Máte
otázku?

Hranica pozemku medzi susedmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Hranica pozemku medzi susedmi

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či existuje nejaká iná možnosť nadobudnutia vlastníctva mimo darovacej alebo kúpno-predajnej zmluvy. Po 50 rokoch vlastníctva sme pri prepise nehnuteľnosti zistili, že užívame 1 meter zo susedovho pozemku. Je to práve vchod na nádvorie, kde sused má betónový múrik na roky využívanej hranici. Chceme postaviť prístrešok, na ktorý potrebujeme stavebné povolenie. Toto povolenie nám však nebude udelené pretože jedna časť pozemku, ktorý nás zaujíma, patrí susedovi a tento 1 meter nie je zapísaný na nás, ale na suseda. Rada by som vedela, či je možné nadobudnúť túto časť pozemku prostredníctvom notárskej zápisnice na úrade, ktorú spoločne so susedom podpíšeme. Radi by sme sa vyhli spísaniu darovacej zmluvy, ktorá nás pri kullaní 300 eur plus vklad do katastra. Sused nechce ani peniaze za tento kúsok pozemku a je zbytočné riešiť niečo také kvôli jednému metru. Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

Dobrý deň, okrem kúpnej a darovacej zmluvy existujú aj ďalšie spôsoby nadobudnutia a to zámena alebo vydržanie. Stále sú však potrebné úkony, ktorými oddelíte tento pozemok od susedov. Pokiaľ sa však viete so susedom dohodnúť, potom je najlepšie riešenie darovacia zmluva.

Pokiaľ chcete nadobudnúť 1 meter zo susedovho pozemku, budete okrem darovacej zmluvy potrebovať aj geometrický plán, ktorým sa zameria a oddelí tento pozemok a až následne ho môžete nadobudnúť. Vypracovanie geometrického plánu a kúpna zmluva spolu s návrhom na vklad do katastra Vás môžu prísť 300 eur. Pokiaľ by Vám zmluvu vypracoval advokát a zároveň ju autorizoval, znižuje sa správny poplatok zo 66 eur na 18 eur.

Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné získať vlastníctvo pol metra pozemku, ktorý je zapísaný na suseda, ak tam už 50 rokov stojí plot ako hranica a doteraz to nebolo problém? Sused sa ozval až teraz, pri rekonštrukcii plota. Dojednali sme, že si pozemok rozdelíme na polovicu, ale tiež dostal určité úlohy. My sme časť plota posunuli, avšak on dohodu nedodržal. Chcel by som plot vrátiť na pôvodné miesto, kde bol 50 rokov.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 11.10.2023)

Dobrý deň, v rámci vášho sporu so susedom je podstatné, čo presne obsahovala dohoda o zmene polohy plota. Dohoda predpokladám nebola robená advokátom, tým pádom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vynútiteľná. Ak sa dohoda nedodržala, môžete podať žalobu na súde o určenie vlastníctva k tomu pozemku. To je záležitosť, kde musíte preukázať, že vlastníctvo patrí vám, čo nie je vždy jednoduché. 

Tiež je dôležité zvážiť, či konflikt ohľadom pol metra pozemku je ekonomicky účelný vzhľadom na náklady na právne poplatky a tiež čas. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Opravovali sme stavbu a spevňovali základy, ktoré sú teraz širšie o 5 cm a zasahujú do susedovho pozemku. Môže nás sused žalovať za nedodržanie hranice pozemku? Ďakujem. J.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 15.08.2023)

Dobrý deň, nevieme z čoho resp. akých podkladov vychádzate, keď uvádzate, že ste zasiahli do pozemku suseda o 5 cm.

Geodet vie zamerať hranice pozemku podľa najnovších prístrojov s presnosťou na 3 - 4 cm.

Uvádzame, že prípustná odchýlka pri geom. zameraní nehnuteľnosti podľa prísl. predpisov geodetov sa pohybuje  od 7 a viac cm, pričom všetko závisí od samotných podkladov, z ktorých sa meranie robí.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa nášho suseda. Ten, ktorý vlastní dom vedľa nášho, si postavil altánok, jehož zadná stena sa nachádza na mieste nášho plotu. Nepodrobil sa povinnosti ohlásiť tento záměr. Dom si kúpil ako rekreačnú chalupu a počas celého leta sa tam konajú hlučné oslavy, a to len približne 1,3 metra od nášho domu. Táto chalupa je prenajímaná. Zaujíma ma, či musí vzhľadom na skutočnosť, že altánok postavil na hranici nášho pozemku, túto stavbu odstrániť. Okrem toho si postavil drevenú kadň priamo vedľa nášho plotu a dym z tejto kadne smeruje do nášho domu. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 13.08.2023)

Dobrý deň, rozumiem, že vás ruší blízkosť susedovho altánka a kade. V prípade, ak predstavuje altánok sporný stav, ktorý má vplyv na vaše nehnuteľnosti a spôsobuje vám nepohodlie, máte možnosť podať sťažnosť na miestne stavebné úrady. Oni sú zodpovední za overenie, či sused neporušil stavebné predpisy. Pokiaľ ide o kaďu, tu prichádza do úvahy občianskoprávna ochrana. Môžete sa obrátiť na suseda s požiadavkou, aby dal kaďu tak, že dym nepôjde na Váš pozemok alebo to uviedol do pôvodného stavu. V prípade, ak by sused tieto vaše požiadavky ignoroval, môžete sa s touto situáciou obrátiť najskôr na obec, poslať tam fotky dymu a až potom na súd. 

Ohľadom stavby altánka, na to potrebuje minimálne ohlásenie stavebnému úradu. Ak to neurobil, je možné žiadať zbúranie stavby. 


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, zakúpil som rodinný dom približne pred 2 rokmi. Teraz mám v pláne postaviť nové oplotenie a na základe geologickej mapy som zistil, že môj sused si odoberá približne 1 meter zo šírky celej plochy. Mám zavolať geodeta na zameranie pozemku? Bude mi to pomôcť vrátiť si späť časť pozemku, ak sa príde a zmeria ho? Nie som si istý, či náhodou môj sused nemá tajnú dohodu s predošlým majiteľom.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 11.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že uvádzate správne, že je potrebné kontaktovať autorizovaného geodeta na zameranie hranice pozemku a vytýčenie hranív a podľa výsledkov meraní v teréne následne kontaktovať suseda, aby nevznikol spor pri výstavbe nového oplotenia.

Uvádzam, že nejaká tajná dohoda s predchádzajúcim vlastníkom rodinného domu a pozemku nie je podstatná, pokiaľ nebude zodpovedať právu a ustanoveniam zákona o katastri nehnuteľností /nehnuteľnosti sa zo zákona povinne zapisujú do katastra nehnuteľností/.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
Zakúpili sme nehnuteľnosť, pri ktorej nás susedný pozemok oddeľuje plot a pletivo, oboje zarastené rôznymi rastlinami. Mimo to sa tu nachádza aj budova s krámom, ktorú momentálne sused rekonštruuje na bytové účely. Celý zadný priestor budovy je orientovaný smerom k nášmu pozemku. V minulosti už sused niekoľkokrát požiadal o prístup na náš pozemok s argumentom, že potrebuje rekonštruovať stenu. Napriek tomu, že to naposledy sľúbil minulý rok, stav budovy sa nezlepšil a stenu nikdy nedokončil. Teraz prichádza s novou teóriou, že časť pozemku za stenou je jeho a posunul aj tyč od pletivového plota. Radi by sme tento plot vymenili, keďže je starý a nefunkčný. Sused má veľa psov a my máme dvoch. Ich neustále štekot a útoky nám výrazne znepríjemňujú život. Prosím Vás, ako môžeme formálne požiadať suseda, aby konečne riešil tieto problémy? Vieme, že ak tvrdí, že má časť z nášho pozemku, mal by zavolať geodeta. Ale ak to nevyrieši, môžeme nám vybudovať plot na pôvodnom mieste? Ďakujem.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 24.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ staré oplotenie je vaše, na jeho odstránenie a postavenie nového oplotenia nepotrebujete súhlas vlastníka susedného pozemku. Je potrebné si splniť ohlasovaciu povinnosť voči stavebnému úradu v zmysle ust. § 57 stavebného poriadku a oznámiť ohlásenie drobnej stavby. Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby by ste mohli nájsť na stránke vašej obce.


Pokiaľ ide o samotné umiestnenie oplotenia a vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzate v otázke /posúvanie oplotenia zo strany suseda/ odporúčam kontaktovať autorizovaného geodeta, aby vytýčil hranice pozemku v terénu podľa skutočného stavu právnych listín /kúpne zmluvy, daraovcia zmluvy a pod./. Je to v konečnom dôsledku v prospech vás oboch ako vlastníkov pozemkov, aby ste zamedzili prístup zvierat zo susedného pozemku na váš a opačne - zvierat suseda na váš pozemok.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2013 som zakúpil dom s pozemkom, na ktorom sa nachádza aj hospodárska budova, postavená v roku 2005. Pred približne 1,5 roka zakúpil susedný pozemok nový majiteľ. Po premeraní geodetom sa zistilo, že môj plot aj s časťou hospodárskej budovy zasahuje do jeho pozemku približne 160 cm. V celkovom súčte je to 25 m². Okamžite som mu navrhol, že sporné metre od neho odkúpim a dáme premerať pozemok nanovo. On však o tom nechce ani počuť a trvá na tom, aby som časť budovy zbúral. Problém je, že sa nedá odstrániť len 1,6 m z budovy, čo by znamenalo, že by som musel zbúrať celú 6 metrovú hospodársku budovu. Už sa na mňa cez svojho advokáta vyhráža súdom a žiada odstrániť spornú časť pozemku do 60 dní. Aké mám možnosti? Vopred ďakujem za odpoveď. Jozef

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 10.07.2022)

Dobrý deň,
na vami položenp otázku uvádzame, že pokiaľ ste navrhli premeranie pozemku autorizovaným geodetom, postupovali ste správne.

Vo vami uvedneom prípade vzhľadom na postavenie nehnuteľnosti na cudzom pozemku i keď z časti, platí ust. § 135c/ Obč. zákonníka :

"(1) Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“).
(2) Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí.
(3) Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe."/naša pozn : vecné bremeno spočívajúce v práve užívania pozemku za náhradu/.

Nepoznáme usporiadanie pozemku vášho a vášho suseda, ale možnosťou riešenia okrem súdneho konania je aj zámena pozemkov v uvedenom rozsahu, ktorú sú z vašej strany nezastavané.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta aj s dokladmi.

Vo veci môžete kontaktpvať aj našu advokátsku kanceláriu, ale potrebujeme vidieť doklady.


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môj sused mohol postaviť múr vo výške 4 metrov, keď od mňa nemá podpísané stavebné povolenie. Kvôli tejto stene mi je zatarasené trojdielne okno, a v dôsledku toho je v miestnosti tma. Keď prebiehala kolaudácia, podala som námietky, ktoré však neboli akceptované. Jeho múr sa nachádza iba 50 cm od môjho pozemku, hoci podľa môjho vedomia by mal byť od suseda vzdialený minimálne 7 metrov. Mám obavy, že v prípade výmeny odkvapových rýnn, na to ani nedosiahnem kvôli výške jeho múra. Napriek môjmu nesúhlasu na stavebnom i obecní úrade neprešli moje sťažnosti. Môj sused sa správa bezohľadne a ignoruje stavebný zákonník. Teším sa na skorú odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 16.05.2022)

Dobrý deň,
ak stavba oplotenia nebola súčasťou jeho projektu domu a stavebného povolenia k domu, tak musel podať ďalšiu žiadosť o vydanie stavebného povolenia a mali ste byť účastníkom tohto konania (s ohľadom na výšku múru nepostačovalo ohlásenie).

Ak tak sused nepostupoval a oplotenie postavil bez stavebného povolenia, môžete podať podnet na stavebný úrad, aby vykonali tzv. štátny stavebný dozor. Ak by nekonali, podajte podnety aj na krajský stavebný úrad a netrestný úsek prokuratúry, ktorý vykonajú dohľad nad zákonnosťou postup stavebného úradu.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prípadne požiadať o radu, či je možné urobiť niečo s pozemkom, ktorý nie je oficiálne v mojom vlastníctve (teda iba jeho malá časť). Tento pozemok som získala darovacou zmluvou od babičky, keď som plánovala stavať v jej záhrade. Babička tento pozemok užívala približne od roku 1970 tak, ako bol vtedy ohradený, iba ho rozdelili na polovicu a darovali mi. Nedávno som však zistila, že pozemok bol nenáležite ohradený a ohradenie zasahuje aj do inej parcely, ktorú vlastnia ďalší majitelia - konkrétne je ich 64, ale žiadny z nich nemá právnu subjektivitu a podobne. Je možné v takomto prípade niečo urobiť? Ďakujem Vám za pomoc a radu.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

v obdobných situáciách prichádzajú do úvahy viaceré mimosúdne alternatívne riešenia, a to napr. usporiadanim hraníc pozemkov, zámennou zmluvou, kúpno-predajnou zmluvou, či dokonca prenájmom, pričom tie časti pozemkov, ktoré by sa mali zameniť, predať alebo kúpiť treba identifikovať a zamerať v geometrickom pláne s označením jednotlivých parciel. Ak ste zistili, že ohradenie zasahuje aj do inej parcely, ktorú vlastnia iní majitelia, potom sú to v prvom rade títo majitelia oklieštení o časť pozemku, ktorý by snahu k usporiadaniu vlastníctva mali iniciovať. Vzhľadom na veľký počet spoluvlastníkov predmetnej parcely, do ktorej ohradenie Vášho pozemku zasahuje, bude dosiahnutie dohody náročnejšie ak nie nemožné. O to viac, pokiaľ sú na liste vlastníctva nezistení vlastníci alebo vlastníci, ktorí už nežijú. V týchto prípadoch je nutné komunikovať s regionálnym úradom SPF, ktorý tieto pozemky môže spravovať, a ktorý pri predaji pozemkov postupuje podľa ustanovení osobitných predpisov. Ostatných žijúcich spoluvlastníkov by bolo tiež potrebné kontaktovať. Vzhľadom na množstvo podielových spoluvlastníkov bude cesta usporiadania vzťahov skutočne náročná, najmä z časového hľadiska.

Do úvahy by ešte prichádzalo preskúmanie naplnenia podmienok vydržania tejto spornej časti pozemku. Uviedli ste, že právny predchodca pozemok užíval od r. 1970. Z pohľadu vydržania je však kľúčové, či oprávnená držba bola dobromyseľná, teda či ste boli dobromyseľná v tom, že pozemok Vám patril ako vlastníkovi a to po celú dobu 10 rokov, alebo ste mali vedomosť o tom, že parcela Vám nepatrí. Podmienky vydržania sú stanovené pomerne prísne, a dobromyseľnosť a oprávnenosť držby by bolo nevyhnutné preukázať relevantnými dôkazmi. Ak si myslíte, že podmienky by ste mohli spĺňať, pre komplikovanosť situácie Vám odporúčam vec riešiť s advokátom.


Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

v obdobných situáciách prichádzajú do úvahy viaceré mimosúdne alternatívne riešenia, a to napr. usporiadanim hraníc pozemkov, zámennou zmluvou, kúpno-predajnou zmluvou, či dokonca prenájmom, pričom tie časti pozemkov, ktoré by sa mali zameniť, predať alebo kúpiť treba identifikovať a zamerať v geometrickom pláne s označením jednotlivých parciel. Ak ste zistili, že ohradenie zasahuje aj do inej parcely, ktorú vlastnia iní majitelia, potom sú to v prvom rade títo majitelia oklieštení o časť pozemku, ktorý by snahu k usporiadaniu vlastníctva mali iniciovať. Vzhľadom na veľký počet spoluvlastníkov predmetnej parcely, do ktorej ohradenie Vášho pozemku zasahuje, bude dosiahnutie dohody náročnejšie ak nie nemožné. O to viac, pokiaľ sú na liste vlastníctva nezistení vlastníci alebo vlastníci, ktorí už nežijú. V týchto prípadoch je nutné komunikovať s regionálnym úradom SPF, ktorý tieto pozemky môže spravovať, a ktorý pri predaji pozemkov postupuje podľa ustanovení osobitných predpisov. Ostatných žijúcich spoluvlastníkov by bolo tiež potrebné kontaktovať. Vzhľadom na množstvo podielových spoluvlastníkov bude cesta usporiadania vzťahov skutočne náročná, najmä z časového hľadiska.

Do úvahy by ešte prichádzalo preskúmanie naplnenia podmienok vydržania tejto spornej časti pozemku. Uviedli ste, že právny predchodca pozemok užíval od r. 1970. Z pohľadu vydržania je však kľúčové, či oprávnená držba bola dobromyseľná, teda či ste boli dobromyseľná v tom, že pozemok Vám patril ako vlastníkovi a to po celú dobu 10 rokov, alebo ste mali vedomosť o tom, že parcela Vám nepatrí. Podmienky vydržania sú stanovené pomerne prísne, a dobromyseľnosť a oprávnenosť držby by bolo nevyhnutné preukázať relevantnými dôkazmi. Ak si myslíte, že podmienky by ste mohli spĺňať, pre komplikovanosť situácie Vám odporúčam vec riešiť s advokátom.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, Je možné kopať pre inžinierske siete hneď vedľa hranice môjho pozemku?

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
kým nekopú priamo na hranici pozemku alebo na Vašom pozemku, nie je to vylúčené. Pozrite však stavebné povolenie, ktoré bolo vydané na obci, či kopú správne v súlade s ním.


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či si sused môže zvýšiť pôvodnú úroveň pozemku vedľa môjho domu bez môjho súhlasu. Tým vedie dažďovú vodu k zadnému múru môjho domu. Ďakujem Vám. Jaroslav

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 08.07.2021)

Dobrý deň,
Vami uvedenú otázku rieši ust. § 71 stav. poriadku :

"(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.
(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok."
 
Z uvedeného  zák. ustanovenia vyplýva, že sused bude potrebovať povolenie stav. úradu. Ak by začal s prácami uvedenými v texte, je treba z Vašej strany obratom kontaktovať stav. úrad.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava