Máte
otázku?

Hranica pozemku medzi susedmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Hranica pozemku medzi susedmi

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či existuje aj nejaká iná možnosť nadobudnutia vlastníctva ako darovacia, či kúpno predajňa zmluva. Ide o takú vec, že po 50 rokoch sme pri prepise nehnuteľnosti zistili, že užívame 1meter zo susedovho pozemku, lenže je to zrovna vchod na nádvorie a susedovi stojí betónový múrik na rokmi užívanej hranici. Avšak chceme stavať prístrešok, na ktorý potrebujeme stavebné povolenie a to nám nedajú, pretože zrovna sa to týka aj tej časti od suseda a ten 1m nie je písaný na nás, ale na suseda. Chcem sa teda spýtať, či je možné túto časť nadobudnúť aj cez notársku zápisnicu na úrade, ktorú spoločne so susedom podpíšeme. Radi by sme sa vyhli spisovaniu nejakej darovacej zmluvy, ktorá nás vyjde 300e plus vklad do katastra, keď sused nechce ani peniaze za ten kúsok pozemku a je naprosto zbytočné riešiť niečo podobne kvôli 1metru. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

Dobrý deň, okrem kúpnej a darovacej zmluvy existujú aj ďalšie spôsoby nadobudnutia a to zámena alebo vydržanie. Stále sú však potrebné úkony, ktorými oddelíte tento pozemok od susedov. Pokiaľ sa však viete so susedom dohodnúť, potom je najlepšie riešenie darovacia zmluva.

Pokiaľ chcete nadobudnúť 1 meter zo susedovho pozemku, budete okrem darovacej zmluvy potrebovať aj geometrický plán, ktorým sa zameria a oddelí tento pozemok a až následne ho môžete nadobudnúť. Vypracovanie geometrického plánu a kúpna zmluva spolu s návrhom na vklad do katastra Vás môžu prísť 300 eur. Pokiaľ by Vám zmluvu vypracoval advokát a zároveň ju autorizoval, znižuje sa správny poplatok zo 66 eur na 18 eur.

Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či sused mohol postaviť múr vo výške 4 m, pritom nemá odo mňa podpísané stavebné povolenie. Pritom mi s tou stenou zatarasil trojdielne okno, kde teraz mám v miestnosti tmu. Keď mal kolaudáciu dobu, ja som podala námietky, no námietky sa neakceptovali. Jeho múr je od môjho pozemku vo vzdialenosti 50 cm. Viem, že vzdialenosť musí byt od suseda vzdialenosť 7 m. Keď budem meniť odkvapové rýne, tak nebudem mať šancu, lebo jeho múr mi tomu bráni, nakoľko je vysoký 4m. Na stavebnom úrade ani na obecnom úrade som nepochodila, sused si robí čo chce, porušuje celý stavebný zákon. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 16.05.2022)

Dobrý deň,
ak stavba oplotenia nebola súčasťou jeho projektu domu a stavebného povolenia k domu, tak musel podať ďalšiu žiadosť o vydanie stavebného povolenia a mali ste byť účastníkom tohto konania (s ohľadom na výšku múru nepostačovalo ohlásenie).

Ak tak sused nepostupoval a oplotenie postavil bez stavebného povolenia, môžete podať podnet na stavebný úrad, aby vykonali tzv. štátny stavebný dozor. Ak by nekonali, podajte podnety aj na krajský stavebný úrad a netrestný úsek prokuratúry, ktorý vykonajú dohľad nad zákonnosťou postup stavebného úradu.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, alebo respektíve poradiť, či sa niečo dá robiť s pozemkom, ktorý oficiálne nie je môj (teda iba jeho malá časť). Pozemok som dostala darovacou zmluvou od babky, keď som chcela stavať v jej záhrade. Ona tento pozemok užívala približne od roku 1970 a to tak, ako bol v tom roku ohradený, len ho predelili na polovicu, a darovali mne. Teraz som zistila, že pozemok bol ohradený zle a ohradenie zasahuje aj do inej parcely, ktorú vlastnia ďalší majitelia, konkrétne je ich 64, no nemajú žiadnu právnu subjektivitu atď. Dá sa v tomto prípade niečo robiť? Ďakujem za pomoc a radu.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

v obdobných situáciách prichádzajú do úvahy viaceré mimosúdne alternatívne riešenia, a to napr. usporiadanim hraníc pozemkov, zámennou zmluvou, kúpno-predajnou zmluvou, či dokonca prenájmom, pričom tie časti pozemkov, ktoré by sa mali zameniť, predať alebo kúpiť treba identifikovať a zamerať v geometrickom pláne s označením jednotlivých parciel. Ak ste zistili, že ohradenie zasahuje aj do inej parcely, ktorú vlastnia iní majitelia, potom sú to v prvom rade títo majitelia oklieštení o časť pozemku, ktorý by snahu k usporiadaniu vlastníctva mali iniciovať. Vzhľadom na veľký počet spoluvlastníkov predmetnej parcely, do ktorej ohradenie Vášho pozemku zasahuje, bude dosiahnutie dohody náročnejšie ak nie nemožné. O to viac, pokiaľ sú na liste vlastníctva nezistení vlastníci alebo vlastníci, ktorí už nežijú. V týchto prípadoch je nutné komunikovať s regionálnym úradom SPF, ktorý tieto pozemky môže spravovať, a ktorý pri predaji pozemkov postupuje podľa ustanovení osobitných predpisov. Ostatných žijúcich spoluvlastníkov by bolo tiež potrebné kontaktovať. Vzhľadom na množstvo podielových spoluvlastníkov bude cesta usporiadania vzťahov skutočne náročná, najmä z časového hľadiska.

Do úvahy by ešte prichádzalo preskúmanie naplnenia podmienok vydržania tejto spornej časti pozemku. Uviedli ste, že právny predchodca pozemok užíval od r. 1970. Z pohľadu vydržania je však kľúčové, či oprávnená držba bola dobromyseľná, teda či ste boli dobromyseľná v tom, že pozemok Vám patril ako vlastníkovi a to po celú dobu 10 rokov, alebo ste mali vedomosť o tom, že parcela Vám nepatrí. Podmienky vydržania sú stanovené pomerne prísne, a dobromyseľnosť a oprávnenosť držby by bolo nevyhnutné preukázať relevantnými dôkazmi. Ak si myslíte, že podmienky by ste mohli spĺňať, pre komplikovanosť situácie Vám odporúčam vec riešiť s advokátom.


Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

v obdobných situáciách prichádzajú do úvahy viaceré mimosúdne alternatívne riešenia, a to napr. usporiadanim hraníc pozemkov, zámennou zmluvou, kúpno-predajnou zmluvou, či dokonca prenájmom, pričom tie časti pozemkov, ktoré by sa mali zameniť, predať alebo kúpiť treba identifikovať a zamerať v geometrickom pláne s označením jednotlivých parciel. Ak ste zistili, že ohradenie zasahuje aj do inej parcely, ktorú vlastnia iní majitelia, potom sú to v prvom rade títo majitelia oklieštení o časť pozemku, ktorý by snahu k usporiadaniu vlastníctva mali iniciovať. Vzhľadom na veľký počet spoluvlastníkov predmetnej parcely, do ktorej ohradenie Vášho pozemku zasahuje, bude dosiahnutie dohody náročnejšie ak nie nemožné. O to viac, pokiaľ sú na liste vlastníctva nezistení vlastníci alebo vlastníci, ktorí už nežijú. V týchto prípadoch je nutné komunikovať s regionálnym úradom SPF, ktorý tieto pozemky môže spravovať, a ktorý pri predaji pozemkov postupuje podľa ustanovení osobitných predpisov. Ostatných žijúcich spoluvlastníkov by bolo tiež potrebné kontaktovať. Vzhľadom na množstvo podielových spoluvlastníkov bude cesta usporiadania vzťahov skutočne náročná, najmä z časového hľadiska.

Do úvahy by ešte prichádzalo preskúmanie naplnenia podmienok vydržania tejto spornej časti pozemku. Uviedli ste, že právny predchodca pozemok užíval od r. 1970. Z pohľadu vydržania je však kľúčové, či oprávnená držba bola dobromyseľná, teda či ste boli dobromyseľná v tom, že pozemok Vám patril ako vlastníkovi a to po celú dobu 10 rokov, alebo ste mali vedomosť o tom, že parcela Vám nepatrí. Podmienky vydržania sú stanovené pomerne prísne, a dobromyseľnosť a oprávnenosť držby by bolo nevyhnutné preukázať relevantnými dôkazmi. Ak si myslíte, že podmienky by ste mohli spĺňať, pre komplikovanosť situácie Vám odporúčam vec riešiť s advokátom.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
Môžu vedľa mojej hranice pozemku kopať pre inžinierske siete? Hneď tesne vedľa?

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
kým nekopú priamo na hranici pozemku alebo na Vašom pozemku, nie je to vylúčené. Pozrite však stavebné povolenie, ktoré bolo vydané na obci, či kopú správne v súlade s ním.


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
rád by som sa opýtal, či si sused môže zvýšiť pôvodnú úroveň pozemku vedľa môjho domu bez môjho súhlasu. Zvedie tým dažďovú vodu k zadnému múru môjho domu.
Ďakujem Vám. Jaroslav

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 08.07.2021)

Dobrý deň,
Vami uvedenú otázku rieši ust. § 71 stav. poriadku :

"(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.
(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok."
 
Z uvedeného  zák. ustanovenia vyplýva, že sused bude potrebovať povolenie stav. úradu. Ak by začal s prácami uvedenými v texte, je treba z Vašej strany obratom kontaktovať stav. úrad.

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať : v r. 2018 som kúpil pozemok vo výmere 633 m2m tak mám aj napísané v kúpnopredajnej zmluve, ale starý majitelia nezrušili starú hranicu medzi pozemkami a teraz sused si nárokuje na kus pozemku, lebo tá jeho stará hranica ide cez môj pozemok, ale ja som pozemok kupoval vo výmere, ale na katastri je stará hranica a nie nová. čo mám robiť, lebo sa mi vyhráža pozemkovým súdom. Ďakujem za odpoveď. Ján

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 11.06.2021)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že pôvodný vlastník pozemku a ani Váš sused ako vlastník pozemku nemôžu na základe svojho rozhodnutia zrušiť hranicu pozemku, ktorá je vedená  v katastri nehnuteľností.
Nevieme ako znie Vaša kúpna zmluva a čo jej podkladom bol aj geometrický plán.
Uvádzame, že podľa ust. § 67c/  ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

Treba uviesť, že v minulosti sa zameriavanie hranice pozemkov robili pomocou iných prístrojov, na dnešnú dobu zastaralých, na rozdiel od súčasnosti, kedy sa používajú moderné prístroje vrátane elektronických laserových prístrojov.

Vo veci odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta, na ktorom by bolo najlepšie, aby ste sa spoločne so susedom dohodli, o vytýčenie hranice pozemkov. Zmena hranice je prípustná len na základe súdneho rozhodnutia.

Zoznam geodetov nájdete na stránke Komory geodetov a kartografov.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ako by som mal postupovať, keď sused je 2m v mojom pozemku a nedá sa s ním dohodnúť. Chcel som to dať do poriadku, ale nedá sa sním dohodnúť. Ďakujem pekne za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí  ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností :

 

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."
 
V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je potrebné kontaktovať autorizovaného geodeta, aby vyznačil hranice pozemku v teréne podľa údajov katastra. Ak sused skutočne zasahuje do vášho pozemku, teda tento neoprávnenne užíva, riešením je následne ho vyzvať, aby premiestnil umiestnenie oplotenia resp. inej prekážky na zabránenie užívania vášho pozemku vami. Ak k vyporiadaniu nedôjde, potom riešením je len podanie žaloby na súd.

Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať sused predal dom bez toho, aby sme sa rozumne dohodli. Problém je však v tom, že mi tam patrí zo vchodu do dvora a cez dvor o výmere 68 m2. Ako prosím postupovať ak nový majitelia budú protestovať a nebudú chcieť tu časť odkúpiť. Neviem, či budem môcť si posunúť hranicu pozemku lebo zasahuje až jeho vchodu do domu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že sused predal svoj rodinný dom, ktorého bol výlučným vlastníkom, pričom Vás o predaji neinformoval.
Z otázky vyplýva, že rodinný dom sa nachádza zrejme na pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, resp. pozemok, ktorý je vo vašom výlučnom vlastníctve s nachádza v blízkosti vchodu do rodinného domu, ktorý bol predaný. Toto len usudzujeme, keďže to z otázky nie je zrejmé.

Pokiaľ je náš predpoklad správny, a teda že pozemok, ktorý je vo vašom výlučnom vlastníctve, pričom je nevyhnutný pre vstup do susedovho domu, ktorý bol predaný, odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta, aby pozemky zameral tak, aby bol zabezpečený vstup do domu suseda a mali ste samostané oddelené pozemky. Nepoznáme vaše podklady, je nevyhnutné ich vidieť v záujme zaujatia stanoviska.

Najlepším riešením, a čo bude ako v záujme vašom, tak aj suseda, je dohodnúť sa na autorizovanom geodetovi, ktorý vec posúdi na mieste samom. Vypracovaný geom. plán bude následne podkladom pre majetkoprávne vyporiadanie pozemku.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či si sused môže v záhrade na hranici pozemku umiestniť vyvýšené záhony o výške 40cm rozmer 1, 2 x 1, 2m, dĺžka pozemku je 30m a to, aj keď ja s tým nesúhlasím a chcem, aby to dali ďalej od hranice cca 10-20cm. Oni tvrdia, že je to náhrada za plot.
Ďakujem.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,
kým je takýto záhon na ich pozemku a nejde o takú stavbu, ktorá si vyžaduje povolenie alebo ohlásenie, môže ju tam umiestniť. Rovnako by tam mohol v tejto výške postaviť murovaný plot. Kým základne takejto stavby neprekračuje hranicu pozemkov, nezasahuje do Vašich práv.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
chystáme sa stavať dom a okná obývacej miestnosti a kuchyne by boli otočené smerom k susedovej záhrade. Ako by bolo možné ošetriť ústnu dohodu o nedodržaní stanovenej dĺžky od jednotlivých hraníc pozemkov?
Vopred veľmi pekne Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 21.03.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vo veci výstavby rodinného domu nie je ani podaná žiadosť o vydanie stav. povolenia v zmysle ust. par. 58/a nasl. stav. poriadku. 
Podľa ust. par. 59 stav. poriadku platí, že sused ako vlastník stavby na susednom pozemku bude účastníkom stav. konania a bude sa môcť vyjadriť k plánovanej výstavbe v stav. konaní, teda aj ku konkrétnemu projektu stavby, potom čo mu bude príslušné oznámenie zaslané stav. úradom. Stav. poriadok nestanovuje v žiadnom ustanovení povinnosť stavebníka predložiť súhlas suseda so stavbu.

Spísanie listiny o tom, že sused nemá námietky k stavbe (okná do jeho záhrady) ho nezbavuje oprávnenia podať námietky v stav konaní. Je to tak z dôvodu, že stav. konanie ani nezačalo.


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, sused má postavený dom na hranici pozemku, čo susedí už s našim dvorom, čiže jeho stena domu je aj plot. Teraz prišiel s tým, chce postaviť k stene 70 cm od steny plot, lebo že podľa zákona má nárok postaviť v našom dvore si ešte plot. Ďakujem za každú informáciu.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 26.12.2020)

Dobrý deň,
sused nie je oprávnený zasahovať do Vášho pozemku a teda ani postaviť plot na Vašom pozemku.

Mohol by tak urobiť len za podmienky, že by ste mu prísl. časť pozemku odpredali. Nutnosťou je však vyhotovenie geometrického plánu, ktorý by bol podkladom pre uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, od roku 1979 bývame v bývalej školskej bytovke. Oplotenie k nej robil MNV. V roku 1989 nám povolil postaviť garáže na pozemku bytovky-za pozemky pod garážami sme platili MNV nájomné.
V roku 1999 nám byty aj s pozemkom odpredali.
V roku 2019 vedľa bytovky začala developerská firma(ktorá je aj vlastníkom susediaceho pozemku stavať 14-bytovku, pri ktorej mali byt garáže susediace stenou s našimi.
V tomto roku - máj, ale tam stávajú ďalšiu bytovku, bez toho, aby nás o niečom informovali. Stavebné povolenie vybavili až dodatočne bez nášho vedomia o stavbe - v tomto roku.
V máji pri platení daní OU sme zistili, že naše garáže zasahujú do pozemku developera asi v šírke 2, 80 metra.
Dnes nám od neho prišiel list, že mame garáže do týťdňa presťahovať, alebo to urobí on.
Dá sa ešte nejako protestovať? V akej vzdialenosti ma byt naša garáž od jeho pozemku?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 18.10.2020)

Dobrý deň,
vychádzajúc z informácií vo Vašej otázke je zrejmé, že niekedy v minulosti došlo k nesprávnemu zameraniu alebo vytyčeniu pozemkov. Z toho dôvodu sa mohlo stať, že Vaša garáž je postavená na cudzom pozemku.

Nakoľko ide o stavbu na cudzom pozemku, buď musíte stavbu premiestniť (odstrániť) alebo sa s developerom dohodnúť na odkúpení časti pozemku alebo uzatvorení nájomnej zmluvy na časť pozemku, na ktorom je garáž postavená.

Základom tohto problému nie je ani to, že garáž by bola postavená na hranici pozemku (ak ste mali tak udelené stavebné povolenie, tak je to v poriadku), ale to že stojí na cudzom pozemku.

Pri posudzovaní vzdialenosti jednotlivých stavieb je potrebné vychádzať z toho, že Vaša stavba tam už roky stojí. Odporúčam Vám však pozrieť sa spätne do dokumentov (ak ich máte k dispozícii), kedy a kde mohlo dôjsť k chybe, že Vám bola povolená stavba na cudzom pozemku.

Rovnako je potrebné posúdiť, či stavebné konanie bolo v súlade so zákonom, keď takýmto spôsobom došlo k zmene stavebného povolenia bez toho, aby ste boli o tom vôbe informovaný.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som poradiť ako správne postupovať ak chcem posunúť hranicu pozemku ?
Ďakujem s pozdravom a želaním pekného dňa Tomáš

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 30.09.2020)

Dobrý deň,
Vy sám nemôžete posunúť hranicu pozemku.

Podľa ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

T.j. : Ak by ste chceli posunúť hranicu pozemku a teda zabrať pozemok suseda, potrebujete geom. plán a na jeho základe majetkoprávne vyporiadanie predmetného nového pozemku.

 


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň. Kúpil som pozemok, na ktorom som si postavil dom. Hneď na začiatku ma geodet upozornil, že výmera pozemku nesedí s reálnym stavom. Hneď som na to upozornil suseda, ktorý mi odpovedal, že môže byt. To znamená, že vlastne aj priznal nejakú chybu tri stavbe plota.
Teraz po dokončení domu som chcel usporiadať hranicu pozemku a následne aj oplotenie. Ale narazil som na problém, že on vlastne užíva s vedomím, že to nie je jeho pozemok a chce ho vydržať, lebo ho užíva viac ako 10 rokov a na neho sa vzťahuje vydržacie právo. Ale za výmeru pozemku riadne platím daň a aj predchádzajúci majiteľ platil dane za výmeru pozemku.
Moja otázka. Môže vydržať pozemok ? Má zmysel podať na súd žalobu a súdiť sa ? Je v práve ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že sused zrejme posunul hranice medzi Vašimi pozemkami.
Aj keď sused užíva Váš pozemok, k vydržaniu dôjsť nemôže, keďže vlastník pozemku je mu známy a on sám má vedomosť o tom, že mu pozemok nepatrí  - chýba dobromyseľnosť v tom, že držba pozemku je z jeho strany oprávnená.
Odporúčame nechať vyhotoviť geom. plán na zameranie hraníc pozemku a so susedom sa dohodnúť na odstránení oplotenia a jeho posunutie na hranicu pozemku, alebo na odkúpení časti Vášho pozemku, vrátane žiadania nájmu za užívaný pozemok za predchádzajúce obdobie, prípade mu Vašu časť pozemku dať do nájmu.

Ak k dohode nedôjde, budete musieť podať návrh na súd o určenie hranice pozemku, keďže o tejto otázke môže rozhodnúť len súd. Citujeme ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

 

Ak by malo dôjsť k sporu ohľadom pozemku malej výmery, čo závisí od konkrétnych okolností prípadu, vec odporúčame riešiť zmierčou cestou.

V prípade záujmu o vyriešenie veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň.
môžete mi prosím poradiť. Sused chce umiestniť plynové potrubie presne po hranici medzi našim a jeho pozemkom. Nejedná sa o novostavbu. Má v pláne ešte postaviť betónový plot medzi našimi pozemkami. Betónový plot spredu už ma hotový. Časť pozemku, kde chce postaviť plot, má v pláne vysúdiť od nás (už bolo pár pokusov). Môžeme nejak právne zabrániť, aby umiestnil plynové potrubie presne na hranici pozemkov, aby sa potom nevyhováral, že nemôže postaviť plot. Lebo tam má už plyn ?
Ďakujem za pomoc. S pozdravom Jozefka

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 14.07.2020)

Dobrý deň,
treba vychádzať zo stav.predpisov, zákona o energetike a následne z povolenia dodávateľa plynu na pripojenie plynovej prípojky k RD, kde k žiadosti musí sused okrem iných pripojiť situačný nákres/výkres (kópia z katastrálnej mapy) s farebným vyznačením polohy budúcej plynofikovanej nehnuteľnosti/objektu na pozemku číslo parcely), vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva (odporúčaná mierka 1:2880, alebo 1:2000, alebo 1:1440), s identifikáciou názvu ulice a súpisného/orientačného čísla objektu, alebo s označením čísla parcely, na ktorej sa bude nachádzať budúca plynofikovaná nehnuteľnosť/objekt (informácie zo stránky SPP).
Po ukončení výstavby zákazník požiada SPP-D o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly vyhovujúci, žiadateľ odovzdá SPP-D kompletnú technicko-právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu, je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. (ochranné a bezpečnostné pásmo).
Bezpečnostné a ochranné pásmo plyn. zariadenia určuje zákon o energetike a nie je právny dôvod, aby toto ochranné a bezpečnostné pásmo zasahovalo, t.j. v konečnom dôsledku bolo aj na Vašom pozemku, a teda Vás obmedzovalo v užívaní Vášho pozemku.

Preto aj umiestnenie oplotenie nad plynovou prípojkou je viac ako diskutabilné.

Odporúčame vo veci s opisom situácie kontaktovať priamo SPP.

Ohľadom oplotenia platí, že sused mal splniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ust. § 57 a nasl. stavebného poriadku, čo sa týka aj budúceho plánovaného oplotenia na hranici pozemku medzi Vami.

 

 


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň,
vzhľadom k sporom o hranicu pozemku so susedou sme si zavolali geodeta, ktorý nám zameral hranicu, ale s tou daná suseda nesúhlasí.
Medzi našimi pozemkami chceme postaviť plot, ktorý bude stat 10 cm od hranice pozemku. Je nutné mať aj povolenie od susedy na výstavbu tohto plotu? Ďakujem. Jána.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,

nepíšete v otázke v čom je spor o hranicu pozemku, pričom platí, že za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v katastrálnom operáte. Ak vec nevyjasníte podľa dokladov, ktoré máte k dispozícii, potom strana, ktorá hranicu spochybňuje, musí podať žalobu na súd a až na základe právoplatného súdneho rozhodnutia môže dôjsť k zmene hraníc pozemku a samotný rozsudok bude podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

Podľa ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

Pokiaľ ide o výstavbu oplotenia, súhlas susedy s jeho výstavbou nepotrebujete, avšak ej potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť voči stav. úradu podľa stav. poriadku (ohlásenie drobnej stavby). Vzhľadom na možný spor o hranicu pozemku, odporúčame vec riešiť s advokátom, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom.

 


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď. Chcem len doplniť, že spor spočíva v tom, že suseda bola na tom, že má od svojho plota smerom k nášmu pozemku viac priestoru ako len 30cm. My sme sa o ten kúsok starali, keďže sme chcèli, aby to vyzeralo pekne a ona stále so všetkým súhlasila. Ale akomáhle sme si šli urobiť suchý múrik z pieskovcov tak sa jej to znepáčilo a tvrdila, že sme ešte v jej pozemku. Geodét prišiel a vymeral niečo cez 30 cm ako ešte jej pozemku s čím nesúhlasí a tvrdí, že tam má isto aspoň meter. Ďalej s ňou nepohneme a preto chceme oplotenie, na základe aktuálnych meraní aby sa to raz a navždy skončilo. Verím, že som objasnila situáciu a ostávam s pozdravom.


Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,
ak suseda nesúhlasí s vytýčenou hranicou geodetom a nedohodnete sa, musí podať návrh na súd.

Ak geodet vytýčil hranicu pozemku v teréne, ohláste drobnú stavbu na stav. úrade - obec a celé oplotenie urobte na Vašom pozemku, aby tento ani z časti nezasahoval pozemok suseda.


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Je možné, aby sme odpredali po obvode celého pozemku napríklad 30 cm široký pas tretej osobe (napr. bratovi), aby sa k prípadnému územnému a stavebnému konaniu nevyjadroval žiaden zo súčasných susedov ale nový majiteľ pozemku susediaceho s našim. T.j. medzi našim pozemkom, na ktorom sa bude stavať a súčasným susedom, ktorý ma postavený RD by bol samostatný pozemok. Mal by právo vyjadrovať sa aj "obsused", ktorý je v súčasnosti priamy sused a nedá sa s ním dohodnúť?

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 17.03.2020)

Dobrý deň. V zmysle stavebného zákona pre tieto potreby treba susediace pozemky a stavby vnímať v materiálnom zmysle slova, nie formálne. Inak povedané, susedom nie je len ten, kto má bezprostrednú hranicu so stavebníkom, ale aj ten, kto môže byť "susediacou" stavbou dotknutý. Navyše takéto konanie by bolo možné kvalifikovať aj ako obchádzanie zákona. Obávam sa preto, že Vami uvedeným spôsobom sa nevyhnete pripomienkam a námietkam v rámci územného, resp. stavebného konania.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám právo o žiadaní odstránenie čiernej stavby môjho suseda ? Postavil si drevený už bohužiaľ nerozoberateľný prístrešok v tesnej blízkosti môjho domu a vytvoril betónové podlažie nalepené na stene môjho domu.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 17.03.2020)

dobrý deň, 
podľa ust. § 55 a nasl. stav. poriadku povinnosťou susede bolo splniť si ohlasovaciu povinnosť voči stavebnému úradu. Vzhľadom naokolnosť, že stavba je nalepená na Vašu stavbu, mal mať sused minimálne Váš písomný súhlas. 
Podľa ust. § 6 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ohľadom odstupov medzi stavbami platí :

"Odstupy stavieb 
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. 
(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3. 
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. 
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. 
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

 

Vo veci požiadať suseda písomne, aby Vám predložil súhlas prísl. stav. úradu o tom, že stav. úrad nemá námietky proti ohlásenej drobnej stavbe, čo pravdepodobne nemá.  Môžete požiadať písomne suseda, aby stavbu  odstránil, resp. upravil tak, aby sa nedotýkala Vašej stavby a v zmysle cit. ust. § 6 ods. 1 vyhlášky aby bola zachovaná vzdialenosť na údržbu a užívanie Vašej stavby. Ak k náprave nedôjde budete sa musieť obrátiť na stavebný úrad s návrhom na odstránenie stavby v zmysle ust. § 88 stav. poriadku.
 


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpili sme rohový pozemok, takže mame dvoch susedov. Oslovili nás "novi" susedia, že by chceli dom postaviť 1 m od hranice pozemku. Že na tej strane nebudú žiadne okná, lebo tam bude garáž a technická miestnosť. Na oplátku postavia na svoje náklady betónový plot na tej strane pozemku, ktorá hranici s našim. Nám to v princípe neprekáža a sme ochotní súhlasiť. V projekte majú bungalov s rovnou strechou. Chcel by som sa spýtať, ako nejakým spôsobom právne ošetriť ("zazmluvnit") to, že ak budeme súhlasiť, bude splnené sľúbené podmienky. Že postavia plot (treba určiť sumu? ), že nezmenia projekt na dvojposchodový, že po 5 rokoch nebudú pristavovať druhé poschodie. Proste, aby sme si boli istí, že ak im to dovolíme, aby sa nám to nevrátilo v zlom. Existuje na to nejaká zmluva alebo také niečo? Vopred ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 19.11.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýa, že nový sused nepodal žiadosť o stavebné povolenie v zmysle ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku.

Podľa ust. § 59 stav. poriadku Vy ako vlastníci susedného pozemku budete účastníkmi stavebného konania.
Ak je situácia taká, ako predpokladáme, že nebola podaná žiadosť o stav. povolenie, sme názoru, že spisovanie dohody o tom, že ak Vy budete súhlasiť s výstavbou domu podľa podmienok suseda, že nový sused postaví plot, sme názoru, že takáto dohoda nie je vykonateľná, vrátane tej podmienky, že po 5 rokoch nepostaví poschodie. O nadstavbe rozhoduje stavebný úrad.

Podmienky stav. povolenia stanovuje stavebný poriadok a stavebný úrad v stavebnom konaní.

Naviac o odstupoch medzi stavbami podľa ust. § 6 vyhl. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie platí o rozostupoch medzi stavbami nasledovné :
"Odstupy stavieb
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

Odporúčame, aby sused podal žiadosť o stavebné povolenie vrátane stavby oplotenia ako ste sa ústne dohodli. Je na Vás či v stav. konaní uplatníte pripomienky k umiestneniu stavby.
 


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, p. Ficek.
Náš dom je postavený na hranici pozemku. Náš sused na základe našej požiadavky na opravu zateplenia nášho domu, odstránil existujúcu dreváreň. My sme si fasádu opravili. Sused si bez akejkoľvek dohody s nami začal opäť stavať prístrešok na rovnakom mieste, ale vo väčšom rozsahu. Je v práve sused postaviť si znovu prístrešok? Alebo mame nárok na odstránenie tejto stavby podľa súčasných zákonov ?

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 55 stav.poriadku platí :

"(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou." Atď.

Podľa ust. § 57 stav. poriadku platí, že "stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia."

Podľa ust. § 6 vyhl. č. 532/2002 Z. z. o ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu platí, že vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie; odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Stavbu na hranici pozemku pozemku možno umiestniť, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

Otázkou vo vami uvedenom prípade je či sused vykonal ohlásenie stavebnému úradu a či jeho stavba spĺňa vyššie uvedené požiadavky na odstupy od stavieb, hlavne či postavením jeho prístrešku nie je obmedzený resp. zamedzený prístup k vašej stavbe z dôvodu postavenia prístrešku. Prípadne podľa okolností žiadať o odstránenie stavby podľa § 88 stav. poriadku, ak bola realizovaná bez ohlásenia stav. úradu


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpili sme nehnuteľnosť rekreačnú chatu s pozemkom, na ktorom je dokola oplotenie podľa GP. Z jednej strany pozemku medzi nami a susedom, ktorý tu býva bola prístupová cesta k ostatným chatam, do ktorého je na našom oplotení bránička, aby sme msa mali ako dostať na nás pozemok, inak by sme to museli obchádzať asi 1km po prístupovej ceste pre auta. Sused ešte s jedným ďalším chatárom minulý rok tento pas/prístupový pozemok od družstvá odkúpil pričom sme neboli účastníkmi tohoto konania a jedna sa o susediaci pozemok nášho pozemku, neboli do tohoto konania prizvaní ani ostatní chatári, ktorých sa prístupová cesta k ich chatam priamo týka. Nakoľko so susedom sme mali spor o nadmernom hluku od jeho psov nechceli sme sa s ním ďalej hádať a neriešili sme to, Chceme ale opraviť existujúce oplotenie práve medzi týmto prístupovým pozemkom a našim (de facto teda našim pozemkom a pozemkom, ktorý spoluvlastní). Tento sused si ale naskladal tesne k nášmu oploteniu siahovice dreva v dĺžke cca 20m čím nám znemožňuje prístup k oploteniu na jeho rekonštrukciu z vonkajšej strany. Z našej trany sú miestami stromy preto prístup zo strany druhého pozemku potrebujeme. Požiadali sme ho ústne, nepomohlo, ignoruje a vyhráža sa, že nám zruší prístup aj k bráničke.Uvažovali sme nad písomnou výzvou, aby nám umožnil prístup k oploteniu z vonkajšej strany a odstránil tie siahovice dreva, alebo ich posunul aspoň o 50-80 cm. Ten druhý spoluvlastník je normálny a sľúbil, že sa s ním porozpráva ale nič sa neudialo, zložil tam ešte ďalšie drevo tak, že sa priamo opiera o naše oplotenie, plot je starý a môže sa pod váhou toho dreva prelomiť a spadnúť.  Ako máme postupovať? Vopred ďakujeme za odpoveď. S pozdravom Peter Gluvňa s rodinou.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 26.04.2019)

Dobrý deň, odpoveď na Vami uvedenú otázku obsahuje ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Treba vyzvať  suseda písomne, aby prekážky v úprave a oprave vášho oplotenia odstránil vo Vami určenej primeranej lehote a v prípade, že tak neurobí, budete sa musieť obrátiť na súd a oznámiť spáchanie priestupku na obec (§ 49 zákona o priestupkoch - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý je možné uložiť pokutu až  99 €).


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať zdedily sme po babke dom a sused nám pristavil dreváreň až k našej fasáde 5 cm od nej až pod okap boli geodeti zamerali a nás pozemok je 45 cm za našim okapom. My si chceme odvodniť a zatepliť stenu a on povedal, že nebude nič búrať, že to je na jeho pozemku máme všetky papiere list vlastníctva a aj ako to bolo zamerané predtým čo to predĺžil na fasádu a bola tam medzera medzi nami a ním 1,20 metra, čo treba robiť dohodnúť sa nechce. Poprosím Vás o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 16.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 55 stav poriadku sused mal ohlásiť plánovanú realizáciu stavby drevárne /drobná stavba/.
Podľa §  57 stav poriadku stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 /t.j. vrátane uvedenej drobnej stavby drevárne/  vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 
Podľa ust. § 6  vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu platí, že "vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel."


Odporúčame  písomne požiadať stavebný úrad /obec/, aby Vám oznámil, či vo veci bolo vykonané ohlásenie stavby zo strany suseda a keďže zrealizovaná stavba je v rozpore s ust.§ 6 o odstupoch stavieb /nie je možná údržba Vašej stavby/ podľa cit. vyhlášky a ust. § 88 stav. poriadku požiadať, aby zo strany stav. úradu bolo nariadené odstránenie stavby :
"Odstraňovanie stavieb 
§ 88 
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie 
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, 
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami."


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o právnu radu. S manželom sme prednedávnom kúpili pozemok v intraviláne obce o výmere 819 m2. Pozemok je z každej strany oplotený a celé oplotenie je našim majetkom (postavil ho ešte otec predávajúceho). A tu nastáva problém. Plot nie je postavený v súlade s GP a dôvody nesprávneho oplotenia nepoznáme. Pozemok sme si dali zamerať geodetom a plot z južnej strany by mal byt posunutý o 1,3 m do susedného pozemku. Dokopy teda nás južný "sused" (majiteľ pozemku) užíva našich 80 m2. Respektíve ťažko povedať, či užíva. Pozemok je dlhé roky zarastený, nestará sa on vôbec, nebýva tam. Tento stav nám potvrdil predávajúci aj ostatní susedia. Plánujeme stretnutie s týmto našim "susedom". Prosím o radu, ako mame postupovať, aby sme neporušili žiaden zákon súvisiaci s presunutí plota a čo v prípade, že sused nebude súhlasiť s posunutím. Aké sú naše práva? Nechceme nič viac, ani nič menej. Iba si oplotiť celý pozemok v súlade s GP. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci odporúčame podať tzv. ohlásenie stavebnému úradu na výstavbu dotknutej časti oplotenia, keďže sa jedná o drobnú stavbu v zmysle ust. stavebného poriadku. K ohláseniu pripojíte aj nový geometrický plán. 

Pokiaľ bol pozemok v minulosti zameraný, je možné, k nepresnostiam došlo aj z dôvodu, že boli iné technické zariadenia na zameriavanie pozemkov. 

Geometrický plán je potrebné nechať zapísať do katastra nehnuteľností.

O postavení nového oplotenia na novej hranici podľa GP informujte suseda, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Pokiaľ by došlo k námietkam z jeho strany, že došlo k porušeniu jeho vlastníckeho práva k pozemku, príslušným na riešenie sporu je súd. 


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o poradenstvo. S manželom sme pred 4 rokmi kúpili pozemok, dnes už na ňom stojí dom, v ktorom bývame. Od našej susedy nebol pozemok oddelený plotom, bola nejasná hranica. No prišiel geodet všetko zameral, vytýčil, ale naša suseda nesúhlasí s hranicou tvrdí, že klameme, že je to zle zamerané. Ona totiž roky žije v omyle čo sa týka hranice, vyznačila si sama body a nechce ustúpiť. Pritom tak ako to je teraz vymerané nechýba jej ani jeden jediný meter, keby bola hranica podľa jej konštatovania tak to nám chyba 60 m2 a ona by teda mala o 60m2 viac. A teda ma aj v našom pozemku stromy, okap, pergolu so živým plotom a hlavne murované schodisko do pivnice. Keďže sme v práve mohli by sme všetko odstrániť. Všetko je zapísané na katastri, dostali sme aj stavebné povolenie nikto nevie s ňou rady. Ona si sama postavila provizórny plot z káblov podľa jej vymyslenej hranice. Nieje ochotná si zavolať geodeta zato nás obvyňuje, že nás geodet to vymeral zle, obvyňuje starostu chodí nás udávať na políciu, chodí do manželovej práce a bonzuje naňho nepravdivé veci. Keď sa mal nedávno stavať plot, na ktorý sme dostali aj stavbne povolenie, geodetom bola znovu vytýčená presná hranica pozemku, nič sa nepostavilo zasypala nám diery vytýčené geodetom a počas vrtnej práce nám odťahovala vrták a bránila v práci, plot sa teda nevystavil, nebolo to možné a následne prišli mrazy čiže ďalej sme nepokračovali. No zato ona pokračuje v udávaní na prokuratúre no nikto ju nevie presvedčiť o tom, že všetko je v poriadku len ona roky žije v omyle. Znepríjemňuje život celej rodine všade nás ohovára. Čo v takom prípade ako pokračovať ďalej? Ďakujem veľmi pekne za poradenie. A prajem pekný zvyšok dna. S pozdravom Michaela.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď :
1./ Pokiaľ Vám bolo vydané povolenie na výstavbu oplotenia, ste oprávnený toto stavať.
Keďže suseda svojim oplotením a porastom na Vašom pozemku Vám v tom bráni, odporúčame podať návrh na stavebný úrad na odstránenie stavby podľa § 88 stavebného poriadku, kde zdokumentujete stav pozemku - fotografie a pripojíte  geometrický plán.

2./ Pokiaľ sa jedná o porast na Vašom pozemku, podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :
" (1)  Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok." 

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že mohli by ste odstrániť korene alebo konáre, ktoré by presahovali zo susedovho na Váš pozemok. Keďže sa nejedná o takúto situáciu, odporúčame susedov vyzvať k odstráneniu porastu a oplotenia, ktorý je na Vašom pozemku.

V prípade, že nedôjde k navráteniu pozemku Vám, možnosťou je ešte obrátiť sa na obec podľa ust. § 5 Obč. zákonníka :

"Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."

V prípade, že by ste znova začali stavať plot, resp. robili prípravné práce a došlo by k zasahovaniu do prác zo strany suseda môžete volať aj políciu. Pokiaľ sused namieta hranicu pozemku, nech sa obráti na súd.

3./ Ohováranie a podobné útoky resp. ataky, odporúčame podať  oznámenie na obec o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

Základnou otázkou však je, či osoba,. ktoré tieto neprístojnosti pácha, je aj skutočným vlastníkom nehnuteľnosti, čo zistíte na stránke katasterportal.sk. Uvádzame to z dôvodu, že pojem sused nemusí sa rovnať pojmu vlastník.

Odstránenie plota a porastu môže byť súdnym rozhodnutím uložené len vlastníkovi pozemku. 

Poznamenávame tiež, že geom. plán je potrebné dať zapísať do katastra nehnuteľností. 

  


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, mal by som otázku, či moje právo na spravodlivosť dokážem čo najrýchlejšie presadiť a súdom dostať spať to čo nám ukradli nesprávnymi geometrickými plánmi a chybne zapísanou ROEPkou do katastra. Katastrálna inšpekcia sa bráni, že sa to nedá opraviť lebo medzitým už prebehli ďalšie právne úkony. Katastrálny Inšpektor vec preveril a povedal, že bez súhlasu dotknutých vlastníkov s priebehom hraníc nieje možné rozhodovať o otázkach týkajúcich sa vlastníctva. Ale ako ja mám donútiť susedných vlastníkov, keď ja som chybu neurobil ale chybu urobil kataster prehliadnutím chýb v operáte ROEP kde tie výmery nesedia. A aj napriek tomu ich zapísal do katastra. Som v patovej situácii s mojim pozemkom. Prvy posun: v posledných 20 rokoch sa tam udiali zmeny vo vlastníctve z dôvodu dedičstva atď, a tým sa niektoré parcely vytvoreným geometrickým plánom zmenili na C-KN. Zapísanie posunu: 2012 vyhlásením platnosti ROEP v danom území. V pripomienkovom konaní sme nenamietali, lebo sme si tie rôzne výmery nevšimli. Z pozemku pôvodne 10500 m2 nám ostalo 9031 m2. Sme v koncoch. Prosím poraďte mi. Za Vaše odborné rady Vám nesmierne ďakujem.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Uvedený stav určenia hraníc medzi pozemkami mohla pôvodne /pred 15.4.2004/ riešiť aj správa katastra.

V súčasnosti je stav taký, ako vyplýva aj z Vašej otázky, v prípade, ak sa jedná aj o spor o vlastnícke právo k pozemku, túto otázku je oprávnený na základe Vašej žaloby riešiť príslušný okresný súd.

K uvedenej veci vyjadril právne stanovisko aj Najvyšší súd SR, sp. zn. 1 Rkc 2/2009 /skrátené/ :

"Určenia priebehu hraníc v konaní pred katastrálnym úradom možno domáhať v prípadoch, ak nedošlo súčasne k porušeniu vlastníckych práv; v katastrálnom konaní preto nepôjde o vyriešenie spornej otázky vlastníctva dotknutých nehnuteľností, ale o vyriešenie predovšetkým technických problémov určenia priebehu hranice pozemkov za použitia technických podkladov vyhotovených katastrálnym úradom, prípadne za použitia znaleckého posudku alebo iného technického podkladu. 
Ak však dôjde k porušeniu vlastníckeho práva, vlastník má právo domáhať sa na súde ochrany svojho vlastníckeho práva, pričom z okruhu určujúcich návrhov na ochranu vlastníckeho práva nemožno vylúčiť ani návrh na určenie hranice medzi spornými pozemkami, lebo v takomto prípade ide o vzájomné vymedzenie predmetu dvoch vlastníckych práv a „určenie hranice" treba považovať za spôsob, ktorým účastník konania vyjadril, že mu ide o určenie, ktorá časť zo spornej plochy patrí tomu - ktorému vlastníkovi susediacich pozemkov."

 

Uvedené je v súlade s ust. § 4 Obč. zákonníka :

"Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd." 

 

Sporný pozemok bude potrebné preukázať geometrickým plánom.


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, na katastri mi ešte povedali, že je možné so susedom spísať aj dohodu o bezodplatnom užívaní, čo by sa spísalo len formou zápisnice na obecnom úrade, takto by sme mali do budúcna istotu, že ak sused dom predá, nový majiteľ bude ďalej rešpektovať túto hranicu pozemku. Máte skúsenosti aj s niečim takýmto? Je to skutočne úplná banalita, len by sme ju radi doriešili. Sused má betónový plot vedľa domu, takže nemá prečo plot posúvať ďalej, len dom plánuje predať, preto je to potrebné doriešiť.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak by sa stalo, že dom predá, a potom môže budúci majiteľ žiadať vydať (vypratať) tento pozemok. Budúci majiteľ vstúpiť do všetkých práv pôvodného majiteľa, a to znamená, že bude môcť disponovať aj s dohodou o užívaní pozemku. Preto by som sa nespoliehal iba na takúto dohodu a radšej to vyriešil ešte v čase, keď sa viete so susedom dohodnúť.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý den, jsem vlastníkem chalupy na Kysucích. U chalupy je studna, a to na pozemku, který vlastní 42 lidí žijících po celém světě. Studna se jaksi vždy považovala za "obecní" a využívali ji všechny chalupy v osadě (7 chalup). Soused chce studnu s částí pozemku nyní získat do svého vlastnictví s tím, že si údajně našel jednoho z dědiců onoho pozemku se studnou. Tvrdí, že jeho podíl (část pozemku se studnou) se mu "vykrojí" a následně jej od dědice zakoupí soused. Je to vůbec právně možné? Nepotřebuje náhodou onen dědic souhlas zbylých 41 dědiců? Můžou se ostatní chalupáři proti záměrům souseda nějak bránit? Vřele děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň,

podľa toho, čo uvádzate je pozemok v podielovom spoluvlastníctve daných ľudí.  Čo sa týka snahy "prisvojiť si časť pozemku", na to, aby mohol dotyčný sused vlastniť reálnu časť  pozemku, by muselo dôjsť k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva. Toto zrušenie a vpyoriadanie by muselo byť písomné. Tak ako uvádzal, by dotyčný dedič musel najskôr vyplatiť ostatných podielových spoluvlastníkov a až potom by mohol previesť pozemok na suseda. Pokiaľ ide o vlastníctvo studne, bolo by potrebné skúmať, či aj tá je v podielovom spoulvastníctve, alebo komu vlastne patrí.


Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Môj manžel nadobudol rodinný dom po rodičoch. Pozemky pod nim a vedľa neboli vyporiadané. Boli tam 4 vlastníci pozemkov. Manžel sa s nimi dohodol, vlastníci sa pozemkov vzdali, čo bolo overené ich podpismi u notárky. Pozemky teraz vlastni manžel, čo je zdokladované aj na katastrálnom úrade. Chcem sa opýtať, či je možné, aby si niekto z pôvodných majiteľov mohol naspať žiadať svoju časť pozemku, keď sa ho zriekol v prospech manžela.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 17.06.2016)

Dobrý deň  

nepíšete na základe čoho došlo k vzdaniu sa nehnuteľností (vydržanie osvedčené notárom, zmluvou - dohodou). Pokiaľ šlo o zmluvu a dohodu je dôležité za akých podmienok si tento prevod dojednali.

 

Pokiaľ boli porušené nejaké ustanovnia (zákona, zmluva), je možné, aby sa domáhali nápravy resp. neplatnosti právneho úkonu. 

 

Nie je to ale možné len tak z akéhokoľvek dôvodu.


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hranica pozemku medzi susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som vedieť ako mám určiť hranicu pod povrchom zeme. Chcem totiž kopať studňu a nechcem zasiahnuť do susedného pozemku. Ďakujem.

Odpoveď: Hranica pozemku medzi susedmi

(odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, 

podľa rozhodnutia súdov, sa hranica vyznačená na pozemku predlžuje zvislo do zeme (pomyselne až do zemského jadra) a do vzduchu. Potvrdzuje to aj nasledovné rozhodnutie súdu, vo svojej druhej časti:

R 61/1968

Pred prípadným reálnym rozdelením veci súdnym rozhodnutím treba uvážiť, do akej miery treba od účastníkov požadovať vynaloženie nákladov spojených s reálnym rozdelením (najmä stavby); ak by reálne rozdelenie nebolo uskutočniteľné bez nákladných stavebných úprav, z tohto hľadiska by bolo treba vec považovať za reálne nedeliteľnú.

Hranica medzi pozemkami vyznačená na povrchu sa predlžuje zvisle nad povrch i pod povrch; takto určená hranica sa má v podstate rešpektovať aj pri delení stavby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Hranica pozemku medzi susedmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku