súhlasne vyhlásite, že otcom je Váš terajší priateľ, prevezme  tým na seba všetky práva  a povinnosti k dieťaťu, ktoré mu dáva zákon. Zákon teda priamo takéto konanie nezakazuje, ale vo svojej podstate ide o obchádzanie zákona, čo sa podľa zákona považuje za neplatné. 


Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Chcela by som sa opýtať, či je možné zmeniť zápis v rodnom liste, konkrétne pokiaľ ide o doplnenie mena otca, ktoré som pôvodne neuviedla. Ďakujem.

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, dá sa to urobiť aj dodatočne a to súhlasným vyhlásením rodičov na matrike.


Trápi vás "Ako zapísať otca do rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako zapísať otca do rodného listu? (Rodinné právo)

Chcela by som sa opýtať. Nachádzam sa v siedmom mesiaci tehotenstva a nechcem zapísať otca (bývalého partnera) do rodného listu. Má on nárok na vykonanie testu DNA bez môjho súhlasu? Ak si dokáže určiť otcovstvo, akú má šancu dostať dieťa do striedavej starostlivosti, keď má dlhy na zdravotnej poisťovni, trvalý pobyt má na Slovensku, ale pracuje vo Švajčiarsku, kde trávi väčšinu svojho času, a keď má za sebou dvojročnú podmienku?

Odpoveď: Ako zapísať otca do rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň,

ak neuvediete otca do rodného listu dieťaťa, má muž, ktorý tvrdí, že je otcom dieťaťa, právo podať na súd návrh na určenie otcovstva. 

Súd samozrejme môže v rámci dokazovania nariadiť znalecké dokazovanie testom DNA. Toto rozhodnutie súdu sú povinní rešpektovať všetci účastníci konania - teda matka dieťaťa, dieťa (v konaní zastúpené) ako aj otec. Súd môže ustanoviť účastníkom konania aj povinnosť podrobiť sa odberu biologických vzoriek za účelom vykonania testu DNA. Ak teda bude nariadené vykonanie testu DNA, Váš súhlas nie je potrebný a boli by ste povinná takéto rozhodnutie rešpektovať.

Čo sa týka osobnej starostlivosti o dieťa, resp. práva styku, tu je potrebné na úvod uviesť, že rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom v rovnakej miere. Teda obidvaja rodičia majú v zásade právo tráviť s dieťaťom polovicu jeho voľného času v prípade, ak rodičia dieťaťa žijú oddelene.

Samozrejme v prípade novorodencov nie je úplne predstaviteľné, že by bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov (aj keď teoreticky to možné je). Novorodenec má totiž diametrálne odlišné potreby ako napr. niekoľkoročné dieťa a pod.

Súd pri rozhodovaní o striedavej osobnej starostlivosti je vždy povinný skúmať, či by zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti bolo v najlepšom záujme maloletého dieťaťa (najlepší záujem dieťaťa je rozhodujúcim kritériom). V prípade, ak by to nebolo v záujme maloletého dieťaťa, súd nezverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti ale zverí ho len jednému rodičovi s tým, že druhému rodičovi upravý styk s dieťaťom (ktorý by mal byť určený v takom rozsahu, aby sa čo najviac približoval času, ktorý trávi dieťa s rodičom, ktorému bolo zverené do starostlivosti).

Dlhy v zdravotnej poisťovni ani samotná skutočnosť, že otec dieťaťa bol trestaný nie sú rozhodujúcimi kritériami pri rozhodovaní o úprave styku, resp. zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Naopak, rozhodujúcimi bude, aké vie druhý rodič vytvoriť podmienky pre starostlivosť o svoje dieťa. 

Ak by sa otec dieťaťa naďalej zdržiaval vo Švajčiarsku a vy na Slovensku, je len málo pravdepodobné, že by bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, nakoľko nemožno predpokladať, že by bolo v najlepšom záujme dieťaťa časté presúvanie zo Slovenska do Švajčiarska a späť. Ak sa však otec dieťaťa vráti späť na Slovensko, skutkový stav sa výrazne zmení.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako zapísať otca do rodného listu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.