Máte
otázku?

Je možné vymazať meno otca z rodného listu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

Dobry den, ak matka chce a aj jej priatel, zmazat meno otca z rodneho listu, je to mozne? Ake si poziadavky? Je potrebne sudne konanie. Mozete mi poskytnut vsetky detaily? Dakujem pekne, prajem krasny den

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

Dobrý deň, odstrániť údaj o otcovstve v rodnom liste dieťaťa je možné na základe inštitútu zapretia otcovstva a to len v prípade, ak otec zapísané v knihe narodení nie je skutočným biologickým otcom dieťaťa ale je ním iný muž. Zmena údaju o otcovstve je taktiež možná v prípade osvojenia dieťaťa iným mužom. Podľa § 108 zákona o rodine, osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu.

Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať mám 32 rokov, ale môj otec nemá záujem o mňa od 10 rokov, je možné, aby som si ja dala vymazať jeho z rodného listu? Nechcem mať sním nič spoločné a keďže má samé dlhy, exekúcie, aby som ja na to nedoplatila. Nechcem, aby som bola vedená ako jeho dcéra. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 21.05.2021)

Dobrý deň,
vymazanie rodiča z rodného listu nie je právne možné.
Pokiaľ Váš otec má samé dlhy a exekúcie, v prípade úmrtia otca môžete dedičstvo odmietnuť v zmysle ust. Obč. zákonníka. Odmietnutím dedičstva nebudete niesť žiadnu zodpovednosť za jeho dlhy a veritelia nemôžu od Vás nič vymáhať bez ohľadu na to, že vo veci sú vedené exekučné konania.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dieťa s bývalým partnerom je zapísaný v rodnom liste, ale meno má dieťa po mne. Teraz mám nového partnera a rada by som sa za neho vydala a chceli by sme, aby mala aj moja dcéra rovnaké priezvisko. Dá sa vymazať otec z rodného listu, aby môj terajší partner budúci manžel bol v rodnom liste ako otec a moja dcéra mala jeho meno? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
Vami uvedený postup zákon pozná ako osvojenie (adopciu). Bez toho nie je možné Vášho súčasného partnera zapísať do rodného listu dieťaťa. Pri osvojení je najvhodnejší postup, ak o osvojenie požiadate po uzavretí manželstva. S osvojením však musí súhlasiť aj biologický otec dieťaťa. Bez jeho súhlasu a najmä ak riadne plní svoje rodičovské povinnosti a vykonáva svoje práva, nebude osvojenie možné.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, je možné zmeniť priezvisko v rodnom liste ? Mám syna, má 2 roky a s jeho biologickým otcom spolu nežijeme. O malého sa nezaujíma, neposiela mi na neho výživné. Priezvisko má po ňom. Chcela by som vedieť, či sa dá na matričnom úrade zmeniť priezvisko syna, aby mal po mne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň,

aby došlo k zmene priezviska maloletého syna na Vaše priezvisko, je potrebné, aby so zmenou priezviska súhlasil aj otec maloletého a v písomnej forme s úradne overeným podpisom prípadne priamo na matrike, kde súhlas vyjadril priamo pred príslušným zamestnancom matriky.

V prípade, že otec nebude súhlasiť s touto zmenou priezviska, budete musieť podať návrh na súd, aby svojim rozhodnutím nahradil súhlas otca na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého. 

Pokiaľ bolo určené výživné súdnym rozhodnutím je potrebné ho vymáhať cestou súdneho exekútora a následne podať žiadosť  o náhradné výživné na prísl. úrad práce.


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Prosím Vás čo treba k tomu keď syn nemal uvedeného biologického otca, v rodnom liste a osvojil si ho terajší manžel. Syn už ma 21 rokov a neželá si mať v rod.liste meno otca, keď nie je biologický a chce si dať svoje meno pri narodení ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

osvojenie sa realizuje na základe rozhodnutia súdu, ktoré sa neskôr zasiela (alebo by sa malo zaslať) príslušnej matrike na vykonanie záznamu v zápise o dieťati. Podľa môjho právneho názoru, syn nedokáže svojou vôľou ovplyvniť to, či v rodnom liste bude alebo nebude zapísaný otec - osvojiteľ. Ako je riešenie sa javí doručiť matrike rozsudok a žiadať o vykonanie zápisu.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Plnoletá dcéra chce vymazať z rodného listu svojho biologického otca, ktorý o ňu nejaví záujem. Je to možné? Pokiaľ to nie je možné, je možné vydediť otca? Za akých podmienok? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

"vymazať" otca z rodného listu je možné len v prípade, ak došlo k právoplatnému zapretiu otcovstva. Súd následne oznámi matrike rozhodnutie a tá vykoná zmenu. Inak otca z rodného listu vymazať nemožno, a to najmä nie biologického otca. Dôvodom tiež nemôže byť len skutočnosť, že otec o dieťa nejaví záujem. Rodný list, ako výpis z verejného registra zohľadňuje určitý faktický a potvrdený stav a nemožno ho modifikovať podľa uváženia osoby, ktorej sa týka. Dôvodom je, že z toho, že je niekto uvedený ako otec vyplývajú práva aj povinnosti. Napr. právo na výživné, a to nie jen pre dieťa, ale prípadne aj pre rodiča (ak sa o seba nevie postarať), rovnako sa zohľadňujú dedičské práva a pod.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak môžem, rada by som sa opýtala, mám v rodnom liste zapísaného už teraz bývalého priateľa. Nie je biologický otec, takže podľa zákona v odpise nebude problém. Ako postupovať a čo pri tom všetko budem potrebovať? Okrem žiadosti a dokladov a jeho súhlasu, je ešte niečo potrebné? Kde sa táto žiadosť podáva? Ďakujem vopred, S pozdravom.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

ak v rodnom liste dieťaťa je zapísaný otec, potom nie je také jednoduché dosiahnuť zmenu. Predpokladám, že otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením, teda 2. domnienkou. V takom prípade je pri zapretí potrebné postupovať podľa § 93 Zákona o rodine:

(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

(2) Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(3) Ustanovenia § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 sa použijú primerane.

Na súde by bolo potrebné preukázať, že nie je biologickým otcom.


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prečítala som si celú diskusiu a naozaj viem, že je tu písané, že sa nedá zrušiť otcovstvo len tak. Ale exmanžel na syna platí síce výživné stanovené súdom 100e/mesačne, no nestretávajú sa vôbec. Ani jeden o druhého nemá záujem. Ex manžel už ma ďalšie tri deti s inými ženami. No z praxe sa stretávam s prípadmi, že ak rodič potrebuje ísť napr. do domova dôchodcov a nemá na to peniaze, deti sú povinné mu to uhradiť, doplatiť a pod.. Alebo si ho vziať domov. Poväčšine je to omnoho vyššia suma ako rodič platí výživné na to dieťa do jeho 18roku alebo do ukončenia štúdia tj do 26rokov. Z tohoto dôvodu by som aj chcela chrániť svojho syna a dať výmaz otca z rodného listu. Keďže žiaľ už poznám svojho ex, ktorý pracuje tak max. tri mesiace, býva po ubytovniach, prípadne kým ho to "baví " tak u nejakej ženy. Ďakujem za Vás čas a verím, že nejaká výmimka sa presa len dá nájsť. Ako spraviť výmaz otca z rodného listu.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, výnimka to by sa dala nájsť iba v prípade, ak by nebol jeho skutočným (biologickym) otcom. Výmaz biologického otca z rodného listu dieťaťa nie je možný, pretože zákon ráta aj s ochranou rodičov vo vzťahu k deťom. Presne tak, ako ste to napísali vo svojej otázke.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja by som mala otázku ohľadom toho syn má 4 roky z jeho otcom to nieje boh vie čo ide mi o to, že nie je zapísaný v rodnom liste syn sa volá po mne môže sám ísť na matriku a podpísať tam niečo, aby bol v rodnom liste a mal všetky práva.

 

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 08.03.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. zákona o rodine platí :

"§ 90 : Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91 (1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom."

 

Ako žiadatelia - matka a otec - k zápisu otca do matriky budete potrebovať nasledovné doklady, teda je nutná prítomnosť obidvoch rodičov :

  • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
  • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
  • potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
  • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
  • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
  • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka.

 

 


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Chcem sa opýtať. Otec maloletého sa o syna nezaujímal 6 rokov teraz ma začal obťažovať a nárokovať si pričom ja žijem 6 rokov s novým partnerom, s ktorým spolu vychovávame maloletého a malý ho oslovuje ocino. Je niečo čo by som mohla spraviť preto, aby si nemohol nárokovať na môjho syna okrem sobáša s novým partnerom?

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, on bude stále biologickým otcom dieťaťa, a preto budem mať stále nárok na to, aby sa s dieťaťom stretával. Iba za výnimočných okolností môže súd zakázať styk otca s dieťaťom. Ďalšia možnosť je sobáš s Vašim súčasným priateľom a následne osvojenie dieťaťa. Osvojenie dieťaťa musí samozrejme Váš budúci manžel súhlasiť a rovnako súd bude vyžadovať súhlas biologického otca. Za určitých okolností najmä, ak neprejavuje biologický otec záujem o dieťa, nie je jeho súhlas s osvojením dieťaťa potrebný. Biologického otca môžete presvedčiť napríklad aj tým, že osvojením sa zbaví povinnosti platiť výživné. Veľakrát to funguje.


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať čo v takom prípade ak sa otec dieťaťa chce vzdať dobrovoľne rodičovského práva a súhlasí, že nebude v rodnom liste deti.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2017)

Dobrý deň,  na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle zákona otec dieťaťa sa nemôže zbaviť svojich rodičovských  povinností. Vymazanie jeho mena z rodného listu dieťaťa  by bolo možné len na základe osvojenia Vašim novým manželom.

2./ Pokiaľ Vaše deti nechcú nosiť  priezvisko  svojho otca, potom by ste mohla požiadať o zmenu priezviska na Vaše nové zmenené priezvisko po rozvode, ak ste ho zmenila,  k čomu ale by ste potrebovala jeho súhlas.  Zmena priezviska však nič nemení na skutočnosti, že jeho povinnosti voči Vašim spoločným deťom  trvajú naďalej. 

 


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako mám možnosť vymazať otca mojich deti z rodného listu už spolu nežijeme a nechcem, aby nás niečo spájalo, keďže nás opustil kvôli inej žene a vyhodil nás z domu ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň,

otca z rodného listu nie je možné tak jednoducho vymazať z rodného listu. Na to, aby ste otca "vymazali" z rodného listu museli by ste zaprieť jeho otcovstvo, čo je však možné len zo zákonom ustanovených dôvodov (napr. je vylúčené, že je otcom) a v zákonom ustanovenej lehote. Druhá možnosť by bola, ak by si dieťa osvojil muž, ktorý by bol Vašim manželom. V týchto prípadoch by teoreticky mohlo dôjsť k "výmazu" otca z rodného listu. Samotná skutočnosť, že spolu nežijete však nestačí.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či musím mať súhlas otca na vymazanie z rodného listu, nakoľko ex vôbec nesúhlasí, ani neplatí načas a 8 rocneho syna vôbec nekontaktuje, nestretáva sa s ním a maloletý syn ho odmieta a nechce o ňom ani počuť. V škole sa podpisuje mojim priezviskom, aj v žiackej knižke poprepisoval priezvisko, lebo po rozvode som si priezvisko hneď zmenila. Teraz momentálne s priateľom čakáme bábätko. Akú mám šancu, že sa mi podarí zmeniť synovi priezvisko? Taktiež ešte nemáme vysporiadanie majetku po rozvode. Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, zmenou priezviska svojho dieťaťa nedosiahnete výmaz jeho otca z rodného listu. Aj na zmenu priezviska maloletého dieťaťa budete potrebovať súhlas jeho otca, inak musíte iniciovať osobitné súdne konanie o nahradenie tohto súhlasu. Na tento návrh na začatie konania však musia byť oprávnené dôvody a záujem dieťaťa. Existovali by vtedy, ak by ste s Vašim priateľom uzavreli manželstvo a zmenou priezviska by ste chceli docieliť jednotu a spolupatričnosť rodiny v podobe jednotného priezviska pre všetkých členov rodiny. 

Rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu zaniknú v prípade, ak by Vášho syna Váš manžel osvojil.


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám problém s rodičmi, majú dlžoby, kde sa len dá a ja chcem seba a svoju dcérku chránit. Je možnosť si ich vymazať s rodného listu? Ak áno kde na akom úrade za koľko a čo všetko potrebujem ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, to, že majú Vaši rodičia dlhy neznamená, že tieto dlhy prejdú aj na Vás. Vy nenesiete zodpovednosť za ich dlhy. Vymazať rodičov z rodného listu nie je možné len tak na úrade. Svojho rodiča sa nemôžete právne vzdať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku